1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

PASKUBĖKITE DEKLARUOTI ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS

Primename, kad paraiškos priimamos iki birželio 6 d. Pavėlavę ir nespėję pateikti paraiškos, tą galės padaryti iki liepos 1 d. (kadangi liepos 1 d. yra šeštadienis, šis terminas yra pratęstas iki liepos 3 d. imtinai), tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną 1 proc. bus mažinamos išmokos.

Skaityti daugiau...

Svarbūs pasikeitimai deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus

Š. m. gegužės 12 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-323, buvo priimti svarbūs Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai.

Skaityti daugiau...

VMI atmintinėje - naudinga informacija leidimus žymėtiems degalams įsigyjantiems ūkininkams

vmi2017 m. gegužės 12 d., Utena. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) primena, kad VMI ūkininkams parengė atmintinę, padėsiančią susipažinti su paprastesne leidimų įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų dyzelinių degalų, skirtų žemės ūkiui, išdavimo tvarka. Joje mokesčių mokėtojai ras su mokestinių prievolių vykdymu, degalų apskaita susijusią informaciją, atsakymus į kitus aktualius klausimus. Ši atmintinė aktuali beveik 14 tūkstančių Utenos apskrities gyventojų – tiek vidutiniškai yra įsigyjančiųjų žymėtus degalus.

Skaityti daugiau...

VĖL PRIIMAMOS PARAIŠKOS ŪKINIAMS GYVŪNAMS ĮSIGYTI

Kviečiame asmenis, kurie dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) paskerdė kiaules, teikti paraiškas gauti paramą už įsigytus kitus ūkinius gyvūnus. Paraiškos priimamos nuo gegužės 8 d. iki birželio 12 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriuje, adresu Utena, Utenio a. 4-320 kab. Tinkamos finansuoti išlaidos yra susijusios su kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimu. Vienam pareiškėjui atlyginama iki 80 procentų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 580 Eur. Paramos gali kreiptis ir asmenys, kurie jau gavo paramą, bet neišnaudojo visos paramai skirtos sumos (580 Eur).

Skaityti daugiau...

Nuo gegužės 2 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal įvairias 2014-2020 m.

Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių veiklos sritis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nuo gegužės 2 d. kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių veiklos sritis:
• „Parama asbestinių stogų dangos keitimui" (iki gegužės 31 d.)
Pagal šią veiklos sritį remiama kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, o nekilnojamąjį turtą, į kurį investuoja, valdo teisėtais pagrindais. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, patirtų po paraiškos pateikimo dienos. Paramos suma negali viršyti 2 000 Eur vienam projektui įgyvendinti.

Skaityti daugiau...

NUO BALANDŽIO 15 D. GALIMA DEKLARUOTI TIESIOGINĮ PIENO VARTOJIMĄ

Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyrius informuoja, kad pieno gamintojai, parduodantys pieną ar pieno produktus tiesiogiai vartoti, nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d., gali pateikti deklaracijas už praėjusį apskaitos laikotarpį (2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.).
Deklaracijos bus priimamos dviem būdais – gamintojas galės kreiptis į savivaldybės kaimo plėtros skyrių dėl deklaracijos užpildymo arba teikti pats, prisijungęs prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (PAIS) interneto svetainėje www.vic.lt, naudodamasis savo elektronine bankininkyste.
Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d. gali kreiptis į savivaldybės Kaimo plėtros skyrių.

Skaityti daugiau...

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo naujovės 2017 m.

082Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo naujovės 2017 m.
1. Jau prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Kas ir iki kada gali teikti paraiškas?
Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas 2017 m. prasidėjo balandžio 10 d. ir tęsis iki birželio 6 d., pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 1 d., bet kadangi liepos 1 d. yra šeštadienis, šis terminas pratęstas iki liepos 3 d. imtinai. Už kiekvieną pavėluotai (po birželio 6 d.) teikiamą ar koreguojamą paraišką, tiesioginės išmokos bus mažinamos po 1 proc. dienai. Paraiškas gali teikti tik aktyvūs žemės ūkio veiklos subjektai, kurie nevykdo tiesioginėms išmokoms neremiamų veiklų.
2. Kokie taikomi svarbiausi bendrieji reikalavimai norint pateikti paraišką?
Norint pateikti paraišką, pareiškėjo žemės ūkio valda turi būti registruota Valdų registre. Mažiausias naudmenų plotas, už kurį mokamos tiesioginės išmokos yra 1,00 ha. Pareiškėjas paraiškoje privalo deklaruoti visus valdomus naudmenų plotus, už kuriuos jis prašo paramos ir visus valdomus naudmenų plotus, nors už juos paramos ir neprašo. Deklaruojamuose naudmenų plotuose, už kuriuos prašoma paramos, turi būti auginami žemės ūkio augalai (įskaitant pievas) arba laikomas pūdymas.

Skaityti daugiau...

Utenos rajono ūkininkų, savininkų 2017 metų traktorių valstybinės techninės apžiūros grafikas

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia Utenos rajono ūkininkų, savininkų 2017 metų traktorių valstybinės techninės apžiūros grafiką >>>

Dėmesys – vandens pralaidų remontui

Utenos rajono savivaldybės administracija 2017 metais daug dėmesio numačiusi skirti melioracijos statinių – vandens pralaidų remontui. Nemažai melioracijos statinių (tarp jų – ir vandens pralaidų) įrengti seniai: prieš 40–50 metų. Jie yra susidėvėję ir juos remontuoti yra būtina.
Šiais metais Utenos rajono melioracijos statinių ir įrenginių remonto darbams skirta 60000 Eur. Didžioji dalis šių lėšų bus naudojama susidėvėjusių vandens pralaidų, esančių melioracijos grioviuose, kapitaliniam ir einamajam remontui. Likusi – asmenų prašymų dėl smulkių drenažo remontų tenkinimui.

Skaityti daugiau...

Kviečiame teikti paraiškas

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142 ,,Dėl 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo".
Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėse (www.zum.lt, www.zmmc.lt). Paramos paraiškos priimamos Programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centre (Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r. (203 kab.) nuo 2017 m. kovo 10 d. iki 2016 m. balandžio 10 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Skaityti daugiau...

Aktualu planuojantiems keisti asbestinę stogų dangą

Informuojame, kad š. m. kovo 8 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-147 pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimo grafikas. Paraiškos asbestinių stogų dangos keitimo paramai gauti bus priimamos ne nuo 2017 m. kovo 13 d., kaip buvo numatyta ankstesniame paraiškų priėmimo grafike, bet nuo 2017 m. balandžio 18 d. iki gegužės 19 d.
Pagal šiuo metu galiojančias, 2016 m. sausio 28 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-33 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas" įgyvendinimo taisykles, paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų ir kurie nekilnojamąjį turtą, į kurį investuoja paramos lėšas, valdo teisėtais pagrindais. Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, o pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta turi sutapti su projekto įgyvendinimo vieta.

Skaityti daugiau...

Skelbiamas Kaimo rėmimo projektų finansavimo konkursas

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-65 (2015 m.vasario19 d. sprendimo Nr. TS -46, 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-59 redakcijos) patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia Kaimo rėmimo projektų finansavimo konkursą.

Skaityti daugiau...

Norintiesiems sužinoti pasėlių deklaravimo naujoves – mokymai

1Artėjant 2017 m. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, jau nuo kitos savaitės Žemės ūkio ministerija visose šalies apskrityse žemdirbiams ir žemės ūkio specialistams rengia mokymus, kuriuose pristatys visas deklaravimo naujoves.

Šiemet deklaravimas prasidės balandžio 10 d. ir baigsis birželio 6 d. Visi vėluojantieji deklaruoti šį darbą galės atlikti iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną uždelstą dieną galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc.

Skaityti daugiau...

AKTUALU LAIKINAI BESINAUDOJANTIEMS AR PLANUOJANTIEMS NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME

2017 m. kovo 15 d. įsigalios Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo pakeitimai.
Aprašo pakeitimuose numatyta, kad pirmumo teisę laikinai naudotis valstybinės žemės plotu žemės ūkio veiklai vykdyti turės tie asmenys, kurių nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu laikinai naudotis valstybinės žemės plotu. Informacija apie galimybę pasinaudoti pirmumo teise bei pateikti prašymą žemės sklypų nuomininkams ir savininkams, kurių sklypai ribojasi su valstybinės žemės plotu, bus skelbiama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos internetinėje svetainėje www.nzt.lt, skelbimų skiltyje.
Asmenys, turintys pirmumo teisę ir pageidaujantys laikinai naudotis valstybinės žemės plotu, prašymus NŽT teritoriniams skyriams turės suskubti pateikti per 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo NŽT internetinėje svetainėje. Nepateikus prašymo per nurodytą laiką, žemės plotas galės būti suteikiamas laikinai naudotis kitiems asmenims.

Skaityti daugiau...

KVIEČIAME ŽEMDIRBIUS

Maloniai kviečiame Utenos, Zarasų, Molėtų, Anykščių, Ignalinos rajonų ūkininkus į susitikimą su LR žemės ūkio ministru Broniumi Markausku, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA), VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (VĮ ŽŪIKVC) atstovais, ŽŪK ,,Pienas LT" atstovais, LPGA tarybos pirmininku Jonu Vilioniu.
Susitikimas įvyks 2017 metų vasario 22 dieną (trečiadienį) Utenos muzikos mokyklos salėje (Utena, Maironio g. 11, II aukštas). Renginio pradžia 11 val. Renginio trukmė –apie 3 val.
Automobilius galima statyti šalia J. Basanavičiaus/Maironio g. sankryžos esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje (buv. pieninės aikštė).

Skaityti daugiau...

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMO

IMG 1650Interviu su Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskiene.

Gerbiama vedėja, kas yra ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensacija?
Tai dalies ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams. Ši parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas" veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos".
Kas gali kreiptis dėl draudimo įmokų kompensavimo?
Dėl draudimo įmokų kompensavimo gali kreiptis aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas, kuris laiko ūkinius gyvūnus, įregistruotus jo vardu Ūkinių gyvūnų registre. Taip pat yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei apdraudęs ūkinius gyvūnus nuo užkrečiamųjų ligų, dėl kurių turi būti išnaikinami visi į rizikos grupę susirgti ta liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Kokie gyvūnai gali būti draudžiami ir nuo kokių ligų?
Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama apdraudusiems galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules ir naminius paukščius nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla