3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Dėmesys – vandens pralaidų remontui

Utenos rajono savivaldybės administracija 2017 metais daug dėmesio numačiusi skirti melioracijos statinių – vandens pralaidų remontui. Nemažai melioracijos statinių (tarp jų – ir vandens pralaidų) įrengti seniai: prieš 40–50 metų. Jie yra susidėvėję ir juos remontuoti yra būtina.
Šiais metais Utenos rajono melioracijos statinių ir įrenginių remonto darbams skirta 60000 Eur. Didžioji dalis šių lėšų bus naudojama susidėvėjusių vandens pralaidų, esančių melioracijos grioviuose, kapitaliniam ir einamajam remontui. Likusi – asmenų prašymų dėl smulkių drenažo remontų tenkinimui.

Skaityti daugiau...

Kviečiame teikti paraiškas

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-142 ,,Dėl 2017 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo".
Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėse (www.zum.lt, www.zmmc.lt). Paramos paraiškos priimamos Programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centre (Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r. (203 kab.) nuo 2017 m. kovo 10 d. iki 2016 m. balandžio 10 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Skaityti daugiau...

Aktualu planuojantiems keisti asbestinę stogų dangą

Informuojame, kad š. m. kovo 8 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-147 pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimo grafikas. Paraiškos asbestinių stogų dangos keitimo paramai gauti bus priimamos ne nuo 2017 m. kovo 13 d., kaip buvo numatyta ankstesniame paraiškų priėmimo grafike, bet nuo 2017 m. balandžio 18 d. iki gegužės 19 d.
Pagal šiuo metu galiojančias, 2016 m. sausio 28 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-33 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas" įgyvendinimo taisykles, paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų ir kurie nekilnojamąjį turtą, į kurį investuoja paramos lėšas, valdo teisėtais pagrindais. Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, o pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta turi sutapti su projekto įgyvendinimo vieta.

Skaityti daugiau...

Skelbiamas Kaimo rėmimo projektų finansavimo konkursas

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-65 (2015 m.vasario19 d. sprendimo Nr. TS -46, 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-59 redakcijos) patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia Kaimo rėmimo projektų finansavimo konkursą.

Skaityti daugiau...

Norintiesiems sužinoti pasėlių deklaravimo naujoves – mokymai

1Artėjant 2017 m. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, jau nuo kitos savaitės Žemės ūkio ministerija visose šalies apskrityse žemdirbiams ir žemės ūkio specialistams rengia mokymus, kuriuose pristatys visas deklaravimo naujoves.

Šiemet deklaravimas prasidės balandžio 10 d. ir baigsis birželio 6 d. Visi vėluojantieji deklaruoti šį darbą galės atlikti iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną uždelstą dieną galutinė paramos suma bus mažinama 1 proc.

Skaityti daugiau...

AKTUALU LAIKINAI BESINAUDOJANTIEMS AR PLANUOJANTIEMS NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME

2017 m. kovo 15 d. įsigalios Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo pakeitimai.
Aprašo pakeitimuose numatyta, kad pirmumo teisę laikinai naudotis valstybinės žemės plotu žemės ūkio veiklai vykdyti turės tie asmenys, kurių nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu laikinai naudotis valstybinės žemės plotu. Informacija apie galimybę pasinaudoti pirmumo teise bei pateikti prašymą žemės sklypų nuomininkams ir savininkams, kurių sklypai ribojasi su valstybinės žemės plotu, bus skelbiama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos internetinėje svetainėje www.nzt.lt, skelbimų skiltyje.
Asmenys, turintys pirmumo teisę ir pageidaujantys laikinai naudotis valstybinės žemės plotu, prašymus NŽT teritoriniams skyriams turės suskubti pateikti per 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo NŽT internetinėje svetainėje. Nepateikus prašymo per nurodytą laiką, žemės plotas galės būti suteikiamas laikinai naudotis kitiems asmenims.

Skaityti daugiau...

KVIEČIAME ŽEMDIRBIUS

Maloniai kviečiame Utenos, Zarasų, Molėtų, Anykščių, Ignalinos rajonų ūkininkus į susitikimą su LR žemės ūkio ministru Broniumi Markausku, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA), VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (VĮ ŽŪIKVC) atstovais, ŽŪK ,,Pienas LT" atstovais, LPGA tarybos pirmininku Jonu Vilioniu.
Susitikimas įvyks 2017 metų vasario 22 dieną (trečiadienį) Utenos muzikos mokyklos salėje (Utena, Maironio g. 11, II aukštas). Renginio pradžia 11 val. Renginio trukmė –apie 3 val.
Automobilius galima statyti šalia J. Basanavičiaus/Maironio g. sankryžos esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje (buv. pieninės aikštė).

Skaityti daugiau...

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMO

IMG 1650Interviu su Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskiene.

Gerbiama vedėja, kas yra ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensacija?
Tai dalies ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams. Ši parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas" veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos".
Kas gali kreiptis dėl draudimo įmokų kompensavimo?
Dėl draudimo įmokų kompensavimo gali kreiptis aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas, kuris laiko ūkinius gyvūnus, įregistruotus jo vardu Ūkinių gyvūnų registre. Taip pat yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei apdraudęs ūkinius gyvūnus nuo užkrečiamųjų ligų, dėl kurių turi būti išnaikinami visi į rizikos grupę susirgti ta liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Kokie gyvūnai gali būti draudžiami ir nuo kokių ligų?
Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama apdraudusiems galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules ir naminius paukščius nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų.

Skaityti daugiau...

Utenos rajono pieno gamintojai dalyvavo mokymuose

2017 01 102017 m sausio 10 d. grupė pieno gamintojų iš Utenos dalyvavo specializuotuose mokymuose „Kietieji karvės ir ožkos pieno sūriai". Mokymai vyko Varėnos r. Dargužių k., Valkininkų seniūnijoje įsikūrusioje VŠĮ „Sūrininkų Namai". Asociacijos „Viva Sol" steigėjas, neformalaus susivienijimo „Sūrininkų Namai" įkūrėjas Valdas Kavaliauskas mokymų dalyviams papasakojo apie kietųjų sūrių klasifikaciją, supažindino su pagrindiniais sūrių gamybos technologiniais aspektais, kietųjų sūrių nokinimo ir priežiūros nokinimo metu procesais, kietųjų sūrių nokinimu ir priežiūra nokinimo metu. Mokymų dalyviai turėjo galimybę dalyvauti fermentinio kietojo sūrio gamybos procese.

Informacija apie privačios žemės ūkio paskirties žemės Įsigijimą valstybės nuosavybėn

asVadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D-645 ,,Dėl žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo 2016-2020 metų programos patvirtinimo" patvirtiną Žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo 2016-2020 metų programą, kurios tikslas – gerinti žemės valdų struktūras ir sumažinti apleistų žemių plotus valstybinėje ir valstybės vardu įsigytoje privačioje žemėje, informuojame, kad valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) pasinaudotų pirmumo teise įsigyti neužstatytą privačią žemės ūkio paskirties žemę iš savininkų, valdančių nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės sklypą (-us).

Skaityti daugiau...

KVIEČIAME PASINAUDOTI PARAMA BITININKYSTĖS SEKTORIUI

Nuo šių metų gruodžio 19 d. iki 2017 metų sausio 21 d. NMA priimamos paraiškos dėl paramos bitininkystės sektoriui.
Paraiškas gali teikti:
1. pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms":
1.1. šalies bitininkų asociacijas vienijanti asociacija, kurios viena iš veiklos sričių yra švietimas, mokymas ar kvalifikacijos tobulinimas, ir atstovaujanti Lietuvai tarptautinėje nacionalines bitininkų asociacijas vienijančioje organizacijoje, – teminio mokymo deleguotiems bitininkų asociacijų nariams (kurie gautas žinias skleis savo asociacijose) ir (arba) konferencijos šalies mastu organizavimui; ir (arba) bitininkų mokymui regiono mastu organizavimui; vienos mokomosios išvykos bitininkams organizavimui, vienos mokomosios išvykos jauniesiems bitininkams (vaikams) organizavimui, šalies bitininkų interneto svetainei tobulinti ir palaikyti, svetainės informacijai atnaujinti, šalies bitininkų asociacijų tęstiniam (serijiniam) leidiniui parengti ir išleisti;

Skaityti daugiau...

Skelbiamas Kaimo rėmimo projektų finansavimo konkursas

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-65 (2015 m. vasario19 d. sprendimo Nr. TS-46, 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-59 redakcijos) patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kaimo rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia Kaimo rėmimo projektų finansavimo konkursą.
Kaimo rėmimo projektų finansavimo prioritetai:
1. Naujos ar naudotos žemės ūkio technikos, būtinos žemės dirbimui ir pašarų gamybai užtikrinti (traktoriaus, plūgų ,kultivatorių, priekabos, sėjamosios, grėblio, vartytuvo, pašarų smulkintuvo, preso, rulonų vyniotuvo ir pan.) įsigijimo išlaidas. Finansuojama iki 60% perkamos žemės ūkio technikos įsigijimo išlaidų. Didžiausia finansavimo suma vienam projektui gali būti ne didesnė kaip 3 000,00 Eur.

Skaityti daugiau...

Kviečiame pasinaudoti parama draudžiant pasėlius

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 30 d. renkamos paraiškos pasėlių ir augalų draudimo įmokų daliai kompensuoti. Paraiškos priimamos savivaldybių, kuriose įregistruota pareiškėjų žemės ūkio valda, administracijose. Mūsų rajone – Utenos rajono savivaldybės administracijoje, adresu, Utenio a. 4, Utena.

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas" veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos", susijusią su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu.

Skaityti daugiau...

Apie galimybę pateikti prašymą leisti laikinai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinės žemės tarnybos) Utenos skyrius praneša, kad visi asmenys, pageidaujantys teisėtai naudotis valstybine žeme žemės ūkio veiklai vykdyti, gali kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyrių arba į kitą Nacionalinės žemės tarnybos teritorinį skyrių pagal žemės sklypo buvimo vietą ir pateikti prašymus dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme.
Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyrius pažymi, kad asmenų prašymai dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme yra priimami ir nagrinėjami Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-112 „Dėl Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatyta tvarka.

Skaityti daugiau...

Žemės mokesčio lengvata ūkininkaujantiems Utenos, Vyžuonų, Leliūnų, Sudeikių, Daugailių seniūnijose 54.2 ir 54.3 verčių zonose

Rugsėjo 29 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje, tvarkos aprašo patvirtinimo".
54.2 verčių zona apima Utenos seniūnijos Vaikutėnų, Gedimino, Mockėnų, Nemeikščių, Medenių, Joneliškių ir Droničėnų kaimai, Vyžuonų seniūnijos Kauliniškio, Šiaudinių, Atkočiškių, Grybelių, Kaliekių, Vyžuonėlių, Naujasodžio ir Gaspariškių kaimai, Leliūnų seniūnijos Šilinės ir Jasonių kaimai ir Sudeikių seniūnijos Padbuožės ir Sirutėnų kaimai, Avietynės, Juozapavos, Šaltupio, Karveliškio ir Voverynės viensėdžiai.

Skaityti daugiau...

Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos

20161020 151032Spalio 20 ir 21 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti važiavo į du posėdžius, kurių vienas vyko Sabelkų k., kitas toje pačioje seniūnijoje Tirmūnų k. Abu posėdžiai buvo skubiai kviečiami dėl plėšrūnų (galimai vilkų) papjautų avių. Abiejuose kaimuose po nakties rasta papjauta po avį. Viename ūkyje buvo kelios avys dar ir sužeistos.
Primename, kad radus plėšrūnų papjautą avį reikia skubiai kviesti veterinarijos gydytoją įvykusiam faktui užfiksuoti ir kreiptis į seniūniją kur reikės užpildyti prašymą dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimo. Taip pat atlyginama ir žala, padaryta sužalojus ūkinius gyvūnus. Ji apskaičiuojama ir atlyginama pateikus gydymo ir slaugos išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir veterinarijos gydytojo dokumentą apie ūkinio gyvūno sužalojimą.
Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Kaimo plėtros skyrių (8 389) 64010.

Joomla templates by a4joomla