1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

UTENOS MIESTO VVG VALDYBOS POSĖDIS

122017 m. birželio 8 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės būstinėje (Bažnyčios g. 1, Utena), įvyko Utenos miesto vietos veiklos grupės valdybos narių posėdis. Posėdžio metu valdybos nariai patvirtino parengtus procedūrinius dokumentus, skirtus Utenos miesto VVG strategijai įgyvendinti: Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą ir Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos projektų vertinimo kriterijų tvarkos aprašą. Parengtuose dokumentuose detaliai išdėstyta projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos tvarka bei procedūros, aprašyti projektų administracinės atitikties, naudos ir kokybės vertinimo kriterijai, projektų atrankos balai ir vertinimo sistema, detalizuoti pagrindiniai projektų atrankos principai ir reikalavimai.

Skaityti daugiau...

KVIEČIAME UTENOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS NARIUS DALYVAUTI VALDYBOS POSĖDYJE

vvg2017 m. birželio 8 d., 16 val., adresu: Bažnyčios g. 1, Utena, planuojamas Utenos miesto VVG valdybos posėdis, kurio metu valdybos tvirtinimui bus pristatyti parengti Utenos miesto VVG strategijos įgyvendinimui skirti procedūriniai dokumentai:
• Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas;
• Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos projektų vertinimo kriterijų tvarkos aprašas.

Taip pat aptariami kiti Utenos miesto VVG strategijos įgyvendinimo klausimai.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

ĮVYKO „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PRISTATYMAS

vvgesfakuriame
2017 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento atstovai Utenos rajono savivaldybėje surengė mokymus Anykščių, Visagino, Zarasų ir Utenos VVG atstovams ir kitiems potencialiems projektų rengėjams, kurie pritraukė didelį asociacijų, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, verslo atstovų ir kitų potencialių projektų pareiškėjų susidomėjimą. Mokymų metu buvo pristatomas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017-01-30 įsakymu Nr. 1V-77, ES fondų investicijomis finansuojamos priemonės tikslas, remiamos veiklos, projekto tikslinės grupės, buvo aiškiai išdėstyti reikalavimai pareiškėjams ir partneriams, projektams ir jų įgyvendinimui taikomi reikalavimai. Kilo diskusijos dėl tinkamų ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų, kiekvienam mokymų klausytojui buvo atsakyta konkrečių pavyzdžių pagalba.

Skaityti daugiau...

KVIEČIAME UTENOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIUS DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

vvg

Utenos miesto vietos veiklos grupė visus narius kviečiame dalyvauti visuotiniame eiliniame narių susirinkime, kuris vyks 2017 m. kovo 28 d. 15.00 val. Utenos miesto vietos veiklos grupės būstinėje, Bažnyčios g. 1, Utena.

Preliminari darbotvarkė:
1. Dėl Utenos miesto VVG metinės finansinės ataskaitos tvirtinimo.
2. Dėl 1-2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skyrimo.
3. Kiti einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

 

KVIETIMAS DALYVAUTI PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO MOKYMUOSE

vvgUtenos miesto vietos veiklos grupė kviečia 2017 m. kovo 9 d. 10 val. Anykščių, Visagino, Zarasų ir Utenos VVG atstovus ir potencialius projektų pareiškėjus dalyvauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento organizuojamuose mokymuose.
Mokymų metu vyks 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017-01-30 įsakymu Nr. 1V-77, pristatymas (remiamos veiklos, tikslinės grupės, nefinansuojamos veiklos, tinkamos ir netinkamos išlaidos ir kiti reikalavimai).
Šios priemonės tikslas - įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.
Mokymai vyks Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, 325 kab. (III aukštas) adresu Utenio a. 4, LT-28503, Utena.
Mokymų trukmė – 2 val.

Pridedama mokymų programa >>>

Joomla templates by a4joomla