3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos rajono savivaldybė prisijungė prie socialinės iniciatyvos „Pasibelsk“

Plakatas-Pasibelsk-Schema-su-zmonemisUtenos rajono savivaldybė dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą" veikloje prisijungdama prie socialinės iniciatyvos „Pasibelsk".

Skaityti daugiau...

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektų finansavimo konkursą

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos projektų finansavimo konkursą.

Projektus nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos sričiai gali teikti juridiniai asmenys, viešosios ir biudžetinės įstaigos, asociacijos (nevyriausybinės organizacijos), visuomeninės organizacijos, vykdančios nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją ir viešosios tvarkos užtikrinimą bei visuomenės saugumą Utenos rajone, Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius.

Skaityti daugiau...

Primename Valstybės vėliavos iškėlimo tvarką

veliavaUtenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, ragindamas gyventojus būti pilietiškais, primena apie pareigą Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – iškelti Lietuvos valstybės vėliavą. Lietuvos valstybės vėliava prie, virš, ant valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat prie gyvenamųjų namų turi būti iškeliama 7 val. ir nuleidžiama 22 val. Valstybės vėliavos iškėlimo ir naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo".

Skaityti daugiau...

Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašas

Utenos rajono savivaldybės taryba 2014 m. birželio 26 d. spendimu Nr. TS-210 „Dėl Apleistų, neprižiūrimų ir nenaudojamų patalpų ir stalinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtino Apleistų, neprižiūrimų ir nenaudojamų patalpų ir statinių vertinimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas savivaldybės tarybos patvirtintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, vertinimo, apleistų, neprižiūrimų ir nenaudojamų patalpų ir statinių sąrašo sudarymo ir keitimo procedūras. Aprašo 8 punkte nurodyta, kad savivaldybės administracijos seniūnai seniūnijų teritorijoje pagal Aprašo 6 punkto kriterijus vizualiai įvedina nekilnojamo turto techninę būkle ir identifikuoja statinius ir patalpas, kurie yra nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, apleisti arba neprižiūrimi, ir pateikia jų sąrašus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai. Komisija, atlikusi Apraše nustatytas procedūras, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. sąrašo projektą paskelbia savivaldybės interneto svetainėje bei raštu praneša įrašytų į sarašą nekilnojamojo turto objektų valdytojams apie jų valdomų objektų įrašymą į sąrašą.
Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašas

Viešosios tvarkos skyrius vykdė prevencinę akciją „Surink 2016“

2016 m. balandžio 26 d.- gegužės 6 d. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius vykdė prevenciją akciją „Surink 2016". Akcijos tikslas- paraginti miesto gyventojus, vedžiojančius gyvūnus, augintiniui priteršus, surinkti ekskrementus.

Visuomenės sveikatos biuro darbuotojos ir Viešosios tvarkos skyriaus specialistai bendravo su gyventojais miesto parkuose, pušynuose ir kitose viešosiose vietose. Specialistai dalino lankstinukus, kuriuose pateikta informacija apie gyvūnų laikymą, laikytojų pareigas, draudžiamus veiksmus ir plintančias per ekskrementus ligas. Išdalinta 700 lankstinukų ir 100 vnt. Gyvūnų laikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių knygelių.

Akcijos metu pastebėta, kad dauguma gyvūnų laikytojų laikosi minėtų taisyklių reikalavimų, ekskrementus renka. Apie gyventojų pageidavimus dėl papildomų dėžių ekskrementams išmesti poreikio informuotas Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius.

Vykdoma akcija „Surink 2016"

Surink 20162016 m. balandžio 26 d.- gegužės 6 d. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius vykdo prevencinę akciją „Surink 2016". Jos metu gyvūnus vedžiojantiems asmenims dalijami lankstinukai, primenantys apie pareigą surinkti gyvūno paliktus ekskrementus, administracinę atsakomybę jų nerenkantiems bei plintančias per ekskrementus ligas. Akcija siekiama, kad gyvūnų laikytojai būtų tolerantiški ne tik gyvūnams, bet ir aplinkai.

Atmintinė >>>

 

 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus 2016 m. I ketvirčio darbo rezultatai

Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius 2016 m. I ketvirtį gavo 25 gyventojų pranešimus dėl įvairių viešosios tvarkos pažeidimų. Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai, vykdydami skyriui priskirtų teisės aktų kontrolę atliko 131 patikrinimą.

Iš jų :

dėl Tabako kontrolės įstatymo – 6 patikrinimai, jų metų 7 nepilnamečiai iki 16 m. dėl rūkymo perduoti Utenos apskrities VPK;
dėl Alkoholio kontrolės įstatymo – 6 patikrinimai;
dėl Švaros taisyklių – 6 patikrinimai;
dėl Gyvūnų taisyklių – 4 patikrinimai;

Skaityti daugiau...

Asmenys, padarę administracinius teisės pažeidimus, galės pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, skirtomis greitai ir patogiai apmokėti paskirtas baudas

ATPR atmintineAtmintinė norintiems sumokėti administracinę baudą >>>

Nuo 2015 m. liepos 1 d. pradėjo veikti nauja elektroninių paslaugų sistema ir  administracinius pažeidimus įvykdę ir už juos nubausti asmenys, prisijungę prie VMI elektroninių paslaugų srities „Mano VMI", matys nuo 2015 m. liepos 1 d. jiems paskirtas baudas bei galės elektroniniu būdu jas sumokėti.
Internetu bus galima sumokėti baudas už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, važiavimą be bilieto ir bet kuriuos Administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodytus pažeidimus.
Įgyvendinant projektą „E-bauda" sukurtas Administracinių teisės pažeidimų registras (ATPR), kuriame pradėti kaupti visų administracinių teisės pažeidimų duomenys, o baudų už administracinius teisės pažeidimus duomenys perduodami VMI.
Jei pažeidėjas dėl baudos išdėstymo arba atidėjimo laiku nesikreips į bylą nagrinėjančią instituciją ar teismą, suėjus baudos sumokėjimo terminui tai bus galima padaryti VMI sistemoje. Asmuo matys visas jam skirtas administracines baudas ir skolas valstybei vienoje vietoje. Amuo, padaręs pažeidimą, galės ne tik patogiai ir greitai atlikti mokėjimą, gauti visą reikiamą informaciją apie jam paskirtas baudas ir jų mokėjimo terminus, bet ir pateikti prašymus bei skundus. Geranoriškai sumokėjęs baudą, nepatirs papildomų išlaidų dėl jos išieškojimo.
Lietuvoje baudas skiria 87 skirtingos institucijos ir joms pavaldžios įstaigos, bet iki šiol nebuvo vieno registro, kuriame buvo kaupiama visa informacija apie baudas. Taip pat skirtingos institucijos taikė skirtingas baudų administravimo procedūras, baudos mokėtos skirtingais įmokų kodais, pasitaikydavo klaidų ir nesusipratimų, o baudų administravimo procesas buvo sudėtingas, ilgai trunkantis. 
Planuojama, kad naujoji sistema leis 10 proc. pagerinti administracinių baudų surinkimo rodiklius ir sudarys sąlygas skaidresnei, aiškesnei bei labiau centralizuotai baudų apskaitai.

Akcija „Surink 2015"

Š. m. balandžio 9-15 dienomis Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius vykdys akciją „Surink 2015". Akcijos tikslas - paraginti Utenos miesto ir rajono gyventojus, priteršus jų vedžiojamiems gyvūnams, surinkti ekskrementus.

Akcijos rengėjai patruliuos įvairiose rajono gyvūnų vedžiojimo vietose, lankysis Utenos rajono mokyklose ir vykdys švietėjišką veiklą, dalindami lankstinukus, kuriuose nurodyti pagrindiniai Gyvūnų laikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių (toliau- Taisyklės) reikalavimai bei primins kitas taisyklių nuostatas, reglamentuojančias gyvūnų laikymą ir gresiančią už šių taisyklių nesilaikymą administracinę atsakomybę, kuri yra nuo įspėjimo iki šešių šimtų devyniasdešimt penkių eurų baudos su gyvūnų konfiskavimu (pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnį).

Gyventojai, pastebėję Taisyklių pažeidimus, gali kreiptis į Viešosios tvarkos skyrių tel.: (8 389) 48695,8 665 12716, 8 618 11794 arba el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Asmenims, pažeidusiems Taisyklių reikalavimus, bus taikoma administracinė atsakomybė.

Primename Valstybės vėliavos iškėlimo tvarką

Netrukus bus minimos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-osios metinės, todėl Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius primena, kad kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, ant įstaigų, įmonių pastatų, gyvenamųjų namų turi būti iškeltos valstybės vėliavos. Valstybės vėliavos iškėlimo ir naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo".

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla