1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Vietinės reikšmės keliams prižiūrėti – specialioji programa

IMG 6573Utenos rajono savivaldybės taryba gegužės 25 d. vykusiame posėdyje patvirtino Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo specialųjį planą. Klausimai, susiję su vietinės reikšmės kelių priežiūtra ir tvarkymu, buvo sprendžiami vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo žemėtvarkos schema, patvirtinta dar 2009 m. Pasikeitus kai kuriems teisės aktams, atsirado poreikis schemos sprendinius atnaujinti. Tad buvo priimtas sprendimas pradėti rengti naują vietinės reikšmės kelių tinklo specialųjį planą. Kaip jis buvo rengiamas, kokie jo tikslai, svarba ir nauda – apie tai kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoju Egidijumi Bukiu.


Gerbiamas pavaduotojau, Vietinės reikšmės kelių tinklo specialusis planas – kas tai?
Specialusis planas apima visą rajono teritoriją – visas rajono seniūnijas ir yra savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas, kuriame reglamentuojama vietinės reikšmės viešųjų kelių remonto, rekonstravimo bei statybos prioritetų nustatymo tvarka.
Pradėjus rengti planą, buvo atsižvelgiama į daugelį dalykų. Pirmiausia reikėjo įvertinti vietinės reikšmės kelių tinklo esamą būklę. Taip pat reikėjo numatyti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymą, nurodyti viešųjų kelių dangą, ilgį, plotį, kategoriją, pavadinimą, kelio pradžios ir pabaigos koordinates, keliuose esančius tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus. Buvo atsižvelgta į poreikį projektuoti vietinės reikšmės viešuosius kelius, įvertinome vietinės reikšmės vidaus kelius, jų ilgį, plotį, dangą. Išskyrėme kelius, kurių ruožai yra valstybinėje ir privačioje žemėje ir sudarėme vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūros vadovą.
Buvo surengtas viešas plano svarstymas su visuomene, gauta gyventojų pastabų, pasiūlymų...
Taip. Kiekvienas plano rengimo etapas buvo derinamas su seniūnais, jis buvo pristatytas visuomenei, o sprendiniai eksponuojami Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Su planu buvo supažindinti Utenos, Leliūnų, Kuktiškių, Tauragnų, Daugailių, Užpalių, Vyžuonų, Saldutiškio, Sudeikių seniūnijų gyventojai. Viešas svarstymas buvo surengtas ir Utenos rajono savivaldybės administracijoje. Visi viešų svarstymų, plano pristatymo visuomenei metu gauti gyventojų pasiūlymai buvo apsvarstyti, įvertinti ir pateikti atsakymai raštu, o Specialiojo plano sprendiniai pagal galimybę buvo pakoreguoti.
Kas specialiuoju planu naudosis?
Specialiuoju planu naudosis Utenos rajono seniūnijų seniūnai, Utenos rajono savivaldybės administracija, projektuotojai, tie, kurie prižiūrės kelius, – rangovai. Visi turės vadovautis šiuo specialiuoju planu.
Parengtas ir vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūros vadovas. Kas jame aptarta, kokie darbai, tvarkant kelius, numatyti, koks jo parengimo tikslas?
Vadovas – Specialiojo plano sudedamoji dalis. Specialiajame plane, kaip minėjau, yra reglamentuota kelių remonto ir priežiūros tvarka, o vadove aprašyti konkretūs darbai, darbų procesai. Vadove yra pateikiamas kelių techninės priežiūros skirstymas (nuolatinė ir periodinė), kelių techninės priežiūros darbai, kuriems priskiriama nuolatinė kelio elementų priežiūra vasarą (valymas, lyginimas, žolės pjovimas ir kt.) ir žiemą (sniego, ledo nuo kelių (gatvių), tiltų valymas, kelių važiuojamosios dalies barstymas slidumą mažinančiomis medžiagomis ar jų mišiniais, darbų organizavimas ir atlikimas pavasario polaidžio metu ir kt.), tiltų ir vandens pralaidų priežiūra (vandens pralaidų, drenažo ir smulkių betono konstrukcijų pažaidų taisymas (ištrupėjusios vietos, siūlės ir pan.), tiltų važiuojamosios dalies taisymas, atitvarų, turėklų deformacijų ir pažaidų ištaisymas ir kt.), kelio viršutinio sluoksnio iš asfalto dangos, žvyro dangos, gruntinio kelio, sankasos priežiūra ir kt.
Taip pat vadove aptarta vietinės reikšmės kelių apžiūra, pateiktos kelio (gatvės) pažaidų nustatymo ir statybos rūšies parinkimo rekomendacijos (nustatoma, ar keliui užtenka tik priežiūros, ar jau reikia remonto ir kokio: paprasto ar kapitalinio), kelio (gatvės) priežiūros darbų atlikimo technologija, vietinės reikšmės kelių tinklo būklės vertinimas tinklo ir objekto lygiu, viešųjų kelių remonto, rekonstravimo, statybos prioritetai, aprašytas, kaip minėjau, darbų procesas, išskirti priežiūros lygiai (aukštas ir žemas).
Vadovo parengimo tikslas – suteikti kuo daugiau žinių visuomenei apie kelių priežiūrą ir tvarktymą, informuoti, kad keliai bus prižiūrimi ir tvarkomi pagal tam tikras taisykles. Visuomenei susipažinti su kelių priežiūros ir remonto reglamentavimu naudinga, nes pastebėję kažkokių neatitikimų, jie galės apie tai informuoti atitinkamas instancijas, Utenos rajono savivaldybę.
Utenos rajone vietinės reikšmės kelių tinklas prižiūrimas ir tvarkomas nuolat, tam skiriama vis daugiau lėšų...
Taip. Vietinės reikšmės keliams prižiūrėti ir tvarkyti yra numatyti du finansavimo šaltiniai: Kelių priežiūros ir plėtros programa (KPPP) bei Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Šiais metais finansavimas iš Savivaldybės biudžeto vietinės reikšmės kelių priežiūrai išaugo dvigubai. Lėšos skirtos keliams profiliuoti (lyginti), žvyruoti, pakelėms šienauti, asfaltbetonio dangos išdaužoms taisyti. Keliai per metus lyginami ne vieną kartą: tris, keturis kartus. Artimiausiu metu asfaltuoti vietinės reikšmės kelių seniūnijose nenumatoma. Bet jau galvojame apie dabar esančių kaimo kelių nusidėvėjusių asfalto dangų remontą, planuojame skirti dar daugiau dėmesio ir lėšų vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir tvarkymui.
Dėkoju už pokalbį.

Joomla templates by a4joomla