1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Dėl gyventojų prašymų būstui pritaikyti neįgaliesiems

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakyme Nr. AĮ-301 numatyta tvarka gyventojų prašymai būstui pritaikyti neįgaliesiems priimami nuo kiekvienų metų sausio 1 d. iki balandžio 1 d. Būstų pritaikymo eilės sudaromos pagal prašymo pateikimo datą, todėl neįgaliesiems, pageidaujantiems pritaikyti būstus ir gyvenamąją aplinką prie savo poreikių, verta paskubėti.
Dėl būsto pritaikymo asmenims su negalia reikia kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių, adresu Utenio a. 4, Utena , 108 kab., tel. (8 389) 61628.


Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą Utenos rajone, kuriems nustatytas:
1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
3. kitų, nei nurodyta 2 papunktyje, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo – tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas. Kartu su prašymu asmuo pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:
- neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
- išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros.

Joomla templates by a4joomla