1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Maisto tvarkymo veiklos patvirtinimo ir registravimo tvarkos naujovės

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad norint gaminti maistą, užsiimti jo perdirbimu, prekyba, sandėliavimu, fasavimu, transportavimu ar viešuoju maitinimu, būtina turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus leidimus ar būti įregistruoti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą.
Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su kitomis institucijomis nuolat vykdo oficialiai neapskaitomos ekonomikos reiškinių kontrolę, kurios metu Utenos rajone buvo nustatyta ir uždrausta nelegali maisto tvarkymo veikla. Dėl neteisėtos maisto tvarkymo veiklos, vykdantiems asmenims buvo skirta administracinė nuobauda.


Nuo 2017 m. lapkričio 1 d., siekiant sumažinti administracinę naštą verslui, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pakeitė maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarką (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. B1-373 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo").
Supaprastinta tvarka registruojami tie maisto tvarkymo subjektai, kurie nedaro tiesioginės įtakos maisto saugai ir kokybei, pvz.: sezoninė mažmeninė prekyba, mažmeninė prekyba kioskuose, prekyvietėse, degalinėse, vaistinėse, tiesioginė ar išnešiojamoji prekyba, prekyba internetu ir pan., bei pirminę žemės ūkio produkciją gaminantys subjektai (išskyrus daigus auginančias įmones). Registruojamų veiklų sąraše 22 ūkinės komercinės veiklos. Norint vykdyti veiklą Utenos rajone, kuriai užtenka registracijos, fiziniai ar juridiniai asmenys Utenos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai turi pateikti nustatytos formos prašymą, maisto tvarkymo procesų aprašymą, nurodant projektines numatomos vykdyti veiklos apimtis, numatomą darbuotojų skaičių ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jie bus įregistruoti į Maisto tvarkymo subjektų sąrašą. Ši procedūra nemokama. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys Utenos rajone vykdyti maisto produktų gamybą, didmeninę ar mažmeninę prekybą, viešąjį maitinimą, fasavimą ir pakavimą, t.y. darantys tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei, turi gauti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Ūkio subjektas Utenos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pateikia nustatytos formos prašymą, maisto tvarkymo procesų aprašymą, nurodant projektines numatomos vykdyti veiklos apimtis, numatomą darbuotojų skaičių, maisto tvarkymo patalpų projektus ar planus su įrenginių išdėstymu, dokumentus, aprašančius įmonėje diegiamą savikontrolės sistemą, taip pat dokumentų, patvirtinančių teisę naudotis maisto tvarkymo vieta ir transporto priemonėmis, kopijas bei valstybės rinkliavos mokestį patvirtinančius dokumentus. Už maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimų išdavimą imama valstybės rinkliava, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo". Maisto tvarkymo subjektas patvirtinamas ir registruojamas neterminuotam laikui.
Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi prašymą išduoti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą su privalomais pateikti dokumentais, juos įvertina, atlieka maisto tvarkymo veiklos sąlygų patikrinimą ir per 10 darbo dienų išduoda maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.
Tačiau, jei ūkio subjektas nepateikia visų dokumentų ar pateikia suklastotus duomenis ir dokumentus, veiklos sąlygos neatitinka maistą reglamentuojančių ar kitų teisės alktų reikalavimų, atsisakoma išduoti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą ar įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą.
Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad maisto tvarkymo subjektas tiesiogiai ar paštu, elektroninėmis priemonėmis per 10 darbo dienų turi informuoti apie vykdomos maisto tvarkymo veiklos pasikeitimus (maisto tvarkymo subjektas sustabdo ar nutraukia veiklą, yra likviduojamas ar reorganizuojamas) ar pasikeitus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime ar Maisto tvarkymo subjektų sąraše nurodytiems duomenims (pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys).
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba siekdama taupyti verslininkų, ūkininkų ir kiti specialistų, dirbančių su maistu ar gyvūnais, laiką ir išlaidas, įdiegė Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą IMVIS, kurios tikslas sukurti interaktyvias Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto maisto ir veterinarinės kontrolės srities paslaugas, teikiamas elektroninėje erdvėje, ir taip jas padaryti patogesnes ir lengviau pasiekiamas. Šia nemokama sistema gali naudotis valstybės institucijų ir savivaldybių atstovai, ūkininkų ir vartotojų organizacijos, maisto gamintojai ir perdirbėjai, gyvulių laikytojai, privatūs veterinarijos gydytojai, užsienio piliečiai, bei vartotojai.
Verslo subjektai prisijungę prie IMVIS internete adresu https://imvis.vmvt.lt/, gali teikti prašymus dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo, gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinio patvirtinimo, įregistruoti maisto tvarkymo ar geriamojo vandens tiekimo subjektus, ir gauti patvirtintus dokumentus. Tiek juridiniai, tiek privatūs asmenys per šią sistemą gali užsisakyti pranešimus ir naujienlaiškius apie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priimtus teisės aktus, jų pakeitimus, mokymus ir kitą dominančią informaciją.
Naudojant šiuolaikines technologijas, pavyzdžiui, išmaniuosius telefonus IMVIS naudotojai gali patogiai ir greitai susisiekti su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, operatyviai gauti atsakymus į užduotus klausimus, gyventojai - pasitikrinti jų gyvenamojoje vietoje viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybę, susipažinti su atliktų tyrimų rezultatais.

Joomla templates by a4joomla