1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Pratęsiamas kultūrinės veiklos plėtros projektų finansavimo konkurso terminas

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-24 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija pratęsia kultūrinės veiklos plėtros projektų finansavimo konkurso terminą iki 2017 m. kovo 22 d. Projektus gali teikti asociacijos, viešosios įstaigos, fondai.

Prioritetas teikiamas kultūrinės veiklos projektams:

1. Kultūros ir meno projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui;

2. Profesionalaus meno sklaidos projektai;

3. Kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektai.

Projektų paraiškos  teikiamos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt) arba registruojamos Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamajame (103 kab.), po to nukreipiamos veiklos sritį koordinuojančiam savivaldybės administracijos skyriui. Paraiškos forma ir finansavimo sąlygos pateiktos savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.utena.lt, skyrius „Projektai", nuoroda „Projektų dokumentų formos". Paraiškoje žymėti „Kultūrinės veiklos plėtros sritis".

Joomla templates by a4joomla