1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Mero darbotvarkė

Vidmantas Valinčius, Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas 2018 m. sausio 18-20 d. yra išvykęs į komandiruotę į Chelmo m. Lenkijoje

MERO DARBOTVARKĖ

2018 m. sausio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto formavimo, lėšų Kultūrinės veiklos plėtros programai, Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Utenos rajone programos finansavimo, lėšų skyrimo sporto klubų veiklai, kūno kultūros ir sporto plėtros programos finansavimo, statybos priemonių plano, seniūnijų automobilių parko atnaujinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys.
10.00 val. – meras dalyvaus Kultūros komiteto prie Utenos rajono trišalės tarybos posėdyje.
14.00 val. – meras dalyvaus naujai išrinktų Utenos miesto seniūnaičių susirinkime, sveikins seniūnaičius.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2018 m. sausio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vasario 16-osios minėjimo, skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui, organizavimo, kvietimo Utenos visuomenei įmones, daugiabučius namus, privačius namus papuošti Vasario 16-osios proga, paminklinės lentos, skirtos savivaldos įkūrėjui Steponui Kairiui atminti, atidengimo ceremonijos prie Utenos kraštotyros muziejaus ir konferencijos organizavimo, nusipelniųsių Utenai žmonių ir garbės piliečių apdovanojimo vasario 16 d., Užpalių – Mažosios Lietuvos kultūros sostinės paskelbimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono dalyvavimo tarptautinėse turizmo parodose – ADVENTUR, BALTTOUR ir kitose, Utenos ir Utenos rajono pristatymo Lietuvoje ir pasaulyje, Utenos, kaip laimės miesto, įvaizdžio kūrimo ir viešinimo. Dalyvauja Utenos turizmo centro direktorė Rasa Jasinevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė.
14.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto formavimo. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2018 m. sausio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto čiuožyklos įrengimo Utenos daugiafunkcėje sporto aukštelėje, 2018 m. Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų socialinėms reikmėms, pagalbos socialiai remtiniems Utenos rajono gyventojams didelių šalčių laikotarpiu, Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro struktūros pertvarkos, lėšų, skirtų socialiai remtinų žmonių pašalpoms, poreikio bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto formavimo, lėšų sporto programai, lėšų socialiai remtinų šeimų vaikų vasaros stovykloms organizuoti, emigrantų vaikų vasaros poilsiui Utenos rajone organizuoti, statybos priemonių plano finansavimo ir kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys.
14.00 val. – susitikimas su Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontroliere Daiva Karaliene.
14.30 val. – susitikimas su poetu Petru Panavu.

 

2018 m. sausio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl galimybių įrengti miesto čiuožyklą, slidinėjimo trasos prie „Utenio" stadiono esančiame pušyne įrengimo, interneto svetainės „Globali Utena", kuria siekiama integruoti išvykusius lietuvius į savo gimtojo miesto ar rajono gyvenimą, kūrimo, minėtos svetainės administravimo bei kitais klausimais. Dalyvauja VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis" direktorius Artūras Gimžauskas, klubo techninis direktorius Marius Treimakas, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Jovita Žiukelienė, vyr. specialistas Ričardas Jankūnas, Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova.
10.00 val. – susitikimas su „Lietuvos ryto" žurnalistais. Interviu.
14.00 val. – interesantų priėmimas.

 

2018 m. sausio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos kūrybinių industrijų centro „Taurapilis" veiklos, Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo Utenos rajone, Utenos verslo informacijos centro nauųjų įstatų, Antalgės bibliotekos patalpų perkėlimo į ugdymo įstaigos patalpas, Utenos kultūros centro skyrių seniūnijose veiklos, laisvalaikio salių seniūnijose veiklos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.30 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2018 m. sausio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo Utenos rajone, Vasario 16-osios proga Utenos rajono savivaldybės administracijos rengiamos pilietinės akcijos – padovanoti Lietuvos trispalvę – organizavimo, investicijų priraukimo į Utenos rajoną, projekto „Globali Utena" įgyvendinimo, Antalgės bibliotekos patalpų perkėlimo į ugdymo įstaigos patalpas, konferencijos, skirtos pagerbti savivaldos kūrėjo Stepono Kairo atminimą, vyksiančios vasario 15 d., organizavimo, „Saulės" gimnazijos 100-mečio, Sausio 13-osios minėjimo, bendravimo su žiniasklaida bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė.
13.00 val. – dokumentų peržiūra, vizavimas.
15.00 val. – susitikimas su Zarasų rajono savivaldybės meru Nikolajumi Gusevu.

 

2018 m. sausio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl lėšų poreikio Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo Utenos rajone programos veiklų planui, Kultūros centro, Kultūros centro skyrių seniūnijose, laisvalaikio salių veiklų, Kultūros centro veiklų projektinio finansavimo, galimybių pertvarkyti J. Basanavičiaus gatvės apšvietimą etapais, Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2018–2020 metų priemonių plano, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, skyriaus specialistas Arvydas Mitalas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
14.00 val. – susitikimas su Utenos rajono socialinių paslaugų centro direktore Danguole Mačionyte.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų poriėmimas.
15.30 val. – susitikimas su UAB „Prodiuseriai" atstovais dėl miesto įvaizdžio formavimo.

 

2018 m. sausio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žiemos festivalio „Halls Winter Rally 2018" organizavimo, bendradarbiavimo su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialu, miesto įvaizdžio kūrimo, Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo Utenos rajone organizavimo, viešųjų įstaigų reorganizavimo prijungimo būdu bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
11.00 val. – meras dalyvaus susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite, kuriame bus aptartas galimas savivaldybių indėlis sprendžiant emigracijos problemas. Susitikimo metu įžvalgomis ir rekomendacijomis dalinsis atstovai iš Tarptautinės Migracijos Organizacijos, psichologai, sugrįžę emigrantai, verslo atstovai.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2018 m. sausio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto įvaizdžio kūrimo strategijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyvos „Globalūs regionai", kuria siekiama integruoti išvykusius lietuvius į savo gimtojo miesto ar rajono gyvenimą, investicijų į Utenos rajoną pritraukimo, smulkaus, vidutinio ir stambaus verslo skatinimo programų, Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo Utenos rajone programos, dalyvavimo susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite, vyksiančiame sausio 10 d., bendravimo su žiniasklaida bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Jovita Žiukelienė.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono plėtros vizijos. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vedėjos pavaduotoja Donata Lubienė.
13.00 val. – susitikimas su radijo stoties EXTRA FM atstovais dėl bendradarbiavimo.
14.00 val. – pasitarimas dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyvos „Globalūs regionai", kuria siekiama integruoti išvykusius lietuvius į savo gimtojo miesto ar rajono gyvenimą, suteikiant galimybę prisidėti kuriant miesto ekonominę gerovę, viešinant regiono potencialą.

 

2018 m. sausio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 25 d. sprendimų projektų, Lietuvos atkūrimo šimtmečiui skirtų iniciatyvų, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2018 m. sausio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2018 m. savivaldybės finansinių rodiklių, patvirtintų įstatymu, palyginimo su 2017 m., įstaigų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.

10.30 val. – susitikimas su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktore Vida Garunkštyte.

15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2018 m. sausio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos Jaunimo informacijos centro veiklos strategijos, dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m., dėl socialinių paslaugų teikimo įgyvendinimo priemonių bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė , Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2018 m. sausio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, savaitės renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. gruodžio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkymo, miesto įvaizdžio formavimo, miesto gyventojų ir svečių pasveikinimo gruodžio 31 d. prie miesto eglės prie Utenos kultūros centro, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
11.00 val. – LNK televizijos kvietimu meras dalyvaus LNK televizijos laidos „Kas yra kas" filmavime. Laida, kurios tema – laimės miestas, bus rodoma kitų metų sausio mėnesį.

 

2017 m. gruodžio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl LR Vyriausybės numatomos viešajame sektoriuje dirbančių buhalterinės apskaitos darbuotojų centralizavimo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, šviečiančių dekoracijų miesto gatvėse atnaujinimo, miesto apšvietimo modernizavimo, medinio tako aplink Dauniškio ežerą tvarkymo, gatvių su žvyro danga asfaltavimo, naujo miesto laikrodžio įrengimo, miesto įvaizdžio formavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
15.00 val. – Utenos rajono kultūros žmonių pagerbimo ceremonija. Pagerbimas vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje, Tarybos posėdžių salėje.

 

2017 m. gruodžio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pateiktų kandidatūrų Utenos krašto Garbės piliečio vardą gauti, gyventojų pateiktų idėjų Utenai, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį, Utenos rajono kultūros srities žmonių pagerbimo gruodžio 28 d., Utenos rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių veiklos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos moterų krepšinio lygos direktore Audra Ginelevičiene.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. gruodžio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų pateiktų idėjų Utenai, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį, aptarimo ir pristatymo visuomenei, jaunųjų futbolininkų ugdymo futbolo klubo „Utenos Utenis" įkurtoje „Utenio" akademijoje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio ir posėdyje priimtų sprendimų bei kitais klausimais. Dalyvauja VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis" direktorius Artūras Gimžauskas, klubo techninis direktorius Marius Treimakas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. gruodžio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šventinių renginių, šimtmečiui skirtų iniciatyvų, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 35 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. gruodžio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Pačkėnuose statybos projekto etapų, dėl savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, pavaduotojas Egidijus Bukys, Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas.

10.00 val. - susitikimas su AB "Utenos trikotažas" generaliniu direktorium Algirdu Šabūnu.

11.00 val. – susitikimas su Lietuvos rytas tv. žurnalistais

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. gruodžio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tikslų ir numatytų darbų 2018 m. įgyvendinimo, UAB „Prime Parte" spec. plano rengimo įvertinimo, kultūrinio bendradarbiavimo su Gruzija plėtojimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, pavaduotojas Egidijus Bukys, vyr. specialistė Jolana Bivainienė.

9.00 val. – pasitarimas Stepono Kairio fondo atstovais.

10.00 val. – susitikimas su Dakaro ralio dalyviu Benediktu Vanagu , „Halls Winter Rally 2017" komiteto posėdis
16.00 val. – meras dalyvaus UMSIC padėkos vakare, kuris vyks Utenos kultūros centre

 

2017 m. gruodžio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 21 d., sprendimų projektų, iniciatyvos „Turi idėją Utenai? Siūlyk!", skirtos Utenai Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui, viešinimo bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis

 

2017 m. gruodžio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 21 d., sprendimų projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Futbolo klubo "Utenos Utenis" sezono uždarymo šventės aptarimas.

10.00 val.- meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje Vilniuje.

16.00 val. – meras dalyvaus Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo šventiniame Rūmų narių metiniame susirinkime, kuris vyks Utenos kultūros centre.

 

2017 m. gruodžio 14 d.

 8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl švietimo tinklo pertvarkos, kompensacijų žemdirbiams, savaitės renginių ir kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos mokyklos vaikų darželio "Eglutė" adventiniame rytmetyje.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos adventinėjė popietėje.

2017 m. gruodžio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos jaunimo apdovanojimų šventės, vyksiančios gruodžio 15 d., Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", savaitės renginių, dėl bendradarbiavimo su su žiniasklaida.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos tarybos posėdyje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.
19 val. – meras dalyvaus renginyje-diskusijoje „Emigracijos mažinimo receptai", kuri vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje.

2017 m. gruodžio 12 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos jaunimo apdovanojimų šventės, vyksiančios gruodžio 15 d., Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", dėl Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos kultūros forumo „KULTŪRA, miestas, regionas", dėl Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžio bei kitais klausimais.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 21 d., sprendimų projektų peržiūra.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. gruodžio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 21 d. sprendimų projektų, dėl dalyvavimo renginyje- diskusijoje "Emigracijos mažinimo receptai", kuris vyks gruodžio 13 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje, gyventojų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. gruodžio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio parko Utenos mieste infrastruktūros plėtros projekto, dėl Aušros gatvės techninio projekto, savaitgalio renginių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas ir Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė.

11.00 val. – meras lankysis Dauniškio parke, domėsis Dauniškio parko Utenos mieste infrastruktūros plėtros projektuotojų vizualizacijoje pasiūlytais sprendiniais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. gruodžio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl valstybinės žemės sklypo Maironio gatvėje nuomos, Utenos rajono savivaldybės gimnazijų reitingo šalyje, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.

10.00 val. – susitikimas su laidos „Gimtoji žemė" kūrėjais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. gruodžio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 21 d ., sprendimų projektų, atminimo lentos ant Utenos kraštotyros muziejaus sienos Vasario 16 d. akto signatarui, pirmajam Utenos apskrities savivaldybės ir vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkui, profesoriui, inžinieriui Steponui Kairiui atidengimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Lietuvos atkūrimo 100-mečiui skirto projekto „Dovana Lietuvai" savanorių veiklos ir šventės aptarimas.

14.00 val. – mero premijos skyrimo komisijos posėdis

 

2017 m. gruodžio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimo, dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano, savaitės renginių bei kitais klausimais 

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. gruodžio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 21 d., sprendimų projektų, socialinės politikos strategijos įgyvendinimo, ilgalaikių Utenos rajono savivaldybės tikslų ir numatytų darbų 2018 m. įgyvendinimo, galimybių Utenos verslo atstovams mieste pastatyti viešbutį, savaitės renginių bei kitais klausimais. Miesto eglutės įžiebimo šventės aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. gruodžio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo, dėl Utenos rajono vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos 2018-2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo priemonių, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. lapkričio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, eglutės įžiebimo šventės, vyksiančios gruodžio 3 d., bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 33 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

18.00 val. - meras dalyvaus renginyje "Utenos verslo nominacijos 2017", adresu: Aušros g. 47, Utena.

 

2017 m. lapkričio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos, Užpalių gimnazijos patalpų remonto, Užpalių dvaro pastato rekonstrukcijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 30 d., sprendimų projektų, eglutės įžiebimo šventės, vyksiančios gruodžio 3 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika.
14.00 val. – meras lankysis Užpaliuose, domėsis gimnazijos patalpų remontu, Užpalių dvaro pastato rekonstrukcija, susitiks su miestelio bendruomene.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2017 m. lapkričio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 30 d., sprendimų projektų, konkurso Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti, atminimo lentos ant Utenos kraštotyros muziejaus sienos Vasario 16 d. akto signatarui, pirmajam Utenos apskrities savivaldybės ir vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkui, profesoriui, inžinieriui Steponui Kairiui atidengimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimų „Auksinis Feniksas 2017", vykusių Vilniaus Rotušėje lapkričio 27 d., aptarimas.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos tarybos posėdyje.
13.00 val. – frakcijos posėdis, rengiantis lapkričio 30 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.
15.00 val. – Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis.

 

2017 m. lapkričio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 30 d., sprendimų projektų, naujų liftų statybos VšĮ Utenos ligoninėje, Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimų „Auksinis Feniksas 2017", lankymosi Užpaliuose dėl gimnazijos pastato remonto, Užpalių dvaro rekonstrukcijos, įvairių miestelio įstaigų sukėlimo į vieną pastatą, Utenos kolegijos tarybos posedžio, vyksiančio lapkričio 28 d., Utenos rajono jaunimo reiklaų tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 29 d., savaitės renginių bei kitais klausimais.
16.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimų „Auksinis Feniksas 2017" ceremonijoje, vyksiančioje Vilniaus Rotušėje.

2017 m. lapkričio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl statybos leidimo išdavimo prekybos centro statybai, prekybos centro statybos komercinės paskirties sklype, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 30 d., sprendimų projektų, socialinės paramos sunkiai besiverčiančioms daugiavaikėms šeimoms, eglutės įžiebimo šventės, vyksiančios gruodžio 3 d., organizavimo, savaitgalio renginių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
13.00 val. – meras dalyvaus jaunųjų sportininkų ir jų trenerių pagerbimo ceremonijoje. Sportininkai ir jų treneriai bus pagerbti už puikius sporto rezultatus 2017 m. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynėse.
17.00 val. – meras dalyvaus Panevėžyje vyksiančiame poeto, 2017 m. Antano Miškinio literatūrinės premijos laureato Viktoro Rudžiansko jubiliejiniame vakare.

 

2017 m. lapkričio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės patalpų remonto, naujų liftų statybos VšĮ Utenos ligoninėje, Klovinių užtvankos tvarkymo, investicijų į Utenos rajoną pritraukimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 30 d., sprendimų projektų, iniciatyvos „Turi idėją Utenai? Siūlyk!", skirtos Utenai Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui, viešinimo bei kitais klausimais.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 30 d., sprendimų projektų peržiūra.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. lapkričio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujų liftų statybos VšĮ Utenos ligoninėje, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro terapijos gydytojų pailginto darbo laiko savaitgaliais ir darbo dienomis vakarais, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 30 d., sprendimų projektų, investicijų į Utenos rajoną pritraukimo, Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros, UAB „Utenos autobusų parkas" veiklos, žiedinės sankryžos Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankirtoje įrengimo galimybių, daugiabučių namų renovacijos proceso aktyvinimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vykusio Zarasų rajono savivaldybėje lapkričio 21 d., sprendimų aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros pertvarkos.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. lapkričio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paramos ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl perteklinio lietaus, žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, 2017 m. nukentėjusiems nuo nepalankių žemdirbystei hidrometeorologinių sąlygų Utenos rajone, tvarkos aprašo, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio Zarasų rajono savivaldybėje, darbotvarkėje numatytų klausimų, vietos kelių seniūnijose tvarkymo ir priežiūros, pavadinimų suteikimo kaimo gatvėms, vidaus keliams bei kitais klausimais. Dalyvauja Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Zarasų rajono savivaldybėje. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. „Baltosios knygos" ir specializacijos sampratos bei galimų krypčių išskyrimo pristatymas. Gediminas Česonis, VRM Regioninės politikos departamento direktorius.
2. Dėl pasiūlymų Utenos regiono specializacijos kryptims. Nerijus Čepauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vedėjas.
3. Dėl Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos I kvietimo rezultatų bei dalyvavimo programos II kvietime. Inga Šidlauskienė, Viešoji įstaiga „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras", l. e. direktorės pareigas, Henrikas Šiaudinis, Ignalinos rajono savivaldybės meras.
4. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2013 metų spalio 15 d. sprendimo Nr. 51/7S- 88 ,,Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano patvirtinimo" pakeitimo. Leonas Rutkauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistas.
5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-18 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo. Dalia Cironkaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
6. Dėl projektų pagal regionines priemones įgyvendinimo rengimo. N. Čepauskas.
7. Dėl dotacijų Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM projektams. Stasys Žvinys, Molėtų rajono savivaldybės meras.
8. Dėl Molėtų rajono savivaldybės projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-91-0002 ,,Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija". Stasys Žvinys, L. Rutkauskas.
9. Kiti klausimai. Alvydas Katinas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.
10. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio.

 

2017 m. lapkričio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 21 d. Zarasų rajono savivaldybėje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 30 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros pertvarkos, socialinės politikos strategijos įgyvendinimo, ilgalaikių Utenos rajono savivaldybės tikslų ir numatytų darbų 2018 m. įgyvendinimo, galimybių Utenos verslo atstovams mieste pastatyti viešbutį, savaitės renginių bei kitais klausimais. Vizito Preiliuose (Latvija), vykusio lapkričio 18 d., aptarimas.
9.30 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris" organizatoriais.
16.00 val. – susitikimas su UAB „Švyturys-Utenos alus" generaliniu direktoriumi Rolandu Viršila.

 

2017 m. lapkričio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl modernios ledo arenos statybos Utenoje galimybių, jaunųjų sportininkų ugdymo, gyventojų užimtumo galimybių didinimo, Utenos rajono savivaldybės teritorijos nekilnojamojo turto verčių zonų, Tautinių mažumų departamento padėkos Utenos rajono savivaldybei už išskirtinį dėmesį Lietuvos tautinėms bendrijoms ir jų paveldo įamžinimui 2016 m., gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.30 val. – pasitarimas dėl nepanaudotų lėšų, skirtų socialinėms reikmėms, paskirstymo, žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 m., atleidimo nuo žemės mokesčio. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
14.00 val. – susitikimas su ledo arenos statytojais dėl ledo arenos statybos Utenoje galimybių.

 

2017 m. lapkričio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš savivaldybės ir valstybės lėšų (išskyrus biudžetinių įstaigų pajamas) pedagoginių darbuotojų pareigybių skaičiaus, lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, panaudojimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Finansų skyriaus vyr. specialistė Vida Musteikienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos Utenos rajone veiklų plano. Dalyvauja kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime, vyksiančiame Utenos „Saulės" gimnazijoje.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. lapkričio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nekilnojamo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių ir lengvatos teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo, mokesčių lengvatų dydžių, prašymų mokesčių lengvatoms gauti teikimo tvarkos, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 21 d. Zarasų rajono savivaldybėje, paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui viešinimo, Utenos rajono savivaldybės pavaldžių įstaigų struktūros pertvarkos, Utenos rajono savivaldybės delegacijų vizito į Preili (Latvija) miesto šventę ir Beit Sahour (Palestina) bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – pasitarimas dėl tarptautinio bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo ir sklaidos.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. lapkričio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės ūkio veiklos subjektų 2017 m. žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių ploto nustatymo ir atlygintinos dalies nustatymo, savaitės renginių bei kitais klausimais.

10.00 val. – meras susitiks su dailininko Kazio Šimonio paramos fondo direktorium Juozu Sagatausku.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. lapkričio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savivaldai deleguotų funkcijų įgyvendinimo, vietos savivaldos, valstybės ir verslo bendradarbiavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus

 

2017 m. lapkričio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtos infrastruktūros įrengimo galimybių savivaldybės teritorijoje prie valstybinės reikšmės kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimo Vaikutėnų gyvenvietėje, prie Narkūnų piliakalnio, galimybių tiesti dviračių takus iki Tauragnų, Kuktiškių ir kitų gyvenviečių, prioriteto tiesti dviračių takus iki priemiestinių gyvenviečių, Taikos–Kupiškio ir Aukštakalnio–Kupiškio gatvių sankirtose įrengtų sankryžų tobulinimo, sankryžos įrengimo galimybių prie aplinkkelio, kelio tęsinio nuo J. Basanavičiaus gatvės pro prekybos centrą LIDL tiesimo galimybių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl administracinės naštos mažinimo, Utenos rajono savivaldybės pavaldžių įstaigų struktūros pertvarkos, Verslo informacijos centro veikslo tikslų – investicijų pritraukimo politikos, verslo idėjų įgyvendinimo, vidinės emigracijos mažinimo, skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą, jaunimo verslinimo, dalį darbo rinkos priemonių perdavimo Verslo informacijos centrui, ryšiai su emigrantais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė.
11.00 val. – pasitarimas dėl pramogų plėtros Dauniškio parke.
13.00 val. – meras dalyvaus pasitarime dėl aukštojo ir profesinio mokymo reformos įgyvendinimo Utenos apskrityje. Dalyvauja Utenos kolegijos atstovai.
14.00 val. – meras dalyvaus susitikime su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene. Susitikimas vyks Utenos kolegijoje. Susitikimo tema „Aukštojo mokslo reformos aktualijos, kokybiniai pokyčiai šalies aukštajame moksle".

 

2017 m. lapkričio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žiedinių sankryžų mieste prie valstybinės reikšmės kelių įrengimo, pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtos infrastruktūros įrengimo galimybių savivaldybės teritorijoje prie valstybinės reikšmės kelių, saugaus eismo priemonių ant valstybinės reikšmės kelių, miesto įvaizdžio, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. lapkričio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo, žemės ir vandens telkinių žemės mokesčio tarifo nustatymo, Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių privačių sklypų ir jų verčių, sodų bendrijų žemės mokesčio tarifo nustatymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.
14.00 val. – susitikimas su lenktynininku, Dakaro ralio dalyviu, žiemos sporto festivalio „Halls Winter Rally", vykstančio Utenos rajono apylinkėse, organizatoriumi Benediktu Vanagu.

 

2017 m. lapkričio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano rengimo ir tvirtinimo, komisijos sudėties keitimo, emigracijos mažinimo ir grįžtamosios migracijos didinimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė Monika Makaveckienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. lapkričio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savivaldai deleguotų funkcijų įgyvendinimo, savivaldos funkcijų išplėtimo, vietos savivaldos, valstybės ir verslo bendradarbiavimo, SPA įrengimo Utenos ligoninės patalpose, vizito Palestinos Beit Sahour mieste, savaitės renginių bei kitais klausimais. Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio vizito Utenoje lapkričio 3 d. aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
16.00 val. – meras dalyvaus tradicinėje Pyragų dienos renginyje.

 

2017 m. lapkričio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkos ir struktūrinių pertvarkymų 2016–2020 m. plano, neįgalių mokinių integravimo į mokyklas, lifto statybos ugdymo įstaigose tenkinti neįgalių mokinių poreikius galimybių, neįgalių mokinių užimtumo po pamokų organizavimo, mokinių skaičiaus mažėjimo kaimo ir miesto mokyklose, lemiančio mokyklų pertvarką, tam tikrų klasių neformavimo mokyklose, kai klasėse mokinių skaičius mažesnis nei nurodyta teisės aktuose, Uteną garsinančių ir garsinusių žmonių atminimo įamžinimo, Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio priėmimo Utenos rajono savivaldybėje, ledo arenos statybos Utenoje galimybių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
13.00 val. – Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio priėmimas Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio vizito darbotvarkė:
13.00 val. – priėmimas Utenos rajono savivaldybės administracijoje, susitikimas su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu, kitais savivaldybės vadovais.
13.30 val. – spaudos konferencija.
14.00 val. – lankymasis AB „Umega".
15.00 val. – lankymasis AB „Utenos trikotažas".
16.00 val. – lankymasis A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
17.00 val. – Seimo Pirmininko susitikimas su Utenos rajono visuomene Utenos kultūros centre.

 

2017 m. lapkričio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio vizito Utenos rajono savivaldybėje lapkričio 3 d., daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, VšĮ Utenos vyrų krepšinio klubo „Utenos Juventus" tolimesnės veiklos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – interviu Lietuvos ryto televizijai dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, darnaus judumo plano įgyvendinimo, mažiausios Lietuvoje būstų šildymo kainų ir kt. temomis.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. spalio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, susitikimų su gyventojais dėl daugiabučių namų renovacijos organizavimo, investicinių projektų rengimo, Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio vizito Utenos rajono savivaldybėje lapkričio 3 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
11.00 val. – susitikimas su žiniasklaidos atstovais, interviu.
15.00 val. – susitikimas su renginių organizavimo kompanijos atstovais dėl galimybių organizuoti renginius Utenoje.

 

2017 m. spalio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio vizito Utenos rajono savivaldybėje lapkričio 3 d., institucinės globos sistemos pertvarkos plano įgyvendinimo, biudžetinių įstaigų automobilių žymėjimo, seniūnijų centruose esančių įstaigų (medicinos punktų, bibliotekų, kai kuriuose – seniūnijų administracijų ir kt.) sukėlimo į mokyklų pastatus, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl UAB „Utenos šilumos tinklai" centralizuoto šildymo specialiojo plano.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. spalio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, susitikimų su daugiabučių namų gyventojais, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtų sprendimų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio Utenos, kaip žalio miesto, įvaizdžio kūrimas, Švedijos ambasados Lietuvoje atstovų priėmimo Utenos rajono savivaldybės administracijoje, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vykusio spalio 26 d., aptarimas.
14.00 val. – susitikimas su. Švedijos ambasados Lietuvoje atstovais.

 

2017 m. spalio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės užimtos vietos Lietuvos laisvosios rinkos instituto skelbiamo Lietuvos savivaldybių indekse, Švedijos ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje spalio 27 d. bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 23 klausimai.
14.00 val. – susitikimas su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos ir Utenos kolegijos vadovais dėl Kolegijos bibliotekos perkėlimo į A. ir M . Miškinių viešosios bibliotekos patalpas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. spalio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 26 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Utenos rajono švietimo įstaigų pertvarkos plano, į Uteną grįžtančių iš užsienio šeimų vaikų mokymosi Utenos rajono mokyklose, susitikimų su bendruomene, diskusijų miesto ir rajono gyventojams aktualiomis temomis organizavimo, kreipimosi į gyventojus ir galimybių gyventojams išsakyti idėjas, nuomones įvairiais (socialiniais, miesto infrastruktūros, gatvių rekonstrukcijos, ekonominiais, kultūros, verslo ir kt.) klausimais suteikimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.30 val. – meras priims Estijos ambasados Lietuvoje ambasadorę p. Jana Vanaveski ir ją lydinčius asmenis. Susitikimas vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje, Tarybos posėdžių salėje.
15.00 val. – meras vyks į Utenos Rapolo Šaltenio progimnaziją, sveikins progimnazijos direktorę Mildą Survilienę jubiliejaus proga.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2017 m. spalio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aušros gatvės rekonstrukcijos, dviračių takų nutiesimo Aušros gatvėje galimybių, darnaus judumo plano įgyvendinimo mieste, vientisos dviračių takų sistemos sukūrimo visame mieste, automobilių srautų miesto centre sumažinimo galimybių, gyventojų skatinimo važiuoti mieste dviračiais, gatvių rekonstrukcijų viešinimo visuomenei, miesto gyventojų kvietimo išsakyti savo nuomonę dėl Aušros ir kitų gatvių rekonstrukcijos, daugiabučių ir kvartalinės renovacijos proceso skatinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Savivaldybės valdomo turto pardavimo viešo aukciono būdu, detaliojo plano koregavimo. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, Juridinio skyriaus vyr. specialistė Asta Vainiūtė-Misiukevičė, Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
13.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdyje, vyksiančiame LR Seime. Posėdžio metu bus aptariamos 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projekto nuostatos, susijusios su savivaldybėms patikėtų funkcijų finansavimu ir kitais savivaldybių finansiniais klausimais.

 

2017 m. spalio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 26 d., sprendimų projektų, Utenos rajono švietimo įstaigų pertvarkos, Utenos vyrų krepšinio klubo „Juventus" tolimesnės veiklos, Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos posėdžio, vyksiančio Vilniuje spalio 24 d., savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono švietimo įstaigų pertvarkos. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis spalio 26 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2017 m. spalio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Užpalių gimnazijos pastato rekonstrukcijos, priestato statybos galimybių, vaikų lopšelio darželio patalpų rekonstrukcijos, jas išplečiant ir siekiant sukurti modernią aplinką ankstyvajam, ikimokykliniam ir priešmokykliniam vaikų ugdymui, Užpalių bibliotekos perkėlimo į kitas gimnazijos patalpas galimybių, Užpalių dvaro administracinio pastato rekonstrukcijos projekto, išsaugant pastatą kaip kultūros paveldo objektą, pastato po rekonstrukcijos įveiklinimo, vietos bendruomenės sumanytų veiklų, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus patalpų perkėlimo į rekonstruotą Užpalių dvaro administracinį pastatą galimybių, Užpalių gimnazijos perspektyvų, Utenos rajono švietimo įstaigų pertvarkos, Vyžuonėlių dvaro sodybos pastatų įsigijimo galimybių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, vyr. specialistas Arvydas Mitalas.
10.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
11.00 val. – pasitarimas dėl ledo ritulio arenos statybos Utenoje galimybių. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. spalio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 26 d., sprendimų projektų, viešųjų pirkimų plano vykdymo, Užpalių dvaro administracinio pastato ir gimnazijos pastato rekonstrukcijos, socialinio būsto Užpalių miestelyje, Vyžuonų seniūnijos, medicinos punkto, bibliotekos sukėlimo į vieną pastatą, mokesčio dydžių, taikant įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo, federacijos „Pasaulio gydytojai prieš branduolinį karą", kuriai 1985 m. buvo įteikta Nobelio Taikos premija, lyderio, gimusio Utenoje Bernardo Lown atminimo įamžinimo, Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros pertvarkos, Vaikų ir jaunimo festivalio „Giesmių giesmelė 2017", vyksiančio spalio Utenoje, bei kitais klausimais..
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 26 d., sprendimų projektų. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
15.00 val. – susitikimas su Lietuvos ledo ritulio asociacijos atstovais dėl ledo ritulio arenos statybos Utenoje.


2017 m. spalio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, susitikimų su gyventojais dėl daugiabučių namų renovacijos organizavimo, Utenos rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, „Maisto banko" akcijos spalio 20–21 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą, Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2017 m. spalio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, lėšų skyrimo prevencinėms programoms, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. „Auksinės krivūlės" apdovanojimų, vykusių spalio 13 d. Vilniuje, aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. spalio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 26 d., gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

Meras spalio 16–17 dienomis atostogauja.

2017 m. spalio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vykusio Visagino savivaldybėje spalio 12 d., sprendimų, Utenos rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, mokinių skaičiaus mažėjimo Utenos rajone iki 2020 m., patalpų skyrimo Kolegijos bibliotekai Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos renginyje „Auksinė krivūlė" bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovu Ryan Campbell ir politikos specialiste Renata Dromantaite.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. spalio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nekilnojamo turto ir žemės nuomos mokesčių lengvatos suteikimo įmonėms, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, posėdyje svarstomų klausimų, konkurencijos principų užtikrinimo sportinės veiklos ir kitose srityje, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.30 val. – meras dalyvaus LR Konkurencijos tarybos surengtame seminare apie konkurenciją, vyksiančiame Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis". Seminare bus kalbama apie konkurencijos užtikrinimą įvairiose srityse, kaip nepažeisti konkurencijos taisyklių, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, kartelius viešuosiuose pirkimuose, sąžiningą konkurenciją reklamoje ir kt.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, kuris vyks Visagino savivaldybėje.

 

2017 m. spalio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos, Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros optimizavimo, Estijos ambasadorės Lietuvoje ir Švedijos ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto kartu su Vidaus reikalų ministerija organizuojamoje konferencijoje „Lietuvos regioninės plėtros kryptys. Baltosios knygos pristatymas". Konferencijos metu dalyviai bus supažindinami su vidaus reikalų ministro sudarytos tarpinstitucinės darbo grupės parengtos regioninės politikos baltosios knygos „Lietuvos regionai – pokyčių link" rengimo eiga, regioninės politikos reformos logine schema (iššūkiais, regioninės plėtros politikos tikslu ir uždaviniais, sąlygomis ir pasiekimų rodikliais), numatomais pokyčiais ir veiksmais pagal keturias regioninės plėtros strategijos kryptis: atsakingos ir kompetentingos savivaldos stiprinimas, Lietuvos regionų įgalinimas, vietos, regionų ir valstybės darni plėtra, regionų įvaizdžio gerinimas ir veiksminga komunikacija.

 

2017 m. spalio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo, liftų įrengimo neįgaliesiems įstaigose, Utenos rajono savivaldybės administracijoje ir parapijos globos namuose CARITAS, statybos ir teritorijų planavimo projektų (Dauniškio parko pramogų plėtra, Aukštakalnio kvartalo renovacija, Dauniškio kvartalo renovacijos 2-as etapas, vaikų darželio „Pasaka" renovacijos, investiciniai sklypai ir kt.) įgyvendinimo, daugiabučių renovacijos, poveikio gyventojams, paskatinsiančio renovuoti daugiabučius namus, inovatyvaus namo Utenos mieste renovacijos galimybių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Vytautas Leika, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl kompensacijų už šildymą netaikymo gyventojams, nedalyvavusiems susirinkime, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl renovacijos, ir nepritarusiems daugiabučio namo renovacijai. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
14.00 val. – susitikimas su laikinai einančiu Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas Vladislavu Kadleriu.
15.00 val. – meras lankysis mieste, domėsis kvartalų ir daugiabučių namų renovacijos procesu, gatvių tvarkymu.

 

2017 m. spalio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendravimo su žiniasklaida, Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros optimizavimo, Vyžuonėlių dvaro perspektyvų, dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos renginyje „Auksinė krivūlė", vyksiančiame spalio 13 d. Vilniuje, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – interviu TV laidai „Brydės" apie Vyžuonėlių dvarą, jo perspektyvas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. spalio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo, žemės sklypų parinkimo verslo plėtrai, naujo, originalaus miesto laikrodžio įrengimo Utenos kolegijos bokšte, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Donata Lubienė.
10.00 val. – meras dalyvaus nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą" renginyje Utenos rajono savivaldybėje, sveikins renginio svečius ir dalyvius.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. spalio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą" renginio „Už saugią Lietuvą" organizavimo Utenos rajono savivaldybėje, deinstitucionalizacijos proceso vyksmo Utenos rajono savivaldybėje, paslaugų teikimo vaikų globos srityje plėtros, palydimosios globos paslaugų teikimo, gaunančiųjų kompensacijas už šildymą skaičiaus, 50 proc. kompensacijų už šildymą sumažinimo pritaikymo atsisakiusiems renovuoti daugiabučius namus bei kitais klausimais. Dalyvauja Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Rima Lukoševičienė.
13.30 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės administracijos struktūros optimizavimo.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. spalio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Gyvūnų globos dienai skirtų renginių, Tarptautinės mokytojų dienos minėjimo organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.

10.00 val. – meras priims tarptautinio projekto „Erasmus +" dalyvius

15.00 val. – meras dalyvaus Gyvūnų globos dienai skirtuose renginiuose, kurie vyks Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure ir Gyvūnų globos namuose.

 

2017 m. spalio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų į vandens ūkį, dumblo apdorojimo įrenginių statymo projekto įgyvendinimo, vandens tiekimo ir nuotekų tinklo plėtros kaimo vietovėse, minėtų tinklų tiesimas Pačkėnų gyvenvietėje, planuojamų įgyvendinti vandens tiekimo ir nuotekų tinklų tiesimo projektų kaimo vietovėse, vandentvarkos infrastruktūros plėtros planų, Tarptautinės mokytojų dienos minėjimo organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys direktorius" Adolfas Juršys, plėtros direktorė Giedrė Vabolienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. spalio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės investicijų komisijos posėdžio, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. veiklos plano vykdymo, Vyžuonėlių dvaro atgaivinimo projekto įgyvendinimo, UAB „Utenos autobusų parkas" veiklos atnaujinimo pagal Darnaus judumo planą, Mokytojų dienos paminėjimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
15.00 val. – Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis.

 

2017 m. rugsėjo 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Tarptautinės mokytojų dienos minėjimo organizavimo, kultūros veiklos strategavimo, Administracijos Kultūros skyriaus veiklos, Kelmės rajono savivaldybės delegacijos priėmimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – Utenos turizmo informacijos centro, Lietuvos darniojo turizmo konkurso nugalėtojo Darniausio turizmo informacijos centro kategorijoje, apdovanojimo Lietuvos turizmo forume, vykusiame rugsėjo 27 d., pristatymas. Pristato Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė, atsakinga už turizmo plėtrą.
10.00 val. – meras priims Kelmės rajono savivaldybės delegaciją. Delegacijos vadovas – Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis. Vizito tikslas – pažintis su Utenos rajono savivaldybės tarybos darbu. Po susitikimo – ekskursija po Uteną.
11.00 val. – meras dalyvaus Policijos dienos minėjime, vyksiančiame Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", sveikins Utenos apskrities policijos pareigūnus.

 

2017 m. rugsėjo 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, Tarybos narių nusišalinimo posėdžio metu procedūros, ekstremalios situacijos žemės ūkyje dėl blogų oro sąlygų, apsemto viešo kelio Užpalių miestelyje tvarkymo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 31 klausimas.
14.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdyje, vyksiančiame Vilniuje.

 

2017 m. rugsėjo 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio kvartalo teritorijos sutvarkymo projekto baigimo, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Pačkėnuose ir kituose Utenos rajono miesteliuose, naktinės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko baruose, kavinėse trumpinimo, Kelmės rajono savivaldybės delegacijos vizito Utenoje rugsėjo 29 d., Policijos dienos – Angelų Sargų – dienos minėjimo ir policijos pareigūnų pasveikinimo rugsėjo 29 d. bei kitais klausimais.
9.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
10.00 val. – susitikimas su Jaunimo reikalų departamento (JRD) atstovais. Susitikime bus aptarti Savivaldybės administracijos prioritetai jaunimo politikos srityje, jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas savivaldybėje, tarpžinybinio tinklo veikla, žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika (tyrimai), darbas su jaunimu, darbo su jaunimu formų plėtra ir kt.
14.30 val. – Utenos rajono trišalės tarybos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2017 m. rugsėjo 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 28 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, laisvų žemė sklypų formavimo, daugiabučių namų renovacijos ir iškylančių problemų šioje srityje bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl valstybinio žemės sklypo perdavimo neatlygintinai naudoti Utenos rajono savivaldybei, servituto nustatymo, žemės sklypų mieste suteikimo gyventojams laikinai naudoti, nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, sklypų formavimo po socialiniais būstais. Dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos Utenos skyriaus vedėja Vita Vilūnaitė, Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
Po pietų – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 28 d., sprendimų projektų peržiūra, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. rugsėjo 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 28 d., sprendimų projektų, ekstremalios situacijos Utenos rajono žemės ūkyje dėl ilgalaikio lietaus, oro sąlygų sukeltų problemų ūkininkams sprendimo būdų, ekstremalios padėties dėl blogos situacijos žemės ūkyje skelbimo, Vyžuonėlių dvaro, kuriame gyveno ir kūrė pasaulio garso dailininkė Mariana Veriovkina, pastatų priežiūros, remonto ir tolesnės perspektyvos, daugiabučių namų renovacijos ir iškylančių problemų šioje srityje bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis rugsėjo 28 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2017 m. rugsėjo 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų ir kvartalų renovacijos ir iškylančių problemų šioje srityje, integruotų kvartalų energinio efektyvumo didinimo strategijų, gyventojų skatinimo renovuoti savo daugiabučius gyvenamuosius namus strategijos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotojas Bronius Šaukeckas.
9.30 val. – susitikimas su LR Seimo nariu, Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininku Mykolu Majausku. 10.00 val. svečias dalyvaus diskusijoje su NVO, socialinių įstaigų specialistais, vyksiančioje Utenos rajono savivaldybės posėdžių salėje.
16.00 val. – meras dalyvaus dviračių žygio, skirto Tarptautinei dienai be automobilio paminėti, dalyvių palydėtuvėse. Dviračių žygio dalyviai bus išlydėti iš Utenio aikštės. Jie važiuos iki Šiaudinių kaimo. Šių metų Europos judumo savaitės šūkis „Dalindamasis pasieksi daugiau".

 

2017 m. rugsėjo 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų ir kvartalinės renovacijos, renovacijos eigos ir iškylančių problemų šioje srityje, prekybos centrų plėtros Utenos mieste, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 28 d., sprendimų projektų: vietinės reikšmės rajono kelių asfaltavimo programos, nekilnojamo turto mokesčio lengvatos teikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašo. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, skyriaus vyr. specialistė Eimantė Vaickuvienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas

 

2017 m. rugsėjo 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 28 d., sprendimų projektų, susitikimo su LR Seimo Savižudžių ir smurto prevencijos komisijos pirmininku Mykolu Majausku rugsėjo 22 d., beglobių gyvūnų priėmimo Utenos rajono gyvūnų globos namuose iš Utenos regiono, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl ekstremalios situacijos Utenos rajono žemės ūkyje dėl ilgalaikio lietaus, oro sąlygų sukeltų problemų ūkininkams sprendimo būdų, pagalbos nukentėjusiems ūkininkams, Klovinių užtvankos saugumo dėl lietaus pertekliaus. Dalyvauja Kaimo plėtros skyriaus vedėjos pavaduotoja, pavaduojanti vedėją, Jolanta Guobaitė.
Po pietų – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 28 d., sprendimų projektų peržiūra, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. rugsėjo 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės biudžeto tikslinimo, asignavimų perskirstymo, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 28 d., sprendimų projektų, miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas. Savivaldybių merų pasitarimo dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo, vykusio Aplinkos ministerijoje rugsėjo 18 d., aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
11.00 val. – interviu Lietuvos ryto televizijai apie daugiabučių ir kvartalinę renovaciją Utenos mieste.
Po pietų – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 28 d., sprendimų projektų peržiūra, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. rugsėjo 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos vizito rugsėjo 22 d., susitikimo su LR Seimo Savižudžių ir smurto prevencijos komisijos pirmininku Mykolu Majausku, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 28 d., projektų sprendimų, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kvartalinės renovacijos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su UAB ‚,Kasandros grupė" vadovu Arūnu Cicėnu.
10.00 val. – susitikimas su UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktoriumi Mindaugu Bobeliu.
11.00 val. – susitikimas su LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininke Rita Škutiene.
14.00 val. – meras dalyvaus savivaldybių merų pasitarime Aplinkos ministerijoje dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo. Pasitarime bus kalbama apie esamą programos įgyvendinimo situaciją ir perspektyvas, daugiabučių namų atnaujinimo projektų įgyvendinimo kreditavimo galimybes, projektų įgyvendinimą, su daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimu susijusių teisės aktų pakeitimus.

 

Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą,
Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2017 m. rugsėjo 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, Dauniškio kvartalo teritorijos sutvarkymo projekto įgyvendinimo užbaigimo, pramogų Dauniškio parke plėtros, gatvių su žvyro danga tvarkymo, Aušros gatvės rekonstrukcijos, Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukcijos bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. rugsėjo 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės vidutinio gydytojų ir slaugytojų mėnesio darbo užmokesčio, VšĮ Utenos ligoninės teikiamų paslaugų, sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos vizito Utenos rajono savivaldybėje rugsėjo 22 d., gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja VšĮ Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga.
11.00 val. – darbas su dokumentais, ruošiantis Švedijos ambasadorės p. Marios Christianos Lundgvist vizitui Utenos rajono savivaldybėje rugsėjo 26 d.
14.00 val. – mero pavaduotojas dalyvaus UAB „Utenos autobusų parkas" stebėtojų tarybos posėdyje.

2017 m. rugsėjo 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelio Vilnius–Utena rekonstrukcijos galimybių, vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 507 lengvosios pėstininkų kuopos vykdomų karių pratybos rugsėjo 15–17 dienomis, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

MERO DARBOTVARKĖ

Meras rugsėjo 12–15 dienomis atostogauja.

2017 m. rugsėjo 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Švedijos ambasadorės p. Marios Christianos Lundgvist vizito Utenos rajono savivaldybėje, rašto Susisiekimo ministerijai dėl kelio Vilnius–Utena rekonstrukcijos, miesto infrastruktūros plėtojimo strategijos kūrimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Miesto šventės aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. rugsėjo 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl užsienio miestų-partnerių delegacijų, atvykstančių į šventę, priėmimo, miesto šventės, įvairių renginių, varžybų nugalėtojų apdovanojimų ir pasveikinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
14.00 val. – meras dalyvaus ‚,AB Utenos trikotažas" 50-ies veiklos metų paminėjime, kuris vyks įmonėje, sveikins kolektyvą, įteiks padėkas.
16.00 val. – meras dalyvaus knygos „Nalšios piliakalniai žili" pristatyme. Knygoje publikuojami Utenos rajono tautodailininkų darbai, rašytojų ir literatų kūryba, tautosaka. Dalyvauja Utenos meno mokyklos folkloro ansamblis „Sietynas". Pristatymas vyks Utenos kraštotyros muziejuje.
19.00 val. – užsienio miestų-partnerių delegacijų priėmimas, pasveikinimas.

 

Rugsėjo 9 d. meras dalyvaus miesto šventėje, sveikins užsienio svečius, miesto ir rajono gyventojus 756-ojo gimtadienio proga.

 

2017 m. rugsėjo 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl užsienio miestų-partnerių delegacijų, atvykstančių į šventę, priėmimo, miesto šventės renginių, AB ‚,Utenos trikotažas" pasveikinimo 50-ies veiklos metų jubiliejaus proga, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – VšĮ Utenos ligoninės vidutinio gydytojų ir slaugytojų mėnesio darbo užmokesčio, VšĮ Utenos ligoninės teikiamų paslaugų. Dalyvauja VšĮ Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga.
16.30 val. – meras susutiks su Beit Sahour (Palestina) delegacijos, atvykusios į miesto šventę, atstovais. Delegacijos vadovas – Beit Sahour miesto meras Jehad Khair.
19.00 val. – meras dalyvaus Sporto ir sveikatingumo komplekso RL GYM atidarymo ceremonijoje.

 

Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą,
Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2017 m. rugsėjo 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto šventės organizavimo, užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, laisvų žemės sklypų priskyrimo gyventojams naudoti, knygos apie Utenos bendradarbiavimą su užsienio partneriais rengimo, bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. rugsėjo 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl teikiamų paslaugų VšĮ Utenos ligoninėje, gydytojų naktinių budėjimų Utenos ligoninėje, algų didinimo gydytojams ir slaugytojams, Utenos miesto šventės organizavimo, užsienio delegacijų, atvykstančių į šventę, priėmimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja VšĮ Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga.
9.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu dėl saugumo miesto šventės metu.
10.00 val. – susitikimas su Panevėžio teritorinės ligonių kasos direktoriumi Jonu Narbutu dėl greitosios medicinos pagalbos stočių stambinimo.
11.00 val. – susitikimas su ESO (Energijos skirstymo operatorius) atstovais dėl investicijų pritraukimo į elektros ūkį.
12.00 val. – interviu Lietuvos ryto televizijai.
14.00 val. – meras dalyvaus jaunimo informacinio centro, įkurto Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, atidaryme.

 

2017 m. rugsėjo 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atlygio padidinimo VšĮ Utenos ligoninės medicinos personalui, Utenos miesto gimtadienio organizavimo, užsienio delegacijų, atvykstančių į šventę, priėmimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos naujųjų mokslo metų pradžios šventėje.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos tarybos posėdyje.

 

2017 m. rugsėjo 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros plano projektų, savaitgalio renginių, miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 9 d., organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.

10.30 val. – meras dalyvaus Mokslo ir žinių dienos šventėje Aukštakalnio progimnazijoje ir įteiks mikrokompiuterius penktokams.

18.30 val. – meras dalyvaus XXI Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio atidaryme, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Koncertas vyks Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje.

2017 m. rugpjūčio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių, prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Spietinis.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 29 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2017 m. rugpjūčio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 31 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės veiklos viešinimo, viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Kelias Vilnius–Utena", miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo programos vykdymo, miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 9 d., organizavimo bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras lankysis mieste, Utenos seniūnijoje, domėsis gatvių, kelių būkle.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2017 m. rugpjūčio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 31 d., sprendimų projektų, miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo programos vykdymo, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos, „Utenos trikotažas" kolektyvo pasveikinimo įmonės veiklos 50-čio proga bei kitais klausimais.
12.00 val. – meras dalyvaus sutvarkyto ir asfaltuoto kelio Vilučiai–Kušliai atidarymo ceremonijoje.

2017 m. rugpjūčio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 31 d., sprendimų projektų, socialinės paramos jaunoms šeimoms, finansinės paramos ir sąlygų sudarymo smulkiajam ir vidutiniam verslui plėstis, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis rugpjūčio 31 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2017 m. rugpjūčio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sutvarkyto kelio Vilučiai–Kušliai atidarymo rugpjūčio 29 d., Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 31 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 9 d., organizavimo, socialinių programų, priemonių ir projektų įgyvendinimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
11.30 val. – meras ir mero patarėjas Henrikas Zabiela susitiks su Utenos alaus daryklos vadovybe.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. rugpjūčio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl namų valdų prisijungimo prie nuotekų ir vandentiekio tinklų, atliekų surinkimo sistemos tobulinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 31 d., sprendimų projektų, Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukcijos bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl „Utenio" stadiono perdavimo futbolo klubui VšĮ „Utenos Utenis" panaudos būdu, stadiono įveiklinimo. Dalyvauja futbolo klubo VšĮ „Utenos Utenis" direktorius Artūras Gimžauskas, Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
18.00 val. – meras dalyvaus paramos beglobiams gyvūnams vakare „Duokš leteną", vyksiančiame Vyžuonos parke.

 

2017 m. rugpjūčio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 31 d., sprendimų projektų, galimybių įrengti šaudyklą Biliakiemyje, prie Biliakiemio puntuko, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos seniūnas Saulius Gaižauskas.
9.00 val. – pasitarimas dėl „Utenio" stadiono perdavimo futbolo klubui „Utenos Utenis" panaudos būdu, stadiono įveiklinimo. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. rugpjūčio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 31 d., sprendimų projektų, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio, bendravimo su žiniasklaida, miesto gimtadienio šventės, vyksiančios rugsėjo 9 d., organizavimo, miesto šventės proga – piešinio ant daugiabučio namo sienos nupiešimo galimybių, vietos dviračių stovams mieste įrengti parinkimo, sporto įrenginių mieste būklės bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, kraštovaizdžio architektė Jūratė Paragytė.
10.00 val. – susitikimas su asociacijos „Lietuvos ledo ritulys" atstovais dėl ledo ritulio aikštelės įrengimo K. Donelaičio gatvėje.
11.00 val. – susitikimas su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus direktoriumi Vidmantu Misiūnu.
14.00 val. – meras lankysis mieste, apžiūrės asfaltuotas ir asfaltuojamas gatves, domėsis rekonstruojamose gatvėse atliekamais darbais

 

2017 m. rugpjūčio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl patalpų Utenos teritorinei darbo biržai, daugiabučių namų renovacijos, Sirutėnų gyvenvietės aplinkos tvarkymo darbų, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio Utenos rajono savivaldybės administracijoje, miesto gimtadienio šventės, vyksiančios rugsėjo 9 d., organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriumi Sauliumi Liausa ir tarptautinio keramikų plenero, vykstančio Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose, dalyviais.
14.00 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdis, vyksiantis Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
DARBOTVARKĖ
1. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2013 metų spalio 15 d. sprendimo Nr. 51/7S- 88 ,,Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano patvirtinimo" pakeitimo.
2. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-18 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
3. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 51/7S-27 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
4. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 51/7S-14 ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
5. Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo.
6. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. 51/7S- 46 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 06.2.1-TID-R-511 ,,Vietinių kelių vystymas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

 

Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą,
Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

 

2017 m. rugpjūčio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 9 d., organizavimo, užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, Utenos rajono savivaldybės administracijos delegacijos vizito Preiliuose (Latvija), savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. rugpjūčio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson vizito Utenos rajone, Utenos miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 9 d., užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. rugpjūčio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson vizito Utenos rajone rugpjūčio 17 d., kelio Utena–Vilnius rekonstrukcijos galimybių, viešo kreipimosi į Seimo narį Edmundą Pupinį dėl kelio Utena–Vilnius rekonstrukcijos, Utenos rajono savivaldybės delegacijos vykimo į Preilių (Latvija) miesto šventę, bendradarbiavimo tarp Utenos ir Preilių 20-mečio paminėjimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. rugpjūčio 10–14 d.

Savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis savivaldybės merą, Vidmantas Valinčius šiomis dienomis Trebon (Čekija) savivaldybės vadovų kvietimu dalyvauja Trebon miesto šventėje. Vidmantas Valinčius – Utenos rajono savivaldybės delegacijos vadovas.

 

2017 m. rugpjūčio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ES fondų investicinių veiksmų programos priemonės "Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą" naudojimo, rajono migracijos mažinimo strategijos, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas ir Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius vyr. specialistės Jūratė Brasiūnienė.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. rugpjūčio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Utenos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamų projektų, pilotinio projekto „Ateities laiškininkas" eigos.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas

14.00 val. – meras susitiks su naujuoju Utenos „Juventus" komandos treneriu Gediminu Petrausku.

2017 m. rugpjūčio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, Lietuvos moksleivių sąjungos Vasaros forumo "Kaip prisijaukinti sėkmę" bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

Meras atostogauja nuo liepos 24 dienos iki rugpjūčio 4 dienos įskaitytinai

Mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2017 m. rugpjūčio 4–6 d.

Savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis savivaldybės merą, Vidmantas Valinčius šiomis dienomis Rezeknės (Latvija) savivaldybės vadovų kvietimu vieši Rezeknėje, dalyvauja miesto šventėje. Vidmantas Valinčius – Utenos rajono savivaldybės delegacijos vadovas.

2017 m. rugpjūčio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vyturių progimnazijos stogo remonto, Utenos rajono savivaldybės administracijos delegacijos vizito Rezeknėje, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. rugpjūčio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savivaldybių merų susitikimo su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu, Utenio stadiono perdavimo klubui „Utenos Utenis", miesto šventės organizavimo, Utenos rajono savivaldybės administracijos delegacijos vizito Rezeknėje (Latvija), bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Sandra Deveikienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, Utenos rajono savivaldybės administracijos delegacijos vizito Rezeknėje organizavimas.

2017 m. rugpjūčio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vėtros padarinių likvidavimo mieste ir rajone, Sirutėnų bibliotekos stogo, nukentėjusio nuo vėtros, taisymo, vėtros sugadintų kelio ženklų tvarkymo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. liepos 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl galimybių priimti pabėgėlių Utenos rajone, VšĮ Utenos ligoninės stebėtojų tarybos posėdžio, vykusio liepos 28 d., sprendimų, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val. – susitikimas su Ruklos pabėgėlių priėmimo centro direktoriumi Robertu Mikulėnu dėl galimybių priimti tam tikrą skaičių pabėgėlių Utenos rajone.

2017 m. liepos 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gimtadienio šventės, vyksiančios rugsėjo 9 d., organizavimo, knygos, skirtos Utenos miestams partneriams pagerbti, dėl dalyvavimo vainikų nuleidimo žuvusiems jūroje ceremonijoje, savaitgalio renginių Pakalniuose bei kitais klausimais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. liepos 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vykusio liepos 26 d. Utenos rajono savivaldybėje, sprendimų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Utenos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamų projektų, Utenos dekanato dvasininkų pasveikinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas ir vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. liepos 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių Utenos seniūnijoje priežiūros ir tvarkymo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, atminimo ženklų miesto gimtadienio proga įsigijimo bei kitais klausimais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

14.00 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdis.

 

2017 m. liepos 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl susitikimo Pabėgėlių priėmimo centro vadovu, savaitės renginių bei kitais klausimais.

10.00 val.– vadovų pasitarimas dėl iniciatyvų, kuriomis emigravę lietuviai skatinami sugrįžti ir dirbti Lietuvoje. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė ir Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. liepos 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su miestais partneriais, savaitės renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. liepos 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.

10.00 val. – susitikimas su UAB „Švyturys-Utenos alus" atstovais.

15.00 val. – susitikimas su intelektualaus kultūrinio Mototurizmo ralio iniciatoriais Utenio aikštėje

 

2017 m. liepos 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Utenos butų ūkis" veiklos strategijos, daugiabučių renovacijos, kvartalų renovacijos, savaitgalio renginių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė ir UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotojas Bronius Šaukeckas.

10.00 val. – vadovų pasitarimas dėl plaukimo maratono, vyksiančio rugpjūčio 12 d. Sudeikiuose. Dalyvauja maratono organizatoriai ir Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys.

14.00 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio liepos 26 d. Utenos rajono savivaldybėje, darbotvarkės aptarimas.

15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2017 m. liepos 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių renovacijos, kvartalų renovacijos, gyventojų skatinimo renovuoti savo daugiabučius gyvenamuosius namus strategijos, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio sprendimų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. meras lankysis Vilniuje, Centrinėje projektų valdymo agentūroje dėl galimybių „Utenio" stadioną perduoti panaudai futbolo klubui „Utenos Utenis".
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. liepos 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl plaukimo maratono Sudeikiuose ir ralio "Mototourism Rally 2017", vyksiančių rugpjūčio mėn. savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys.

10.00 val. – meras susitiks su Lietuvos imtynių federacijos atstovais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. liepos 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių renovacijos, dėl galimybių kurti bedarbių, viešuosius darbus dirbančių gyventojų duomenų bazę, savaitės renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. liepos 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Ateities gatvės rekonstrukcijos, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio Molėtų rajono savivaldybėje, Utenos regiono plėtros tarybos veiklos reglamento, po liūties apsemtų vietų mieste, galimybių kurti bedarbių, viešuosius darbus dirbančių gyventojų duomenų bazę, užimtumo programos grįžtantiems iš užsienio kūrimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, pavaduotoja Donata Lubienė.
10.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. liepos 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos PSPC naujo direktoriaus paskyrimo stabdymo, neeilinio Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio rengimo, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio liepos 13 d. Molėtų rajono savivaldybėje, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
10.00 val. – meras vyksta į Vilnių, interviu LNK televizijai dėl Lietuvos pašto Utenos rajone, pilotinėje savivaldybėje, įgyvendinamos naujovės „ateities laiškininko".
15.00 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio liepos 13 d. Molėtų rajono savivaldybėje, darbotvarkės aptarimas.

2017 m. liepos 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl melioracijos įrenginių (griovių, užtvankų) priežiūros, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, Lietuvos pašto įgyvendinamos naujovės „ateities laiškininkas", galimybių kurti bedarbių, viešuosius darbus dirbančių gyventojų duomenų bazę, užimtumo programos grįžtantiems iš užsienio kūrimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Lietuvos Valstybės dienos minėjimų, vykusių ant keturių piliakalnių (Narkūnų, Pakalnių, Taurapilio, Lygamiškio), aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. liepos 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, inovatyvaus namo renovacijos projekto įgyvendinimo, dalyvavimo liepos 6-osios, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjime, neeilinio Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio organizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotojas Bronius Šaukeckas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
10.00 val. – meras susitiks su Utenos miesto Ateities gatvės gyvšentojais, aptars gatvės tvarkymo eigą.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

Liepos 6 d. 20 val. meras dalyvaus Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjime, vyksiančiame ant Narkūnų piliakalnio.

2017 m. liepos 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių Utenos seniūnijoje priežiūros ir tvarkymo, gatvės Pačkėnuose tvarkymo, privažiavimo prie vadinamojo Biliakiemio Puntuko sutvarkymo, miesto šventės organizavimo, „Utenio" stadiono perdavimo, nacionalinio fotoprojekto „Lietuva ir mes", skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo 100–mečiui, bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. liepos 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių renovacijos, integruotų kvartalų energinio efektyvumo didinimo strategijų, kvartalų renovacijos, gyventojų skatinimo renovuoti savo daugiabučius gyvenamuosius namus strategijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos neeilinio posėdžio rengimo, Liepos 6-osios paminėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotojas Bronius Šaukeckas, statinių priežiūros inžinierius Saulius Virvytis.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. birželio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, posėdžio sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, Utenos kolegijos absolventų pasveikinimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 40 klausimų.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2017 m. birželio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl „Utenio" stadiono perdavimo klubui „Utenos Utenis", Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, užsienio ir šalies investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, miesto šventės organizavimo rugsėjo 9 d., atminimo ženklų miesto gimtadienio proga įsigijimo bei kitais klausimais.
13.00 val. – susitikimas su verslo atstovais.
14.30 val. – Utenos rajono savivaldybės trišalės tarybos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis

2017 m. birželio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vaikų lopšelio-darželio „Pasaka" pastato bri vamzdynų tinklo renovacijos, ikimokyklinių įstaigų tinklo pertvarkos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 29 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Vytautas Nakas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Raimonda Serbentiemė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktoriumi Valiumi Serbenta ir atstovais iš Vokietijos dėl kvartalinės renovacijos.
11.00 val. – meras ir administracijos direktorius lankysis Utenos seniūnijoje, domėsis kelių būkle.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. birželio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gimtadienio šventės, vyksiančios rugsėjo 9 d., organizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 29 d., sprendimų projektų, Seimo kontrolierių įstaigos renginio Utenos verslo informacijos centre birželio 29 d., Utenos pietrytinio aplinkkelio, Daugailių mokyklos sporto salės remonto bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis birželio 29 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2017 m. birželio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos ligoninės pagrindinio pastato rekonstrukcijos, Utenos ligoninės liftų keitimo naujais, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 29 d., sprendimų projektų, knygos, skirtos Utenos miestams partneriams pagerbti, maketo, laisvosios ekonominės zonos kūrimo galimybių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2017 m. birželio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 29 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės 2017 m. užimtumo didinimo programos, Dauniškio ežero aplinkos sutvarkymo, vakarinės pakrantės projektinių pasiūlymų, dalyvavimo karinių jūrų pajėgų 25-mečio minėjime, vyksiančiame liepos 4 d., Joninių minėjimo seniūnijose bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl namų valdų prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Dalyvauja LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Lauris Martišius, UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys, UAB „Utenos vandenys" plėtros direktorė Giedrė Vabolienė, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. birželio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos meno mokyklos Dailės skyriaus patalpų remonto, baldų įsigijimo kabinetams ir klasėms, teritorijos sutvarkymo, Dauniškio ežero aplinkos sutvarkymo, vakarinės pakrantės projektinių pasiūlymų, pramogų plėtros bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos meno mokyklos direktorius Arūnas Katinas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė, kraštovaizdžio architektė Jūratė Paragytė.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyksiančios iniciatyvos „Po mikrokompiuterį visiems Lietuvos vaikams" pristatyme.
14.00 val. – Utenos miesto gimtadienio organizacinio komiteto posėdis.

2017 m. birželio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 29 d., tarybos posėdžio sprendimų projektų, vandens ir nuotekų tinklų tiesimo kaimo vietovėse, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. birželio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 m. plano tikslinimo projekto derinimo, laisvosios ekonominės zonos steigimo galimybių, Utenos aplinkkelio, bendradarbiavimo sutarties su Kinijos Džiningo miestu aptarimo, ketinimų protokolo pasirašymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vedėjos pavaduotoja Donata Lubienė.

12.15 val. – meras dalyvaus Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja" neįgaliųjų bendruomenės mugės – koncerto „Būkime kartu!" atidarymo ceremonijoje, sveikins šventės dalyvius.
14.00 val. – meras lankysis Saldutiškio seniūnijoje, „Triušiukų slėnyje".

2017 m. birželio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vasario 16-osios akto signataro Stepono Kairio atminimo lentos maketo, Puodžių parko Leliūnuose ir Dauniškio parko projektinių pasiūlymų, Aleksandro Stulginskio universiteto studentų baigiamųjų darbų, kuriuose yra parengti Utenos miesto Krašuonos ir Smėlio kvartalų atnaujinimo projektai, nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimo ir gyventojų būstų kaimo vietovėse prijungimo prie tinklų, miesto gimtadienio organizavimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja kraštovaizdžio architektė Jūratė Paragytė.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos, jos padalinių ir savivaldybei pavaldžių įstaigų struktūros pertvarkos.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

 2017 m. birželio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto tikslinimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, Baltijos šalių jaunimo šokių festivalio „Apkabinkim Lietuvą", miesto gimtadienio renginių organizavimo, poreikio teikti psichologo paslaugas socialiai pažeistiems vaikams, Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų, paramos sporto klubų veiklai, Gedulo ir vilties dienos paminėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
10.00 val. – pasitarimas dėl Dauniškio kvartalo aplinkos tvarkymo projekto įgyvendinimo. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika, vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. birželio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio ežero vakarinės pakrantės projektinių pasiūlymų, Dauniškio kvartalo aplinkos tvarkymo projekto įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika, vyr. architektas Evaldas Rimas. Utenos rajono savivaldybės delegacijos vizito į Kinijos Džiningo miestą aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą,

Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2017 m. birželio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gimtadienio organizavimo, naujo miesto gimtadienio logotipo kūrimo, Dauniškio ežero vakarinės pakrantės projektinių pasiūlymų, paukščių keliamų nepatogumų gyventojams ir taršos Dauniškio parko pušyne bei priemonių suvaldyti paukščių daromą žalą, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val. – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos komiteto narių vizitas Utenos rajono savivaldybės administracijoje, susitikimas su Savivaldybės vadovais, Utenos rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komiteto nariais, dalinimasis patirtimi.

2017 m. birželio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo socialiai pažeistiems gyventojams, alkoholio vartojimo draudimo ir prieinamumo ribojimo, Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo ceremonijos Antano ir Motiejaus Miškinių sodyboje Juknėnuose bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, interesantų priėmimas.

Birželio 11 d. 14 val. mero pavaduotojas dalyvaus Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo ceremonijoje, vyksiančioje Antano ir Motiejaus Miškinių etnografinėje-literatūrinėje sodyboje Juknėnuose.

2017 m. birželio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 9 d., organizavimo, dalyvavo Euroregiono „Ežerų kraštas" posėdyje, vyksiančiame Baltarusijoje birželio 16 d., Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros pertvarkos, eismo saugumo miesto gatvėse bei kitais klausimais.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės peticijų komisijos posėdis.
14.00 val. – mero pavaduotojas dalyvaus geriausių 2016 m. Utenos rajono sportininkų apdovanojimo ceremonijoje.

2017 m. birželio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio sprendimų, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro teikiamų paslaugų socialiai pažeistiems vaikams, Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros pertvarkos, „Utenio" stadiono perdavimo futbolo klubui „Utenos Utenis", savaitės renginių bei kitais klausimais.
14.00 val. – Utenos miesto gimtadienio organizacinio komiteto posėdis.

2017 m. birželio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, dalyvavimo užsienio partnerių rengiamuose festivaliuose, miestų šventėse, 2017 m. Antano Miškinio literatūrinės premijos įteikimo ceremonijos Juknėnuose birželio 11 d., gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

MERO DARBOTVARKĖ

Meras birželio 5–12 dienomis su oficialia Utenos rajono savivaldybės delegacija Džiningo (Kinija) miesto mero kvietimu vieši Džininge.

2017 m. birželio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio parko rengimo papildymo projektinių pasiūlymų, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, 2017 m. Antano Miškinio literatūrinės premijos įteikimo ceremonijos Juknėnuose birželio 11 d., bendradarbiavimo su žiniasklaida, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės delegacijos vizito į Kinijos Džiningo miestą. Vizitas vyks birželio 5–12 dienomis.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. gegužės 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų projektų įgyvendinimo laisvuose valstybinės žemės sklypuose, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, galimybių kurti verslo salas, verslininkų paskatinimo investuoti Utenos rajone, vandens ir nuotekų tinklų tiesimo Pačkėnuose, Leliūnuose, Jasonyse, Antalgėje, galimybių statyti nuotekų valymo įrenginius kaimo vietovėse, susitikimų su gyventojais bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos tarybos išplėstiniame posėdyje, kurio tema –„Specialistų rengimo aktualijos".
14.00 val. – meras dalyvaus išvažiuojamajame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje. Posėdis vyks Utenos „saulės" gimnazijoje.

 

2017 m. gegužės 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl konkurso Utenos PSPC direktoriaus pareigoms eiti, miesto gimtadienio organizacinio komiteto darbo pradžios, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė Monika Makaveckienė.
16.00 val. – meras susitinka su Pačkėnų gyvenvietės gyventojais. Susitikimas vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

 

2017 m. gegužės 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės delegacijos vizito į Kinijos Džiningo miestą, Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos posėdžio, konkurso Utenos PSPC direktoriaus pareigoms eiti, Utenos rajono savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų struktūros pertvarkos projekto, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. gegužės 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, bendradarbiavimo su VšĮ „Investuok Lietuvoje", Utenos verslo informacijos centro veiklos, daugiabučių namų kaimo vietovėse renovacijos bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 26 klausimai.
15.00 val. – meras dalyvaus Antano Miškinio literatūrinės premijos teikimo komisijos posėdyje, vyksiančiame Utenos kultūros centre. Meras – komisijos pirmininkas.

2017 m. gegužės 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 25 d., sprendimų projektų, savivaldybės įstaigų automobilių parko pertvarkos, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, kvietimo bendradarbiauti su Kinijos Džiningo miestu, ritualinių paslaugų teikimo rajono gyventojams bei kitais klausimais.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2017 m. gegužės 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto kapinių teritorijos plėtros, kolumbariumo miesto kapinėse įrengimo, galimybių pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Gruzijos Gori miestu, Dauniškio parko pramogų įrengimo plėtros, plėtros planų viešinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – meras dalyvaus UVJOS „Apskritas stalas" iniciatyvos „Jaunimas savivaldybėje" atidarymo renginyje, sveikins Utenos rajono jaunimą. Vėliau priims jaunimo atstovus, atliekančius praktiką savivaldybės skyriuose. Renginys vyks iki 12 val.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m.  gegužės 22d.

 8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos vietos veiklos grupės įgyvendinamų ir planuojamų projektų, idėjos surengti Marianos Veriovkinos gyvenimo ir kūrybos interaktyvią ekspoziciją, dėl savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos vietos veiklos grupės VPS administracijos vadovė Jolita Umbrasienė, VPS administratorė Edita Rukšytė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. - frakcijos posėdis, rengiantis gegužės 25 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2017 m.  gegužės 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lidl prekybos centro atidarymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vaizdo stebėjimo kamerų mieste, Dauniškio parko pakrantės projekto pristatymo ir kitais klausimais.

15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2017 m. gegužės 16 d.

 8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl informacijos apie Lietuvos GMP parko atnaujinimą, NŽT kreipimosi dėl laikinos žemės sklypų panaudos, VšĮ „Versli Lietuva" atstovų renginio Utenoje, savaitės renginių ir kitais klausimais. Dalyvauja savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. gegužės 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 25 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. gegužės 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono mokyklų tinklo efektyvinimo, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, dėl gyventojų ir organizacijų prašymų.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje. Posėdžio vieta - Ignalinos rajono savivaldybė.

2017 m. gegužės 11 d.

8.15 val. - vadovų pasitarimas dėl gyventojų ir bendruomenių prašymų, dėl žemės mokesčių tarifų, dėl Utenos miesto darnaus judumo veiksmų plano. Dalyvauja: Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

17.30 – Meras dalyvaus krepšinio sezono uždarymo šventėje Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis"

2017 m. gegužės 10 d.

8.15 val. - vadovų pasitarimas dėl naujos atliekų tvarkymo ir surinkimo tvarkos, dėl regioninės tarybos plėtros posėdžio. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. gegužės 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, Pasaulio Specialiosios Olimpiados žiemos žaidynių olimpiadininkų apdovanojimų, savaitės renginių bei kitais klausimais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. gegužės 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių seniūnijose tvarkymo, asfaltavimo ir priežiūros, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, kvietimo bendradarbiauti su Kinijos Džiningo miestu, „Utenio" stadiono veiklos vizijos, VšĮ Utenos ligoninės aplinkos sutvarkymo projekto įgyvendinimo, slaugos paslaugų teikimo Utenos ligoninėje, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. gegužės 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės aplinkos sutvarkymo projekto įgyvendinimo, automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimo, Dauniškio kvartalo aplinkos tvarkymo, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 9 d., organizavimo, organizacinio komiteto sudėties, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – meras ir administracijos direktorius Jonas Slapšinskas lankysis VšĮ Utenos ligoninėje, susitiks su ligoninės direktoriumi Daliumi Drunga, domėsis aplinkos tvarkymu.
14.00 val. – meras dalyvaus Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjime, vyksiančiame Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilyje".

2017 m. gegužės 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl „Utenio" stadiono veiklos vizijos, stadione numatomų rengti galimų kultūros, sporto renginių, sporto infrastuktūros, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimo organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Arvydas Gražys, VšĮ „Utenos Utenis" direktorius Artūras Gimžauskas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2017 m. gegužės 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujos atliekų tvarkymo ir surinkimo tvarkos, patvirtintos Utenos rajono savivaldybės tarybos balandžio 27 d., viešinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kelių priežiūros ir tvarkymo, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimo organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
11.30 val. – meras lankysis Utenos kultūros centre.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. gegužės 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos vietos veiklos grupės įgyvendinamų projektų, paraiškos Užpalių dvaro rekonstrukcijos projektui įgyvendinti teikimo, idėjos surengti Marianos Veriovkinos gyvenimo ir kūrybos interaktyvią ekspoziciją, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos vietos veiklos grupės VPS administracijos vadovė Jolita Umbrasienė, VPS administratorė Edita Rukšytė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje išvykos pagal gyventojų prašymus.

2017 m. balandžio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono mokyklų tinklo efektyvinimo, Utenos regiono plėtros tarybos plano darbo grupės sprendimų, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
9.30 val. – susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje Lino Kukuraičio susitikimas su Utenos rajono socialiniais darbuotojais, diskusija socialiniais klausimais.
17.00 val. – meras dalyvaus Medicinos darbuotojų dienos minėjime Utenos kultūros centre, sveikins Utenos rajono medikus.

29 d. 14 val. meras dalyvaus Daugailiuose vyksiančioje armoninkininkų šventėje „Daugailiai 2017". Dalyvauja muzikantai iš Vilniaus, Rokiškio, Panevėžio, Pakruojo, Utenos, Širvintų, Elektrėnų, Molėtų.

2017 m. balandžio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, posėdžio sprendimų projektų, Socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio vizito Utenos rajone balandžio 28 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais. XXIII Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) suvažiavimo, vykusio balandžio 26 d. Vilniuje, aptarimas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 53 klausimai.
15.00 val. – Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2017 m. balandžio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 27 d., sprendimų projektų, Utenos rajono mokyklų tinklo efektyvinimo, daugiabučių namų renovacijos, lankymosi seniūnijose ir susitikimų su bendruomenėmis, duobių taisymo miesto Aušros gatvėje bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2017 m. balandžio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šildymo sezono pabaigos, dėl gyventojų ir organizacijų prašymų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 27 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais.
09.30 val. – vadovų pasitarimas dėl tėvų globos netekusio vaiko laikinojo apgyvendinimo ir laikinosios (trumpalaikės) socialinės globos naujovių. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.
15.00 val. – meras dalyvaus sustikime su Sirutėnų gyventojais.

2017 m. balandžio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitgalio renginių, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 27 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis balandžio 27 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2017 m. balandžio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl tėvų globos netekusio vaiko laikinojo apgyvendinimo ir laikinosios (trumpalaikės) socialinės globos sistemos, VšĮ Utenos ligoninės patalpų rekonstrukcijos, naujų liftų įrengimo, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konkurso „Geriausias kultūros centras 2016" premijos įteikimo Utenos kultūros centrui bei Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimo „Aukso paukštė" 2016 įteikimo šokių ir dainų ansambliui „Vieversa" ceremonijų, vyksiančių balandžio 21 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – meras dalyvaus seminare „Nepirk vogtos prekės – stabdyk prekybą žmonėmis savo mieste", sveikins seminaro dalyvius.
17.00 val. – meras dalyvaus Utenos kultūros centre vyksiančioje nominacijų įteikimo šventėje: Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konkurso „Geriausias kultūros centras 2016" premijos įteikimas Utenos kultūros centrui, Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimo „Aukso paukštė" 2016 įteikimas šokių ir dainų ansambliui „Vieversa", Utenos krašto garbės pilietės vardo suteikimas šokių ir dainų ansamblio „Vieversa" vadovei Robertai Macelienei. Vyks šventinis koncertas „Apkabinkim žemę VIEVERSOS sparnais".

 

2017 m. balandžio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl projekto „Pastatų Utenio a. 4 ir Utenio 7 apsauga" įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konkurso „Geriausias kultūros centras 2016" premijos įteikimo Utenos kultūros centrui bei Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimo „Aukso paukštė" 2016 įteikimo šokių ir dainų ansambliui „Vieversa" ceremonijų, vyksiančių balandžio 21 d., organizavimo, mutifunkcės sporto aikštelės K. Donelaičio gatvėje rekonstrukcijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Vytautas Leika, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl naujos mokesčio už atliekų tvarkymą ir surinkimą tvarkos. Dalyvauja UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
14.00 val. – meras susitiks su Preili rajono (Latvija) mere Maruta Plivda.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. balandžio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešųjų pirkimų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 27 d., sprendimų projektų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys. Utenos rajono savivaldybės administracijos delegacijos vizito Palestinoje, Beit Sahour mieste, pristatymas.
9.00 val. – meras priims Trečiojo amžiaus universiteto atstovus, atvykusius pagal Erasmus programą.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos tarybos posėdyje, vyksiančiame Kolegijoje.
Po pietų – pasitarimai administracijoje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 27 d., sprendimų projektų peržiūra, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2017 m. balandžio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, beisbolo klubų prašymų, delegacijų priėmimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. balandžio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų ir organizacijų prašymų, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

2017 m. balandžio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl projekto "Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai" eigos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyrius vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė.
09.00 val. – vadovų pasitarimas dėl patikėjimo teise valdomo turto panaudos ir numatomų darbų Leliūnų miestelyje, dalyvauja Leliūnų seniūnijos seniūnė Lina Petronienė.

14.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. balandžio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandens pralaidų keliuose tvarkymo, dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 m. teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano, dėl socialinių paslaugų prieinamumo gerinimo, įstaigų ir gyventojų prašymų. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė ir Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. balandžio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 m. teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano, dėl kaimo kelių priežiūros, gyventojų apklausos rezultatų ir įstaigų prašymų. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, pavaduotojas Egidijus Bukys, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
Po pietų – dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. balandžio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujos mokesčio už atliekų tvarkymą ir surinkimą tvarkos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. balandžio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujos mokesčio už atliekų tvarkymą ir surinkimą tvarkos, Adolfo Šapokos gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestro ,,Cinkas" veiklos 30-mečio paminėjimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
11.00 val. – Meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavime, vyksiančiame Vilniuje, Rašytojų klube.
Darbotvarkė
11.00 Suvažiavimo pradžia.
11.15–11.30 Reglamento, sekretoriato, balsų skaičiuotojų (atviro balsavimo) tvirtinimas.
11.30–11.50 LRS metinė ataskaita. Pranešėjas LRS pirmininkas Antanas A. Jonynas.
11.50–12.10 Valdybos metinė ataskaita (LRS pirmininko pavaduotojos B. Augustinienės pranešimas).
12.10–12.30 Pranešėjų atsakymai į klausimus. Ataskaitų tvirtinimas.
12.30–13.00 Suvažiavimo uždarymas.

 

2017 m. balandžio 6 d.

Meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos rengiamame seminare – mokymuose ,,Merų specializuotų kompetencijų ugdymas: strateginė lyderystė ir SĮ valdymas", vyksiančiuose Druskininkuose.

 

2017 m. balandžio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Savivaldybės administracijos transporto priemonių parko, Savivaldybės veiklos viešinimo leidiniuose, skirtuose Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, bendravimo su žiniasklaida, Lietuvos savivaldybių asociacijos rengiamo seminaro– mokymų savivaldybių vadovams, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vykusio balandžio 4 d. Anykščiuose, aptarimas.
10.00 val. – meras susitinka su Panevėžio vyskupu Linu Vodopjanovu OFM. Susitikimas vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
Po pietų – dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. balandžio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame šiandien Anykščiuose, nagrinėjamų klausimų, ledo aikštelės K. Donelaičio gatvėje rekonstrukcijos, Aukštakalnio kvartalo renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje Anykščiuose.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Dėl regioninės politikos tobulinimo krypčių. Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys.
2. Dėl informacijos apie Utenos regione vykdomos integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2016 m. G. Martinkienė, Regioninės plėtros departamento Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė.
3. Dėl regionų plėtros tarybų ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atsakomybės ir funkcijų įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą.
4. Dėl Utenos regiono plėtros 2014 – 2020 metų plano metinės ataskaitos. Leonas Rutkauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistas.
5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2013 metų spalio 15 d. sprendimo Nr. 51/7S- 88 ,,Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano patvirtinimo" pakeitimo..
6. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2017 metų sausio 6 d. sprendimo Nr. 51/7S-5 ,,Dėl Utenos regiono plėtros planavimo ir įgyvendinimo darbo grupės sudarymo" pakeitimo.
7. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 51/7S-36 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 ,,Miestų kompleksinė plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
8. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo. Dalia Cironkaitė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
9. Dėl priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra". Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovas.
10. Dėl perkančiosios organizacijos parinkimo projektų viešųjų pirkimų procedūroms vykdyti pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas". Nerijus Čepauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriaus vedėjas.
11. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" Utenos regiono prioritetinio ir rezervinio projektų sąrašų sudarymo ir patvirtinimo. N. Čepauskas.
12. Kiti klausimai. Alvydas Katinas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas.
13. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio.

 

2017 m. balandžio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujos įrangos ugdymo įstaigų valgyklose, mokinių maitinimo mokyklose, mokyklų tinklo pertvarkos, daugiabučių gyvenamųjų namų vandentiekio sistemų patikrinimo, siekiant išvengti legioneliozės, rezultatų, naujos mokesčio už atliekų tvarkymą ir surinkimą tvarkos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. kovo 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo programų, mokyklų tinklo pertvarkos, naujos mokesčio už atliekų tvarkymą ir surinkimą tvarkos, Kultūros paveldo departamento Dianos Varnaitės vizito, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Susitikimas su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktore Diana Varnaite.
Kultūros paveldo departamento Dianos Varnaitės vizito programa:
10.00 – 14.00 val. Kultūros paveldo objektų lankymas:
Vyžuonėlių dvaro sodyba. Dalyvauja humanit. m. dr. (hp) Laima Laučkaitė-Surgailienė, asociacijos ,,Marianos Veriovkinos draugija" narės – Sandra Dastikienė ir Rimantė Černiauskaitė – Kėrienė.
Užpalių dvaro sodyba. Dalyvauja Užpalių bendruomenės nariai.
Sudeikių senosios mokyklos pastatas. Dalyvauja Sudeikių sen. seniūnas Virgilijus Gaižauskas. Utenos buvusio dvaro sodybos fragmentai. Dalyvauja Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė.
14.00 val. Diskusija ,,Vyžuonėlių dvaro perspektyvos". Dalyvauja Utenos rajono meras Alvydas Katinas, humanit. m. dr. (hp) Laima Laučkaitė Surgailienė, asociacijos ,,Marianos Veriovkinos draugija" narės – Sandra Dastikienė ir Rimantė Černiauskaitė – Kėrienė.

 

2017 m. kovo 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Kultūros paveldo departamento direktorės Dianos Varnaitės vizito Utenos rajone kovo 31 d., Utenos rajono mokyklų tinklo pertvarkos, galimybės Utenos rajono tautodailininkų dalyvauti tarptautinėje mugėje Varšuvoje bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 38 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. kovo 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 30 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, naujos mokesčio už atliekų tvarkymą ir surinkimą tvarkos, susitikimo su Lietuvos karinių jūrų pajėgų karo laivo P15 „Sėlis" atstovais, Kultūros paveldo departamento direktorės Dianos Varnaitės vizito Utenos rajone kovo 31 d. bei kitais klausimais.
9.30 val. – susitikimas su TV3 Play laidos „Menų sala" kūrėjais. Interviu.
10.30 val. – interesantų priėmimas. Nagrinėjamas klausimas – nauja mokesčio už atliekų tvarkymą ir surinkimą tvarka.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis

 

2017 m. kovo 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl naujos mokesčio už atliekų tvarkymą ir surinkimą tvarkos – atliekų tvarkymo ir surinkimo apmokestinimo dvinariu tarifu, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 30 d., sprendimų projektų, Kultūros paveldo departamento direktorės Dianos Varnaitės vizito Utenos rajone kovo 31 d., gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, direktoriaus pavaduotojas Rimantas Kaušylas.
10.00 val. – pasitarimas dėl Vyžuonėlių dvaro, Marianos Veriovkinos atminimo įamžinimo. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, skyriaus specialistas Arvydas Mitalas, Vyžuonų seniūnas Audrius Remeikis.
16.00 val. – meras dalyvaus renginyje „Verslo Gazelė 2017", vyksiančiame Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

 

2017 m. kovo 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokyklų tinklo pertvarkos, mokinių skaičiaus mažėjimo ir klasių komplektavimo bendrojo lavinimo mokyklose, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 30 d., sprendimų projektų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis kovo 30 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2017 m. kovo 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, apsemtų gyventojų sklypų, bendrovių sutartinių įsipareigojimų vykdymo, naujojo miesto laikrodžio Utenos kolegijos bokšte, multifunkcės sporto aikštelės K. Donelaičio gatvėje rekonstrukcijos, bendradarbiavimo su užsienio partneriais bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl socialinių paslaugų – maitinimo, nusiprausimo ir drabužių išsiskalbimo – teikimo krizių centre „Angelų pieva", buvusių vaikų globos namų pastato rekonstrukcijos.
Po pietų – dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. kovo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokyklų tinklo pertvarkos, mokinių skaičiaus mažėjimo ir klasių komplektavimo bendrojo lavinimo mokyklose, Vytauto Valiušio keramikos muziejaus eksponatų inventorizavimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas. Labdaros vakaro Vilniuje, kuriame paaukotos lėšos skirtos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose paremti, sudegus šeimynos namui, aptarimas.
11.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 30 d., sprendimų projektų peržiūra.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. kovo 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandens pralaidų keliuose tvarkymo, labdaros vakaro Vilniuje, kuriame paaukotos lėšos bus skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose paremti, sudegus šeimynos namui, gyventojų prašymų dėl daugiabučių renovacijos, gyventojų prašymų teikimo Utenos rajono savivaldybės tarybai, Utenos rajono tautodailininkų dalyvavimo tarptautinėje mugėje Varšuvoje (Lenkija) bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Tradicinių amatų centro „Svirnas" organizuojamoje kontaktų mugėje „Sėkmės pamokos", vyksiančioje Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose.
19.00 val. – meras dalyvaus labdaros vakare Vilniuje, rengiamame kulinarijos mokyklos „Kulinarijos studija" steigėjo ir vadovo Gian Luca Demarco, kuriame paaukotos lėšos bus skiriamos šv. Teresės šeimynai Užpaliuose paremti, sudegus šeimynos namui

 

2017 m. kovo 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais, mokyklos parinkimo aplinkos modernizavimo projekto įgyvendinimui, socialines paslaugas teikiančių įstaigų struktūros optimizavimo, socialinių būstų įsigijimo, Utenos rajono savivaldybės mero veiklos už 2016 m. ataskaitos bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vedėjos pavaduotoja Donata Lubienė.
10.00 val. – pasitarimas dėl Lietuvos pašto projekto „Ateities paštininkas", Utenos rajono tapimo pilotiniu rajonu, įgyvendinant projektą. Dalyvauja Utenos rajono seniūnijų seniūnai, AB Lietuvos pašto Utenos centrinio pašto atstovai.
Po pietų – dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. kovo 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos pašto projekto „Ateities paštininkas", Utenos rajono tapimo pilotiniu rajonu, įgyvendinant projektą „Ateities paštininkas", mero dalyvavimo labdaros renginyje Vilniuje, kurio metu paaukotos lėšos bus skirtos šv. Teresės šeimynai paremti sudegus šeimynos namui, SPA centro įrengimo ir multifunkcės sporto aikštelės K. Donelaičio gatvėje rekonstrukcijos projektų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. kovo 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Latvijos, Lietuvos bendradarbiavimo tarp sienų programos 2014–2020 m. finansuojamo projekto „Open leadership" įgyvendinimo ir finansavimo, euroregiono „Ežerų kraštas" dalininkų susirinkimo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, gyventojų ir potencialių investuotojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė.
9.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos vandenys direktoriumi" Adolfu Juršiu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje

 

2017 m. kovo 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Savivaldybės vykdomų funkcijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų veiklos, VšĮ Utenos ligoninės pagrindinio pastato rekonstrukcijos investicijų projekto įgyvendinimo, priemonių, siekiant užkirsti kelią legioneliozei, Lietuvos pašto projekto „Ateities paštininkas", viešųjų kelių rajone priežiūros bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas. Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių bei Ekonomikos komitetuose kovo 15 d. vykusio posėdžio dėl savivaldybių ūkinės veiklos ir vidaus sandorių problematikos aptarimas.
10.00 val. – meras lankysis rajone, apžiūrės žvyro karjerų vietas, domėsis viešųjų kelių būkle.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. kovo 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl profilaktinės karšto vandens sistemos terminės dezinfekcijos (termošoko), siekiant užkirsti kelią legioneliozei, termošoko vykdymo grafiko, priminimo gyventojams apie saugos priemonių taikymo būtinybę paukščių gripo atveju, Utenos rajono socialinių paslaugų centro vykdomo integralios pagalbos projekto įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės pagrindinio pastato rekonstrukcijos investicijų projekto įgyvendinimo, rašto dėl Utenos ligoninės rekonstrukcijos investicijų projekto sveikatos apsaugos ministrui. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
14.00 val. – meras dalyvaus Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto bei Ekonomikos komiteto posėdyje dėl savivaldybių ūkinės veiklos ir vidaus sandorių problematikos.

 

2017 m. kovo 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl dalyvavimo Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio iniciatyva rengiamoje akcijoje „Padovanok Lietuvos vėliavą", suvenyrų miesto gimtadieniui, naujo laikrodžio Utenio aikštėje, Utenos kolegijos bokšte, įrengimo, profilaktinės karšto vandens sistemos terminės dezinfekcijos, siekiant užkirsti kelią legioneliozei, laisvalaikio centrų rajono miesteliuose, susitikimų su seniūnijų bendruomenėmis bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl savivaldybės turimų skolinių įsipareigojimų, pastarųjų grąžinimo terminų keitimo galimybių. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
14.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdyje, vyksiančiame Vilniuje.

 

2017 m. kovo 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, vandens pralaidų tvarkymo seniūnijose, klasių komplektavimo Utenos rajono mokyklose 2017-2018 mokslo metais, duobėtų kelių su žvyro danga tvarkymo, savaitės posėdžių ir kitų renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – susitikimas su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus direktoriumi Vidmantu Misiūnu.

 

2017 m. kovo 10 d.

meras atostogauja

2017 m. kovo 9 d. 

8.15 val. – Vadovų pasitarimas dėl maisto gamybos kaštų ugdymo įstaigose, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
13.00 val. – Meras dalyvaus 2017 m. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatų pagerbimo ceremonijoje (Didžioji salė).

2017 m. kovo 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos ligoninės investicinio projekto. Dalyvauja Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas ir vyr.specialistas Rolandas Maniušis.
14.00 val. – susitikimas su LR Seimo nariu Edmundu Pupiniu.

2017 m. kovo 7 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl valstybės deleguotų funkcijų vykdymo, dėl dvinario mokesčio už atliekų tvarkymą, dėl keramiko Vytauto Valiušio apdovanojimo, kuris vyks kovo 9 d. Vyriausybėje bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

2017 m. kovo 6 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Kovo 11-osios paminėjimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2017 m. kovo 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdžio sprendimų, bendradarbiavimo su miestais partneriais, savaitgalio renginių bei kitais klausimais

10.00 val. – susitikimas su AB „Lietuvos paštas" atstovais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

2017 m. kovo 2 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl susitikimų su gyventojais, švietimo tinklo optimizavimo, dėl pasiūlymo bendradarbiauti su Kinijos Liaudies Respublika, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2017 m. kovo 1 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Smėlio mikrorajono aplinkos tvarkymo, automobilių aikštelių ir aplinkos sutvarkymo, pralaidų įrengimo, dėl dvinario mokesčio už atliekų tvarkymą bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

2017 m. vasario 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl valstybės deleguotų funkcijų vykdymo, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų veiklos vertinimo, ledo ritulio aikštelės rekonstrukcijos, būsimų pirmokų skaičiaus mokyklose-vaikų darželiuose, gyventojų ir organizacijų pašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pasiūlymo bendradarbiauti su Kinijos Liaudies Respublika, pabėgėlių priėmimo, valstybės deleguotų funkcijų vykdymo, gatvių mieste tvarkymo ir rekonstrukcijos, Vyžuonėlių dvaro tvarkymo, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – STEAM – laboratorijoms įkurti projekto įgyvendinimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl susitikimų su gyventojais, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 34 klausimai.
16.00 val. – meras dalyvaus Diagnostikos centro atidarymo ceremonijoje.
17.30 val. – susitikimas su Smėlio mikrorajono gyventojais dėl mikrorajono aplinkos tvarkymo, automobilių statymo, vaikų žaidimų aikštelių įrengimo.

 

2017 m. vasario 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, susitikimo su Sirutėnų bendruomene dėl bendruomenės poreikių įgyvendinimo, savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimų viešo aukciono būdu bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos ledo ritulio federacijos atstovais dėl multifunkcės sporto aikštelės K. Donelaičio gatvėje rekonstrukcijos ir veiklų joje išplėtimo.
11.00 val. – susitikimas su Utenos švietimo centro direktore Vitalija Bujanauskiene dėl Utenos „Saulės" gimnazijos senojo pastato pritaikymo gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo – STEAM – laboratorijoms projekto.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2017 m. vasario 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, Utenos regiono profesinio rengimo centrų tinklo optimizavimo, miškų urėdijų pertvarkos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – frakcijos posėdis, rengiantis vasario 23 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.
13.30 val. – pasiūlymų dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo rengimo darbo grupės posėdis, pasiūlymų aptarimas.

 

2017 m. vasario 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės ūkio ministro vizito Utenos rajono savivaldybėje, miškų urėdijos pertvarkos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, Utenos regiono profesinio rengimo centrų tinklo optimizavimo darbo grupės posėdžio vasario 20 d., Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo programos bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. vasario 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, draudimo prekiauti alkoholiu prie ugdymo įstaigų, daugiabučių namų renovacijos, UAB Utenos autobusų parko veiklos, Vasario 16-osios minėjimo bei kitais klausimais.
13.00 val. – susitikimas su Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktoriumi dr. Vytautu Petkūnu, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktoriumi Sergejumi Rybakovu.

 

2017 m. vasario 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atliekų aikštelių įrengimo mieste, naujo dizaino atliekų konteinerių įsigijimo, maisto atliekų surinkimo, miesto aplinkkelio, žvyruotų gatvių asfaltavimo, Smėlio ir Naujosios gatvių namų aplinkos sutvarkymo, pralaidų įrengimo ir tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2017–2019 m. teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vasario 16 d. paminėjimo, Utenos rajono meno ir kultūros premijų įteikimo Vasario 16 d. proga, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto formavimo, Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos kolegijos, Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo atstovais dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl dvinarės įmokos už atliekų tvarkymą, adresų suteikimo namų valdoms seniūnijose, idėjų konkursų viešinimo, socialinio būsto pirkimo, Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, UAB Utenos komunalininkas direktorius Tautgirdas Narbutas, direktoriaus pavaduotojas Rimantas Kaušylas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas. Susitikimo su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu, vykusius vasario 9 d., aptarimas.
13.00 val. – meras dalyvaus Vilučių Laisvalaikio salės 10-ies metų ir Vilutiškių bendrijos 15 metų sukakčių paminėjimo šventėje Vilučiuose.

 

2017 m. vasario 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų, biudžeto ir turto valdymo reikalų komiteto posėdyje, vykusiame vasario 8 d., nagrinėtų klausimų, garbės piliečio vardo suteikimo nusipelniusiems Utenai žmonėms bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus diplomų Utenos kolegijos Medicinos fakulteto Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventams įteikimo šventėje.
15.00 val. – meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotame Lietuvos savivaldybių merų ir kitų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių susitikime su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu. Susitikimas vyks LR Vyriausybėje.

 

2017 m. vasario 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo plano rengimo darbo grupės pasiūlymų, kaip Utenos regione optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą, Utenos rajono savivaldybės dalyvavimo Lietuvos ryto TV kuriamoje laidoje „Ekovizija", gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
10.00 val. – meras dalyvaus Halls Winter Rally 2017 organizatorių padėkos renginyje. Benedikto Vanago ir ralio direktoriaus Ramūno Kliunkos padėkos Utenos rajono savivaldybei ir organizacinio komiteto nariams už pagalbą rengiant Halls Winter Rally 2017.
14.00 val. – susitikimas su Utenos kolegijos, Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo atstovais dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo.

 

2017 m. vasario 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės patalpų renovacijos projekto, kreipimosi į sveikatos apsaugos ministrą bei LR Seimo Sveikatos reikalų komitetą dėl Utenos ligoninės renovacijos, žemės ūkio ministro susitikimo su Utenos rajono ūkininkais bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo plano rengimo darbo grupės pasiūlymų, kaip Utenos regione optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gaisro Šv. Teresės šeimynos namuose Užpaliuose padarinių likvidavimo, mero dalyvavimo susitikime su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu vasario 9 d. Vilniuje, LR Vyriausybėje, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. vasario 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės sklypo Pramonės gatvėje, Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo, didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos, leidimo verslininkams teikti dviračių nuomos, remonto paslaugas suteikimo, paminklo Jonui Basanavičiui ir teritorijos aplink paminklą tvarkymo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su gyventojais dėl žemės sklypo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2017 m. vasario 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pagalbos nukentėjusiems nuo gaisro, 2017 m. savivaldybės biudžeto projekto, gyventojų prašymų įrengti vaikų žaidimų aikštelę Ąžuolijos kvartale, sutvarkyti ir padidinti automobilių stovėjimo aikštelę prie statomo LIDL prekybos centro, susitikimo su Smėlio g. gyventojais bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos ugdymo įstaigų sutvarkymo, siekiant energinio efektyvumo didinimo. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Donata Lubienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2017 m. vasario 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių, privažiavimo kelių prie Biliakiemio Puntuko įrengimo, dviračių stovų įrengimo mieste ir seniūnijų centruose, bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybės tarybos nariu Rimantu Dijoku.
10.30 val. – pasitarimas dėl paminklo Vasario 16-osios akto signatarui Steponui Kairiui statymo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė, Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
14.00 val. – mero Alvydo Katino iniciatyva rengiamas pasitarimas dėl profesinių mokyklų tinklo optimizavimo. Dalyvauja Utenos regiono savivaldybių merai, profesinių mokyklų vadovai ir specialistai.

 

2017 m. sausio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mažosios architektūros mieste, statybos priemonių plano, Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukcijos, miesto laikrodžio tvarkymo ir naujo įrengimo, paminklo Vasario 16-osios akto signatarui Steponui Kairiui statybos, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
10.00 val. – susitikimas su VĮ Utenos miškų urėdijos urėde Aurelija Jočiene. Dalyvauja Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.
11.00 val. – pasitarimas dėl 2017 m. savivaldybės biudžeto projekto. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl profesinių mokyklų ir kolegijų tinko pertvarkos, 2017 m. savivaldybės biudžeto projekto, bendradarbiavimo su užsienio partneriais, knygos apie bendradarbiavimą su užsienio miestais-partneriais rengimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Krašuonos progimnazijos stadiono rekonstrukcijos projekto, valstybinio miškų ūkio sektoriaus pertvarkos, Muzikos ir Dailės mokyklų jungimo, Dailės mokyklos patalpų renovacijos, Halls Winter Rally 2017 bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja Donata Lubienė.
17.30 val. – meras dalyvaus Halls Winter Rally 2017 atidaryme, išlydės į trasą pirmojo starto dalyvius. Ceremonija vyks prie Utenos daugiafunkcio sporto centro.
Šeštadienį, sausio 28 d., 17.40 val. meras dalyvaus Utenos daugiafunkciame sporto centre vyksiančioje žiemos ralio spaudos konferencijoje, įteiks apdovanojimus ralio nugalėtojams ir prizininkams.

 

 

2017 m. sausio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, posėdžio sprendimų projektų, Halls Winter Rally 2017, gyventojų skatinimo renovuoti daugiabučius gyvenamuosius namus, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Halls Winter Rally direktorius Ramūnas Kliunka.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 26 klausimai.
14.00 val. – susitikimas su Utenos kolegijos direktoriumi prof. dr. Gintautu Bužinsku.

 

2017 m. sausio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, automobilių nuomos Utenos rajono savivaldybės tarybos nariams tvarkos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, miesto teritorijos bendrojo plano keitimo ir pristatymo visuomenei bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2017 m. sausio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinio būsto įsigijimo ir skyrimo socialiai remtiniems asmenims, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 26 d., sprendimų projektų, Halls Winter Rally 2017 organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Dievo Apvaizdos vienuolijos seserimi Dominyka dėl vienuolyno namo rekonstrukcijos.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis sausio 26 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2017 m. sausio 20 d.  

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl renginių, vystančių Utenos rajono kultūros, švietimo ir kitose įstaigose, viešinimo, bendruomenių skatinimo, veiklos įvairinimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vysiančio sausio 26 d., sprendimų projektų, Halls Winter Rally 2017 organizavimo, finalinių krepšinio varžybų Utenos rajono mero taurei 2017 laimėti bei kitais klausimais.

 Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 2017 m. sausio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Utenos poskyrio patalpų, Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpų plėtros, sporto klubų rėmimo, galimybių uždengti daugiafunkcią sporto aikštelę, Utenos rajono savivaldybės yhgbv prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
10.00 ir 14.00 val. – pasitarimai dėl 2017 m. savivaldybės biudžeto projekto. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

  2017 m. sausio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos kraštiečių klubo „Indraja" susitikimo sausio 28 d. organizavimo, klubo veiklos išplėtimo, pritraukiant kraštiečius, ypač jaunimo atstovus, iš visos Lietuvos bei išvykusius į užsienį, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 26 d., sprendimų projektų, Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių susitikimo Utenos rajono savivaldybės administracijoje, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 26 d., sprendimų projektų peržiūra, tikrinimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 2017 m. sausio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Halls Winter Rally 2017 organizavimo, 5-osios tarptautinės turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodos ADVENTUR 2017, Utenos kraštiečių klubo „Indraja" susitikimo sausio pabaigoje organizavimo, kraštiečių klubo veiklos plėtros ir įvairinimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

 

2017 m. sausio 13 d.

10.00 val. – meras dalyvaus iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje, vyksiančioje Lietuvos Respublikos Seime.

 

2017 m. sausio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės patalpų rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo, liftų, laiptinių, laboratorijos remonto, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos globos namų Caritas lifto įrengimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.
10.00 val. – pasitarimas dėl Halls Winter Rally 2017 viešinimo. Dalyvauja Halls Winter Rally 2017 organizacinio komiteto atstovai.
15.00 val. – Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis.

 

2017 m. sausio 11 d.

Meras dalyvaus Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo P15, kuriam vardą suteiks ir krikštys Utenos rajono savivaldybė, krikšto ir vardo suteikimo ceremonijos. Patruliniam laivui P15 bus suteiktas vardas „Sėlis". Laivo „kirkštamotė" – Utenos rajono savivaldybės tarybos narė Roberta Macelienė.

 

2017 m. sausio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto formavimo, Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo P15, kuriam vardą suteiks ir krikštys Utenos rajono savivaldybė, krikšto ir vardo suteikimo ceremonijos, vyksiančios sausio 11 d., kultūros paveldo išsaugojimo, transporto priemonių parko atnaujinimo, Sausio 13-osios minėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Sausio 13-osios minėjimo, Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto formavimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gimtadienio paminėjimo datos nustatymo, tradicinių amatų centro „Svirnas" veiklų plėtros, kultūros įstaigų transporto priemonių naudojimo efektyvinimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdžio, Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto formavimo, Utenos trečiojo amžiaus universiteto jubiliejaus paminėjimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdis. Alvydas Katinas – komisijos pirmininkas.
13.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos trečiojo amžiaus universiteto penkerių metų jubiliejaus paminėjime Utenos kultūros centre, sveikins universiteto lankytojus.

 

2017 m. sausio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono turizmo išteklių pristatymo šalies ir tarptautinėse parodose, Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo nusipelniusiems Utenos rajono žmonėms, kandidatūrų teikimo Utenos krašto garbės piliečio vardui gauti, naujojo Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo P15, kuriam vardą suteiks ir krikštys Utenos rajono savivaldybė, krikšto ir vardo suteikimo ceremonijos sausio 11 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, vyr. specialistė Zita Mackevičienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo nusipelniusiems Utenos rajono žmonėms, Utenos trečiojo amžiaus universiteto jubiliejinio renginio sausio 5 d., Utenos kūrybinių industrijų centro „Taurapilis" veiklų ir patalpų užimtumo, teatro studijos įsteigimo ir veiklos Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", kultūros paveldo Utenos rajone bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2017 m. sausio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto projekto, socialinio būsto įsigijimo, Utenos trečiojo amžiaus universiteto jubiliejinio renginio sausio 5 d., naujojo Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo P15, kuriam vardą suteiks ir krikštys Utenos rajono savivaldybė, krikšto ir vardo suteikimo ceremonijos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2016 m. gruodžio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Naujųjų metų sutikimo prie Utenos kultūros centro, Utenos rajono gyventojų pasveikinimo Naujų metų proga prie Utenos kultūros centro, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtros, naujojo Lietuvos karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo P15, kuriam vardą suteiks ir krikštys Utenos rajono savivaldybė, krikšto ir vardo suteikimo ceremonijos 2017 m. sausio mėnesį bei kitais klausimais.
18.00 val. – meras dalyvaus teatralizuotame vakare su Utenos kultūros centro meno kolektyvais „Spindinti naktis", sveikins meno kolektyvų vadovus ir narius. Renginys vyks Utenos kultūros centre.

 

2016 m. gruodžio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto, Naujų metų sutikimo prie Utenos kultūros centro organizavimo, Utenos rajono gyventojų pasveikinimo Naujų metų proga prie Utenos kultūros centro, gatvių mieste priežiūros žiemos metu bei kitais klausimais.
15.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarime.

 

2016 m. gruodžio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žiemos ralio „Halls Winter Rally 2017" organizavimo ir viešinimo, kelio pralaidų tvarkymo, žvyrkelių remonto ir priežiūros seniūnijose, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2016 m. gruodžio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos alkoholiu tamsiu paros metu, paramos ir lifto įrengimo VšĮ Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijos globos namuose, daugiabučių renovacijos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
17.00 val. – meras dalyvaus susitikime su kraštiete, Lietuvos diplomate, Lietuvos ambasadore Kinijoje Ina Marčiulionyte, vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

 

2016 m. gruodžio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešųjų paslaugų teikimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, šventinių renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. gruodžio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 38 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. gruodžio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, dėl Savivaldybių asociacijos pasiūlymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Ramūnu ir Renata Lamauskais, sodybos „Triušiukų slėnis" įkūrėjais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. gruodžio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gatvių tvarkymo, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su AB ,,Utenos trikotažas" generaliniu direktorium Algirdu Šabūnu.
13.00 val. meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, kuris įvyks Visagino savivaldybėje (Parko g. 14, Visaginas).

 

2016 m. gruodžio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių būstų įsigijimo socialiai remtiniems gyventojams, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, dėl bendruomenių vykdomų iniciatyvų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2016 m. gruodžio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų Molėtų, Panevėžio ir Utenos rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas" pristatymo, Vaižganto gatvės tęsinio nuo Pievų gatvės iki J. Basanavičiaus gatvės atidarymo, paramos akcijos „Maltiečių sriuba 2016" gruodžio 17 d. Utenoje bei kitais klausimais.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos 80-ties metų jubiliejaus minėjimo šventėje.

 

2016 m. gruodžio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio kvartalo renovacijos, geoterminio šildymo įrengimo daugiabučiams namams galimybių, daugiabučių renovacijos, gyventojų prisijungimo prie nuotekų ir vandentiekio tinklų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, savivaldybės administracijos bei pavaldžių įstaigų automobilių parko bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Nakas.
11.00 val. – susitikimas su leidyklos „Terra Publica" atstovais, tolesnio bendradarbiavimo aptarimas.
13.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.30 val. – meras dalyvaus Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo narių metiniame susirinkime.

 

2016 m. gruodžio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamų įvykdymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, bendravimo su žiniasklaida, sporto rėmimo strategijos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
17.30 val. – meras dalyvaus prekybos centro IKI atidarymo ceremonijoje.

 

2016 m. gruodžio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos reglamento, automobilių nuomos, geoterminio šildymo įrengimo daugiabučiams namams galimybių, paramos akcijos „Maltiečių sriuba 2016" Utenoje bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
10.00 val. – susitikimas su Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininku Aldu Skvarnavičiumi.
14.00 val. – meras dalyvaus Vilniuje vyksiančiame Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos posėdyje.

 

2016 m. gruodžio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., sprendimų projektų, savivaldybės administracijos viešųjų ryšių plėtros, kalėdinės mugės, vykusios gruodžio 10 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su AB Lietuvos pašto generaline direktore Lina Minderiene.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2016 m. gruodžio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, gatvių kaimo vietovėse ir mieste tvarkymo ir priežiūros, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
11.00 val. – meras dalyvaus S. Dariaus ir S. Girėno gatvės atidarymo ceremonijoje. Juostelė bus kerpama S. Dariaus ir S. Girėno ir K. Ladygos gatvių sankirtoje.
18.00 val. – meras dalyvaus jaunimo apdovanojimų ceremonijoje, vyksiančioje Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

 

Gruodžio 10 d., šeštadienį, 16 val. meras dalyvaus poezijos ir muzikos vakare – almanacho „ATOKIOS STOTYS 2016" sutiktuvėse, vyksiančiose Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Vakare dalyvauja poetai Diana Paklonskaitė (Airija), Mindaugas Švėgžda, Eugenija Liumaitė, Marius Glinskas, Justas Jasėnas, Regina Katinaitė-Lumpickienė, Algis Jakštas, Vytautas Kaziela, Rima Petrilevičienė, Petras Panavas, Skaidrius Kandratavičius, Stepas Eitminavičius, poetai ir bardai Edmundas Janušaitis, Viktoras Gulbinas, bardė Gražina Švėgždė.

 

2016 m. gruodžio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, projektų įgyvendinimo kaimo vietovėse, jaunimo apdovanojimų, vyksiančių Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", almanacho „Atokios stotys" sutiktuvių gruodžio 10 d., vyksiančių Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl paramos ir lifto įrengimo VšĮ Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijos globos namuose. Dalyvauja Kristaus žengimo į dangų parapijos klebonas Kęstutis Palepšys, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas Inga Šakalienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijoje vyksiančiame Utenos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių susitikime su lenktynininku Benediktu Vanagu. Susitikimo tema – saugus eismas keliuose.

 

2016 m. gruodžio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paramos VšĮ Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijos globos namams, seniūnijų kelių ir miesto gatvių tvarkymo ir priežiūros, kelių tvarkymo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono vietos veiklos grupės surengtame baigiamajame bendruomenių metų renginyje „Utenos bendruomenių forumas", vyksiančiame Utenos regiono vietos veiklos grupės patalpose. Forumo metu bus pristatytos Utenos rajono bendruomenės, Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016–2023 m.", meras apdovanos aktyviausias Utenos rajono bendruomenines organizacijas. Forumo globėjas – Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas.

 

2016 m. gruodžio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos alkoholiu naktiniuose baruose, miesto teritorijos bendrojo plano keitimo, žemės sklypų formavimo, statinių priežiūros mieste bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
10.00 val. – pasitarimas dėl atliekų tvarkymo, perdirbimo tarifų. Dalyvauja UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2016 m. gruodžio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose organizavimo, gatvių mieste tvarkymo ir rekonstruotų gatvių atidarymo, 2017 m. savivaldybės biudžeto formavimo, žvyruotų kelių kaimo vietovėse asfaltavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Eglutės įžiebimo šventės, vykusios gruodžio 3 d., aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – susitikimas su Kario-partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondo atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų pageidavimus.

 

2016 m. gruodžio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vaižganto, Dariaus ir Girėno gatvių baigiamųjų darbų ir atidarymo, eismo saugumo mieste, ikimokyklinių įstaigų inžinerinių tinklų tvarkymo, atviro plaukimo baseino Dauniškio ežere įrengimo, idėjų konkurso dėl pramogų Dauniškio parke plėtros skelbimo, eglutės įžiebimo šventės gruodžio 3 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, pavaduotojas Egidijus Bukys, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su VšĮ „Vilniaus informacijos centras" vyriausiuoju redaktoriumi Rimantu Šlajumi dėl reprezentacinės knygos-albumo „ŠIMTMEČIO LIETUVA. Visuomenė. Ekonomika. Kultūra".
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. gruodžio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandentvarkos infrastruktūros plėtros Utenos rajone, vandentvarkos infrastruktūros plėtros plano koregavimo galimybių, dumblo apdorojimo įrenginių statybos projekto įgyvendinimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys, plėtros direktorė Giedrė Vabolienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.30 val. – meras lankysis vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka".
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
18.00 val. – meras dalyvaus Utenos verslo informacijos centro kasmet rengiamoje Utenos rajono verslininkų apdovanojimų ceremonijoje, vyksiančioje Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

 

2016 m. lapkričio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos dailės ir muzikos mokyklų reorganizavimo, ugdymo įstaigų renovacijos, Utenos rajono verslininkų pagerbimo ir apdovanojimo, vyksiančio Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", investicijų pritraukimo į Utenos rajoną bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktoriumi Sergejumi Rybakovu.
13.30 val. – susitikimas su Izraelio ambasados Lietuvoje ambasadoriumi Amir Maimon, atvykusiu į Utenos rajono savivaldybės mokyklų mokinių piešinių konkurso „Piešiame Jaruzalę" darbų parodos atidarymą.
14.00 val. – meras ir Izraelio ambasados Lietuvoje ambasadoriumi Amir Maimon dalyvaus Utenos rajono savivaldybės mokyklų mokinių piešinių konkurso „Piešiame Jeruzalę" darbų parodos atidaryme, vyksiančiame Utenos kraštotyros muziejuje.

 

2016 m. lapkričio 28 d.

Meras lapkričio 28–29 dienomis atostogauja.

 

2016 m. lapkričio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šilumos kainos mažinimo, gatvių mieste tvarkymo, Utenos autobusų parko veiklos, automobilių statymo daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, bendradarbiavimo su užsienio partneriais plėtojimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.30 val. – susitikimas su lenktynininku Benediktu Vanagu ir žiemos ralio Halls Winter Rally organizatoriumi Ramūnu Kliunka dėl Halls Winter Rally 2017 organizavimo Utenos rajono apylinkėse.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, visuomeninių pastatų draudimo, investicijų pritraukimo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 34 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. lapkričio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, verslo plėtros, mokinių maitinimo mokyklose, socialinių būstų įsigijimo socialiai remtiniems gyventojams, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 24 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės investicinėje komisijoje nagrinėjamų klausimų, kalėdinių sveikinimų bei kitais klausimais.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės investicinės komisijos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

 

2016 m. lapkričio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 24 d., sprendimų projektų, prekybos centrų tinklo plėtros, Utenos rajono savivaldybės investicinės komisijos posėdžio, vyksiančio lapkričio 23 d., bei kitais klausimais.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kultūros strategijos, mėgėjų meno kolektyvų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų bei kitais klausimais. Respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės „Lietuva – tu man viena esi", skirtos artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis lapkričio 24 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2016 m. lapkričio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros, šildymo kainos mažėjimo Utenos rajone, respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės „Lietuva – tu man viena esi", skirtos artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl viešųjų pastatų energetinio vartojimo efektyvumo didinimo. Dalyvauja UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras" atstovai, UAB Utenos šilumos tinklų direktorius Gintaras Diržauskas.
11.00 val. – susitikimas su „Lietuvos ryto TV" žurnalistais, interviu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

Lapkričio 19 d. 19 val. meras dalyvaus respublikinėje dainų ir šokių ansamblių šventėje „Lietuva – tu man viena esi", skirtoje artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

 

2016 m. lapkričio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Kalėdų eglutės statymo prie Utenos kultūros centro, kalėdinės eglutės įžiebimo šventės organizavimo, miesto gatvių tvarkymo ir priežiūros, daugiabučių renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos kutūros centro direktorė Asta Motuzienė, režisierė Vida Kairienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos ligoninėje naujojo diagnostikos centro, teiksiančio magnetinio rezonanso tyrimo paslaugas, atidaryumo ceremonijoje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio lapkričio 24 d., Utenos rajono savivaldybės administracijos viešosios informacijos sklaidos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl „vartų" mokečio dydžio už komunalinių atliekų priėmimą į apdorojimo, šailinimo įrenginius nustatymo. Dalyvauja UAB „Smart Continent" direktorius dr. Andrius Jamžerskis, Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Mindaugas Bobelis, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės patalpų tvarkymo, diagnostikos centro, kuriame bus atliekami pažangiausi magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, atidarymo Utenos ligoninėje lapkričio 16 d., respublikinės dainų ir šokių ansamblių šventės „Lietuva – tu man viena esi" Utenos daugiafunkciame sporto centre lapkričio 19 d., kitų savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl lapkričio 10 d. įteikto apdovanojimo Utenos rajono savivaldybei, tapusiai pakuočių sektoriaus lydere Lietuvoje ir laimėjusiai pirmą vietą už gyventojus rūšiuoti paskatinusią iniciatyvą, Utenos rajono savivaldybės tapimo viešosios įstaigos dalininke, Utenos verslo informacijos centro teikiamų konsultacijų verslo atstovams ir besiruošiantiems kurti verslą, Užpalių aerodromo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. lapkričio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių paslaugų teikimo seniūnijų bendruomenėse, Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdyje, vykusiame lapkričio 9 d., svarstytų klausimų, prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo įmonėse, besiverčiančiose mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
10.00 val. – susitikimas su Gruzijos sporto ir jaunimo reikalų ministerijos atstovais dėl Utenos rajono savivaldybės darbo su jaunimu gerosios patirties pasidalijimo, galimybių jaunimą įtraukti į sprendimų priėmimo procesą ir kitomis temomis.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. lapkričio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešųjų paslaugų teikimo, dėl sporto programų, pabėgėlių priėmimo ir apgyvendinimo galimybių Utenos rajone bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistas Alvydas Gražys.
10.00 val. – dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.
15.00 val. –Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis. Posėdis vyks Utenos Dauniškio gimnazijoje, darbotvarkėje 6 klausimai.

Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdžio darbotvarkė

 

1. Dėl darbo su neaktyviais jaunuoliais situacijos pristatyto Utenos rajone;

 

(pristato: Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save" projekto koordinatorė Edita Kupkina)

 

3. Dėl lėšų poreikio Utenos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo programai 2017 m.;

 

(pristato: Miglė Jankauskaitė)

 

4. Dėl Utenos miesto šventės datos keitimo;

 

(pristato: Justė Rudokienė; Miglė Jankauskaitė)

 

5. Dėl jaunimo informavimo taško poreikio Utenoje:

 

(pristato: EURODESK atstovė Utenoje Silvija Telksnytė)

 

6. Dėl neįgalaus jaunimo situacijos Utenos rajone;

 

(pristato: Justė Rudokienė)

 

5. Dėl Branderburgo federacinės žemės (Vokietija) specialistų, dirbančių su jaunimu, patirčių pristatymo;

 

(pristato: Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro specialistė darbui su jaunimu Eglė Vitkelytė).

 

6. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos atstovų pasiūlymų/rekomendacijų Utenos jaunimo reikalų tarybai pateikimo;

 

(pristato: Dauniškio gimnazijos atstovai)

 

2016 m. lapkričio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl rajono kelių remonto ir priežiūros, dėl Klonių ir Basanavičiaus g., gyventojų prašymų, dėl projektinių pasiūlymų Dauniškio ežero prieigose. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, vyr. specialistas Egidijus Bukys, Utenos seniūnas Valentinas Vaitonis.

10.30 val. – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

15 val. – pasitarimas dėl vietinių kelių programos.

 

2016 m. lapkričio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, dėl Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdžio, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. lapkričio 4 d.

8.15 val. – Lietuvos savivaldybių asociacijos posėdžio, vykusio lapkričio 3 d. aptarimas, pasitarimas savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val.– einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.
15.00 val.– Socialinė akcija „Pyragų diena"

2016 m. lapkričio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono paveldosaugos objektų, dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, vyr. specialistas (paveldosaugininkas) Arvydas Mitalas, Vyžuonų seniūnijos seniūnas Audrius Remeikis.

9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės meras pasveikins konferencijos „Mokytojo ir mokinio sėkmės keliu" dalyvius Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis" (Aušros g. 47, Utena). Konferencijos organizatoriai: Utenos r. savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius ir Utenos švietimo centras.

13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos posėdyje (A. Vivulskio g. 11, Vilnius).

2016 m. lapkričio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Utenos vandenys" vykdomų projektų eigos rajone ir mieste, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys.
10.00 val. – susitikimas su dienraščio „Lietuvos rytas" korespondentu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. spalio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paramos sporto klubams, knygų leidybai, dėl Savivaldybių asociacijos posėdžio, vyksiančio lapkričio 3 d., savaitės renginių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl XXIII Lietuvos suaugusiųjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai" regioninio turo, vyksiančio spalio 28-29-30 d. Utenos kultūros centre, dėl socialinio būsto Tauragnuose, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto skyriaus vyr.specialistė Zita Paškonienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Tatjana Barvickienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. spalio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 35 klausimai.

15. 00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. spalio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės investicinės komisijos siūlymų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 27 d., sprendimų projektų, dėl perkeltųjų asmenų integracijos savivaldybėje. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
14.30 val. – Utenos rajono Trišalės tarybos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2016 m. spalio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 27 d. sprendimų projektų, numatomų renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės investicijų komisijos posėdis.
12.00 val. –susitikimas su Būsto energijos taupymo agentūros vadovu V. Serbenta.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos Dauniškio gimnazijos 45 –jo jubiliejaus minėjime.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. spalio 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl savaitės renginių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

10.30. – susitikimas su Anykščių meru Kęstučiu Tubiu.

11.00. –susitikimas su Utenos „Utenio" klubo direktorium Artūru Gimžausku.

13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis spalio 27 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2016 m. spalio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicinės komisijos posėdžio, STEM (technologijų, gamtos mokslų, informatikos, technologijų ir matematikos stiprinimas) laboratorijos steigimo, mokinių pavėžėjimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 27 d., sprendimų projektų, pabėgėlių priėmimo ir apgyvendinimo galimybių Utenos rajone bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. spalio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 27 d., sprendimų projektų, triukšmo prevencijos taisyklių, Utenos rajono savivaldybės turto valdymo ir priežiūros, savaitės renginių bei kitais klausimais.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
16.00 val. – susitikimas su Maltos ordino Utenos skyriaus atstovais dėl bendradarbiavimo su Utenos rajono savivaldybės administracija, sprendžiant socialinės problemas.

 

2016 m. spalio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Japonijos ambasados Lietuvoje ambasadoriaus Toyoei Shigeeda vizito Utenos rajono savivaldybėje, savivaldybės turto priežiūros ir tvarkymo, Utenos ligoninės konsultacinės poliklinikos ir administracijos patalpų remonto, prekybos centrų tinklo plėtros Utenoje, automobilių sustojimo aikštelės prie Klovinių užtvankos, prie Zarasų kelio, būsto pabėgėliams bei kitais klausimais.
10.30 val. – Japonijos ambasados Lietuvoje ambasadoriaus Toyoei Shigeeda vizitas Utenos rajono savivaldybėje. Susitikimas su meru Alvydu Katinu.
Vizito darbotvarkė: 11.30 val. – ambasadorius lankysis kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".
12.20 val. – ambasadorius lankysis A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl UAB „Bioinvest" atsinaujinančių energetikos išteklių panaudojimo galimybių, prekybos centrų tinklo plėtros Utenoje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 27 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su investuotojais dėl investicijų į verslo plėtrą Utenos rajone.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl rajono žvyrkelių remonto ir priežiūros, Dauniškio gimnazijos aplinkos tvarkymo, Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje vizito spalio 19 d. organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – interviu „Utenos radijui".
11.00 – susitikimas su Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" bendruomenės atstovais, darželinukų pažintis su savivaldybės mero, savivaldybės administracijos skyrių darbu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šilumos kainų, viešųjų pirkimų, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Vieversa" jubiliejaus paminėjimo, gyventojų ir organizacijų prašymų šųtbei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su investicijų agentūra iš Vilniaus dėl miesto įvaizdžio kūrimo.
11.00 val. – interviu „Utenos radijui".
11.30 val. – susitikimas su Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos šeštokais. Susitikimas vyks Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo, gyventojų prašymų pakeisti sklypų paskirtį, leidimų statyti gyvenamuosius pastatus, mažesnės kelio apsaugos zonos taikymo, gyvenamųjų teritorijų numatymo įvairiose miesto vietose ir kt., savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos visuomeninės tarybos posėdyje.

 

2016 m. spalio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos, vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis" ir „Vyturių" progimnazijos pastatų renovacijos, vaikų skaičiaus kitimo bendrojo lavinimo mokyklose, bendrojo lavinimo mokyklų šiuolaikinių erdvių kūrimo, Krašuonos progimnazijos stadiono renovacijos ir dirbtinės dangos paklojimo galimybių stadiono aikštėje, investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektų skatinimo taisyklių, verslo liudijimų kainų dydžio, bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl įvairių sporto šakų varžybų organizavimo „Utenio" stadione, stadiono panaudojimo įvairiems renginiams. Dalyvauja VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis" direktorius Artūras Gimžauskas.
10.00 val. – susitikimas su dvaro „Blagodat" Vyžuonėlėse dalies pastatų savininku dėl pastatų priežiūros, dvaro teritorijoje rengiamų Marianos Veriovkinos tapybos plenerų. ‚Dalyvauja Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šildymo sezono pradžios, daugiabučių namų renovacijos, Utenos regiono plėtros agentūros posėdyje, vykusiame spalio 6 d., nagrinėtų klausimų, dvaro „Blagodat" Vyžuonėlėse, kelio iki dvaro asfaltavimo, Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų remonto, pabėgėlių apgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje, būstų pabėgėliams apgyvendinti įsigijimo bei kitais klausimais
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. spalio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos, rinkimų į LR Seimą balsavimo vietų pritaikymo žmonėms su negalia, susitikimų su gyventojais bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
11.00 val. – meras ir miesto seniūnas lankysis mieste, susitiks su gyventojais, domėsis namų renovacija, gatvių tvarkymu.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos rajono savivaldybės administracijos komisijos asmenų (šeimų) prašymams dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose svarstyti posėdyje.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. spalio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl akmens, vadinamo Biliakiemio puntuku, aplinkos tvarkymo, kelių privažiuoti prie puntuko tvarkymo, atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo, biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo, mokytojų dienos minėjimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
15.00 val. – meras dalyvaus Tarptautinės mokytojų dienos minėjime, vyksiančiame Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

 

2016 m. spalio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl teisingumo ministro Juozo Bernatonio vizito, Krašuonos progimnazijos stadiono tvarkymo, Dailės mokyklos vidaus patalpų remonto, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – susitikimas su teisingumo ministru Juozu Bernatoniu.
9.30 val. – memorandumo dėl bendradarbiavimo kovojant su balsų pirkimu pasirašymas Civilinės metrikacijos skyriuje.
10.00 val. – karikatūrų parodos „Stot! Humoras eina!" atidarymas Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
15.00 val. – susitikimas su atliekų tvarkymo įmonės atstovais dėl atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo.
15.30. val. – Pasaulinės gyvūnų globos dienos proga meras lankysis Utenos gyvūnų globos namuose.

 

2016 m. spalio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kultūros viešojo administravimo, meno mėgėjų kolektyvų dalyvavimo renginiuose, teisingumo ministro Juozo Bernatonio vizito Utenos rajono savivaldybėje spalio 4 d., mokytojų dienos minėjimo, savaitės renginių, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. rugsėjo 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sporto strategijos, krepšinio komandos „Juventus" dalyvavimo FIBA Čempionų lygos turnyre, STEM – gamtos mokslų, matematikos, technologijų, informatikos – laboratorijų steigimo, daugiabučių namų stogų remonto programos atnaujinimo, kaimo vietovių daugiabučių namų būklės, dalyvavimo „Auksinės krivūlės" įteikimo ceremonijoje Vilniuje, kraštovaizdžio tvarkymo projekto (Rašės ir Vyžuonaičio ežero aplinkos tvarkymas) pristatymo visuomenei bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos 20-ies metų veiklos sukakties paminėjime.
18. 00 val. – meras dalyvaus „Auksinės krivūlės" įteikimo ceremonijoje Vilniuje.

 

2016 m. rugsėjo 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vykusio rugsėjo 28 d. Zarasuose, aptarimas.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 18 klausimų.
13.00 val. – meras dalyvaus Policijos – Angelų sargų – dienos minėjime.
15. 00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. rugsėjo 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio Zarasuose darbotvarkės klausimų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., administracinių pastatų seniūnijų centruose tvarkymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Zarasų rajono savivaldybėje.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Naujos galimybės savivaldos institucijų veiklos tobulinimui: „Lieknosios vyriausybės" metodologija ir jos taikymo Lietuvoje rezultatai.
2. Dėl nešališkumo deklaracijų.
3. Dėl Tarybos darbo grupės iš merų ir Vyriausybės paskirto Tarybos nario dėl Tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų, susijusių su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programų administravimu, sudarymo, ir šios darbo grupės vadovo paskyrimo.
4. Dėl įgaliojimų Tarybos pirmininkui pasirašyti merų ir Vyriausybės paskirto Tarybos nario darbo grupės pateiktus siūlymus/išvadas suteikimo.
5. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos sudarytų darbo grupių ,,Utenos regiono plėtros 2014 –2020 m. plano rengimo darbo grupė" ir ,,Konsultacinė darbo grupė".
6. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2013 metų spalio 15 d. sprendimo Nr. 51/7S-88 ,,Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano patvirtinimo" pakeitimo.
7. Dėl priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" finansavimo sąlygų aprašo pakeitimų.
8. Dėl Utenos regiono plėtros tarybos 2016 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. 51/7S-27 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
9. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo".
10. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo".
11. Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo".
12. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo".
13. Dėl teikiamų 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo kokybės gerinimo.
14. Dėl Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės ,,Vilkauda" Vietos plėtros strategijos.
15. Kiti klausimai.
16. Dėl kito Tarybos posėdžio.

 

2016 m. rugsėjo 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl saugos kalnelių statymo renovuotose gatvėse, futbolo komandos „Utenos Utenis" sezono pabaigos, stadiono „Utenis" panaudojimo lengvosios atletikos ir kitų sporto šakų treniruotėms bei varžyboms, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Bioinvest" atstovais dėl atsinaujinančios energijos projektų įgyvendinimo.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis rugsėjo 29 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

.

 

2016 m. rugsėjo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., sprendimų projektų, socialinio būsto suteikimo socialiai remtiniems asmenims ir šeimoms, Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo, sklypų formavimo, privatizuojamų pastatų, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. rugsėjo 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis, viešajame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto, naujų patalpų skyrimo Utenos rajono socialinių paslaugų centrui, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., sprendimų projektų, UAB „Utenos autobusų parkas" transporto priemonių parko atnaujinimo, senojo miesto parko atnaujinimo galimybių, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
15.00 val. – Gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. rugsėjo 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atitvarų Kupiškio gatvėje, kelių su žvyro danga seniūnijose asfaltavimo, miesto gatvių remonto, Utenos aplinkkelio, S. Dariaus ir S. Girėno gatvės rekonstrukcijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., sprendimų projektų, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė. Utenos regiono vietos veiklos grupės rugsėjo 20 d. organizuotos konferencijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016–2023 m." aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Leliūnų kapinių plėtros. Dalyvauja UAB „Geoaplinka" direktorius Kęstutis Saulis, inžinierius geologas Ernest Viteika, Leliūnų seniūnė Lina Petronienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. rugsėjo 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su užsienio šalimis, sporto rėmimo, Utenos regiono vietos veiklos grupės strategijos projektų kaimo vietovėse verslumui skatinti, gyvenimo kokybei gerinti, gatvių mieste, įvažiavimų į automobilių laikymo aikšteles remonto bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
10.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono vietos veiklos grupės organizuojamoje konferencijoje „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016–2023 m.". Konferencija vyks Utenos regiono vietos veiklos grupės biure. Konferencijos tikslas – supažindinti socialinius ekonominius partnerius bei potencialius pareiškėjus su patvirtinta Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija bei pristatyti naujas idėjas, kurios galėtų būti įgyvendintas iki 2023 m. per vietos projektus Utenos rajono seniūnijose.
15.00 val. – Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis.

 

2016 m. rugsėjo 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ūkio ministro Evaldo Gusto vizito Utenos rajono savivaldybėje, gatvių mieste remonto, Utenos aplinkkelio, Vaižganto gatvės tęsinio baigiamųjų darbų, Utenos regiono vietos veiklos grupės strategijos projektų kaimo vietovėse verslumui skatinti, gyvenimo kokybei gerinti bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė, vyresn. specialistė Laura Gimžauskienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriumi Egidijumi Skrodeniu.
14.00 val. – Utenos rajono savivaldybėje lankysis ūkio ministro Evaldo Gustas. Susitikimas su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu. Ūkio ministras dalyvaus renginyje „Verslo konsultantų tinklas: profesionalų konsultacijos tavo verslo plėtrai", vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
15.00 val. – ūkio ministro susitikimas su vietos verslo atstovais Utenos kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą,
Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2016 m. rugsėjo 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl susitikimo su finansų ministre Rasa Budbergyte, Utenos rajono savivaldybės patirties 2007–2013 m. ES paramos įsisavinimo laikotarpiu pristatymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickiene.
11.00 val. – susitikimas su finansų ministre Rasa Budbergyte.

Finansų ministrės vizito programa:

11.00 – 12.00 val. Susitikimas su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu ir biudžetinių įstaigų vadovais.
(Utenio a. 4, savivaldybės posėdžių salėje)
13.15 – 13.45 val. Kūrybinių industrijų centro „Taurapilis" lankymas (Aušros g. 47).

14.00 – 15.30 val. Susitikimas su Utenos verslininkais.

(UAB „Utenos šilumos tinklai" posėdžių salė, Pramonės g. 11)

2016 m. rugsėjo 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gaisro pastate Molėtų gatvėje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., sprendimų projektų, prekybos centrų tinklo plėtros, susitikimo su finansų ministre Rasa Budbergyte rugsėjo 16 d., socialinių būstų Utenos rajone remonto bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugsėjo 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų informavimo apie visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo procese Utenoje galimybių, susitikimo su finansų ministre Rasa Budbergyte rugsėjo 16 d., socialinių būstų Utenos rajone remonto, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugsėjo 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo, pagrindinių miesto gatvių apšvietimo stulpų pakeitimo, projektų, įgyvendinamų kaimo vietovėse, sąrašo patvirtinimo, Utenos regiono vietos veiklos grupės strategijos projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., susitikimo su finansų ministre Rasa Budbergyte rugsėjo 16 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. specialistas Vytautas Nakas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Finansų skyriaus vyresn. specialistė Vida Mačiulienė.
14.00 val. – vicemeras dalyvaus Administracinių ginčų komisijos posėdyje.

2016 m. rugsėjo 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos aplinkkelio, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 29 d., daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, susitikimo su finansų ministre Rasa Budbergyte, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugsėjo 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos centrų tinklo plėtros, viešosios paskirties pastatų ir kvartalinės renovacijos, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugsėjo 8 d.

 

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokytojų dienos minėjimo organizavimo, daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, administruojamų sutarčių vykdymo, socialinių būstų Utenos rajone remonto bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
11.00 val. – pasitarimas dėl mokytojų dienos organizavimo. Dalyvauja Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

Mero darbotvarkė

2016 m. rugsėjo 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos aplinkkelio, mažosios miesto architektūros, naujo laikrodžio įrengimo mieste, laikrodžio Utenos kolegijos bokšte tvarkymo, bendravimo su žiniasklaida, socialinių būstų tvarkymo, ugniagesių savanorių bei kitais klausimais.
13.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl investuotojų pritraukimo į Utenos rajoną.

 

2016 m. rugsėjo 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės patalpų remonto, prekybos centrų tinklo plėtros, investicijų pritraukimo ir skatinimo priemonių verslininkams investuoti Utenos rajone, miesto-partnerio rodyklės Rezeknės (Latvija) miestui pastatymo bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu.
14.00 val. – susitikimas su UAB „Rokiškio pienas" direktoriumi, AB „Rokiškio sūris" tarybos pirmininku Daliumi Trumpa.

 

2016 m. rugsėjo 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, miesto gatvių tvarkymo, gyventojų ir organizacijų prašymų, savaitės renginių bei kitais klausimais. Jubiliejinės miesto šventės aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. rugsėjo 2 d.

7.50 val. – meras dalyvauja tiesioginėje LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva", pristato Utenos miesto 755 m. sukakties šventę.
Po laidos – interviu apie Utenoje sėkmingai vykdomą daugiabučių ir kvartalinę renovaciją.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.
19.00 val. – meras dalyvaus svečių, atvykstančių į 755 m. miesto gimtadienio šventę, iškilmingame priėmime.

 

2016 m. rugsėjo 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto perskirstymo, gyventojų ir organizacijų prašymų, Utenos miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos, bendravimo su žiniasklaida, svečių, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
12.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos rugsėjo 1-osios šventėje, vyksiančioje Utenio aikštėje, sveikins Kolegijos bendruomenę.
14.00 val. – meras dalyvaus dedikacijų, skirtų Utenos krašto šviesuoliams, parodos atidaryme, vyksiančiame Utenio aikštėje, Stiklo galerijoje.
16.00 val. – meras dalyvaus Utenai nusipelniusių žmonių pagerbimo ceremonijoje, vyksiančioje Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", teiks nusipelniusiems apdovanojimą „Gintarinė pasaga" ir padėkas. Renginys skirtas Utenos miesto 755 m. sukakčiai paminėti.
18.30 val. – meras dalyvaus 20-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio atidarymo renginyje. Koncertas vyks Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje.

 

2016 m. rugpjūčio 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, VšĮ Utenos ligoninės patalpų remonto, Utenos miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos, svečių, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, nusipelniusių Utenai žmonių apdovanojimo rugsėjo 1 d. Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis", miestų-partnerių rodyklių atidarymo Utenio aikštėje rugsėjo 3 d. bei kitais klausimais.
10.45 val. – meras lankysis Utenos kultūros centre ir Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą,

Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

 

2016 m. rugpjūčio 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių būstų remonto, vandens ir nuotekų tinklų įvedimo į socialinius būstus, galimybių socialinius būstus įsigyti gyventojams, pasirengimo Utenos miesto jubiliejinei – 755 m. – šventei bei kitais klausimais. Rugpjūčio 29 d. Vyriausybėje vykusios konferencijos-diskusijos „Šalies energinio efektyvumo didinimas: nuo atskirų daugiabučių atnaujinimo iki kompleksinės kvartalų renovacijos", kurioje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovai ir kurioje Utenos rajono savivaldybei buvo įteikta Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėka, aptarimas. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, UAB „Utenos vandenys" gamybos direktorius Vytautas Šakėnas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugpjūčio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl pasirengimo Utenos miesto jubiliejinei – 755 m. – šventei, užsienio svečių, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, miesto tvarkymo, miesto gatvių remonto, kelių su žvyro danga asfaltavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – vicemeras ir mero patarėjas Gintautas Petravičius lankysis mieste, domėsis svečių, atvykstančių į miesto šventę, apgyvendinimo sąlygomis.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugpjūčio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, sprendimų projektų, Švenčionių rajono savivaldybės atstovų vizito Utenoje rugpjūčio 26 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 34 klausimai.
18.00 val. – meras dalyvaus paramos beglobiams gyvūnams vakare „Duokš leteną", kuris vyks Vyžuonos parko estradoje.

 

2016 m. rugpjūčio 24 d. 

  8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, gatvių tvarkymo mieste, užsienio partnerių, atvykstančių į miesto šventę rugsėjo 3 d., priėmimo, miestų partnerių rodyklių statymo Utenio aikštėje bei kitais klausimais. Dalyvauja  vyr. architektas Evaldas Rimas, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.

 16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2016 m. rugpjūčio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos moterų ir vyrų krepšinio komandų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 25 d., sprendimų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių, vykusių rugpjūčio 22 d., sprendimų, VšĮ Utenos ligoninės patalpų remonto, aplinkos tvarkymo, miestų partnerių rodyklių statymo Utenio aikštėje, Utenos rajono savivaldybės kvartalinės ir daugiabučių renovacijos patirties pristatymo konferencijoje, vyksiančioje Vyriausybėje rugpjūčio 29 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.30 val. – susitikimas su keramikos simpoziumo, vykstančio Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose, dalyviais iš Gruzijos, Latvijos, Baltarusijos, Vengrijos, Ukrainos.
12.00 val. – meras ir mero patarėjas Henrikas Zabiela lankysis Dubingiuose, vyrų krepšinio komandos „Juventus" fizinio parengimo stovykloje.

2016 m. rugpjūčio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio rugpjūčio 25 d., sprendimų projektų, Švenčionių rajono savivaldybės atstovų vizito Utenoje, VšĮ Utenos ligoninės patalpų remonto, Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo, Utenos miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis rugpjūčio 25 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2016 m. rugpjūčio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo jubiliejinio miesto gimtadienio proga, VšĮ „Versli Lietuva" renginių ciklo ir renginio Utenoje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio rugpjūčio 25 d., Izraelio Valstybės ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su žiniasklaidos atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 2016 m. rugpjūčio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio rugpjūčio 25 d., Izraelio Valstybės ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo jubiliejinio miesto gimtadienio proga, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – susitikimas su leidyklos atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas,

  

Meras nuo liepos 28d. iki rugpjūčio 12 d. atostogauja


Savivaldybės mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą, Vicemero Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

2016 m. rugpjūčio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos respublikinėje žiniasklaidoje, plaukimo maratono Sudeikiuose rugpjūčio 13 d., dalyvavimo Preilių (Latvija) miesto šventėje, bendradarbiavimo sutarties su Rezekne (Latvija) pasirašymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys.
9.30 val. – mero pavaduotojas lankysis Utenos kultūros centre.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, interesantų priėmimas.

2016 m. rugpjūčio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl leidinių apie Uteną, bendradarbiavimo su žiniasklaida, miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo ir reklamos respublikinėje žiniasklaidoje, užsienio miestų partnerių delegacijų priėmimo miesto šventės metu, prekybos miesto šventės metu organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
14.00 val. – pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės organizavimo.

2016 m. rugpjūčio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio kvartalo ir daugiabučių namų renovacijos, IKI ir Lidl prekybos centrų statybos, viešųjų pirkimų, miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos butų ūkis" direktoriaus pavaduotojas Bronius Šaukeckas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.
10.00 val. – susitikimas su AB „Utenos trikotažas" generaliniu direktoriumi Eimundu Mačiuliu.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 2016 m. rugpjūčio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Izraelio Valstybės ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje programos, Dauniškio mikrorajono renovacijos, žvyruotų kelių Utenos rajone asfaltavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. rugpjūčio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo sutarties su Rezekne (Latvija) pasirašymo miesto šventės metu, Dauniškio mikrorajono renovacijos, Izraelio Valstybės ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje programos, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo jubiliejinio miesto gimtadienio proga, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. rugpjūčio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Izraelio Valstybės ambasados Lietuvoje atstovų vizito Utenos rajono savivaldybėje, jubiliejinės miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo, klombų prie Utenos kultūros centro sutvirtinimo, miestų partnerių rodyklių statymo Utenio aikštėje bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Leika.
14.00 val. – mero pavaduotojas lankysis Utenos rajono kaimo turizmo sodybose, domėsis kaimo turizmo verslo plėtra, perspektyvomis.

 

2016 m. rugpjūčio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinio miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 3 d., organizavimo, nusipelniusių Utenai žmonių apdovanojimo garbės ženklais, užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, sutikimo, bendradarbiavimo sutarties su Rezekne (Latvija) pasirašymo bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. rugpjūčio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinio miesto gimtadienio, vyksiančio rugsėjo 3 d., organizavimo, miesto gatvių tvarkymo, plaukimo maratono Sudeikiuose, vyksiančio rugpjūčio 13 d., miestų partnerių rodyklių pastatymo Utenio aikštėje bei kitais klausimais. Dalyvavimo Rezeknės (Latvija) miesto šventėje, vykusioje liepos 29 –31 d., aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, bendradarbiavimo sutarties su Rezekne (Latvija) rengimas, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. liepos 29 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos miesto Dauniškio gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymo ir infrastruktūros plėtros įrengimo projekto darbų, apleistų statinių ir kitais klausimais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.


2016 m. liepos 28 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl nusipelniusių piliečių pagerbimo šventės, gyventojų prašymų, miesto gatvių tvarkymo, žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros bei kitais klausimais
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. liepos 27 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – vadovai vyks į miestą dėl bendrojo plano keitimo sprendinių konkretizavimo pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. liepos 26 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl renginių viešojoje vietoje organizavimo, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja Danutė Inčirauskienė.
9.00 val. – vadovų pasitarimas dėl Bendrojo plano koncepcijos ir teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų, dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. liepos 25 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio kvartalo Taikos g. daugiabučių renovacijos, dėl renginių viešoje erdvėje, strateginių projektų bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. liepos 22 d.

Meras dalyvauja Glubokoje miesto šventėje (Baltarusija)

Vicemero Vidmanto Valinčiaus darbotvarkė

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kempingo priežiūros Sudeikiuose, savaitgalio renginių, Vyžuonaičio ežero želdynų teritorijos sutvarkymo veiklų Utenos mieste bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas ir Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. liepos 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo, užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. liepos 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų prašymų, nuotekų tvarkymo tinklų, dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vykusio Molėtuose.

09.00 val. –vadovų pasitarimas dėl Klovinių užtvankos aplinkos, visuomenės teikiamų pasiūlymų dėl pramogų Dauniškio parke bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.

11.00 val. susitikimas su delegacija iš Mogiliovo apskrities  dėl bendrų projektų su Baltarusija.

 Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. liepos 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl užsienio šalių delegacijų priėmimo, miestų partnerių rodyklių pastatymo Utenio aikštėje, Utenos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių koncepcijos bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.

13.00 val.- meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje Molėtuose, Etnokosmologijos muziejuje.

 

2016 m. liepos 18 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio ir Dauniškio kvartalų renovacijos, vaikų darželio-lopšelio „Šaltinėlis" ir Vyturių progimnazijos renovacijos, strateginių projektų bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

 

14.00 val.- pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo. Dalyvauja Utenos kultūros centro darbuotojai.

 Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. liepos 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl IKI prekybos centro statybvietės J. Bartašiaus ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžoje, miesto tvarkymo taisyklių, miestų partnerių rodyklių pastatymo Utenio aikštėje bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, miesto seniūno pavaduotoja Danutė Inčirauskienė, Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė. Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžio, vykusios Vidaus reikalų ministerijje liepos 14 d., aptarimas.
10.00 val. – meras sveikins Utenos rajono gimnazijų abiturientus, išlaikiusius brandos valstybinius egzaminus šimtukais.

 

Liepos 16 d., šeštadienį, meras dalyvaus Aukštaitijos bendruomenių sąskrydyje Vaikutėnuose.
Liepos 17 d., sekmadienį, meras Daugailių bažnyčioje pagerbs Utenos krašto garbės piliečio vardą gaunantį UAB „Vilava" generalinį direktorių, Daugailių mokyklos bičiulių draugijos pirmininką Antaną Vilūną, įteiks Garbės piliečio vardo pažymėjimą.

 

2016 m. liepos 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės rugsėjo 3 d. organizavimo, svečių delegacijų iš užsienio priėmimo miesto šventėje, kultūros strategijos, VšĮ Utenos regiono plėtros agentūros bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Vilniuje, Vidaus reikalų ministerijoje.
Posėdžio darbotvarkė
10.00 val. – Įžanginis žodis. Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas.
10.15 val. – 2015–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo regionuose paspartinimo galimybės.
10.55 val. – Regioninės politikos įgyvendinimo pokyčiai.
11.25 val. – Regionų projektų planavimas.
11.35 val. – Diskusijos.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

 

2016 m. liepos 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl VšĮ Utenos ligoninės bendradarbiavimo su Utenos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba įgyvendinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programos projektus, bendruomenės sveikatos centrų steigimo, Dauniškio gimnazijos teritorijos tvarkymo, Kupiškio gatvės rekonstrukcijos projekto, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja VšĮ Utenos ligoninės direktorius Vladislovas Kadleris, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
10.00 val. – pasitarimas dėl STEAM (technologijų, gamtos mokslų, informatikos, technologijų ir matematikos) laboratorijų steigimo „Saulės" gimnazijos senajame pastate. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
11.00 val. – susitikimas su vyriausybės atstovu Utenos apskrityje Imantu Umbražiūnu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. liepos 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aukštakalnio ir Dauniškio kvartalų renovacijos, vaikų darželio-lopšelio „Šaltinėlis" ir Vyturių progimnazijos renovacijos, strateginių projektų, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo jubiliejinio miesto gimtadienio proga bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys.
10.00 val. – susitikimas su žiniasklaidos atstovais. Interviu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. liepos 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo, miesto gatvių tvarkymo, žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros, kelių lyginimo greideriu seniūnijose, elektroninės muzikos festivalio „Revoliution festival 2016" Sudeikiuose, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
14.00 val. – meras lankysis rajono seniūnijose, domėsis kelių, žvyrkelių būkle.

2016 m. liepos 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto partnerių rodyklių, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo jubiliejinio gimtadienio proga, LIDL prekybos centro statybos Utenoje, miesto gatvių tvarkymo, Aukštakalnio kvartalo renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo
13.30 val. – meras dalyvaus Vaikutėnuose vyksiančiame naujosios girininkijos atidarymo ceremonijoje.

2016 m. liepos 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, miesto gatvių tvarkymo, ikimokyklinių ugdymo įstaigų teritorijų tvarkymo, jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės minėjimo organizavimo, dalyvavimo Panevėžio vyskupo Lino Vorobjaninovo OFM inauguracijos iškilmėse liepos 16 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su „Lietuvos energijos" atstovais dėl partnerystės projektų.
11.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriumi Mindaugu Bobeliu.
14.00 val. – pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 m. – miesto šventės minėjimo organizavimo.

2016 m. liepos 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ikimokyklinių ugdymo įstaigų teritorijų tvarkymo, liepos 6-osios – Lietuvos Valstybės dienos – paminėjimo, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną, elektroninės muzikos festivalio „Revoliution festival 2016" Sudeikiuose liepos 8–10 dienomis bei kitais klausimais.
11.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriumi Mindaugu Bobeliu.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. liepos 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Marianos Veriovkinos plenero liepos 7–18 dienomis, liepos 6-osios – Lietuvos valstybės dienos – paminėjimo, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Marianos Veriovkinos plenero, vyksiančio liepos 7–18 dienomis, organizatoriais.
Po pietų – išvykos pagal gyventojų prašymus. Meras lankysis Mockėnuose, kitose rajono gyvenvietėse, miesteliuose, domėsis kelių, gatvių būkle.

 

2016 m. birželio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų pasiūlymų dėl pramogų įvairovės Dauniškio parke, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., sprendimų projektų, Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje aptariamų klausimų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
14.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.
17.00 val. – meras dalyvaus tapytojų plenero „Alaušas 2016", vykusio Sudeikiuose, aptarime ir uždaryme.

 

2016 m. birželio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo Jasonyse, Antalgėje, Pačkėnuose ir kitose kaimo vietovėse, Garnių piliakalnio (Daugailių sen.) archeologinių kasinėjimų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., sprendimų projektų bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
13.30 val. – pasitarimas dėl Vasario 16 d. akto signataro, Lietuvos politinio ir visuomenės veikėjo, savivaldos Utenos krašte kūrėjo Stepono Kairio atminimo įamžinimo.
15.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų peržiūra.

 

2016 m. birželio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos kraštą garsinusių ir garsinančių žmonių pagerbimo vietos, STEM (technologijų, gamtos mokslų, informatikos, technologijų ir matematikos) laboratorijos steigimo Utenoje, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., projektų sprendimų, miesto riboženklių, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenosų.0š švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis birželio 30 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.
16.00 val. – susitikimas su archeologais, kasinėjančiais Garnių piliakalnį (Daugailių sen.). Susitikimas vyks prie piliakalnio.

 

2016 m. birželio 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl STEM (technologijų, gamtos mokslų, informatikos, technologijų ir matematikos) laboratorijos steigimo Utenoje, Utenos švietimo centro naujųjų patalpų, Utenos švietimo centro įgyvendinamų projektų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., projektų sprendimų kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

 

2016 m. birželio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų modernizavimo programos investicinių planų rengimo išlaidų, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., projektų sprendimų, respublikinių melžėjų varžytuvių Sudeikiuose birželio 22 d., savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, Juridinio skyriaus vyr. specialistė Asta Vainiūtė-Misiukevičė.
9.00 val. – pasitarimas dėl skolinių įsipareigojimų ir investicinių projektų finansavimo galimybių. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. birželio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 – miesto šventės organizavimo, užsienio delegacijų, atvykstančių į miesto šventę, priėmimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., projektų sprendimų bei kitais klausimais. Pasitarimo dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, vykusio Aplinkos ministerijoje birželio 20 d., aptarimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl dvinarės įmokos už komunalinių atliekų dydžio nustatymą. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, pavaduotojas Rimantas Kaušylas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, UAB „Smart Continent" atstovas Karolis Bliabas.
14.00 val. – meras dalyvaus spaudos konferencijoje, skirtoje pristatyti ūkininkų turgelių, pritaikytą vietos ūkininkų pagamintai maisto produkcijai realizuoti, steigimą rajono ir seniūnijų centruos. Konferencija vyks Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
15.00 val. – meras lankysis Daugailiuose, domėsis Daugailių piliakalnio kasinėjimo darbų rezultatais.

 

2016 m. birželio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jubiliejinės – 755 – miesto šventės organizavimo, užsienio delegacijų kvietimo į miesto šventę, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 30 d., projektų sprendimų, viesulo, siautusio birželio 17–18 d., padarinių Utenos rajone bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val. – meras lankysis LR Aplinkos ministerijoje, dalyvaus pasitarime dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos.

 

2016 m. birželio 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Ūkio ministerijos renginio Utenoje birželio 28 d., prisijungimo prie bendradarbystės centro, steigiamo VšĮ Versli Lietuva, Utenoje kūrimo ir patalpų būsimam centrui, miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, greitį ribojančių kalnelių įrengimo miesto gatvėse, nusipelniusių Utenai žmonių apdovanojimo ženklų kūrimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
14.00 val. – susitikimas su AB „Utenos trikotažas" direktoriumi Eimundu Mačiuliu.

 

2016 m. birželio 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kvartalinės ir daugiabučių namų renovacijos, miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, viešųjų erdvių pritaikymo smulkiajam ir vidutiniam verslui, sporto strategijos, Utenos jubiliejinio gimtadienio – 755 m. – organizavimo, Joninių minėjimo Utenoje organizavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl dumblo apdorojimo įrenginių statybos projekto, įgyvendinimo. Dalyvauja UAB „Utenos vandenys" direktorius Adolfas Juršys, UAB „Utenos šilumos tinklai" direktorius Gintaras Diržauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. birželio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl taromatų ir paštomatų įkūrimo mieste ir seniūnijose, Lietuvai pagražinti draugijos organizuojamo dviratininkų žygio „Per žydinčią Aukštaitiją" birželio 16 d., skirto Lietuvos atkūrimo 100-mečiui ir Lietuvai pagražinti draugijos įsteigimo 95-mečiui, kvartalinės ir daugiabučių namų renovacijos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
9.00 val. – susitikimas su VšĮ Utenos regiono plėtros agentūros atstovais Ingrida Tatarūne ir Algirdu Gildučiu. Projektų idėjų pristatymas. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – susitikimas su Utenos vyrų krepšinio klubo „Juventus" šokėjomis. Padėkų šokėjoms ir jų vadovei įteikimas.
11.00 val. – susitikimas su verslo atstovais dėl investicijų į Utenos rajoną.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. birželio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kvartalinės renovacijos, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos rezultatų ir sveikatos apsaugos ministro įvertinimo, visuomenės sveikatos specialistų poreikio ugdymo įstaigose, apdovanojimo ženklų nusipelniusiems rajono žmonėms, miesto riboženklių, prekybos centro LIDL statybos Utenoje bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Alma Gaidienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto vykdymo. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Irena Tumonienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. birželio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, prekybos centro LIDL statybos Utenoje, birželio 14-osios - Gedulo ir vilties dienos - paminėjimo, Lietuvai pagražinti draugijos dviračių žygio „Per žydinčią Aukštaitiją", vyksiančio birželio 16 d., kitų savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su Viešųjų investicijų plėtros agentūros atstovais dėl kvartalinės renovacijos.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. birželio 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gelbėtojų Utenos miesto ežerų paplūdimiuose ir Sudeikiuose Alaušo ežero paplūdimyje, miesto gatvių priežiūros, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, poezijos šventėje „... ir saulas diementas žėruos... " Juknėnuose, A. ir M. Miškinių literatūrinėje–etnografinėje sodyboje birželio 12 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

Birželio 12 d., sekmadienį, meras dalyvaus poezijos šventėje „... ir saulas diementas žėruos... ", vyksiančioje Juknėnuose, A. ir M. Miškinių literatūrinėje–etnografinėje sodyboje.

2016 m. birželio 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, Utenos ligoninės ir Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro aplinkos tvarkymo, apleistų pastatų mieste savininkų skatinimo tvarkytis, pastatų priežiūros ir tvarkymo miesto centre (J. Basanavičiaus g.) bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. birželio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl vaikų futbolo plėtojimo, Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, futbolo klubo „Utenos Utenis" direktorius Artūras Gimžauskas.
9.30 val. – Utenos regiono plėtros tarybos posėdis
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Dėl priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas" Utenos regiono projektų sąrašo sudarymo.
2. Dėl priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sričių, įgyvendinamų regioninio planavimo būdu projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo ir teikimo.
3. Dėl trumpos informacijos apie regiono plėtros tarybos pavyzdinius nuostatus ir pavyzdinį darbo reglamentą.
4. Dėl kandidatų į Lietuvos delegaciją Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese teikimo.
5. Dėl priemonių, pagal kurias paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, aptarimo.
05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"
05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus"
07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą"
06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas"
05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra"
05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga"
6. Dėl Utenos regiono visuomenės modernios gyvensenos ir inovatyvių technologijų prieinamumo viešosiose erdvėse informacijos sklaidos pakuočių surinkimo bei pašto siuntų srityje kūrimo ir plėtros.
7. Kiti klausimai.
8. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio.
Posėdyje dalyvauja Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai.

2016 m. birželio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dauniškio pakrantės sutvarkymo darbų, dėl Daugiabučių renovacijos investicinių projektų sutarčių, dėl Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai" Utenos bendrijos 15 metų jubiliejaus bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
09.00 val. – vadovų pasitarimas su Švietimo ir mokslo ministerijos vyr. specialiste D.Švelniene, Ugdymo plėtotės centro vadovu G.Vaideliu, specialiste A.Gutauskaite bei Švietimo aprūpinimo centro Projektų administravimo skyriaus vedėja D.Lečkaite dėl mokslo centrų, mokslo laboratorijų steigimo savivaldybėse. Dalyvauja Utenos švietimo centro direktorė V.Bujanauskienė, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. birželio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl STEAM – gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymo centro, dėl Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio Utenos rajono savivaldybėje birželio 8 d., savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

2016 m. birželio 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vyžuonų gatvės tęsinio, žvyrkelių bei gatvių mieste priežiūros ir tvarkymo, Vyžuonaičio parko projekto, statybos priemonių plano bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio Utenos rajono savivaldybės administracijoje birželio 8 d. Dalyvauja Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyriaus vedėjas Nerijus Čepauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdis.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. birželio 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicinių projektų įgyvendinimo, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną strategijos, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės „Kraštovaizdžio apsauga", bešeimininkių pastatų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Utenos verslo informacijos centro direktorė Irina Šeršniova.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. birželio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kolumbariumo statybos projekto įgyvendinimo, laisvalaikio pramogų plėtros Dauniškio parke, miesto gatvių priežiūros ir tvarkymo, moterų krepšinio komandos „Utena", popchoro „Decima" 20–ies metų sukakties paminėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – meras Savivaldybės administracijoje priima mokinių ir mokytojų delegaciją iš Chelmo (Lenkija).
13.30 val. – susitikimas su Lietuvos moterų krepšinio lygos prezidente Audra Ginelevičiene.

2016 m. gegužės 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto veiklos grupės vietos plėtros strategijos, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžio Utenos rajono savivaldybėje birželio 8 d., prekybos tinklo LIDL prekybos centro statybos, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.30 val. – susitikimas su VšĮ futbolo klubo „Utenos Utenis" direktoriumi Artūru Gimžausku.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. gegužės 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sodų bendrijų kelių priežiūros, lietaus nuotekų tinklų tiesimo, mokinių maitinimo mokyklose, gatvių mieste rekonstrukcijos, žvyrkelių priežiūros ir tvarkymo, privažiavimo ir automobilių stovėjimo aikštelės prie Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
13.30 val. – meras dalyvaus Poezijos pavasario 2016 renginyje Salako (Zarasų r.) pagrindinėje mokykloje.
16.00 val. – meras dalyvaus Zarasų viešojoje bibliotekoje vyksiančioje Poezijos pavasario 2016 šventėje.

2016 m. gegužės 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimų projektų, Utenos rajono integruotos vystymo programos, Utenos švietimo centro patalpų, kultūros paveldo objektų priežiūros ir tvarkymo, savaitgalio renginių, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 32 klausimai.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. gegužės 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 26 d., sprendimų projektų, kultūros paveldo objektų priežiūros ir tvarkymo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su LR Seimo Tėvynės sąjungos-konservatorių frakcijos nariais.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos Krašuonos progimnazijos 25-erių metų sukakties paminėjime.
14.00 val. – meras dalyvaus geriausių 2015 m. Utenos rajono sportininkų apdovanojime, vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro salėje.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.

2016 m. gegužės 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės mokesčio tarifų, Utenos ligoninės vidaus patalpų remonto, modernios medicinos įrangos įsigijimo, socialinių paslaugų paketo jauniems gydytojams, stebėjimo kamerų plėtros parkuose, Krašuonos progimnazijos 25 metų jubiliejaus paminėjimo gegužės 25 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorinio planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, skyriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas, Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Ramdailė" atstovais dėl atminimo ženklų gamybos galimybių.
11.00 Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 26 d., sprendimų projektų peržiūra, tikrinimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. gegužės 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių rajone priežiūros ir tvarkymo, žemės mokesčio tarifų, viešųjų pastatų seniūnijų centruose renovacijos galimybių, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis gegužės 26 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.
16.00 val. – meras lankysis Vyžuonose, susitiks su miestelio bendruomene, aptars problemas, kelių tvarkymą seniūnijoje.

2016 m. gegužės 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 26 d., sprendimų projektų, Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo, tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
10.30 val. – susitikimas su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis" vadove Dana Migeliova. Dalyvauja Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos viltis" vadovė Aldona Vėbrienė.
11.00 val. – Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos posėdis.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. gegužės 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės, vyksiančios rugsėjo 3 d., organizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų, garbės piliečio vardo suteikimo nusipelniusiems žmonėms, buvusios Sudeikių mokyklos pastato bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su VšĮ „Kino namai" ir įmonės „Videography" atstovais dėl trumpametražinio filmo kūrimo Utenos rajone galimybių.
14.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 26 d., sprendimų projektų peržiūra.

2016 m. gegužės 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl alkoholio vartojimo apribojimo masinių renginių metu, renginio „Jaunimas savivaldybėje", jubiliejinės miesto šventės organizavimo, Euroregiono „Ežerų kraštas", miesto riboženklių tvarkymo ir priežiūros, gyventojų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Eimantė Vaickuvienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – renginys „Jaunimas savivaldybėje", mero sveikinimas. Utenos rajono gimnazijų ir progimnazijų mokiniai lankysis Savivaldybės administracijoje, susipažins su Savivaldybės, Administracijos vadovų, skyrių vedėjų ir specialistų darbu.
14.00 val. – susitikimas su Ineta Puzaraite-Žvaguliene. Numatomų projektų pristatymas ir aptarimas.

2016 m. gegužės 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl garbės piliečio vardo suteikimo, miesto jubiliejinės šventės – 755 m. – organizavimo, buvusios Sudeikių mokyklos pastato, gegužės 17 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje vyksiančio renginio „Jaunimas savivaldybėje" bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – pasitarimas dėl buvusios Sudeikių mokyklos pastato. Dalyvauja Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. gegužės 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vaižganto gatvės tęsinio darbų pabaigos, Izraelio ambasados Lietuvoje labdaros akcijos – dovanų įteikimo Vaikų dienos centrui „Draugystė", įkurtame Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, „Švyturys-Utenos alus" aplinkosauginės iniciatyvos „Būk ištikimas gamtos rėmėjas", Klykių ežero valymo akcijos, vyksiančios gegužės 14 d., savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.
10.00 val. – susitikimas su prekybos tinklo LIDL atstovais.
11.00 val. – meras lankysis mieste, domėsis gatvių tvarkymu, susipažins su Vyturių mikrorajono takų link Vaižganto gatvės tęsinio įrengimo galimybėmis.
18.45 val. – meras sveikins „Juventus" krepšinio komandos vyr. trenerį Antaną Sireiką 60-mečio proga Utenos daugiafunkciame sporto centre.

2016 m. gegužės 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vaikutėnų administracinio pastato vidaus patalpų remonto, miestų-partnerių rodyklės, dviračių stovų prie dviračių takų įrengimo, VšĮ „Utenos regiono plėtros agentūros", savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos kaimiškosios seniūnijos seniūnas Salius Gaižauskas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vyr. architektas Evaldas Rimas, Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono socialinių paslaugų modelio įgyvendinimo. Dalyvauja Vaikių teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė, Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
14.00 val. – susitikimas su naujuoju SEB banko Utenos filialo vadovu.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių gyventojų priėmimas.

2016 m. gegužės 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo verčių zonoms, 2016 m. savivaldybės biudžeto, 2016 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo, miestų-partnerių rodyklės, dviračių stovų prie dviračių takų įrengimo, lauko terasos prie Utenos kultūros centro bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.00 val. – pasitarimas dėl projekto veiklos pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga". Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vedėjos pavaduotoja Donata Lubienė.
10.00 val. – susitikimas su režisieriumi, TV prodiuseriu Arnu Marcinkumi.
17.00 val. – meras dalyvaus Medicinos darbuotojų dienos minėjime, vyksiančiame Utenos kultūros centre.

2016 m. gegužės 10 d.

11.00 val. meras dalyvaus Lietuvos savivaldybių asociacijos XXII suvažiavime, vyksiančiame Akmenėje.

2016 m. gegužės 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, fontano Dauniškio ežere veikimo laiko, leidimo rengti pilietinę akciją pieš didelius prekybos centrų antkainius, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. gegužės 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimo, Izraelio ambasados labdaros akcijos gegužės 13 d., Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdyje priimtų sprendimų, fontano Dauniškio ežere veikimo pradžios, terasos prie Utenos kultūros centro kavinės „Metų laikai" įrengimo, miestų-partnerių rodyklės, miesto riboženklių atnaujinimo, mažosios architektūros objektų miesto žaliosiose erdvėse bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
13.00 val. – meras dalyvaus Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjime kompozitoriaus Juozo Karoso tėviškės sodyboje Leliūnų seniūnijoje.

2016 m. gegužės 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Laisvės kovų muziejaus patalpų tvarkymo, edukacinės klasės steigimo, Menų centro Leliūnuose veiklos aktyvinimo ir viešinimo, kultūros ir turizmo projektų įgyvendinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė.
9.00 val. – meras lankysis UAB „Utenos vandenys", sveikins įmonės kolektyvą Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų dienos proga.
13.30 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
15.00 val. – Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2016 m. gegužės 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, miesto šventės, vyksiančios rugsėjo mėnesį, miesto riboženklio, mistų partnerių rodyklės, sklypo Grybelių gatvėje bei kitais klausimais. Dalyvauja Juridinio skyriaus vedėjas Egidijus Šinkūnas, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – meras lankysis Utenos kultūros centre, apžiūrės stiklo galerijoje eksponuojamus konkursinius darbus skulptūrai pastatyti prie Utenos kultūros centro.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. gegužės 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl konferencijos-diskusijos Utenos rajono ūkininkams „Vietos produktų gamybos ir pardavimo skatinimas", arba „Kaip padėti rajono ūkininkams gaminti ir parduoti maisto produkciją?", susitikimo su Būsto energijos taupymo agentūros vadovu Valiumi Serbenta, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras ir administracijos direktorius susitiks su Būsto energijos taupymo agentūros vadovu Valiumi Serbenta. Susitikimas vyks Vilniuje, Būsto energijos taupymo agentūroje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. gegužės 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, susitikimo su Būsto energijos taupymo agentūros vadovu Valiumi Serbenta, Meno centro Leliūnuose veiklos, konferencijos-diskusijos Utenos rajono ūkininkams „Vietos produktų gamybos ir pardavimo skatinimas", arba „Kaip padėti rajono ūkininkams gaminti ir parduoti maisto produkciją?", savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
15.00 val. – meras lankysis Utenos rajono gyvūnų globos namuose.

2016 m. balandžio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių problemų sprendimo būdų, bendradarbiavimo su partneriais iš Latvijos, kelių mieste ir rajone priežiūros bei tvarkymo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą" pristatymo, vykusio LR Prezidentūroje balandžio 28 d., aptarimas. Dalyvauja Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė.
10.00 val. – susitikimas su Jurgita Kazlauskiene, Valstybinio turizmo departamento direktore.
14.00 val. – meras dalyvaus tradicinės pavasarinės Utenos rajono tautodailininkų darbų parodos atidaryme, vyksiančiame Utenos kraštotyros muziejuje.

2016 m. balandžio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, dėl savaitės renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 54 klausimai.

15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas

2016 m. balandžio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, bendradarbiavimo su partneriais iš Latvijos, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Susitikimo su švietimo ir mokslo ministre aptarimas.
14.30 val. – Utenos rajono trišalės tarybos posėdis.
16.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos posėdis.
17.30 val. – meras dalyvaus Utenos trio „Magistrai" koncerte ir pirmosios kompaktinės plokštelės, skirtos Utenos 755 metų jubiliejui, pristatyme. Koncertas vyks Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2016 m. balandžio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. veiklos ataskaitos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, tarptautinio Lietuvos ir Norvegijos projekto „Kultūra visiems" bei kitais klausimais.
10.30 val. – meras lankysis Švietimo ir mokslo ministerijoje, susitiks su švietimo ir mokslo ministre. Susitikime bus kalbama apie mokslo centrų, mokslo laboratorijų steigimą savivaldybėse.

2016 m. balandžio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, savaitės renginių bei kitais klausimais. Akcijos „Darom 2016" aptarimas. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis balandžio 28 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2016 m. balandžio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, akcijos „Darom 2016", savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su Sudeikių bendruomenės atstovais dėl jaunimo festivalio, vyksiančio vasarą Sudeikių seniūnijoje, organizavimo.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

Balandžio 23 d, šeštadienį, 15 val. meras dalyvaus Daugailiuose vyksiančioje respublikinėje armonikierių šventėje.

 

2016 m. balandžio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2016–2018 m. teritorijų planavimo, projektavimo ir Statybos priemonių plano, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
9.00 val. – meras lankysis mieste, domėsis gatvių būkle.
10.00 val. – susitikimas su Algirdu Gildučiu dėl VšĮ Utenos regiono plėtros agentūros steigimo.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. balandžio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos švietimo centro patalpų perkėlimo į Utenos „Saulės" gimnazijos senąjį pastatą, pastarojo renovacijos, STEAM (Science, Technology, Egineering, Art, Mathematics) laboratorijos steigimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, uteniškių kraštiečių klubo mišraus choro „Indraja" 15-os metų jubiliejaus paminėjimo balandžio 24 d., sporto strategijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
9.00 val. – susitikimas su UAB „Bioinvest" atstovais dėl Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje

2016 m. balandžio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 28 d., sprendimų projektų, VšĮ Utenos ligoninės veiklos ataskaitos, jaunimo festivalio, vyksiančio vasarą, mokinių maitinimo mokyklose organizavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl kempingo „Sudeikiai" perdavimo patikėjimo teise Sudeikių mokyklai – daugiafunkciam centrui. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. balandžio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos, prekybos centrų tinklo plėtros, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 18 d., sprendimų projektų, šildymo sezono pabaigos, kelių, žvyrkelių rajone tvarkymo ir priežiūros, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – Utenos rajono savivaldybės administracijoje lankysis delegacija iš Norvegijos. Priėmimas pas Utenos rajono savivaldybės merą.

2016 m. balandžio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl gyventojų prašymų, dėl fontanų darbo laiko, dėl medelių sodinimo akcijos, kuri vyks balandžio 21 d., dėl savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Utenos miesto seniūnijos seniūnas Valentinas Vaitonis.

11.00 val. meras dalyvaus Lietuvos rašytojų sąjungos narių suvažiavime Vilniuje.

13.00 val.– Kultūros dienos minėjimas Utenos Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis".

2016 m. balandžio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl investicijų planavimo strategijos, dėl Kultūros dienos šventės, dėl bendradarbiavimo su Latvijos menininkais, dėl elektroninės muzikos festivalio organizatorių kreipimosi. Pasitarimas dėl gyventojų ir organizacijų prisidėjimo prie gatvių remonto programos, dėl Vaikutėnų administracinio pastato vidaus remonto darbų. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje

15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. balandžio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl programos „Energiją tausojančių technologijų įdiegimo Lietuvos ligoninėse, teikiančioms paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" vykdymo, šildymo sezono pabaigos skelbimo, gaisrininkų savanorių veiklos, Sudeikių kempingo, Kultūros dienos minėjimo organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės „Kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų, bešeimininkių pastatų, Vyžuonaičio ežero pakrančių tvarkymo projekto. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė, vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė.
14.30 val. – susitikimas su radijo stoties EKSTRA FM žurnalistais.

2016 m. balandžio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Ateities, Hipodromo, Dariaus ir Girėno bei kitų gatvių mieste rekonstrukcijų, gyventojų ir organizacijų prisidėjimo prie gatvių remonto, 2016 m. savivaldybės biudžeto tikslinimo, programos „Energiją tausojančių technologijų įdiegimo Lietuvos ligoninėse, teikiančioms paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" vykdymo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Eligija Židonienė.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2016–2018 m. teritorijų planavimo, projektavimo ir Statybos priemonių plano, lietaus nuotekų tinklų tiesimo. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. balandžio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, gatvių mieste tvarkymo ir priežiūros, susitikimais su gyventojais, bendravimo su žiniasklaida, Kultūros dienos minėjimo organizavimo, sporto strategijos, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
11.00 val. – susitikimas su UAB „Biovela" atstovais.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. balandžio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos centrų tinklo plėtros, Valstybės kultūros paveldo komisijos organizuojamos diskusijos „Vietos bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą", sklypų Molėtų ir Aušros gatvėse formavimo, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
15.00 val. – meras dalyvaus Valstybės kultūros paveldo komisijos organizuojamajame apskritajame stale-diskusijoje „Vietos bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą". Susitikime taip pat dalyvaus Seimo nariai, Savivaldybių atstovai, Kultūros ministerijos atstovai, kiti suinteresuoti asmenys.
17.30 val. – meras dalyvaus jaunimo „Juventus" krepšinio lygos „Visų žvaigždžių" dienos renginiuose, vyksiančiuose Utenos daugiafunkciame sporto centre, sveikins Utenos apskrities jaunimo krepšinio komandas, teiks apdovanojimus.

2016 m. balandžio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl jaunimo „Juventus" krepšinio lygos renginio „Visos žvaigždės", vyksiančio balandžio 8–9 dienomis, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimo viešuose aukcionuose, bendravimo su žiniasklaida, sklypo Aušros gatvėje formavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja „Juventus" krepšinio lygos prezidentas Paulius Čyvas.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje, vyksiančiame Ignalinoje.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Posėdžio dalyvių pristatymas. Alvydas Katinas, Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas; Nerijus Čepauskas, Regioninės plėtros departamento Utenos apskrities skyriaus vedėjas.
2. Dėl kvietimo dalyvauti Vokietijos Šteinfurto apskrities jubiliejaus šventėje. A. Katinas.
3. Dėl priemonės „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" Utenos regiono projektų sąrašų Nr.VP3-1.1-VRM-01-R-91 ir Nr.VP3-1.1-VRM-01-R-92 tikslinimo. Leonas Rutkauskas, Regioninės plėtros departamento Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistas.
4. Dėl priemonės „Teritorijų planavimas" Utenos regiono projektų sąrašo Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-92 tikslinimo. L. Rutkauskas.
5. Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metų plano įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos. L. Rutkauskas.
6. Dėl Utenos regiono integruotos teritorijos programos įgyvendinimo 2015 metais. L. Rutkauskas.
7. Dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 metams plano tikslinimo. L. Rutkauskas.
8. Dėl atstovų į 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos priežiūros komitetą. Dalia Cironkaitė, Regioninės plėtros departamento Utenos apskrities skyriaus vyr. specialistė.
9. Dėl priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sričių, įgyvendinamų regioninio planavimo būdu projektų specialiųjų atrankos kriterijų nustatymo ir teikimo. N. Čepauskas.
10. Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II" Utenos regiono projektų sąrašo patvirtinimo. N. Čepauskas.
11. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės Nr. 05.5.1-APVA-R-19 „Kraštovaizdžio apsauga" stebėsenos rodiklių. N. Čepauskas
12. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos teikiamų projektinių pasiūlymų. N. Čepauskas
13. Dėl kito Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio. A. Katinas.
14. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos įgyvendintų projektų pristatymas. Henrikas Šiaudinis, Ignalinos rajono savivaldybės meras.

2016 m. balandžio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, vyksiančio balandžio 7 d. Ignalinoje, Utenos regiono plėtros plano 2014–2020 m., paviršinių lietaus vandens nuotekų plėtros, bendradarbiavimo su Kinijos Liaudies Respublika, miesto riboženklių, jaunimo „Juventus" krepšinio lygos renginio „Visos žvaigždės", sklypo Aušros gatvėje formavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – miestų-partnerių rodyklės – Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusių miestų partnerystės ryšius įprasminančio objekto – konkursinių darbų pristatymas.
17.30 val. – meras dalyvaus teisingumo ministro Juozo Bernatonio knygos pristatyme, vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2016 m. balandžio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos balandžio 8 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje organizuojamo apskritojo stalo „Vietos bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą", vasarą Utenos rajone rengiamo jaunimo elektroninės muzikos festivalio bei kitais klausimais.
9.00 val. – susitikimas su Nacionalinės žemės tarnybos Utenos žemėtvarkos skyriaus vedėja Vita Vilūnaite dėl Alių motokroso trasos, sklypo mieste, Aušros gatvėje, formavimo, Sudeikių kempingo. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, Teritorijų planavimo ir statybos skriaus vyr. specialistas Rolandas Norkūnas.
14.00 val. – pasitarimas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos. Dalyvauja Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.

2016 m. balandžio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl galimybių bendradarbiauti su Kinijos Liaudies Respublika, viešųjų ryšių plėtros, kvartalinės ir daugiabučių namų renovacijos, susitikimų su gyventojais, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
15.00 val. – susitikimas su jaunimo atstovais dėl vasarą rengiamo jaunimo festivalio.

2016 m. balandžio 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos centrų tinklo Utenos mieste plėtros, kelių priežiūros rajone ir mieste, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais.

Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 31 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, dėl daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais.

9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 33 klausimai.

13.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

14.30 val. – meras dalyvaus kūrybinių industrijų centre „Taurapilis" „Verslo žinių" organizuojamoje konferencijoje smulkiam ir vidutiniam verslui „Gazelė 2016".

Konferencijos programa:

Utenos verslo panorama. Ko dažniausiai nemato savininkai?
Utenos regiono „Gazelės 2015", UAB „Foksas", verslo auginimo praktika.
Praktiniai žingsniai eksporto link.
Skirtingi pirkimų išsivystymo lygiai Lietuvos bendrovėse. Kokie pirkimų įrankiai pasiteisina?
Kaip kūrybiškumas padeda konkuruoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje? ​
Kaip technologijos padeda užtikrinti efektyvumą? UAB „Revena", pelniusios technologiškai pažangiausios įmonės vardą, praktika.

2016 m. kovo 30 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, dėl energijos suvartojimo savivaldybės pastatuose, dėl dalyvavimo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programoje LAAIF , dėl jubiliejinio miesto gimtadienio organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė ir Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 29 d.
8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokyklų tinklo optimizavimo plano, dėl savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kolumbariumo statybos projekto įgyvendinimo, fontano Dauniškio ežere veikimo plėtros – lazerių instaliacijos, turizmo strategijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 31 d., projektų sprendimų bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas, UAB „Utenos komunalininkas" Tautgirdas Narbutas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos ligoninės sutarties su Panevėžio teritorine ligonių kasa, ligoninės patalpų remonto. Dalyvauja ligoninės direktorius Dalius Drunga.
10.00 val. – pasitarimas dėl naujojo miesto riboženklio. Dalyvauja kraštiečių klubo „Indraja" prezidentas, Vilniaus dailės akademijos profesorius Arvydas Šaltenis.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 31 d., projektų sprendimų, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose organizavimo. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, vedėjo pavaduotoja Tatjana Baravickienė, Finansų skyriaus vyr. specialistė Vida Musteikienė.
10.00 val. – susitikimas su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriumi Feliksu Petrausku.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.
15.30 val. – susitikimas su jaunimo atstovais ir Saldutiškio seniūnu Broniumi Šliogeriu dėl jaunimo renginio Saldutiškyje organizavimo šių metų vasarą.

2016 m. kovo 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, bendradarbiavimo tarp Utenos regiono ir Štainfurto (Vokietija) apskrities 10-mečio, „Utenio" stadiono, laisvų patalpų biurams, įstaigoms, žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 31 d., projektų sprendimų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl švietimo įstaigų tinklo optimizavimo, klasių komplektavimo Utenos gimnazijose. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
16.00 val. – meras dalyvaus tautodailininkės Donatos Prušinskaitės parodos, skirtos autorės 90-ies metų sukakčiai paminėti, aptarime, vyksiančiame Utenos kraštotyros muziejuje.

2016 m. kovo 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos, mokinių maitinimo mokyklose organizavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 31 d., projektų sprendimų, daugiabučių namų renovacijos ir susitikimų su gyventojais, gyventojų prašymų bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su futbolo klubo „Utenos Utenis" direktoriumi Artūru Gimžausku.
11.00 val. – susitikimas su biurų centro „Utenos verslo parkas" atstovais.
14.00 val. – susitikimas su Utenos miškų urėdijos urėde Aurelija Jočiene dėl administracinių patalpų nuomos.

2016 m. kovo 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių namų renovacijos, susitikimų su gyventojais, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio kovo 31 d., jubiliejinio miesto gimtadienio organizavimo, žvyrkelių tvarkymo ir priežiūros, beisbolo aikštės, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose, jaunimo meninių instaliacijų kūrėjų pagerbimo, socialinių paslaugų teikimo socialiai remtinoms šeimoms, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, Utenos autobusų parko, ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, savaitgalio renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
14.00 val. – Kovo 11-osios progai sukurtų jaunimo meninių instaliacijų kūrėjų pagerbimas, vyksiantis Utenos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus salėje.
15.30 val. – meras dalyvaus Utenos gamtos fotografų klubo „Žalias skėtis" surengtos parodos, skirtos Žemės dienai, atidaryme. Atidarymas vyks Utenos dailės mokyklos galerijoje.

2016 m. kovo 17 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Rotary klubo iniciatyvos pasodinti ąžuoliukų Krašuonos parke, vietos parinkimo ąžuoliukams sodinti, susitikimų su Aukštakalnio mikrorajono gyventojais dėl daugiabučių ir kvartalinės renovacijos, Vokietijos atstovų vizito Utenoje aptarti Aukštakalnio kvartalo renovaciją, energinio efektyvumo didinimo programos bei kitais klausimais. Dalyvauja Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistė Jūratė Paragytė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su tautodailininkėmis Odeta Bražėniene ir Zita Indriūniene.
11.00 val. – susitikimas su verslininku Raimundu Mieželiu, Vokietijos įmonės SÜLZLE KLEIN GmbH direktoriumi Bjorn Wunderlich, Vokietijos įmonės projektų vadovu Lietuvoje Robertu Kupstu bei kitais atstovais. Vokietijos įmonės SÜLZLE KLEIN GmbH pristatymas. Galimybės bendradarbiauti.
13.30 val. – meras lankysis Vyžuonų seniūnijoje, domėsis kelių būkle.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. kovo 16 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl kelių būklės ir kelių priežiūros rajone ir mieste, ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, socialinės programos sudarymo, Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių, investicijų pritraukimo į Utenos rajoną programos, palankių sąlygų sudarymo investicijoms pritraukti bei kitais klausimais.
10.00 val. – susitikimas su vyrų krepšinio klubo „Juventus" prezidentu Žydrūnu Urbonu ir vyr. treneriu Antanas Sireika.
15.00 val. – susitikimas su Sudeikių mokyklos-daugiafunkcio centro direktore Vilma Petruliene.

2016 m. kovo 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl šimtmečio paminėjimo programos, Utenos rajono savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos, Kovo 11-osios progai sukurtų Utenos ugdymo įstaigų instaliacijų kūrėjų pagerbimo, susitikimų su Aukštakalnio gyventojais dėl kvartalinės renovacijos, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – meras lankysis Utenos Krašuonos progimnazijos Kuktiškių skyriuje, susitiks su Kuktiškių miestelio bendruomenės atstovais.
11.00 val. – susitikimas su Utenos rajono savivaldybės kontroliere Daiva Karaliene dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. veiklos ataskaitos.
13.30 val. – meras lankysis Vyžuonų seniūnijoje, susipažins su kelių būkle.
14.00 val. – meras lankysis Leliūnų pagrindinėje mokykloje, susitiks su mokyklos bendruomene.
15.00 val. – susitikimas su Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktore Vida Garunkštyte dėl tarptautinės poezijos šventės organizavimo.

2016 m. kovo 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokinių maitinimo mokyklose, Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo pagal 2016–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės „Integrali pagalba į namus", ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, miesto gimtadienio organizavimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 11 d.

12.30 val. – meras dalyvaus Kovo 11-osios minėjime „Laisvės vėjo įkvėpta", vyksiančiame Utenos kultūros centro kieme

2016 m. kovo 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste", energinio efektyvumo projektų įgyvendinimo, dotacijų skyrimo savivaldybėms, sporto strategijos, Kovo 11-osios minėjimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas.
9.30 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo su Kinija, Utenos rajono pristatymo užsienio investuotojams, 2014–2020 m. integruotų teritorijų vystymo programos projektų įgyvendinimo, kultūros paveldo objektų renovacijos, Kovo 11-osios renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.30 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono biudžetinių įstaigų transporto priemonių naudojimo tvarkos atnaujinimo, biudžetinių įstaigų transporto priemonių parkų išlaikymo. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
15.00 val. – meras dalyvaus VŠĮ Leidybos idėjų centro organizuojame renginyje – knygų „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai" ir „Kas bus kas. Lietuvos ateitis" pristatyme, vyksiančiame Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

2016 m. kovo 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Sudeikių kempingo, Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo pagal 2016–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės „Integrali pagalba į namus", Utenos autobusų stotyje besirenkančių socialinės atskirties žmonių, VŠĮ Leidybos idėjų centro Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje organizuojamo renginio – knygų „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai" ir „Kas bus kas. Lietuvos ateitis" pristatymo, vyksiančio kovo 9 d., ugdymo įstaigų tinko optimizavimo bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus naujojo verslo parko atidarymo ceremonijoje.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas, pasitarimai administracijoje.

2016 m. kovo 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo, šalies mokytojo streiko, fontano Dauniškio ežere veikimo tobulinimo, naujos fontano programos parengimo miesto 755 gimtadieniui bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, UAB „Optika ir technologijos" projektų vadovė Lina Ryškutė.
10.00 val. – susitikimas su Utenos alaus daryklos atstovais dėl jubiliejinio miesto gimtadienio renginių organizavimo.
11.30 val. – keturšalio bendradarbiavimo protokolo pasirašymas. Pasirašo Utenos rajono savivaldybė, jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas". Šalys įsipareigoja bendradarbiauti užtikrinant kokybišką jaunimo politikos įgyvendinimą ir plėtrą, stiprinant jaunimo ir su jaunimo dirbančias organizacijas Utenos rajono savivaldybėje.
13.30 val. – meras ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė lankysis Utenos kūrybinių industrijų centre.
14.30 val. – meras dalyvaus Kaziuko mugėje, vyksiančioje Utenos rajono savivaldybės administracijoje.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. kovo 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Vaižganto gatvės tęsinio iki J. Basanavičiaus gatvės baigiamųjų darbų, galimybių gatves, kelius rekonstruoti institucijų, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės pagrindu, naujų technologijų diegimo kelių tiesimui, pirkimų plano atnaujinimo, ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Aukštaitijos traktas" direktorius Ričardas Puodžiukas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys.
10.30 val. – susitikimas su UAB „Energijos skirstymo operatorius" atstovais.
16.00 val. – susitikimas su visuomeninių organizacijų atstovais.

2016 m. kovo 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinių paslaugų, nedarbo mažinimo programų įgyvendinimo, dalyvavimo partnerio teisėmis Europos Komisijos socialinių paslaugų kokybės gerinimo projekte, savanorystės skatinimo, socialinių darbuotojų seniūnijose darbo organizavimo, miesto riboženklio atnaujinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.
10.00 val. – susitikimas su Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininke Jolita Umbrasiene.
10.30 val. – susitikimas su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Vytautu Vaiškūnu.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono plėtros 2014–2020 m. plano priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas" projektų pakeitimų, licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo ir išorinės alkoholio reklamos kontrolės, jubiliejinio miesto gimtadienio organizavimo, socialinių programų, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
15.00 val. – susitikimas su UAB „Utenos vandenys" vadovais.

2016 m. vasario 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Alių trasos perdavimo Utenos rajono savivaldybei patikėjimo teise, žiemos sporto komplekso su slidinėjimo trasa Viešeikių kaime, Sudeikių seniūnijoje, Sudeikių kempingo, bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis plėtros, Utenos rajono savivaldybės 2015 m. veiklos ataskaitos bei kitais klausimais. Dalyvauja Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su Ingrida Tatarūne ir Algirdu Gildučiu dėl Utenos rajono savivaldybės dalyvavimo Bendradarbiavimo per sieną Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programoje.
14.00 val. – meras dalyvaus Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo tarybos posėdyje.

2016 m. vasario 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prekybos centrų tinklo Utenos mieste plėtros, stebėjimo kamerų mieste įrengimo, išdaužų miesto gatvėse tvarkymo, kolumbariumo statybos projekto įgyvendinimo, aktyvaus poilsio, laisvalaikio pramogų plėtros Dauniškio parke bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, vyr. architektas Evaldas Rimas.
10.00 val. – susitikimas su LIDL prekybos tinklo atstovais dėl LIDL prekybos centro Utenoje statybos.
15.00 val. – išvažiuojamasis Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos posėdis, vyksiantis Utenos jaunimo mokykloje.

2016 m. vasario 24 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl seniūnijų, biudžetinių įstaigų turimų transporto priemonių parko, mokinių pavėžėjimo, ugdymo įstaigų tinklo optimizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros sportinės veiklos projektų finansavimo, Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Algirdas Gražys.
13.00 val. – pasitarimas dėl Nepriklausomybės akto signataro, savivaldos Utenos krašte kūrėjo Stepono Kairio atminimo įamžinimo.

2016 m. vasario 23 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl viešųjų pirkimų, kelių tvarkymo ir priežiūros mieste, pirminės asmens sveikatos įstaigose prisirašiusių draustų gyventojų, Kovo 11-osios minėjimo organizavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
10.00 val. – susitikimas su Vilniaus VšĮ Leidybos idėjų centro atstovais dėl dalyvavimo renginyje „Istoriją kuria žmonės, parodykime juos Lietuvai".
13.00 val. – meras lankysis Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre.

2016 m. vasario 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos ir Panevėžio apskrities Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano įgyvendinimo koordinavimo tarybos posėdžio, greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.00 val. – meras dalyvaus Utenos ir Panevėžio apskrities Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano įgyvendinimo koordinavimo tarybos (Koordinavimo taryba) posėdyje, vyksiančiame Utenos rajono savivaldybės administracijoje.

2016 m. vasario 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl mokyklų tinklo optimizavimo, mokinių pavėžėjimo, mokytojų streiko, mokinių maitinimo mokyklose, viešosios paskirties pastatų ir kvartalinės renovacijos bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, Utenos rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto formavimo, sporto programos, prailgintos dienos grupių mokyklose, Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio programos bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas,
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje – 34 klausimai.
14.00 val. – susitikimas su atstovais iš Lenkijos dėl atliekų deginimo Utenos regiono atliekų tvarkymo centre.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. vasario 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 18 d., sprendimų projektų, Vasario 16-osios minėjimo, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo Vasario 16-osios proga, miesto kelių su žvyro danga priežiūros ir tvarkymo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis vasario 18 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

2016 m. vasario 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto vietos veiklos grupės veiklos strategijos, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 18 d., sprendimų projektų, vasaros kavinės prie Dauniškio ežero, rajono ežerų paplūdimių parengimo vasaros sezonui, gelbėtojų postų paplūdimiuose ir maudyklose, miesto kelių su žvyro danga priežiūros, nusipelniusių Utenai žmonių pagerbimo Vasario 16-sios proga bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
9.00 val. – pasitarimas dėl Utenos miesto 755 metų jubiliejinių renginių organizavimo, dovanos miestui jubiliejaus proga sukūrimo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas.
10.00 val. – susitikimas su Lietuvos liaudies kultūros cento direktoriumi Sauliumi Liausa.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 18 d., sprendimų projektų, Sudeikių kempingo privatizavimo, Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) moterų taurės turnyro, vyksiančio vasario 12–13 dienomis, bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Turto valdymo skyriaus vedėja Danutė Šimonėlienė.
10.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 18 d., sprendimų projektų peržiūra.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. vasario 10 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono meno ir kultūros premijų teikimo ir nusipelniusių žmonių pagerbimo Vasario 16-osios proga, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 18 d., sprendimų projektų, signataro Stepono Kairio atminimo įamžinimo, daugiabučių namų renovacijos bei kitais klausimais.
10.00 val. – pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusių miestų partnerystės ryšius įprasminančio objekto sukūrimo. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, kraštovaizdžio architektė Jūratė Paragytė.
14.00 val. – meras dalyvaus Adolfo Šapokos gimnazijoje vyksiančioje šventinėje pamokoje, skirtoje istoriko Adolfo Šapokos 110-osioms gimimo metinėms ir Vasario 16-ajai paminėti.

2016 m. vasario 9 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto šventės organizavimo ir organizacinio komiteto darbo plano, Utenos rajono meno ir kultūros premijų teikimo, Vasario 16-osios paminėjimo, daugiabučių namų renovacijos, dr. Aldonos Vasiliauskienės pagerbimo vasario 16-osios proga LR Prezidentūroje bei kitais klausimais. Dalyvauja Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimigijus Trinkūnas.
10.00 val. – pasitarimas dėl Aukštakalnio kvartalo renovacijos. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių renovacijos darbų, savaitgalio renginių ir kitais klausimais.

Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. vasario 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl daugiabučių renovacijos, informacijos pateikimo gyventojams, dėl savaitgalio renginių ir kitais klausimais.

11.00 val. –meras dalyvaus Utenos regiono plėtros tarybos posėdyje Visagine.

Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 3 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl  Utenos PSPC veiklos, patalpų ir 2015 m. medicinos punktų finansinės ataskaitos, dėl Utenos regiono plėtros tarybos posėdžio, kuris vyks vasario 4 d. 11 val. Visagine ir kitais klausimais. Dalyvauja Utenos VšĮ PSPC direktorius Vladislovas Kadleris, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė, Turto skyriaus vedėja Danutė Šimonelienė.

11.00 val. – pasitarimas su dailininku Nerijum Trainiu.

Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. vasario 2 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 m. priemonių patvirtinimo, dėl lėšų poreikio 2016 m. sveikatos apsaugos programai, dėl pritarimo griovių melioracijos rekonstrukcijos programai. Dalyvauja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė.

11.00 val. – meras dalyvaus LR Kultūros ministerijoje vyksiančiame pasitarime

2016 m. vasario 1 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės ir susigiminiavusių miestų partnerystės ryšius įprasminančių objekto sukūrimo projektų, dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto, dėl rizikos šeimų lankymo ir priežiūros bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.

 

Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

 

2016 m. sausio 29 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Užpalių gimnazijos renovacijos, socialinio būsto plėtros priemonių, dėl Kraštiečių susitikimo, dėl Monikos Linkytės koncerto, kuris vyks sausio 30 d. 18.30 val. Utenos daugiafunkciame sporto centre, dėl tautodailininkės tapytojos A. Žemaitienės peizažų ir Utenos krašto rašytojų, literatų kūrybos albumo „Vėrinys tėviškei" sutiktuvių, kurios vyks Utenos kraštotyros muziejuje sausio 30 d. 14 val. Dalyvauja Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Užpalių seniūnijos seniūnas Eugenijus Keraminas, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė.

 

10 val. – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

Po pietų meras dalyvaus iškilmingame finaliniame „Gazelė 2015" renginyje Vilniuje, kur bus paskelbtos sparčiausiai augusios bendrovės.

 

2016 m. sausio 28 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, dėl savaitgalio renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje –38 klausimai.
Po pietų – einamieji reikalai, dokumentų peržiūra, vizavimas.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. sausio 27 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl žiemos ralio „Halls Winter Rally 2016", vyksiančio sausio 29–30 dienomis, dėl Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2015 m. veiklos rezultatų, dėl daugiabučių namų renovacijos eigos bei kitais klausimais.

11.00 val. – meras dalyvaus Aplinkos ministerijos posėdyje, kur bus pristatomi 2015 m. kvartalinės renovacijos rezultatai, pilotiniai projektai.

2016 m. sausio 26 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sausio 26 d. vyksiančio posėdžio Panevėžyje, kuriame bus sprendžiamas Utenos apskrities ligoninių reorganizacijos klausimas, savaitės renginių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga.

10.00 val. –2016 m. biudžeto suformavimo pristatymas rajono biudžetinių įstaigų vadovams.

13.00 val. – posėdis Panevėžyje, kuriame bus sprendžiamas Utenos apskrities ligoninių reorganizacijos klausimas.

2016 m. sausio 25 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sausio 26 d. vyksiančio posėdžio Panevėžyje, kuriame bus sprendžiamas Utenos apskrities ligoninių reorganizacijos klausimas, Utenos kūrybinių industrijų centro veiklos, patalpų nuomos kavinei Kūrybinių industrijų centre, verslininkių kuriamo vaikų žaidimų kambario buvusio knygyno patalpose, savaitės renginių bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
13.30 val. – frakcijos posėdis, rengiantis sausio 28 d. vyksiančiam Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžiui.

 

2016 m. sausio 22 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sausio 28 d. sprendimų projektų, Halls Winter Rally 2016, LMKL renginio „Žvaigždžių diena" sausio 24 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, buvusio malūno prie Vyžuonaičio ežero žemė sklypo formavimo, prekybos paskirties pastato rekonstrukcijos projekto bei kitais klausimais. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas.
9.30 val. – susitikimas su UAB Rytų Aukštaitijos TV vadovais.
11.00 val. – meras dalyvaus Euroregiono „Ežerų kraštas" posėdyje, vyksiančiame Zarasuose.

2016 m. sausio 21 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, kelių su žvyro danga tvarkymo programos, statybos priemonių programos finansavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
11.00 val. – meras dalyvaus LR Susisiekimo ministerijoje vyksiančiame pasitarime, kuriame bus aptartos ES 2014–2020 m. veiksmų programos 4 prioriteto uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus" priemonių remtinas veiklos (darnaus judumo planai ir įgyvendinimas elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo kūrimas savivaldybėse, pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra ir kt.) ir pagal jas planuojami įgyvendinti projektai.
15.00 val. – meras dalyvaus Utenos kolegijos 15-os metų veiklos sukakties šventiniame paminėjime.

2016 m. sausio 20 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Halls Winter Rally 2016, LMKL renginio „Žvaigždžių diena" sausio 24 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, Utenos darnaus judumo sistemų kūrimo, 34-ojo Euroregiono „Ežerų kraštas" trišalės tarybos posėdžio sausio 22 d. Zarasuose, socialinio būsto plėtros priemonių bei kitais klausimais. Dalyvauja Utenos kaimiškosios seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – Utenos rajono atliekų tvarkymo plano pristatymas.
14.00 val. – susitikimas su santarvės fondo vadovu Juliumi Kazėnu.

 

2016 m. sausio 19 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, vyksiančio sausio 28 d., sprendimų projektų, miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo, statybos priemonių programos finansavimo, gyventojų ir organizacijų prašymų bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė.
11.00 val. – susitikimas su įmonės VŠĮ „Vilniaus informacijos centras" vadovu Rimantu Šlajumi.
15.00 val. – Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis.

 

2016 m. sausio 18 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Utenos regiono vietos veiklos grupės vykdomų LEADER vietos plėtros strategijų, LMKL renginio „Žvaigždžių diena" sausio 24 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, kultūros strategijos, miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo, patalpų Utenos rajono neįgaliųjų draugijai skyrimo, 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo bei kitais klausimais.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Utenos specialiosios mokyklos–daugiafunkcio centro direktoriumi Zenonu Misiūnu.
15.00 val. – meras dalyvaus knygos „G. Adiklienės TAPYBA ir K. Adiklio KERAMIKA" pristatyme, vyksiančiame Utenos tradicinių amatų centre „Svirnas".

 

2016 m. sausio 15 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl miesto gatvių su žvyro danga asfaltavimo, prekybos centrų tinklo plėtros, LIDL prekybos centro statybos, fontano Dauniškio ežere plėtros, kandidatų Utenos krašto garbės piliečio vardui teikimo, prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto bei kitais klausimais. Dalyvauja miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys, vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
10.00 val. – susitikimas su Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktoriumi Sauliumi Brasiūnu.
17.30 val. – meras dalyvaus Prano Treinio naujausios knygos „Duogo užrašai: teatrinis romanas" pristatyme Vilniuje, Rašytojų sąjungoje.

 

2016 m. sausio 14 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl atliekų tvarkymo, laikymo ir deginimo Utenos regiono atliekų tvarkymo centre, „vartų" mokesčio, kelių su žvyro danga programos finansavimo, gyventojų prisidėjimo prie gatvių mieste asfaltavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Mindaugas Bobelis, UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis.
14.00 val. – meras lankysis Leliūnuose, Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, susitiks su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu, laimėjusiu antrąjį „Aukso vainiko" apdovanojimą.

 

2016 m. sausio 13 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl sausio 13-osios 25-ųjų metinių minėjimo renginių Utenoje, žiemos ralio, vyksiančio sausio 29–30 dienomis, socialinės rizikos šeimų ir asmenų lankymo bei paramos jiems bei kitais klausimais.
10.00 val. – meras dalyvaus iškilmingame minėjime, skirtame Laisvės gynėjų dienos 25-osioms metinėms. Minėjimas vyks LR Seimo Kovo 11-osios Aktų salėje.

 

2016 m. sausio 12 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, kelių su žvyro danga tvarkymo programos finansavimo, valstybės lėšų, skirtų socialiniams ir kultūros sričių darbuotojams, statybos priemonių plano, prekybos centrų išdėstymo schemos keitimo, paminklotvarkos priemonių finansavimo bei kitais klausimais. Dalyvauja Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, Kultūros skyriaus specialistas Arvydas Mitalas.
10.00 val. – susitikimas su jaunimo atstovais dėl laisvalaikio pramogų organizavimo Dauniškio parke.
19.00 val. – meras dalyvaus sausio 13-osios 25 metų sukakčiai skirtoje akcijoje „25 laisvės liepsnos", kurios metu skvere prie J. Basanavičiaus paminklo bus uždegtas ATMINIMO LAUŽAS.

 

2016 m. sausio 11 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Aplinkos ministerijos parengtos priemonės „Geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas" įgyvendinimo, dalyvavimo Vidaus reikalų ministerijos sausio 14 d. rengiamame susitikime, kuriame bus aptarti klausimai, susiję su minėta priemone, Sausio 13-osios minėjimo, LMKL renginio Žvaigždžių diena" sausio 24 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre, kandidatų teikimo Utenos rajono meno ir kultūros premijai skirti bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
10.00 val. – susitikimas su Regioninės plėtros departamento prie VRM Utenos apskrities skyriaus vedėju Nerijumi Čepausku.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. sausio 8 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl paviršinių nuotekų sistemos tvarkymo, partnerystės įgyvendinant projektus, aktyvaus poilsio ir laisvalaikio pramogų organizavimo Dauniškio parke, miesto 755-ojo gimtadienio paminėjimo, Stepono Kairio atminimo įamžinimo bei kitais klausimais. Dalyvauja UAB „Utenos komunalininkas" direktorius Tautgirdas Narbutas, direktoriaus pavaduotojas Rimantas Kaušylas, miesto seniūnas Valentinas Vaitonis, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

2016 m. sausio 7 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl Dievo Apvaizdos seserų misijos Utenoje bei Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno rekonstrukcijos. Misiją ir rekonstrukciją pristato Dievo Apvaizdos seserų vienuolyno Utenoje namų vyresnioji sesuo Dominyka Violeta Slepikaitė.
9.00 val. – pasitarimas dėl aktyvaus poilsio ir laisvalaikio pramogų organizavimo Dauniškio parke. Dalyvauja vyr. architektas Evaldas Rimas, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Donata Lubienė.
15.00 val. – gyventojų ir potencialių investuotojų priėmimas.

2016 m. sausio 6 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodaros, turistinių maršrutų po Utenos rajoną sudarymo, buvusių kareivinių teritorijos priežiūros, „Indrajos" kraštiečių klubo susitikimo Vilniaus dailės akademijoje sausio pabaigoje LKML Utenos daugiafunkciame sporto centre organizuojamos „Visų žvaigždžių" dienos sausio 24 d. bei kitais klausimais. Dalyvauja Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Brasiūnienė.
10.00 val. – susitikimas su UAB „Media 3" atstovais dėl projekto Utenos jubiliejaus, vyksiančio rugsėjo mėn., paminėjimui.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. sausio 5 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl socialinės rizikos šeimų lankymo, patalpų skyrimo kraujo donorystės įstaigai, sporto programos finansavimo, 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, Utenos daugiafunkcio sporto centro veiklos, žiemos ralio, vyksiančio sausio 29–30 d., bei kitais klausimais. Dalyvauja Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas, išvykos pagal gyventojų prašymus.

2016 m. sausio 4 d.

8.15 val. – vadovų pasitarimas dėl 2016 m. savivaldybės biudžeto formavimo, sporto rėmimo programos, mokinių maitinimo ugdymo įstaigose, kelių asfaltavimo programos, Dauniškio kvartalo renovacijos, rizikos šeimų lankymo ir priežiūros, savaitės renginių bei kitais klausimais.

9.00 val. – pasitarimas su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais, seniūnais, kasdienių ir numatomų darbų aptarimas.
Po pietų – einamieji reikalai, pasitarimai administracijoje, dokumentų peržiūra, vizavimas.

 

 

Joomla templates by a4joomla