3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Mero darbotvarkė

Mero darbotvarkė

2017 m. kovo 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, apsemtų gyventojų sklypų, bendrovių sutartinių įsipareigojimų vykdymo, naujojo miesto laikrodžio Utenos kolegijos bokšte, multifunkcės sporto aikštelės K. Donelaičio gatvėje rekonstrukcijos, bendradarbiavimo su užsienio partneriais bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl socialinių paslaugų – maitinimo, nusiprausimo ir drabužių išsiskalbimo – teikimo krizių centre „Angelų pieva", buvusių vaikų globos namų pastato rekonstrukcijos.
Po pietų – dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. kovo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokyklų tinklo pertvarkos, mokinių skaičiaus mažėjimo ir klasių komplektavimo bendrojo lavinimo mokyklose, Vytauto Valiušio keramikos muziejaus eksponatų inventorizavimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas. Labdaros vakaro Vilniuje, kuriame paaukotos lėšos skirtos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose paremti, sudegus šeimynos namui, aptarimas.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 30 d., sprendimų projektų peržiūra.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. kovo 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandens pralaidų keliuose tvarkymo, labdaros vakaro Vilniuje, kuriame paaukotos lėšos bus skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose paremti, sudegus šeimynos namui, gyventojų prašymų dėl daugiabučių renovacijos, gyventojų prašymų teikimo Utenos rajono savivaldybės tarybai, Utenos rajono tautodailininkų dalyvavimo tarptautinėje mugėje Varšuvoje (Lenkija) bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Tradicinių amatų centro „Svirnas" organizuojamoje kontaktų mugėje „Sėkmės pamokos", vyksiančioje Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose.
19.00 val. – meras dalyvaus labdaros vakare Vilniuje, rengiamame kulinarijos mokyklos „Kulinarijos studija" steigėjo ir vadovo Gian Luca Demarco, kuriame paaukotos lėšos bus skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose paremti, sudegus šeimynos namui

 

2017 m. kovo 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, mokyklos parinkimo aplinkos modernizavimo projekto įgyvendinimui, socialines paslaugas teikiančių įstaigų struktūros optimizavimo, socialinių būstų įsigijimo, Utenos rajono savivaldybės mero veiklos už 2016 m. ataskaitos bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vedėjos pavaduotoja Donata Lubienė.
10.00 val. – pasitarimas dėl Lietuvos pašto projekto „Ateities paštininkas", Utenos rajono tapimo pilotiniu rajonu, įgyvendinant projektą. Dalyvauja Utenos rajono seniūnijų seniūnai, AB Lietuvos pašto Utenos centrinio pašto atstovai.
Po pietų – dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. kovo 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos pašto projekto „Ateities paštininkas", Utenos rajono tapimo pilotiniu rajonu, įgyvendinant projektą „Ateities paštininkas", mero dalyvavimo labdaros renginyje Vilniuje, kurio metu paaukotos lėšos bus skirtos šv. Teresės šeimynai paremti sudegus šeimynos namui, SPA centro įrengimo ir multifunkcės sporto aikštelės K. Donelaičio gatvėje rekonstrukcijos projektų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. kovo 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Latvijos, Lietuvos bendradarbiavimo tarp sienų programos 2014–2020 m. finansuojamo projekto „Open leadership" įgyvendinimo ir finansavimo, euroregiono „Ežerų kraštas" dalininkų susirinkimo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, gyventojų ir potencialių investuotojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė.
9.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos vandenys direktoriumi" Adolfu Juršiu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje

 

2017 m. kovo 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Savivaldybės vykdomų funkcijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklos, VšĮ Utenos ligoninės pagrindinio pastato rekonstrukcijos investicijų projekto įgyvendinimo, priemonių, siekiant užkirsti kelią legioneliozei, Lietuvos pašto projekto „Ateities paštininkas", viešųjų kelių rajone priežiūros bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas. Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių bei Ekonomikos komitetuose kovo 15 d. vykusio posėdžio dėl savivaldybių ūkinės veiklos ir vidaus sandorių problematikos aptarimas.
10.00 val. – meras lankysis rajone, apžiūrės žvyro karjerų vietas, domėsis viešųjų kelių būkle.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. kovo 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl profilaktinės karšto vandens sistemos terminės dezinfekcijos (termošoko), siekiant užkirsti kelią legioneliozei, termošoko vykdymo grafiko, priminimo gyventojams apie saugos priemonių taikymo būtinybę paukščių gripo atveju, Utenos rajono socialinių paslaugų centro vykdomo integralios pagalbos projekto įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės pagrindinio pastato rekonstrukcijos investicijų projekto įgyvendinimo, rašto dėl Utenos ligoninės rekonstrukcijos investicijų projekto sveikatos apsaugos ministrui. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
14.00 val. – meras dalyvaus Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto bei Ekonomikos komiteto posėdyje dėl savivaldybių ūkinės veiklos ir vidaus sandorių problematikos.

 

2017 m. kovo 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl dalyvavimo Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio iniciatyva rengiamoje akcijoje „Padovanok Lietuvos vėliavą", suvenyrų miesto gimtadieniui, naujo laikrodžio Utenio aikštėje, Utenos kolegijos bokšte, įrengimo, profilaktinės karšto vandens sistemos terminės dezinfekcijos, siekiant užkirsti kelią legioneliozei, laisvalaikio centrų rajono miesteliuose, susitikimų su seniūnijų bendruomenėmis bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl savivaldybės turimų skolinių įsipareigojimų, pastarųjų grąžinimo terminų keitimo galimybių. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
14.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdyje, vyksiančiame Vilniuje.

 

2017 m. kovo 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, vandens pralaidų tvarkymo seniūnijose, klasių komplektavimo Utenos rajono mokyklose 2017-2018 mokslo metais, duobėtų kelių su žvyro danga tvarkymo, savaitės posėdžių ir kitų renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – susitikimas su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus direktoriumi Vidmantu Misiūnu.

 

2017 m. kovo 10 d.

meras atostogauja

2017 m. kovo 9 d. 

8.15 val. – Vadovų pasitarimas dėl maisto gamybos kaštų ugdymo įstaigose, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
13.00 val. – Meras dalyvaus 2017 m. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatų pagerbimo ceremonijoje (Didžioji salė).

2017 m. kovo 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos ligoninės investicinio projekto. Dalyvauja Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas ir vyr.specialistas Rolandas Maniušis.
14.00 val. – susitikimas su LR Seimo nariu Edmundu Pupiniu.

2017 m. kovo 7 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl valstybės deleguotų funkcijų vykdymo, dėl dvinario mokesčio už atliekų tvarkymą, dėl keramiko Vytauto Valiušio apdovanojimo, kuris vyks kovo 9 d. Vyriausybėje bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

2017 m. kovo 6 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Kovo 11-osios paminėjimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. kovo 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdžio sprendimų, bendradarbiavimo su miestais partneriais, savaitgalio renginių bei kitais klausimais

10.00 val. – susitikimas su AB „Lietuvos paštas" atstovais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

2017 m. kovo 2 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl susitikimų su gyventojais, švietimo tinklo optimizavimo, dėl pasiūlymo bendradarbiauti su Kinijos Liaudies Respublika, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2017 m. kovo 1 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Smėlio mikrorajono aplinkos tvarkymo, automobilių aikštelių ir aplinkos sutvarkymo, pralaidų įrengimo, dėl dvinario mokesčio už atliekų tvarkymą bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

2017 m. vasario 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl valstybės deleguotų funkcijų vykdymo, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų veiklos vertinimo, ledo ritulio aikštelės rekonstrukcijos, būsimų pirmokų skaičiaus mokyklose-vaikų darželiuose, gyventojų ir organizacijų pašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pasiūlymo bendradarbiauti su Kinijos Liaudies Respublika, pabėgėlių priėmimo, valstybės deleguotų funkcijų vykdymo, gatvių mieste tvarkymo ir rekonstrukcijos, Vyžuonėlių dvaro tvarkymo, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – STEAM – laboratorijoms įkurti projekto įgyvendinimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl susitikimų su gyventojais, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 34 klausimai.
16.00 val. – meras dalyvaus Diagnostikos centro atidarymo ceremonijoje.
17.30 val. – susitikimas su Smėlio mikrorajono gyventojais dėl mikrorajono aplinkos tvarkymo, automobilių statymo, vaikų žaidimų aikštelių įrengimo.

 

2017 m. vasario 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, susitikimo su Sirutėnų bendruomene dėl bendruomenės poreikių įgyvendinimo, savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimų viešo aukciono būdu bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos ledo ritulio federacijos atstovais dėl multifunkcės sporto aikštelės K. Donelaičio gatvėje rekonstrukcijos ir veiklų joje išplėtimo.
11.00 val. – susitikimas su Utenos švietimo centro direktore Vitalija Bujanauskiene dėl Utenos „Saulės" gimnazijos senojo pastato pritaikymo gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – STEAM – laboratorijoms projekto.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2017 m. vasario 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, Utenos regiono profesinio rengimo centrų tinklo optimizavimo, miškų urėdijų pertvarkos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – frakcijos posėdis, rengiantis vasario 23 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.
13.30 val. – pasiūlymų dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo rengimo darbo grupės posėdis, pasiūlymų aptarimas.

 

2017 m. vasario 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės ūkio ministro vizito Utenos rajono savivaldybėje, miškų urėdijos pertvarkos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, Utenos regiono profesinio rengimo centrų tinklo optimizavimo darbo grupės posėdžio vasario 20 d., Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo programos bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. vasario 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, draudimo prekiauti alkoholiu prie ugdymo įstaigų, daugiabučių namų renovacijos, UAB Utenos autobusų parko veiklos, Vasario 16-osios minėjimo bei kitais klausimais.
13.00 val. – susitikimas su Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktoriumi dr. Vytautu Petkūnu, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktoriumi Sergejumi Rybakovu.

 

2017 m. vasario 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atliekų aikštelių įrengimo mieste, naujo dizaino atliekų konteinerių įsigijimo, maisto atliekų surinkimo, miesto aplinkkelio, žvyruotų gatvių asfaltavimo, Smėlio ir Naujosios gatvių namų aplinkos sutvarkymo, pralaidų įrengimo ir tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2017–2019 m. teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vasario 16 d. paminėjimo, Utenos rajono meno ir kultūros premijų įteikimo Vasario 16 d. proga, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto formavimo, Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos kolegijos, Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo atstovais dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl dvinarės įmokos už atliekų tvarkymą, adresų suteikimo namų valdoms seniūnijose, idėjų konkursų viešinimo, socialinio būsto pirkimo, Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, UAB Utenos komunalininkas direktorius Tautgirdas Narbutas, direktoriaus pavaduotojas Rimantas Kaušylas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas. Susitikimo su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu, vykusius vasario 9 d., aptarimas.
13.00 val. – meras dalyvaus Vilučių Laisvalaikio salės 10-ies metų ir Vilutiškių bendrijos 15 metų sukakčių paminėjimo šventėje Vilučiuose.

 

2017 m. vasario 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komiteto posėdyje, vykusiame vasario 8 d., nagrinėtų klausimų, garbės piliečio vardo suteikimo nusipelniusiems Utenai žmonėms bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus diplomų Utenos kolegijos Medicinos fakulteto Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventams įteikimo šventėje.
15.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotame Lietuvos savivaldybių merų ir kitų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių susitikime su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu. Susitikimas vyks LR Vyriausybėje.

 

2017 m. vasario 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo plano rengimo darbo grupės pasiūlymų, kaip Utenos regione optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą, Utenos rajono savivaldybės dalyvavimo Lietuvos ryto TV kuriamoje laidoje „Ekovizija", gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
10.00 val. – meras dalyvaus Halls Winter Rally 2017 organizatorių padėkos renginyje. Benedikto Vanago ir ralio direktoriaus Ramūno Kliunkos padėkos Utenos rajono savivaldybei ir organizacinio komiteto nariams už pagalbą rengiant Halls Winter Rally 2017.
14.00 val. – susitikimas su Utenos kolegijos, Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo atstovais dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo.

 

2017 m. vasario 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės patalpų renovacijos projekto, kreipimosi į sveikatos apsaugos ministrą bei LR Seimo Sveikatos reikalų komitetą dėl Utenos ligoninės renovacijos, žemės ūkio ministro susitikimo su Utenos rajono ūkininkais bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo plano rengimo darbo grupės pasiūlymų, kaip Utenos regione optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gaisro Šv. Teresės šeimynos namuose Užpaliuose padarinių likvidavimo, mero dalyvavimo susitikime su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu vasario 9 d. Vilniuje, LR Vyriausybėje, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės sklypo Pramonės gatvėje, Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo, didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos, leidimo verslininkams teikti dviračių nuomos, remonto paslaugas suteikimo, paminklo Jonui Basanavičiui ir teritorijos aplink paminklą tvarkymo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su gyventojais dėl žemės sklypo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. vasario 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pagalbos nukentėjusiems nuo gaisro, 2017 m. savivaldybės biudžeto projekto, gyventojų prašymų įrengti vaikų žaidimų aikštelę Ąžuolijos kvartale, sutvarkyti ir padidinti automobilių stovėjimo aikštelę prie statomo LIDL prekybos centro, susitikimo su Smėlio g. gyventojais bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos ugdymo įstaigų sutvarkymo, siekiant energinio efektyvumo didinimo. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Donata Lubienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. vasario 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių, privažiavimo kelių prie Biliakiemio Puntuko įrengimo, dviračių stovų įrengimo mieste ir seniūnijų centruose, bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybės tarybos nariu Rimantu Dijoku.
10.30 val. – pasitarimas dėl paminklo Vasario 16-osios akto signatarui Steponui Kairiui statymo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė, Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
14.00 val. – mero Alvydo Katino iniciatyva rengiamas pasitarimas dėl profesinių mokyklų tinklo optimizavimo. Dalyvauja Utenos regiono savivaldybių merai, profesinių mokyklų vadovai ir specialistai.

 

2017 m. sausio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mažosios architektūros mieste, statybos priemonių plano, Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukcijos, miesto laikrodžio tvarkymo ir naujo įrengimo, paminklo Vasario 16-osios akto signatarui Steponui Kairiui statybos, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
10.00 val. – susitikimas su VĮ Utenos miškų urėdijos urėde Aurelija Jočiene. Dalyvauja Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.
11.00 val. – pasitarimas dėl 2017 m. savivaldybės biudžeto projekto. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl profesinių mokyklų ir kolegijų tinko pertvarkos, 2017 m. savivaldybės biudžeto projekto, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, knygos apie bendradarbiavimą su užsienio miestais-partneriais rengimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukcijos projekto, valstybinio miškų ūkio sektoriaus pertvarkos, Muzikos ir Dailės mokyklų jungimo, Dailės mokyklos patalpų renovacijos, Halls Winter Rally 2017 bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Donata Lubienė.
17.30 val. – meras dalyvaus Halls Winter Rally 2017 atidaryme, išlydės į trasą pirmojo starto dalyvius. Ceremonija vyks prie Utenos daugiafunkcio sporto centro.
Šeštadienį, sausio 28 d., 17.40 val. meras dalyvaus Utenos daugiafunkciame sporto centre vyksiančioje žiemos ralio spaudos konferencijoje, įteiks apdovanojimus ralio nugalėtojams ir prizininkams.

 

 

2017 m. sausio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, posėdžio sprendimų projektų, Halls Winter Rally 2017, gyventojų skatinimo renovuoti daugiabučius gyvenamuosius namus, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Halls Winter Rally direktorius Ramūnas Kliunka.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 26 klausimai.
14.00 val. – susitikimas su Utenos kolegijos direktoriumi prof. dr. Gintautu Bužinsku.

 

2017 m. sausio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, automobilių nuomos Utenos rajono savivaldybės tarybos nariams tvarkos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir pristatymo visuomenei bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2017 m. sausio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinio būsto įsigijimo ir skyrimo socialiai remtiniems asmenims, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 26 d., sprendimų projektų, Halls Winter Rally 2017 organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Dievo Apvaizdos vienuolijos seserimi Dominyka dėl vienuolyno namo rekonstrukcijos.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis sausio 26 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2017 m. sausio 20 d.  

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl renginių, vystančių Utenos rajono kultūros, švietimo ir kitose įstaigose, viešinimo, bendruomenių skatinimo, veiklos įvairinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vysiančio sausio 26 d., sprendimų projektų, Halls Winter Rally 2017 organizavimo, finalinių krepšinio varžybų Utenos rajono mero taurei 2017 laimėti bei kitais klausimais.

 Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 2017 m. sausio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Utenos poskyrio patalpų, Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų plėtros, sporto klubų rėmimo, galimybių uždengti daugiafunkcią sporto aikštelę, Utenos rajono savivaldybės yhgbv prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
10.00 ir 14.00 val. – pasitarimai dėl 2017 m. savivaldybės biudžeto projekto. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

  2017 m. sausio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos kraštiečių klubo „Indraja" susitikimo sausio 28 d. organizavimo, klubo veiklos išplėtimo, pritraukiant kraštiečius, ypač jaunimo atstovus, iš visos Lietuvos bei išvykusius į užsienį, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 26 d., sprendimų projektų, Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių susitikimo Utenos rajono savivaldybės administracijoje, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 26 d., sprendimų projektų peržiūra, tikrinimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 2017 m. sausio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Halls Winter Rally 2017 organizavimo, 5-osios tarptautinės turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodos ADVENTUR 2017, Utenos kraštiečių klubo „Indraja" susitikimo sausio pabaigoje organizavimo, kraštiečių klubo veiklos plėtros ir įvairinimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

 

2017 m. sausio 13 d.

10.00 val. – meras dalyvaus iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje, vyksiančioje Lietuvos Respublikos Seime.

 

2017 m. sausio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės patalpų rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo, liftų, laiptinių, laboratorijos remonto, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos globos namų Caritas lifto įrengimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.
10.00 val. – pasitarimas dėl Halls Winter Rally 2017 viešinimo. Dalyvauja Halls Winter Rally 2017 organizacinio komiteto atstovai.
15.00 val. – Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis.

 

2017 m. sausio 11 d.

Meras dalyvaus Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo P15, kuriam vardą suteiks ir krikštys Utenos rajono savivaldybė, krikšto ir vardo suteikimo ceremonijos. Patruliniam laivui P15 bus suteiktas vardas „Sėlis". Laivo „kirkštamotė" – Utenos rajono savivaldybės tarybos narė Roberta Macelienė.

 

2017 m. sausio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto formavimo, Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo P15, kuriam vardą suteiks ir krikštys Utenos rajono savivaldybė, krikšto ir vardo suteikimo ceremonijos, vyksiančios sausio 11 d., kultūros paveldo išsaugojimo, transporto priemonių parko atnaujinimo, Sausio 13-osios minėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Sausio 13-osios minėjimo, Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto formavimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gimtadienio paminėjimo datos nustatymo, tradicinių amatų centro „Svirnas" veiklų plėtros, kultūros įstaigų transporto priemonių naudojimo efektyvinimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdžio, Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto formavimo, Utenos trečiojo amžiaus universiteto jubiliejaus paminėjimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdis. Alvydas Katinas – komisijos pirmininkas.
13.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos trečiojo amžiaus universiteto penkerių metų jubiliejaus paminėjime Utenos kultūros centre, sveikins universiteto lankytojus.

 

2017 m. sausio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono turizmo išteklių pristatymo šalies ir tarptautinėse parodose, Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo nusipelniusiems Utenos rajono žmonėms, kandidatūrų teikimo Utenos krašto garbės piliečio vardui gauti, naujojo Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo P15, kuriam vardą suteiks ir krikštys Utenos rajono savivaldybė, krikšto ir vardo suteikimo ceremonijos sausio 11 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, vyr. specialistė Zita Mackevičienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo nusipelniusiems Utenos rajono žmonėms, Utenos trečiojo amžiaus universiteto jubiliejinio renginio sausio 5 d., Utenos kūrybinių industrijų centro „Taurapilis" veiklų ir patalpų užimtumo, teatro studijos įsteigimo ir veiklos Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", kultūros paveldo Utenos rajone bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto projekto, socialinio būsto įsigijimo, Utenos trečiojo amžiaus universiteto jubiliejinio renginio sausio 5 d., naujojo Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo P15, kuriam vardą suteiks ir krikštys Utenos rajono savivaldybė, krikšto ir vardo suteikimo ceremonijos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2016 m. gruodžio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Naujųjų metų sutikimo prie Utenos kultūros centro, Utenos rajono gyventojų pasveikinimo Naujų metų proga prie Utenos kultūros centro, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, naujojo Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo P15, kuriam vardą suteiks ir krikštys Utenos rajono savivaldybė, krikšto ir vardo suteikimo ceremonijos 2017 m. sausio mėnesį bei kitais klausimais.
18.00 val. – meras dalyvaus teatralizuotame vakare su Utenos kultūros centro meno kolektyvais „Spindinti naktis", sveikins meno kolektyvų vadovus ir narius. Renginys vyks Utenos kultūros centre.

 

2016 m. gruodžio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto, Naujų metų sutikimo prie Utenos kultūros centro organizavimo, Utenos rajono gyventojų pasveikinimo Naujų metų proga prie Utenos kultūros centro, gatvių mieste priežiūros žiemos metu bei kitais klausimais.
15.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarime.

 

2016 m. gruodžio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žiemos ralio „Halls Winter Rally 2017" organizavimo ir viešinimo, kelio pralaidų tvarkymo, žvyrkelių remonto ir priežiūros seniūnijose, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2016 m. gruodžio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos alkoholiu tamsiu paros metu, paramos ir lifto įrengimo VšĮ Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijos globos namuose, daugiabučių renovacijos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
17.00 val. – meras dalyvaus susitikime su kraštiete, Lietuvos diplomate, Lietuvos ambasadore Kinijoje Ina Marčiulionyte, vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

 

2016 m. gruodžio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešųjų paslaugų teikimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, šventinių renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. gruodžio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 38 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. gruodžio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, dėl Savivaldybių asociacijos pasiūlymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Ramūnu ir Renata Lamauskais, sodybos „Triušiukų slėnis" įkūrėjais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. gruodžio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gatvių tvarkymo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su AB ,,Utenos trikotažas" generaliniu direktorium Algirdu Šabūnu.
13.00 val. meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, kuris įvyks Visagino savivaldybėje (Parko g. 14, Visaginas).

 

2016 m. gruodžio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių būstų įsigijimo socialiai remtiniems gyventojams, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, dėl bendruomenių vykdomų iniciatyvų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2016 m. gruodžio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas" pristatymo, Vaižganto gatvės tęsinio nuo Pievų gatvės iki J. Basanavičiaus gatvės atidarymo, paramos akcijos „Maltiečių sriuba 2016" gruodžio 17 d. Utenoje bei kitais klausimais.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos 80-ties metų jubiliejaus minėjimo šventėje.

 

2016 m. gruodžio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio kvartalo renovacijos, geoterminio šildymo įrengimo daugiabučiams namams galimybių, daugiabučių renovacijos, gyventojų prisijungimo prie nuotekų ir vandentiekio tinklų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, savivaldybės administracijos bei pavaldžių įstaigų automobilių parko bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Nakas.
11.00 val. – susitikimas su leidyklos „Terra Publica" atstovais, tolesnio bendradarbiavimo aptarimas.
13.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.30 val. – meras dalyvaus Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo narių metiniame susirinkime.

 

2016 m. gruodžio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamų įvykdymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, bendravimo su žiniasklaida, sporto rėmimo strategijos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
17.30 val. – meras dalyvaus prekybos centro IKI atidarymo ceremonijoje.

 

2016 m. gruodžio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos reglamento, automobilių nuomos, geoterminio šildymo įrengimo daugiabučiams namams galimybių, paramos akcijos „Maltiečių sriuba 2016" Utenoje bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
10.00 val. – susitikimas su Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku Aldu Skvarnavičiumi.
14.00 val. – meras dalyvaus Vilniuje vyksiančiame Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdyje.

 

2016 m. gruodžio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, savivaldybės administracijos viešųjų ryšių plėtros, kalėdinės mugės, vykusios gruodžio 10 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su AB Lietuvos pašto generaline direktore Lina Minderiene.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2016 m. gruodžio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, gatvių kaimo vietovėse ir mieste tvarkymo ir priežiūros, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus S. Dariaus ir S. Girėno gatvės atidarymo ceremonijoje. Juostelė bus kerpama S. Dariaus ir S. Girėno ir K. Ladygos gatvių sankirtoje.
18.00 val. – meras dalyvaus jaunimo apdovanojimų ceremonijoje, vyksiančioje Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

 

Gruodžio 10 d., šeštadienį, 16 val. meras dalyvaus poezijos ir muzikos vakare – almanacho „ATOKIOS STOTYS 2016" sutiktuvėse, vyksiančiose Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Vakare dalyvauja poetai Diana Paklonskaitė (Airija), Mindaugas Švėgžda, Eugenija Liumaitė, Marius Glinskas, Justas Jasėnas, Regina Katinaitė-Lumpickienė, Algis Jakštas, Vytautas Kaziela, Rima Petrilevičienė, Petras Panavas, Skaidrius Kandratavičius, Stepas Eitminavičius, poetai ir bardai Edmundas Janušaitis, Viktoras Gulbinas, bardė Gražina Švėgždė.

 

2016 m. gruodžio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, projektų įgyvendinimo kaimo vietovėse, jaunimo apdovanojimų, vyksiančių Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", almanacho „Atokios stotys" sutiktuvių gruodžio 10 d., vyksiančių Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl paramos ir lifto įrengimo VšĮ Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijos globos namuose. Dalyvauja Kristaus žengimo į dangų parapijos klebonas Kęstutis Palepšys, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas Inga Šakalienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijoje vyksiančiame Utenos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių susitikime su lenktynininku Benediktu Vanagu. Susitikimo tema – saugus eismas keliuose.

 

2016 m. gruodžio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paramos VšĮ Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijos globos namams, seniūnijų kelių ir miesto gatvių tvarkymo ir priežiūros, kelių tvarkymo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono vietos veiklos grupės surengtame baigiamajame bendruomenių metų renginyje „Utenos bendruomenių forumas", vyksiančiame Utenos regiono vietos veiklos grupės patalpose. Forumo metu bus pristatytos Utenos rajono bendruomenės, Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016–2023 m.", meras apdovanos aktyviausias Utenos rajono bendruomenines organizacijas. Forumo globėjas – Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas.

 

2016 m. gruodžio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos alkoholiu naktiniuose baruose, miesto teritorijos bendrojo plano keitimo, žemės sklypų formavimo, statinių priežiūros mieste bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
10.00 val. – pasitarimas dėl atliekų tvarkymo, perdirbimo tarifų. Dalyvauja UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2016 m. gruodžio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose organizavimo, gatvių mieste tvarkymo ir rekonstruotų gatvių atidarymo, 2017 m. savivaldybės biudžeto formavimo, žvyruotų kelių kaimo vietovėse asfaltavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Eglutės įžiebimo šventės, vykusios gruodžio 3 d., aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – susitikimas su Kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2016 m. gruodžio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vaižganto, Dariaus ir Girėno gatvių baigiamųjų darbų ir atidarymo, eismo saugumo mieste, ikimokyklinių įstaigų inžinerinių tinklų tvarkymo, atviro plaukimo baseino Dauniškio ežere įrengimo, idėjų konkurso dėl pramogų Dauniškio parke plėtros skelbimo, eglutės įžiebimo šventės gruodžio 3 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, pavaduotojas Egidijus Bukys, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su VšĮ „Vilniaus informacijos centras" vyriausiuoju redaktoriumi Rimantu Šlajumi dėl reprezentacinės knygos-albumo „ŠIMTMEČIO LIETUVA. Visuomenė. Ekonomika. Kultūra".
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. gruodžio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandentvarkos infrastruktūros plėtros Utenos rajone, vandentvarkos infrastruktūros plėtros plano koregavimo galimybių, dumblo apdorojimo įrenginių statybos projekto įgyvendinimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys, plėtros direktorė Giedrė Vabolienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.30 val. – meras lankysis vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka".
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
18.00 val. – meras dalyvaus Utenos verslo informacijos centro kasmet rengiamoje Utenos rajono verslininkų apdovanojimų ceremonijoje, vyksiančioje Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

 

2016 m. lapkričio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos dailės ir muzikos mokyklų reorganizavimo, ugdymo įstaigų renovacijos, Utenos rajono verslininkų pagerbimo ir apdovanojimo, vyksiančio Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", investicijų pritraukimo į Utenos rajoną bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktoriumi Sergejumi Rybakovu.
13.30 val. – susitikimas su Izraelio ambasados Lietuvoje ambasadoriumi Amir Maimon, atvykusiu į Utenos rajono savivaldybės mokyklų mokinių piešinių konkurso „Piešiame Jaruzalę" darbų parodos atidarymą.
14.00 val. – meras ir Izraelio ambasados Lietuvoje ambasadoriumi Amir Maimon dalyvaus Utenos rajono savivaldybės mokyklų mokinių piešinių konkurso „Piešiame Jeruzalę" darbų parodos atidaryme, vyksiančiame Utenos kraštotyros muziejuje.

 

2016 m. lapkričio 28 d.

Meras lapkričio 28–29 dienomis atostogauja.

 

2016 m. lapkričio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šilumos kainos mažinimo, gatvių mieste tvarkymo, Utenos autobusų parko veiklos, automobilių statymo daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.30 val. – susitikimas su lenktynininku Benediktu Vanagu ir žiemos ralio Halls Winter Rally organizatoriumi Ramūnu Kliunka dėl Halls Winter Rally 2017 organizavimo Utenos rajono apylinkėse.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, visuomeninių pastatų draudimo, investicijų pritraukimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 34 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. lapkričio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, verslo plėtros, mokinių maitinimo mokyklose, socialinių būstų įsigijimo socialiai remtiniems gyventojams, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 24 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės investicinėje komisijoje nagrinėjamų klausimų, kalėdinių sveikinimų bei kitais klausimais.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės investicinės komisijos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2016 m. lapkričio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 24 d., sprendimų projektų, prekybos centrų tinklo plėtros, Utenos rajono savivaldybės investicinės komisijos posėdžio, vyksiančio lapkričio 23 d., bei kitais klausimais.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kultūros strategijos, mėgėjų meno kolektyvų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų bei kitais klausimais. Respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės „Lietuva – tu man viena esi", skirtos artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis lapkričio 24 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2016 m. lapkričio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros, šildymo kainos mažėjimo Utenos rajone, respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės „Lietuva – tu man viena esi", skirtos artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl viešųjų pastatų energetinio vartojimo efektyvumo didinimo. Dalyvauja UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras" atstovai, UAB Utenos šilumos tinklų direktorius Gintaras Diržauskas.
11.00 val. – susitikimas su „Lietuvos ryto TV" žurnalistais, interviu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

Lapkričio 19 d. 19 val. meras dalyvaus respublikinėje dainų ir šokių ansamblių šventėje „Lietuva – tu man viena esi", skirtoje artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

 

2016 m. lapkričio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Kalėdų eglutės statymo prie Utenos kultūros centro, kalėdinės eglutės įžiebimo šventės organizavimo, miesto gatvių tvarkymo ir priežiūros, daugiabučių renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos kutūros centro direktorė Asta Motuzienė, režisierė Vida Kairienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos ligoninėje naujojo diagnostikos centro, teiksiančio magnetinio rezonanso tyrimo paslaugas, atidaryumo ceremonijoje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 24 d., Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios informacijos sklaidos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl „vartų" mokečio dydžio už komunalinių atliekų priėmimą į apdorojimo, šailinimo įrenginius nustatymo. Dalyvauja UAB „Smart Continent" direktorius dr. Andrius Jamžerskis, Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Mindaugas Bobelis, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės patalpų tvarkymo, diagnostikos centro, kuriame bus atliekami pažangiausi magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, atidarymo Utenos ligoninėje lapkričio 16 d., respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės „Lietuva – tu man viena esi" Utenos daugiafunkciame sporto centre lapkričio 19 d., kitų savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl lapkričio 10 d. įteikto apdovanojimo Utenos rajono savivaldybei, tapusiai pakuočių sektoriaus lydere Lietuvoje ir laimėjusiai pirmą vietą už gyventojus rūšiuoti paskatinusią iniciatyvą, Utenos rajono savivaldybės tapimo viešosios įstaigos dalininke, Utenos verslo informacijos centro teikiamų konsultacijų verslo atstovams ir besiruošiantiems kurti verslą, Užpalių aerodromo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo seniūnijų bendruomenėse, Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdyje, vykusiame lapkričio 9 d., svarstytų klausimų, prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo įmonėse, besiverčiančiose mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
10.00 val. – susitikimas su Gruzijos sporto ir jaunimo reikalų ministerijos atstovais dėl Utenos rajono savivaldybės darbo su jaunimu gerosios patirties pasidalijimo, galimybių jaunimą įtraukti į sprendimų priėmimo procesą ir kitomis temomis.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. lapkričio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešųjų paslaugų teikimo, dėl sporto programų, pabėgėlių priėmimo ir apgyvendinimo galimybių Utenos rajone bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistas Alvydas Gražys.
10.00 val. – dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.
15.00 val. –Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis. Posėdis vyks Utenos Dauniškio gimnazijoje, darbotvarkėje 6 klausimai.

Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdžio darbotvarkė

 

1. Dėl darbo su neaktyviais jaunuoliais situacijos pristatyto Utenos rajone;

 

(pristato: Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save" projekto koordinatorė Edita Kupkina)

 

3. Dėl lėšų poreikio Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo programai 2017 m.;

 

(pristato: Miglė Jankauskaitė)

 

4. Dėl Utenos miesto šventės datos keitimo;

 

(pristato: Justė Rudokienė; Miglė Jankauskaitė)

 

5. Dėl jaunimo informavimo taško poreikio Utenoje:

 

(pristato: EURODESK atstovė Utenoje Silvija Telksnytė)

 

6. Dėl neįgalaus jaunimo situacijos Utenos rajone;

 

(pristato: Justė Rudokienė)

 

5. Dėl Branderburgo federacinės žemės (Vokietija) specialistų, dirbančių su jaunimu, patirčių pristatymo;

 

(pristato: Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro specialistė darbui su jaunimu Eglė Vitkelytė).

 

6. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos atstovų pasiūlymų/rekomendacijų Utenos jaunimo reikalų tarybai pateikimo;

 

(pristato: Dauniškio gimnazijos atstovai)

 

2016 m. lapkričio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl rajono kelių remonto ir priežiūros, dėl Klonių ir Basanavičiaus g., gyventojų prašymų, dėl projektinių pasiūlymų Dauniškio ežero prieigose. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, vyr. specialistas Egidijus Bukys, Utenos seniūnas Valentinas Vaitonis.

10.30 val. – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

15 val. – pasitarimas dėl vietinių kelių programos.

 

2016 m. lapkričio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, dėl Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdžio, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. lapkričio 4 d.

8.15 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos posėdžio, vykusio lapkričio 3 d. aptarimas, pasitarimas savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val.– einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.
15.00 val.– Socialinė akcija „Pyragų diena"

2016 m. lapkričio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono paveldosaugos objektų, dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, vyr. specialistas (paveldosaugininkas) Arvydas Mitalas, Vyžuonų seniūnijos seniūnas Audrius Remeikis.

9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės meras pasveikins konferencijos „Mokytojo ir mokinio sėkmės keliu" dalyvius Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis" (Aušros g. 47, Utena). Konferencijos organizatoriai: Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius ir Utenos švietimo centras.

13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos posėdyje (A. Vivulskio g. 11, Vilnius).

2016 m. lapkričio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Utenos vandenys" vykdomų projektų eigos rajone ir mieste, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys.
10.00 val. – susitikimas su dienraščio „Lietuvos rytas" korespondentu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. spalio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paramos sporto klubams, knygų leidybai, dėl Savivaldybių asociacijos posėdžio, vyksiančio lapkričio 3 d., savaitės renginių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl XXIII Lietuvos suaugusiųjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai" regioninio turo, vyksiančio spalio 28-29-30 d. Utenos kultūros centre, dėl socialinio būsto Tauragnuose, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto skyriaus vyr.specialistė Zita Paškonienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Tatjana Barvickienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. spalio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 35 klausimai.

15. 00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. spalio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės investicinės komisijos siūlymų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 27 d., sprendimų projektų, dėl perkeltųjų asmenų integracijos savivaldybėje. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
14.30 val. – Utenos rajono Trišalės tarybos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2016 m. spalio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 27 d. sprendimų projektų, numatomų renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės investicijų komisijos posėdis.
12.00 val. –susitikimas su Būsto energijos taupymo agentūros vadovu V. Serbenta.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos Dauniškio gimnazijos 45 –jo jubiliejaus minėjime.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. spalio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

10.30. – susitikimas su Anykščių meru Kęstučiu Tubiu.

11.00. –susitikimas su Utenos „Utenio" klubo direktorium Artūru Gimžausku.

13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis spalio 27 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2016 m. spalio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicinės komisijos posėdžio, STEM (technologijų, gamtos mokslų, informatikos, technologijų ir matematikos stiprinimas) laboratorijos steigimo, mokinių pavėžėjimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 27 d., sprendimų projektų, pabėgėlių priėmimo ir apgyvendinimo galimybių Utenos rajone bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. spalio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 27 d., sprendimų projektų, triukšmo prevencijos taisyklių, Utenos rajono savivaldybės turto valdymo ir priežiūros, savaitės renginių bei kitais klausimais.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.00 val. – susitikimas su Maltos ordino Utenos skyriaus atstovais dėl bendradarbiavimo su Utenos rajono savivaldybės administracija, sprendžiant socialinės problemas.

 

2016 m. spalio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Japonijos ambasados Lietuvoje ambasadoriaus Toyoei Shigeeda vizito Utenos rajono savivaldybėje, savivaldybės turto priežiūros ir tvarkymo, Utenos ligoninės konsultacinės poliklinikos ir administracijos patalpų remonto, prekybos centrų tinklo plėtros Utenoje, automobilių sustojimo aikštelės prie Klovinių užtvankos, prie Zarasų kelio, būsto pabėgėliams bei kitais klausimais.
10.30 val. – Japonijos ambasados Lietuvoje ambasadoriaus Toyoei Shigeeda vizitas Utenos rajono savivaldybėje. Susitikimas su meru Alvydu Katinu.
Vizito darbotvarkė: 11.30 val. – ambasadorius lankysis kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".
12.20 val. – ambasadorius lankysis A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Bioinvest" atsinaujinančių energetikos išteklių panaudojimo galimybių, prekybos centrų tinklo plėtros Utenoje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 27 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su investuotojais dėl investicijų į verslo plėtrą Utenos rajone.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl rajono žvyrkelių remonto ir priežiūros, Dauniškio gimnazijos aplinkos tvarkymo, Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje vizito spalio 19 d. organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – interviu „Utenos radijui".
11.00 – susitikimas su Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" bendruomenės atstovais, darželinukų pažintis su savivaldybės mero, savivaldybės administracijos skyrių darbu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šilumos kainų, viešųjų pirkimų, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Vieversa" jubiliejaus paminėjimo, gyventojų ir organizacijų prašymų šųtbei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su investicijų agentūra iš Vilniaus dėl miesto įvaizdžio kūrimo.
11.00 val. – interviu „Utenos radijui".
11.30 val. – susitikimas su Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos šeštokais. Susitikimas vyks Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo, gyventojų prašymų pakeisti sklypų paskirtį, leidimų statyti gyvenamuosius pastatus, mažesnės kelio apsaugos zonos taikymo, gyvenamųjų teritorijų numatymo įvairiose miesto vietose ir kt., savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos visuomeninės tarybos posėdyje.

 

2016 m. spalio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos, vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis" ir „Vyturių" progimnazijos pastatų renovacijos, vaikų skaičiaus kitimo bendrojo lavinimo mokyklose, bendrojo lavinimo mokyklų šiuolaikinių erdvių kūrimo, Krašuonos progimnazijos stadiono renovacijos ir dirbtinės dangos paklojimo galimybių stadiono aikštėje, investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektų skatinimo taisyklių, verslo liudijimų kainų dydžio, bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl įvairių sporto šakų varžybų organizavimo „Utenio" stadione, stadiono panaudojimo įvairiems renginiams. Dalyvauja VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis" direktorius Artūras Gimžauskas.
10.00 val. – susitikimas su dvaro „Blagodat" Vyžuonėlėse dalies pastatų savininku dėl pastatų priežiūros, dvaro teritorijoje rengiamų Marianos Veriovkinos tapybos plenerų. ‚Dalyvauja Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šildymo sezono pradžios, daugiabučių namų renovacijos, Utenos regiono plėtros agentūros posėdyje, vykusiame spalio 6 d., nagrinėtų klausimų, dvaro „Blagodat" Vyžuonėlėse, kelio iki dvaro asfaltavimo, Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų remonto, pabėgėlių apgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje, būstų pabėgėliams apgyvendinti įsigijimo bei kitais klausimais
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos, rinkimų į LR Seimą balsavimo vietų pritaikymo žmonėms su negalia, susitikimų su gyventojais bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
11.00 val. – meras ir miesto seniūnas lankysis mieste, susitiks su gyventojais, domėsis namų renovacija, gatvių tvarkymu.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono savivaldybės administracijos komisijos asmenų (šeimų) prašymams dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose svarstyti posėdyje.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. spalio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl akmens, vadinamo Biliakiemio puntuku, aplinkos tvarkymo, kelių privažiuoti prie puntuko tvarkymo, atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo, biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo, mokytojų dienos minėjimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
15.00 val. – meras dalyvaus Tarptautinės mokytojų dienos minėjime, vyksiančiame Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

 

2016 m. spalio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl teisingumo ministro Juozo Bernatonio vizito, Krašuonos progimnazijos stadiono tvarkymo, Dailės mokyklos vidaus patalpų remonto, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – susitikimas su teisingumo ministru Juozu Bernatoniu.
9.30 val. – memorandumo dėl bendradarbiavimo kovojant su balsų pirkimu pasirašymas Civilinės metrikacijos skyriuje.
10.00 val. – karikatūrų parodos „Stot! Humoras eina!" atidarymas Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
15.00 val. – susitikimas su atliekų tvarkymo įmonės atstovais dėl atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo.
15.30. val. – Pasaulinės gyvūnų globos dienos proga meras lankysis Utenos gyvūnų globos namuose.

 

2016 m. spalio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kultūros viešojo administravimo, meno mėgėjų kolektyvų dalyvavimo renginiuose, teisingumo ministro Juozo Bernatonio vizito Utenos rajono savivaldybėje spalio 4 d., mokytojų dienos minėjimo, savaitės renginių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. rugsėjo 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sporto strategijos, krepšinio komandos „Juventus" dalyvavimo FIBA Čempionų lygos turnyre, STEM – gamtos mokslų, matematikos, technologijų, informatikos – laboratorijų steigimo, daugiabučių namų stogų remonto programos atnaujinimo, kaimo vietovių daugiabučių namų būklės, dalyvavimo „Auksinės krivūlės" įteikimo ceremonijoje Vilniuje, kraštovaizdžio tvarkymo projekto (Rašės ir Vyžuonaičio ežero aplinkos tvarkymas) pristatymo visuomenei bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos 20-ies metų veiklos sukakties paminėjime.
18. 00 val. – meras dalyvaus „Auksinės krivūlės" įteikimo ceremonijoje Vilniuje.

 

2016 m. rugsėjo 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vykusio rugsėjo 28 d. Zarasuose, aptarimas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 18 klausimų.
13.00 val. – meras dalyvaus Policijos – Angelų sargų – dienos minėjime.
15. 00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. rugsėjo 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio Zarasuose darbotvarkės klausimų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., administracinių pastatų seniūnijų centruose tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Zarasų rajono savivaldybėje.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Naujos galimybės savivaldos institucijų veiklos tobulinimui: „Lieknosios vyriausybės" metodologija ir jos taikymo Lietuvoje rezultatai.
2. Dėl nešališkumo deklaracijų.
3. Dėl Tarybos darbo grupės iš merų ir Vyriausybės paskirto Tarybos nario dėl Tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programų administravimu, sudarymo, ir šios darbo grupės vadovo paskyrimo.
4. Dėl įgaliojimų Tarybos pirmininkui pasirašyti merų ir Vyriausybės paskirto Tarybos nario darbo grupės pateiktus siūlymus/išvadas suteikimo.
5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos sudarytų darbo grupių ,,Utenos regiono plėtros 2014 –2020 m. plano rengimo darbo grupė" ir ,,Konsultacinė darbo grupė".
6. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2013 metų spalio 15 d. sprendimo Nr. 51/7S-88 ,,Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano patvirtinimo" pakeitimo.
7. Dėl priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" finansavimo sąlygų aprašo pakeitimų.
8. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 51/7S-27 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
9. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo".
10. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo".
11. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo".
12. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo".
13. Dėl teikiamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo kokybės gerinimo.
14. Dėl Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės ,,Vilkauda" Vietos plėtros strategijos.
15. Kiti klausimai.
16. Dėl kito Tarybos posėdžio.

 

2016 m. rugsėjo 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl saugos kalnelių statymo renovuotose gatvėse, futbolo komandos „Utenos Utenis" sezono pabaigos, stadiono „Utenis" panaudojimo lengvosios atletikos ir kitų sporto šakų treniruotėms bei varžyboms, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Bioinvest" atstovais dėl atsinaujinančios energijos projektų įgyvendinimo.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis rugsėjo 29 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

.

 

2016 m. rugsėjo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., sprendimų projektų, socialinio būsto suteikimo socialiai remtiniems asmenims ir šeimoms, Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo, sklypų formavimo, privatizuojamų pastatų, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. rugsėjo 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis, viešajame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto, naujų patalpų skyrimo Utenos rajono socialinių paslaugų centrui, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., sprendimų projektų, UAB „Utenos autobusų parkas" transporto priemonių parko atnaujinimo, senojo miesto parko atnaujinimo galimybių, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
15.00 val. – Gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. rugsėjo 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atitvarų Kupiškio gatvėje, kelių su žvyro danga seniūnijose asfaltavimo, miesto gatvių remonto, Utenos aplinkkelio, S. Dariaus ir S. Girėno gatvės rekonstrukcijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., sprendimų projektų, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė. Utenos regiono vietos veiklos grupės rugsėjo 20 d. organizuotos konferencijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016–2023 m." aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Leliūnų kapinių plėtros. Dalyvauja UAB „Geoaplinka" direktorius Kęstutis Saulis, inžinierius geologas Ernest Viteika, Leliūnų seniūnė Lina Petronienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. rugsėjo 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio šalimis, sporto rėmimo, Utenos regiono vietos veiklos grupės strategijos projektų kaimo vietovėse verslumui skatinti, gyvenimo kokybei gerinti, gatvių mieste, įvažiavimų į automobilių laikymo aikšteles remonto bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono vietos veiklos grupės organizuojamoje konferencijoje „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016–2023 m.". Konferencija vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės biure. Konferencijos tikslas – supažindinti socialinius ekonominius partnerius bei potencialius pareiškėjus su patvirtinta Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija bei pristatyti naujas idėjas, kurios galėtų būti įgyvendintas iki 2023 m. per vietos projektus Utenos rajono seniūnijose.
15.00 val. – Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis.

 

2016 m. rugsėjo 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ūkio ministro Evaldo Gusto vizito Utenos rajono savivaldybėje, gatvių mieste remonto, Utenos aplinkkelio, Vaižganto gatvės tęsinio baigiamųjų darbų, Utenos regiono vietos veiklos grupės strategijos projektų kaimo vietovėse verslumui skatinti, gyvenimo kokybei gerinti bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė, vyresn. specialistė Laura Gimžauskienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriumi Egidijumi Skrodeniu.
14.00 val. – Utenos rajono savivaldybėje lankysis ūkio ministro Evaldo Gustas. Susitikimas su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu. Ūkio ministras dalyvaus renginyje „Verslo konsultantų tinklas: profesionalų konsultacijos tavo verslo plėtrai", vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
15.00 val. – ūkio ministro susitikimas su vietos verslo atstovais Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą,
Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2016 m. rugsėjo 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl susitikimo su finansų ministre Rasa Budbergyte, Utenos rajono savivaldybės patirties 2007–2013 m. ES paramos įsisavinimo laikotarpiu pristatymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickiene.
11.00 val. – susitikimas su finansų ministre Rasa Budbergyte.

Finansų ministrės vizito programa:

11.00 – 12.00 val. Susitikimas su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu ir biudžetinių įstaigų vadovais.
(Utenio a. 4, savivaldybės posėdžių salėje)
13.15 – 13.45 val. Kūrybinių industrijų centro „Taurapilis" lankymas (Aušros g. 47).

14.00 – 15.30 val. Susitikimas su Utenos verslininkais.

(UAB „Utenos šilumos tinklai" posėdžių salė, Pramonės g. 11)

2016 m. rugsėjo 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gaisro pastate Molėtų gatvėje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., sprendimų projektų, prekybos centrų tinklo plėtros, susitikimo su finansų ministre Rasa Budbergyte rugsėjo 16 d., socialinių būstų Utenos rajone remonto bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugsėjo 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų informavimo apie visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo procese Utenoje galimybių, susitikimo su finansų ministre Rasa Budbergyte rugsėjo 16 d., socialinių būstų Utenos rajone remonto, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugsėjo 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo, pagrindinių miesto gatvių apšvietimo stulpų pakeitimo, projektų, įgyvendinamų kaimo vietovėse, sąrašo patvirtinimo, Utenos regiono vietos veiklos grupės strategijos projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., susitikimo su finansų ministre Rasa Budbergyte rugsėjo 16 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Vytautas Nakas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Finansų skyriaus vyresn. specialistė Vida Mačiulienė.
14.00 val. – vicemeras dalyvaus Administracinių ginčų komisijos posėdyje.

2016 m. rugsėjo 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos aplinkkelio, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, susitikimo su finansų ministre Rasa Budbergyte, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugsėjo 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos centrų tinklo plėtros, viešosios paskirties pastatų ir kvartalinės renovacijos, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugsėjo 8 d.

 

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokytojų dienos minėjimo organizavimo, daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, administruojamų sutarčių vykdymo, socialinių būstų Utenos rajone remonto bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
11.00 val. – pasitarimas dėl mokytojų dienos organizavimo. Dalyvauja Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

Mero darbotvarkė

2016 m. rugsėjo 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos aplinkkelio, mažosios miesto architektūros, naujo laikrodžio įrengimo mieste, laikrodžio Utenos kolegijos bokšte tvarkymo, bendravimo su žiniasklaida, socialinių būstų tvarkymo, ugniagesių savanorių bei kitais klausimais.
13.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl investuotojų pritraukimo į Utenos rajoną.

 

2016 m. rugsėjo 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės patalpų remonto, prekybos centrų tinklo plėtros, investicijų pritraukimo ir skatinimo priemonių verslininkams investuoti Utenos rajone, miesto-partnerio rodyklės Rezeknės (Latvija) miestui pastatymo bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu.
14.00 val. – susitikimas su UAB „Rokiškio pienas" direktoriumi, AB „Rokiškio sūris" tarybos pirmininku Daliumi Trumpa.

 

2016 m. rugsėjo 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, miesto gatvių tvarkymo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Jubiliejinės miesto šventės aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. rugsėjo 2 d.

7.50 val. – meras dalyvauja tiesioginėje LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva", pristato Utenos miesto 755 m. sukakties šventę.
Po laidos – interviu apie Utenoje sėkmingai vykdomą daugiabučių ir kvartalinę renovaciją.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.
19.00 val. – meras dalyvaus svečių, atvykstančių į 755 m. miesto gimtadienio šventę, iškilmingame priėmime.

 

2016 m. rugsėjo 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto perskirstymo, gyventojų ir organizacijų prašymų, Utenos miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos, bendravimo su žiniasklaida, svečių, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
12.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos rugsėjo 1-osios šventėje, vyksiančioje Utenio aikštėje, sveikins Kolegijos bendruomenę.
14.00 val. – meras dalyvaus dedikacijų, skirtų Utenos krašto šviesuoliams, parodos atidaryme, vyksiančiame Utenio aikštėje, Stiklo galerijoje.
16.00 val. – meras dalyvaus Utenai nusipelniusių žmonių pagerbimo ceremonijoje, vyksiančioje Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", teiks nusipelniusiems apdovanojimą „Gintarinė pasaga" ir padėkas. Renginys skirtas Utenos miesto 755 m. sukakčiai paminėti.
18.30 val. – meras dalyvaus 20-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio atidarymo renginyje. Koncertas vyks Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje.

 

2016 m. rugpjūčio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, VšĮ Utenos ligoninės patalpų remonto, Utenos miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos, svečių, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, nusipelniusių Utenai žmonių apdovanojimo rugsėjo 1 d. Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", miestų-partnerių rodyklių atidarymo Utenio aikštėje rugsėjo 3 d. bei kitais klausimais.
10.45 val. – meras lankysis Utenos kultūros centre ir Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą,

Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

 

2016 m. rugpjūčio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių būstų remonto, vandens ir nuotekų tinklų įvedimo į socialinius būstus, galimybių socialinius būstus įsigyti gyventojams, pasirengimo Utenos miesto jubiliejinei – 755 m. – šventei bei kitais klausimais. Rugpjūčio 29 d. Vyriausybėje vykusios konferencijos-diskusijos „Šalies energinio efektyvumo didinimas: nuo atskirų daugiabučių atnaujinimo iki kompleksinės kvartalų renovacijos", kurioje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovai ir kurioje Utenos rajono savivaldybei buvo įteikta Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka, aptarimas. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, UAB „Utenos vandenys" gamybos direktorius Vytautas Šakėnas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugpjūčio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pasirengimo Utenos miesto jubiliejinei – 755 m. – šventei, užsienio svečių, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, miesto tvarkymo, miesto gatvių remonto, kelių su žvyro danga asfaltavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – vicemeras ir mero patarėjas Gintautas Petravičius lankysis mieste, domėsis svečių, atvykstančių į miesto šventę, apgyvendinimo sąlygomis.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugpjūčio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, sprendimų projektų, Švenčionių rajono savivaldybės atstovų vizito Utenoje rugpjūčio 26 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 34 klausimai.
18.00 val. – meras dalyvaus paramos beglobiams gyvūnams vakare „Duokš leteną", kuris vyks Vyžuonos parko estradoje.

 

2016 m. rugpjūčio 24 d. 

  8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, gatvių tvarkymo mieste, užsienio partnerių, atvykstančių į miesto šventę rugsėjo 3 d., priėmimo, miestų partnerių rodyklių statymo Utenio aikštėje bei kitais klausimais. Dalyvauja  vyr. architektas Evaldas Rimas, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.

 16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2016 m. rugpjūčio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos moterų ir vyrų krepšinio komandų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 25 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių, vykusių rugpjūčio 22 d., sprendimų, VšĮ Utenos ligoninės patalpų remonto, aplinkos tvarkymo, miestų partnerių rodyklių statymo Utenio aikštėje, Utenos rajono savivaldybės kvartalinės ir daugiabučių renovacijos patirties pristatymo konferencijoje, vyksiančioje Vyriausybėje rugpjūčio 29 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.30 val. – susitikimas su keramikos simpoziumo, vykstančio Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose, dalyviais iš Gruzijos, Latvijos, Baltarusijos, Vengrijos, Ukrainos.
12.00 val. – meras ir mero patarėjas Henrikas Zabiela lankysis Dubingiuose, vyrų krepšinio komandos „Juventus" fizinio parengimo stovykloje.

2016 m. rugpjūčio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 25 d., sprendimų projektų, Švenčionių rajono savivaldybės atstovų vizito Utenoje, VšĮ Utenos ligoninės patalpų remonto, Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo, Utenos miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis rugpjūčio 25 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2016 m. rugpjūčio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo jubiliejinio miesto gimtadienio proga, VšĮ „Versli Lietuva" renginių ciklo ir renginio Utenoje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio rugpjūčio 25 d., Izraelio Valstybės ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su žiniasklaidos atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 2016 m. rugpjūčio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio rugpjūčio 25 d., Izraelio Valstybės ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo jubiliejinio miesto gimtadienio proga, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – susitikimas su leidyklos atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas,

  

Meras nuo liepos 28d. iki rugpjūčio 12 d. atostogauja


Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą, Vicemero Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2016 m. rugpjūčio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos respublikinėje žiniasklaidoje, plaukimo maratono Sudeikiuose rugpjūčio 13 d., dalyvavimo Preilių (Latvija) miesto šventėje, bendradarbiavimo sutarties su Rezekne (Latvija) pasirašymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys.
9.30 val. – mero pavaduotojas lankysis Utenos kultūros centre.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugpjūčio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl leidinių apie Uteną, bendradarbiavimo su žiniasklaida, miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos respublikinėje žiniasklaidoje, užsienio miestų partnerių delegacijų priėmimo miesto šventės metu, prekybos miesto šventės metu organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
14.00 val. – pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės organizavimo.

2016 m. rugpjūčio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio kvartalo ir daugiabučių namų renovacijos, IKI ir Lidl prekybos centrų statybos, viešųjų pirkimų, miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotojas Bronius Šaukeckas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.
10.00 val. – susitikimas su AB „Utenos trikotažas" generaliniu direktoriumi Eimundu Mačiuliu.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 2016 m. rugpjūčio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Izraelio Valstybės ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje programos, Dauniškio mikrorajono renovacijos, žvyruotų kelių Utenos rajone asfaltavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. rugpjūčio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo sutarties su Rezekne (Latvija) pasirašymo miesto šventės metu, Dauniškio mikrorajono renovacijos, Izraelio Valstybės ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje programos, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo jubiliejinio miesto gimtadienio proga, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. rugpjūčio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Izraelio Valstybės ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje, jubiliejinės miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo, klombų prie Utenos kultūros centro sutvirtinimo, miestų partnerių rodyklių statymo Utenio aikštėje bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika.
14.00 val. – mero pavaduotojas lankysis Utenos rajono kaimo turizmo sodybose, domėsis kaimo turizmo verslo plėtra, perspektyvomis.

 

2016 m. rugpjūčio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinio miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 3 d., organizavimo, nusipelniusių Utenai žmonių apdovanojimo garbės ženklais, užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, sutikimo, bendradarbiavimo sutarties su Rezekne (Latvija) pasirašymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. rugpjūčio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinio miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 3 d., organizavimo, miesto gatvių tvarkymo, plaukimo maratono Sudeikiuose, vyksiančio rugpjūčio 13 d., miestų partnerių rodyklių pastatymo Utenio aikštėje bei kitais klausimais. Dalyvavimo Rezeknės (Latvija) miesto šventėje, vykusioje liepos 29 –31 d., aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, bendradarbiavimo sutarties su Rezekne (Latvija) rengimas, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. liepos 29 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto Dauniškio gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymo ir infrastruktūros plėtros įrengimo projekto darbų, apleistų statinių ir kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.


2016 m. liepos 28 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nusipelniusių piliečių pagerbimo šventės, gyventojų prašymų, miesto gatvių tvarkymo, žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros bei kitais klausimais
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. liepos 27 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – vadovai vyks į miestą dėl bendrojo plano keitimo sprendinių konkretizavimo pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. liepos 26 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl renginių viešojoje vietoje organizavimo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja Danutė Inčirauskienė.
9.00 val. – vadovų pasitarimas dėl Bendrojo plano koncepcijos ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų, dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. liepos 25 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio kvartalo Taikos g. daugiabučių renovacijos, dėl renginių viešoje erdvėje, strateginių projektų bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. liepos 22 d.

Meras dalyvauja Glubokoje miesto šventėje (Baltarusija)

Vicemero Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kempingo priežiūros Sudeikiuose, savaitgalio renginių, Vyžuonaičio ežero želdynų teritorijos sutvarkymo veiklų Utenos mieste bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas ir Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. liepos 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo, užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. liepos 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų prašymų, nuotekų tvarkymo tinklų, dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vykusio Molėtuose.

09.00 val. –vadovų pasitarimas dėl Klovinių užtvankos aplinkos, visuomenės teikiamų pasiūlymų dėl pramogų Dauniškio parke bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.

11.00 val. susitikimas su delegacija iš Mogiliovo apskrities  dėl bendrų projektų su Baltarusija.

 Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. liepos 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl užsienio šalių delegacijų priėmimo, miestų partnerių rodyklių pastatymo Utenio aikštėje, Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių koncepcijos bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.

13.00 val.- meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje Molėtuose, Etnokosmologijos muziejuje.

 

2016 m. liepos 18 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio ir Dauniškio kvartalų renovacijos, vaikų darželio-lopšelio „Šaltinėlis" ir Vyturių progimnazijos renovacijos, strateginių projektų bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

 

14.00 val.- pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo. Dalyvauja Utenos kultūros centro darbuotojai.

 Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. liepos 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl IKI prekybos centro statybvietės J. Bartašiaus ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžoje, miesto tvarkymo taisyklių, miestų partnerių rodyklių pastatymo Utenio aikštėje bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, miesto seniūno pavaduotoja Danutė Inčirauskienė, Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė. Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžio, vykusios Vidaus reikalų ministerijje liepos 14 d., aptarimas.
10.00 val. – meras sveikins Utenos rajono gimnazijų abiturientus, išlaikiusius brandos valstybinius egzaminus šimtukais.

 

Liepos 16 d., šeštadienį, meras dalyvaus Aukštaitijos bendruomenių sąskrydyje Vaikutėnuose.
Liepos 17 d., sekmadienį, meras Daugailių bažnyčioje pagerbs Utenos krašto garbės piliečio vardą gaunantį UAB „Vilava" generalinį direktorių, Daugailių mokyklos bičiulių draugijos pirmininką Antaną Vilūną, įteiks Garbės piliečio vardo pažymėjimą.

 

2016 m. liepos 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo, svečių delegacijų iš užsienio priėmimo miesto šventėje, kultūros strategijos, VšĮ Utenos regiono plėtros agentūros bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Vilniuje, Vidaus reikalų ministerijoje.
Posėdžio darbotvarkė
10.00 val. – Įžanginis žodis. Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas.
10.15 val. – 2015–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo regionuose paspartinimo galimybės.
10.55 val. – Regioninės politikos įgyvendinimo pokyčiai.
11.25 val. – Regionų projektų planavimas.
11.35 val. – Diskusijos.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. liepos 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės bendradarbiavimo su Utenos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba įgyvendinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos projektus, bendruomenės sveikatos centrų steigimo, Dauniškio gimnazijos teritorijos tvarkymo, Kupiškio gatvės rekonstrukcijos projekto, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja VšĮ Utenos ligoninės direktorius Vladislovas Kadleris, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
10.00 val. – pasitarimas dėl STEAM (technologijų, gamtos mokslų, informatikos, technologijų ir matematikos) laboratorijų steigimo „Saulės" gimnazijos senajame pastate. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
11.00 val. – susitikimas su vyriausybės atstovu Utenos apskrityje Imantu Umbražiūnu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. liepos 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio ir Dauniškio kvartalų renovacijos, vaikų darželio-lopšelio „Šaltinėlis" ir Vyturių progimnazijos renovacijos, strateginių projektų, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo jubiliejinio miesto gimtadienio proga bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys.
10.00 val. – susitikimas su žiniasklaidos atstovais. Interviu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. liepos 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo, miesto gatvių tvarkymo, žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros, kelių lyginimo greideriu seniūnijose, elektroninės muzikos festivalio „Revoliution festival 2016" Sudeikiuose, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – meras lankysis rajono seniūnijose, domėsis kelių, žvyrkelių būkle.

2016 m. liepos 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto partnerių rodyklių, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo jubiliejinio gimtadienio proga, LIDL prekybos centro statybos Utenoje, miesto gatvių tvarkymo, Aukštakalnio kvartalo renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo
13.30 val. – meras dalyvaus Vaikutėnuose vyksiančiame naujosios girininkijos atidarymo ceremonijoje.

2016 m. liepos 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, miesto gatvių tvarkymo, ikimokyklinių ugdymo įstaigų teritorijų tvarkymo, jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės minėjimo organizavimo, dalyvavimo Panevėžio vyskupo Lino Vorobjaninovo OFM inauguracijos iškilmėse liepos 16 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su „Lietuvos energijos" atstovais dėl partnerystės projektų.
11.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriumi Mindaugu Bobeliu.
14.00 val. – pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės minėjimo organizavimo.

2016 m. liepos 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ikimokyklinių ugdymo įstaigų teritorijų tvarkymo, liepos 6-osios – Lietuvos Valstybės dienos – paminėjimo, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, elektroninės muzikos festivalio „Revoliution festival 2016" Sudeikiuose liepos 8–10 dienomis bei kitais klausimais.
11.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriumi Mindaugu Bobeliu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. liepos 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Marianos Veriovkinos plenero liepos 7–18 dienomis, liepos 6-osios – Lietuvos valstybės dienos – paminėjimo, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Marianos Veriovkinos plenero, vyksiančio liepos 7–18 dienomis, organizatoriais.
Po pietų – išvykos pagal gyventojų prašymus. Meras lankysis Mockėnuose, kitose rajono gyvenvietėse, miesteliuose, domėsis kelių, gatvių būkle.

 

2016 m. birželio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų pasiūlymų dėl pramogų įvairovės Dauniškio parke, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., sprendimų projektų, Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje aptariamų klausimų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.
17.00 val. – meras dalyvaus tapytojų plenero „Alaušas 2016", vykusio Sudeikiuose, aptarime ir uždaryme.

 

2016 m. birželio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Jasonyse, Antalgėje, Pačkėnuose ir kitose kaimo vietovėse, Garnių piliakalnio (Daugailių sen.) archeologinių kasinėjimų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
13.30 val. – pasitarimas dėl Vasario 16 d. akto signataro, Lietuvos politinio ir visuomenės veikėjo, savivaldos Utenos krašte kūrėjo Stepono Kairio atminimo įamžinimo.
15.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.

 

2016 m. birželio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos kraštą garsinusių ir garsinančių žmonių pagerbimo vietos, STEM (technologijų, gamtos mokslų, informatikos, technologijų ir matematikos) laboratorijos steigimo Utenoje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., projektų sprendimų, miesto riboženklių, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenosų.0š švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis birželio 30 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.
16.00 val. – susitikimas su archeologais, kasinėjančiais Garnių piliakalnį (Daugailių sen.). Susitikimas vyks prie piliakalnio.

 

2016 m. birželio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl STEM (technologijų, gamtos mokslų, informatikos, technologijų ir matematikos) laboratorijos steigimo Utenoje, Utenos švietimo centro naujųjų patalpų, Utenos švietimo centro įgyvendinamų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., projektų sprendimų kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. birželio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų modernizavimo programos investicinių planų rengimo išlaidų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., projektų sprendimų, respublikinių melžėjų varžytuvių Sudeikiuose birželio 22 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, Juridinio skyriaus vyr. specialistė Asta Vainiūtė-Misiukevičė.
9.00 val. – pasitarimas dėl skolinių įsipareigojimų ir investicinių projektų finansavimo galimybių. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. birželio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 – miesto šventės organizavimo, užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., projektų sprendimų bei kitais klausimais. Pasitarimo dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, vykusio Aplinkos ministerijoje birželio 20 d., aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl dvinarės įmokos už komunalinių atliekų dydžio nustatymą. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, pavaduotojas Rimantas Kaušylas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, UAB „Smart Continent" atstovas Karolis Bliabas.
14.00 val. – meras dalyvaus spaudos konferencijoje, skirtoje pristatyti ūkininkų turgelių, pritaikytą vietos ūkininkų pagamintai maisto produkcijai realizuoti, steigimą rajono ir seniūnijų centruos. Konferencija vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
15.00 val. – meras lankysis Daugailiuose, domėsis Daugailių piliakalnio kasinėjimo darbų rezultatais.

 

2016 m. birželio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 – miesto šventės organizavimo, užsienio delegacijų kvietimo į miesto šventę, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., projektų sprendimų, viesulo, siautusio birželio 17–18 d., padarinių Utenos rajone bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val. – meras lankysis LR Aplinkos ministerijoje, dalyvaus pasitarime dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos.

 

2016 m. birželio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Ūkio ministerijos renginio Utenoje birželio 28 d., prisijungimo prie bendradarbystės centro, steigiamo VšĮ Versli Lietuva, Utenoje kūrimo ir patalpų būsimam centrui, miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, greitį ribojančių kalnelių įrengimo miesto gatvėse, nusipelniusių Utenai žmonių apdovanojimo ženklų kūrimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
14.00 val. – susitikimas su AB „Utenos trikotažas" direktoriumi Eimundu Mačiuliu.

 

2016 m. birželio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kvartalinės ir daugiabučių namų renovacijos, miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, viešųjų erdvių pritaikymo smulkiajam ir vidutiniam verslui, sporto strategijos, Utenos jubiliejinio gimtadienio – 755 m. – organizavimo, Joninių minėjimo Utenoje organizavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl dumblo apdorojimo įrenginių statybos projekto, įgyvendinimo. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys, UAB „Utenos šilumos tinklai" direktorius Gintaras Diržauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. birželio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl taromatų ir paštomatų įkūrimo mieste ir seniūnijose, Lietuvai pagražinti draugijos organizuojamo dviratininkų žygio „Per žydinčią Aukštaitiją" birželio 16 d., skirto Lietuvos atkūrimo 100-mečiui ir Lietuvai pagražinti draugijos įsteigimo 95-mečiui, kvartalinės ir daugiabučių namų renovacijos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
9.00 val. – susitikimas su VšĮ Utenos regiono plėtros agentūros atstovais Ingrida Tatarūne ir Algirdu Gildučiu. Projektų idėjų pristatymas. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – susitikimas su Utenos vyrų krepšinio klubo „Juventus" šokėjomis. Padėkų šokėjoms ir jų vadovei įteikimas.
11.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl investicijų į Utenos rajoną.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. birželio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kvartalinės renovacijos, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos rezultatų ir sveikatos apsaugos ministro įvertinimo, visuomenės sveikatos specialistų poreikio ugdymo įstaigose, apdovanojimo ženklų nusipelniusiems rajono žmonėms, miesto riboženklių, prekybos centro LIDL statybos Utenoje bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Alma Gaidienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto vykdymo. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. birželio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, prekybos centro LIDL statybos Utenoje, birželio 14-osios - Gedulo ir vilties dienos - paminėjimo, Lietuvai pagražinti draugijos dviračių žygio „Per žydinčią Aukštaitiją", vyksiančio birželio 16 d., kitų savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su Viešųjų investicijų plėtros agentūros atstovais dėl kvartalinės renovacijos.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. birželio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gelbėtojų Utenos miesto ežerų paplūdimiuose ir Sudeikiuose Alaušo ežero paplūdimyje, miesto gatvių priežiūros, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, poezijos šventėje „... ir saulas diementas žėruos... " Juknėnuose, A. ir M. Miškinių literatūrinėje–etnografinėje sodyboje birželio 12 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

Birželio 12 d., sekmadienį, meras dalyvaus poezijos šventėje „... ir saulas diementas žėruos... ", vyksiančioje Juknėnuose, A. ir M. Miškinių literatūrinėje–etnografinėje sodyboje.

2016 m. birželio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, Utenos ligoninės ir Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro aplinkos tvarkymo, apleistų pastatų mieste savininkų skatinimo tvarkytis, pastatų priežiūros ir tvarkymo miesto centre (J. Basanavičiaus g.) bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. birželio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vaikų futbolo plėtojimo, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, futbolo klubo „Utenos Utenis" direktorius Artūras Gimžauskas.
9.30 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdis
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Dėl priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas" Utenos regiono projektų sąrašo sudarymo.
2. Dėl priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sričių, įgyvendinamų regioninio planavimo būdu projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo ir teikimo.
3. Dėl trumpos informacijos apie regiono plėtros tarybos pavyzdinius nuostatus ir pavyzdinį darbo reglamentą.
4. Dėl kandidatų į Lietuvos delegaciją Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese teikimo.
5. Dėl priemonių, pagal kurias paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, aptarimo.
05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"
05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus"
07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą"
06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas"
05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra"
05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga"
6. Dėl Utenos regiono visuomenės modernios gyvensenos ir inovatyvių technologijų prieinamumo viešosiose erdvėse informacijos sklaidos pakuočių surinkimo bei pašto siuntų srityje kūrimo ir plėtros.
7. Kiti klausimai.
8. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio.
Posėdyje dalyvauja Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai.

2016 m. birželio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio pakrantės sutvarkymo darbų, dėl Daugiabučių renovacijos investicinių projektų sutarčių, dėl Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai" Utenos bendrijos 15 metų jubiliejaus bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
09.00 val. – vadovų pasitarimas su Švietimo ir mokslo ministerijos vyr. specialiste D.Švelniene, Ugdymo plėtotės centro vadovu G.Vaideliu, specialiste A.Gutauskaite bei Švietimo aprūpinimo centro Projektų administravimo skyriaus vedėja D.Lečkaite dėl mokslo centrų, mokslo laboratorijų steigimo savivaldybėse. Dalyvauja Utenos švietimo centro direktorė V.Bujanauskienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. birželio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl STEAM – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo centro, dėl Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio Utenos rajono savivaldybėje birželio 8 d., savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. birželio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vyžuonų gatvės tęsinio, žvyrkelių bei gatvių mieste priežiūros ir tvarkymo, Vyžuonaičio parko projekto, statybos priemonių plano bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio Utenos rajono savivaldybės administracijoje birželio 8 d. Dalyvauja Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyriaus vedėjas Nerijus Čepauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdis.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. birželio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicinių projektų įgyvendinimo, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną strategijos, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės „Kraštovaizdžio apsauga", bešeimininkių pastatų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. birželio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kolumbariumo statybos projekto įgyvendinimo, laisvalaikio pramogų plėtros Dauniškio parke, miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, moterų krepšinio komandos „Utena", popchoro „Decima" 20–ies metų sukakties paminėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – meras Savivaldybės administracijoje priima mokinių ir mokytojų delegaciją iš Chelmo (Lenkija).
13.30 val. – susitikimas su Lietuvos moterų krepšinio lygos prezidente Audra Ginelevičiene.

2016 m. gegužės 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto veiklos grupės vietos plėtros strategijos, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio Utenos rajono savivaldybėje birželio 8 d., prekybos tinklo LIDL prekybos centro statybos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.30 val. – susitikimas su VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis" direktoriumi Artūru Gimžausku.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. gegužės 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sodų bendrijų kelių priežiūros, lietaus nuotekų tinklų tiesimo, mokinių maitinimo mokyklose, gatvių mieste rekonstrukcijos, žvyrkelių priežiūros ir tvarkymo, privažiavimo ir automobilių stovėjimo aikštelės prie Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
13.30 val. – meras dalyvaus Poezijos pavasario 2016 renginyje Salako (Zarasų r.) pagrindinėje mokykloje.
16.00 val. – meras dalyvaus Zarasų viešojoje bibliotekoje vyksiančioje Poezijos pavasario 2016 šventėje.

2016 m. gegužės 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Utenos rajono integruotos vystymo programos, Utenos švietimo centro patalpų, kultūros paveldo objektų priežiūros ir tvarkymo, savaitgalio renginių, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 32 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. gegužės 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 26 d., sprendimų projektų, kultūros paveldo objektų priežiūros ir tvarkymo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su LR Seimo Tėvynės sąjungos-konservatorių frakcijos nariais.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos Krašuonos progimnazijos 25-erių metų sukakties paminėjime.
14.00 val. – meras dalyvaus geriausių 2015 m. Utenos rajono sportininkų apdovanojime, vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro salėje.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2016 m. gegužės 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės mokesčio tarifų, Utenos ligoninės vidaus patalpų remonto, modernios medicinos įrangos įsigijimo, socialinių paslaugų paketo jauniems gydytojams, stebėjimo kamerų plėtros parkuose, Krašuonos progimnazijos 25 metų jubiliejaus paminėjimo gegužės 25 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorinio planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas, Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Ramdailė" atstovais dėl atminimo ženklų gamybos galimybių.
11.00 Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 26 d., sprendimų projektų peržiūra, tikrinimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. gegužės 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių rajone priežiūros ir tvarkymo, žemės mokesčio tarifų, viešųjų pastatų seniūnijų centruose renovacijos galimybių, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis gegužės 26 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.
16.00 val. – meras lankysis Vyžuonose, susitiks su miestelio bendruomene, aptars problemas, kelių tvarkymą seniūnijoje.

2016 m. gegužės 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 26 d., sprendimų projektų, Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo, tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
10.30 val. – susitikimas su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis" vadove Dana Migeliova. Dalyvauja Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos viltis" vadovė Aldona Vėbrienė.
11.00 val. – Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdis.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. gegužės 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų, garbės piliečio vardo suteikimo nusipelniusiems žmonėms, buvusios Sudeikių mokyklos pastato bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su VšĮ „Kino namai" ir įmonės „Videography" atstovais dėl trumpametražinio filmo kūrimo Utenos rajone galimybių.
14.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 26 d., sprendimų projektų peržiūra.

2016 m. gegužės 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl alkoholio vartojimo apribojimo masinių renginių metu, renginio „Jaunimas savivaldybėje", jubiliejinės miesto šventės organizavimo, Euroregiono „Ežerų kraštas", miesto riboženklių tvarkymo ir priežiūros, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Eimantė Vaickuvienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – renginys „Jaunimas savivaldybėje", mero sveikinimas. Utenos rajono gimnazijų ir progimnazijų mokiniai lankysis Savivaldybės administracijoje, susipažins su Savivaldybės, Administracijos vadovų, skyrių vedėjų ir specialistų darbu.
14.00 val. – susitikimas su Ineta Puzaraite-Žvaguliene. Numatomų projektų pristatymas ir aptarimas.

2016 m. gegužės 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl garbės piliečio vardo suteikimo, miesto jubiliejinės šventės – 755 m. – organizavimo, buvusios Sudeikių mokyklos pastato, gegužės 17 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje vyksiančio renginio „Jaunimas savivaldybėje" bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl buvusios Sudeikių mokyklos pastato. Dalyvauja Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. gegužės 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vaižganto gatvės tęsinio darbų pabaigos, Izraelio ambasados Lietuvoje labdaros akcijos – dovanų įteikimo Vaikų dienos centrui „Draugystė", įkurtame Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, „Švyturys-Utenos alus" aplinkosauginės iniciatyvos „Būk ištikimas gamtos rėmėjas", Klykių ežero valymo akcijos, vyksiančios gegužės 14 d., savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
10.00 val. – susitikimas su prekybos tinklo LIDL atstovais.
11.00 val. – meras lankysis mieste, domėsis gatvių tvarkymu, susipažins su Vyturių mikrorajono takų link Vaižganto gatvės tęsinio įrengimo galimybėmis.
18.45 val. – meras sveikins „Juventus" krepšinio komandos vyr. trenerį Antaną Sireiką 60-mečio proga Utenos daugiafunkciame sporto centre.

2016 m. gegužės 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vaikutėnų administracinio pastato vidaus patalpų remonto, miestų-partnerių rodyklės, dviračių stovų prie dviračių takų įrengimo, VšĮ „Utenos regiono plėtros agentūros", savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos kaimiškosios seniūnijos seniūnas Salius Gaižauskas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono socialinių paslaugų modelio įgyvendinimo. Dalyvauja Vaikių teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė, Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
14.00 val. – susitikimas su naujuoju SEB banko Utenos filialo vadovu.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių gyventojų priėmimas.

2016 m. gegužės 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo verčių zonoms, 2016 m. savivaldybės biudžeto, 2016 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo, miestų-partnerių rodyklės, dviračių stovų prie dviračių takų įrengimo, lauko terasos prie Utenos kultūros centro bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl projekto veiklos pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga". Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vedėjos pavaduotoja Donata Lubienė.
10.00 val. – susitikimas su režisieriumi, TV prodiuseriu Arnu Marcinkumi.
17.00 val. – meras dalyvaus Medicinos darbuotojų dienos minėjime, vyksiančiame Utenos kultūros centre.

2016 m. gegužės 10 d.

11.00 val. meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos XXII suvažiavime, vyksiančiame Akmenėje.

2016 m. gegužės 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, fontano Dauniškio ežere veikimo laiko, leidimo rengti pilietinę akciją pieš didelius prekybos centrų antkainius, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. gegužės 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimo, Izraelio ambasados labdaros akcijos gegužės 13 d., Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdyje priimtų sprendimų, fontano Dauniškio ežere veikimo pradžios, terasos prie Utenos kultūros centro kavinės „Metų laikai" įrengimo, miestų-partnerių rodyklės, miesto riboženklių atnaujinimo, mažosios architektūros objektų miesto žaliosiose erdvėse bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
13.00 val. – meras dalyvaus Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjime kompozitoriaus Juozo Karoso tėviškės sodyboje Leliūnų seniūnijoje.

2016 m. gegužės 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Laisvės kovų muziejaus patalpų tvarkymo, edukacinės klasės steigimo, Menų centro Leliūnuose veiklos aktyvinimo ir viešinimo, kultūros ir turizmo projektų įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė.
9.00 val. – meras lankysis UAB „Utenos vandenys", sveikins įmonės kolektyvą Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų dienos proga.
13.30 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
15.00 val. – Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2016 m. gegužės 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo mėnesį, miesto riboženklio, mistų partnerių rodyklės, sklypo Grybelių gatvėje bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – meras lankysis Utenos kultūros centre, apžiūrės stiklo galerijoje eksponuojamus konkursinius darbus skulptūrai pastatyti prie Utenos kultūros centro.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. gegužės 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl konferencijos-diskusijos Utenos rajono ūkininkams „Vietos produktų gamybos ir pardavimo skatinimas", arba „Kaip padėti rajono ūkininkams gaminti ir parduoti maisto produkciją?", susitikimo su Būsto energijos taupymo agentūros vadovu Valiumi Serbenta, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras ir administracijos direktorius susitiks su Būsto energijos taupymo agentūros vadovu Valiumi Serbenta. Susitikimas vyks Vilniuje, Būsto energijos taupymo agentūroje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. gegužės 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, susitikimo su Būsto energijos taupymo agentūros vadovu Valiumi Serbenta, Meno centro Leliūnuose veiklos, konferencijos-diskusijos Utenos rajono ūkininkams „Vietos produktų gamybos ir pardavimo skatinimas", arba „Kaip padėti rajono ūkininkams gaminti ir parduoti maisto produkciją?", savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
15.00 val. – meras lankysis Utenos rajono gyvūnų globos namuose.

2016 m. balandžio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių problemų sprendimo būdų, bendradarbiavimo su partneriais iš Latvijos, kelių mieste ir rajone priežiūros bei tvarkymo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą" pristatymo, vykusio LR Prezidentūroje balandžio 28 d., aptarimas. Dalyvauja Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė.
10.00 val. – susitikimas su Jurgita Kazlauskiene, Valstybinio turizmo departamento direktore.
14.00 val. – meras dalyvaus tradicinės pavasarinės Utenos rajono tautodailininkų darbų parodos atidaryme, vyksiančiame Utenos kraštotyros muziejuje.

2016 m. balandžio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, dėl savaitės renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 54 klausimai.

15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas

2016 m. balandžio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, bendradarbiavimo su partneriais iš Latvijos, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Susitikimo su švietimo ir mokslo ministre aptarimas.
14.30 val. – Utenos rajono trišalės tarybos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.
17.30 val. – meras dalyvaus Utenos trio „Magistrai" koncerte ir pirmosios kompaktinės plokštelės, skirtos Utenos 755 metų jubiliejui, pristatyme. Koncertas vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2016 m. balandžio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. veiklos ataskaitos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, tarptautinio Lietuvos ir Norvegijos projekto „Kultūra visiems" bei kitais klausimais.
10.30 val. – meras lankysis Švietimo ir mokslo ministerijoje, susitiks su švietimo ir mokslo ministre. Susitikime bus kalbama apie mokslo centrų, mokslo laboratorijų steigimą savivaldybėse.

2016 m. balandžio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, savaitės renginių bei kitais klausimais. Akcijos „Darom 2016" aptarimas. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis balandžio 28 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2016 m. balandžio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, akcijos „Darom 2016", savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Sudeikių bendruomenės atstovais dėl jaunimo festivalio, vyksiančio vasarą Sudeikių seniūnijoje, organizavimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

Balandžio 23 d, šeštadienį, 15 val. meras dalyvaus Daugailiuose vyksiančioje respublikinėje armonikierių šventėje.

 

2016 m. balandžio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2016–2018 m. teritorijų planavimo, projektavimo ir Statybos priemonių plano, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.00 val. – meras lankysis mieste, domėsis gatvių būkle.
10.00 val. – susitikimas su Algirdu Gildučiu dėl VšĮ Utenos regiono plėtros agentūros steigimo.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. balandžio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos švietimo centro patalpų perkėlimo į Utenos „Saulės" gimnazijos senąjį pastatą, pastarojo renovacijos, STEAM (Science, Technology, Egineering, Art, Mathematics) laboratorijos steigimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, uteniškių kraštiečių klubo mišraus choro „Indraja" 15-os metų jubiliejaus paminėjimo balandžio 24 d., sporto strategijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
9.00 val. – susitikimas su UAB „Bioinvest" atstovais dėl Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje

2016 m. balandžio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, VšĮ Utenos ligoninės veiklos ataskaitos, jaunimo festivalio, vyksiančio vasarą, mokinių maitinimo mokyklose organizavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl kempingo „Sudeikiai" perdavimo patikėjimo teise Sudeikių mokyklai – daugiafunkciam centrui. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. balandžio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos, prekybos centrų tinklo plėtros, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 18 d., sprendimų projektų, šildymo sezono pabaigos, kelių, žvyrkelių rajone tvarkymo ir priežiūros, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės administracijoje lankysis delegacija iš Norvegijos. Priėmimas pas Utenos rajono savivaldybės merą.

2016 m. balandžio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų prašymų, dėl fontanų darbo laiko, dėl medelių sodinimo akcijos, kuri vyks balandžio 21 d., dėl savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Utenos miesto seniūnijos seniūnas Valentinas Vaitonis.

11.00 val. meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos narių suvažiavime Vilniuje.

13.00 val.– Kultūros dienos minėjimas Utenos Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

2016 m. balandžio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų planavimo strategijos, dėl Kultūros dienos šventės, dėl bendradarbiavimo su Latvijos menininkais, dėl elektroninės muzikos festivalio organizatorių kreipimosi. Pasitarimas dėl gyventojų ir organizacijų prisidėjimo prie gatvių remonto programos, dėl Vaikutėnų administracinio pastato vidaus remonto darbų. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje

15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. balandžio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl programos „Energiją tausojančių technologijų įdiegimo Lietuvos ligoninėse, teikiančioms paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" vykdymo, šildymo sezono pabaigos skelbimo, gaisrininkų savanorių veiklos, Sudeikių kempingo, Kultūros dienos minėjimo organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės „Kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų, bešeimininkių pastatų, Vyžuonaičio ežero pakrančių tvarkymo projekto. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė.
14.30 val. – susitikimas su radijo stoties EKSTRA FM žurnalistais.

2016 m. balandžio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Ateities, Hipodromo, Dariaus ir Girėno bei kitų gatvių mieste rekonstrukcijų, gyventojų ir organizacijų prisidėjimo prie gatvių remonto, 2016 m. savivaldybės biudžeto tikslinimo, programos „Energiją tausojančių technologijų įdiegimo Lietuvos ligoninėse, teikiančioms paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" vykdymo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2016–2018 m. teritorijų planavimo, projektavimo ir Statybos priemonių plano, lietaus nuotekų tinklų tiesimo. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. balandžio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, gatvių mieste tvarkymo ir priežiūros, susitikimais su gyventojais, bendravimo su žiniasklaida, Kultūros dienos minėjimo organizavimo, sporto strategijos, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – susitikimas su UAB „Biovela" atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. balandžio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos centrų tinklo plėtros, Valstybės kultūros paveldo komisijos organizuojamos diskusijos „Vietos bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą", sklypų Molėtų ir Aušros gatvėse formavimo, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
15.00 val. – meras dalyvaus Valstybės kultūros paveldo komisijos organizuojamajame apskritajame stale-diskusijoje „Vietos bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą". Susitikime taip pat dalyvaus Seimo nariai, Savivaldybių atstovai, Kultūros ministerijos atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.
17.30 val. – meras dalyvaus jaunimo „Juventus" krepšinio lygos „Visų žvaigždžių" dienos renginiuose, vyksiančiuose Utenos daugiafunkciame sporto centre, sveikins Utenos apskrities jaunimo krepšinio komandas, teiks apdovanojimus.

2016 m. balandžio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jaunimo „Juventus" krepšinio lygos renginio „Visos žvaigždės", vyksiančio balandžio 8–9 dienomis, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimo viešuose aukcionuose, bendravimo su žiniasklaida, sklypo Aušros gatvėje formavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja „Juventus" krepšinio lygos prezidentas Paulius Čyvas.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Ignalinoje.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Posėdžio dalyvių pristatymas. Alvydas Katinas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas; Nerijus Čepauskas, Regioninės plėtros departamento Utenos apskrities skyriaus vedėjas.
2. Dėl kvietimo dalyvauti Vokietijos Šteinfurto apskrities jubiliejaus šventėje. A. Katinas.
3. Dėl priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" Utenos regiono projektų sąrašų Nr.VP3-1.1-VRM-01-R-91 ir Nr.VP3-1.1-VRM-01-R-92 tikslinimo. Leonas Rutkauskas, Regioninės plėtros departamento Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistas.
4. Dėl priemonės „Teritorijų planavimas" Utenos regiono projektų sąrašo Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-92 tikslinimo. L. Rutkauskas.
5. Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metų plano įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos. L. Rutkauskas.
6. Dėl Utenos regiono integruotos teritorijos programos įgyvendinimo 2015 metais. L. Rutkauskas.
7. Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano tikslinimo. L. Rutkauskas.
8. Dėl atstovų į 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos priežiūros komitetą. Dalia Cironkaitė, Regioninės plėtros departamento Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
9. Dėl priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sričių, įgyvendinamų regioninio planavimo būdu projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo ir teikimo. N. Čepauskas.
10. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II" Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo. N. Čepauskas.
11. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-19 „Kraštovaizdžio apsauga" stebėsenos rodiklių. N. Čepauskas
12. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos teikiamų projektinių pasiūlymų. N. Čepauskas
13. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio. A. Katinas.
14. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos įgyvendintų projektų pristatymas. Henrikas Šiaudinis, Ignalinos rajono savivaldybės meras.

2016 m. balandžio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 7 d. Ignalinoje, Utenos regiono plėtros plano 2014–2020 m., paviršinių lietaus vandens nuotekų plėtros, bendradarbiavimo su Kinijos Liaudies Respublika, miesto riboženklių, jaunimo „Juventus" krepšinio lygos renginio „Visos žvaigždės", sklypo Aušros gatvėje formavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – miestų-partnerių rodyklės – Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusių miestų partnerystės ryšius įprasminančio objekto – konkursinių darbų pristatymas.
17.30 val. – meras dalyvaus teisingumo ministro Juozo Bernatonio knygos pristatyme, vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2016 m. balandžio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos balandžio 8 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje organizuojamo apskritojo stalo „Vietos bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą", vasarą Utenos rajone rengiamo jaunimo elektroninės muzikos festivalio bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su Nacionalinės žemės tarnybos Utenos žemėtvarkos skyriaus vedėja Vita Vilūnaite dėl Alių motokroso trasos, sklypo mieste, Aušros gatvėje, formavimo, Sudeikių kempingo. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, Teritorijų planavimo ir statybos skriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
14.00 val. – pasitarimas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.

2016 m. balandžio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl galimybių bendradarbiauti su Kinijos Liaudies Respublika, viešųjų ryšių plėtros, kvartalinės ir daugiabučių namų renovacijos, susitikimų su gyventojais, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
15.00 val. – susitikimas su jaunimo atstovais dėl vasarą rengiamo jaunimo festivalio.

2016 m. balandžio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos centrų tinklo Utenos mieste plėtros, kelių priežiūros rajone ir mieste, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, dėl daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais.

9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 33 klausimai.

13.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

14.30 val. – meras dalyvaus kūrybinių industrijų centre „Taurapilis" „Verslo žinių" organizuojamoje konferencijoje smulkiam ir vidutiniam verslui „Gazelė 2016".

Konferencijos programa:

Utenos verslo panorama. Ko dažniausiai nemato savininkai?
Utenos regiono „Gazelės 2015", UAB „Foksas", verslo auginimo praktika.
Praktiniai žingsniai eksporto link.
Skirtingi pirkimų išsivystymo lygiai Lietuvos bendrovėse. Kokie pirkimų įrankiai pasiteisina?
Kaip kūrybiškumas padeda konkuruoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje? ​
Kaip technologijos padeda užtikrinti efektyvumą? UAB „Revena", pelniusios technologiškai pažangiausios įmonės vardą, praktika.

2016 m. kovo 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, dėl energijos suvartojimo savivaldybės pastatuose, dėl dalyvavimo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programoje LAAIF , dėl jubiliejinio miesto gimtadienio organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė ir Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 29 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokyklų tinklo optimizavimo plano, dėl savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kolumbariumo statybos projekto įgyvendinimo, fontano Dauniškio ežere veikimo plėtros – lazerių instaliacijos, turizmo strategijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 31 d., projektų sprendimų bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas, UAB „Utenos komunalininkas" Tautgirdas Narbutas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos ligoninės sutarties su Panevėžio teritorine ligonių kasa, ligoninės patalpų remonto. Dalyvauja ligoninės direktorius Dalius Drunga.
10.00 val. – pasitarimas dėl naujojo miesto riboženklio. Dalyvauja kraštiečių klubo „Indraja" prezidentas, Vilniaus dailės akademijos profesorius Arvydas Šaltenis.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 31 d., projektų sprendimų, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose organizavimo. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, vedėjo pavaduotoja Tatjana Baravickienė, Finansų skyriaus vyr. specialistė Vida Musteikienė.
10.00 val. – susitikimas su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriumi Feliksu Petrausku.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
15.30 val. – susitikimas su jaunimo atstovais ir Saldutiškio seniūnu Broniumi Šliogeriu dėl jaunimo renginio Saldutiškyje organizavimo šių metų vasarą.

2016 m. kovo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, bendradarbiavimo tarp Utenos regiono ir Štainfurto (Vokietija) apskrities 10-mečio, „Utenio" stadiono, laisvų patalpų biurams, įstaigoms, žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 31 d., projektų sprendimų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl švietimo įstaigų tinklo optimizavimo, klasių komplektavimo Utenos gimnazijose. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
16.00 val. – meras dalyvaus tautodailininkės Donatos Prušinskaitės parodos, skirtos autorės 90-ies metų sukakčiai paminėti, aptarime, vyksiančiame Utenos kraštotyros muziejuje.

2016 m. kovo 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos, mokinių maitinimo mokyklose organizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 31 d., projektų sprendimų, daugiabučių namų renovacijos ir susitikimų su gyventojais, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su futbolo klubo „Utenos Utenis" direktoriumi Artūru Gimžausku.
11.00 val. – susitikimas su biurų centro „Utenos verslo parkas" atstovais.
14.00 val. – susitikimas su Utenos miškų urėdijos urėde Aurelija Jočiene dėl administracinių patalpų nuomos.

2016 m. kovo 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, susitikimų su gyventojais, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 31 d., jubiliejinio miesto gimtadienio organizavimo, žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros, beisbolo aikštės, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose, jaunimo meninių instaliacijų kūrėjų pagerbimo, socialinių paslaugų teikimo socialiai remtinoms šeimoms, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, Utenos autobusų parko, ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
14.00 val. – Kovo 11-osios progai sukurtų jaunimo meninių instaliacijų kūrėjų pagerbimas, vyksiantis Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus salėje.
15.30 val. – meras dalyvaus Utenos gamtos fotografų klubo „Žalias skėtis" surengtos parodos, skirtos Žemės dienai, atidaryme. Atidarymas vyks Utenos dailės mokyklos galerijoje.

2016 m. kovo 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Rotary klubo iniciatyvos pasodinti ąžuoliukų Krašuonos parke, vietos parinkimo ąžuoliukams sodinti, susitikimų su Aukštakalnio mikrorajono gyventojais dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, Vokietijos atstovų vizito Utenoje aptarti Aukštakalnio kvartalo renovaciją, energinio efektyvumo didinimo programos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su tautodailininkėmis Odeta Bražėniene ir Zita Indriūniene.
11.00 val. – susitikimas su verslininku Raimundu Mieželiu, Vokietijos įmonės SÜLZLE KLEIN GmbH direktoriumi Bjorn Wunderlich, Vokietijos įmonės projektų vadovu Lietuvoje Robertu Kupstu bei kitais atstovais. Vokietijos įmonės SÜLZLE KLEIN GmbH pristatymas. Galimybės bendradarbiauti.
13.30 val. – meras lankysis Vyžuonų seniūnijoje, domėsis kelių būkle.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. kovo 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių būklės ir kelių priežiūros rajone ir mieste, ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, socialinės programos sudarymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną programos, palankių sąlygų sudarymo investicijoms pritraukti bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su vyrų krepšinio klubo „Juventus" prezidentu Žydrūnu Urbonu ir vyr. treneriu Antanas Sireika.
15.00 val. – susitikimas su Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro direktore Vilma Petruliene.

2016 m. kovo 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šimtmečio paminėjimo programos, Utenos rajono savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos, Kovo 11-osios progai sukurtų Utenos ugdymo įstaigų instaliacijų kūrėjų pagerbimo, susitikimų su Aukštakalnio gyventojais dėl kvartalinės renovacijos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – meras lankysis Utenos Krašuonos progimnazijos Kuktiškių skyriuje, susitiks su Kuktiškių miestelio bendruomenės atstovais.
11.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybės kontroliere Daiva Karaliene dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. veiklos ataskaitos.
13.30 val. – meras lankysis Vyžuonų seniūnijoje, susipažins su kelių būkle.
14.00 val. – meras lankysis Leliūnų pagrindinėje mokykloje, susitiks su mokyklos bendruomene.
15.00 val. – susitikimas su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktore Vida Garunkštyte dėl tarptautinės poezijos šventės organizavimo.

2016 m. kovo 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose, Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo pagal 2016–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės „Integrali pagalba į namus", ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, miesto gimtadienio organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 11 d.

12.30 val. – meras dalyvaus Kovo 11-osios minėjime „Laisvės vėjo įkvėpta", vyksiančiame Utenos kultūros centro kieme

2016 m. kovo 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste", energinio efektyvumo projektų įgyvendinimo, dotacijų skyrimo savivaldybėms, sporto strategijos, Kovo 11-osios minėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas.
9.30 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su Kinija, Utenos rajono pristatymo užsienio investuotojams, 2014–2020 m. integruotų teritorijų vystymo programos projektų įgyvendinimo, kultūros paveldo objektų renovacijos, Kovo 11-osios renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.30 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono biudžetinių įstaigų transporto priemonių naudojimo tvarkos atnaujinimo, biudžetinių įstaigų transporto priemonių parkų išlaikymo. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
15.00 val. – meras dalyvaus VŠĮ Leidybos idėjų centro organizuojame renginyje – knygų „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai" ir „Kas bus kas. Lietuvos ateitis" pristatyme, vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2016 m. kovo 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Sudeikių kempingo, Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo pagal 2016–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės „Integrali pagalba į namus", Utenos autobusų stotyje besirenkančių socialinės atskirties žmonių, VŠĮ Leidybos idėjų centro Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje organizuojamo renginio – knygų „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai" ir „Kas bus kas. Lietuvos ateitis" pristatymo, vyksiančio kovo 9 d., ugdymo įstaigų tinko optimizavimo bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus naujojo verslo parko atidarymo ceremonijoje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, šalies mokytojo streiko, fontano Dauniškio ežere veikimo tobulinimo, naujos fontano programos parengimo miesto 755 gimtadieniui bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, UAB „Optika ir technologijos" projektų vadovė Lina Ryškutė.
10.00 val. – susitikimas su Utenos alaus daryklos atstovais dėl jubiliejinio miesto gimtadienio renginių organizavimo.
11.30 val. – keturšalio bendradarbiavimo protokolo pasirašymas. Pasirašo Utenos rajono savivaldybė, jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas". Šalys įsipareigoja bendradarbiauti užtikrinant kokybišką jaunimo politikos įgyvendinimą ir plėtrą, stiprinant jaunimo ir su jaunimo dirbančias organizacijas Utenos rajono savivaldybėje.
13.30 val. – meras ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė lankysis Utenos kūrybinių industrijų centre.
14.30 val. – meras dalyvaus Kaziuko mugėje, vyksiančioje Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. kovo 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vaižganto gatvės tęsinio iki J. Basanavičiaus gatvės baigiamųjų darbų, galimybių gatves, kelius rekonstruoti institucijų, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės pagrindu, naujų technologijų diegimo kelių tiesimui, pirkimų plano atnaujinimo, ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Aukštaitijos traktas" direktorius Ričardas Puodžiukas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
10.30 val. – susitikimas su UAB „Energijos skirstymo operatorius" atstovais.
16.00 val. – susitikimas su visuomeninių organizacijų atstovais.

2016 m. kovo 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių paslaugų, nedarbo mažinimo programų įgyvendinimo, dalyvavimo partnerio teisėmis Europos Komisijos socialinių paslaugų kokybės gerinimo projekte, savanorystės skatinimo, socialinių darbuotojų seniūnijose darbo organizavimo, miesto riboženklio atnaujinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
10.00 val. – susitikimas su Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininke Jolita Umbrasiene.
10.30 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 m. plano priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas" projektų pakeitimų, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo ir išorinės alkoholio reklamos kontrolės, jubiliejinio miesto gimtadienio organizavimo, socialinių programų, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
15.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos vandenys" vadovais.

2016 m. vasario 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Alių trasos perdavimo Utenos rajono savivaldybei patikėjimo teise, žiemos sporto komplekso su slidinėjimo trasa Viešeikių kaime, Sudeikių seniūnijoje, Sudeikių kempingo, bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis plėtros, Utenos rajono savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su Ingrida Tatarūne ir Algirdu Gildučiu dėl Utenos rajono savivaldybės dalyvavimo Bendradarbiavimo per sieną Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programoje.
14.00 val. – meras dalyvaus Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo tarybos posėdyje.

2016 m. vasario 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos centrų tinklo Utenos mieste plėtros, stebėjimo kamerų mieste įrengimo, išdaužų miesto gatvėse tvarkymo, kolumbariumo statybos projekto įgyvendinimo, aktyvaus poilsio, laisvalaikio pramogų plėtros Dauniškio parke bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su LIDL prekybos tinklo atstovais dėl LIDL prekybos centro Utenoje statybos.
15.00 val. – išvažiuojamasis Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis, vyksiantis Utenos jaunimo mokykloje.

2016 m. vasario 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl seniūnijų, biudžetinių įstaigų turimų transporto priemonių parko, mokinių pavėžėjimo, ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros sportinės veiklos projektų finansavimo, Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Algirdas Gražys.
13.00 val. – pasitarimas dėl Nepriklausomybės akto signataro, savivaldos Utenos krašte kūrėjo Stepono Kairio atminimo įamžinimo.

2016 m. vasario 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešųjų pirkimų, kelių tvarkymo ir priežiūros mieste, pirminės asmens sveikatos įstaigose prisirašiusių draustų gyventojų, Kovo 11-osios minėjimo organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
10.00 val. – susitikimas su Vilniaus VšĮ Leidybos idėjų centro atstovais dėl dalyvavimo renginyje „Istoriją kuria žmonės, parodykime juos Lietuvai".
13.00 val. – meras lankysis Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre.

2016 m. vasario 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos ir Panevėžio apskrities Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano įgyvendinimo koordinavimo tarybos posėdžio, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos ir Panevėžio apskrities Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano įgyvendinimo koordinavimo tarybos (Koordinavimo taryba) posėdyje, vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

2016 m. vasario 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokyklų tinklo optimizavimo, mokinių pavėžėjimo, mokytojų streiko, mokinių maitinimo mokyklose, viešosios paskirties pastatų ir kvartalinės renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, Utenos rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto formavimo, sporto programos, prailgintos dienos grupių mokyklose, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio programos bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas,
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 34 klausimai.
14.00 val. – susitikimas su atstovais iš Lenkijos dėl atliekų deginimo Utenos regiono atliekų tvarkymo centre.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. vasario 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 18 d., sprendimų projektų, Vasario 16-osios minėjimo, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo Vasario 16-osios proga, miesto kelių su žvyro danga priežiūros ir tvarkymo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis vasario 18 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2016 m. vasario 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto vietos veiklos grupės veiklos strategijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 18 d., sprendimų projektų, vasaros kavinės prie Dauniškio ežero, rajono ežerų paplūdimių parengimo vasaros sezonui, gelbėtojų postų paplūdimiuose ir maudyklose, miesto kelių su žvyro danga priežiūros, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo Vasario 16-sios proga bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos miesto 755 metų jubiliejinių renginių organizavimo, dovanos miestui jubiliejaus proga sukūrimo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos liaudies kultūros cento direktoriumi Sauliumi Liausa.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 18 d., sprendimų projektų, Sudeikių kempingo privatizavimo, Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) moterų taurės turnyro, vyksiančio vasario 12–13 dienomis, bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 18 d., sprendimų projektų peržiūra.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. vasario 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono meno ir kultūros premijų teikimo ir nusipelniusių žmonių pagerbimo Vasario 16-osios proga, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 18 d., sprendimų projektų, signataro Stepono Kairio atminimo įamžinimo, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusių miestų partnerystės ryšius įprasminančio objekto sukūrimo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, kraštovaizdžio architektė Jūratė Paragytė.
14.00 val. – meras dalyvaus Adolfo Šapokos gimnazijoje vyksiančioje šventinėje pamokoje, skirtoje istoriko Adolfo Šapokos 110-osioms gimimo metinėms ir Vasario 16-ajai paminėti.

2016 m. vasario 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės organizavimo ir organizacinio komiteto darbo plano, Utenos rajono meno ir kultūros premijų teikimo, Vasario 16-osios paminėjimo, daugiabučių namų renovacijos, dr. Aldonos Vasiliauskienės pagerbimo vasario 16-osios proga LR Prezidentūroje bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
10.00 val. – pasitarimas dėl Aukštakalnio kvartalo renovacijos. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių renovacijos darbų, savaitgalio renginių ir kitais klausimais.

Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. vasario 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių renovacijos, informacijos pateikimo gyventojams, dėl savaitgalio renginių ir kitais klausimais.

11.00 val. –meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje Visagine.

Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl  Utenos PSPC veiklos, patalpų ir 2015 m. medicinos punktų finansinės ataskaitos, dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, kuris vyks vasario 4 d. 11 val. Visagine ir kitais klausimais. Dalyvauja Utenos VšĮ PSPC direktorius Vladislovas Kadleris, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė, Turto skyriaus vedėja Danutė Šimonelienė.

11.00 val. – pasitarimas su dailininku Nerijum Trainiu.

Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių patvirtinimo, dėl lėšų poreikio 2016 m. sveikatos apsaugos programai, dėl pritarimo griovių melioracijos rekonstrukcijos programai. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.

11.00 val. – meras dalyvaus LR Kultūros ministerijoje vyksiančiame pasitarime

2016 m. vasario 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės ir susigiminiavusių miestų partnerystės ryšius įprasminančių objekto sukūrimo projektų, dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto, dėl rizikos šeimų lankymo ir priežiūros bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

 

Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. sausio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Užpalių gimnazijos renovacijos, socialinio būsto plėtros priemonių, dėl Kraštiečių susitikimo, dėl Monikos Linkytės koncerto, kuris vyks sausio 30 d. 18.30 val. Utenos daugiafunkciame sporto centre, dėl tautodailininkės tapytojos A. Žemaitienės peizažų ir Utenos krašto rašytojų, literatų kūrybos albumo „Vėrinys tėviškei" sutiktuvių, kurios vyks Utenos kraštotyros muziejuje sausio 30 d. 14 val. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Užpalių seniūnijos seniūnas Eugenijus Keraminas, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė.

 

10 val. – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

Po pietų meras dalyvaus iškilmingame finaliniame „Gazelė 2015" renginyje Vilniuje, kur bus paskelbtos sparčiausiai augusios bendrovės.

 

2016 m. sausio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, dėl savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje –38 klausimai.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. sausio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žiemos ralio „Halls Winter Rally 2016", vyksiančio sausio 29–30 dienomis, dėl Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2015 m. veiklos rezultatų, dėl daugiabučių namų renovacijos eigos bei kitais klausimais.

11.00 val. – meras dalyvaus Aplinkos ministerijos posėdyje, kur bus pristatomi 2015 m. kvartalinės renovacijos rezultatai, pilotiniai projektai.

2016 m. sausio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sausio 26 d. vyksiančio posėdžio Panevėžyje, kuriame bus sprendžiamas Utenos apskrities ligoninių reorganizacijos klausimas, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga.

10.00 val. –2016 m. biudžeto suformavimo pristatymas rajono biudžetinių įstaigų vadovams.

13.00 val. – posėdis Panevėžyje, kuriame bus sprendžiamas Utenos apskrities ligoninių reorganizacijos klausimas.

2016 m. sausio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sausio 26 d. vyksiančio posėdžio Panevėžyje, kuriame bus sprendžiamas Utenos apskrities ligoninių reorganizacijos klausimas, Utenos kūrybinių industrijų centro veiklos, patalpų nuomos kavinei Kūrybinių industrijų centre, verslininkių kuriamo vaikų žaidimų kambario buvusio knygyno patalpose, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis sausio 28 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2016 m. sausio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sausio 28 d. sprendimų projektų, Halls Winter Rally 2016, LMKL renginio „Žvaigždžių diena" sausio 24 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, buvusio malūno prie Vyžuonaičio ežero žemė sklypo formavimo, prekybos paskirties pastato rekonstrukcijos projekto bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.30 val. – susitikimas su UAB Rytų Aukštaitijos TV vadovais.
11.00 val. – meras dalyvaus Euroregiono „Ežerų kraštas" posėdyje, vyksiančiame Zarasuose.

2016 m. sausio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, kelių su žvyro danga tvarkymo programos, statybos priemonių programos finansavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
11.00 val. – meras dalyvaus LR Susisiekimo ministerijoje vyksiančiame pasitarime, kuriame bus aptartos ES 2014–2020 m. veiksmų programos 4 prioriteto uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus" priemonių remtinas veiklos (darnaus judumo planai ir įgyvendinimas elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo kūrimas savivaldybėse, pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra ir kt.) ir pagal jas planuojami įgyvendinti projektai.
15.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos 15-os metų veiklos sukakties šventiniame paminėjime.

2016 m. sausio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Halls Winter Rally 2016, LMKL renginio „Žvaigždžių diena" sausio 24 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, Utenos darnaus judumo sistemų kūrimo, 34-ojo Euroregiono „Ežerų kraštas" trišalės tarybos posėdžio sausio 22 d. Zarasuose, socialinio būsto plėtros priemonių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos kaimiškosios seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – Utenos rajono atliekų tvarkymo plano pristatymas.
14.00 val. – susitikimas su santarvės fondo vadovu Juliumi Kazėnu.

 

2016 m. sausio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 28 d., sprendimų projektų, miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo, statybos priemonių programos finansavimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
11.00 val. – susitikimas su įmonės VŠĮ „Vilniaus informacijos centras" vadovu Rimantu Šlajumi.
15.00 val. – Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis.

 

2016 m. sausio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės vykdomų LEADER vietos plėtros strategijų, LMKL renginio „Žvaigždžių diena" sausio 24 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, kultūros strategijos, miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo, patalpų Utenos rajono neįgaliųjų draugijai skyrimo, 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos specialiosios mokyklos–daugiafunkcio centro direktoriumi Zenonu Misiūnu.
15.00 val. – meras dalyvaus knygos „G. Adiklienės TAPYBA ir K. Adiklio KERAMIKA" pristatyme, vyksiančiame Utenos tradicinių amatų centre „Svirnas".

 

2016 m. sausio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo, prekybos centrų tinklo plėtros, LIDL prekybos centro statybos, fontano Dauniškio ežere plėtros, kandidatų Utenos krašto garbės piliečio vardui teikimo, prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – susitikimas su Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktoriumi Sauliumi Brasiūnu.
17.30 val. – meras dalyvaus Prano Treinio naujausios knygos „Duogo užrašai: teatrinis romanas" pristatyme Vilniuje, Rašytojų sąjungoje.

 

2016 m. sausio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atliekų tvarkymo, laikymo ir deginimo Utenos regiono atliekų tvarkymo centre, „vartų" mokesčio, kelių su žvyro danga programos finansavimo, gyventojų prisidėjimo prie gatvių mieste asfaltavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Mindaugas Bobelis, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
14.00 val. – meras lankysis Leliūnuose, Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, susitiks su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu, laimėjusiu antrąjį „Aukso vainiko" apdovanojimą.

 

2016 m. sausio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sausio 13-osios 25-ųjų metinių minėjimo renginių Utenoje, žiemos ralio, vyksiančio sausio 29–30 dienomis, socialinės rizikos šeimų ir asmenų lankymo bei paramos jiems bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus iškilmingame minėjime, skirtame Laisvės gynėjų dienos 25-osioms metinėms. Minėjimas vyks LR Seimo Kovo 11-osios Aktų salėje.

 

2016 m. sausio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, kelių su žvyro danga tvarkymo programos finansavimo, valstybės lėšų, skirtų socialiniams ir kultūros sričių darbuotojams, statybos priemonių plano, prekybos centrų išdėstymo schemos keitimo, paminklotvarkos priemonių finansavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
10.00 val. – susitikimas su jaunimo atstovais dėl laisvalaikio pramogų organizavimo Dauniškio parke.
19.00 val. – meras dalyvaus sausio 13-osios 25 metų sukakčiai skirtoje akcijoje „25 laisvės liepsnos", kurios metu skvere prie J. Basanavičiaus paminklo bus uždegtas ATMINIMO LAUŽAS.

 

2016 m. sausio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aplinkos ministerijos parengtos priemonės „Geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas" įgyvendinimo, dalyvavimo Vidaus reikalų ministerijos sausio 14 d. rengiamame susitikime, kuriame bus aptarti klausimai, susiję su minėta priemone, Sausio 13-osios minėjimo, LMKL renginio Žvaigždžių diena" sausio 24 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, kandidatų teikimo Utenos rajono meno ir kultūros premijai skirti bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyriaus vedėju Nerijumi Čepausku.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. sausio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paviršinių nuotekų sistemos tvarkymo, partnerystės įgyvendinant projektus, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio pramogų organizavimo Dauniškio parke, miesto 755-ojo gimtadienio paminėjimo, Stepono Kairio atminimo įamžinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, direktoriaus pavaduotojas Rimantas Kaušylas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. sausio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dievo Apvaizdos seserų misijos Utenoje bei Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno rekonstrukcijos. Misiją ir rekonstrukciją pristato Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno Utenoje namų vyresnioji sesuo Dominyka Violeta Slepikaitė.
9.00 val. – pasitarimas dėl aktyvaus poilsio ir laisvalaikio pramogų organizavimo Dauniškio parke. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. sausio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodaros, turistinių maršrutų po Utenos rajoną sudarymo, buvusių kareivinių teritorijos priežiūros, „Indrajos" kraštiečių klubo susitikimo Vilniaus dailės akademijoje sausio pabaigoje LKML Utenos daugiafunkciame sporto centre organizuojamos „Visų žvaigždžių" dienos sausio 24 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Media 3" atstovais dėl projekto Utenos jubiliejaus, vyksiančio rugsėjo mėn., paminėjimui.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. sausio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinės rizikos šeimų lankymo, patalpų skyrimo kraujo donorystės įstaigai, sporto programos finansavimo, 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, Utenos daugiafunkcio sporto centro veiklos, žiemos ralio, vyksiančio sausio 29–30 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. sausio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, sporto rėmimo programos, mokinių maitinimo ugdymo įstaigose, kelių asfaltavimo programos, Dauniškio kvartalo renovacijos, rizikos šeimų lankymo ir priežiūros, savaitės renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

_______________________________________________________________________

Merą pavaduoja mero pavaduotas Vidmantas Valinčius

Vidmanto Valinčiaus dienotvarkė

2015 m. gruodžio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų pasveikinimo Naujųjų metų sutikimo šventės Utenio aikštėje metu, baigiamų įgyvendinti ir naujų 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui projektų, Utenos rajono vietos veiklos grupės veiklos bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2015 m. gruodžio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono sportininkų pagerbimo, miesto vietos veiklos grupės (VVG) veiklos strategijos, žiemos ralio, vyksiančio 2016 m. sausio 29–30 d., organizacinio komiteto posėdžio, gyventojų pasveikinimo Naujųjų metų sutikimo šventės Utenio aikštėje metu bei kitais klausimais.
14.00 val. – Utenos rajono sportininkų pagerbimas Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2015 m. gruodžio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono sportininkų pagerbimo gruodžio 30 d., Naujųjų metų sutikimo šventės Utenio aikštėje organizavimo, 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2015 m. gruodžio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savivaldybės 2015 metų ataskaitos, gatvių mieste ir kelių rajone priežiūros ir sniego valymo, gyventojų pasveikinimo Naujųjų metų sutikimo metu Utenio aikštėje, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. gruodžio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, socialinių išmokų skyrimo, kalėdinių sveikinimų, gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.30 val. – susitikimas su Lygių galimybių kontroliere Agneta Lobačevskyte Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
Po pietų – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.

2015 m. gruodžio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 15 d. Dusetose (Zarasų r.), Utenos regiono plėtros 2014–2020 m. plano tikslinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., jaunimo apdovanojimų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Vaidas Lankauskas.
18.00 val. – Jaunimo apdovanojimai, vyksiantys Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

2015 m. gruodžio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje sąrašo pakeitimo, bepiločių orlaivių dronų neskraidymo zonų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., avarinės būklės komercinės paskirties pastato Molėtų g. griovimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. gruodžio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl boilerinių pardavimo, Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalinės renovacijos, Aukštakalnio kvartalo dalies tarp Taikos ir Kupiškio gatvių renovacijos, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vyr. specialistė Donata Lubienė.
10.00 val. – Aukštakalnio kvartalo renovacijos projekto pristatymas Utenos kūrybinių industrijų centre. Projektą pristato partneriai iš Vokietijos.
13.00 val. – susitikimas su Nacionalinės plėtros instituto direktoriumi Mindaugu Kizniu dėl projektų įgyvendinimo.

2015 m. gruodžio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, žemės mokesčio surinkimo, gyventojų pajamų mokesčio, statybų priemonių plano, mokyklų tinklo optimizavimo, gyventojų ir bendruomenių prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. gruodžio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos ligoninės konsultacinės poliklinikos renovacijos, elektroninės registracijos pas gydytojus, ligonių srautų iš aplinkinių rajonų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. gruodžio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl eglutės įžiebimo šventės Utenio aikštėje, Dauniškio mikrorajono renovacijos, mokinių maitinimo mokyklose, Utenos rajono jaunimo apdovanojimų, vyksiančių gruodžio 11 d. Utenos kūrybinių industrijų centre, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
15.00 val. – eglutės Utenio aikštėje įžiebimo šventė.

2015 m. gruodžio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl projekto „Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių Utenos mieste sutvarkymo II etapas" laimėto apdovanojimo, Aukštakalnio mikrorajono dalies tarp Kupiškio ir Taikos gatvių renovacijos, susitikimo su Aukštakalnio gyventojais, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. gruodžio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, Pasaulinės neįgaliųjų dienos paminėjimo Utenos kultūros centre, eglutės Utenio aikštėje įžiebimo šventės gruodžio 4 d. bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su dailininku, architektu Nerijumi Treiniu dėl 2016 m. vyksiančios jubiliejinės (755 m.) mieto šventės.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. lapkričio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, dėl įvykusių civilinių mobilizacijos pratybų bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje –33 klausimai.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. lapkričio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, apleistų pastatų įtraukimo į Apleistų, neprižiūrimų ir nenaudojamų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo sąrašą, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – 14.00 val. – mobilizacijos pratybos.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2015 m. lapkričio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių, kelių priežiūros žiemos metu, mokinių maitinimo savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis lapkričio 26 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.
15.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komiteto posėdis.

2015 m. lapkričio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 26 d., sprendimų projektų, Aukštakalnio kvartalo dalies tarp Taikos ir Kupiškio gatvių renovacijos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.30 val. – Stepono Kairio atminimo įamžinimo komisijos posėdis.
18.00 val. – vicemeras dalyvaus chorinės muzikos šventėje, skirtoje šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai paminėti. Šventė vyks Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje.

2015 m. lapkričio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, daugiabučių namų renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 26 d., sprendimų projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. lapkričio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gatvių su žvyro danga programos, Aukštakalnio kvartalo dalies tarp Taikos ir Kupiškio gatvių renovacijos, vaikų darželio „Pasaka" renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Teritorijų planavimas ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
14.30 val. – Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2015 m. lapkričio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl projekto „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" įgyvendinimo, lengvatų komunalinių atliekų surinkimui taikymo Mockėnų kaimo gyventojams, viešųjų pirkimų procedūrų bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Mindaugas Bobelis, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.
10.00 val. – pasitarimas dėl eglės įžiebimo Utenio aikštėje gruodžio 4 d.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. lapkričio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mobilizacijos pratybų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 26 d., sprendimų projektų, Dainiškio kvartalo renovacijos, daugiabučių namų renovacijos, Kalėdų eglės įžiebimo šventės gruodžio 4 d., savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. lapkričio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Euroregiono „Ežerų kraštas", gatvių mieste asfaltavimo, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas" organizuojamų geriausių jaunimo atstovų apdovanojimų, vyksiančių gruodžio 11 d., Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 26 d., sprendimų projektų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. lapkričio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio lapkričio 26 d., statybų priemonių plano, paskolos grąžinimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. lapkričio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl. Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Vieversa" rezidavimo Menų inkubatoriuje, mobilizacijos pratybų „Utenos rajono savivaldybės ir kitų mobilizacijos sistemos subjektų veiksmai paskelbus mobilizaciją", ekonominių ir socialinių partnerių paskyrimo Utenos regiono plėtros tarybai, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Vieversa" vadovė Roberta Macelienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. lapkričio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl. Savivaldybės biudžeto 2016 metams formavimo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, regiono plėtros tarybos posėdžio, planuojamo lapkričio 19 d., Utenos rajono socialinių paslaugų centro naujųjų patalpų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. lapkričio 4 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savivaldybės tarybai ruošiamo naujojo reglamento projekto, dėl turto valdymo klausimų. Dalyvauja Turto skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, viza.

2015 m. lapkričio 3 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų kvartalinės renovacijos, artėjančių renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – susitikimas su Energetikos ministerijos viceministru.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

_____________________________________________________________________

Mero darbotvarkė

2015 m. lapkričio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kolumbariumo statybos projekto įgyvendinimo, mokinių maitinimo, Sudeikių kempingo, statinių priežiūros, senojo malūno pastato priežiūros ir tvarkymo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su medicinos reabilitacijos centro „Helona" atstovais.
14.00 val. – pasitarimas dėl požeminių konteinerių įrengimo galimybių. Ispanų patirties šioje srityje pristatymas.

2015 m. spalio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl senojo malūno pastato griovimo, savanorių gaisrininkų, miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, privačių sklypų mieste savininkų skatinimo tvarkyti savo teritorijas bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2015 m. spalio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kelių priežiūros ir plėtros programos, daugiabučių namų renovacijos, dalyvavimo renginyje Zarasuose spalio 30 d. bei kitais klausimais.
9.00 val. – meras lankysis Lietuvos Respublikos Seime dėl kelių priežiūros ir plėtros programos.

2015 m. spalio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 29 d., posėdžio sprendimų projektų, beisbolo aikštės Rašės hipodromo teritorijoje naudojimo perspektyvų, Kino namų naujame Menų inkubatoriuje veikimo, Menų inkubatoriaus atidarymo, planuojamo lapkričio 26 d., šokių ir dainų ansamblio „Vieversa" rezidavimo Menų inkubatoriuje bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2015 m. spalio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 29 d., Utenos regiono plėtros plano 2014–2020 m., 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" įgyvendinimo priemonių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas,
11.00 val. – meras dalyvaus dviejų dienų (spalio 27–28 d.) išvažiuojamajame Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdyje ir specializuotuose interaktyviuose mokymuose, vyksiančiuose Birštone.

 

2015 m. spalio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paminklo Steponui Kairiui, premijų skyrimo idėjų konkurso Stepono Kairio paminklui kurti prizinių vietų laimėtojams, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 29 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis spalio 29 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2015 m. spalio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešųjų pirkimų, Sirutėnų medicinos punkto, žiniasklaidos pasiūlymų, miesto gatvių apšvietimo modernizavimo 2014–2020 metų laikotarpiu, sporto strategijos, naujų patalpų Utenos rajono socialinių paslaugų centrui bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su aplinkosaugininku, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentu, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku dr. Romu Pakalniu.
11.00 val. – susitikimas su vienu garsiausių Lietuvos krepšininkų, Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos įkūrėju Šarūnu Marčiulioniu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus

 

2015 m. spalio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio kvartalo renovacijos, daugiabučių namų renovacijos, statinio – smulkaus verslo maitinimo įstaigos, Sirutėnų medicinos punkto bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su žurnaliste, dokumentinių ir istorinių laidų ciklų „Priešaušrio Lietuva" bei „Brydės" kūrėja Danguole Binukiene.
11.00 val. – susitikimas su Lietuvos triatlono federacijos prezidentu Dainiumi Kopūstu.
15.00 val. – meras ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė lankysis Sirutėnuse, Sirutėnų medicinos punkte, susitiks su gyvenvietės bendruomenės atstovais.

2015 m. spalio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl spalio 20 d. suplanuoto susitikimo su Sirutėnų bendruomene, kalėdinių sveikinimų rengimo, Užpalių gatvės šaligatvio tiesimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2015 m. spalio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Sirutėnų medicinos punkto remonto, mokinių maitinimo, laisvų patalpų nuomos, 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus Tradicinio atsakingo gyvūnų auginimo verslo asociacijos TAGAVA drauge su šinšilų augintojais organizuojamame modernaus šinšilų auginimo ūkio atidaryme Vaikutėnuose.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenoje spalio 16–18 dienomis vyksiančio Lietuvos moksleivių sąjungos Rudens forumo atidaryme Utenos kultūros centre.
17.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos edukologijos universiteto 80-ties metų sukakties minėjimo iškilmėse Vilniuje, Valdovų rūmuose.

2015 m. spalio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros, miesto gatvių apšvietimo modernizavimo 2014–2020 metų laikotarpiu bei kitais klausimais. LR Seime spalio 14 d. vykusios konferencijos „Savivaldos savarankiškumo didinimas" pristatymas ir aptarimas. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su žiemos ralio „Halls Winter Rally 2016" rengėjais lenktynininku Benediktu Vanagu ir ralio direktoriumi Ramūnu Kliunka.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2015 m. spalio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) mobilizacijos pratybų, Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimo „Auksinė krivūlė 2015", Vyžuonos parko infrastruktūros plėtros, žiemos ralio „Halls Winter Rally", AB „Utenos trikotažas" vandens gręžinio bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – susitikimas su SEB banko atstovais.
10.00 val. – pasitarimas dėl miesto gatvių apšvietimo.
15.15 val. – meras dalyvaus konferencijoje „Savivaldos savarankiškumo didinimas", vyksiančioje LR Seime.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

pranesimas

2015 m. spalio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio Anykščiuose, naujo šaligatvio Užpalių gatvėje tiesimo galimybių, žemės kasinėjimo darbų Utenos rajono savivaldybės bendro naudojimo teritorijose tvarkos, senųjų pašto dėžučių prie individualių gyvenamųjų namų pakeitimo, mokinių maitinimo mokyklose, švietimo įstaigų tinklo optimizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje Anykščiuose.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Posėdyje dalyvausiančių svečių pristatymas. Kęstutis Tubis, Anykščių rajono savivaldybės meras.
2. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos atstovo delegavimo į Utenos integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. Jurgita Bernotienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
3. Dėl priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas" Utenos regiono projektų sąrašo Nr. VP3-1.4-AM-04-R-91 tikslinimo. Leonas Rutkauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistas.
4. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį" specialiųjų atrankos kriterijų. Nerijus Čepauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vedėjas.
5. Dėl patikslinto Utenos regiono plėtros 2014–2020 m. plano tvirtinimo. Nerijus Čepauskas.
6. Kiti klausimai. Alvydas Katinas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.
7. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio. Alvydas Katinas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.

 

2015 m. spalio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl regiono plėtros plano konsultacinės darbo grupės posėdžio išvadų, regiono plėtros 2014–2020 m. plano, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio Anykščiuose, vyksiančio 2015 m. spalio 13 d., šildymo sezono pradžios bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
15.30 val. – meras dalyvaus smulkaus ir vidutinio verslo atstovų konferencijoje, vyksiančioje Utenos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje. Dalyvauja Seimo nariai Milda Petrauskienė, Eduardas Šablinskas, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pirmininkė Zita Sorokienė.

2015 m. spalio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gatvių asfaltavimo, vaikų darželių teritorijų aptvėrimo naujoms tvoromis, pabėgėlių krizės, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
11.00 val. – susitikimas su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktoriumi Sergejumi Rybakovu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus

2015 m. spalio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, žemės sklypo priskirimo daugiabučio namo bendrijai, sporto programos finansavimo, pastato J. Basanavičiaus g. 56 privatizavimo, Sudeikių kempingo administravimo, bendradarbiavimo su žiniasklaida, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – susitikimas su UAB „Kasandros grupė" vadovais.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. spalio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ateinančių metų savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių įstatymo naujovių, valstybinės žvyrkelių tvarkymo finansavimo programos, organizacijų prašymų, daugiabučių renovacijos, privatizuojamų laisvų komercinės paskirties sklypų ir pastatų reklamavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
10.00 val. – susitikimas su UAB Utenos butų ūkio direktoriumi Valdemaru Macijausku.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2015 m. spalio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos aplinkkelio, medicinos įrangos pirkimo Utenos ligoninei, Klovinių užtvankos aplinkos sutvarkymo projekto įgyvendinimo, vykimo į seminarą Berlyne dėl kvartalinės renovacijos projekto įgyvendinimo, prekybos centrų statybų mieste, laisvų žemės sklypų mieste formavimo, pramogų komplekso Dauniškio parke bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktore Joana Bikulčiene.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2015 m. spalio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, įgyvendinamų projektų, dėl Nepriklausomybės Akto signataro ir savivaldos Utenos krašte kūrėjo Stepono Kairio atminimo įamžinimo Utenos rajone ir kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

10.00 – meras lankysis Utenos gyvūnų globos namuose (J. Basanavičiaus g. 118, Utena)

15.00 val. –meras dalyvaus Tarptautinės mokytojų dienos minėjime, kuris vyks Utenos kultūros centro salėje.

 

2015 m. spalio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių.

8.30 val. regioninės plėtros tarybos pasitarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. spalio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vykdomų projektų, dėl Kūrybinių industrijų centro „Taurapilis" veiklų, dėl Smėlynės parko sprendinių strategijos, dėl TV laidos kūrėjų „Priešaušrio Lietuva" pasiūlymo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Kultūros skyriaus vyr. specialistas Arvydas Mitalas.

10.00 val. – vadovų pasitarimas dėl šviečiančio - grojančio fontano Dauniškio ežere modernizavimo programos.

15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. rugsėjo 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, dėl 2014-2020 m. Utenos regiono plėtros plane planuojamų Utenos rajono savivaldybės projektų. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vedėjas Nerijus Čepauskas. Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

13.30 val. – meras dalyvaus Angelų Sargų-policijos pagerbimo šventėje, kuri vyks Utenos Muzikos mokykloje (Maironio g. 11, Utena)

2015 m. rugsėjo 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio mikrorajono kvartalinės renovacijos, dėl Hipodromo gatvės remonto darbų, dėl 2014-2020 m. Utenos regiono plėtros plane planuojamų Utenos r. savivaldybės projektų.

9.30 val. – vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos mokymai.

13.00 val. – meras priims Akmenės rajono savivaldybės merą Vitalijų Mitrofanovą.

17.30 val.­– meras dalyvaus Lietuvos socialinių darbuotojų dienos pagerbimo šventėje, kuri vyks Utenos kultūros centre (Aušros g. 49, Utena).

2015 m. rugsėjo 28 d.

 8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl įgyvendinamų projektų, dėl Stepono Kairio atminimo įamžinimo Utenos rajone ir kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

15.00 val. – meras lankysis Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", kuriame vyks Jaunimo tarybos posėdis.

2015 m. rugsėjo 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl saugaus eismo programos mieste ir rajone, dėl Hipodromo gatvės tvarkymo darbų, dėl E-rinkodaros priemonių, turizmo rinkodaros strategijos, dėl 2014-2020 m. Utenos regiono plėtros plane planuojamų Utenos r. savivaldybės projektų. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė, vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė.

9.30 val. - meras dalyvaus konferencijoje "Lietuvos regioninė politika: integruotas požiūris į vietos plėtrą" Panevėžyje.

17.00 val.- meras dalyvaus UAB „Utenos Indra" leidyklos 25 m. paminėjimo šventėje.

2015 m. rugsėjo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų, dėl Utenos regione įgyvendinamų projektų, dėl gyventojų prašymų bei kitais klausimais.

10.00 val. – Stepono Kairio atminimo įamžinimo komisijos posėdis.

13.00 val. – susitikimas su AB ,,Utenos trikotažas" vadovu.

14.30 val. – Trišalės tarybos posėdis.

16.00 val. –Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2015 m. rugsėjo 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto darnaus judumo plano, dėl projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 programos priemonių ir strategijos. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyr. architektas) Evaldas Rimas, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė ir vyr. specialistė Aida Diržauskienė.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m.rugsėjo 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, dokumentų peržiūra, vizavimas.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis rugsėjo 24 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2015 m. rugsėjo 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandentvarkos, dėl socialinių paslaugų teikimo rajono gyventojams, gyventojų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.

09.00 val.- Pasitarimas su NVO atstovais dėl socialinės reabilitacijos projektų tęstinumo. Dalyvauja nevyriausybinių organizacijų vadovai ir Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje

2015 m. rugsėjo 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinio būsto plėtros, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros, pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo 2014-2020 m. ES fondų finansavimo laikotarpiu. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė, Turto skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas Danutė Šimonėlienė, vyr. specialistė Zita Paškonienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. rugsėjo 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo rajono gyventojams, gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.

11.00 val. –vadovų pasitarimas su verslo atstovais dėl investicijų plėtros. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Utenos skyriaus pirmininkas Vaidas Lankauskas, UAB "Biovela Group" generalinis direktorius Virginijus Kantauskas, UAB ,,Rokiškio pienas" direktorius Dalius Trumpa ir Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius Sergejus Rybakovas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.,

2015 m. rugsėjo 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo programos, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
10.00 val. – einamieji reikalai ir pasitarimai administracijoje.
Po pietų meras dalyvauja Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje Molėtų raj.

2015 m. rugsėjo 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šilumos punkto tvarkymo Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre, investicinių projektų, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 15 d. Molėtų rajone, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos PSPC direktorius Vladislovas Kadleris.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

2015 m. rugsėjo 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodaros, integruotų teritorijų vystymo programos, darnaus judumo priemonių plano įgyvendinimo, Stepono Kairio atminimo įamžinimo Utenos rajone, vietos pastatyti paminklą Stepono Kairiui parikimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė, skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – meras padėkomis už savanorišką darbą apdovanos „Juventus" krepšinio lygos savanorius.
11.00 val. – susitikimas su LRT režisieriumi Ričardu Marcinkumi.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. rugsėjo 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Stepono Kairio atminimo įamžinimo Utenos rajone, Utenos „Utenio" futbolo komandos, Utenos regione įgyvendinamų projektų. prof. dr. Algirdo Vyžinto naujos knygos pristatymo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė.
11.00 val. – Stepono Kairio atminimo įamžinimo komisijos posėdis.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
17.15 val. – meras dalyvaus Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyksiančiame kraštiečio dirigento prof. dr. Algirdo Vyžinto naujos knygos „Kultūros ir meno arimuose" pristatyme. Pristatyme dalyvauja knygos autorius, akademikas prof. dr. Algimantas Grigelis, muzikologas Arvydas Karaška.

2015 m. rugsėjo 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo programos, gyventojų savanoriško prisidėjimo prie žvyruotų gatvių asfaltavimo, saugaus eismo Aušros ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžoje, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
10.00 val. – susitikimas su Utenos verslo atstovais.
11.00 val. – susitikimas su Utenos ligoninės direktoriumi Daliumi Drunga.
14.00 val. – pasitarimas dėl Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių, vyksiančių Utenoje š. m. rugsėjo 19 d.

2015 m. rugsėjo 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl buvusio „Vagos" knygyno pastato tvarkymo, savarankiško gyvenimo namų Pačkėnuose, socialinių paslaugų teikimo rajono gyventojams, gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Utenos 754-ojo gimtadienio renginių aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – meras lankysis buvusio „Vagos" knygyno pastate, susipažins su pastato būkle.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. rugsėjo 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės rugsėjo 5 d., užsienio delegacijų priėmimo šventės metu, miesto šventės renginių reklamos, sutarties su Palestinos Beit Sahour miesto savivaldybe pasirašymo, interviu apie miesto šventę Lietuvos radijui, rugsėjo 3 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusio seminaro dėl globos įstaigų pertvarkos, neprižiūrimų pastatų mieste bei kitais klausimais.
10.15 val. – meras priims Palestinos Beit Sahour miesto savivaldybės delegaciją, atvykusią į Utenos 754-ąjį gimtadienį.
19.00 val. – užsienio delegacijų, atvykusių į Utenos 754-ąjį gimtadienį, priėmimas.

2015 m. rugsėjo 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro arenos apšvietimo pagal tarptautinius reikalavimus, miesto šventės rugsėjo 5 d., užsienio delegacijų priėmimo šventės metu, Klovinių užtvankos teritorijos tvarkymo projekto įgyvendinimo, bendradarbiavimo su žiniasklaida bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos daugiafunkcio sporto centro direktorius Alvydas Surgautas.
10.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
17.30 val. – meras dalyvaus tradicinio Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio atidarymo ceremonijoje, vyksiančioje Utenos kultūros centre.

2015 m. rugsėjo 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės rugsėjo 5 d., užsienio delegacijų priėmimo šventės metu, gatvių (akligatvių) be asfalto dangos mieste tvarkymo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
14.00 val. – pasitarimas dėl sutarties su Beit Sahour (Palestina) miesto savivaldybe pasirašymo.

2015 m. rugsėjo 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės rugsėjo 5 d., sutarties su Beit Sahour (Palestina) miesto savivaldybe pasirašymo, gatvių (akligatvių) be asfalto dangos mieste tvarkymo, mokinių maitinimo mokyklose, Utenos muzikos mokyklos atidarymo po renovacijos  bei kitais klausimais.

11.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos mokslo metų pradžios šventėje, kuri vyks  Utenio aikštėje.

16.00 val. – meras dalyvaus  Utenos muzikos mokyklos atidaryme po renovacijos ir mokslo metų pradžios šventėje.

2015 m. rugpjūčio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų kvartalų renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, miesto šventės rugsėjo 5 d., Utenos kultūros centro aplinkos tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje –35 klausimai.
16.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. rugpjūčio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB Utenos autobusų parko maršruto į Utenos ligoninės reabilitacijos skyrių Atkočiškėse, maršruto iš Aukštakalnio mikrorajono iki pramonės rajono, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio rugpjūčio 27 d. sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdžio, bendradarbiavimo su gyventojais tvarkant miesto gatves, sodų bendrijų teritorijų kelius, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB Utenos autobusų parko direktorius Virginijus Treinys, Juridinio skyriaus vyr. specialistė Kristina Andrulienė.
12.30 val. – meras, mero patarėjas Henrikas Zabiela lankysis Utenos krepšinio komandos „Juventus" pasirengimo 2015–2016 m. sezonui stovykloje Dubingiuose, susipažinus su komandos žaidėjais, aptars iškylančias problemas.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2015 m. rugpjūčio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl „Utenio" futbolo aikštės apšvietimo, projekto „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" galimybių studijos ir įgyvendinimo, Utenos aplinkkelio, Utenos švietimo centro mokomųjų seminarų pedagogams, kraštiečių klubo „Indraja" narių viešnagės Utenos miesto šventėje bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos daugiafunkcio sporto centro direktorius Alvydas Surgautas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Utenos RATC direktorius Mindaugas Bobelis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl UAB Utenos autobusų parko maršrutų į Utenos ligoninės reabilitacijos skyrių Atkočiškėse. Dalyvauja UAB Utenos autobusų parko direktorius Virginijus Treinys.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos kultūros centre vyksiančiame Utenos ligoninės organizuojamame seminare „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose".
Po pietų – einamieji reikalai, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio rugpjūčio 27 d. sprendimų projektų peržiūra.

2015 m. rugpjūčio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio rugpjūčio 27 d., miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 5 d., organizavimo, įkurtos miesto vietos veiklos grupės veiklos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis rugpjūčio 27 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2015 m. rugpjūčio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LEADER projektų įgyvendinimo Utenos rajone, Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendintos kaimo plėtros strategijos, kaimo plėtros strategijos 2016–2023 metams rengimo, Klovinių užtvankos teritorijos tvarkymo projekto įgyvendinimo, Rašės upelio dalies valymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė, Kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas Sigitas Urbonas.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos projekto, miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
11.00 val. – susitikimas su Utenos baikerių klubo „Ugnies ratas" atstovais.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. rugpjūčio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Klovinių užtvankos teritorijos tvarkymo projekto įgyvendinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 27 d., sprendimų projektų, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 5 d., užsienio svečių, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Liuonius Purvinis, Kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas Sigitas Urbonas, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. rugpjūčio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paviršinio vandens nuotekų tvarkymo, lifto Utenos ligoninėje įrengimo, interaktyvaus žemėlapio kūrimo, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programos parengimo komisijos sudarymo ir programos įgyvendinimo, vaikų darželio „Želmenėlis" teritorijos aptvėrimo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 27 d., medžiagos peržiūra.
12.30 val. – susitikimas su žymiu Lietuvos futbolininku Aurelijumi Skarbaliumi, dabartiniu Danijos pirmos lygos „Viborg" klubo vyriausiuoju treneriu dėl futbolo populiarinimo tarp jaunimo, vaikų futbolo plėtojimo.
14.00 val. – naujojo Swedbank vadovo priėmimas.

2015 m. rugpjūčio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės rugsėjo 5 d., užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, būsimo Menų inkubatoriaus rekonstrukcijos baigiamųjų darbų, Menų inkubatoriaus veiklų viešinimo, tradicinio Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova.
10.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu.
11.00 val. – pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 5 d.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. rugpjūčio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, dėl gyventojų pasiūlymų, dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų pastatų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, dėl tvenkinio rekonstrukcijos darbų bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

10.30 val.- Utenos rajono savivaldybės biudžeto tikslinimas. Dalyvauja savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. rugpjūčio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų pastatų ir statinių Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Dalyvauja Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė.

9.30 val. dėl nekilnojamo turto priežiūros, dėl aplinkkelio, dėl UAB medicinos reabilitacijos ir sporto medicinos centro „Helona" pasiūlymo, dėl rugpjūčio 16 d. prie Utenos Dauniškio ežero fontano vyksiančio šventinio vakaro „Uteniškis-Uteniškiui" bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2015 m. rugpjūčio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gaisringumo lygio miškuose, dėl gyventojų prašymų, dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 5 d., organizavimo, dėl pažintinės programos užsienio delegacijoms sudarymo, dėl kvietimo į šventę, kuri vyks rugpjūčio 22 d. Preili (Latvija) mieste.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. rugpjūčio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 m. konsoliduotųjų ataskaitų rengimo savivaldybės biudžeto lėšų, turto valdymo ir disponavimo audito išvados, dėl Menų inkubatoriaus veiklų, dėl Utenos miesto vietos veiklos grupės pasiūlymų bei kitais klausimais. Dalyvauja savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.

10.00 val. –Utenos rajono saugaus eismo organizavimo komisijos posėdis.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. rugpjūčio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pirkimo paraiškos projekto, dėl susitikimo su AB „Utenos trikotažas" atstovais, dėl Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko Stepono Kairio atminimo įamžinimo, dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 5 d., organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė, Kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas Sigitas Urbonas ir vyr. architektas Evaldas Rimas.

10.30 val. –susitikimas su prekybos tinklo „IKI" atstovais.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. rugpjūčio 10 d.

Mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 5 d., organizavimo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, savivaldybei priklausančių patalpų nuomos, viešųjų ir privačių žaliųjų erdvių mieste tvarkymo, dėl šviečiančio- grojančio fontano Dauniškio ežere programos, dėl gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.

 

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

 

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

Meras atostogauja rugpjūčio 10 d. – rugpjūčio 14 d.

 

2015 m. rugpjūčio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 5 d., organizavimo, dėl gatvelių asfaltavimo programos, dėl rugsėjo mėnesį numatomo susitikimo su Sirutėnų bendruomene, dėl ES paramos žemės ūkio vandentvarkai programos sąlygų bei kitais klausimais. Dalyvauja Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.

9.00 val. –pasitarimas dėl susitikimo su investuotojais, dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.

10.00 –vadovų pasitarimas dėl gautų kvietimų į kitų miestų, šalių šventes, konkursus ir parodų atidarymus.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. rugpjūčio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto šventės, dėl renovacijos darbų Taikos gatvėje, dėl miesto daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros atnaujinimo projektų, dėl Stumbro sodų bendrijos ir Tauragnų seniūnijos gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.

10.00 val. –susitikimas su naujuoju Utenos „Juventus" komandos vyr. treneriu Antanu Sireika.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. rugpjūčio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kvietimo vykti į 4-jį Pasaulio ekonomikos lyderių viršūnių susitikimą Kinijoje, dėl bendravimo su žiniasklaida, dėl šviečiančio- grojančio fontano Dauniškio ežere programos, dėl Klovinių užtvankos teritorijos tvarkymo projekto, miesto daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros atnaujinimo projektų, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Spietinis.
9. 30 val.– vadovų pasitarimas dėl futbolo klubo „Utenos Utenis" veiklos strategijos, dėl vaikų bei jaunimo ugdymo programos. Dalyvauja futbolo klubo „Utenos Utenis" direktorius Artūras Gimžauskas ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
11.00 val. –stebėtojų tarybos posėdis dėl autobusų pirkimo Utenos autobusų parkui.
14.00 val.- darbo grupės pasitarimas tarybos posėdžių salėje dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 5 d., organizavimo.

2015 m. rugpjūčio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kvietimo į Kiniją, dėl Utenos miesto šventės atributikos kūrimo, dėl Muzikos mokyklos pastato rekonstrukcijos baigiamųjų darbų, dėl Utenos ligoninės remonto darbų, dėl Aušros gatvės viešųjų erdvių sutvarkymo, būsimo Menų inkubatoriaus aplinkos tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9. 30 val.– vadovų pasitarimas su gamtos fotografų klubo „Žalias skėtis" steigėjais dėl patalpų klubo veiklai. Dalyvauja Rimantas Udras, Audrius Surgailis ir Ramūnas Misiūnas.
11.00 val. – delegacijos iš Mogiliovo priėmimas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

Meras atostogauja liepos 20 d. – rugpjūčio 3 d.

 

Mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2015 m. liepos 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pirmokų klasių komplektavimo, Utenos miesto darnaus judumo plano ir jo pristatymo LR Susisiekimo ministerijoje, užsienio delegacijų kvietimo į miesto šventę, bendradarbiavimo sutarties su Beit Sahour (Palestina) miestu pasirašymo, dalyvavimo Rezeknės (Latvija) miesto šventėje bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Aida Diržauskienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys,
10.00 val. – pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 5 d., organizavimo. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2015 m. liepos 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Klovinių užtvankos teritorijos tvarkymo projekto, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 5 d., organizavimo, užsienio delegacijų dalyvavimo miesto šventėje, bendradarbiavimo sutarčių su miestais-partneriais atnaujinimo ir sutarčių pasirašymo su naujaisiais partneriais bei kitais klausimais.
10.00 val. – Administracinės komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2015 m. liepos 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl užsienio delegacijų kvietimo į miesto šventę, Utenos kultūros centro aplinkos tvarkymo, Utenos miesto darnaus judumo plano pristatymo LR Susisiekimo ministerijoje bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Aida Diržauskienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2015 m. liepos 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žydų kapinių priežiūros ir tvarkymo, Vyžuonėlių dvaro paveldo išsaugojimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, bendradarbiavimo su Utenos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Saugaus eismo komisijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2015 m. liepos 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su žiniasklaida, „Juventus" krepšinio komandos formavimo proceso, miesto šventės organizavimo, miesto šventės atributikos kūrimo, futbolo klubo „Utenos Utenis" bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2015 m. liepos 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Klovinių užtvankos teritorijos tvarkymo projekto, Vyžuonėlių dvaro paveldo išsaugojimo, Muzikos mokyklos pastato rekonstrukcijos baigiamųjų darbų, būsimo Menų inkubatoriaus aplinkos tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, vyr. specialistas Vytautas Leika.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. liepos 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vyžuonėlių dvaro paveldo išsaugojimo, Utenos rajono dvarų ansamblių pastatų ir teritorijų priežiūros, antrojo tarptautinio Marianos Veriovkinos plenero „Naujasis menas ir šokis" bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
14.00 val. – vicemeras dalyvaus viešoje diskusijoje dėl Vyžuonėlių dvaro paveldo išsaugojimo Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

 

2015 m. liepos 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl būsimo Menų inkubatoriaus rekonstrukcijos pabaigos, miesto šventės organizavimo rugsėjo mėnesį, bendradarbiavimo su užsienio partneriais bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. liepos 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl medicinos punkto Antalgėje, senųjų žydų kapinių priežiūros, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, Utenos regiono integruotos teritorijos vystymo programos bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė.
10.00 val. – meras, administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Ignalinoje.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl priemonės „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas" Utenos regiono projektų sąrašo Nr. VP3-1.1-VRM-04-R-92 tikslinimo.
2. Dėl priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sričių, įgyvendinamų regioninio planavimo būdu projektų specialiųjų atrankos kriterijų, nustatymo.
3. Dėl regionų plėtros tarybų atstovavimo 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitete.
4. Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui.
5. Kiti klausimai. Alvydas Katinas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.

15.00 val. – susitikimas su verslo atstovais.

2015 m. liepos 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl medicinos punktų, slaugytojų kabinetų kaimo vietovėse, žydų kapinių priežiūros ir tvarkymo, susitikimų su gyventojais, strateginių projekto įgyvendinimo viešinimo, dviračių tako nuo naujųjų kapinių iki Sirutėnų bei kitais klausimais. Dalyvauja savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su Antalgės bendruomene dėl medicinos punkto.
14.00 val. – meras lankysis mieste, domėsis kelių, dviračių takų būkle, priežiūra.

2015 m. liepos 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicinių projektų įgyvendinimo, Utenos miesto integruotos teritorijos vystymo programos, gatvių apšvietimo projekto, projekto „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas" bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė.
14.00 val. – Utenos rajono abiturientų-„šimtukininkų" pagerbimo šventė, vyksianti Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus salėje.
15.00 val. – susitikimas su Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vedėju Nerijumi Čepausku dėl Utenos regiono integruotos teritorijos vystymo programos.

2015 m. liepos 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicinių projektų įgyvendinimo, bendradarbiavimo su užsienio miestais-partneriais, miesto daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros atnaujinimo projektų, gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras lankysis Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos vyriausybės.
15.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl pastarųjų pageidavimų įgyvendinant Kupiškio gatvės rekonstrukcijos projektą.

2015 m. liepos 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešųjų pirkimų, bendradarbiavimo su žiniasklaida, abiturientų-„šimtukininkų" pasveikinimo, vaikų lopšelio-darželio Šaltinėlis" rekonstrukcijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos ligoninės rekonstrukcijos. Dalyvauja Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2015 m. liepos 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio mikrorajono atnaujinimo, daugiabučių namų renovacijos, susitikimų su gyventojais, gatvių mieste tvarkymo, kultūros darbuotojų atlyginimų padidėjimo, Leliūnų pensionato pastato langų keitimo, investicinių projektų įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė.
14.00 val. – meras lankysis mieste, apžiūrės Vyžuonos parke įrengtus sporto ir vaikų žaidimų aikštelių įrenginius, domėsis aplinkos tvarkymu.

2015 m. liepos 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, Utenos aplinkkelio, renginių organizavimo Utenos rajone, fontano Dauniškio ežere, UAB „Utenos autobusų parkas" veiklos bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos komunalininkas" direktoriaus pavaduotoju Rimantu Kaušylu dėl fontano Dauniškio ežere veikimo.
13.00 val. – susitikimas su dailininku dizaineriu Nerijumi Treiniu.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono savivaldybės administracijoje vyksiančiame pasitarime su Utenos apskrities rajonų savivaldybių merais.

2015 m. liepos 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gatvių apšvietimo modernizavimo, miesto gatvių apšvietimo modernizavimo galimybių studijos, fontano prie Utenos kultūros centro, klombų prie Kultūros centro apželdinimo, miesto šventės rugsėjo 5 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Nakas, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautvydas Narbutas, direktoriaus pavaduotojas Rimantas Kaušylas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
10.00 val. – susitikimas su Aukštaitijos sporto klubo „Porteris" valdybos pirmininku Nerijumi Šeduikiu dėl daugkartinio Lietuvos čempiono motokrosininko Nerijaus Rukštelas sutiktuvių ir pagerbimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2015 m. liepos 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio kvartalo atnaujinimo, miesto gatvių apšvietimo modernizavimo galimybių studijos, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 5 d., kelių rajone tvarkymo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl miesto gatvių apšvietimo modernizavimo. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos vandenys" direktoriumi Adolfu Jurčiu.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. birželio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl projekto „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra" įgyvendinimo, mechaninio ir biologinio atliekų apdorojimo įrenginių statybos, miesto vietos veikos grupės steigimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos regiono tvarkymo centras" direktorius Mindaugas Bobelis. Susitikimo su Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotoju, l. e. direktoriaus pareigas Egidijumi Skrodeniu aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos trikotažas" generaliniu direktoriumi Gintautu Bareika.
11.00 val. – susitikimas su farmacijos pramonės atstovais iš Kauno.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2015 m. birželio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vyžuonėlių dvaro pastatų, rajono kelių ir gatvių mieste tvarkymo, Utenos aplinkkelio, dalyvavimo miestų–partnerių renginiuose bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – meras lankysis Lietuvos automobilių kelių direkcijoje, susitiks su direktoriaus pavaduotoju, l. e. direktoriaus pareigas Egidijumi Skrodeniu.

2015 m. birželio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LIDL prekybos centro statybos mieste, neprižiūrimų pastatų mieste, savivaldybei priklausančių patalpų nuomos, viešųjų ir privačių žaliųjų erdvių mieste tvarkymo, Utenos rajono savivaldybės investicijų komisijos posėdžio, savaitgaly vyksiančių švenčių Leliūnuose ir Tauragnuose bei kitais klausimais.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės investicijų komisijos posėdis.
14.00 val. – susitikimas su kraštiečiu dailininku, dizaineriu Nerijumi Treiniu dėl miesto šventės simbolikos sukūrimo.

2015 m. birželio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo rajono miesteliuose, kelio Vilnius–Utena rekonstrukcijos, buvusio Taurapilio kino teatro pastato renovacijos, UAB Utenos autobusų parko veiklos efektyvumo ir optimizavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 45 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. birželio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos politinio bei visuomeninio veikėjo, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko Stepono Kairio atminimo įamžinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 25 d., gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo programos Utenos rajone projekto. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, specialistas Arvydas Mitalas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų tikrinimas, vizavimas.

2015 m. birželio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 25 d., sprendimų projektų, Utenos miesto vietos veiklos grupės steigimo, investicinių projektų įgyvendinimo, Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos 2014–2015 m. bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su potencialiais investuotojais kavinės Dauniškio parke statybos klausimais.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis birželio 25 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2015 m. birželio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto tvarkymo, gatvių asfaltavimo, rajono miestelių infrastruktūros tvarkymo, Lietuvos politinio bei visuomeninio veikėjo, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko Stepono Kairio atminimo įamžinimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.30 val. – susitikimas su prekybos tinklo LIDL atstovais dėl prekybos centro statybos mieste.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. birželio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės ir nekilnojamo turto mokesčių, Utenos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, statybos, sporto ir kitų programų vykdymo bei finansavimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
10.00 val. – meras lankysis verslo įmonėse, domėsis jų veikla ir problemomis.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
17.00 val. – meras dalyvaus tapytojų plenero „Alaušas 2015" uždaryme, vyksiančiame Sudeikių galerijoje.

2015 m. birželio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos dailės mokyklos pastato paskirties pakeitimo, senųjų Leliūnų kapinių teritorijos tvarkymo, programų finansavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Utenos dailės mokyklos direktorius Jonas Pleckevičius, vyr. architektas Evaldas Rimas, Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
13.30 val. – konferencija „Vartotojų teisės: jų apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje". Konferenciją organizuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir VšĮ Europos vartotojų centras. Konferencija vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
17.30 val. – Vilniuje, Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6), vyks Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino eilėraščių knygos „Vaikšto vienas" pristatymas. Dalyvauja Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, literatūrologas Valentinas Sventickas, eiles skaitys aktorius Giedrius Arbačiauskas.

2015 m. birželio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Preilių (Latvija) delegacijos vizito Utenos rajone, Utenos muzikos mokyklos pastato rekonstrukcijos baigiamųjų darbų, Klovinių užtvankos teritorijos tvarkymo projekto, bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė, Kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistas Sigitas Urbonas.
9.00 val. – Preilių (Latvija) delegacijos vizitas Utenos rajone. Priėmimas pas Utenos rajono savivaldybės merą Alvydą Katiną.
14.00 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdis Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Sveikinimo žodis.
2. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimų.
Zita Ringelevičienė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės skirta atstovė.
3. Regioninės politikos aktualijos 2014–2020 m. ES laikotarpio kontekste.
Gediminas Česonis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas.
4. 2015–2019 m. kadencijos Utenos regiono plėtros tarybos veiklos gairės.
Nerijus Čepauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vedėjas.
5. Diskusijos aktualiais klausimais. Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.
6. ES lėšų panaudojimo gerosios praktikos pavyzdžių lankymas Utenoje.
Alvydas Katinas, Utenos rajono savivaldybės meras.
17.30 val. – meras dalyvaus Utenos „Juventus" klubo vadovų, krepšininkų padėkos rėmėjams, Utenos rajono savivaldybės vadovams vakare.

2015 m. birželio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 16 d., kelių rajone priežiūros ir taisymo, kraštiečių švenčių, savaitės renginių bei kitais klausimais. Vasaros ralio „Samsonas Motorsport Rally Utena-2015" aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdyje, vyksiančiame Švietimo ir mokslo ministerijoje.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) koncepcijos pristatymas. Atviros prieigos centrų steigimas.
2. Nacionalinės mokymo plaukti programos vystymas, kaip įrankis vaikų skendimų prevencijai ir baseinų infrastruktūros plėtrai.
3. Dabartinė saugumo situacija, šaukimas į Lietuvos kariuomenę, mobilizacija, Lietuvos šaulių sąjungos šaulių stovyklos.
4. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo 2015 m. naujovės.
5. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalės komisijos narių skyrimo.
6. Dėl VšĮ „Savivaldybių žinios" ir VšĮ „Lietuvos savivaldybių asociacijos Mokymo ir konsultavimo centras" įstatų pakeitimo.
7. Dėl „Savivaldybių žinių" redakcinės kolegijos atnaujinimo.

2015 m. birželio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl būsimo Menų inkubatoriaus projekto įgyvendinimo, projekto finansavimo, veiklų plėtojimo Menų inkubatoriuje, vasaros ralio „Samsonas Motorsport Rally Utena-2015", Utenos muzikos mokyklos rekonstrukcijos baigiamųjų darbų bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. birželio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto organizuojamos konferencijos „Socialinė pedagogika – penki viename", sporto strategijos, vasaros ralio „Samsonas Motorsport Rally Utena-2015" bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos edukologijos universiteto organizuojamoje konferencijoje „Socialinė pedagogika – penki viename". Utenos rajono savivaldybės administracijoje vyks susitikimas-diskusija. Meras Alvydas Katinas skaitys pranešimą „Laimingiausios savivaldybės paslaptis: socioekologinės sistemos projektas".
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. birželio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos, skatinimo pradėti kurti savo verslą, Lietuvos edukologijos universiteto organizuojamos konferencijos „Socialinė pedagogika – penki viename", vyksiančios birželio 11 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje ir Sudeikių daugiafunkciame centre, kelių būklės mieste bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos automobilių kelių direkcijos l. e. direktoriaus pareigas Egidijumi Skrodeniu.
15.00 val. – pasitarimas dėl Utenos 754-ojo gimtadienio organizavimo, atributikos kūrimo. Dalyvauja dizaineris, dailininkas Nerijus Treinys.

2015 m. birželio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl medicinos punktų, priklausančių Utenos PSP centrui, finansinių rezultatų, laukimo pas gydytoją laiko trumpinimo, automobilių stovėjimo aikštelės prie Utenos PSP centro, vasaros ralio bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos PSP centro direktorius Vladislovas Kadleris, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2015 m. birželio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, vasaros ralio organizavimo, Gedulo ir vilties dienos minėjimo, Antano Miškinio literatūrinės premijos įteikimo ceremonijos A. ir M. Miškinių literatūrinėje etnografinėje sodyboje Juknėnuose birželio 14 d., sporto klubų veiklos perspektyvų bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. birželio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio kvartalo atnaujinimo projekto įgyvendinimo, lietaus nuotekų tinklų tiesimo kvartale, žaliosios energijos gamybos, kontrolės komiteto posėdžio, vyksiančio gegužės 4 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė.
10.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje, kuriame Jos Ekscelencija Prezidentė Dalia Grybauskaitė skaitys metinį pranešimą.
15.00 val. – susitikimas su Lietuvos moterų krepšinio lygos (LMKL) direktore Audra Ginelevičiene.

2015 m. birželio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl dumblo apdorojimo įrenginių statybos projekto, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo priemiestinėse gyvenvietėse, gatvių mieste tvarkymo, būsimo Menų inkubatoriaus pastato rekonstrukcijos baigiamųjų darbų, būsimų veiklų jame vystymo, bendradarbiavimo su Preilių (Latvija) miestu, miesto šventės rugsėjo pradžioje organizavimo, amfiteatro Vyžuonos parke plėtros bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10 00 val. – pasitarimas dėl spalio mėnesį Utenos mieste ir Utenos apylinkėse vyksiančių karo pratybų.
14.00 val. – susitikimas su Lietuvos futbolo federacijos prezidentu Juliumi Kvedaru.

2015 m. birželio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ugdymo įstaigų aplinkos tvarkymo, gimnazijų stadionų įrenginių priežiūros, eismo reguliavimo miesto kapinėse, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, Utenos šeimos ir vaikų gerovės centro 20-ies metų veiklos paminėjimo, vasaros ralio bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10 00 val. – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.
14.00 val. – meras dalyvaus pasitarime UAB „Utenos vandenys" dėl įmonės plėtros.

2015 m. birželio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl artezinio gręžinio „Utenio" stadione, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos kultūrinio-sportinio sąskrydžio Karklėje birželio 13–14 d., rajono kelių priežiūros, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos daugiafunkcio sporto centro direktorius Alvydas Surgautas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – meras, administracijos direktorius, miesto seniūnas lankysis mieste, domėsis miesto žaliųjų erdvių, gatvių tvarkymu ir priežiūra.

2015 m. gegužės 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl artezinio gręžinio „Utenio“ stadione, rotacinių stendų ir balkonų įrengimo, miesto naujųjų kapinių tvarkymo, įvažiavimo į kapines, biotualetų įrengimo Vyžuonos parke, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos daugiafunkcio sporto centro direktorius Alvydas Surgautas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.

9.00 val. – pasitarimas dėl daugiabučių namų kvartalų atnaujinimo ir modernizavimo projektų įgyvendinimo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė.

11.00 val. – Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo komisijos posėdis.

17.00 val. – meras dalyvaus kompozitoriaus, dirigento Juozo Karoso 125-ųjų gimimo metinių paminėjime, vyksiančiame kompozitoriaus tėviškės sodyboje, Leliūnų seniūnijoje.

                     Sekmadienį, gegužės 31 d., 17 val. meras dalyvaus baigiamajame 51-ojo tarptautinio poezijos festivalio POEZIJOS PAVASARIS 2015 renginyje Vilniuje, Vilniaus universiteto M. K. Serbievijaus kiemelyje.

2015 m. gegužės 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl boilerinių pastatų pardavimo aukciono būdu, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio gegužės 28 d., socialinio būsto suteikimo socialiai remtinoms šeimoms, vasaros ralio „Samsonas Motorsport Utena 2015" bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime, vyksiančiame Vilniuje.

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

1. Suvažiavimo atidarymas.
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidento Ričardo Malinausko ir svečių sveikinimo žodis.
2. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas. Suvažiavimo organizacinės procedūros: komisijų (mandatų, balsų skaičiavimo, redakcinės) sudarymas.
3. Ataskaitinis LSA prezidento pranešimas.
LSA prezidentas Ričardas Malinauskas.
4. LSA viceprezidentų pasisakymai.
LSA viceprezidentai: Virginijus Komskis, Algirdas Vrubliauskas, Kęstutis Vaitukaitis.
5. Revizijos komisijos pranešimas. Revizijos komisijos pirmininkas Vitalijus Satkevičius.
6. Suvažiavimo delegatų, svečių pasisakymai (pagal poreikį):
6.1. Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete vadovo Arnoldo Abramavičiaus pasisakymas.
6.2. Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžios kongrese vadovo Gintauto Gegužinsko pasisakymas.
7. Mandatų komisijos pranešimas. Mandatų komisijos pirmininkas.
8. LSA prezidento rinkimai (kandidatūrų iškėlimas, kandidatų prisistatymas, delegatų pasisakymai dėl kandidatų, balsavimas).
9. LSA viceprezidentų rinkimai (kandidatūrų iškėlimas, kandidatų prisistatymas, delegatų pasisakymai dėl kandidatų, balsavimas).
10. Revizijos komisijos rinkimai.
11. Suvažiavimo sprendimų (nutarimų, rezoliucijų) svarstymas ir priėmimas:
11.1. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos 2014 metų finansinės ataskaitos, balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis patvirtinimo.
LSA direktorė Roma Žakaitienė.
11.2. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos 2015 m. finansinės sąmatos bei nario mokesčio plano 2015 m. patvirtinimo.
LSA direktorė Roma Žakaitienė.
11.3. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos įstatų pakeitimo.
LSA patarėjas teisės klausimais Aleksandras Tiaškevičius.
12. Projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę" pristatymas.
LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais Raimundas Veikutis.
Baigiamasis LSA prezidento žodis.

2015 m. gegužės 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vykdomų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų, rastų Šnieriškių kaime senų pavojingų cheminių medžiagų sutvarkymo, bendravimo su žiniasklaida, vasaros ralio „Samsonas Motorsport Utena 2015", Leliūnų naujųjų kapinių vietos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Nakas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų. Dalyvauja UAB „Utenos butų ūkis" vadovai, statybinių organizacijų atstovai.
Po pietų – einamieji reikalai, išvykos pagal gyventojų prašymus, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. gegužės 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 28 d., sprendimų projektų, apleistų pastatų mieste, Utenos regiono turizmo strategijos rengimo, civilinės saugos pratybų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriumi Raimondu Šukiu.
13.00 val. – meras dalyvaus civilinės saugos stalo pratybose, kuriose bus aptariamos gegužės 29 d. vyksiančios pratybos.

2015 m. gegužės 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl eismo juostų miesto gatvėse žymėjimo, sugadintų įrenginių naujajame „Saulės" gimnazijos stadione tvarkymo, rastų senų pavojingų cheminių medžiagų sutvarkymo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas. Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
13.00 val. – meras dalyvaus susitikime su teisingumo, l. e. p. švietimo ir mokslo ministru Juozu Bernatoniu Utenos kolegijoje.
15.00 val. – susitikimas su teisingumo, l. e. p. švietimo ir mokslo ministru Juozu Bernatoniu Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

2015 m. gegužės 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, šilumos punkto remonto, socialinio būsto suteikimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 28 d., sprendimų projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Danutė Šimonėlienė. Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos gegužės 28 d. posėdžio sprendimų projektų peržiūra.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. gegužės 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paraiškų įsigyti žemės ūkio technikai finansavimo, kelių pralaidų tvarkymo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, LR Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio vizito Utenos rajone gegužės 25 d., kelių kaimo vietovėse tvarkymo, biotualetų įrengimo parkuose, stadionuose bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Žukas, Kaimo plėtros skyriaus vyresn. specialistas Rimantas Rutkauskas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
10.00 val. – susitikimas su VĮ „Utenos regiono keliai" direktoriumi Edmantu Šakaliu.
14.00 val. – pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo mėnesį, organizavimo.

2015 m. gegužės 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės (VVG) projektų įgyvendinimo, LR Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio vizito Utenos rajone, jaunimo renginio „Jaunimas savivaldybėje", žemės mokesčio tarifų bei kitais klausimais. Dalyvauja Edita Rukšytė Utenos regiono VVG strategijos administratorė, Arvydas Paleckis, Utenos regiono VVG valdybos pirmininkas, strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Sandra Bagdonavičienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.45 val. – meras sveikins jaunimo iniciatyvos „Jaunimas savivaldybėje" dalyvius Utenos rajono savivaldybės administracijoje. Iniciatyva – Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas" renginys, kurio metu Utenos rajono savivaldybės administracijoje rengiama jaunimo praktikos diena.
13.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos edukologijos universiteto Alumnų klubo narių susirinkime, kuris vyks Vilniuje, Lietuvos edukologijos universitete.

2015 m. gegužės 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Šaulių namų pastato tvarkymo, dviračių takų tiesimo mieste, apleistų pastatų mieste šeimininkų įspėjimo dėl pastatų tvarkymo, biotualetų įrengimo miesto parkuose, susitikimų su gyventojais, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. gegužės 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl biokuro katilų pirkimo seniūnijoms, LR Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio vizito Utenos rajone, mobiliosios picerijos įrengimo Dauniškio parke, vandens slidžių trasos Dauniškio ežere, fontano Dauniškio ežere plėtros, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.

11.00 val. – meras dalyvaus jaunimo verslumo skatinimo projekto „Sėkmingo verslo asistentas“ baigiamajame renginyje, kuriame bus išaiškinta ir apdovanota geriausią verslo idėją sukūrusi jaunimo komanda. Renginys vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. gegužės 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atliekų tvarkymo sistemos, vasaros ralio, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, fontanų veikimo laiko, vasaros kavinės prie Utenos kultūros centro įrengimo bei kitais klausimais. Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014–2023 m. projekto pristatymas. Pristato Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto lektorė dr. Kristina Bazienė. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.00 val. – meras lankysis Užpaliuose, susitiks su miestelio gyventojais, seniūnu, domėsis miestelio tvarkymu, gyvenamųjų namų valdų jungimu prie vandens ir nuotekų tinklų.

2015 m. gegužės 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams, žemės verčių zonas Utenos rajone, nekilnojamo turto mokesčio, naujųjų miesto teritorijos ribų, LR Seimo kontrolieriaus Raimondo Šukio vizito Utenos rajone bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su verslininkais dėl vandens slidžių trasos įrengimo Dauniškio ežere.
10.30 val. – susitikimas su UAB „Utenos komunalininkas" vadovais.
14.00 val. – susitikimas su KASP Vyčio apygardos vadu plk. ltn. Andriumi Mickumi dėl karinių pratybų organizavimo.

2015 m. gegužės 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atliekų tvarkymo sistemos, investicinių lėšų skyrimo strateginių objektų rekonstrukcijai, paramos VšĮ Krizių centrui „Angelų pieva“, žaliųjų zonų mieste priežiūros ir tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.

10.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje Vilniuje.

2015 m. gegužės 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, stebėtojų tarybų sudarymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 28 d., pavojingų atliekų priežiūros ir tvarkymo, bendravimo su gyventojais, operatyvių atsakymų į gyventojų prašymus bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl Dauniškio ežere rengiamų valčių lenktynių. Susitikimas su varžybų organizatoriais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. gegužės 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paramos smulkiam ir vidutiniam verslui, pralaidų įrengimo ir tvarkymo, teritorijų priskyrimo daugiabučių namų bendrijoms, kelių mieste tvarkymo, Aukštakalnio ir Dauniškio daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, folkloro ansamblio „Kupolytė" veiklos 20-mečio paminėjimo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
11.00 val. – meras dalyvaus Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuojamame forume-diskusijoje „Vidaus reikalų sistemos pokyčiai – visuomenės saugumas". Į forumą atvyksta ir pranešimus skaito Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patarėjas Vytautas Bakas.
14.00 val. – meras priims sveikatos apsaugos ministro pavaduotoją Jadvygą Zinkevičiūtę.

2015 m. gegužės 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jaunimo akcijos, pavojingų atliekų saugojimo aikštelių, euroregiono „Ežerų kraštas" partnerių susitikimo savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – meras dalyvaus VšĮ „Versli Lietuva" organizuotame e-paslaugas pristatančiame seminare „Epaslaugos.lt – lengvesnė pradžia jūsų verslui", sveikins seminaro dalyvius. Seminaras vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje.
14.00 val. – meras dalyvaus Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjime, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus salėje.
15.30 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. gegužės 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl geriausių Utenos rajono sportininkų pagerbimo, Spaudos dienos, kalbos ir knygos dienos paminėjimo, fontano Dauniškio ežere veikimo tobulinimo, daugiabučių administravimo jungtinės veiklos sutarties pagrindu, investicinių projektų įgyvendinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, stebėtojų tarybų sudarymo bei kitais klausimais.
14.00 val. – meras dalyvaus geriausių Utenos rajono sportininkų pagerbimo ceremonijoje Utenos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje.

Mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2015 m. gegužės 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl periodinio leidinio „Utenos savivaldybės žinios" leidybos, Spaudos dienos, kalbos ir knygos dienos paminėjimo organizavimo, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros, investicijų į Utenos rajoną pritraukimo bei kitais klausimais.
15.00 val. – mero pavaduotojas ir administracijos direktorius dalyvaus Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų dienos paminėjime Sudeikiuose.

2015 m. gegužės 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, Menų inkubatoriaus renovacijos, Utenos rajono šimtamečių gyventojų pagerbimo, vasaros ralio, gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. balandžio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, miesto gatvių tvarkymo, gyventojų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – mero pavaduotojas lankysis mieste, domėsis senų medžių būkle ir galimybe jų vietose pasodinti naujus.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. balandžio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl „Utenio" stadiono futbolo aikštės, vandens nuotekų tinklų tvarkymo, buvusios trečiosios vidurinės mokyklos patalpų nuomos, Utenos kultūros centro aplinkos tvarkymo, klombų prie Kultūros centro apsodinimo gėlėmis, miesto ribos ženklo atnaujinimo, ženklo miesto partneriams įamžinti kūrimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistė Jūratė Paragytė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
11.00 val. – mero pavaduotojas susitiks su Ingrid Morken, Hedmanko (Norvegija) apskrities moterų organizacijų veiklos koordinatore, viešųjų ryšių specialiste.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. balandžio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su Hedmarko (Norvegija) apskritimi, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimo organizavimo, investicinių projektų įgyvendinimo, Dauniškio ir Aukštakalnio daugiabučių namų kvartalų teritorijų sutvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
14.00 val. – mero pavaduotojas ir administracijos direktorius dalyvaus Medicinos darbuotojų dienos paminėjime Utenos ligoninėje.

Meras balandžio 28 d. – gegužės 5 d. atostogauja.

2015 m. balandžio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vaikų maitinimo ugdymo įstaigose, bendradarbiavimo su žiniasklaida, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimo organizavimo, investicijų į Utenos rajoną pritraukimo, vasaros ralio, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
13.00 val. – meras dalyvaus naujai išrinktų merų susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Susitikimas vyks LR Prezidentūros Kolonų salėje.
15.30 val. – meras dalyvaus šalies savivaldybių merų susitikime Vidaus reikalų ministerijoje. Susitikime bus aptarti klausimai dėl savivaldos ir regioninės politikos, įgyvendinant 2014–2015 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, viešojo administravimo tobulinimo, ministerijos prioritetų viešojo saugumo srityje ir kt.

2015 m. balandžio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo mėnesį, organizavimo, investicijų pritraukimo skatinimo priemonių, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 23 d., gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl lėšų investavimo Utenos rajone.
14.30 val. – susitikimas su mokytoju ekspertu, rašytoju Stepu Eitminavičiumi.
16.00 val. – naujosios kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2015 m. balandžio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl boilerinių perdavimo bei pardavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 23 d., sprendimų projektų, pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo, mokesčių lengvatų, bešeimininkių pastatų, miesto gimtadienio organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Tichomirovienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
10.00 val. – susitikimas su prekybos tinklo LIDL atstovais.
11.00 val. – susitikimas su verslo įmonių atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. balandžio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 23 d., sprendimų projektų, administracinės komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos, lietaus nuotekų tinklų tvarkymo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vyr. specialistė Asta Vainiūtė-Misiukevičė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su naująja Utenos miškų urėdijos urėde Aurelija Jočiene.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis balandžio 23 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.
18.00 val. – meras dalyvaus Vilniuje vyksiančioje Lietuvos moterų krepšinio lygos (LMKL) čempionų taurės ir aukso medalių įteikimo Utenos „Utenos" krepšinio komandai ceremonijoje ir LMKL uždarymo šventėje.

2015 m. balandžio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarkymo, daugiabučių namų renovacijos, LIDL prekybos centro pastato statybos Utenoje, socialinių paslaugų teikimo socialiai remtiniems gyventojams, UAB „Ursus ir ko" pavojingų atliekų laikymo aikštelės, vandenlenčių parko prie Dauniškio ežero bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos seniūnas Saulius Gaižauskas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu.
17.00 val. – meras Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune pristatys naujausiąją savo poezijos knygą „Vaikšto vienas". Kartu su knygos autoriumi dalyvaus Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, literatūrologas Valentinas Sventickas, aktorius Petras Venslovas, rašytojas ir bardas Edmundas Janušaitis.

2015 m. balandžio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo su naujaisiais miestais-partneriais, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 23 d., sprendimų projektų, gyventojų ir organizcijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl Sudeikių kempingo infrastruktūros plėtros. Dalyvauja Utenos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Jasinevičienė.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono kultūros žmonių pagerbimo šventėje, skirtoje Kultūros dienai paminėti. Renginys vyks Lietuvos Respublikos Seime.

2015 m. balandžio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl rajono kelių pralaidų tvarkymo, šildymo sezono pratęsimo, IKI prekybos centro pastato statybos Utenoje, susitikimų su gyventojais, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – savivaldybės administracijoje lankysis Utenos Aukštakalnio progimnazijos šeštokai ir mokytojai, susitiks su meru, domėsis administracijos skyrių veikla.
10.00 val. – meras ir administracijos direktorius lankysis Utenos rajono verslo įmonėse.
14.00 val. – susitikimas su Utenos rajono vietos veiklos grupės atstovais dėl vietos veiklos grupės mieste įkūrimo.

2015 m. balandžio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pavojingų atliekų saugojimo aikštelės keliamo pavojaus gyventojams, susitikimo su Vaikutėnų bendruomene, kultūros paveldo objektų saugojimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 23 d., paramos sporto klubams bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos seniūnas Saulius Gaižauskas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika.
14.00 val. – susitikimas su prekybos tinklo IKI atstovais dėl prekybos centro pastato statybos Utenoje.

2015 m. balandžio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 23 d., sprendimų projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2015 m. balandžio 10 d.

10.00val. – meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavime, vyksiančiame Lietuvos edukologijos universitete.

2015 m. balandžio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2015 m. savivaldybės biudžeto vykdymo, ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinkos tvarkymo, kelių pralaidų remonto, lėšų skyrimo melioracijos programai, sporto programos papildymo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00val. – pasitarimas dėl vietos kelių tvarkymo programos. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
13.00 val. – susitikimas su policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas

2015 m. balandžio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės naujosios tarybos posėdžio, gatvių mieste priežiūros ir tvarkymo, pavojingų ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės naujosios tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 4 klausimai.
17.30 val. – Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino naujosios poezijos knygos „Vaikšto vienas" pristatymas. Pristatymas vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje.

2015 m. balandžio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl susirinkimo su gyventojais, dėl viešosios komunikacijos, dėl gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl vandenviečių parko klausimo, dėl UAB „Bioinvest" kreipimosi, dėl Utenos kultūros centro aplinkos tvarkymo darbų, dėl miesto teritorijos bendrųjų planų keitimo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. balandžio 2 d. meras atostogauja.
Vicemero Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2015 m. balandžio 2 d.

8.15 val. - Vadovų pasitarimas dėl pavojingų atliekų tvarkymo, dėl sveikatingumo trasos tiesimo Vyžuonos parke, dėl UAB "Bioinvest" prašymo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2015 m. balandžio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 7 d., miesto teritorijos ribų nustatymo, susitikimų su gyventojais, bendradarbiavimo su žiniasklaida bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, žemės sklypų priskyrimo daugiabučių namų bendrijoms.
16.00 val. – naujosios kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2015 m. kovo 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 7 d., Palijoniškio, Žemdirbių gatvių, Vyžuonų gatvės dalies, kelio link buvusių vaikų globos namų tvarkymo, kultūros darbuotojų Utenos kultūros centro skyriuose seniūnijose, vasaros ralio, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos" veiklos „Sportinės veiklos projektų įgyvendinimas" finansavimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2015 m. kovo 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gatvių mieste tvarkymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 7 d., naujosios Utenos rajono savivaldybės tarybos narių priesaikos, miesto teritorijos ribų pakeitimo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2015 m. kovo 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl elektroninio mokinio pažymėjimo sistemos įdiegimo mokyklose, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, gyventojų prašymų, gatvių mieste tvarkymo, bendravimo su žiniasklaida, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras lankysis mokykloje-vaikų darželyje „Varpelis".
10.30 val. – meras dalyvaus Vyturių progimnazijoje vyksiančiame elektroninio mokinio pažymėjimo naudojimo tvarkos pristatyme.
13.00 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdis Anykščiuose.
DARBOTVARKĖ
1. Dėl Utenos regiono atliekų tvarkymo plano 2014–2020 m.
2. Dėl Valstybinės reikšmės rajoninių kelių (žvyrkelių), esančių kaimo (iki 1 tūkst. gyventojų) vietovių ribose ir skirtų vietiniam susisiekimui, rekonstravimo.
3. Dėl regioninių priemonių įgyvendinimo.
4. Dėl VP3-1.2-VRM-01-R priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" sąrašo 2007-2013 m. laikotarpiui tikslinimo.
5. Dėl Ignalinos rajono savivaldybės projekto „Pastato, esančio Gėlių g. 13, Ignalinoje, dalies pritaikymas socialiniam būstui" įgyvendinimo.
6. Dėl VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" Utenos regiono projektų sąrašo 2007-2013 m. laikotarpiui tikslinimo.
7. Dėl Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos 2014–2020 m. projekto tikslinimo ir papildymo.
8. 2011–2015 metų Utenos regiono plėtros tarybos veiklos apžvalga.
9. Kiti klausimai.
10. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio organizavimo.

2015 m. kovo 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sveikatingumo trasos tiesimo Vyžuonos parke, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Jaunimo mokyklos veiklų, varnų keliamo triukšmo Dauniškio parko pušyne, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 27 klausimai.
14.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2015 m. kovo 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl emigracijos prevencijos programos sukūrimo, jaunimo įsidarbinimo galimybių, Alių motokroso trasos, žemės sklypų priskyrimo prie daugiabučių namų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 26 d., sprendimų projektų, paramos religinėms bendruomenėms bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl pavojingų atliekų aikštelių priežiūros ir tvarkymo.
11.00 val. – susitikimas su valstybės įmonės Utenos regiono kelių direktoriumi Edmantu Šakaliu dėl valstybinių kelių rajono miesteliuose priežiūros ir tvarkymo.
14.30 val. – meras lankysis Utenos jaunimo mokykloje, susitiks su mokyklos bendruomene, domėsis jaunimo veiklomis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2015 m. kovo 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2015 m. savivaldybės biudžeto, UAB Utenos autobusų parko, žemės, žemės nuomos, nekilnojamo turto mokesčių tarifų, gatvių tvarkymo mieste, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 26 d., sprendimų projektų, socialinio būsto, pavojingų atliekų tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
10.00 val. – susitikimas su gyventojais dėl Alių motokroso trasos. Susitikimas vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
14.00 val. – susitikimas su gyventojais dėl sklypo priskyrimo prie daugiabučio namo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.

2015 m. kovo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pavojingų atliekų tvarkymo, greitosios medicinos pagalbos dispečerinių, projektų teikimo programai „Nacionalinės paramos teikimas kaimo bendruomenėms", Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 26 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis kovo 26 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2015 m. kovo 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vaižganto gatvės tęsinio, Hipodromo gatvės tvarkymo, šaligatvių tiesimo, ikimokyklinių įstaigų teritorijų tvarkymo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Egidijus Bukys.
9.00 val. – meras dalyvaus tradicinėje Utenos gimnazijų mokinių sporto šventėje. Šventė vyks Utenos daugiafunkciame sporto centre.
13.00 val. – meras dalyvaus Žemės dienai skirtoje parodoje, vyksiančioje Utenos dailės mokykloje.

2015 m. kovo 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių priežiūros plėtros programos finansavimo, Centrinės projektų valdymo agentūros rekomendacijų įgyvendinant projektus, Hipodromo gatvės tvarkymo, gatvių atitvarų J. Basanavičiaus gatvėje tvarkymo, Vaižganto gatvės tęsinio bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Egidijus Bukys.
10.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu.
14.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
15.00 val. – Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis.
17.00 val. – meras dalyvaus poetinio žodžio ir muzikos vakare „Erdvė ieškojimams", kuriame bus pristatyta kunigo Nerijaus Pipiro knyga „Tarp laikrodžių rodyklių". Pristatymas vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2015 m. kovo 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujos kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 7 d., Rytų Aukštaitijos televizijos veiklos, Hipodromo gatvės tvarkymo, Klykių ežero paplūdimio tvarkymo, bendradarbiavimo su žiniasklaida bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Laimutė Neliupšienė.
10.00 val. – meras lankysis mieste, domėsis gatvių, įvažiavimų į daugiabučių namų kiemų būkle, susitiks su gyventojais.
14.00 val. – susitikimas su Edmundu Sipkumi dėl filmo apie Lietuvos geografą, keliautoją Kazį Pakštą, kilusį iš Užpalių.

2015 m. kovo 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, Dauniškio ir Aukštakalnio daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros sutvarkymo, naujųjų miesto ribų, lietaus nuotekų tinklų tiesimo Aušros gatvėje bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos turizmo informacijos centro (TIC) veiklos, turistinių maršrutų po Utenos apskritį kūrimo, Sudeikių kempingo vizijos. Dalyvauja TIC direktorė Rasa Jasinevičienė.
10.00 val. – susitikimas su „Juventus" krepšinio lygos prezidentu Pauliumi Čyvu.
17.00 val. – meras dalyvaus Rūtos Jonuškienės poezijos knygos „Papartynų aitvaras" pristatyme, vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2015 m. kovo 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių priežiūros ir tvarkymo, Utenos muzikos mokyklos patalpų renovacijos, socialinio būsto, Valstybinės teismo medicinos tarnybos Utenos poskyrio, pavojingų ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, žolės deginimo prevencijos bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus

2015 m. kovo 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinio būsto, asocialių asmenų integravimo į visuomenę, socialinių pašalpų mokėjimo socialiai remtiniems asmenims, bešeimininkių atliekų utilizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
10.00 val. – Halls Winter rally organizatorių padėkos ir apdovanojimai organizacinio komiteto nariams, savanoriams, jaunimo atstovams ir kt.
17.00 val. – meras dalyvaus Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje vyksiančioje kultūros valandoje „Dabar į mus kiti pasauliai skrenda".

2015 m. kovo 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vyžuonėlių dvaro vizijos, dvaro pastatų savininkų atsakomybės prižiūrėti pastatus, bešeimininkių pastatų, daugiabučių namų administratorių, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Vyžuonų seniūnas Audrius Remeikis, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, specialistas Arvydas Mitalas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika.
11.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" Panevėžio regiono ataskaitiniame susirinkime, vyksiančiame Utenos kultūros centre.
12.30 val. – Švedijos ambasadorės Lietuvoje Cecilijos Ruthström-Ruin vizitas Utenos rajono savivaldybės administracijoje, susitikimas su meru. 14 val. parodų „Scenos iš Švediškų detektyvų" ir „Akistata su klimatu" atidarymas Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
15.00 val. – Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2015 m. kovo 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo mėnesį, organizacinio komiteto sudarymo, Sudeikių kempingo, patalpų skyrimo Sudeikių bendruomenei, lėšų skyrimo Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro patalpų remontui, Kovo 11-osios minėjimo bei kitais klausimais.
12.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono tautodailininkų darbų parodos atidaryme, vyksiančiame Utenos kraštotyros muziejuje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2015 m. kovo 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Kovo 11-osios minėjimo, gatvių mieste tvarkymo ir priežiūros, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių, vyksiančių kovo 26 d. ir balandžio 7 d., gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2015 m. kovo 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vaikų žaidimo, poilsio aikštelių apšvietimo, susitikimuose su gyventojais iškeltų klausimų ir pageidavimų dėl miesto tvarkymo sprendimo būdų, gatvių mieste tvarkymo ir priežiūros, LIDL prekybos centro statybos, Kovo 11-osios minėjimo, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriumi Lauriu Martišiumi.
10.30 val. – meras, administracijos direktorius, mero patarėjas Henrikas Zabiela lankysis Avižieniuose, Pačkėnuose, susitiks su bendruomenės atstovais, spręs lietaus nuotekų tinklo tiesimo, kelių tvarkymo klausimus.
16.30 val. – meras dalyvaus Utenos kultūros centro Žaliaduonių teatro premjerinio spektaklio „Už durų" pristatyme.

2015 m. kovo 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl boilerinių pastatų eksploatavimo, turto privatizavimo tvarkos, bešeimininkių pastatų, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, gatvių mieste apšvietimo sistemos modernizavimo, transporto parko atnaujinimo UAB „Utenos autobusų parkas" bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Tichomirovienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
18.00 val. – meras dalyvaus Sudeikių mokykloje-daugiafunkciame centre vyksiančiame kovo 8-ajai skirtame vakare „Moteris, jūra ir ugnis...", skaitys savo poeziją.

2015 m. kovo 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandens ir nuotekų tinklų tiesimo kaimo vietovėse, Dauniškio kvartalo infrastruktūros sutvarkymo projekto įgyvendinimo, daugiabučių renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės plėtros, švietimo kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų, sporto programos. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
16.00 val. – meras vyks į Vilnių, lankysis LR Seime.

2015 m. kovo 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių būklės mieste ir rajone, gatvių asfaltavimo mieste, daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros sutvarkymo, socialinių paslaugų teikimo Pačkėnų savarankiško gyvenimo namuose, Kaziuko mugės, vyksiančios savivaldybės administracijos salėje kovo 4 d., organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
10.00 val. – Karo partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo atstovų pasitarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. vasario 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LIDL prekybos centro statybos Utenoje, „Utenos" moterų krepšinio komandos pagerbimo, gyventojų prašymų, Dauniškio mikrorajono infrastruktūros sutvarkymo projekto, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais.
10.00 val. – 2014 m. savivaldybės veiklos ataskaitos pristatymas UAB „Utenos šilumos tinklai".
13.00 val. – Utenos „Utenos" moterų krepšinio komandos sutiktuvės ir pagerbimas, laimėjus LKF taurę. Renginys vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
15.00 val. – 2014 m. savivaldybės veiklos ataskaitos pristatymas Utenos „Saulės" gimnazijos bendruomenei.

2015 m. vasario 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Maisto banko akcijos, daugiabučių namų renovacijos, miesto gatvių tvarkymo ir priežiūros, Etnografinių regionų metų renginių, investicinių projektų įgyvendinimo bei kitais klausimais.
12.30 val. – 2014 m. savivaldybės veiklos ataskaitos pristatymas UAB Utenos butų ūkyje.
15.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomene. Susitikime bus pristatyta 2014 m. savivaldybės veiklos ataskaita.

2015 m. vasario 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jaunimo užimtumo organizavimo, jaunimo organizacijų „minkštųjų" projektų, būsimų veiklų rekonstruojamame Menų inkubatoriuje, daugiabučių namų renovacijos kokybės, miesto gatvių tvarkymo ir priežiūros bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
13.00 val. – susitikimas su Utenos kolegijos bendruomene.
15.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Utenos rajono jaunimo atstovais. Susitikimas vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2015 m. vasario 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Hipodromo gatvės rekonstrukcijos, Menų inkubatoriaus, Vaikutėnų parko idėjų konkurso, Vyžuonaičio ežero parko tvarkymo projekto bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
11.00 val. – susitikimas su Vaikutėnų gyvenvietės gyventojais. Susitikimas vyks Vaikutėnų bendruomenės namuose.
13.30 val. – meras dalyvaus susitikime su UAB „Utenos vandenys" kolektyvu.
17.30 val. – susitikimas su Utenos miesto Senamiesčio ir Ąžuolijos mikrorajonų gyventojais, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės posėdžių salėje.

2015 m. vasario 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokytojų papildomo užimtumo programos, susitikimų su jaunimo atstovais, kelių mieste ir rajone tvarkymo ir priežiūros, gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
12.00 val. – susitikimas su Utenos Rotary klubo nariais.
15.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Utenos Dauniškio gimnazijos bendruomene

2015 m. vasario 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Menų inkubatoriaus, galimybių jame plėtoti įvairias veiklas, jaunimo erdvių Menų inkubatoriuje, statybos programos, susitikimų su gyventojais bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
12.00 val. – meras dalyvaus Daugailių pagrindinėje mokykloje vyksiančioje literatūrinėje popietėje „Mintys, lekiančios namo", skirtoje rašytojų kraštiečių jubiliejams paminėti.
13.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Utenos rajono sveikatos apsaugos darbuotojais. Susitikimas vys Utenos ligoninės salėje.
15.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Vyžuonų miestelio gyventojais. Susitikimas vyks Vyžuonų kultūros namuose.

2015 m. vasario 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, kelių priežiūros ir tvarkymo Utenos rajone, 2015 m. savivaldybės biudžeto, žiniasklaidos pasiūlymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 23 klausimai.
15.30 val. – meras dalyvaus susitikime su Užpalių miestelio gyventojais, pristatys savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaitą. Susitikimas vyks Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus salėje.

2015 m. vasario 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2014 m. savivaldybės veiklos ataskaitos pristatymo, būsimų veiklų baigiamame rekonstruoti Menų inkubatoriuje pristatymo jaunimui, Utenos rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos, lietaus nuotekų tinklų tiesimo projekto Ąžuolijos kvartale bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
11.00 val. – Utenos rajono trišalės tarybos posėdis.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis vasario 19 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2015 m. vasario 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pagalbos nukentėjusiems nuo gaisro, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 19 d., sprendimų projektų, susitikimų su gyventojais, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
10.00 val. – meras ir mero patarėjas Henrikas Zabiela dalyvaus renginyje vaikų lopšelyje darželyje „Želmenėlis".
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, vizavimas.
Vasario 14 d. 15.00 val. meras lankysis Tauragnuose, susitiks su gyventojais, pristatys 2014 m. savivaldybės veiklos ataskaitą.
Vasario 16 d. 15.00 val. meras dalyvaus Vasario 16-osios minėjime, garbės piliečio, Utenos kultūros ir meno premijos laureatų apdovanojimo ceremonijoje, vyksiančioje Utenos kultūros centre.

2015 m. vasario 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 19 d., 2015 m. savivaldybės biudžeto, vasario 16-osios minėjimo, susitikimų su gyventojais, lankymosi Sudeikių seniūnijoje bei kitais klausimais.
14.00–16.00 val. – meras, mero pavaduotojas, administracijos direktorius, mero patarėjai, Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai lankysis Sudeikiuose ir Sirutėnuose, susitiks su gyventojais, pristatys 2014 m. savivaldybės veiklos ataskaitą.
17.30 val. – meras dalyvaus rašytojo Jono Liniausko 60-ties metų sukakties paminėjime Vilniuje, Rašytojų sąjungoje.

2015 m. vasario 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio mikrorajono infrastruktūros sutvarkymo, daugiabučių namų renovacijos, Vyžuonos parko infrastruktūros sutvarkymo antrojo etapo, viešųjų pastatų renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 19 d., Utenos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos, 2015 m. savivaldybės biudžeto bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
13.00–16.00 val. – meras, mero pavaduotojas, administracijos direktorius, Utenos rajono savivaldybės tarybos nariai lankysis Kirdeikiuose ir Saldutiškyje, susitiks su gyventojais, pristatys 2014 m. savivaldybės veiklos ataskaitą.
17.30 val. – susitikimas su Aukštakalnio mikrorajono gyventojais. Susitikimas vyks Aukštakalnio progimnazijos aktų salėje.

2015 m. vasario 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Klovinių užtvankos infrastruktūros tvarkymo projekto, Krašuonos progimnazijos stadiono tvarkymo, susitikimo su gyventojais, 2014 m. savivaldybės veiklos ataskaitos pristatymo rajono ir miesto gyventojams, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.
11.00–16.00 val. – meras, mero pavaduotojas, administracijos direktorius, kiti savivaldybės specialistai lankysis Pakalniuose, Leliūnuose, Antalgėje, susitiks su gyventojais, pristatys 2014 m. savivaldybės veiklos ataskaitą.
17.30 val. – susitikimas su Krašuonos mikrorajono gyventojais. Susitikimas vyks Krašuonos progimnazijos aktų salėje.

2015 m. vasario 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių būklės Utenos rajone, daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros kompleksinio sutvarkymo, Vasario 16-osios minėjimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su VĮ Utenos regiono kelių direktoriumi Edmantu Šakaliu dėl kelių būklės Utenos rajone.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2015 m. vasario 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl susitikimo su gyventojais, savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaitos pristatymo visuomenei, sveikatingumo trasos Vyžuonos parke tiesimo, žiniasklaidos pasiūlymų, žirgų lenktynių Sartai 2015 bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su verslo įmonių atstovais.
15.00 val. – meras dalyvaus Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2014 m. veiklos ataskaitos teikimo bendruomenei ir visuomenei pristatyme. Pristatymas vyks Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariate.

2015 m. vasario 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių rajone priežiūros žiemos metu, mokinių pavėžėjimo, daugiabučių namų renovacijos, susitikimų su gyventojais, savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaitos pristatymo visuomenei bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su verslo atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2015 m. vasario 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pasikeitimų ir naujovių socialinio būsto skyrimo sistemoje, žemės mokesčio tarifų, savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaitos pristatymo visuomenei, 2015 m. savivaldybės biudžeto bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Tichomirovienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
12.00 val. – meras dalyvaus TV laidos, kuri bus rodoma per „Lietuvos ryto TV" vasario 7 d., filmavime Vilniuje.

2015 m. vasario 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaitos pristatymo Daugailių seniūnijoje, vyksiančio vasario 4 d., dalyvavimo TV laidose, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 19 d., 2015 m. savivaldybės biudžeto bei kitais klausimais.
10.00 val. – dokumentų peržiūra, vizavimas.
14.00 val. – susitikimas su Utenos rajono verslo atstovais, savivaldybės valdomų įmonių vadovais dėl komunalinio, šilumos ūkio, atliekų tvarkymo sistemos.

2015 m. vasario 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaitos pristatymo visuomenei, 2015 m. savivaldybės biudžeto, susitikimų su gyventojais, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis. Halls Winter Raly 2015, vykusio sausio 30–31 d., ir kraštiečių susitikimo, vykusio sausio 30 d. Vilniaus dailės akademijoje, aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2015 m. sausio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Halls Winter Raly 2015, kraštiečių susitikimo sausio 31 d. Vilniaus dailės akademijoje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame sausio 29 d., priimtų sprendimų, 2015 m. savivaldybės biudžeto bei kitais klausimais.
10.00 val. – dokumentų peržiūra, tikrinimas vizavimas.
18.00 val. – meras dalyvaus Halls Winter Raly 2015 starto ceremonijoje, vyksiančioje prie Utenos daugiafunkcio sporto centro.

2015 m. sausio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, posėdžio sprendimų projektų, gyventojų prašymų, 2015 m. savivaldybės biudžeto formavimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 28 klausimai.

2015 m. sausio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos alkoholiu, licencijų prekiauti alkoholiu išdavimo, susitikimų su gyventojais, savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaitos pristatymo visuomenei, kanklininkų ansamblio „Pasagėlė" bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos savivaldybės valdomų įmonių vadovais, kitais atstovais.
14.00 val. – susitikimas su Utenos kultūros centro vadovais.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2015 m. sausio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2015 m. savivaldybės biudžeto formavimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, Kultūros programos finansavimo, mero ir savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaitos bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.

10.00 val. – pasitarimas dėl atliekų tvarkymo, rūšiavimo, surinkimo.

11.00 val. – susitikimas su Pakalnių bendruomenės atstovais.

14.00 val. – susitikimas su Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų Utenos filialo direktoriumi Sergejumi Rybakovu, kitais atstovais bei verslininkais.

2015 m. sausio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2015 m. savivaldybės biudžeto formavimo, penktadienį kelyje Utena–Tauragnai žuvusių nepilnamečių laidojimo, Halls Winter rally 2015, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Utenos vaikų lopšelio darželio direktorė Sigita Balčiūnienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis sausio 29 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2015 m. sausio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2015 m. savivaldybės biudžeto formavimo, Statybos programos įgyvendinimo, kelių priežiūros mieste ir rajone bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Romualda Serbentienė.
Utenos daugiafunkciame sporto centre vyks krepšinio turnyro „Mero taurė-2015" mažasis ir didysis finalai. Finalus stebės Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas.
18.00 val. dėl trečios vietos susitiks Užpalių ir Vaikutėnų komandos.
19.30 val. dėl pirmos vietos susitiks Policija-1 ir DSC-Juventus komandos.

2015 m. sausio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2015 m. savivaldybės biudžeto formavimo, akmens-puntuko Utenos kaimiškoje seniūnijos teritorijoje priežiūros, pagalbinių darbininkų seniūnijose, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė. Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas.
10.00 val. – susitikimas su religijos istorike, mokslininke dr. Aldona Vasiliauskiene.
14.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.00 val. – meras dalyvaus kultūros žurnalo „Sietuvos" pristatyme Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2015 m. sausio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, susitikimų su gyventojais, Alių motokroso trasos bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotojas Bronius Šaukeckas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl 2015 m. savivaldybės biudžeto formavimo. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
11.00 val. – Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdis.
17.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Utenos ligoninės atstovais.

2015 m. sausio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinamų bendruomenių projektų, valstybės tarnautojų veiklos vertinimo, Vyžuonos pagrindinės mokyklos sporto salės grindų dangos keitimo ir salės remonto bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos butų ūkis" vadovais dėl daugiabučių namų renovacijos.
14.00 val. – žemės ūkio ministro pavaduotojo Albino Ežerskio vizitas Utenos rajono savivaldybėje, susitikimas su meru Alvydu Katinu.

2015 m. sausio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos politinio veikėjo, Vasario 16-osios akto signataro Stepono Kairio atminimo įamžinimo, vasaros ralio Utenos rajone, 2015 m. savivaldybės biudžeto formavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.30 val. – susitikimas su LRT laidos „Gimtoji žemė" žurnalistais. Interviu.
14.00 val. – meras dalyvaus etnografinių regionų metų pristatymo renginyje „Umžina šito versme...". Renginys vyks Utenos kultūros centro Dailės galerijoje. Į renginį atvyks LR Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja I. Seliukaitė, etnologė G. Kadžytė.

2015 m. sausio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl susitikimo su Dauniškio mikrorajono gyventojais dėl kvartalo infrastruktūros sutvarkymo, dėl socialiai remtinų gyventojų apgyvendinimo socialiniame būste Leliūnuose, organizcijų prašymų, mero ir savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaitos, 2015 m. savivaldybės biudžeto, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
18.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Dauniškio mikrorajono gyventojais dėl kvartalo infrastruktūros sutvarkymo. Susitikimas vyks Dauniškio gimnazijos aktų salėje.

2015 m. sausio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos muzikos mokyklos pastato apšiltinimo, 2015 m. savivaldybės biudžeto, LIDL prekybos tinklo atėjimo į Uteną, gyventojų ir organizcijų prašymų, susitikimo su Dauniškio mikrorajono gyventojais dėl kvartalo infrastruktūros sutvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvavo Muzikos mokyklos direktorius Arūnas Katinas.
11.00 val. – meras ir administracijos direktorius lankysis Leliūnuose, domėsis socialinio būsto suteikimo socialiai remtiniems gyventojams klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų tikrinimas, vizavimas.

2015 m. sausio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Sausio 13-osios minėjimo, miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, bendravimo su žiniasklaida, susitikimo su Dauniškio mikrorajono gyventojais dėl kvartalo infrastruktūros sutvarkymo bei kitais klausimais.
10.00 val. – pretendentų į Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos konkursas. Meras – Pretendentų į Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos pirmininkas.
14.00 val. – susitikimas su „Utenos dienos" vyr. redaktoriumi Vytautu Ridiku.
17.30 val. – meras dalyvaus Sausio 13-osios minėjime Utenos kultūros centre.

2015 m. sausio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Sausio 13-osios minėjimo, mero ir savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaitos projekto, viešųjų pirkimų, projektų įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.30 val. – Pretendentų į Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos posėdis.
15.00 val. – Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2015 m. sausio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinio būsto skyrimo socialiai remtiniems gyventojams, susitikimo su gyventojais dėl kvartalinės renovacijos, žiniasklaidos pasiūlymų, miesto gatvių ir rajono kelių priežiūros, ženkliukų Utenos rajono savivaldybės tarybos nariams bei kitais klausimais.
10.00 val. – mero 2014 m. veiklos ataskaitos projekto peržiūra.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų tikrinimas, vizavimas.

2015 m. sausio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mero, savivaldybės administracijos veiklos 2014 m. veiklos ataskaitų rengimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Utenos rajono savivaldybė tarybos narių ženkliukų, 2015 m. savivaldybės biudžeto formavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
10.30 val. – meras lankysis Leliūnų socialinės globos namuose, domėsis baigta patalpų renovacija, teikiamomis paslaugomis, paslaugų kokybe ir kt.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų tikrinimas, vizavimas.

2015 m. sausio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2015 metų savivaldybės biudžeto formavimo, žiniasklaidos pasiūlymų bendradarbiauti, Sausio 13-osios minėjimo organizavimo, pagalbos neįgaliesiems, socialinio būsto skyrimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
10.30 val. – susitikimas su Lietuvos šaulių sąjungos plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės vade Asta Tidikiene.
15.00 val. – meras dalyvaus atsisveikinimo su eglutėmis renginyje „Sudie, žaliaskare Kalėdų eglute...", vyksiančiame Utenio aikštėje.

2015 m. sausio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio kvartalo kompleksinės renovacijos, rengiamo techninio projekto, susitikimo su gyventojais sausio 15 d. dėl minėto kvartalo renovacijos, daugiabučių namų renovacijos, kolumbariumo projekto, garbės piliečių vardo suteikimo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
10.00 val. – susitikimas su Utenos šaulių 2-osios kuopos vadu Geniu Kauliniu.
17.30 val. – meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos premijos įteikimo poetui Algimantui Mikutai iškilmingoje ceremonijoje Vilniuje.

2015 m. sausio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl euro įvedimo, 2015 m. savivaldybės biudžeto, gyventojų ir organizacijų prašymų, kvartalų kompleksinės ir daugiabučių namų renovacijos, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo kaimo vietovėse bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų tikrinimas, vizavimas.

2014 m. gruodžio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2014 m. savivaldybės biudžeto vykdymo, Naujųjų metų sutikimo šventės Utenio aikštėje, euro įvedimo, vietinių kelių būklės gerinimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos bendruomene.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų tikrinimas, vizavimas.

2014 m. gruodžio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Užpalių kanklininkų ansamblio „Pasagėlė" veiklos, 2015 metų savivaldybės biudžeto formavimo, savaitraščio „Veidas" pasiūlymo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vyr. specialistė Kristina Andrulienė.
9.30 val. – susitikimas su verslo atstovais.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono sportininkų pagerbimo šventėje, vyksiančioje Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2014 m. gruodžio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2015 metų savivaldybės biudžeto formavimo, savivaldybės, mero, administracijos direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitų, kaimo kelių tvarkymo, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų tikrinimas, vizavimas.

2014 m. gruodžio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jaunimo rūkymo viešosiose vietose, socialinių paslaugų teikimo, savivaldybės, mero ir administracijos direktoriaus 2014 metų ataskaitų, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras lankysis Sauliaus Vaiginio individualioje įmonėje.
11.30 val. – susitikimas su viešbučio „Angelas" savininkais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų tikrinimas, vizavimas.

2014 m. gruodžio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paraiškų teikimo pagrindinių mokyklų, progimnazijų vidaus erdvėms modernizuoti, Vyturių progimnazijos aplinkos tvarkymo, mokinių skaičiaus mokyklose mažėjimo, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo kaimo vietovėse ir prijungimo prie miesto tinklų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų tikrinimas, vizavimas.

2014 m. gruodžio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pėsčiųjų perėjų miesto gatvėse apšvietimo, ženklinimo, saugumo, gatvių ir parkų apšvietimo tamsiuoju paros metu, kvartalų ir daugiabučių renovacijos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
10.00 val. – HALLS WINTER RALLY 2015 organizacinio komiteto posėdis. Dalyvauja ralio organizatoriai Benediktas Vanagas, Ramūnas Kliunka.
16.00 val. – meras dalyvaus kultūros žurnalo „Indraja" 25-mečio paminėjime Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
17.00 val. – meras dalyvaus nominacijų jaunimui teikimo ceremonijoje, vyksiančioje Utenos kultūros centre.
Šeštadienį, gruodžio 20 d., meras dalyvaus Kultūros centro lėlių teatro „Zuikis Puikis" 40-mečio minėjime.
Sekmadienį, gruodžio 21 d., meras dalyvaus Užpaliuose vyksiančiame kalėdiniame koncerte, kurį užpaliečiams tradiciškai dovanoja Seimo narė Milda Petrauskienė.

2014 m. gruodžio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, jaunimo apdovanojimo ceremonijos gruodžio 19 d., HALLS WINTER RALLY 2015, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 29 klausimai.
15.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl mokinių maitinimo mokyklose.

2014 m. gruodžio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su Utenos rajono verslo įmonėmis, kelių būklės mieste, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Utenos rajono verslo atstovais.
16.00 val. – meras dalyvaus Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo ataskaitiniame susirinkime Utenos daugiafunkciame sporto centre.
18.00 val. – meras dalyvaus UAB „Biovela Group" 20-ies metų veiklos sukakties iškilmingame paminėjime Utenos daugiafunkciame sporto centre.

2014 m. gruodžio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 18 d., sprendimų projektų, kvartalinės renovacijos, 2015 metų savivaldybės biudžeto formavimo, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
10.30 val. – susitikimas su Utenos rajone viešinčia Švedijos ambasadore Cecilia Ruthström-Ruin Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
14.00 val. – meras dalyvaus kalėdinėje popietėje Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje.

2014 m. gruodžio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl projektų įgyvendinimo, Švedijos ambasadorės Cecilijos Ruthström-Ruin vizito Utenoje gruodžio 16 d., Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 18 d., sprendimų projektų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis gruodžio 18 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.
15.00 val.– susitikimas su SEB atstovais.

2014 m. gruodžio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl projektų įgyvendinimo, kelių priežiūros mieste ir rajone, Švedijos ambasadorės Cecilijos Ruthström-Ruin vizito Utenoje gruodžio 16 d, savivaldybės, mero ir administracijos direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitų, gyventojų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val.– Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 18 d., sprendimų projektų peržiūra.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. gruodžio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 18 d., sprendimų projektų, pagalbos socialiai remtiniems gyventojams, 015 metų savivaldybės biudžeto formavimo bei kitais klausimais.
10.00 val.– Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 18 d., darbotvarkės sudarymas, sprendimų projektų peržiūra.
15,00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
18.30 val. – meras stebės Utenos moterų komandos „Utena" ir jos varžovių Minsko (Baltarusija) „Tsmoki-Minsk" susitikimą Utenos daugiafunkciame sporto centre.

2014 m. gruodžio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, mokinių aptarnavimo ugdymo įstaigų valgyklose įvedus eurus, 2015 metų savivaldybės biudžeto formavimo bei kitais klausimais. Utenos daugiafunkciame sporto centre gruodžio 9 d. vykusio LR Ūkio ministerijos organizuoto geriausių Europos Sąjungos projektų apdovanojimų renginio aptarimas ir gauto apdovanojimo pristatymas.
17.30 val. – meras dalyvaus Utenos kultūros centro Dailės galerijoje Utenos menininkų kūrybos parodos atidaryme.

2014 m. gruodžio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl reabilitacijos paslaugų teikimo krizių centro „Angelų pieva" lankytojams, LR Ūkio ministerijos organizuojamo geriausių ES projektų apdovanojimų renginio, vyksiančio gruodžio 9 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, kalėdinės mugės, vyksiančios Utenos daugiafunkciame sporto centre gruodžio 20 d., organizavimo, gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. gruodžio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2015 m. savivaldybės biudžeto, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, eglutės įžiebimo šventės Utenio aikštėje, Dauniškio mikrorajono kvartalo renovacijos pagal URBAN programą, mokinio krepšelio finansavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
14.00 val. – susitikimas su Utenos futbolo komanda „Utenis", futbolininkų ir klubo vadovų pagerbimas.
16.00 val. – eglutės įžiebimo šventė Utenio aikštėje.

2014 m. gruodžio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LIDL prekybos centro, bendradarbiavimo su VšĮ Utenos radiju, LEADER įgyvendintų, įgyvendinamų ir būsimų projektų, kvartalinės renovacijos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.30 val. – meras dalyvaus jaunimo konferencijoje „Jaunimas kuria Lietuvą", vyksiančioje Utenos rajono savivaldybės administracijoje, sveikins susirinkusius jaunimo atstovus.
10.30 val. – susitikimas su Utenos ligoninės direktoriumi Daliumi Drunga.
14.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
17.30 val. – meras dalyvaus Utenos verslo informacijos centro iškilmingoje verslo nominacijų įteikimo Utenos rajono verslininkams ceremonijoje, vyksiančioje Utenos daugiafunkciame sporto centre.

2014 m. gruodžio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos GMP dispečerinės, vandens parko steigimo prie Dauniškio ežero, eglutės įžiebimo šventės gruodžio 5 d., kalėdinės mugės Utenos daugiafunkciame sporto centre gruodžio 20 d. organizavimo, socialinių išmokų bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Vladislovas Kadleris, Utenos GMP vyr. slaugos administratorė Jūratė Rimkevičienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
10.00 val. – susitikimas su Utenos TV vadovu Mindaugu Aleknavičiumi dėl bendradarbiavimo su Utenos rajono savivaldybe.
15.00 val. – Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2014 m. gruodžio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės nuomos mokesčio surinkimo, 2015 m. savivaldybės biudžeto formavimo, GMP dispečerinių, Utenos kultūros centro lėlių teatro „Zuikis Puikis" 40 metų veiklos sukakties paminėjimo, eglutės įžiebimo šventės gruodžio 5 d. organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su verslo ir pramonės atstovais.
15.00 val. – interviu radijui EKSTRA FM.

2014 m. lapkričio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, pilietiškumo skatinimui ir jaunų žmonių švietimui skirto projekto „Pilietiškumo mokykla 2014", ikimokyklinių ugdymo įstaigų pastatų renovacijos projektų, Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimo „Auksinis feniksas" Lazdijuose bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su milicijos iš Baltarusijos atstovų delegacija.
16.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimų „Auksinis feniksas" ceremonijoje, vyksiančioje Lazdijų kultūros centre.

2014 m. lapkričio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, „Auksinio fenikso" apdovanojimų Lazdijuose lapkričio 28 d., gyventojų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 22 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2014 m. lapkričio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų renovacijos, kaimo plėtros programos LEADER 2014–2020 m. tikslų, iššūkių ir projektų finansavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 27 d., sprendimų projektų, ES projektų pristatymo ir geriausių apdovanojimo renginių Panevėžyje lapkričio 28 d. ir Utenoje gruodžio 9 d., daugiabučių renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas. Lapkričio 25 d. LDK Valdovų rūmuose vykusio 2014 m. renovacijos rezultatų, proceso eigos bei nubrėžtų strateginių krypčių tolimesniam šalies energinio efektyvumo 10.00 val. – meras ir administracijos direktorius lankysis mieste.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2014 m. lapkričio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis" langų pakeitimo, visuomeninės paskirties pastatų renovacijos projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 27 d., sprendimų projektų, Utenos rajono sportininkų pagerbimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
10.00 val. – susitikimas su Utenos socialinės globos namų direktoriumi Osvaldu Žiezdriu dėl nuotekų ir vandentiekio tinklų perdavimo UAB „Utenos vandenys".
19.00 val. – meras dalyvaus jubiliejiniame Zitos Lukošiūnienės, Utenos muzikos mokyklos mokytojos, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio iniciatorės ir organizatorės, koncerte. Koncertas vyks Utenos kultūros centre.

2014 m. lapkričio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos alkoholiu reglamentavimo, daugiabučių namų renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 27 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės 2014 metų veiklos ataskaitos parengimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) frakcijos posėdis, rengiantis lapkričio 27 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

Mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2014 m. lapkričio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinio būsto patalpų remonto ir šildymo, LEADER projektų įgyvendinimo, LEADER programos „minkštųjų" projektų 2015–2020 m. rengimo miesto bendruomenėms, gatvių mieste priežiūros žiemos metu, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Romualda Serbentienė,
10.00 val. – pasitarimas dėl Kalėdų eglutės įžiebimo Utenio aikštėje gruodžio 5 d. ceremonijos organizavimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. lapkričio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 27 d., sprendimų projektų, Dainų šventės dalyvių pagerbimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas. LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio dėl prekybos alkoholiu reglamentavimo, vykusio lapkričio 19 d., aptarimas.
9.00 val. – Utenos miesto ir jo apylinkių aplinkos monitoringo programos 2015-2020 m. pristatymas. Pristato Darnaus vystymosi instituto atstovai. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
10.00 val. – susitikimas su leidyklos „Terra Publika" atstovais, knygų „Lietuvos miestai ir miesteliai", „Lietuvos dvarai ir pilys" pristatymas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2014 m. lapkričio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl eglutės Utenio aikštėje įžiebimo šventės gruodžio 5 d., Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 27 d., sprendimų projektų, prisijungimo prie nuotekų ir vandentiekio tinklų kaimo vietovėse bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje dėl prekybos alkoholiu reglamentavimo, pakeitimų teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą, susijusią su prekyba alkoholiu ir vartojimu, reikalingumo.

2014 m. lapkričio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pagalbos socialiai remtiniems gyventojams, naktinės prekybos alkoholiniais gėrimais reglamentavimo, benamių ir priklausomybių turinčių žmonių apgyvendinimo krizių centre „Angelų pieva" bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
10.00 val. – susitikimas su specialistais dėl elektroninių mokinių pažymėjimų diegimo mokyklose.
14.00 val. – meras dalyvaus labdaros akcijoje, kurią rengia Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos paramos fondas. Akcijos metu bus lankomos Utenos rajono nepasiturinčios jaunos ir daugiavaikės, dorai vaikus auginančios šeimos.

2014 m. lapkričio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naktinės prekybos alkoholiniais gėrimais, LEADER programos projektų, Utenos rajono savivaldybės 2014 metų veiklos ataskaitos parengimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais dėl naktinės prekybos alkoholiniai gėrimais.
14.00 val. – meras vyks į Vilnių, lankysis Lietuvos rašytojų sąjungoje.

2014 m. lapkričio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos centro LIDL atėjimo į Uteną, LEADER programos projektų, kapinių plėtros Leliūnuose, dalyvavimo savaitgalio renginiuose bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – susitikimas su prekybos tinklo LIDL atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.
Lapkričio 15 d., šeštadienį, 11 val. meras dalyvaus respublikinėje jaunimo autorinės dainos konkurse-festivalyje AVE, VITA 2014, vyksiančiame Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje.
Lapkričio 16 d., sekmadienį, 15 val. meras dalyvaus Lietuvos kaimo kapelų ir liaudies muzikantų šventėje „Linksmoji armonika", teiks prizą atrinktam kolektyvui.

2014 m. lapkričio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių išmokų taupymo, pralaidų priežiūros ir tvarkymo, neprižiūrimų daugiabučio namo pamatų aptvėrimo Krašuonos mikrorajone, Utenos autobusų parko veiklos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
10.00 val. – Vilniaus savivaldybės administracijos delegacijos ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narės Sigitos Burbienės vizitas. Vizito tikslas – susipažinti su Utenos rajono savivaldybės benamių gyvūnų globojimo ir priežiūros patirtimi.
11.00 val. – meras dalyvaus draudimo bendrovės Gjensidige socialinėje akcijoje, kurios metu Utenos vaikų lopšeliams darželiams bus teikiamos virvės–atšvaitai.
14.00 val. – meras dalyvaus tarptautinėje konferencijoje „Profesinių kompetencijų realizavimo Europos Sąjungos darbo rinkoje realijos ir perspektyvos", skirtoje Utenos kolegijos Medicinos fakulteto 60-mečiui paminėti.

2014 m. lapkričio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2014 metų papildomų lėšų poreikio iš savivaldybės biudžeto, statybos plano įgyvendinimo, LEADER projektų, žemės mokesčio, sutaupytų socialinių pašalpų lėšų panaudojimo, prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų Šiaudinių ir Kaimynų kaimuose bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
13.30 val. – meras dalyvaus naujojo prekybos centro (buvusios IKI parduotuvės patalpose) atidarymo ceremonijoje.

2014 m. lapkričio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl projektų įgyvendinimo ir finansavimo, SPA centro kūrimo Utenoje projekto, daugiabučių namų renovacijos, kompleksinio daugiabučių namų kvartalų renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su respublikinio jaunimo autorinės dainos festivalio AVE, VITA direktore Nijole Gelgotiene dėl festivalio organizavimo.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. lapkričio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas Utenos apskrities valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinės sąjungos veiklos, susitikimų su gyventojais dėl daugiabučių namų renovacijos, prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, miesto gatvių rekonstrukcijos, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Utenos rajono verslininkais, informaciniame renginyje „UTENOS VERSLO APLINKA: dabartis ir perspektyvos". Renginys vyks Utenos verslo informacijos centre.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. lapkričio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto priežiūros ir tvarkymo, Utenos muzikos mokyklos pastato apšiltinimo, socialinių išmokų socialiai remtiniems Utenos rajono gyventojams,Utenos mokytojų folklorinio ansamblio „Levindra" 30-ies metų jubiliejais minėjimo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktoriumi Sauliumi Brasiūnu.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. lapkričio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2015 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato vasaros varžybų organizavimo, daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos automobilių sporto klubo prezidentas Gytis Barkauskas.
11.30 val. – meras ir kiti savivaldybės vadovai lankysis Utenos krizių centre „Angelų pieva" Atkočiškėse. Vyks susitikimas su vadovu kun. Sauliumi Kalvaičiu, centro darbuotojais ir lankytojais. Bus kalbama apie socialinių paslaugų teikimą, buvusių vaikų globos namų, kuriuose dabar įsikūręs Krizių centras, patalpų panaudojimą, priežiūrą, Utenos krizių centro perspektyvas, plėtros galimybes, labdaros valgyklą ir kt.
14.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.00 val. – meras dalyvaus Pyragų dienoje, skirtoje paremti IŠSIPILDYMO AKCIJAI.
20.30 val. – meras dalyvaus Europos moterų krepšinio taurės turnyro rungtynėse, kuriose susitinka Utenos „Utena" ir Vologdos „Chevakata" (Rusija). Rungtynės vyks Utenos daugiafunkciame sporto centre.

2014 m. lapkričio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, vaikų lopšelio darželio „Voveraitė" teritorijos tvarkymo, Vyžuonų ir Leliūnų miestelių kapinių teritorijų plėtros bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Vytautas Nakas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano pristatymas. Pristato UAB „Hidroterra" direktoriaus pavaduotojas dr. Jurgis Valiūnas. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Mindaugas Babelis, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
10.00 val. – susitikimas su VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis" atstovais.
Po pietų – pasitarimai administracijoje, dokumentų tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. lapkričio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl beisbolo aikštės sutvarkymo, daugiabučių namų renovacijos, daugiabučių namų balkonų stiklinimo, kavinės Utenos kultūros centre interjero, Utenos kultūros centro aplinkos prie naujojo fontano tvarkymo, terasos statymo, bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Vytautas Leika.

11.00 val. – meras dalyvaus tarprajoninėje neįgaliųjų draugijų šventėje VILTIES PAUKŠTĖ, vyksiančioje Utenos kultūros centre. Šventėje koncertuos Zarasų, Visagino, Ignalinos, Švenčionių, Širvintų, Ukmergės, Anykščių, Kupiškio, Rokiškio, Utenos saviveiklininkų kolektyvai.

15.00 val. – meras lankysis Daugailiuose, apžiūrės miestelio infrastruktūrą, susitiks su seniūne, bendruomenės atstovais, susipažins su vykdomais projektais.

2014 m. lapkričio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos futbolo komandos „Utenis" perspektyvų, viešųjų miesto erdvių (stadionų, parkų, treniruoklių aikštelių) priežiūros ir saugojimo, etnografinio ansamblio „Levindra" 30 metų veiklos jubiliejaus, saugios aplinkos kūrimo prie miesto naktinių barų, krizių centro Atkočiškėse, buvusiuose vaikų globos namuose, veiklos, gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – meras lankysis krizių centre Atkočiškėse, susitiks su centro vadovu Daugailių klebonu Sauliumi Kalvaičiu.

2014 m. spalio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kalėdinės mugės organizavimo, prioritetinių kultūros projektų įgyvendinimo, Utenos miesto naujųjų civilinių kapinių išplėtimo, kultūros paveldo Utenos rajone saugojimo, bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.
9.30 val. – susitikimas su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos vedėja Vida Garunkštyte ir Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas" atstovais.
10.00 val. – susitikimas su žiemos ralio „Halls Winter Rally" organizatoriais Benediktu Vanagu bei Ramūnu Kliunka dėl žiemos ralio 2015 metais organizavimo Utenos rajone.
Po pietų – einamieji reikalai.

2014 m. spalio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, filmuotos medžiagos apie kario partizano Antano Kraujelio atminimo paminklo atidengimą 2014 m. gegužės 18 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Kario partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo direktorius Vilius Aleksandras Maslauskas.
9..00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 61 klausimas.

2014 m. spalio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bešeimininkių pastatų mieste ir kaime, baudų skyrimo apleistų, nenaudojamų pastatų savininkams dėl pastatų nepriežiūros, Apleistų, neprižiūrimų ir nenaudojamų patalpų ir statinių nustatymo komisijos, buvusio Snoro banko pastato aplinkos ir pastato priežiūros, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, LEADER programos projektų įgyvendinimo, krizių centro buvusiame vaikų globos namų pastate veiklos bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
14.00 val. – Utenos rajono trišalės tarybos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2014 m. spalio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, mokytojų konferencijos „Trys P: Paskatink! Padėk! Pasidžiauk!", paramos Utenos trečiojo amžiaus universitetui bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
12.00 val. – meras dalyvaus išvažiuojamame Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje. Posėdis vyks Prienų rajone, Vazgaikiemyje.
DARBOTVARKĖ
12.00–13.00 val. Dėl 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2381.
13.00–13.10 val. Dėl Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir Regionų valdžių kongrese sudėties pakeitimo.
13.10–13.30 val. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos planavimo funkcijų, susijusias su sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimu ir tvirtinimu bei žemės naudojimo paskirties nustatymu ir keitimu, perdavimo savivaldybėms.
14.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdyje Prienų rajone, Vazgaikiemyje.
DARBOTVARKĖ
13.00–14.00 val. Dalyvių registracija
14.00–15.00 val. Dėl finansinių problemų antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų.
15.00–16.00 val. Dėl 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2381
16.00–16.30 val. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija dėl elektroninių cigarečių.
16.30–17.00 val. Einamieji klausimai.

2014 m. spalio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose)" įgyvendinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys, gamybos direktorius Vytautas Šakėnas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis spalio 30 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2014 m. spalio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos muzikos mokyklos pastato šiltinimo, automobilių stovėjimo aikštelės Aukštakalnio mikrorajone tvarkymo, konferencijos Utenos rajono pedagogams spalio 27–28 d. organizavimo, prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų Utenos rajono miesteliuose ir sodų bendrijose, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
10.00 val. – susitikimas su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktore Vida Garunkštyte.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. spalio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų, daugiabučių namų renovacijos, Utenos muzikos mokyklos pastato šiltinimo projekto, Utenos „Saulės" gimnazijos stadiono renovacijos, investicijų pritraukimo galimybių, automobilių statymo prie gimnazijų problemos sprendimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, Berlyne spalio 20–21 dienomis vykusio seminaro „Nuo pastato iki kvartalo – kompleksinės energetinės kvartalų renovacijos projektų vystymas ir įgyvendinimas" pristatymas ir aptarimas. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
10.00 val. – susitikimas su Utenos kultūros centro vadovais.
11.00 val. – susitikimas su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktore Vida Garunkštyte.
14.00 val. – susitikimas su savivaldybės kontrolieriaus patarėja Daiva Karaliene, laikinai vykdančia savivaldybės kontrolieriaus pareigas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

Mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2014 m. spalio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LEADER projektų įgyvendinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 30 d., posėdžio projektų sprendimų, daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – Lietuvos sporto universiteto projekto „Ilgaamžiškumo paslaptis" pristatymas. Dalyvauja Lietuvos krepšinio legendos Vladas Garastas, Modestas Paulauskas, Angelė Rupšienė ir Lietuvos sporto universiteto mokslininkai.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. spalio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LEADER projektų įgyvendinimo Tauragnuose, Klykiuose, Vyžuonose, Biliakiemyje, Kaniūkuose, Pakalniuose ir kt., atsinaujinusios VŠĮ „Utenos radijas" veiklos pradžios, buvusio vaikų globos namų pastato priežiūros, saugios aplinkos prie naktinių barų mieste užtikrinimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl buvusio kino teatro „Taurapilis" pastato renovacijos. Dalyvauja Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. spalio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl muzikos mokyklos pastato šiltinimo, Utenos rajono kelių tvarkymo, šildymo sezono, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

Mero darbotvarkė

Meras spalio 20–21 d. lankosi Berlyne (Vokietija). Vizito tikslas – susipažinti su vokiečių daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo patirtimi.

2014 m. spalio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinės situacijos Utenos rajone, socialinių išmokų socialiai remtiniems, daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo pilotinio projekto pristatymo partneriams iš Vokietijos, „Išsipildymo akcijos" Utenos rajone organizavimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
10.00 val. – susitikimas su prodiuserinės kompanijos „Žalioji akademija" direktoriumi Gintautu Mieleika.
17.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono žemdirbių šventėje, vyksiančioje Utenos kultūros centre

2014 m. spalio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos kolegijos konferencijos „EUROPA REGIONAMS – REGIONAI EUROPAI", konferencijos pranešimo „Europos Sąjungos investicijos Utenos miestui ir rajonui - investicijos į žmonių saugią socialinę ir ekonominę aplinką", bendradarbiavimo su verslo atstovais plėtojimo, gerosios praktikos, įvedant eurą, memorandumo pasirašymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Romualda Serbentienė. Susitikimo su Tauragnų bendruomene, vykusio spalio 15 d., aptarimas.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos rengiamoje konferencijoje „EUROPA REGIONAMS – REGIONAI EUROPAI".
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2014 m. spalio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl menų inkubatoriaus, buvusio „Taurapilio" kino teatro pastato, rekonstrukcijos, gerosios verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo pasirašymo su Utenos rajono verslo įmonėmis, bendradarbiavimo su žiniasklaida, daugiabučių namų renovacijos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova.
14.00 val. – susitikimas su „Išsipildymo akcijos" rengėjais dėl kalėdinio renginio Utenoje organizavimo.
15.00 val. – meras ir administracijos direktorius lankysis Tauragnuose, susitiks su miestelio bendruomene, domėsis vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo projektu, šaligatvių ir gatvių tvarkymu.

2014 m. spalio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, daugiabučių namų balkonų remonto, jaunimo reikalų tarybos posėdžio, Utenos muzikos mokyklos pastato šiltinimo, bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
13.00 val. – daugiabučių namų kvartalų sutvarkymo projekto pristatymas.
15.00 val. – Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2014 m. spalio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl euro įvedimo viešinimo kampanijos, geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo, Utenos kolegijos organizuojamos konferencijos „EUROPA REGIONAMS – REGIONAI EUROPAI", vyksiančios spalio 16 d., „Auksinės krivūlės" renginio, vykusio Vilniuje spalio 10 d., bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybės tarybos nariu Vaidu Lankausku.
Po pietų – išvykos pagal gyventojų prašymus, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. spalio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sankryžos Vaižganto - J. Basanavičiaus gatvių sankirtoje įrengimo, LIDL prekybos tinklo planuojamo prekybos centro Utenoje, daugiabučių namų renovacijos, greitosios medicinos pagalbos dispečerinės funkcijų, Sudeikių daugiafunkcio centro–mokyklos teikiamų nemokamų paslaugų, buvusio SNORO banko pastato perspektyvos, saugios aplinkos užtikrinimo prie naktinių barų mieste, gyventojų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su potencialiais investuotojais dėl planuojamų investicijų Utenos rajone.
Po pietų – išvykos pagal gyventojų prašymus, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. spalio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, pasirengimo kompleksinio kvartalų sutvarkymo pristatymui Aplinkos ministerijoje, saugumo užtikrinimo prie naktinių miesto barų, barų prieigų apšvietimo, įėjimo į Utenos PSPC pritaikymo neįgaliesiems bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos asociacijos „Sportas visiems" atstovais dėl Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių antrojo etapo atrankinių varžybų organizavimo Utenoje.
13.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės investicinės komisijos posėdis.

2014 m. spalio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl lietaus nuotekų tinklų eksploatacijos, aikštelės prie Utenos kolegijos sutvarkymo, medžių genėjimo mieste, bendradarbiavimo su žiniasklaida bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Tichomirovienė, UAB „Utenos komunalininkas" direktoriaus pavaduotojas Rimantas Kaušylas.
12.00 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko Vytauto Vaiškūno kvietimu lankysis Utenos apskrities vyriausiame policijos komisariate.
Po pietų – išvykos pagal gyventojų prašymus, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. spalio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, poilsio zonos prie Klovinių užtvankos sutvarkymo projekto, Utenos muzikos mokyklos pastato apšiltinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. pavaduotojas Vytautas Leika.
9.30 val. – pasitarimas dėl Utenos „Utenis" futbolo komandos perspektyvų, vaikų futbolo Utenos rajone vystymo ir programos finansavimo. Dalyvauja VšĮ futbolo klubo Utenos Utenio direktorius Artūras Gimžauskas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys.
Po pietų – išvykos pagal gyventojų prašymus, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. spalio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gatvių mieste tvarkymo, pasirengimo daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo pristatymui, buvusios Utenos kolegijos bibliotekos pastato patalpų nuomos, Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų atidarymo renginio, mokinių krepšinio lygos „Juventus", gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – išvykos pagal gyventojų prašymus, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. spalio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, Mokytojų dienos paminėjimo spalio 5 d., gatvių mieste tvarkymo, tarptautinės konferencijos EUROPA REGIONAMS – REGIONAI EUROPAI, kurią spalio 16 d. rengia Utenos kolegija, žemdirbių šventės, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras ir administracijos direktorius Aplinkos ministerijoje susitiks su aplinkos viceministre Daiva Matoniene dėl gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo.
14.30 val. – meras Pasaulinės gyvūnų dienos proga, minima spalio 4 d., lankysis Utenos rajono gyvūnų globos namuose.

2014 m. spalio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl aikštelių prie daugiabučių namų sutvarkymo, Daugiabučių namų rėmimo fondo, spaudos konferencijos apie savivaldybės finansinius įsipareigojimus, gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, Išsipildymo akcijos ir eglutės įžiebimo renginio kalėdiniu laikotarpiu organizavimo, masyvaus riedulio – Biliakiemio puntuko – dydžių matavimų bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
13.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
14.00 val. – meras dalyvaus spaudos konferencijoje apie savivaldybės finansinius įsipareigojimus, investicinių projektų įgyvendinimą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą ir kt.

2014 m. spalio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos futbolo komandos „Utenis", Sirutėnų medicinos punkto laukiamojo remonto, Grybelių gatvės akligatvio asfaltavimo darbų, buvusio „Taurapilio" kino teatro pastato rekonstrukcijos, gatvių mieste remonto, patalpų Utenos rajono socialinių paslaugų centrui, buvusios Utenos kolegijos bibliotekos pastato patalpų nuomos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – meras priims mokinių ir mokytojų delegaciją iš Rumunijos, atvykusius pagal Comenius projektą „Languages, cultures and greener future connecting people". Projekto partneriai Utenoje – Vyturių progimnazija. Susitikime su meru dalyvaus ir Vyturių progimnazijos atstovai.
11.00 val. – susitikimas su Rolandu Mackumi dėl patalpų Utenos aviamodeliavimo sporto klubui.
Po pietų – išvykos pagal gyventojų prašymus, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. rugsėjo 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos muzikos mokyklos pastato šiltinimo, Krašuonos upės pakrančių sutvarkymo projekto įgyvendinimo, „Saulės" gimnazijos stadiono rekonstrukcijos, Utenos rajono gyvūnų globos namų teritorijos sutvarkymo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
10.00 val. – meras ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Visagine.
Posėdžio darbotvarkė
1. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos nuostatų tikslinimo.
2. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos darbo reglamento tikslinimo.
3. Dėl Utenos regiono kandidato delegacijoje Europos tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese teikimo.
4. Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo.
5. Dėl VP3-1.2-VRM-01-R priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" Utenos regiono projektų sąrašo 2007-2013 m. laikotarpiui tikslinimo.
6. Dėl VP3-1.3-ŪM-05-R priemonės „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose" Utenos regiono projektų sąrašo 2007–2013 metų laikotarpiui tikslinimo.
7. Dėl VP1-4.2-VRM-02-R priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai planai" Utenos regiono projektų sąrašo 2011–2013 m. laikotarpiui tikslinimo.
8. Dėl VP1-4.2-VRM-04-R priemonės ,,Teritorijų planavimas" Utenos regiono projektų sąrašo 2011–2013 m. laikotarpiui tikslinimo.
9. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos konkrečių prioritetų įgyvendinimo priemonių asignavimų paskirstymo regionams ir tarp regionų.
10. Dėl integruotų teritorinių investicijų principų ir aprėpties.
11. Dėl bendruomenės inicijuotos vietos plėtros įgyvendinimo principų miestuose (išskyrus 5 didžiuosius).
12. Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 m. veiksmų plano bei bandomųjų projektų regionuose.
13. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio organizavimo.

2014 m. rugsėjo 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos kolegijos spalio 16 d. organizuojamos tarptautinės konferencijos EUROPA REGIONAMS – REGIONAI EUROPAI, beisbolo klubo „Vėtra" beisbolininkų treniruočių sąlygų, euro įvedimo Lietuvoje viešinimo kampanijos, bendradarbiavimo su žiniasklaida, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos radijo vadovu Linu Bražioniu dėl bendradarbiavimo.
10.30 val. – susitikimas su Utenos muzikos mokyklos mokytoja Nijole Gelgotiene dėl respublikinio moksleivių autorinės dainos festivalio „Ave,Vita!"
13.00 val. – meras Utenio aikštėje aplankys Eurobusą, rugsėjo 29–30 dienomis keliaujantį po Utenos rajono savivaldybę ir vykdantį euro įvedimo viešinimo kampaniją Lietuvoje.

2014 m. rugsėjo 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono gyvūnų globos namų teritorijos apšvietimo, šilumos kainų, aikštelės išplėtimo Aukštakalnio mikrorajone, nebaigto statyti namo pamatų, keliančių grėsmę vietos gyventojams, aptvėrimo Krašuonos mikrorajone, muzikos mokyklos pastato apšiltinimo, mokytojų dienos paminėjimo organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos šilumos tinklai" direktorius Gintaras Diržauskas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
11.00 val. – susitikimas su Utenos muzikos mokyklos mokytoja, respublikinio moksleivių autorinės dainos festivalio „Ave,Vita!" organizatore Nijole Gelgotiene.
13.00 val. – meras dalyvaus Policijos – Angelų sargų – dienos minėjime Utenos kultūros centre.

2014 m. rugsėjo 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su žiniasklaida, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, tarybos sprendimų projektų, gyventojų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 32 klausimai.
14.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2014 m. rugsėjo 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės rugsėjo mėnesio tarybos sprendimų projektų, daugiabučių namų renovacijos, daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, mokinių maitinimo mokyklose, lėšų skyrimo žvyrkelių greideriavimui bei kitais klausimais. Susitikimo su aplinkos viceministre Daiva Matoniene dėl daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, vykusio rugsėjo 23 d. Aplinkos ministerijoje, aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su beisbolo klubo „Vėtra" atstovais dėl treniruočių sąlygų.
10.30 val. – interviu TV3 laidai „Statybų TV" apie daugiabučių namų renovaciją, daugiabučių namų kvartalų kompleksinį sutvarkymą.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2014 m. rugsėjo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl policijos dienos minėjimo, daugiabučių namų renovacijos, daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, viešosios erdvės prie Utenos kultūros centro ir naujojo fontano sutvarkymo, beisbolo klubo „Vėtra" veiklos ir beisbolo stadiono perkėlimo į kitą vietą bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Utenos „Saulės" gimnazijos direktorius, beisbolo klubo „Vėtra" vadovas Valentinas Bubulis.
14.00 val. – meras ir administracijos direktorius dalyvaus pasitarime dėl daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, kuris vyks Aplinkos ministerijoje.

2014 m. rugsėjo 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, daugiabučių namų kvartalų kompleksinio sutvarkymo, bendradarbiavimo su žiniasklaida, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu.
11.00 val. – susitikimas su Utenos rajono maisto ir veterinarijos tarnybos viršininku Linu Tiškumi dėl kompensacijų gyventojams, dėl kiaulių maro grėsmės skerdusiems kiaules.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis rugsėjo 25 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

Mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2014 m. rugsėjo 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 25 d., projektų sprendimų, policijos dienos paminėjimo rugsėjo 26 d., LEADER programos projektų įgyvendinimo Utenos rajono seniūnijose, gyventojų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. rugsėjo 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 25 d., projektų sprendimų, medicinos punktų kaimo vietovėse, mokinių maitinimo mokyklose, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
9.30 val. – susitikimas su Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais. Svečiai susipažins su Utenos rajono savivaldybės įgyvendintais projektais, aplankys miesto parkus.
13.00 val. – mero pavaduotojas dalyvaus mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos darbų pradžią simbolizuojančios kapsulės įkasimo ceremonijoje. Ceremonijoje dalyvaus aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas. Ceremonija vyks Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje.

2014 m. rugsėjo 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl fontano Dauniškio ežere veikimo laiko rudens laikotarpiu, daugiabučių namų renovacijos, tarptautinio Jono Valančiūno vardo taurės krepšinio turnyro, buvusios Utenos kolegijos bibliotekos pastato, žemdirbių šventės, vyksiančios spalio 17 d., gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.
10.00 val. – susitikimas su Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Vitalijumi Žiurliu. Svečio vizito tikslas – pasisemti patirties iš Utenos vaikų globos namų veiklos, teikiant socialines paslaugas, rūpinantis vaikų gerove.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. rugsėjo 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl klasių komplektų Utenos rajono gimnazijose, Utenos autobusų parko perspektyvų, rašytojo Prano Treinio naujojo romano „Meilės pasaga" pristatymo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Finansų skyriaus vyr. specialistė Vida Musteikienė.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. rugsėjo 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, savaitės renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

10.00 val. – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

14.00 val. – pasitarimas dėl statybų priemonių plano, lėšų poreikio įvairioms programoms įgyvendinti, LEADER programos projektų įgyvendinimo.Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.

2014 m. rugsėjo 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl statybų plano, lėšų poreikio įvairioms programoms įgyvendinti, LEADER programos projektų įgyvendinimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. rugsėjo 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Krašuonos upės krantinių sutvarkymo projekto įgyvendinimo, Utenos ligoninės ir Utenos PSPC teikiamų paslaugų, Mokytojų dienos paminėjimo organizavimo, Dienos centro veiklos, socialinių paslaugų teikimo socialinės atskirties grupių žmonėms bei kitais klausimais.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. rugsėjo 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl galimybių įsigyti turtą finansinio lizingo būdu, Leliūnų socialinės globos namų, šv. Teresės šeimynos Užpaliuose namų stogo keitimo, Utenos muzikos mokyklos pastato apšiltinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė, Utenos seniūnas Saulius Gaižauskas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
10.00 val. – Saugaus eismo organizavimo komisijos posėdis.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. rugsėjo 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekių ir paslaugų kainų nustatymo litais ir eurais, kainų nurodymų litais ir eurais pažeidimų bei pažeidimų protokolų surašymo, nebaigtos statybos Krašuonos mikrorajone ir keliamo pavojaus aplinkiniams, padėkos už dalyvavimą Baltijos kelio 25-mečio minėjime, maisto banko akcijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Neringa Žygienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
9.00 val. – pasitarimas dėl viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės modelio bei galimybių įgyvendinti viešosios ir privačios partnerystės projektus. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Romualda Serbentienė.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. rugsėjo 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, bendradarbiavimo su žiniasklaida, gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Utenos miesto 753-iojo gimtadienio aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

Meras atostogauja nuo rugsėjo 8 d. iki rugsėjo 19 d.

2014 m. rugsėjo 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pasirengimo miesto šventei, šventės programos, užsienio delegacijų priėmimo, eglutės įžiebimo ir Išsipildymo akcijos projekto bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Roberta Maceliene, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Vieversa" vadove, dėl ansamblio veiklos, perspektyvų, dalyvavimo tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.
18.30 val. – meras dalyvaus renginiuose Utenos alaus darykloje „UTENOS alus – Utenai", skirtuose miesto 753-ajam gimtadieniui.

Rugsėjo 6 d., šeštadienį, meras dalyvaus Utenos miesto 753-ojo gimtadienio renginiuose.
10.00 val. – užsienio delegacijų priėmimas Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

2014 m. rugsėjo 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nusipelniusių Utenos rajonui žmonių apdovanojimo, Utenos rajono pasiekimų įvairiose srityse parodos, vaikų darželio „Voveraitė" aplinkos tvarkymo, miesto šventės, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio atidarymo, bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl galimų investicijų į Sudeikių kempingą.
14.00 – Utenos rajono apdovanojimų už pasiekimus įvairiose srityse paroda. Utenos rajonui nusipelniusių žmonių pagerbimas Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
17.00 val. – Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio atidarymas Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje.

2014 m. rugsėjo 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos muzikos mokyklos pastato apšiltinimo, nusipelniusių Utenos rajonui žmonių apdovanojimo, Utenos rajono pasiekimų įvairiose srityse parodos organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Romualda Serbentienė.
11.00 val. – meras dalyvaus Savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje, vyksiančiame Vilniuje.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
11.00- 11.15 val. 1. Informacija dėl veiksmų plano ir priemonių, kurios padėtų kovoti su Rusijos įvestomis sankcijomis maisto produktų importui.
11.15- 11.45 val. 2. Dėl kiaulių maro ir žemės ūkio funkcijų finansavimo.
11.45- 12.00 val. 3. Dėl Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete 2015–2019 m. laikotarpiui sudarymo.
12.00- 13.00 val. 4. Dėl valstybės deleguotų funkcijų perdavimo savivaldybėms.
13.00-13.20 val. 5. Informacija apie numatomus savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimus.
13.20-13.30 val. 6. Dėl LSA Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto (ŽVKRK) pirmininko skyrimo.

2014 m. rugsėjo 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės, užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę priėmimo, nusipelniusių Utenos rajonui žmonių apdovanojimo, Utenos rajono pasiekimų įvairiose srityse parodos organizavimo, Rūtų ir Žemaitės gatvių mieste, Ąžuolijos kvartalo gatvių tvarkymo, statybos projektų įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su Saldutiškio dvaro savininku Arūnu Svitojumi.
15.30 val. – meras lankysis LR Seime.

2014 m. rugsėjo 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl rugsėjo 1-osios šventės, geltonųjų autobusiukų, dovanotų Utenos rajono mokykloms, miesto šventės, nusipelniusių Utenos rajonui žmonių apdovanojimo, Utenos rajono pasiekimų įvairiose srityse parodos organizavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos rugsėjo 1-osios šventėje, vyksiančioje Utenio aikštėje.
11.30 val. – Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos renovuoto stadiono atidarymas.
15.00 val. – meras dalyvaus Utenos garbės piliečio, norvego Olav Breen fotografijos darbų parodos atidaryme, vyksiančiame Utenos kultūros centro dailės galerijoje.

2014 m. rugpjūčio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės rugsėjo 6 d., užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, muzikos mokyklos pastato apšiltinimo projekto, Vyžuonų seniūnijos pastato stogo remonto, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Vytautas Leika.
10.00 val. – susitikimas su krepšinio klubo „Juventus" prezidentu Žydrūnu Urbonu dėl klubo rėmimo.
11.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybės tarybos nariu Robertu Mieliausku.
16.00 val. – meras dalyvaus ketvirtojo aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanacho „Atokios stotys" pristatyme, kuris vyks Telšiuose, Žemaičių muziejuje „Alka".

2014 m. rugpjūčio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, sprendimų projektų, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 6 d., daugiabučių renovacijos, bendradarbiavimo su žiniasklaida bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 46 klausimai.
13.00 val. – meras Vilniuje dalyvaus iškilmingoje „geltonųjų" autobusiukų perdavimo švietimo įstaigoms ceremonijoje.

2014 m. rugpjūčio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 6 d., užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, šilumos trasų remonto Aukštakalnio mikrorajone, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 28 d., sprendimų projektų, daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo bei kitais klausimais.

10.00 val. – interviu Lietuvos ryto televizijos laidai „Gyvenu čia“. Utenos miesto ir rajono pasiekimų pristatymas.

16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2014 m. rugpjūčio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 28 d., sprendimų projektų, „Juventus" krepšinio lygos nuostatų, nusipelniusių žmonių apdovanojimo Utenos rajono savivaldybės pasiekimų parodos metu, bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininke Jolita Umbrasiene.
10.00 val. – susitikimas su „Juventus" krepšinio lygos atstovais.
11.30 val. – pasitarimas dėl prekybos centro Utenoje statybos.
14.00 val. – meras, mero patarėjas Henrikas Zabiela lankysis „Juventus" krepšinio komandos treniruočių stovykloje Dubingiuose (Molėtų r.)

2014 m. rugpjūčio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pėsčiųjų perėjos prie Utenos kraštotyros muziejaus, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 28 d., posėdžio sprendimų projektų, daugiabučių namų renovacijos, automobilių laikymo daugiabučių namų kvartaluose problemos sprendimo būdų bei kitais klausimais. Baltijos kelio 25-mečio minėjimo aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis rugpjūčio 28 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2014 m. rugpjūčio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujosios vaikų žaidimų aikštelės atidarymo ir susitikimo su gyventojais, bendradarbiavimo su Preilių (Latvija) savivaldybe, Baltijos kelio 25-mečio minėjimo organizavimo, bendradarbiavimo su žiniasklaida bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
10.00 val. – pasitarimas dėl dienos socialinės globos paslaugų teikimo ir socialinių pašalpų skyrimo socialiai remtiniems Utenos rajono gyventojams. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. rugpjūčio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, bendradarbiavimo su respublikos žiniasklaida, mokinių maitinimo, patalpų nuomos meno kolektyvų repeticijoms, reklamos mieste bei autobusų stotelėse, socialinių pašalpų mokėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
10.00 val. – pasitarimas dėl nusipelniusių žmonių apdovanojimo miesto gimtadienio proga rengiamos apdovanojimų parodos metu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. rugpjūčio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kiaulių maro padarinių likvidavimo, senojo parko miesto pakraštyje priežiūros, Menų centro Leliūnuose veiklos, miesto aplinkkelio, Minčiakampio kaimo kelio, Baltijos kelio 25-mečio minėjimo organizavimo, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 6 d., susitikimų su gyventojais bei kitais klausimais. Praėjusio savaitgalio renginių aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. rugpjūčio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl buvusios Utenos kolegijos bibliotekos pastato, Baltijos kelio 25-mečio minėjimo, sportininkų apdovanojimų pristatymo pasiekimų parodoje, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 6 d., prezidentinio ralio „Aplink Lietuvą" taurės įteikimo prezidentūroje rugpjūčio 17 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos ligoninės direktoriumi Daliumi Drunga.
11.00 val. – susitikimas su Lietuvos ir JAV diplomatu, žurnalistu, visuomenės veikėju, ambasadoriumi Vytautu Antanu Dambrava.
13.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

Rugpjūčio 16 d. 14 val. meras dalyvaus kraštiečių šventėje Kuktiškėse.
Rugpjūčio 16 d. 17.30 val. meras dalyvaus Sudeikių kraštiečių šventėje „Pasimatymas prie Alaušo".
Rugpjūčio 17 d. 12 val. meras dalyvaus tarptautinio ralio „Aplink Lietuvą 2014" Lietuvos Respublikos Prezidentės taurei laimėti iškilmingoje apdovanojimų įteikimo ceremonijoje, vyksiančioje LR Prezidentūroje, įteiks prizininkų ekipažui mero taurę.

2014 m. rugpjūčio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mobiliojo ryšio bokšto statybos, detaliojo plano keitimo, LIDL prekybos centro statybos, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl miesto 753-ojo gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 4–6 dienomis, organizavimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. rugpjūčio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčios varpinės varpą laikančios konstrukcijos remonto, kiaulių maro židinio Utenos rajone padarinių likvidavimo, kiaulių laikytojų laikomų kiaulių registracijos, daugiabučių namų renovacijos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Kristaus žengimo į dangų bažnyčios klebonas kun. Kęstutis Palepšys, Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – meras ir administracijos direktorius lankysis Šiaudiniuose, Vyžuonose, Užpaliuose ir Kaniūkuose, domėsis vandentiekio tinklų tiesimu, kaimo diversifikavimo projekto įgyvendinimu.

2014 m. rugpjūčio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kiaulių maro židinio Utenos rajone padarinių likvidavimo, kiaulių laikytojų laikomų kiaulių registracijos, rajono gyventojų informavimo apie kiaulių maro grėsmę, miesto šventės organizavimo, viešinimo, gatvių mieste tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – meras ir administracijos direktorius lankysis mieste, susitiks su gyventojais, domėsis tvarkomomis gatvėmis ar erdvėmis.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. rugpjūčio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kiaulių maro židinio Utenos rajone padarinių likvidavimo, ekstremalios situacijos skelbimo Utenos rajone galimybės, gyvulių laikytojų laikomų gyvulių registracijos, Baltijos kelio 25-mečio rugpjūčio 23 d., minėjimo, miesto šventės, Utenos regiono atliekų tvarkymo centro (URATC) mechaninio biologinio apdirbimo cecho atidarymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos RATC direktorius Mindaugas Bobelis.
9.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. rugpjūčio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl dailininkės Marianos Veriovkinos fondo steigimo, UAB Utenos šilumos tinklų stebėtojų tarybos posėdžio, miesto aplinkkelio, žemės sklypų geodezinių matavimų, miesto šventės organizavimo bei reklamavimo, Baltijos kelio 25-mečio minėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – meras dalyvaus krepšinio klubo „Juventus" dalininkų susirinkime, vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
11.00 val. – VšĮ „Utenos Juventus" valdybos posėdis.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. rugpjūčio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės organizavimo, mėgėjų meno kolektyvų veiklos aktyvinimo, Sirutėnų medicinos punkto, kaimo daugiabučių namų administravimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl daugiabučių namų kvartalų teritorijų sutvarkymo, dokumentų rengimo, projektavimo. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
12.00 val. – susitikimas su iš JAV atvykusiais lietuviais dėl bendradarbiavimo, paramos teikimo.
15.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos komunalininkas" direktoriumi Tautgirdu Narbutu.

2014 m. rugpjūčio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, Baltijos kelio 25-mečio paminėjimo organizavimo, nusipelniusių žmonių pagerbimo miesto gimtadienio proga, daugiabučių namų renovacijos, kaimo daugiabučių namų administravimo, nuotekų tinklų tvarkymo Kaniūkuose, vandentiekio tinklų tiesimo Kaimynuose ir senuosiuose Šiaudiniuose bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – meras, administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė lankysis Sirutėnuose, susipažins su medicinos punkto patalpų būkle.
15.00 val. – meras, administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė lankysis Utenos regiono atliekų tvarkymo centre.

Meras nuo 2014 m. liepos 28 d. iki rugpjūčio 4 d. atostogauja.

Mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2014 m. rugpjūčio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Baltijos kelio 25-mečio paminėjimo organizavimo Utenos rajone, projekto „Krašuonos upės krantinių ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas" įgyvendinimo, Krašuonos upės vagos valymo, A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos įgyvendinamo tarptautinio projekto, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl dalyvavimo Baltijos kelio 25-mečio paminėjime Ukmergės rajone rugpjūčio 23 d., Pasaulinio taikos bėgimo dalyvių sutikimo Utenoje, Utenio a., žemdirbių šventės organizavimo, daugiabučių namų renovacijos, gaisrų pavojaus miškuose bei kitais klausimais.
13.00 val. – vicemeras dalyvaus Pasaulinio taikos bėgimo 2014 dalyvių sutiktuvėse, kurios vyks Utenio aikštėje.
Dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ekstremalios situacijos dėl afrikinio kiaulių maro viruso plitimo, Baltijos kelio 25-mečio paminėjimo organizavimo, gaisrų pavojaus miškuose, kraštiečių šventės Saldutiškyje rugpjūčio 2 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vyr. specialistė Zita Jasiunavičienė.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės administracinės komisijos posėdis.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės organizavimo, ekstremalios situacijos dėl kiaulių maro paskelbimo Utenos rajone, gaisrų pavojaus miškuose dėl užsitęsusios sausros, socialinės situacijos Utenos rajone, Baltijos kelio 25-mečio paminėjimo bei kitais klausimais.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kiaulių maro padarinių likvidavimo, gaisrų pavojaus miškuose dėl užsitęsusios sausros, Aušros gatvės erdvių atidarymo miesto šventės metu, miesto šventės organizavimo, Baltijos kelio 25-mečio paminėjimo organizavimo Utenos rajone, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
15.00 val. – vicemeras dalyvaus Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos skyriaus organizuojamame nacionaliniame vasaros forumo, vyksiančio Sudeikiuose, atidaryme.

2014 m. liepos 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kiaulių maro padarinių likvidavimo, rajono miestelių gatvių tvarkymo, dailininkės Marianos Veriovkinos vardo fondo steigimo, dalyvavimo Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos skyriaus organizuojamame nacionaliniame vasaros forume liepos 28 d. Sudeikiuose, daugiabučių namų kaimo vietovėse administravimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl miesto 753-ojo gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 6 d., organizavimo, nusipelniusių žmonių pagerbimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl aplinkos teršimo nevalytomis buities atliekomis padarinių likvidavimo, daugiabučių namų kaimo vietovėse administravimo, Baltijos kelio 25-mečio paminėjimo organizavimo, miesto gimtadienio organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Zita Paškonienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl miesto erdvių tvarkymo, sutvarkytų erdvių pristatymo visuomenei. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
15.00 val. – meras lankysis Utenos ligoninėje, susitiks su įstaigos vadovais.

2014 m. liepos 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Leliūnų socialinės globos namų plėtros, gatvių pavadinimų mieste, prekybos centrų mieste, miesto gatvių tvarkymo, dalyvavimo Rezeknės (Latvija) miesto šventėje rugpjūčio pradžioje, miesto 753-ojo gimtadienio organizavimo bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas lankysis Užpalių ir Vyžuonų seniūnijose, Kaimynuose ir Šiaudiniuose dėl vandentiekio tinklų tiesimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Bitė Lietuva" laikrodžio Aušros ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžoje veikimo, miesto šventės organizavimo, miesto šventės reklamavimo, nusipelniusių žmonių pagerbimo, daugiabučių namų renovacijos, Vyžuonos parko infrastruktūros kūrimo bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su „Utenos alaus" daryklos vadovu Mariumi Šveistriu.
11.00 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas lankysis Leliūnuose, susitiks su Leliūnų globos namų bendruomene.
13.30 val. – susitikimas su Utenos ir Kėdainių rajonų pagyvenusių pedagogų draugijų „Atgaiva" atstovais. Susitikimas vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
14.30 val. – susitikimas su „iki" prekybos centro atstovais dėl prekybos centro statybos.

2014 m. liepos 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, dalyvavimo Rezeknės (Latvija) miesto šventėje rugpjūčio pradžioje, gatvių mieste remonto, prezidentinio ralio „Aplink Lietuvą", miesto šventės organizavimo, apžiūros-konkurso „Gražiausia sodyba Utenos mieste ir gražiausia sodyba Utenos rajone 2014" laimėtojų apdovanojimo miesto šventės metu bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas. 

Mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2014 m. liepos 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandentvarkos projektų Utenos rajone, kultūros darbuotojų atlyginimo, dėl kvietimų į Rezeknę, Klaipėdą,  dėl savaitgalio renginių: liepos 19 d. Daugailiuose vyks miestelio šventė, skirta miestelio 760-ąjam jubiliejui, dalyvauja meras Alvydas Katinas. Liepos 19-20 d. Kraštiečių susitikimas Vyžuonose, dalyvauja administracijos direktorius Jonas Slapšinskas.

10.00 val.- pasitarimas dėl Baltijos kelio 25-mečio minėjimo organizavimo.

Po pietų – dokumentų peržiūra, einamieji darbai, tikrinimas, vizavimas.

 2014 m. liepos 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitgalio renginių, dėl Baltijos kelio 25-mečio renginių organizavimo ir kt klausimais.

9.00 val. – Saugaus eismo organizavimo komisijos pasitarimas.

11.00 val.- Administracijos direktorius Jonas Slapšinskas dalyvauja pasitarime UAB „Utenos vandenys“ su  Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) direktoriumi Vidmantu Vansavičium dėl vandentvarkos projektų Utenos rajone,  įgyvendinamiems pagal 2014-2020 metų ES paramos programą.

Po pietų – dokumentų peržiūra, einamieji darbai, tikrinimas, vizavimas.

 2014 m. liepos 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vykdomų projektų Kuktiškėse, Daugailiuose, dėl Krašuonos parko, dėl savaitgalio renginių. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.

9.00 val. – dokumentų peržiūra, einamieji darbai.

Po pietų – išvyka į miestą, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su Utenos darbo birža organizuojant viešuosius darbus, dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo pradžioje ir Baltijos kelio 25-mečio renginių. Dalyvauja Utenos teritorinės darbo biržos Utenos sk. vedėjo pavaduotoja Rima Eidimtienė, Utenos raj. Vyžuonų seniūnijos seniūnas Audrius Remeikis, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.

9.30 val. – pasitarimas su tautodailininku Albinu Šileika ir numatomų darbų aptarimas.

14.00 val. – pasitarimas dėl Baltijos kelio 25-mečio renginių.

15.00 val. – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės klausimų, Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės akcininkų susirinkimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono abiturientų išleistuvių, renovadienio–susitikimo su gyventojais dėl daugiabučių namų renovacijos, šimtukininkų pasveikinimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – mero pavaduotojas Utenos rajono savivaldybės administracijoje sveikins Utenos rajono abiturientus, už brandos egzaminus gavusius 100 balų įvertinimą.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Narkūnų piliakalnio aplinkos tvarkymo, daugiabučių namų renovacijos, jaunųjų šaulių stovyklos Vyžuonose, žemdirbių šventės, vyksiančios spalio 17 d., dalyvavimo LR Prezidentės inauguracijos iškilmėse, pramogų Dauniškio parke bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo pradžioje, užsienio šalių delegacijų priėmimo. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl saugos kamerų įdiegimo Adolfo Šapokos gimnazijos teritorijoje, gimnazijos stadiono ir teritorijos apšvietimo įrengimo, atestatų įteikimo abiturientams, tarptautinio Marianos Veriovkinos plenero, vyksiančio Vyžuonėlių dvare liepos 18–27 dienomis, bei kitais klausimais. Dalyvauja Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Saulius Brasiūnas.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Klovinių tvenkinio aplinkos tvarkymo projekto, afrikinio kiaulių maro, nustatyto Latvijoje, pasekmių, gatvių mieste priežiūros ir tvarkymo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo pradžioje, užsienio miestų-partnerių delegacijų pakvietimo į šventę.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 7 d.

Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas nuo 2014-07-07 atostogauja.

 

Mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl tarptautinio bendradarbiavimo, daugiabučių namų renovacijos, gatvių tvarkymo ir priežiūros bei kitais klausimais. Utenos rajono savivaldybės administracijos delegacijos dalyvavimo miesto-partnerio Glubokoje (Baltarusija) šventėje, vykusioje liepos 3–5 dienomis, ir uteniškių dalyvavimo Lietuvos dainų šventėje aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo Utenos rajono gyventojams, apžiūros-konkurso „Gražiausia sodyba Utenos mieste ir gražiausia sodyba Utenos rajone 2014", Dainų šventės „Čia mano namai" 2014, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras ir mero patarėjas Henrikas Zabiela lankysis mieste, apžiūrės tvarkomas gatves, daugiabučių namų kiemus, domėsis daugiabučių namų renovacija.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas

2014 m. liepos 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kultūros renginių liepos mėnesį, Dainų šventės 2014, dalyvavimo Dainų šventės eisenoje liepos 6 d., tiesioginių mero rinkimų, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriumi Lauriu Martšiumi dėl savaeigių plaukiojimo priemonių plaukiojimo Alaušo ežere. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė.
10.00 val. – meras ir mero patarėjas Henrikas Zabiela lankysis mieste, apžiūrės renovuojamą „Saulės" gimnazijos stadioną, Krašuonos parką.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. liepos 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono atstovo dalyvavimo LR Prezidentės inauguracijos iškilmėse, savaeigių plaukiojimo priemonių plaukiojimo Alaušo ežere, bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė, Juridinio skyriaus vedėjas Egidiijus Šinkūnas, Utenos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Jasinevičienė.
10.00 val. – meras ir mero patarėjas lankysis Leliūnų seniūnijoje, Jasonių kaime.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. liepos 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaeigių plaukiojimo priemonių plaukiojimo Alaušo ežere, paramos krepšinio klubui „Juventus", bendradarbiavimo su užsienio partneriais, miesto šventės rugsėjo pradžioje bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė.
9.00 val. – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos veiklos ir teikiamų paslaugų gyventojams pristatymas, pasirengimas euro įvedimui. Dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus vyr. specialistas (Utenos apskritis) Nerijus Stasiulionis.
14.00 val. – susitikimas su prekybos tinklo LIDL atstovais dėl prekybos centro statybos Utenoje.

2014 m. birželio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Palangos gatvės jungties su Kupiškio keliu, daugiabučių namų renovacijos, Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės koplyčios tvarkymo, simbolio, teikiamo nusipelniusiems Utenos rajono žmonėms, bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, pavaduotojas Egidijus Bukys.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono žemdirbių šventės, vyksiančios spalio mėn. Dalyvauja Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimondas Jankauskienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. birželio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Utenos rajono moksleivių vykimo į Dainų šventę organizavimo, daugiabučių namų renovacijos, naktinės prekybos alkoholiu, Utenos aplinkkelio bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis.
Darbotvarkėje – 44 klausimai.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas

2014 m. birželio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro, užsienio miestų partnerių kvietimų dalyvauti miestų šventėse, simbolio naujajai nominacijai projekto, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su dailininkais Lina ir Adomu Šimkaičiais dėl simbolio naujajai nominacijai, skiriamai pagerbti Utenos rajonui nusipelniusius žmonės, kūrimo. Simbolio projekto pristatymas.
10.00 val. – meras lankysis mieste, apžiūrės koplyčią prie Dauniškio ežero, remontuojamas gatves, rekonstruojamus pastatus.
14.00 val. – Utenos rajono trišalės tarybos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2014 m. birželio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 26 d., sprendimų projektų, Tauragnų seniūnijos šventės „Po Tauragnų dangumi", vykusios birželio 20 d., naujosios nominacijos, teikiamos Utenos kraštui nusipelniusiems žmonėms, simbolio, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotoju Broniumi Šaukecku.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis birželio 26 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2014 m. birželio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pašto dėžučių būklės, pašto dėžučių įrengimo prie individualių namų ir daugiabučiuose, Užpalių kanklininkų ansamblio „Pasagėlė", Kuktiškių klebono monsinjoro Juozapo Čeberioko pasveikinimo 80-mečio ir 50 metų kunigystės jubiliejaus progomis, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos laisvosios rinkos instituto renginyje, vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
13.00 val. – Utenos rajono savivaldybėje lankysis Šteinfurto ir Teklenburgo (Vokietija) apskričių delegacija. Vyks susitikimas su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu, kitais savivaldybės vadovais. Po pietų svečiai susipažins su miestu, lankysis parkuose, Utenio stadione, Utenos daugiafunkciame sporto centre ir kt.

2014 m. birželio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kultūros ir sporto įstaigų salių nuomos renginių organizatoriams, Lietuvos laisvosios rinkos instituto renginio Utenos rajono savivaldybės administracijoje birželio 20 d., rodyklės į Vyžuonėlių dvarą pastatymo, ruošiantis tarptautiniam plenerui, vyksiančiam dvare liepos mėnesį, bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
9.00 val. – susitikimas su tarptautinio ralio „Aplink Lietuvą 2014" Prezidentės taurei laimėti organizatoriais. Ralis vyks rugpjūčio 15-17 d.
11.00 val. – meras, administracijos direktorius Jonas Slapšinskas ir mero patarėjas Henrikas Zabiela lankysis Užpalių seniūnijoje, susitiks su seniūnu, bendruomenės atstovais, aplankys aerodromą, cerkvę.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.30 val. – meras dalyvaus tarptautinio tapytojų plenero „Alaušas 2014" Sudeikiuose uždarymo ceremonijoje.

2014 m. birželio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LEADER programos projektų įgyvendinimo, kvietimo teikti paraiškas LEADER programai, birželio 19 d. lankymosi Užpalių seniūnijoje, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos regiono Vietos veiklos grupės pirmininkė Jolita Umbrasienė.
10.00 val. – meras dalyvaus spaudos konferencijoje, kurioje bus pristatytas Europos Tarybos Utenos rajono savivaldybei įteiktas apdovanojimas „Už kraštovaizdį".

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. birželio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pramogų Dauniškio parke, vasaros kavinės Dauniškio parke, LR Ūkio ministerijos renginio „Atraskite galimybes savo verslui" bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
9.00 val. – meras dalyvaus LR Ūkio ministerijos organizuojamame renginyje „Atraskite galimybes savo verslui", vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
DARBOTVARKĖ
9.00-9.30 val. Registracija.
9.30-09.40 val. Ūkio ministro Evaldo Gusto sveikinimas.
9.40-9.45 val. Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino sveikinimas.
9.45-10.05 val. Sąžiningo kainų perskaičiavimo, įvedant eurą, kampanija. Ūkio viceministrė Rasa Noreikienė.
10.05-10.45 val. 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų pristatymas. Ūkio viceministras Marius Skarupskas.
10.45-11.45 val. Diskusija apie regiono plėtrą, potencialą, kryptis. Dalyvauja: Ūkio ministerijos vadovybė, vietos verslo ir mokslo atstovai.
11.45-12.00 val. Spaudos konferencija (žiniasklaidai).
I. Sesija (skirta verslui)
12.15-12.35 val. Verslo finansavimo galimybės (INVEGA).
12.35-12.55 val. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) paramos priemonės verslui (inovaciniai čekiai, mokesčių lengvatos, patentai).
12.55–13.15 val. Eksporto kompetencijų ugdymas ir kooperacija (pameistrystės programa, Eksporto akademija, Lyderystės ekspresas, klasterizacija) („Versli Lietuva").
13.15-13.35 val. 2007 – 2013 – ųjų fi nansavimo laikotarpis – patirtis ir įžvalgos" (LVPA).
13.35–14.15 val. Individualios verslininkų konsultacijos (INVEGA, MITA, LVPA, „Versli Lietuva").

II. Sesija (skirta savivaldybių darbuotojams)
12.15 -13.15 val. „Komunikacija su investuotojais: kaip pateikti regiono stipriausias puses?" („Investuok Lietuvoje").

2014 m. birželio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl birželio 11–12 dienomis Vroclave (Lenkija) vykusiame 14-ame Europos Tarybos susitikime Utenos rajono savivaldybei įteikto aukščiausio Europos Tarybos apdovanojimo „Už kraštovaizdį" už projektą „U – parkai. U – posūkis, kuris mums patinka", bendravimo su žiniasklaida, Ūkio ministerijos Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje rengiamo renginio „Atraskite galimybes savo verslui" bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje.
DARBOTVARKĖ
11.00 – 11.30 val.
1. Dėl Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo ir Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo.
11.30 – 12.00 val.
2. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto.
12.00 – 12.20 val.
3. Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimų projektų.
12.20 – 12.30 val.
4. Dėl Bosnijos ir Hercegovinos savivaldybių asociacijos pagalbos prašymo.
12.30 – 12.40 val.
5. Informacija apie LSA raštą LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui dėl merų ir merų pavaduotojų darbo užmokesčio.
6. Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo papildymo 191 straipsniu pakeitimo įstatymo projekto.

2014 m. birželio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Alių motokroso trasos, birželio 17 d. A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyksiančio Ūkio ministerijos renginio, prekybos centro LIDL statybos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – naujosios nominacijos, skirtos pagerbti Utenos rajonui nusipelniusius žmonės, simbolio projekto pristatymas.
9.30 val. – susitikimas su Aukštaitijos sporto klubo „Porteris" atstovais dėl organizuojamų motokroso varžybų.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

Birželio 15 d., sekmadienį, meras dalyvaus tarptautinėje poezijos šventėje „...ir saulas diementas žėruos..." (A. Miškinis). 14 val. – poezijos skaitymai ir literatūrinės Antano Miškinio premijos įteikimo ceremonija Juknėnuose (Daugailių sen.), Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje. 18 val. – poezijos ir muzikos vakaras Utenoje, prie Dauniškio ežero.

2014 m. birželio 12 d.

8,15 val. – vadovų pasitarimas dėl pasiūlymo organizuoti „Išsipildymo akcijai" skirtą renginį „Įžiebkime kalėdinę eglutę", Utenos muzikos mokyklos apšiltinimo, respublikinės žiniasklaidos pasiūlymų, Prezidentės taurės ralio „Aplink Lietuvą", Blagodat dvaro Vyžuonėlėse atgaivinimo renginių, dainų šventės „Čia mano namai", Alių motokroso trasos bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.
9.30 val. – pasitarimas dėl 2014 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
10.00 val. – pasitarimas dėl sporto klubų veiklos ir finansavimo. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
14.00 val. – pasitarimas dėl papildomų darbų mieste.
15.30 val. – meras susitinka su Panevėžio miesto meru ir Panevėžio savivaldybės administracijos atstovų delegacija. Vizito tikslas – pasisemti patirties iš Utenos rajono savivaldybės sporto veiklos vystymo, sporto infrastruktūros plėtros srityse bei kt.
16.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2014 m. birželio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl tikslinio Užpalių aerodromo teritorijos panaudojimo, LR Ūkio ministerijos renginio, vyksiančio Utenoje birželio 17 d., daugiabučių renovacijos, kelių tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Tichomirovienė.
10.00 val. – meras dalyvaus LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje.
D A R B O T V A R K Ė
10.00–10.15 Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.
10.15–10.30 Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7 ir 8 priedėliais įstatymo projektas.
10.30–11.00 Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30, 302, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 351, 352, 353, 354 straipsniais įstatymo projektas.
11.00–11.20 Miškų įstatymo 1, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
11.20–11.35 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
11.35–11.50 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5, 12, 13, 36, 40, 41, 42, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

2014 m. birželio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2014 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo, lėšų poreikio, investicinių projektų įgyvendinimo, LR Ūkio ministerijos renginio, vyksiančio Utenoje birželio 17 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
9.00 val. – pasitarimas dėl lėšų poreikio socialinių paslaugų teikimui Utenos rajono gyventojams. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
15.00 val. – meras dalyvaus tautodailininkės Odetos Bražėnienės jubiliejinės parodos atidaryme Utenos kraštotyros muziejuje.

2014 m. birželio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendravimo su žiniasklaida, mokinių maitinimo mokyklose, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – meras dalyvaus Tauragnų Šv. Jurgio parapijos klebono, garbės kanauninko Broniaus Šlapelio jubiliejaus minėjime, sveikins jubiliatą 80-mečio proga, kunigystės 50-mečio ir 40 metų darbo Tauragnuose progomis.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus

2014 m. birželio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vyžuonų pagrindinės mokyklos 150 metų jubiliejaus paminėjimo, prekybos centro LIDL statybos vietos, Grybelių gatvės jungties su keliu Utena–Kaunas formavimo, taksi firmų veiklos, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja. vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.30 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl vasaros kavinės steigimo ir pramogų organizavimo Dauniškio parke.
11.00 val. – meras dalyvaus Euroregiono „Ežerų kraštas" narių grupės susirinkime, vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje.

2014 m. birželio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo Utenos rajono gyventojams, socialinės situacijos rajono seniūnijose, krizių centro „Angelų pieva" teikiamų paslaugų, pramogų Dauniškio parke, amfiteatro statybos Vyžuonos parke, euroregiono „Ežerų kraštas" narių grupės susitikimo, vyksiančio Utenoje birželio 6 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.30 val. – susitikimas su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktore Vida Garunkštyte dėl Kirdeikių bibliotekos tvarkymo pagal programą LEADER.
11.00 val. – Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo komisijos posėdis.
14.00 val. – pasitarimas dėl elektroninių kortelių įvedimo mokyklose.
14.30 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
15.00 val. – Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2014 m. birželio 4 d.

8.15 val. – pasitarimas su savivaldybės mero pavaduotoju, patarėjais, tarybos sekretore ir administracijos vadovais.
9.30 val. – susitikimas su investuotojais.
10.30 val. – pasitarimas su tarybos nariu Gintaru Vidžiūnu.
13.00 val. – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra.
14.00 val. – Išvyka į Grybelių kaimą dėl gatvės būklės, Vyžuonos parko po antrojo darbų etapo apžiūra, buvusio kino teatro „Taurapilis" rekonstrukcijos vizitavimas.

2014 m. birželio 3 d.
8.15 val. – pasitarimas su savivaldybės mero pavaduotoju, patarėjais, administracijos vadovais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra.
13.00 val. - Utenos regiono plėtros tarybos posėdis „Gražutės regionio parko lankytojų centro" salėje (Laisvoji aikštė 14, Salakas, Zarasų rajonas).

2014 m. birželio 2 d.

8.15 val. – pasitarimas su savivaldybės mero patarėjais, tarybos sekretore ir administracijos vadovais.
9.00 val.- pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – dokumentų peržiūra.
Po pietų – einamieji reikalai, išvykos pagal gyventojų prašymus, dokumentų tikrinimas, vizavimas.

2014 m. gegužės 30 d.
8.15 val. – pasitarimas su savivaldybės mero patarėjais, tarybos sekretore ir administracijos vadovais dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, dėl donorystės akcijos pagal Santariškių klinikų prašymą. Dalyvauja savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė
10.00 val. – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra.
11.00 val. – vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.
15.00 val. – Comenius projekto delegacijos priėmimas Utenos rajono savivaldybės administracijoje. Dalyvauja Vyžuonų pagrindinės mokyklos pedagogai, svečiai iš Turkijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos,Čekijos, Portugalijos ir Lenkijos.

2014  m. gegužės 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 48 klausimai.

Po pietų- gyventojų priėmimas

2014  m. gegužės 28 d.8.15 val. - pasitarimas su savivaldybės mero patarėjais, tarybos sekretore ir administracijos vadovais.

9.00 val. - susitikimas su UAB „Utenos šilumos tinklai" ir UAB „Utenos vandenys" vadovais.
11.00 val. - susitikimas su investuotojais.
16.00 val. - Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis gegužės 29 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2014 m. gegužės 27 d.
8.15 val. - pasitarimas su savivaldybės mero patarėjais, tarybos sekretore ir administracijos vadovais.
10.00 val. - Susitikimas su atlikėju Žilvinu Žvaguliu.
13.00 val. - Pasitarimas su Utenos miškų urėdu Stasiu Kvedaru.
17.00 val. - Dalyvavimas Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" bendruomenės šventėje.

2014 m. balandžio 29 d.

8.15 val. - pasitarimas su savivaldybės mero pavaduotoju, patarėjais, tarybos sekretore ir administracijos vadovais.

10.00 val. - išvyka su savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskiene į Narutėnų kaimą Daugailių seniūnijoje sprendžiant pareiškėjos Kilitėjos Vasilevskajos nuosavybės teisių atkūrimo į giminaičio turėtą žemę ir statinius klausimą.

13.00 val. - lankymasis Pavasarinėje knygų mugėje Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

15.00 val. - Šv. Florijono šventės dalyvių sveikinimas Utenos kultūros centre.

2014 m. balandžio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sklypo mieste projektinių pasiūlymų, pramonės ir verslo plėtros, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 24 d., sprendimų projektų, miesto gatvių būklės, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis kovo 27 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2014 m. balandžio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo mėnesį, organizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 24 d., bendradarbiavimo su žiniasklaida, delegacijos iš miesto-partnerio Lidčiopingo (Švedija) vizito balandžio pabaigoje, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – susitikimas su Utenos ligoninės direktoriui Daliumi Drunga dėl Utenos ligoninės konsultacinės poliklinikos patalpų remonto.

10.30 val. – meras, administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, administracijos skyrių specialistai dalyvaus išvykoje po miestą, kurios metu susitiks su gyventojais, išklausys pastarųjų prašymų ir pageidavimų, aptars problemų sprendimo būdus.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. balandžio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, Utenos ligoninės konsultacinės poliklinikos patalpų remonto, euro įvedimo priemonių plano sudarymo, buvusio Taurapilio kino teatro patalpų remonto, Kaimynų ir Šiaudinių kaimuose įgyvendinamo vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo projekto bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – susitikimas su Utenos darbo biržos direktoriumi Egidijumi Puodžiuku dėl Darbo biržos patalpų perkėlimo, nedarbo lygio Utenos rajone.
11.00 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas dalyvaus pasitarime dėl daugiabučių namų renovacijos situacijos Utenos rajone. Pasitarimas vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje, posėdžių salėje.
18.00 val. – meras dalyvaus renovuoto Utenos kultūros centro atidaryme bei kompozitoriaus Algimanto Raudonikio 80-mečiui paminėti skirtame koncerte.

2014 m. balandžio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto seniūnaičių rinkimų, vykusių balandžio 15 d., rezultatų, renovuoto Utenos kultūros centro atidarymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 24 d., sprendimų projektų, aplinkkelio tvarkymo, buvusios Utenos kolegijos bibliotekos pastato bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl kaimynų ir Šiaudinių kaimuose įgyvendinamo vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo projekto. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. balandžio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kultūros, švietimo ir ugdymo įstaigų renovacijos, gatvių mieste remonto, projekto „Aušros gatvės viešųjų erdvių sutvarkymas" įgyvendinimo, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.00 val. – susitikimas su Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros vedėju Eimantu Puodžiuku dėl žolės deginimo daromos žalos gamtai, žolės degintojų baudimo.
10.00 val. – meras dalyvaus Pasaulinės kultūros dienos renginiuose. 10 val. – vėliavos pakėlimas Utenio aikštėje. 14 val. – šventinis minėjimas Utenos kultūros centre.
12.00 – 17.00 val. – miesto seniūnaičių rinkimai Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

2014 m. balandžio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl delegacijos iš Kovelio (Ukraina) priėmimo, pašto dėžučių mieste, Utenos „Laimės“ choro dalyvavimo muzikiniame projekte, kovų daromos žalos Dauniškio parke, balandžio 15 d. vyksiančios Pasaulinės kultūros dienos, seniūnaičių rinkimų balandžio 15 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su savivaldybės kontrolieriaus patarėja Daiva Karaliene, laikinai vykdančia savivaldybės kontrolieriaus pareigas, dėl konsoliduotos finansinės ataskaitos išvados.
15.30 val. – delegacijos iš Kovelio (Ukraina) priėmimas Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

2014 m. balandžio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos muzikos mokyklos 50-ies metų jubiliejaus minėjimo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, paramos NVO ir jaunimo organizacijoms, renovuoto Utenos kultūros centro atidarymo ceremonijos balandžio 17 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su kavinės „Elfas" vadovais dėl vasaros kavinės steigimo. .Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, išvykos pagal gyventojų prašymus, dokumentų tikrinimas, vizavimas.

2014 m. balandžio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gatvės prie Gaspariškių mikrorajono tvarkymo, Utenos rajono savivaldybės pavaldžių įmonių transporto priemonių, laisvalaikio salių kaimo vietovėse, kariui partizanui Antanui Kraujeliui skirto paminklo atidarymo ceremonijos bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdžio, vykusio balandžio 9 d. Vilniuje, aptarimas.
10.00 val. – meras dalyvaus konferencijoje„Gazelė 2014", vyksiančioje Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Konferencijos organizatorius – UAB „Verslo žinios". Konferencijoje dalyvaus Lietuvos verslo įmonių, organizacijų, bendrovių vadovai, bus dalijamasi idėjomis, kaip sukurti įmonės vertę, didinti įmonės konkurencingumą ir sėkmingiau parduoti.
11.00 val. – susitikimas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriumi, vidaus tarnybos generolu Remigijumi Baniuliu ir Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos viršininku Olegu Kovalevskiu.
13.30 val. – susitikimas su Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriumi Vladislovu Kadleriu.
15.00 – atkurtos „Utenio" futbolo komandos vadovų ir žaidėjų prisistatymas Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

2014 m. balandžio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Peticijų komisijos posėdžio, mokinių maitinimo mokyklose pertvarkos, Utenos „Laimės" choro dalyvavimo muzikiniame projekte, Kovelio (Ukraina) delegacijos vizito balandžio 14-17 d. bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje.
DARBOTVARKĖ
10.00 – 10.30 val.
1. Dėl regioninės svarbos projektų statuso įteisinimo projekto.
10.30 – 11.00 val.
2. Informacija apie Lean metodikos diegimą viešojo sektoriaus institucijose.
11.00 – 11.20 val.
3. Dėl savivaldybių pozicijos nuo 2015 metų nustatant piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo modelį, finansavimo būdus bei lėšų poreikio piniginei paramai dydį.
Kviečiami dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.
11.20 – 11.30 val.
4. Dėl piniginės socialinės paramos įgyvendinimo pilotinėse savivaldybėse nuo 2015 metų.
11.30 – 11.50 val.
5. Informacija dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo keitimo projektų.
11.50 – 12.10 val.
6. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos dalyvavimo projektuose, skatinančiuose verslumą savivaldybėse.
12.10 – 12.20 val.
7. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimo preliminarios sąmatos patvirtinimo.

2014 m. balandžio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų iš užsienio ir Lietuvos pritraukimo, strateginio planavimo, mokinių maitinimo mokyklose pertvarkos, informacijos teikimo Utenos rajono žiniasklaidai, žolės deginimo keliamo pavojaus bei kitais klausimais. Tauragės rajono savivaldybės delegacijos vizito, vykusio balandžio 7 d., aptarimas.
11.00 val. – susitikimas su Lietuvos futbolo federacijos atstovais dėl atkurto „Utenio" futbolo klubo.
14.00 val. – susitikimas su LR Seimo nariu Juozu Oleku.
15.00 val. – meras dalyvaus darbo grupės parengti nominacijos (apdovanojimo), kuria bus pagerbiami Utenos rajonui nusipelnę žmonės, nuostatus ir apsvarstyti simbolį, teikiamą apdovanojamiesiems, pasitarime.

2014 m. balandžio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, Utenos moterų krepšinio, paramos Utenos futbolo klubui, mokinių maitinimo mokyklose, renovuoto Utenos kultūros centro atidarymo ceremonijos organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo, vykusio balandžio 4 d., aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – Tauragės rajono savivaldybės mero Prano Petrošiaus vizitas Utenos rajono savivaldybėje. Priėmimas pas Utenos rajono savivaldybės merą Alvydą Katiną.
Po pietų – pasitarimai savivaldybės administracijoje, susitikimai su interesantais, dokumentų peržiūra, vizavimas

2014 m. balandžio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinio būsto skyrimo, medžių mieste priežiūros, senų, svyrančių medžių panaikinimo, Utenos kultūros centro salės naujų kėdžių pastatymo. savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavime, vyksiančiame Lietuvos rašytojų sąjungos rūmuose, Vilniuje.
Suvažiavimo darbotvarkė
11.00 Suvažiavimo pradžia.
11.15–11.30 Reglamento, sekretoriato, balsų skaičiuotojų (atviro balsavimo) tvirtinimas.
11.30–11.50 LRS metinė ataskaita. Pranešėjas LRS pirmininkas Antanas A. Jonynas.
11.50–12.10 Valdybos metinė ataskaita. LRS pirmininko pavaduotojos B. Augustinienės pranešimas.
12.10–12.30 Pranešėjų atsakymai į klausimus. Ataskaitų tvirtinimas.
12.30–13.30 Rezoliucijos, pareiškimai ir kiti klausimai.
13.30 Suvažiavimo uždarymas.

2014 m. balandžio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinės rizikos asmenų apgyvendinimo „Angelų pievos" nakvynės namuose, maitinimo paslaugos teikimo socialinės rizikos asmenims, Užpalių ambulatorijos stogo remonto bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su Seimo nare Milda Petrauskiene, Seimo nariu, Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininku Juru Požėla, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidente Daina Gudzinevičiūte dėl sporto veiklos plėtros Utenos rajone.
13.00 val. – meras dalyvaus LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos rengiamoje konferencijoje „Jaunimo NVO bendradarbiavimas su vietos savivalda", vyksiančioje LR Seime. Konferencijoje meras pasidalins gerąja jaunimo organizacijų ir savivaldybės bendradarbiavimo praktika.

2014 m. balandžio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto seniūnaičių rinkimų balandžio 15 d. organizavimo, Švedijos socialinių darbuotojų delegacijos vizito Utenos rajone balandžio pabaigoje, Kultūros dienos balandžio 15 d. paminėjimo, Peticijų komisijos posėdžio organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vyr. specialistė Kristina Andrulienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl miesto tvarkymo, Utenos daugiafunkcio sporto centro teritorijos paskelbimo nerūkymo zona, Metalo gatvės pavadinimo keitimo. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
14.00 val. – susitikimas su dirigentu, profesoriumi, humanitarinių mokslų daktaru Algirdu Vyžintu dėl leidinio leidybos ir bendradarbiavimo.

2014 m. balandžio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sklypo prie miesto teritorijos formavimo, viešosios informacijos teikimo rajono žiniasklaidai, medicinos punktų kaimo vietovėse tinklo optimizavimo, aikštelės šalia J. Basanavičiaus ir Maironio gatvių sankirtos bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.
9.00 val. – pasitarimas dėl kolumbariumo projekto įgyvendinimo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos Indra" savininku Antanu Kibicku dėl bendradarbiavimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų tikrinimas, peržiūra, vizavimas.

2014 m. kovo 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Klovinių tvenkinio aplinkos tvarkymo projekto įgyvendinimo, buvusio SNORO banko pastato, buvusios Utenos kolegijos bibliotekos pastato, aikštelės šalia J. Basanavičiaus ir Maironio gatvių sankirtos bei kitais klausimais. Dalyvauja Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val. – susitikimas su Utenos ROTARY klubo nariais.

2014 m. kovo 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, kraštiečių klubo „Indraja" veiklos ir projektų įgyvendinimo, buvusio SNORO banko pastato varžytinių, buvusio Utenos kolegijos bibliotekos pastato, kempingo Sudeikiuose, buvusios senosios pieninės aikštelės įregistravimo bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Tichomirovienė.
8.45 val. – susitikimas su Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininku Olegu Kovalevskiu dėl šv. Florijono dienos ir Utenos krašto ugniagesių 90 metų veiklos jubiliejaus minėjimo gegužės 4 d.
10.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
10.00 – 10.40 val. Dėl numatomos įvesti užstato sistemos atliekų tvarkymo sektoriuje.
11.40 – 11.00 val. Dėl Aplinkos ministerijos inicijuoto projekto.
11.00 – 11.30 val. Dėl konteinerių plėtros.
11.30 – 12.00 val. Dėl siūlomų Atliekų tvarkymo įstatymo ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų.
12.00 – 12.30 val. Kiti klausimai. Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos įgyvendinimo

2014 m. kovo 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, socialinių paslaugų teikimo, baltarusių poeto Vladzimiro Niakliajevo knygos „Polonezas. Eilėraščiai ir poema" pristatymo Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 29 klausimai.
15.00 val. – baltarusių poeto Vladzimiro Niakliajevo, poeto ir vertėjo Jono Liniausko priėmimas Utenos rajono savivaldybės administracijoje. 17.00 val. – meras dalyvaus Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyksiančiame Vladzimiro Niakliajevo knygos „Polonezas. Eilėraščiai ir poema" pristatyme, kuriame taip pat dalyvauja knygos autorius Vladzimiras Niakliajevas, poetas ir vertėjas Jonas Liniauskas, poetė Regina Katinaitė-Lumpickienė. Muzikuos Utenos muzikos mokyklos mokiniai.

2014 m. kovo 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl buvusio „Taurapilio" pastato rekonstrukcijos projekto, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 27 d., LEADER projektų įgyvendinimo, teisinių paslaugų teikimo, daugiabučių namų teritorijų infrastruktūros tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
9.30 val. – susitikimas su Utenos rajono spaudos atstovais. Interviu.
10.00 val. – susitikimas su Daugailių klebonu kun. Sauliumi Kalvaičiu dėl labdaros valgyklos socialiai remtiniems Utenos rajono gyventojams.
11.30 val. – susitikimas su Utenos kultūros centro vadovais, kolektyvu, rekonstruoto Utenos kultūros centro apžiūra.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2014 m. kovo 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vaižganto gatvės tęsinio, kitų gatvių mieste remonto, kavinės Utenos kultūros centre rekonstrukcijos, Vyžuonos parko slidinėjimo trasų, žaidimo aikštelių, takų įrengimo, Krašuonos parko tvarkymo, Aušros gatvės viešųjų erdvių rekonstravimo projekto, Užpalių ambulatorijos stogo remonto, lopšelio-darželio „Voveraitė" aplinkos tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Vytautas Leika, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas lankysis Pakalnių miestelyje, susitiks su vietos verslininkais.
14.00 val. – Utenos miesto 753-ojo gimtadienio organizacinio komiteto pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo mėnesį.

2014 m. kovo 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 27 d., buvusio Snoro banko pastato, buvusios Utenos kolegijos bibliotekos pastato, bešeimininkių pastatų, baudų neprižiūrimų pastatų savininkams, Utenos rajono socialinių paslaugų centro patalpų bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Biruta Vaškeliene dėl baltarusių poeto Vladzimiro Niakliajevo knygos „Polonezas" pristatymo.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis kovo 27 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2014 m. kovo 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl dalyvavimo TV3 projekte „Chorų karai", bendradarbiavimo su jaunimo organizacijomis, miesto seniūnaičių rinkimų balandžio 15 d., miesto gatvių remonto bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis,
9.00 val. – pasitarimas dėl miesto apželdinimo, akcijos „Žydinti Utena" organizavimo. Dalyvauja savivaldybės vyr. architektas Evaldas Rimas.
15.00 val. – meras dalyvaus Utenos dailės mokyklos galerijoje atidaromoje tarptautinėje gamtos fotografijų parodoje „Žemės diena 2014 – Utena". Parodos organizatorius – gamtos fotografų klubas „Žalias skėtis".
18.00 val. – meras dalyvaus krepšinio varžybose Utenos daugiafunkciame sporto centre. Susitinka Utenos „Utena" ir Marijampolės „Sūduva".

2014 m. kovo 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, paramos smulkiajam verslui, buvusio Utenos kolegijos bibliotekos pastato, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 27 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su žurnalistu Stanislovu Balčiūnu dėl monografijos apie Užpalių miestelį.
14.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
15.00 val. – Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2014 m. kovo 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nerūkymo zonų, tarptautinio dailininkų plenero Utenos rajone, viešbučio „Angelas" teikiamų paslaugų, regioninio seminaro apie atliekų tvarkymą, buvusio SNORO banko pastato, bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vyr. specialistas Arvydas Mitalas.
10.00 val. – meras dalyvaus regioniniame seminare apie atliekų tvarkymą, kurio pirmoji dalis vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje, antroji, nuo 14.00 val. – Utenos muzikos mokykloje. Seminaro organizatoriai – LR Aplinkos ministerija ir Lietuvoje veikiančios aplinkosauginės organizacijos. Seminaro tikslas – didinti Utenos regiono gyventojų ir atskirų savivaldybių bendruomenių ekologinį sąmoningumą bei skatinti aktyvų gyventojų ir bendruomenių įsitraukimą į atliekų tvarkymo planavimą.

2014 m. kovo 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nerūkymo zonų prie Utenos daugiafunkcio sporto centro, daugiabučių namų renovacijos, dalyvavimo TV3 projekte „Chorų karai", LR Aplinkos ministerijos ir Lietuvoje veikiančių aplinkosauginių organizacijų rengiamo seminaro apie atliekų tvarkymą Utenoje kovo 19 d., Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio Visagine, Leliūnų socialinės globos namų, Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 90-mečio minėjimo bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su viešbučio „Angelas" vadovais dėl bendradarbiavimo.
13.30 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio Visagine.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Dėl Utenos regiono plėtros 2009–2016 m. plano įgyvendinimo 2013 metų ataskaitos.
2. Dėl regioninių priemonių įgyvendinimo.
3. Dėl VP3-1.2-VRM-01-R priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" Utenos regiono projektų sąrašo 2007-2013 m. laikotarpiui tikslinimo.
4. Dėl VP1-4.1-VRM-04-R priemonės „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas" Utenos regiono projektų sąrašo 2011-2013 m. laikotarpiui tikslinimo.
5. Dėl VP1-4.2-VRM-04-R priemonės „Teritorijų planavimas" Utenos regiono projektų sąrašo 2010–2013 laikotarpiui tikslinimo.
6. Dėl VP3-3.4-ŪM-04-R priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" Utenos regiono projektų sąrašo 2007–2013 m. laikotarpiui tikslinimo.
7. Dėl VP1-4.2-VRM-02-R priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai", Utenos regiono projektų sąrašo 2011-2013 metų laikotarpiui tikslinimo.
8. Dėl VP2-4.4-SM-02-R priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra" Utenos regiono projektų sąrašo 2007-2013 m. laikotarpiui tikslinimo.
9. Dėl VP3-1.4-AM-06-R priemonės „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" Utenos regiono projektų sąrašo 2007-2010 m. laikotarpiui tikslinimo.
10. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimų.
11. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio organizavimo.

2014 m. kovo 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio kovo 18 d. Visagine, Utenos Laimės choro dalyvavimo TV3 projekte „Chorų karai", nevyriausybinės organizacijos „Lion" steigiamo Dienos centro rizikos grupės vaikams ir jaunimui Užpalių seniūnijoje, socialinių paslaugų teikimo rajono seniūnijose bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos tarybos posėdyje.
14.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininku Olegu Kovalevskiu dėl Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 90-mečio minėjimo organizavimo.

2014 m. kovo 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo organizavimo mokyklose, Utenos tėvų asociacijos teiktos peticijos nagrinėjimo, LEADER programos projektų, projekto „Utenos rajono Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) upės statinių renovacija" bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vyr. specialistė Kristina Andrulienė.
9.30 val. – susitikimas su UAB Utenos komunalininko direktoriumi Tautgirdu Narbutu dėl miesto tvarkymo, gatvių remonto. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2014 m. kovo 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos muzikos mokyklos jubiliejaus paminėjimo gegužės mėnesį, miesto seniūnaičių rinkimų, religinių bendruomenių prašymų tvarkyti maldos namų pastatus, miesto gatvių remonto, bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos muzikos mokyklos direktorius Arūnas Katinas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
14.00–17.00 val. – meras dalyvaus LR Aplinkos ministerijoje vyksiančioje apskritojo stalo diskusijoje „2014–2020 m. ES paramos atliekų tvarkymui prioritetai ir finansavimo būdai". Diskusijos tikslas – aptarti su dalyviais 2014–2020 m. atliekų sektoriaus finansavimo ES lėšomis prioritetus, tikslus, veiklas, galimus projektų planavimo ir finansavimo būdus.
Darbotvarkė
14.10–14.20 ES paramos atliekų sektoriui efektyvumo ir 2014–2020 m. finansavimo prioritetų nustatymo vertinimo pristatymas.
14.20–14.30 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos atliekų tvarkymo srityje veiklų nustatymas.
14.30–15.30 Diskusija dėl 2014–2020 m. prioritetų ir įgyvendinimo būdų.
15.45–17.00 Diskusija dėl 2014–2020 m. prioritetų ir įgyvendinimo būdų (tęsiama), diskusijos apibendrinimas.

2014 m. kovo 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose, buvusio kino teatro „Taurapilis" pastato rekonstrukcijos, Utenos muzikos mokyklos pastato apšiltinimo bei kitais klausimais. Kovo 11-osios ir Utenos daugiafunkcio sporto centro 60-mečio minėjimų aptarimas.
11.00 val. – interviu televizijai dėl 753-ojo miesto gimtadienio, minimo rugsėjo mėnesį, bei pasirengimo miesto šventei.
14.00 val. – susitikimas su Kaniūkų bendruomenės pirmininku Virginijumi Keraminu.
15.00 val. – meras lankysis Medenių gyvenvietėje.

2014 m. kovo 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Kovo 11-osios minėjimo Utenos daugiafunkciame sporto centre, sporto veteranų pasveikinimo Utenos daugiafunkciame sporto centro (sporto mokyklos) 60-mečio proga, laisvalaikių salių veiklos, šviesaus atminimo Utenos krašto garbės piliečio Algirdo Grašio pagerbimo bei kitais klausimais. Finansų ministerijos inicijuoto renginio apie ES investicijų naudą Utenos rajono gyventojams, vykusio kovo 7 d., aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2014 m. kovo 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Atkočiškių kaimo kelio remonto, mokinių maitinimo mokyklose, Finansų ministerijos inicijuoto renginio apie ES investicijų naudą Utenos rajono gyventojams bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos inicijuotame renginyje apie Europos Sąjungos investicijų naudą Utenos rajono gyventojams. Renginys vyks A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Renginyje dalyvaus finansų ministras Rimantas Šadžius, pristatysiantis pranešimą „Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos ir kiti aktualūs eurointegracijos aspektai". Vyks diskusija „Žemiausia šilumos kaina Lietuvoje. Kokią gi dar Eurointegracijos naudą jaučia uteniškiai? Kokių investicijų laukia?". 12:30–13:30 val. trumpa ekskursija po Utenos A. ir M. Miškinių viešąją biblioteką.
14.00 val. – susitikimas su finansų ministru Rimantu Šadžiumi Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

2014 m. kovo 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LR Finansų ministerijos Utenoje kovo 7 d. rengiamos diskusijos ES investicijų, euro įvedimo ir kt. klausimais, kelių remonto, susitikimo su Seimo nariais, medelių sodinimo akcijos, bendradarbiavimo su užsienio partneriais bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
9.00 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas susitinka su Seimo nariais Vida Marija Čigriejiene, Kaziu Starkevičiumi, Vytautu Juozapaičiu.
12.30 val. – meras Utenos kolegijoje dalyvaus sutarties tarp Utenos kolegijos ir Rėzeknės aukštosios mokyklos (Latvija) pasirašyme. Sutartį pasirašys prof. dr. Gintautas Bužinskas, Utenos kolegijos direktorius, ir prof. dr. Edmunds Teirumnieks, Rėzeknės aukštosios mokyklos rektorius. Bus pasirašoma tarptautinės jungtinės SVETINGUMO VADYBOS studijų programos vykdymo sutartis, kurioje apibrėžti šalių įsipareigojimai vykdant Svetingumo vadybos studijų programą, programos valdymo, viešinimo, studijų administravimo, finansų valdymo, kokybės užtikrinimo ir kiti svarbūs klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2014 m. kovo 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose, viešbučio statybos mieste, buvusio Utenos kolegijos bibliotekos pastato, eismo apribojimo vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose bei kitais klausimais.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarime.
16.00 val. – susitikimas su europarlamentaru, kandidatu į LR Prezidentus Zigmantu Balčyčiu. Lankymasis UAB Utenos šilumos tinkluose.
17.00 val. – meras dalyvaus filmo apie Prezidentą Algirdą Brazauską POST SKRIPTUM. PAMIRŠTI SAKINIAI peržiūroje, vyksiančioje Utenos muzikos mokykloje.

2014 m. kovo 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose, Aukštakalnio pradinės mokyklos rekonstrukcijos, teritorijų planavimo, miesto plėtros bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos vandenys" direktoriumi Adolfu Juršiu dėl prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.
10.00 val. – susitikimas su naujuoju Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. kovo 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl reklamos mieste, LR Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės vizito, Kovo 11-osios minėjimo, bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – LR Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės vizitas Utenos rajone.
Vizito darbotvarkė:
13:30 – 14:15 susitikimas su Utenos rajono meru Alvydu Katinu ir kitais Utenos rajono savivaldybės vadovaujančiais darbuotojais.
14:30 – 15:15 susitikimas su Utenos socialinės globos namų bendruomene (direktorius Osvaldas Žiezdrys, Akočiškių k., Utenos r.)
15:30 – 16:15 susitikimas su Antano ir Motiejaus Miškinių bibliotekos bendruomene (direktorė Vida Garunkštytė, Maironio 12, Utena).
16:30 – 17:00 apsilankymas Vytauto Valiušio keramikos muziejuje (Topolių g. 7, Leliūnai)
18.00 – susitikimas su Utenos rajono visuomene. Susitikimas vyks Utenos muzikos mokyklos salėje.

2014 m. vasario 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose, dalyvavimo arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ųjų gimimo metinių minėjime-konferencijoje, vyksiančioje Lietuvos mokslų akademijoje, Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės vizito Utenoje kovo 3 d., kitos savaitės renginių bei kitais klausimais. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vykusio vasario 27 d., aptarimas. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondas atstovais dėl Antanui Kraujeliui atminti skirto atminimo ženklo atidengimo ceremonijos.
11.00 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas lankysis Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūroje, susitiks su kolektyvu, domėsis agentūros veikla.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. vasario 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, mokinių maitinimo mokyklose, arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ųjų gimimo metinių minėjimo-konferencijos Lietuvos mokslų akademijoje, jaunimo pilietiškumo ugdymo mokyklose bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 43 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.00 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas lankysis prie kariui partizanui Antanui Kraujeliui atminti skirto atminimo ženklo.

2014 m. vasario 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atminimo ženklo kariui partizanui Antanui Kraujeliui atidengimo, buvusios Sudeikių mokyklos pastato, viešbučio mieste statybos, bešeimininkių pastatų bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.00 val. – susitikimas su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku dr. Romu Pakalniu.
10.00 – meras dalyvaus Utenos kolegijoje vyksiančioje tarptautinėje studentų mokslinėje praktinėje konferencijoje „Šalis, kurioje gera gyvent".
14.00 val. – Utenos rajono trišalės tarybos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2014 m. vasario 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atminimo ženklo kariui partizanui Antanui Kraujeliui atidengimo ceremonijos, aplinkos aplink atminimo ženklą sutvarkymo, reklamos mieste, aplinkkelio, birželio 6 d. Utenoje rengiamo euroregiono „Ežerų kraštas" narių susirinkimo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
10.00 val. – susitikimas su verslininkais dėl planuojamų investicijų,
14.30 val. – meras lankysis viešbutyje „Angelas", susipažins su įstaigos veikla, susitiks su vadovais ir kolektyvu.

2014 m. vasario 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl GMP dispečerinių paslaugų teikimo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, pramonės plėtros, Utenos miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo mėnesį, organizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 27 d., sprendimų projektų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val. – susitikimas su investuotojais dėl planuojamų investicijų.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis vasario 27 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2014 m. vasario 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LR Finansų ministerijos renginio Utenoje kovo 7 d., Utenos muzikos mokyklos pastato renovacijos, dienos centro steigimo Saldutiškyje, kovo 11-osios minėjimo organizavimo bei kitais klausimais. Vasario 20 d. Vilniuje vykusių Lietuvos metų verslininkės/vadovės ir Lietuvos eksporto prizų teikimo iškilmių ir nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžio aptarimas.
9.00 val. – susitikimas su HALLS WINTER RALLY atstovais, ryšio įrangos pristatymas.
10.00 val. – HALLS WINTER RALLY organizatorių lenktynininko Benedikto Vanago ir ralio direktoriaus Ramūno Kliunkos padėkų ralio organizacinio komiteto nariams įteikimas, sausio 24–25 d. Utenos apylinkėse vykusio žiemos ralio aptarimas.

Šeštadienį, vasario 22 d., 15 val. meras kartu su poetu Jonu Liniausku tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje pristatys baltarusių poeto Vladzimiro Niakliajevo knygą „Polonezas" (konferencijų salėje 3.1).

2014 m. vasario 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio vasario 27 d. sprendimų projektų, naktinės prekybos alkoholiu tvarkos, viešbučio statybos, šiandien Vilniuje vyksiančių renginių (nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžio, Lietuvos metų verslininkės/vadovės ir Lietuvos eksporto prizų teikimo iškilmių), buvusio Sudeikių mokyklos pastato bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Vidaus reikalų ministerijoje. Posėdyje bus aptarti šie klausimai: euro įvedimas, 2014–2020 m. ES finansinio laikotarpio Struktūrinių ir investavimo fondų partnerystės sutarties ir Struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa, 2014–2020 m. ES finansinio laikotarpio Struktūrinių ir investavimo fondų regionų projektų planavimas.
14.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos organizuojamose Lietuvos metų verslininkės/vadovės ir Lietuvos eksporto prizų teikimo iškilmėse, vyksiančiose Lietuvos Respublikos Vyriausybėje.

2014 m. vasario 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio vasario 27 d. sprendimų projektų, LR Finansų ministerijos kovo 7 d. Utenoje organizuojamo renginio, viešbučio statybos, vasario 20–23 d. Vilniuje vyksiančios 15-osios tarptautinės Vilniaus knygų mugės bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Jaunimo reikalų departamento atstovais dėl bendradarbiavimo sutarties pratęsimo.
10.30 val. – susitikimas su Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros vedėju Eimantu Puodžiuku.
11.00 val. – susitikimas leidyklos Terra Publica atstovais, knygų pristatymas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas ir vizavimas, susitikimai su gyventojais.

2014 m. vasario 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto, sutarties su Molėtų rajono savivaldybe dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatinimo ir sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio vasario 27 d., pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, dantų protezavimo paslaugos teikimo rajono gyventojams, socialinių paslaugų teikimo namuose bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
9.30 val. – susitikimas su Daugailių klebonu kun. Sauliumi Kalvaičiu dėl „Angelų pievos" ir labdaros valgyklos.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriumi Mindaugo Bobeliu dėl Utenoje organizuojamo savivaldybių vadovų pasitarimo atliekų tvarkymo klausimais.
11.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybės tarybos nariu Gintaru Vidžiūnu.
16.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl viešbučio statybos.

2014 m. vasario 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų Molėtų rajono gyventojams ir organizacijoms, Antano Miškinio literatūrinės premijos skyrimo nuostatų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio vasario 27 d., nedarbo lygio Utenos rajone bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Alma Gaidienė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl Antano Miškinio literatūrinės premijos skyrimo nuostatų.
11.00 val. – pasitarimas dėl bendradarbiavimo su vietos žiniasklaida.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas ir vizavimas, susitikimai su gyventojais.

2014 m. vasario 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujojo atliekų tvarkymo įstatymo projekto, švietimo įstaigų maisto gamybos išlaidų analizės, vasario 27 d. vyksiančio Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, vasario 16-osios minėjimo, naujųjų gyvūnų globos namų atidarymo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Vasario 13 d. Vilniuje vykusių renginių ir juose svarstytų klausimų aptarimas. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
14.00 val. – naujųjų Utenos rajono gyvūnų globos namų atidarymo ceremonija.
16.00 val. – meras dalyvaus Utenos muzikos mokykloje vyksiančiame šv. Valentino dienos šventiniame koncerte, kuriame koncertuos Muzikos mokyklos mokytojai.

2014 m. vasario 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl buvusios Sudeikių mokyklos pastato, 2014 m. savivaldybės biudžeto, susitikimo su Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininku Algimantu Salamakinu ir aplinkos ministru Valentinu Mazuroniu, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus Aplinkos ministerijos Lietuvos savivaldybių vadovams surengtame renginyje, kuriame bus aptartos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos aktualijos, apdovanoti aktyviausi programos dalyviai, dalijamasi gerąja patirtimi. Renginys vyks Vilniuje, Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre.
15.00 val. – meras dalyvaus LR Seime vyksiančiame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje, kuriame bus aptartas naujasis atliekų tvarkymo įstatymo projektas. Posėdyje dalyvaus aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.

2014 m. vasario 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2014 m. Lietuvos futbolo federacijos Taurės finalinių varžybų Utenio stadione, kovo 11-osios minėjimo organizavimo, naujojo atliekų tvarkymo įstatymo projekto, mokyklinių geltonųjų autobusiukų perdavimo UAB Utenos autobuso parkui, vasaros kavinės Dauniškio parke, viešbučio statybos bei kitais klausimais.
9.30 val. – susitikimas su Utenos ligoninės direktoriumi Daliumi Drunga.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono biudžetinių įstaigų vadovų pasitarime, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje.
Po pietų – einamieji darbai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra ir vizavimas.

2014 m. vasario 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl greitosios medicinos pagalbos dispečerinės teikiamų paslaugų, susitikimo su kultūros ministru Šarūnu Biručiu, istoriko Adolfo Šapokos 105-erių gimimo metinių minėjimo Adolfo Šapokos gimnazijoje, socialinės paramos grįžtantiems iš užsienio šalių, socialinės pagalbos teikimo namuose, Utenos sporto mokyklos 60-mečio paminėjimo, bendruomenių teikiamų paslaugų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Laimutė Neliupšienė.
11.00 val. – meras dalyvaus Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyksiančiame savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotame Lietuvos viešųjų bibliotekų darbuotojų susitikime su kultūros ministru Šarūnu Biručiu. Susitikime bus aptartos aktualios bibliotekų problemos.
13.00 val. – meras dalyvaus istoriko Adolfo Šapokos 105-erių gimimo metinių paminėjime, vykstančiame Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje.
16.00 val. – susitikimas su Utenos miesto Ąžuolijos mikrorajono seniūnaičiu Zenonu Jurgelevičiumi.

2014 m. vasario 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono meno ir kultūros premijų įteikimo vasario 16 d., Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties ir nuostatų, buvusio Sudeikių mokyklos pastato, Utenos rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vyr. specialistas Arvydas Mitalas.
9.00 val. – susitikimas su „Utenos dienos" redaktoriumi Vytautu Ridiku. Interviu.
10.00 val. – susitikimas su Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktoriumi Sauliumi Brasiūnu.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2014 m. vasario 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vasario 16-osios minėjimo, naujųjų gyvūnų globos namų atidarymo, akcijos „Nuvesk šuniuką į naujus globos namus", Utenos kultūros centro kavinės rekonstrukcijos, idėjų konkursų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijos prezidentė Jolanta Tarnauskienė.
9.00 val. – susitikimas su ūkininkais Kasiliauskais. Dalyvauja Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.
10.00 val. – susitikimas su investuotojais dėl planuojamų investicijų.
1130 val. – susitikimas su LR Seimo nariu Algimantu Dumbrava.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2014 m. vasario 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl dienos centro steigimo Užpalių gimnazijoje rizikos grupės vaikams, Utenos aplinkkelio, miesto gatvių rekonstrukcijos, statybos priemonių plano bei kitais klausimais. Dalyvauja Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.30 val. – meras dalyvaus Lietuvos darbo biržos Darbdavių apdovanojimo renginyje Vilniuje, Vilniaus universiteto bibliotekoje.
14.00 val. – pasitarimas su miesto senjorų atstovais dėl miesto gatvių pavadinimų.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2014 m. vasario 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimo, prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, vandens gręžinio įrengimo ūkyje, daugiabučių namų kvartalų specialiųjų planų, viešbučio statybos, Utenos rajono meno ir kultūros premijų teikimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – susitikimas su teisės specialistais dėl buvusio Sudeikių mokyklos pastato.
12.00 val. – meras dalyvaus arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ųjų gimimo metinių paminėjime Daugailiuose.
14.00 val. – meras dalyvaus Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų Utenos filialo tarybos posėdyje.

2014 m. vasario 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl greitosios medicinos pagalbos dispečerinių paslaugų teikimo, dantų protezavimo ir odontologijos paslaugų teikimo gyventojams Utenos ligoninėje ir Utenos PSPC, šimtamečių Utenos rajono gyventojų pasveikinimo, Valentinio dienos koncerto bei kitais klausimais. Dalyvauja savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė, Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, Utenos muzikos mokyklos mokytoja Zita Lukošiūnienė.
11.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijoje (LSA) vyksiančiame LSA Valdybos posėdyje.


POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
11.00 – 11.20 val.
1. Dėl seniūnijų ir seniūnų statuso.
Pranešėjai – LSA direktorė Roma Žakaitienė ir patarėja savivaldybių administravimo klausimais Vida Ablingienė.
Kviečiami dalyvauti Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovai.
11.20 – 11.30 val.
2. Dėl LSA bei kitų savivaldybių institucijų ir įstaigų asociacijų bendradarbiavimo.
Pranešėjai – LSA direktorė Roma Žakaitienė ir patarėja savivaldybių administravimo klausimais Vida Ablingienė.
Kviečiami dalyvauti Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovai.
11.30 – 12.00 val.
3. Dėl Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4158(2) ir Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4160(2).
Pranešėja – patarėja aplinkos ir energetikos klausimais Ieva Andriulaitytė.
12.00 – 12.30 val.
4. Dėl Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30, 302, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 351, 352, 353, 354 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIP-1427 ir Lietuvos Respublikos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7 ir 8 priedėliais įstatymo projekto Nr. XIIP-1428.
Pranešėja – patarėja aplinkos ir energetikos klausimais Ieva Andriulaitytė.
12.30 – 13.10 val.
5. Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlymų dėl gyventojų pajamų mokesčio paskirstymo savivaldybių biudžetams supaprastinimo.
Pranešėja – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė.
13.10 – 13.20 val.
6. Dėl Vidaus reikalų ministerijos organizuojamų seminarų-diskusijų su seniūnais ir seniūnaičiais.
Pranešėjai – Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento direktorius Paulius Skardžius ir Vietos savivaldos politikos skyriaus vedėja Dalia Masaitienė.
13.20 – 13.30 val.
7. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovo delegavimo į Lietuvos švietimo tarybą.
Pranešėjas – patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus.
13.30 – 13.40 val.
8. Dėl Europos savivaldybių ir regionų tarybos pasiūlymo prisijungti prie Lygių lyčių galimybių chartijos ir jos įgyvendinimo monitoringo
Pranešėja – LSA direktorė Roma Žakaitienė.
13.40 val.
9. Kiti klausimai.

2014 m. vasario 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdžio vasario 4 d., pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projekto, greitosios medicinos pagalbos dispečerinių paslaugų teikimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas ir vizavimas, susitikimai su gyventojais.

2014 m. sausio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl greitosios medicinos pagalbos dispečerinių paslaugų teikimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio projektų sprendimų, TV3 projekto „Chorų karai" bei kitais klausimais. Dalyvauja savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 33 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2014 m. sausio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2014 m. savivaldybės biudžeto, investavimo galimybių Utenos rajone, Snoro banko pastato varžytynių, kavinės Utenos kultūros centre renovacijos, išorinės reklamos mieste, projekto „Pašto traktas Sankt Peterburgas–Kaunas–Varšuva" bei kitais klausimais. Geriausio mero apdovanojimo ceremonijos, vykusios sausio 28 d. Vilniuje, aptarimas.
11.00 val. – susitikimas su Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininku Algirdu Skripėta.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.
17.00 val. – meras dalyvaus A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyksiančiame Anykščių rajono mero, pedagogo, biologo Sigučio Obelevičiaus knygos „Gamtos dovanos" pristatyme.

2014 m. sausio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų Utenos filialo valdybos posėdžio, Utenos daugiafunkcio sporto centro, Leliūnų pensionato, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl 2014 m. savivaldybės biudžeto. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
10.00 val. – projekto „Pašto traktas Sankt Peterburgas–Kaunas–Varšuva 2014" pristatymas. Pristato Irena Buinickaitė, VšĮ plėtros instituto direktorė.
16.00 val. – meras dalyvaus savaitraščio „Veidas" išrinkto geriausio mero pagerbimo ceremonijoje, kuri vyks Vilniuje.

2014 m. sausio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kraštiečių klubo susitikimo Vilniuje, vykusio sausio 25 d., savaitraščio „Veidas“ renkamo geriausio mero apdovanojimo ceremonijos Vilniuje sausio 28 d., statinių priežiūros, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 30 d. bei kitais klausimais. Halls Winter Rally 2014 aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis gruodžio 19 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2014 m. sausio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Halls Winter Rally 2014, kraštiečių klubo susitikimo Vilniuje sausio 25 d., muzikos mokyklos renovacijos, kontrolieriaus tarnybos bei kitais klausimais. Dalyvauja Muzikos mokyklos direktorius Arūnas Katinas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su žurnaliste Dalia Savickaite. Interviu.
18.30 val. – Halls Wintwr rally 2014 startas prie Utenos daugiafunkcio sporto centro.

2014 m. sausio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos ligoninės patalpų renovavimo, savaitraščio „Veidas" rengiamo geriausių metų mero apdovanojimo, kraštiečių klubo susitikimo Vilniuje sausio 25 d. bei klubo nuostatų, statinių tinkamos priežiūros taisyklių, neformalaus ugdymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vyr. specialistė Dalia Juškė.
10.00 val. – susitikimas su valstybinės įmonės Utenos regiono keliai direktoriumi Edmantu Šakaliu.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2014 m. sausio 22 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl arkivyskupo Mečislovo Reinio fondo veiklos, Sausio 13-osios atminimo medalio įteikimo, Utenos daugiafunkcio sporto centro strateginio plano, kraštiečių susitikimo Vilniuje sausio 25 d., pastatų priežiūros taisyklių bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika.
9.00 val. – susitikimas su Zarasų rajono savivaldybės meru Arvydu Steponavičiumi dėl greitosios medicinos pagalbos dispečerinės funkcijų perdavimo Utenai. Merai lankysis Utenos rajono greitosios medicinos pagalbos dispečerinėje.
14.00 val. – meras dalyvaus pasitarime LR Seime šalies ligoninių problemų sprendimo klausimais.

2014 m. sausio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose, žaliųjų atliekų kompostavimo dėžių individualiems namams dalinimo tvarkos, savaitraščio „Veidas" geriausio metų mero apdovanojimo Vilniuje sausio 28 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
13.00 val. – susitikimas su Utenos ligoninės direktoriumi Daliumi Drunga dėl Utenos ligoninės rekonstrukcijos.
14.00 val. – Utenos rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto svarstymas. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.

2014 m. sausio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto, Halls Winter Rally 2014, vyksiančio sausio 24–25 d., mokinių maitinimo mokyklose, viešbučio statybos mieste, atsargaus elgesio ant ledo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su verslo atstovais iš Vilniaus dėl planuojamų investicijų.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2014 m. sausio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto, biudžeto išlaidų mokinių pavėžėjimui, UAB Utenos autobuso parko, miesto priežiūros ir tvarkymo, statybos priemonių plano bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
10.00 val. – susitikimas su valstybinės įmonės Utenos regiono keliai direktoriumi Edmantu Šakaliu.

Sekmadienį, sausio 19 d., 16 val. Utenos daugiafunkciame sporto centro (DSC) vyks Utenos rajono savivaldybės Mero taurės finalinės varžybos.
Susitinka:
Dėl 3 – 4 vietų – „Užpaliai" – „Biovela"
Dėl 1 – 2 vietų – „Policija" – DSC

2014 m. sausio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto, statybos priemonių plano, 2014 m. lėšų poreikio UAB Utenos komunalininkui, ugdymo įstaigoms bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
13.00 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas dalyvaus Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos ataskaitos Utenos rajono bendruomenei pristatyme, kuris vyks Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate.
18.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos edukologijos universiteto ir M. K. Čiurlionio fondo renginyje „Lietuvos edukologijos ir gamtosaugos šviesuoliai". Merui bus įteikiamas edukologijos šviesuolio žymuo.

2014 m. sausio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto prognozuojamų pajamų 2014 m., investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, mokinių maitinimo mokyklose, Lietuvos edukologijos universiteto ir M. K. Čiurlionio fondo apdovanojimų „Lietuvos edukologijos ir gamtosaugos šviesuoliai" bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
9.30 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas lankysis Zarasų rajono savivaldybėje, susitiks su savivaldybės meru, administracijos direktoriumi.
13.30 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto.
15.00 val. – Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2014 m. sausio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nemokamo mokinių maitinimo, mokinių pavežėjimo, Utenos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos, Leliūnų socialinės globos namų, socialinės globos paslaugų teikimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Lukoševičienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl galimybių gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas". Dalyvauja Utenos vaikų globos namų direktorė Diana Deveikienė ir Jaunimo mokyklos direktorė Edita Kanapeckienė.
10.00 val. – pasitarimas su valstybinių įstaigų – Utenos teritorinės darbo biržos, Utenos apskrities mokesčių inspekcijos, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir kt. – vadovais dėl socialinių pašalpų mokėjimo, socialinės politikos strategavimo.
15.00 val. – Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdis.

2014 m. sausio 13 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros plėtros bei teritorijų tvarkymo projekto, Garbės piliečių ir Utenos rajono kultūros ir meno premijų laureatų apdovanojimo vasario 16-osios minėjime, HALLS WINTER RALLY 2014 bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
17.00 val. – meras dalyvaus Sausio 13-osios minėjime, vyksiančiame Utenos kraštotyros muziejuje.

2014 m. sausio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešbučio mieste statybos, dalyvavimo TV projekte „Chorų karai", biuletenio „Savivalda ir bendruomenė", gyventojų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su „Utenos apskrities žinių" korespondentu Stanislovu Raču.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarime.

Sausio 11 d., šeštadienį, 16.00 val. meras dalyvaus rekonstruoto Kaniūkų kultūros centro atidarymo iškilmėse.

2014 m. sausio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių rajone būklės, statybos priemonių plano, Halls Winter Rally 2014, bendradarbiavimo su žiniasklaida, nusipelniusių kraštui žmonių pagerbimo ir apdovanojimo, Garbės piliečio vardo suteikimo, Sausio 13-osios minėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, pavaduotojas Egidijus Bukys, Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė.
14.00 val. – meras dalyvaus pasitarime Vilniuje investicijų pritraukimo ir valdymo klausimais.

2014 m. sausio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių išmokų socialiai remtiniems gyventojams, kelių mieste priežiūros ir tvarkymo, Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro, seniūnijose įgyvendinamų projektų, Utenėlės gyvenvietės vandentiekio sutvarkymo projekto bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės (VVG) pagal LEADER programą įgyvendinamų projektų, 2014–2020 m. VVG veiklos perspektyvų, numatomų įgyvendinti projektų. Dalyvauja Utenos regiono VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė, strategijos administratorė Edita Rukšytė.
10.00 val. – susitikimas su kelininkais iš Anykščių rajono dėl kelių tvarkymo.
17.00 val. – meras dalyvaus Utenos ligoninės kolektyvo rengiamame padėkos rėmėjams vakare.

2014 m. sausio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl tarptautinio bendradarbiavimo, gyvūnų globos namų rekonstrukcijos, daugiabučių namų kvartalų infrastruktūros plėtros bei teritorijų tvarkymo projkto, bendravimo su žiniasklaida, savaitės renginių bei kitais klausimais.
14.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos vandenys" direktoriumi Adolfu Juršiu dėl Europos Sąjungos sanglaudos politikos 2014–2020 m. laikotarpio finansinių priemonių įsisavinimo.
15.00 val. – pasitarimas su Utenos rajono literatais dėl literatūrinio bendradarbiavimo su Chelmo (Lenkija) miestu. Pasitarimas vyks Utenos dailės mokykloje.

2014 m. sausio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl medicinos punktų kaimo vietovėse, daugiabučių namų renovacijos, HALLS WINTER RALLY 2014, krašto garbės piliečio vardo suteikimo nusipelniusiems žmonėms bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Vladislavas Kadleris.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2014 m. sausio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gatvių mieste ir kelių rajone priežiūros ir tvarkymo, HALLS WINTER RALLY 2014, daugiabučių namų renovacijos, viešbučio statybos, rajonui nusipelniusių žmonių pagerbimo, prekybos kioskų veiklos bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos kolegijos direktoriumi dr. Gintautu Bužinsku dėl Kolegijos pastatų renovacijos.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas ir vizavimas.

2014 m. sausio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių išmokų socialiai remtiniems gyventojams, programos LEADER projektų įgyvendinimo, medicinos punktų kaimo vietovėse tinklo optimizavimo bei kitais klausimais. 2013 m. įgyvendintų projektų, nuveiktų darbų aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl laisvalaikio salių seniūnijose veiklos, kultūros strategijos
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2013 m. gruodžio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl reklamos mieste bei reklamos autobusų sustojimų aikštelėse ir ant Utenos kultūros centro, kavinės „Mūza" rekonstrukcijos, 2013 m. savivaldybės biudžeto vykdymo, Naujų metų sutikimo Utenio aikštėje bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas ir vizavimas.

2013 m. gruodžio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LEADER programos projektų įgyvendinimo, Palangos gatvės tvarkymo, 2013 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ir 2014 m. savivaldybės biudžeto bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, tikrinimas ir vizavimas.

2013 m. gruodžio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo, dalyvavimo TV3 projekte „Chorų karai", gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.30 val. – susitikimas su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktore Vida Garunkštyte.
11.00 val. – interviu Lietuvos televizijos laidai „Gimtoji žemė".
14.00 val. – meras, administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, mero patarėjai Gintautas Petravičius bei Henrikas Zabiela lankysis naujajame „Utenos dienos" redakcijos pastate, susitiks su redakcijos kolektyvu.

2013 m. gruodžio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl lėšų poreikio programoms įgyvendinti 2014 m., kelių būklės, daugiabučių namų renovacijos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – žiemos ralio HALLS WINTER RALLY 2014, vyksiančio 2014 m. sausio 24–25 d., organizacinio komiteto pasitarimas.
11.00 val. – susitikimas su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriumi Feliksu Petrausku.
16.00 val. – meras dalyvaus Panevėžio Prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo tradiciniame metiniame narių susirinkime.

2013 m. gruodžio 19 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus Felikso Petrausko vizito rytoj, gruodžio 20 d., viešbučio statybos, kalėdinių akcijų, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 34 klausimai.
14.00 val. – meras, administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, mero patarėjai Gintautas Petravičius bei Henrikas Zabiela lankysis naujajame „Utenos dienos" redakcijos pastate, susitiks su redakcijos kolektyvu.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2013 m. gruodžio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio gruodžio 19 d. sprendimų projektų, kalėdinių akcijų organizavimo, LR melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, viešbučio statybos mieste, bendradarbiavimo su bendruomenėmis aktyvinimo bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl „Utenio" futbolo komandos formavimo.
15.00 val. – meras dalyvaus knygos-fotoalbumo, skirto šviesaus atminimo tautodailininko, kryždirbio, „Aukso vainiko" laureato Prano Kaziūno kūrybai, pristatyme, vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2013 m. gruodžio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje numatytų spręsti klausimų, paviršinių nuotekų tinkų infrastruktūros rekonstrukcijos ir plėtros studijos, buvusio SNORO banko pastato bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, UAB Utenos komunalininko direktoriaus pavaduotojas Rimantas Kaušyla.
10.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdyje.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Euro kiekybinio tyrimo pristatymas.
2. Dėl Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto.
3. Dėl Lietuvos žurnalistų sąjungos siūlymo kartu aptarti savivaldybių ir regionų žiniasklaidos bendradarbiavimo galimybes.
4. Informacija apie patobulintą 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą.
5. Dėl savivaldybių ugniagesių komandų.

2013 m. gruodžio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 19 d., viešbučio mieste statybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos posėdžio, vyksiančio gruodžio 17 d. Vilniuje, žiemos ralio HALLS WINTER RALLY 2014 m. sausio pabaigoje organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis gruodžio 19 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2013 m. gruodžio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 19 d., sprendimų projektų, viešbučio mieste statybos, buvusio Utenos kolegijos pastato J. Basanavičiaus g. 56, buvusio mokyklos pastato Sudeikiuose bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – Kuktiškių ir Leliūnų seniūnijų 2013 m. veiklos rezultatų pristatymas. Pristato Kuktiškių seniūnė Gražina Bivainienė, Leliūnų seniūnė Lina Petronienė.
13.00 val. – meras dalyvaus naujosios Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos atidarymo ceremonijoje.

2013 m. gruodžio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose, patalpų ekstremalaus sporto klubo veiklai plėtoti, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 19 d., socialinio būsto socialiai remtinoms šeimoms bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – Vyžuonų ir Užpalių seniūnijų 2013 m. veiklos rezultatų pristatymas. Pristato Vyžuonų seniūnas Audrius Remeikis, Užpalių seniūnas Eugenijus Keraminas.
12.00 val. – susitikimas su SEB banko atstovais.
13.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Linu Pernavu.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
17.30 val. – meras dalyvaus Utenos kultūros centro diskotekų salėje vyksiančiame Reginos Katinaitės–Lumpickienės eilėraščių aukštaitiška uteniškių tarme knygos „Undeniu, ugniu, žalynais" pristatyme.

2013 m. gruodžio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gatvių priežiūros, mokinių maitinimo mokyklose, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio gruodžio 19 d., sklypų detaliųjų planų, kalėdinių akcijų organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja savivaldybės architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – Utenos seniūnijos 2013 m. veiklos rezultatų pristatymas. Pristato Utenos seniūnas Saulius Gaižauskas.
13.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 19 d., sprendimų projektų peržiūra.

2013 m. gruodžio 10 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl buvusio mokyklos pastato Sudeikiuose, rajono miestelių gatvių apšvietimo, kultūros centrų kaimo vietovėse tinklo optimizavimo, vaikų žaidimo aikštelės Aukštakalnyje atnaujinimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – Sudeikių ir Saldutiškio seniūnijų 2013 m. veiklos rezultatų pristatymas. Pristato Sudeikių seniūnas Virgilijus Gaižauskas, Saldutiškio seniūnas Bronius Šliogeris.
Po pietų – einamieji darbai, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2013 m. gruodžio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kalėdinių akcijų ir mugės organizavimo, buvusio Utenos kolegijos pastato J. Basanavičiaus g. 56, buvusio „Snoro" banko pastato, žiemos ralio Halls Winter Rally 2014, pastato Sudeikių miestelyje, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2013 m. gruodžio 6 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sveikatos kabinetų steigimo galimybių, medicinos punktų kaimo vietovėse tinklo optimizavimo, miesto apšvietimo modernizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė. Miesto seniūnijos 2013 m. veiklos rezultatų pristatymas. Pristato miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
11 00 val. – spaudos konferencija bendruomenių konkurso „The LivCom Awards“, vykusio Kinijos Xiamen mieste lapkričio 27 d. – gruodžio 2 d., rezultatams pristatyti. Konferencija vyks administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje.
12.00 val. – Garbės galerijos 5 metų sukakties paminėjimas Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje.
17.00 val. – meras dalyvaus Utenos jaunimo apdovanojimų ceremonijoje, vyksiančioje Utenos kraštotyros muziejuje.

2013 m. gruodžio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl spaudos konferencijos konkurso „The LivCom Awards" rezultatams pristatyti, savivaldybės įgyvendinamų projektų, strateginių planų, rajone vykstančių renginių reklamavimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Konkurso „The LivCom Awards" Kinijos Xiamen mieste rezultatų aptarimas. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
10.00 val. – susitikimas su Utenos kultūros centro direktore Asta Motuziene.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
17.00 val. – kalėdinės eglutės įžiebimo šventė Utenio aikštėje.

Mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2013 m. gruodžio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl inžinerinių tinklų priežiūros ir tvarkymo, multifunkcinių spausdinimo kopijavimo įrengimų, Kalėdų eglutės įžiebimo šventės gruodžio 5 d. Utenio aikštėje, kelių priežiūros bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė, einanti vedėjo pareigas, Jovita Žiukelienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Tichomirovienė.

Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2013 m. gruodžio 3 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių išmokų, socialinių darbuotojų seniūnijose, šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės teikiamų paslaugų, sėkmės konkurse „The LivCom Awards" bei kitais klausimais.
9.00 val. – Socialinių reikalų ir sveikatos priežiūros skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Pristato Socialinių reikalų ir sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Lukoševičienė, einanti vedėjo pareigas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2013 m. gruodžio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl konkurso „The LivCom Awards", vykstančio Kinijos Xiamen mieste, projekto „Chorų karai" atrankos, vykusios gruodžio 1 d. Utenos kultūros centre, Utenos kultūros centro rekonstrukcijos pabaigos, „Auksinio Fenikso" apdovanojimų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2013 m. lapkričio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyvūnų globos namų, beglobių gyvūnų priežiūros, konkurso „The LivCom Awards", Utenos ligoninės remonto bei kitais klausimais.
9.00 val. – Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Pristato Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
15.00 val. – krizių centro „Angelų pieva" padėkos vakaras–teatrinė programa „Ta – žemaite, Tas – letuvs". Koncertuos Daiva Šeškauskaitė (vokalas, smuikas, kanklės, gitara) ir aktorius Petras Venslovas. Vakaras vyks Atkočiškių kaime (buvusiuose Utenos vaikų globos namuose).

2013 m. lapkričio 28 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, posėdžio sprendimų projektų, Utenos futbolo klubo įkūrimo, krepšinio komandos „Juventus“ bei kitais klausimais.

9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 29 klausimai.

17.30 val. – Utenos verslo informacijos centro organizuojamas nugalėtojų apdovanojimų vakaras „Utenos verslo nominacijos 2013“.

2013 m. lapkričio 27 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų kvartalų teritorijų specialiųjų planų, gatvių priežiūros ir tvarkymo, Utenos rajono savivaldybės posėdžio lapkričio 28 d. bei kitais klausimais. Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Pristato Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

Lapkričio 27–gruodžio 5 d. meras dalyvaus pasauliniame konkurse „The LivCom Awards“, vyksiančiame Kinijoje, Xiamen mieste.

2013 m. lapkričio 26 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinio būsto, medicinos punktų kaimo vietovėse, pasirengimo konkursui „The LivCom Awards“ Kinijos Xiamen mieste, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio lapkričio 28 d. sprendimų projektų, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Turto valdymo skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Pristato Turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Tichomirovienė.
10.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl planuojamų investicijų.
11.00 val. – medžiagos konkursui „The LivCom Awards“ peržiūra.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas ir vizavimas.

2013 m. lapkričio 25 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pasirengimo konkursui „The LivCom Awards" Kinijos Xiamen mieste, aplinkosaugos projektų, etnokultūros strategijos bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos alaus daryklos ir UAB „Bioinvest" atstovais dėl atsinaujinančios energijos projektų.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos Socialdemokratų, Darbo, Tvarkos ir teisingumo partijų frakcijos posėdis, rengiantis lapkričio 28 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2013 m. lapkričio 22 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl buvusios Sudeikių mokyklos pastato, įgyvendinamų projektų kofinansavimo, Ateities gatvės tvarkymo, gyventojų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys. Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Pristato Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis.
10.00 val. – pasitarimas dėl konkurso „The LivCom Awards“ Kinijos Xiamen mieste.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų tikrinimas ir vizavimas.

2013 m. lapkričio 21 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimasdėl lėšų poreikio ūkio reikmėms, pastato Saldutiškyje, vandentiekio sutvarkymo Kuktiškių miestelyje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 28 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais. Bendrųjų reikalų skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Pristato Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Laimutė Neliupšienė.
11.00 val. – susitikimas su bendrovės „Švyturys–Utenos alus“ vadovu Rolandu Viršilu.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2013 m. lapkričio 20 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl aplinkkelio (Gedimino g.) tvarkymo, Utenos rajono bažnyčių pastatų priežiūros ir remonto, dalyvavimo projekte „Chorų karai“ bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys. Kultūros skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Pristato Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.
10.00 val. – susitikimas su Utenos kultūros centro vadovėmis.
11.30 val. – meras vyks susitikti su Radeikių bendruomene ir Daugailių seniūne Giedre Eimutiene dėl gyvenvietės medicinos punkto, bendruomenės namų.
Po pietų – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 28 d., sprendimų projektų peržiūra ir tikrinimas.

2013 m. lapkričio 19 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl buvusio Sudeikių mokyklos pastato, jaunimo klubo Utenoje įkūrimo galimybių, naktinės prekybos alkoholiu Utenos mieste bei kitais klausimais. Vaikų teisių apsaugos skyriaus veiklos pristatymas. Pristato Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė.
10.30 val. – meras dalyvaus Vilniuje vyksiančiose lenktynininko Benedikto Vanago, šturmano Andrejaus Rudnitskio palydose į 2014 m. sausio 5–20 dienomis vyksiantį Dakaro ralį. Ralis vyks Pietų Amerikoje jau šeštąjį kartą. Jis jungs tris Pietų Amerikos žemyno valstybes: Argentiną, Boliviją ir Čilę.

2013 m. lapkričio 18 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl labdaros valgyklos buvusiame vaikų globos namų pastate, naktinės prekybos alkoholiu, jaunimo veiklos Utenos rajone perspektyvų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 28 d., rengiamų sprendimų projektų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos moterų krepšinio komandos direktoriumi Rolandu Jaručiu dėl Utenos moterų krepšinio.
14.00 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas lankysis Kuktiškėse, susitiks su miestelio bendruomene.

2013 m. lapkričio 15 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos švietimo centro veiklos, mokinių maitinimo švietimo įstaigose, seniūnaičių rinkimų, pasirengimo konkursui „The LivCom Awards“, kitos savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Pristato Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų surengtame Pyrago dienos renginyje, vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės administracijoje. Renginyje dalyvaus užpaliečių Jūratės ir Eugenijaus Keraminų šv. Teresės šeimynos vaikų ansamblis, bus aukojamos piniginės lėšos Išsipildymo akcijai 2013.

2013 m. lapkričio 14 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinio būsto, melioracijos programos įgyvendinimo, planuojamų renginių Utenos rajono žemdirbiams 2014 m., gyventojų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Viešųjų pirkimų skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.
10.00 val. – susitikimas su istorijos mokslų daktare Aldona Vasiliauskiene.
11.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybės tarybos nariu Vaidu Lankausku.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų investuotojų priėmimas.

2013 m. lapkričio 13 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo, socialinių išmokų socialiai remtiniems gyventojams, viešosios informacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
9.00 val. – susitikimas su futbolo klubo „Žalgiris“ komunikacijos vadovu Artūru Gimžausku dėl „Utenio“ futbolo klubo formavimo galimybių. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, pavaduotojas Alvydas Gražys.
10.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybės tarybos nariu Vaidu Lankausku.
13.00 val. – susitikimas su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu generolu majoru Almantu Leika.

2013 m. lapkričio 12 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių išmokų, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vado generolo majoro A. Leikos vizito Utenos rajono savivaldybėje lapkričio 13 d., seniūnaičių rinkimų, kultūros paveldo objektų bei kitais klausimais.
9.00 val. – Viešųjų ryšių skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Dalyvauja Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Jovita Žiukelienė,
Po pietų – einamieji darbai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2013 m. lapkričio 11 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pastato Sudeikių miestelyje, kultūros paveldo objektų, socialinių išmokų, „Juventus“ krepšinio klubo finansavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vyr. specialistas Alvydas Mitalas. Lapkričio 9 d. Rašės hipodrome vykusių tarptautinių ristūnų žirgų lenktynių aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su verslininkais iš Vilniaus dėl planuojamų investicijų.
Po pietų – einamieji darbai, išvykos pagal gyventojų prašymus, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2013 m. lapkričio 8 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyvūnų priežiūros, gyventojų atsakomybės, laikant, prižiūrint šunis ir kates, tarptautinių ristūnų žirgų lenktynių, vyksiančiose Rašės hipodrome lapkričio 9 d., Utenos verslo informacijos centro teikiamų nominacijų Utenos rajono verslo atstovams bei kitais klausimais. Viešosios tvarkos skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Dalyvauja Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė.
10.00 val. – susitikimas su LRT laidos „Gimtoji žemė“ prodiuseriu Kęstučiu Ligeika dėl bendradarbiavimo.
14.00 val. – meras dalyvaus tradicinių amatų centro „Svirnas“ atidarymo iškilmėse.
Šeštadienį, lapkričio 9 d., 12 val. meras dalyvaus tarptautinėse ristūnų žirgų lenktynėse, vyksiančiose Rašės hipodrome.

2013 m. lapkričio 7 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono bažnyčių pastatų būklės įvertinimo, prekybos alkoholiu nakties metu, gimimų, mirčių, skyrybų ir santuokų statistikos 2013 m. Utenos rajone, „Juventus“ krepšinio klubo sezono, buvusios Utenos kolegijos bibliotekos pastato J. Basanavičiaus g. 56, laisvalaikio salių seniūnijose veiklos bei kitais klausimais. Civilinės metrikacijos skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Dalyvauja Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Gintarė Jackūnienė, Turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Tichomirovienė.
14.00 val. – susitikimas su buvusiu žemės ūkio ministru Vytautui Knašiu dėl žemdirbių konferencijos lapkričio 15 d. Kaune, skirtos Visuotinio Lietuvos žemdirbių suvažiavimo rezoliucijos įgyvendinimui aptarti.
14.30 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2013 m. lapkričio 6 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos ligoninės finansinės būklės, neįgaliųjų sporto varžybų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Dalyvauja Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Neringa Žygienė.
9.00 val. – susitikimas su žiemos ralio „Halls Winter Rally“ organizatoriais Benediktu Vanagu bei Ramūnu Kliunka dėl žiemos ralio 2014 metais organizavimo Utenos rajone.
13.30 val. – susitikimas su Jurijaus Kuklačiovo kačių teatro iš Maskvos (Rusija) meno vadovu Dmitrijumi Kuklačiovu bei kitais atstovais. Naujosios programos, rodomos Utenos daugiafunkciame sporto centre lapkričio 6 d., pristatymas.

2013 m. lapkričio 5 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo švietimo įstaigose, seniūnaičių rinkimų, bendruomenių laisvalaikio salių kaimo vietovėse bei kitais klausimais. Juridinio skyriaus 2013 m. veiklos pristatymas. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
10.00 val. – susitikimas su leidyklos „Terra Publica“ atstovais dėl knygų leidybos.
Po pietų – einamieji darbai, išvykos pagal gyventojų prašymus, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

2013 m. lapkričio 4 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono bažnyčių pastatų priežiūros, mokinių maitinimo švietimo įstaigose, gatvių tvarkymo mieste, seniūnaičių rinkimų, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Daugailių klebonu kun. Sauliumi Kalvaičiu dėl labdaros valgyklos buvusiuose vaikų globos namuose.
11.30 val. – meras lankysis sodų bendrijoje „Jovaras“.
Po pietų – einamieji darbai, dokumentų peržiūra, tikrinimas, vizavimas.

Joomla templates by a4joomla