1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija dėl žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių

Utenos rajono savivaldybės administracija atkreipia gyventojų dėmesį, kad pagal pateiktą Valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją, masinis žemės vertinimas žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti, Vyriausybės nustatyta tvarka, atliekamas ne rečiau kaip kas 5 m. Vertinimas bus atliekamas 2017 m., tad ateinančių metų žemės mokestis bus apskaičiuojamas pagal naujas žemės mokestines vertes. Pagal ŽMĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, kai nuo kito mokestinio laikotarpio žemės mokestinė vertė nustatoma atsižvelgiant į naujai atlikto masinio žemės vertinimo rezultatus, kitą mokestinį laikotarpį, galiosiantį mokesčio tarifą, savivaldybės taryba gali nustatyti iki einamojo mokestinio laikotarpio gruodžio 1 d. Šio klausimo svarstymas Utenos rajono savivaldybės taryboje numatytas spalio - lapkričio mėn. Savivaldybės taryba mokesčio tarifo dydį svarstys, atsižvelgdama bei vertindama naujai atlikto masinio žemės vertinimo rezultatus.


Skaičiuojant kitų metų mokestinio laikotarpio žemės mokestį, nebebus taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos. Žemės mokestis bus apskaičiuojamas nuo visos sklypui nustatytos mokestinės vertės. Pagal LR žemės mokesčio įstatymo 8 str. nuo žemės mokesčio atleidžiami žemės savininkai, kurių darbingumo lygis 0-40 procentų (iki 2007 m. birželio 30 d. - I- II grupės invalidai); asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, bei nepilnamečiai vaikai, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, jeigu jiems priklausančio žemės sklypo plotas neviršija savivaldybių tarybų nustatytų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio. 2015-2016 metams neapmokestinamasis dydis buvo nustatytas Utenos mieste - 0,07 ha, kaime – 1,5 ha.
Savivaldybės taryba kiekvienais metais privalo nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą sekančiam mokestiniam laikotarpiui. Šiuo metu yra parengtas sprendimo projektas dėl 2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifo dydžio nustatymo. Sprendimo projektu siūloma palikti 2017 m. mokestiniam laikotarpiui nustatytą nekilnojamojo turto mokesčio tarifą 0,9 proc. juridiniams asmenims, atitinkantiems labai mažų ir mažų įmonių apibrėžimą pagal LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 d. reikalavimus ir fiziniams asmenims, o juridiniams asmenims, atitinkantiems vidutinių įmonių apibrėžimą pagal LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1 d. reikalavimus ir kitiems juridiniams asmenims 2017 m. nustatytą 1 proc. mokesčio tarifą. Siekiant prižiūrėti bei paskatinti tvarkytis juridinių ir fizinių asmenų turimą turtą, neprižiūrėtam ir apleistam turtui apmokestinti planuojama palikti maksimalų 3 proc. tarifą.

Joomla templates by a4joomla