1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos rajono ūkininkai raginami nedelsti ir kreiptis į Nacionalinę mokėjimų agentūrą

Utenos rajono savivaldybės administracijos iniciatyva rugsėjo 11 d. buvo surengtas pasitarimas, kuriame dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Egidijus Gudonis, Utenos rajono seniūnijų seniūnai. Pasitarime buvo aptarta dėl nepalankių orų susiklosčiusi situacija žemės ūkyje ir priimtas nutarimas kreiptis į Utenos rajono ūkininkus, raginant juos nedelsiant raštu informuoti Nacionalinę mokėjimų agentūrą (NMA) apie grėsmę neįvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, kylančią dėl nuo ūkininkų valios nepriklausančių aplinkybių.
Dėl blogų oro sąlygų Utenos rajono ūkininkai dar nenuėmę 40 proc. pasėlių. Taip pat gali būti neapsėta dalis pūdymų. Žemės ūkyje susiklostė itin nepalanki situacija, nes į laukus technika sunkiai įvažiuoja, pievos užmirkusios. Blogiausia situacija yra Daugailių ir Užpalių seniūnijose.

Skaityti daugiau...

Kviečiame į seminarą

SEMINARAS

PAKEISTOS PARAMOS TEIKIMO UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLĖS

Nuo rugpjūčio 1 d. savivaldybėse bus priimamos paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti. Bičių laikytojai kviečiami atkreipti dėmesį į šių metų liepos 25 d. patvirtintus Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių pakeitimus.

Skaityti daugiau...

Pavėluotos paraiškos – tik iki liepos 3 d.

Pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, gyvulius bei teikti paraiškas pagal su plotu susijusias kaimo plėtros programos priemones ūkininkai galės tik iki liepos 3 d.

IKI LIEPOS 3 D. DAR GALIMA DEKLARUOTI PASĖLIUS

Pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas finišavo birželio 6 d., tačiau visi deklaravimo darbai dar nesibaigė. Pareiškėjai gali teikti paraiškas, kurios yra laikomos pavėluotai pateiktomis, iki liepos 3 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma bus mažinama 1 proc.
Kai baigsis ir pavėluotai teikiamų paramos paraiškų terminas (po liepos 1 d.), paramos paraiškos savivaldybėse (seniūnijose) bus priimamos iki spalio 31 d., tačiau tik tuo atveju, jeigu toks vėlavimas nepriklausys nuo pareiškėjo valios (pvz., vėlavimui įtakos bus turėjusios mirties aplinkybės, ilgalaikis pareiškėjo profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai).

PRIE STARTO LINIJOS KVIEČIAMI JAUNIEJI ŪKININKAI

Jaunieji ūkininkai kviečiami nuo liepos 3 d. teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas". Paraiškas bus galima teikti iki liepos 31 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 14 mln. EUR paramos.

Skaityti daugiau...

Medžiojamieji gyvūnai pridarė žalos – nedelsiant kreipkitės

Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrius kartu su Lietuvos Medžiotojų ir žvejų draugija parengė informaciją dėl medžiojamųjų žvėrių daromos žalos netrukus pasirodysiančiam lankstukui. Lankstukas bus išdalintas medžiotojų draugijos nariams, ūkininkams, seniūnams, žemės sklypų/miškų savininkams.
Pateikiame būsimo lankstuko informaciją >>>

ATMINTINĖ APIE GAZOLIUS, SKIRTUS NAUDOTI ŽEMĖS ŪKYJE

1. Kas gali įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje (toliau − gazoliai)?
Gazolių turi teisę įsigyti žemės ūkio veiklos subjektai, kurie gazolius numato naudoti žemės ūkio produktų gamybai ir yra deklaravę žemės ūkio naudmenas, gyvulius ir / arba kitus duomenis, pagal kuriuos apskaičiuojamas leistinas įsigyti gazolių kiekis. Žemės ūkio veiklos subjektas ― žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje registruotas užsienio juridinio asmens filialas, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Skaityti daugiau...

PASKUBĖKITE DEKLARUOTI ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS

Primename, kad paraiškos priimamos iki birželio 6 d. Pavėlavę ir nespėję pateikti paraiškos, tą galės padaryti iki liepos 1 d. (kadangi liepos 1 d. yra šeštadienis, šis terminas yra pratęstas iki liepos 3 d. imtinai), tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną 1 proc. bus mažinamos išmokos.

Skaityti daugiau...

Svarbūs pasikeitimai deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus

Š. m. gegužės 12 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-323, buvo priimti svarbūs Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimai.

Skaityti daugiau...

VMI atmintinėje - naudinga informacija leidimus žymėtiems degalams įsigyjantiems ūkininkams

vmi2017 m. gegužės 12 d., Utena. Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) primena, kad VMI ūkininkams parengė atmintinę, padėsiančią susipažinti su paprastesne leidimų įsigyti lengvatiniu akcizų tarifu apmokestinamų dyzelinių degalų, skirtų žemės ūkiui, išdavimo tvarka. Joje mokesčių mokėtojai ras su mokestinių prievolių vykdymu, degalų apskaita susijusią informaciją, atsakymus į kitus aktualius klausimus. Ši atmintinė aktuali beveik 14 tūkstančių Utenos apskrities gyventojų – tiek vidutiniškai yra įsigyjančiųjų žymėtus degalus.

Skaityti daugiau...

VĖL PRIIMAMOS PARAIŠKOS ŪKINIAMS GYVŪNAMS ĮSIGYTI

Kviečiame asmenis, kurie dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) paskerdė kiaules, teikti paraiškas gauti paramą už įsigytus kitus ūkinius gyvūnus. Paraiškos priimamos nuo gegužės 8 d. iki birželio 12 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriuje, adresu Utena, Utenio a. 4-320 kab. Tinkamos finansuoti išlaidos yra susijusios su kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimu. Vienam pareiškėjui atlyginama iki 80 procentų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 580 Eur. Paramos gali kreiptis ir asmenys, kurie jau gavo paramą, bet neišnaudojo visos paramai skirtos sumos (580 Eur).

Skaityti daugiau...

Nuo gegužės 2 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal įvairias 2014-2020 m.

Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių veiklos sritis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nuo gegužės 2 d. kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių veiklos sritis:
• „Parama asbestinių stogų dangos keitimui" (iki gegužės 31 d.)
Pagal šią veiklos sritį remiama kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, o nekilnojamąjį turtą, į kurį investuoja, valdo teisėtais pagrindais. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, patirtų po paraiškos pateikimo dienos. Paramos suma negali viršyti 2 000 Eur vienam projektui įgyvendinti.

Skaityti daugiau...

NUO BALANDŽIO 15 D. GALIMA DEKLARUOTI TIESIOGINĮ PIENO VARTOJIMĄ

Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros skyrius informuoja, kad pieno gamintojai, parduodantys pieną ar pieno produktus tiesiogiai vartoti, nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d., gali pateikti deklaracijas už praėjusį apskaitos laikotarpį (2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d.).
Deklaracijos bus priimamos dviem būdais – gamintojas galės kreiptis į savivaldybės kaimo plėtros skyrių dėl deklaracijos užpildymo arba teikti pats, prisijungęs prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (PAIS) interneto svetainėje www.vic.lt, naudodamasis savo elektronine bankininkyste.
Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, nuo balandžio 15 d. iki birželio 6 d. gali kreiptis į savivaldybės Kaimo plėtros skyrių.

Skaityti daugiau...

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo naujovės 2017 m.

082Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo naujovės 2017 m.
1. Jau prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Kas ir iki kada gali teikti paraiškas?
Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas 2017 m. prasidėjo balandžio 10 d. ir tęsis iki birželio 6 d., pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 1 d., bet kadangi liepos 1 d. yra šeštadienis, šis terminas pratęstas iki liepos 3 d. imtinai. Už kiekvieną pavėluotai (po birželio 6 d.) teikiamą ar koreguojamą paraišką, tiesioginės išmokos bus mažinamos po 1 proc. dienai. Paraiškas gali teikti tik aktyvūs žemės ūkio veiklos subjektai, kurie nevykdo tiesioginėms išmokoms neremiamų veiklų.
2. Kokie taikomi svarbiausi bendrieji reikalavimai norint pateikti paraišką?
Norint pateikti paraišką, pareiškėjo žemės ūkio valda turi būti registruota Valdų registre. Mažiausias naudmenų plotas, už kurį mokamos tiesioginės išmokos yra 1,00 ha. Pareiškėjas paraiškoje privalo deklaruoti visus valdomus naudmenų plotus, už kuriuos jis prašo paramos ir visus valdomus naudmenų plotus, nors už juos paramos ir neprašo. Deklaruojamuose naudmenų plotuose, už kuriuos prašoma paramos, turi būti auginami žemės ūkio augalai (įskaitant pievas) arba laikomas pūdymas.

Skaityti daugiau...

Utenos rajono ūkininkų, savininkų 2017 metų traktorių valstybinės techninės apžiūros grafikas

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia Utenos rajono ūkininkų, savininkų 2017 metų traktorių valstybinės techninės apžiūros grafiką >>>

Joomla templates by a4joomla