1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

INFORMACIJA APIE UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS VEKLĄ

2018 metų sausio mėn. 16 d., Utenos rajono savivaldybės NVO taryba rinkosi į pirmąjį posėdį. Išrinktas NVO tarybos pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius. Pirmininkas ir pavaduotojas rinkti slaptu balsavimu. Tiek pirmininko, tiek pirmininko pavaduotojo rinkimams buvo pateikta po tris kandidatūras. Tarybos posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų dauguma Utenos rajono savivaldybės NVO tarybos pirmininke išrinkta Zita Ringelevičienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, pirmininko pavaduotoja išrinkta Diana Tumėnienė, Maltos ordino pagalbos tarnybos Utenos grupės vadovė, socialinės veiklos srities NVO atstovė, sekretore paskirta Raimonda Jankauskienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja.

Kaimo bendruomenės raginamos pasinaudoti parama

Kaimo bendruomenės ir jų asociacijos nuo š. m. sausio 22 d. iki vasario 23 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro Broniaus Markausko 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo".

Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,8 mln. Eur. Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:
- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams;
- renginių organizavimas.

Skaityti daugiau...

Mokymo kursai „VERSLO PLANŲ RENGIMAS IR PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS (PAGAL SPECIALIZACIJAS)“

stulginskisRenginio organizatorius: VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas
Vieta (adresas): Kavinė „Abuva" Aukštaičių 3b, LT-28230 Utena
Data: 2017 m. gruodžio mėn. 18,19,20 d.
Pradžia: 9.00 val.; pabaiga: 16.00 val.
Lektoriai: prof. dr. A. Gargasas, doc. dr. Vytautas Pilipavičius, Rolandas Rakštys
Atsakingas asmuo: Edita Meškinytė-Kaušilienė, +37068100603.

PROGRAMA >>>

Žemdirbių ir technikos tiekėjų dėmesiui

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. rinkai tiekiamos ir registruojamos žemės ūkio transporto priemonės pagal naująjį Europos Sąjungos atitikties sertifikatą turi atitikti reglamento (ES) Nr.167/2013 33 straipsnio ir (ES) 504/2015 III priede nurodytus reikalavimus. Tai yra vienas iš svarbiausių reikalavimų, siekiant sumažinti variklių išmetamųjų teršalų ribinę vertę.

Žemdirbių dėmesiui!

Maloniai kviečiame Jus šių metų lapkričio 22 d. (trečiadienį), 11.00 val. į Žemės ūkio ministerijos organizuojamą seminarą. Seminaras vyks „Nykščio namų" Didžiojoje salėje (Liudiškių g. 18, Anykščiai).
Seminaro tema – „Paramos galimybės pagal priemonę „Parama verslo pradžiai kaimo vietovėse"
Renginį ves Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus specialistai.
Būsime dėkingi, jeigu informacija apie šį renginį pasidalinsite su rajono ūkininkais, verslo atstovais, konsultantais ir kitais asmenimis, kuriems aktuali šio seminaro tema.
Apie dalyvavimą prašome informuoti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu +370 689 79950

Renginio programa >>>

INFORMACIJA DĖL TRĘŠIMO MĖŠLU IR SRUTOMIS

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad buvo organizuotas bendras Žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerijos pasitarimas dėl tręšimo mėšlu ir srutomis sąlygų palengvinimo, atsižvelgiant į susidariusias sudėtingas sąlygas žemės ūkyje. Kadangi dalis mėšlo ar srutų kaupimo įrenginių yra visiškai užpildyti, o tręšimo technika negali įvažiuoti į tręšimo laukus, kuriems tręšti jau yra sudaryti tręšimo planai, žemės ūkio veiklos subjektams yra rekomenduojama ieškoti galimybių vykdyti tręšimo darbus neįmirkusiuose plotuose, priklausančiuose kitiems savininkams, nei tai buvo numatyta tręšimo planuose, tam sudarant laisvos formos dvišales sutartis tarp žemės ūkio naudmenų savininkų ir mėšlo ir (ar) srutų turėtojų. Sutartyje turėtų būti nurodyta tręšiamų žemės ūkio naudmenų vieta ir lauko dydis bei panaudotų organinių trąšų kiekis, išlaikant 170 kg į ha azoto normą. Parengtuose tręšimo planuose turi būti įrašyta pastaba, kodėl tręšimo plano nuostatų nebuvo laikomasi, bei pridedama dvišalė sutartis, kuri pagrįstų mėšlo ir (ar) srutų panaudojimą kituose plotuose.

Skaityti daugiau...

KAIP APSAUGOTI ŪKINIUS GYVŪNUS NUO VILKŲ

vilkas-63203786-770x514Pastaruoju metu daug rūpesčių ūkinių gyvūnų laikytojams daro vilkai. Per pastaruosius šių metų tris mėnesius Utenos rajone vilkai papjovė 33 avis ir 1 ožką. Augintojai patyrė nuostolių už daugiau kaip 6 000 Eurų.
Akivaizdu, kad apsaugos priemonės, kurias šiuo metu taiko avių augintojai nėra efektyvios, todėl Iniciatyva ,,Saugi avis" remdamasi Lietuvos ir kitų Europos šalių patirtimi ir sukauptomis žiniomis, pateikė rekomendacijas, ilgalaikių priemonių kurios padės tiek avių, tiek veršelių augintojams išvengti arba sumažinti vilkų daromos žalos dydį ne vienerius metus nuo rekomenduojamų priemonių įrengimo.
Pagrindinės taisyklės ūkinių gyvūnų apsaugai nuo vilkų

Skaityti daugiau...

INFORMACIJA KAIMO GYVENTOJAMS NUKENTĖJUSIEMS NUO LIŪČIŲ

Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-27 įsakymu Nr. AĮ-984 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje" Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus Utenos miesto seniūniją, paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Iki ekstremaliosios situacijos atšaukimo bus nuolat stebima ir fiksuojama nukentėjusio nuo liūčių žemės ūkio būklė.
Prašome visus asmenis, kurie Utenos rajono kaimo vietovėse nukentėjo dėl liūčių kuo skubiau kreiptis į seniūniją ir informuoti apie patirtą žalą.

Mokymai Utenoje „Kooperacija ir kooperatyvų steigimas“

27

 

Mokymų programa >>>

Mokymai Utenoje „Žemės ūkio kooperacija ir gamintojų grupių kūrimas“

23

 

Mokymų programa >>>

Utenos rajono ūkininkai raginami nedelsti ir kreiptis į Nacionalinę mokėjimų agentūrą

Utenos rajono savivaldybės administracijos iniciatyva rugsėjo 11 d. buvo surengtas pasitarimas, kuriame dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Egidijus Gudonis, Utenos rajono seniūnijų seniūnai. Pasitarime buvo aptarta dėl nepalankių orų susiklosčiusi situacija žemės ūkyje ir priimtas nutarimas kreiptis į Utenos rajono ūkininkus, raginant juos nedelsiant raštu informuoti Nacionalinę mokėjimų agentūrą (NMA) apie grėsmę neįvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, kylančią dėl nuo ūkininkų valios nepriklausančių aplinkybių.
Dėl blogų oro sąlygų Utenos rajono ūkininkai dar nenuėmę 40 proc. pasėlių. Taip pat gali būti neapsėta dalis pūdymų. Žemės ūkyje susiklostė itin nepalanki situacija, nes į laukus technika sunkiai įvažiuoja, pievos užmirkusios. Blogiausia situacija yra Daugailių ir Užpalių seniūnijose.

Skaityti daugiau...

Kviečiame į seminarą

SEMINARAS

PAKEISTOS PARAMOS TEIKIMO UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLĖS

Nuo rugpjūčio 1 d. savivaldybėse bus priimamos paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti. Bičių laikytojai kviečiami atkreipti dėmesį į šių metų liepos 25 d. patvirtintus Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių pakeitimus.

Skaityti daugiau...

Pavėluotos paraiškos – tik iki liepos 3 d.

Pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, gyvulius bei teikti paraiškas pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programos priemones ūkininkai galės tik iki liepos 3 d.

IKI LIEPOS 3 D. DAR GALIMA DEKLARUOTI PASĖLIUS

Pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas finišavo birželio 6 d., tačiau visi deklaravimo darbai dar nesibaigė. Pareiškėjai gali teikti paraiškas, kurios yra laikomos pavėluotai pateiktomis, iki liepos 3 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma bus mažinama 1 proc.
Kai baigsis ir pavėluotai teikiamų paramos paraiškų terminas (po liepos 1 d.), paramos paraiškos savivaldybėse (seniūnijose) bus priimamos iki spalio 31 d., tačiau tik tuo atveju, jeigu toks vėlavimas nepriklausys nuo pareiškėjo valios (pvz., vėlavimui įtakos bus turėjusios mirties aplinkybės, ilgalaikis pareiškėjo profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai).

PRIE STARTO LINIJOS KVIEČIAMI JAUNIEJI ŪKININKAI

Jaunieji ūkininkai kviečiami nuo liepos 3 d. teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas". Paraiškas bus galima teikti iki liepos 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 14 mln. EUR paramos.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla