1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Jausti atsakomybę dėl kiekvieno nuskriausto ar neprižiūrėto vaiko – mūsų visų pareiga

IMG 1671Kova už vaikų teises ir saugią aplinką tampa viena pagrindinių dabarties iššūkių. Vasario 14 d. LR Seimas priėmė įstatymą, draudžiantį bet kokį – fizinį, psichologinį, seksualinį – smurtą prieš vaikus. Nuo sausio 1 d. įsigaliojo Civilinio kodekso pataisos, susijusios su vaikų globa. Ar nauji teisės aktai padės sumažinti vieną didžiausių skaudulių mūsų visuomenėje – saugios aplinkos sukūrimą, galimybių vaikui, netekusiam tėvų globos, suteikti normalias sąlygas, augti, vystytis, tobulėti jį mylinčių globėjų šeimoje? Apie tai ir apie kitus iššūkius, susijusius su vaikų globa, kalbamės su Utenos rajono savivaldybės adminsitarcijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailute Blažiene.
Gerbiama vedėja, priminkite nuo sausio 1 d. įsigaliojusias Civilinio kodekso pataisas, susijusias su vaikų globa.
Pirma, Civilinio kodekso pataisos numato, kad vaikas iki 3 metų, netekęs tėvų globos, negali patekti į globos institucijas. Jose vaikas gali būti apgyvendinamas tik išimtiniais atvejais, ir apgyvendinimas gali trukti ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Antra, paspartintas vaikų globos ir įvaikinimo procesas. Paėmus vaiką iš šeimos tėvams suteikiama galimybė per 12 mėn. pašalinti priežastis, dėl kurių buvo paimtas vaikas. Situacijai nepagerėjus, po 12 mėn. Vaikų teisių apsaugos skyrius turės kreiptis į teismą dėl tėvų teisių apribojimo. Taigi, laikinoji vaiko globa galės trukti ne ilgiau kaip 12 mėnesių, po to vaikui galės būti nustatyta nuolatinė globa arba jis įvaikintas.


Galiu pasidžiaugti, kad Utenos rajone mes jau ne vienerius metus kūdikių ir vaikų iki 3 m. neapgyvendiname globos institucijoje, o suteikiame galimybę tėvams apsigyventi su kūdikiu Šeimos krizių grupėje Šeimos ir vaiko gerovės centre ir gauti visą reikiamą pagalbą. Skubaus vaiko paėmimo atveju turime keletą vietų šeimynose, kurios pasirengusios priimti iš tėvų paimtus kūdikius ir vaikus iki 3 metų laikinai globai.


Šiuo metu viena pagrindinių užduočių – paskatinti mūsų rajono gyventojus, galinčius globoti vaikus, tapti profesionaliais budinčiais socialiniais globėjais, kurie būtų pasirengę bet kuriuo paros metu priimti vaiką ir juo rūpintis.
Atlygis – svarbus motyvas skatinant globoti vaikus. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas numato, kad nuo sausio 1-osios šeima, kuri globoja vaiką, gauna vaiko globos išmoką 152 eurus ir tikslinį priedą dar 152 Eur. Utenos rajono savivaldybė kiekvienam globojamam vaikui papildomai moka po 38 Eur. Tai vadinamieji pagalbos pinigai, tačiau pagal Savivaldybės galimybes jie turėtų būti didinami, nes kaip minėjau, tai jokiu būdu ne pagrindinis, bet vienas iš motyvų, skatinantis vaiko globą.
Paskutiniu metu vis dažniau kalbama apie profesionalius socialinius globėjus. Ar jie galėtų būti alternatyva institucinei vaikų globai?
Taip. Lietuvos vaiko globos sistemoje siekiama įtvirtinti naują, profesionalaus socialinio globėjo institutą. Norima, kad likusį be tėvų globos vaiką, neįgalų vaiką ar vaiką, patiriantį socialinę riziką, būtų galima apgyvendinti socialinio globėjo, kuris globos vaiką ir teiks jam profesionalią pagalbą, šeimoje. Socialinis globėjas teiks pagalbą vaikui ir šeimai, kad kuo greičiau būtų šalinamos vaiko atskirties nuo šeimos priežastys, o jeigu nėra galimybių grįžti į šeimą, tai rengs vaiką įvaikinimui ar globai kitų fizinių globėjų šeimoje. Socialinių globėjų darbas iš esmės skirsis nuo šiandien globą vykdančių globėjų veiklos, kurie nedirba su biologine vaiko šeima, o kartais net vengia bendravimo su vaiko tėvais. Socialiniai globėjai per trumpą laikotarpį (iki 12 mėn.) sieks ne tik efektyvios globojamų vaikų pozityviosios socializacijos, bet ir aktyviai dirbs su vaiko tėvais, intensyviai bendradarbiaus su socialiniais darbuotojais, socialiniais pedagogais, psichologais, sveikatos priežiūros specialistais. Socialinio globėjo teikiamos paslaugos bus laikomos trumpalaike socialine globa.
Ar visi norintys galės tapti profesionaliais socialiniais globėjais?
Ne. Norintys tapti profesionaliais socialiniais globėjais turės atitikti visus Civiliniame kodekse fiziniam globėjui keliamus reikalavimus ir tuo pačiu turėti žinių ir patirties teikti vaikui bei šeimai kvalifikuotą pagalbą, intensyvias kompleksines paslaugas, kad per trumpą laiką būtų pasiekti tokie rezultatai, jog vaikas sugrįžtų į savo šeimą. Socialinis globėjas turės būti išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir konsultavimo kursus, kuriuos Utenos rajone vykdo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globėjų, įtėvių atestuotos mokytojos pagal GIMK (globėjų, įtėvių mokymo kursai) Lietuvoje akredituotą programą. Taip pat socialinis globėjas privalės turėti Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvadą apie socialinio globėjo tinkamumą globoti (rūpintis) vaiku (vaikais) ir sutuoktinio ar partnerio rašytinį sutikimą Vaikų teisių apsaugos skyriui, kad neprieštarauja dėl sutuoktinio tapimo socialiniu globėju ir dalyvavimo kartu minėtuose mokymuose. Nesant tokio sutikimo, tik išimtinais atvejais, įvertinus visas aplinkybes, bus galimybė tapti socialiniu globėju. Be to, socialiniai globėjai negalės į savo šeimą priimti daugiau kaip 3 vaikus. Socialinis globėjas, prižiūrintis ar globojantis (besirūpinantis) likusius be tėvų globos vaikus, taip pat negalės būti susietas su jais giminystės ryšiais. Tikimės, kad 2016–2020 m. socialiniai globėjai bus finansuojami iš ES struktūrinių fondų. Pasiteisinus šiam projektui nuo 2020 metų bus siūloma socialinių globėjų teikiamas paslaugas finansuoti iš valstybės biudžeto, atitinkamai patikslinus tam reikalingus įstatymus ir kitus teisės aktus.
Vyrauja nuostata, kad vadinamosiose valdiškose globos įstaigose vaikų, netekusių tėvų globos, visai neapgyvendinti. Ar Utenos rajone institucinė globa dar aktuali?
Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojai nuolat siekia, kad mažėtų vaikų, globojamų institucijose, skaičius. Vaikų apgyvendinimas globos įstaigose naudojamas tik kaip kraštutinė ir laikina priemonė, ieškant ilgalaikio sprendimo, t. y. vaiko grąžinimo į biologinę šeimą ar įvaikinimo. Tačiau institucinė globa, kai tenka vaiką skubiai paimti iš šeimos dėl kylančios realios grėsmės vaiko sveikatai ir gyvybei, mūsų rajone išlieka aktuali, todėl aktualus yra ir socialinių globėjų poreikis.
Institucijose gyvenančių vaikų skaičius Utenos rajone nėra didelis: yra trys šeimynos, kuriose auga 21 vaikas iki 18 metų ir vykdoma palydimoji globa jaunuoliams, sulaukusiems 18 m. Vaikų iki 18 m. ir jaunuolių nuo 18 m. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre gali būti iki 30.
Vykdydami institucinės globos pertvarką, 2020 m. planuojame Bendruomeninio tipo šeimynų, kuriose gyventų po 6 globotinius, įkūrimą Utenos rajono bendruomenėje ir vienus Grupinio gyvenimo namus jaunuoliams nuo 16 iki 29 m. Labai reikalinga rajono gyventojų, verslininkų parama siekiant įsigyti būstus, kuriuose galėtumėme įrengti Bendruomeninio tipo šeimynas.
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre teikiama daug nestacionarių socialinių paslaugų vaikams ir jų šeimoms ir jas toliau plėtosime, skatindami bendruomenes būti neabejingomis. Tikimės, kad šia nauja priemone mūsų rajono gyventojai susidomės, todėl labai kviečiame atsiliepti bei būti aktyviems, kartu sprendžiant šią opią problemą.
Visi suinteresuotieji tapti socialiniais globėjais maloniai kviečiami atvykti į Savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyrių ar kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro GIMK specialistus šiais tel. (8 389) 61623, (8 618 61636). Pasak Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorės Dianos Deveikienės, socialiniais globėjais tampa labai motyvuoti žmonės, turintys vidines vertybes, ir vedami ne piniginių paskatų, nes šis darbas reikalauja itin didelio atsidavimo ir atsakomybės. Nereikia pamiršti, kad VISI KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU VAIKO IR JO ŠEIMOS GEROVE, YRA VISOS BENDRUOMENĖS PROBLEMA.
Pabaigai – šiek tiek statistinių duomenų...
2015 m. Utenos rajone buvo 176 globojami vaikai, 2106 m. – 150. Nors skaičiai mažėja, nereikia pamiršti, kad mažėja gyventojų, tuo pačiu ir vaikų skaičius.
Šiuo metu 32-iems vaikams tėvų, išvykstančių į užsienį, prašymu buvo nustatyta laikina globa, vien per 2016 m. metus tokių vaikų buvo 15.
2015 m. iš šeimų skubos tvarka buvo paimti 25 vaikai, o 2016 m. – tokių vaikų buvo 29, tačiau 23 vaikai iš jų jau grąžinti į biologines šeimas. Galima teigti, kad didesnė dalis tėvų ryžtasi teigiamiems pokyčiams, kad turėtų galimybę susigrąžinti vaikus. Deja, yra ir tokių tėvų, kurie nepriima jiems siūlomos pagalbos, ją vertina kaip valdiškų institucijų kišimąsi į jų asmeninį gyvenimą, todėl tokiais atvejais vaikai neturi galimybės sugrįžti pas biologinius tėvus arba yra tik laiko klausimas, kada jie bus paimti.
2017 m. sausio 1 d. šešiose Utenos rajono šeimynose gyvena 50 mūsų rajono vaikų, šeimose gyvena 79 globojami vaikai, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre – 21 vaikas.
Pabaigai noriu pasakyti, kad jausti atsakomybę dėl kiekvieno nuskriausto ar neprižiūrėto vaiko turime visi. Dalintis šia atsakomybe taip pat turime visi ir laiku apie nepriežiūros ar bet kokio vaiko patiriamo smurto atvejus informuoti atsakingas institucijas.
Dėkoju už pokalbį.

Joomla templates by a4joomla