3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Mažos vertės pirkimai

2017-03-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 Priežiūros ir remonto paslaugos, kodui – 50800000-3 „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų esančių adresu, Donelaičio g. 22, Utena ir Aukštaičių g. 1-5, Utena techninės būklės tikrinimo paslaugas, pagal įgaliotos įstaigos patvirtintas neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo procedūras, parengtas vadovaujantis Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, techninio reglamento „Mašinų sauga" reikalavimais ir neįgaliųjų keltuvo gamintojo pateiktais naudojimo dokumentais.
Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų privalomosios techninės būklės tikrinimai turi būti atliekami:
1. pirmą kartą per mėnesį po sutarties įsigaliojimo;
2. periodiškai – kas 12 mėnesių.
Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techniniai duomenys:
1. Donelaičio g. 22, Utena:
- Kėlimo galia – 260kg;
- Pavara – elektrinė;
- Kėlimo greitis – 0,12 m/s;
- Sustojimų skaičius – 3
- Gamybos metai – 2008;
- Gamintojas – UAB „Šiaulių liftai"
2. Aukštaičių g. 1-5, Utena:
- Kėlimo galia – 250kg;
- Pavara – hidraulinė;
- Kėlimo greitis – 0,13 m/s;
- Sustojimų skaičius – 2
- Gamybos metai – 2009;
- Gamintojas – UAB „Rolautomatika"
Reikalavimai mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugoms:

1. Neįgaliųjų keltuvo techninę būklę turi teisę patikrinti įgaliotos įstaigos ekspertas;
2. Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimą atlikti pagal įgaliotos įstaigos patvirtintas neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo procedūras, parengtas vadovaujantis Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, techninio reglamento „Mašinų sauga" reikalavimais ir neįgaliųjų keltuvo gamintojo pateiktais naudojimo dokumentais.
Tiekėjas pateikia išvadą, ar neįgaliųjų keltuvai yra saugūs naudoti iki kito techninės būklės patikrinimo.
I.2.2. Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.2.3. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas pirkimas, supaprastintų skelbiamų derybų būdu.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 42 str. 1 d. 4 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu, CVP IS priemonėmis, pirkimo komisijai.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-29 12:00 val.

2017-03-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Socialinio būsto, Smėlio g. 17-520, Utenoje remonto darbai ir socialinio būsto, esančio Saldutiškio miestelyje, remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45453000-7 „Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai" (45.45).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – „Socialinio būsto, Smėlio g. 17-520, Utenoje remonto darbai ir socialinio būsto, esančio Saldutiškio miestelyje, remonto darbai".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Pirkimo objektas sudaromas iš II atskirų pirkimo objekto dalių:
I Pirkimo objekto dalis –„Socialinio būsto, Smėlio g. 17-520, Utenoje remonto darbai":
Pagrindiniai darbai (I pirkimo objekto daliai):
Sumontuoti ne mažiau 9,2 m2, ne daugiau 9,6 m2 plastikinių langų su varstomomis sąvaromis;
Sumontuoti ne mažiau 7,0 m, ne daugiau 7,4 m laminuotų palangių lentų;
Pakeisti ne mažiau 7,0 m, ne daugiau 7,4 m palangių nuolajų ir karnizų dangos;
Sumontuoti ne mažiau 7,0 m2, ne daugiau 7,4 m2 durų blokų;
Hermetizuoti ne mažiau 40 m, ne daugiau 44 m durų staktų sandūrų;
Užtinkuoti ne mažiau 10 m2, ne daugiau 11 m2 angokraščių; Įrengti ne mažiau 35 m2, ne daugiau 37 m2 lengvų profilių metalinio karkaso;
Lubose sumontuoti ne mažiau 35 m2, ne daugiau 37 m2 gipso kartono plokščių;
Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti ir nudažyti ne mažiau 35 m2, ne daugiau 37 m2 lubų;
Įrengti ne mažiau 4,3 m2, ne daugiau 5,3 m2 lubų medinio karkaso su apkalimu PVC dailylentėmis;
Nuvalyti ir apkalti gipso kartono plokštėmis ne mažiau 116 m2, ne daugiau 120 m2 sienų;
Užtaisyti specialiu glaistu ne mažiau 156 m, ne daugiau 158 m gipso plokščių sandūrų;
Nugruntuoti ne mažiau 140 m2, ne daugiau 144 m2 sienų;
Nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti ne mažiau 116 m2, ne daugiau 120 m2 sienų;Nudažyti ne mažiau 19 m2, ne daugiau 21 m2 radiatorių, konvektorių ir kitų šildymo prietaisų'
Pakloti ne mažiau 35 m2, ne daigiau 37 m2 grindų linoleumo;
Sumontuoti ne mažiau 40 m, ne daigiau 44 m PVC grindjuosčių;
Sumontuoti ne mažiau 4 m, ne daugiau 6 m metalinių grindjuosčių;
Suremontuoti ne mažiau 7 m2, ne daugiau 9 m2 sienų cemento – kalkių skiediniu;
Išlyginti ne mažiau 4,3 m2, ne daugiau 5,3 m2 grindų pagrindų savaime išsilyginančiu skiediniu; Aptaisyti ne mažiau 11 m, ne daugiau 13 m horizontalių ir vertikalių briaunų apsauginiais kampiniais profiliais;
Suklijuoti ne mažiau 23 m2, ne daugiau 25 m2 sienų vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis;
Įrengti ne mažiau 4,2 m2, ne daugiau 5,3 m2 keraminių plytelių grindų dangos;
Nugruntuoti ne mažiau 8 m2, ne daugiau 10 m2 fasado paviršių;
Nudažyti ne mažiau 8 m2, ne daugiau 10 m2 fasado paviršių;
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (I pirkimo objekto daliai) yra:
Išardyti ne mažiau 9,2 m2, ne daugiau 9,6 m2 langų;
Išardyti ne mažiau 7,0 m2, ne daugiau 7,4 m2 durų;
Nuimti ne mažiau 35 m2, ne daugiau 37 m2 seno linoleumo;
Demontuoti 2 senus radiatorius;
Demontuoti 8 senus šviestuvus;
Išardyti ne mažiau 23 m2, ne daugiau 25 m2 senų sienų plytelių;
Išardyti ne mažiau 3,9 m2, ne daugiau 4,5 m2 keraminių plytelių dangos;
Demontuoti po 1 klozetą, vonią ir rankšluosčių džiovintuvą;
Demontuoti 2 praustuvus;
Išvalyti ne mažiau 9 m, ne daugiau 11 m kanalizacijos tinklo;
Pakloti ne mažiau 113 m, ne daugiau 115 m dviejų – trijų gyslų laidų sienose;
Nuvalyti ne mažiau 410 m2, ne daugiau 412 m2 lubų;
Iškirsti ne mažiau 16 vnt, ne daugiau 18 vnt lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams ir kištukams;
Sumontuoti ne mažiau 4 vnt, ne daugiau 6 vnt jungiklių;
Sumontuoti ne mažiau 11 vnt, ne daugiau 13 vnt rozečių;
Sumontuoti ne mažiau 6 vnt , ne daugiau 8 vnt šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis;
Sumontuoti 2 komplektus praustuvų su maišytuvu;
Sumontuoti po 1 komplektą klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu, rankšluosčių džiovintuvo ir dušo kabinos;
Nuvalyti ne mažiau 8 m2, ne daugiau 10 m2 tinkuotų fasadų;
Išvalyti ir išvežti ne mažiau 3,9 t, ne daugiau 4,1 t ūkinių ir statybinių šiukšlių.

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II Pirkimo objekto dalis – ,, Socialinio būsto, esančio Saldutiškio miestelyje, remonto darbai".
Pagrindiniai darbai (II pirkimo objekto daliai):
Bendrastatybiniai darbai. Atliekant bendrastatybinius darbus reikia užtaisyti perdangos plokščių siūles cementiniu arba lygiaverčiu skiediniu – ne mažiau 40 m, ne daugiau 41m; nuglaistyti du kartus lubų paviršių lateksiniu arba lygiaverčiu glaistu (pirmas sluoksnis 1,00 mm storio) – ne mažiau 66 m2, ne daugiau 68 m2; nugruntuoti lubų paviršių pagrindą sukibimą gerinančiu gruntu – ne mažiau 66 m2, ne daugiau 68 m2; nudažyti paruoštas dažymui lubas vandens emulsiniais arba lygiaverčiais dažais – ne mažiau 66 m2, ne daugiau 68 m2; nugruntuoti sienų vidinius paviršius – ne mažiau 160 m2, ne daugiau 165 m2; nuglaistyti du kartus sienų paviršių lateksiniu arba lygiaverčiu glaistu (pirmas sluoksnis 1,00 mm storio) – ne mažiau 160 m2, ne daugiau 165 m2; apklijuoti sienų vidinius paviršius apmušalais (tapetais, kurie pagal charakteristiką turi turėti galimybę drėgnam valymui) – ne mažiau 138 m2, ne daugiau 140 m2; nudažyti paruoštas dažymui sienas vandens emulsiniais arba lygiaverčiais dažais – ne mažiau 24 m2, ne daugiau 26 m2; nudažyti virtuvės panelius ir katilinės sienas aliejiniais arba lygiaverčiais dažais, prieš tai nuvalant dalį senų dažų (atsilupę dažai nuvalomi) – ne mažiau 35 m2, ne daugiau 37 m2; nudažyti medines, anksčiau dažytas sienas aliejiniais arba lygiaverčiais dažais, prieš tai nuvalant dalį senų dažų (atsilupę dažai nuvalomi) – ne mažiau 28 m2, ne daugiau 30 m2; sanitarinių mazgų sienas (tualetas ir vonios patalpa) išklijuoti glazūruotomis plytelėmis – ne mažiau 23 m2, ne daugiau 24 m2; sumontuoti sanitariniams mazgams lubų karkasą iš medinių tašelių (50+/-5 x 50+/- mm) arba lygiavertės medžiagos – ne mažiau 0,05 m3, ne daugiau 0,07 m3; aptaisyti lubas plastikinėmis dailylentėmis – ne mažiau 3 m2, ne daugiau 4 m2; sanitarinių mazgų grindis užtepti išlyginamuoju cementiniu arba lygiaverčiu užtepu (50+/-5 mm storiu) – ne mažiau 3 m2, ne daugiau 4 m2; įrengti sanitariniuose mazguose keraminių plytelių grindų dangą, siūlės 8+/- 1 mm – ne mažiau 3 m2, ne daugiau 4 m2; grindų medinius paviršius nutepti antiseptiku – ne mažiau 54 m2, ne daugiau 55 m2; įrengti grindų gulekšnius iš medinių tašelių (80+/-2 x 80+/-2 mm) arba lygiavertės medžiagos (gulekšniai montuojami ne mažesniais kaip 60 cm atstumais vienas tarp kito ir sienos) – ne mažiau 42 m2, ne daugiau 45 m2; įrengti grindų dangos paklotą iš orientuotų skiedrų plokščių arba lygiavertės medžiagos – ne mažiau 42 m2, ne daugiau 45 m2; įrengti linoleumo grindų dangą (danga klijuojama, sujungimai sulydomi) - ne mažiau 11 m2, ne daugiau 12 m2; linoleumo grindų dangai įrengti iš PVC arba lygiavertės medžiagos grindjuostes – ne mažiau 16 m, ne daugiau 17 m; įrengti laminuotą grindų dangą – ne mažiau 51 m2, ne daugiau 53 m2; įrengti minkštos medienos grindjuostes ir jas nudažyti – ne mažiau 6 m, ne daugiau 7 m; anksčiau dažytas katilinės grindis nuvalyti ir nudažyti aliejiniais arba lygiaverčiais dažais – ne mažiau 3 m2, ne daugiau 4 m2; įrengti šarvo duris; sumontuoti naujas spausto kartono arba lygiavertes duris – ne mažiau 11 m2, ne daugiau 12 m2; anksčiau dažytus radiatorius nuvalyti ir nudažyti du kartus aliejiniais arba lygiaverčiais dažais – ne mažiau 13 m2, ne daugiau 14 m2;
Atlikti balkono remonto darbus. Atliekant balkono remonto darbus, reikia suremontuoti hidroizoliaciją – ne mažiau 4 m2, ne daugiau 5 m2; įrengti išlyginamąjį cementinį arba lygiavertės medžiagos 20+/-5 mm storio sluoksnį – ne mažiau 4 m2, ne daugiau 5 m2; įrengti cementinį arba lygiavertės medžiagos 5+/-1 mm storio viršutinį sluoksnį – ne mažiau 4 m2, ne daugiau 5 m2.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (II pirkimo objekto daliai) yra:
Demontavimo darbai. Atliekant demontavimo darbus, reikia nuvalyti (nuskutant ir nuplaunant paviršių) anksčiau dažytas vandeniniais dažais sienas – ne mažiau 24 m2, ne daugiau 26 m2; nuvalyti (nuskutant ir nuplaunant paviršių) anksčiau dažytas vandeniniais dažais lubas – ne mažiau 66 m2, ne daugiau 68 m2; nuplėšti senus tapetus – ne mažiau 138 m2, ne daugiau 140 m2; nuardyti medines grindjuostes – ne mažiau 69 m, ne daugiau 71 m; išardyti parketlenčių grindų dangą – ne mažiau 42 m2, ne daugiau 43 m2; išardyti grindų gulekšnius – ne mažiau 42 m2, ne daugiau 43 m2; demontuoti durų varčias ir staktas - 8 vnt.; nuimti 2 vandens maišytuvus; demontuoti 2 kriaukles; demontuoti vonią; demontuoti išpuodį; demontuoti vidaus vandentiekį iš plieninių vamzdžių – ne mažiau 8 m, ne daugiau 9 m; demontuoti rankšluosčių džiovintuvą; demontuoti kieto kuro katilą; išardyti balkone betonines grindis (25+/-5 mm) – ne mažiau 4 m2, ne daugiau 5 m2; išvežti statybines šiukšles – ne mažiau 3,5 t, ne daugiau 4 t.;
Įrengti šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų inžinerinius tinklus. Atliekant šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų inžinerinius tinklų remonto darbus, reikia sumontuoti kieto kuro katilą; sumontuoti cirkuliacinį siurblį su reikiamu kiekiu movinių jungčių; sumontuoti 200 +/- 5 l tūrinį vandens šildytuvą (vandens šildytuvas montuojamas katilinėje, vanduo šildomas nuo katilo termofikacinio vandens ir elektra); sumontuoti praustuvą su vandens maišytuvu; sumontuoti plautuvę su vandens maišytuvu; sumontuoti išpuodį su prijungtu vandens nuplovimo bakeliu (išpuodis tvirtinamas prie grindų); sumontuoti uždarą dušo kabiną su dugnu; sumontuoti oro pašalinimo ventiliaciją iš tualeto; sumontuoti oro pašalinimo ventiliaciją iš virtuvės; pakeisti 2 vnt. ventiliacijos grotelių; sumontuoti reikiamą kiekį movinės uždaromosios armatūros; nutiesti vidaus vandentiekio vamzdyną iš polietileninio arba lygiaverčio vamzdžio (diametras 18x2) – ne mažiau 12 m, ne daugiau 14 m; atlikti vandentiekio sistemos hidraulinį bandymą; įrengti nuotekų tinklus iš plastikinių arba lygiavertės medžiagos vamzdžių – ne mažiau 4 m, ne daugiau 5 m; įrengti trapą; įrengti rankšluosčių džiovintuvą;
Įrengti elektros inžinerinius tinklus. Atliekant elektros inžinerinių tinklų įrengimo darbus, reikia sumontuoti 8 vnt. elektros jungiklių; sumontuoti 10 vnt. rozečių; iškirsti vagas paslėptajai elektros instaliacijai – ne mažiau 2,5 m, ne daugiau 3 m; nutiesti laidus paruoštuose kanaluose – ne mažiau 16 m, ne daugiau 18 m; užtaisyti vagas nutiesus elektros laidus – ne mažiau 2,5 m, ne daugiau 3 m; sumontuoti 2 vnt. šviestuvų pakabinamose lubose; sumontuoti 3 vnt. šviestuvų (vienlempiai plafonai); numatyti nuotekio rėlę; numatyti priešgaisrinius dūmų detektorius (4 vnt.).
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia per 10 mėnesių.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą apklausos būdu CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-03-29 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2017-03-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vertikalių žaliuzių remontas, BVPŽ kodas - 45421143-8 Žaliuzių montavimo darbai (45.42).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – darbai - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Susidėvėjusių plastmasinių detalių keitimas;
2. Audinio juostų ilgio keitimas (sutrumpinimas) pritaikant žaliuzes į lango nišą;
3. Audinio juostų plovimas, lyginimas;
4. Žaliuzių nuėmimas ir uždėjimas.
5. Kiekis – 3 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Darbus atlikti iki 2017 m. kovo 27 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-28 10:00 val.

2017-03-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Spausdinimo ir susijusios paslaugos – Šešių puslapių apimties publikacijos apie Utenos rajono savivaldybę, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, parengimas ir išspausdinimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A15 – „Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį", kodui – 79800000-2 „Spausdinimo ir susijusios paslaugos" (A15).
Bendros Paslaugų sudėtys ir apimtys:
1. Parengti ir išspausdinti publikaciją apie Utenos rajono savivaldybę, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
2. Publikacijos apimtis – šeši puslapiai.
3. Maketo reikalavimai: po apipjovimo – 410x290, prieš apipjovimą – 420x300.
4. Tekstą iliustruoti nuotraukomis.
5. Talpinti 3–7 nuotraukas.
6. Teksto apimtis: 7600 iki 8000 ženklų įskaitant tarpus.
7. Vidinių puslapių popierius: LWC bulk, 65 gsm.
8. Publikaciją išspausdinti lietuvių ir anglų kalbomis.
9. Reikia atlikti šiuos darbus: teksto redagavimo, kalbos stilisto, dizainerio, maketuotojo, vertėjo, visos medžiagos (tekstas, foto ir kita vaizdinė medžiaga) parengimas spausdinimui.
10. Publikaciją parengti ir išspausdinti kokybiškai, laiku.
11. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
12. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, parengti ir išspausdinti šešių puslapių apimties publikacijos apie Utenos rajono savivaldybę, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
13. Galimybė skelbti publikaciją Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kulturautenoje.lt/news.php.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis sudaroma 3 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 92.5 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-27 9.00 val.

2017-03-23

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pastato, adresu K. Ladygos g. 20, Utena, šildymo sistemos avariniai remonto darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232141-2 „Šildymo darbai" (45.23).
Perkama pastato šildymo sistemos remontas, nustatant nesandarios pastato šildymo sistemos priežastį (nešyla antro aukšto radiatoriai).
1. Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1. Šildymo sistemos vamzdynų hidraulinis bandymas.
2. Atskirų vietų šildymo sistemos magistralinių vamzdynų po grindimis keitimas, šilumos izoliacijos nuėmimas ir uždėjimas - 15 m ±1 m.
3. Šildymo sistemos užpildymas ir radiatorių nuorinimas.
2. Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
1. Atskirų plotų grindų išardymas ir atstatymas – 12 m2 ±1 m2
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Rangovas Darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia per 2 savaites nuo žodinės sutarties sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu žodžiu, pirkimų vykdytojo.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-03-24 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2017-03-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Artezinių gręžinių likvidavimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45112400-9 Kasimo darbai.
Artezinių gręžinių likvidavimo darbai – pirkimo objektas išskiriamas į 5 pirkimo objekto dalis:
I pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 13672/2166 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
II pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 14029/244 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
III pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 19849/113 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
IV pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 1938/2869 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.

V pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 12953/3211 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
Darbų atlikimo terminas- 4 mėnesiai.
Sutartis galiojimo terminas – 6 mėnesiai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į nurodytus tiekėjus
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 21.5, 92.5, 120.1, 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-23 12:00 val.

2017-03-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Medžių ir krūmų sodinukų pirkimas Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2017 m.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 03121100-6 Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai.
Ne mažiau kaip 142 vnt., ne daugiau kaip 149 vnt. medelių ir krūmų:
1. Tuja vakarinė „SMARAGD" arba lygiavertė- ne mažiau kaip 64, ne daugiau kaip 67
2. Pušis kalninė arba lygiavertė – Ne mažiau kaip 17 ne daugiau kaip 18
3. Japoninė lanksva „Goldflame" arba lygiavertė - ne mažiau kaip 30 ne daugiau kaip 32
4. Lanksva pilkoji „GIOLDEN PRINCESS" arba lygiavertė - ne mažiau kaip 13 ne daugiau kaip 14
5. Pušis juodoji arba lygiavertė- 7
6. Putinialapis pūslenis arba lygiavertis - 2
7. Akacija baltažiedė arba lygiavertė - 3
8. Žvynuotasis kadagys BLUE star arba lygiavertis - 5
9. Kukmedis (Fastigiata) arba lygiavertis - 1
Kokybiškus medžių ir krūmų sodinukus priima Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos. Seniūnijos seniūnas atsako už medžių ir krūmų sodinukų pasodinimą į numatytas vietas bei priežiūrą po pasodinimo. Pardavėjas atsako už medžių ir krūmų sodinukų kokybę (aukštį, kokybišką šaknų sistemą, augalų ligų ir kenkėjų nebuvimą) Pirkėjui pasiimant augalus iš Pardavėjo (medžių ir krūmų sodinukus pasiima Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus darbuotojas). Pardavėjui pasiūlius sodinukus su sužalota šaknų sistema, su augalo rūšiai nebūdingais požymiais Pirkėjas gali atsisakyti šių sodinukų ir reikalauti pakeisti kokybiškais. Pardavėjas privalo medžių ir krūmų sodinukų pervežimui pateikti tarą supakavimui.
Numatomi prekių pirkimo terminai: medžių ir krūmų sodinukus įsigyti ne vėliau kaip balandžio 20 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į nurodytus tiekėjus
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-22 15:00 val.

2017-03-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinio „Utenos rajono savivaldybės 2016 m. veiklos ataskaita" maketavimas ir išleidimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A15 – „Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį", kodui – 79800000-2 „Spausdinimo ir susijusios paslaugos" (A15).
Pirkimo objektą sudaro:
Bendros Paslaugų sudėtys ir apimtys:
Sumaketuoti ir išleisti leidinį „Utenos rajono savivaldybės 2016 m. veiklos ataskaita".
2. Leidinio egzempliorių skaičius – 5000.
3. Leidinio apimtis – apie 180 puslapių.
4. Leidinio formatas – A5. 210 mm x 148 mm.
5. Maketo reikalavimai: po apipjovimo – 210x145, prieš apipjovimą – 220x155.
6. Teksto apimtis 1 puslapis – 2100 iki 2300 ženklų su tarpais.
7. Vidinių puslapių popierius kreidinis 70 gsm.
8. Leidinį iliustruoti nuotraukomis.
9. Nuotraukų leidinyje – ne mažiau 20, ne daugiau 150.
10. Leidinio publikavimo laikas – 2017 m. antras ketvirtis.
11. Leidinį sumaketuoti kokybiškai, laiku.
12. reikia atlikti šias paslaugas: teksto redagavimo, kalbos stilisto, dizainerio, maketuotojo, visos medžiagos (tekstas, foto ir kita vaizdinė medžiaga) parengimas spausdinimui.
13. Galimybė skelbti leidinį Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje.
14. Leidinio leidėjas pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijai leidinio elektroninį įrašą kompaktinėse laikmenose.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis sudaroma 3 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 92.5 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-22 15.00 val.

2017-03-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Austa juosta.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 19000000-6 „Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys" (190).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti austos juostos - 5 vnt;
1. Su užrašu „Jubiliejaus proga".
2. Austa iš medvilnės/akrilo siūlų.
3. Lietuvių tautiniais motyvais.
4. Ilgis ne mažiau 2,40 m ir ne daugiau 2,60 m.
5. Plotis ne mažiau 0,10 m. ne daugiau 0,13 m.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-22 10.00 val.

2017-03-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto nuomos su vairuotoju (želdiniams atvežti) paslaugos
I.2. Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A2 – „Sausumos transporto paslaugos , įskaitant šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus pašto transportą", kodui – 60180000-3 Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju. (A2).
Želdinių transportavimas nurodant 1 km kainą (ne mažiau nei 70 km ir ne daugiau nei 320 km). Į 1 km kainą įskaičiuoti visi su šia Paslauga susiję mokesčiai), nepriklausomai nuo praleisto kelionėje laiko.
Mašina turi būti tinkama želdinių (ne mažiau nei 142 vnt. ir ne daugiau nei 149 vnt., galimas želdinių aukštis nuo 0,2 iki 1,6 m.) pervežimui, krovininė, dengta tentu.
Numatomi paslaugų pirkimo terminai: medžių ir krūmų sodinukus atvežti ne vėliau kaip iki balandžio 20 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į nurodytus tiekėjus
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-20 12:00 val.

2017-03-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

I.1. Pirkimo pavadinimas: Spausdinimo ir susijusios paslaugos – dviejų puslapių apimties reklaminės-informacinės publikacijos apie gyvenimo kokybės gyventojams ir patrauklias sąlygas verslui plėtoti kūrimą Utenos rajone parengimas ir išspausdinimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A15 – „Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį", kodui – 79800000-2 „Spausdinimo ir susijusios paslaugos" (A15).
Pirkimo objektą sudaro:
Bendros Paslaugų sudėtys ir apimtys:
1.Parengti ir išspausdinti informacinę-reklaminę publikaciją apie gyvenimo kokybės gyventojams ir patrauklias sąlygas verslui plėtoti kūrimą Utenos rajone.
2.Publikacijos apimtis – du puslapiai.
3.Maketo reikalavimai: dviejų puslapių išmatavimai: po apipjovimo – 280x380, prieš apipjovimą – 290x390.
4.Tekstą iliustruoti nuotraukomis.
5.Talpinti ne mažiau 2, ne daugiau 4 nuotraukas.
6.Teksto apimtis: iki 13140 ženklų be tarpų ir 14960 ženklų, įskaitant tarpus.
7.Vidinių puslapių popierius: Novapress Silk, 90 gsm.
8.Reikia atlikti šias paslaugas: publikacijos parengimo, teksto redagavimo, kalbos stilisto, dizainerio, maketuotojo, visos medžiagos (tekstas, foto ir kita vaizdinė medžiaga) parengimas spausdinimui.
9.Leidinys, kuriame bus publikuojama informacinė-reklaminė publikacija apie gyvenimo kokybės gyventojams ir patrauklias sąlygas verslui plėtoti kūrimą Utenos rajone, turi būti platinamas valstybinio sektoriaus institucijose, visuomeninių organizacijų, verslo, švietimo, kultūros, mokslo centruose, aplinkos apsaugos specialistams, įvairiose viešose vietose nemokamai.
10.Reklaminę-informacinę publikaciją parengti ir išspausdinti kokybiškai, laiku.
11.Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
12.Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, parengti ir išspausdinti dviejų puslapių apimties reklaminę-informacinę publikaciją apie gyvenimo kokybės gyventojams ir patrauklias sąlygas verslui plėtoti kūrimą Utenos rajone.
13.Galimybė skelbti publikaciją Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kulturautenoje.lt/news.php.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis sudaroma 3 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 92.5 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-20 13.00 val.

2017-03-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Kovo 11-osios g. Utenoje, dalies gatvės dangos kapitalinis remontas ir Šviesos g. Utenoje dangos kapitalinis remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233220-7 „Kelių dangos darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – „Kovo 11-osios g. Utenoje, dalies gatvės dangos kapitalinis remontas ir Šviesos g. Utenoje dangos kapitalinis remontas".
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Pirkimo objektas sudaromas iš II atskirų pirkimo objekto dalių:
I Pirkimo objekto dalis – „ Kovo 11-osios g. Utenoje, dalies gatvės dangos kapitalinis remontas".
Pagrindiniai darbai (I pirkimo objekto daliai):
1. Ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu iškasti ne mažiau 700 m3, ne daugiau 800 m3 II grupės grunto pakraunant į autosavivarčius;
2. Išplaniruoti autogreideriu ne mažiau 4700 m2, ne daugiau 4900 m2 gatvės ploto;
3. Įrengti ne mažiau 4700 m2, ne daugiau 4900 m2 15 cm storio pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45;
4. Paaukštinti ne mažiau 11, ne daugiau 14 šulinio angų;
5. Įrengti ne mažiau 3800 m2, ne daugiau 4000 m2 6 cm storio viensluoksnės asfaltbetonio dangos klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD;
6. Įrengti ne mažiau 900 m2, ne daugiau 1000 m2 6 cm storio kelkraščių dangos iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio 0/45.
7. Ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu iškasti ne mažiau 35 m3, ne daugiau 45 m3 II grupės grunto pakraunant į autosavivarčius;
8. Demontuoti ne mažiau 8 m, ne daugiau 11 m 200 mm skersmens plastikinių vamzdžių;
9. Demontuoti ne mažiau 14 m, ne daugiau 17 m 315 mm skersmens plastikinių įmovinių vamzdžių;
10. Sumontuoti ne mažiau 8, ne daugiau 11 m 400 mm skersmens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių;
11. Sumontuoti ne mažiau 14, ne daugiau 17 m 600 mm skersmens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių;
12. Sumontuoti ne mažiau 2 vnt 400 mm skersmens vandens pralaidų įstrižųjų antgalių;
13. Sumontuoti ne mažiau 2 vnt 600 mm skersmens vandens pralaidų įstrižųjų antgalių;
14. Vamzdynus užpilti smėliu ne mažiau 9 m3, ne daugiau 12 m3;
15. Užpilti gruntu ne mažiau 35 m3, ne daugiau 38 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių;
16. Įrengti ne mažiau 42 m, ne daugiau 52 m 150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų;
17. Išvalyti ne mažiau 145 m, ne daugiau 160 m griovių.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (I pirkimo objekto daliai) yra:
1. Parengti darbų kapitalinio remonto aprašą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
2. Parengti Kovo 11 – osios gatvės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 11 mėnesių.

II Pirkimo objekto dalis – ,,Šviesos g. Utenoje dangos kapitalinis remontas".
Pagrindiniai darbai (II pirkimo objekto daliai):
1. Iškasti ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu ne mažiau 290 m3, ne daugiau 310 m3 II grupės grunto pakraunant į autosavivarčius;
2. Išplaniruoti autogreideriu ne mažiau 1900 m2, ne daugiau 2100 m2 gatvės ploto;
3. Įrengti ne mažiau 1900 m2, ne daugiau 2100 m2 15 cm storio pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45;
4. Paaukštinti ne mažiau 9, ne daugiau 12 šulinio angų;
5. Įrengti ne mažiau 1700 m2, ne daugiau 1900 m2 6 cm storio viensluoksnės asfaltbetonio dangos klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD;
6. Įrengti ne mažiau 300 m2, ne daugiau 350 m2 6 cm storio kelkraščių dangos iš žvyro mineralinių medžiagų mišinio 0/45.
7. Iškasti ekskavatoriais su 0,07 m3 kaušu ne mažiau 190 m3, ne daugiau 210 m3 II grupės grunto pakraunant į autosavivarčius;
8. Sumontuoti ne mažiau 190 m, ne daugiau 210 m 200 mm skersmens plastikinių įmovinių vamzdžių;
9. Vamzdynus užpilti smėliu ne mažiau 1 m3, ne daugiau 3 m3;
10. Užpilti gruntu ne mažiau 195 m3, ne daugiau 210 m3 tranšėjų, iškasų ir duobių;
11. Sumontuoti ne mažiau 2 vnt 315 mm skersmens plastikinių lietaus kanalizacijos šulinių;
12. Prijungti ne mažiau 1 vnt vamzdynų prie veikiančių tinklų.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (II pirkimo objekto daliai) yra:
1. Parengti darbų kapitalinio remonto aprašą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
2. Parengti Šviesos gatvės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 11 mėnesių.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą apklausos būdu CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-03-20 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2017-03-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilus spausdintuvas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 30200000-1 Kompiuterinė įranga ir reikmenys (302)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Perkama mobilus spausdintuvas, atitinkantis sekančius parametrus:
1. Spausdinimo technologija – šiluminė.
2. Maksimalus popieriaus formatas – A4.
3. Spausdinimo greitis – ne mažiau 8 ppm.
4. Spausdintuvo plotis - ne daugiau kaip 255 mm.
5. Spausdintuvo aukštis - ne daugiau kaip 55 mm.
6. Palaikomi popieriaus dydžiai - A5 (5.83" x 8.27" / 148 x 210 mm), A4 (8.27" x 11.69" / 210 x 297 mm), Letter (8.5" x 11" / 216 x 279 mm), Legal (8.5" x 14" / 216 x 356 mm).
7. Baterija - Talpa ne mažiau kaip 1750 mAh, 10.8 V. Įkrovimo laikas iki 3 valandų nuo 0% (100 % pakrauta baterija galimybė išspausdinti iki 600 puslapių).
8. Pakrovėjas - maitinimo šaltinis AC (15V.
9. Mašininis pakrovėjas - 12 V (DC.
10. Kabeliai – USB.
11. Atmintis (standartinė) - Ne mažiau kaip 32 MB.
12. Flash atmintis - Ne mažiau kaip 6 MB.
13. Skiriamoji spausdinimo geba - ne mažiau kaip 200 x 200 dpi.
14. Jungtys - USB 2.0 (High speed), mini-B, Peripheal.
15. Emuliacijos - 4 komandų (ESRK / P_P, ESRK / P_B, Raster_P P-Touch).
16. Suderinamos operacinės sistemos - Windows - Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, Mac OSX - v10.8/10.9/10.10, Linux - Redhat, Debian.
17. Tvarkyklės - Pridedamas kompaktinis diskas.
18. Garantija – ne mažiau 1 metai.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu žodžiu, viešojo pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-17 (imtinai).

2017-03-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Praktiniai mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos 2017 m. Preliminariųjų sutarčių privalumai", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Praktinių mokymų programa:
1. Viešojo pirkimo poreikio nustatymas;
2. Rinkos tyrimo būtinybė ir atlikimas;
3. Pirkimų planavimo ypatumai: vykdymas ir keitimas;
4. Pirkimo biudžeto keitimas pirkimo procedūros metu;
5. Konfidencialumas
6. Dokumentų ir informacijos (techninių specifikacijų, skelbimų, pasiūlymų, sutarčių, pirkimo suvestinių, planų, nepatikimų teikėjų ir kt.) viešinimo aktualijos ir problematika
7. Preliminariųjų sutarčių sudarymas
8. Preliminariosios sutarties taikymo galimybės, perkant sutartyje nenumatytas prekes ir paslaugas
9. Viešųjų pirkimų pažeidimų analizė ir patarimai, kaip jų išvengti
Seminaras vyks 2017 m. kovo 30 d., Vilniuje.
Sutartis sudaroma žodžiu
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-17 16:00 val.

2017-03-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo naujovės 2017 m.: pagrindinės procedūros ir reikalavimai bei jų praktinis įgyvendinimas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymo paslaugos programa:
1. XVII LR Vyriausybės priemonių planas: pokyčių iššūkiai;
2. 2017-2020 metų švietimo prioritetai;
3. Tyrimų rezultatai pokyčių kontekste;
4. Ugdymo (si) kaitos projektavimas;
5. Į mokinio gerovę orientuotas mokyklos kūrimas;
6. Mokyklos valdymas kokybiškam ugdymui;
7. Etatinio mokytojų apmokėjimo link;
8. Diskusijos penkiose grupėse aukščiau nurodytų pranešimų temonis;
9. Mokyklų tinklo pertvarkos akcentai;
10. Mokyklų išorinio vertinimo kaitos gairės;
11. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) prasmės;
12. Mokyklų veiklos tobulinimas: patirtys ir perspektyva;
Seminaras vyks 2017 m. kovo 16-17 dienomis, Druskininkuose.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-17 16:00 val.

2017-03-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Duomenų perdavimo/ interneto SIM kortėlė, BVPŽ kodas - 31712112 SIM kortelės (317).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - prekės – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Duomenų perdavimo/ interneto SIM kortelė naujam abonentiniam numeriui, su nekintančiu (pastoviu) IP adresu, 10 GB interneto duomenų, į kainą įskaitytas ir pristatymas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatymo terminas iki 2017 m. kovo 25 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-16 15:00 val.

2017-03-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Keltuvų (liftų), pakėlimo įrengimų ir laiptų kopėjų neįgaliesiems eksploatavimo, priežiūros ir remonto paslaugos
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A1 – „Priežiūros ir remonto paslaugos", kodui – 50750000-7 Liftų priežiūros paslaugos. (A1).
I pirkimo objekto dalis:
Mobilaus užkopėjo laiptais (laiptų kopiklio) neįgaliesiems priežiūros ir remonto paslaugos. Patikrinti mobilaus užkopėjo laiptais valdymo aparatų funkcionavimą, jungties vientisumą ir jos darbinę būklę, avarinio išjungimo mygtuko veikimą, pakeisti susidėvėjusias smulkias priežiūrai reikalingas detales.
Daugiau informacijos pridedamoje techninėje specifikacijoje.
Per metus 1 kartą planuojama atlikti priežiūros ir remonto paslaugas - 5 užkopėjams laiptais.
II pirkimo objekto dalis:
Lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems priežiūros ir remonto paslaugos. Patikrinti lubinio keltuvo valdymo aparatų funkcionavimą. Patikrinti ar nėra matomų prietaiso pažeidimų, ar nesusidėvėjęs variklio diržas, pakeisti susidėvėjusias smulkias priežiūrai reikalingas detales.
Daugiau informacijos pridedamoje techninėje specifikacijoje.
Per metus 1 kartą planuojama atlikti priežiūros ir remonto paslaugas – 1 lubiniam keltuvui.
Sutarties pradžia – Sutarties pasirašymo diena.
Sutarties pabaiga – po 36 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.
Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena.
Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu (CVP IS priemonėmis), viešojo pirkimo vykdytojui kreipiantis į nurodytus tiekėjus.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatos.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-17 12:00 val.

2017-03-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir pagal parengtus projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas A12 paslaugų kategorijai ,,Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71354300-7,,Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos".
I.2.2. Pirkimo objektas – paslaugos.
I.2.3 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir pagal parengtus projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugų (toliau – paslaugos) apimtys:
• ne mažiau 20 vnt., ne daugiau 25 vnt. žemės sklypų iki 0,5 ha formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir pagal Projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas ir jų kadastro duomenų bylų parengimas ir jų derinimas;
• ne mažiau 15 vnt., ne daugiau 20 vnt. žemės sklypų nuo 0,5 ha iki 2,0 ha formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir pagal Projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas ir jų kadastro duomenų bylų parengimas ir jų derinimas;
• ne mažiau 13 vnt., ne daugiau 18 vnt. žemės sklypų nuo 2,0 ha iki 5,0 ha formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir pagal Projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas ir jų kadastro duomenų bylų parengimas ir jų derinimas;
• ne mažiau 10 vnt., ne daugiau 15 vnt. žemės sklypų nuo 5.0 ha iki 10,0 ha formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir pagal Projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas ir jų kadastro duomenų bylų parengimas ir jų derinimas;
• ne mažiau 4 vnt., ne daugiau 8 vnt. žemės sklypų nuo 10.0 ha ir daugiau formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir pagal Projektus suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas ir jų kadastro duomenų bylų parengimas ir jų derinimas.
I.2.4. Paslaugų atlikimo tvarka:
• Tiekėjas Paslaugas teikia Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį ir raštu teikiamame užsakyme, kuris pateikiamas laisvos formos (el.paštu arba faksu), nurodytiems žemės sklypams. Tiekėjas užsakyme nurodytas Paslaugas privalo suteikti per ne ilgesnį nei 4 (keturi) mėnesiai, nuo užsakymo teikimo dienos, terminą.
• Priėmus suteiktas Paslaugas, surašomas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. Pirkėjas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pateikimo dienos patikrinti suteiktų Paslaugų kokybę ir pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą arba pateikti raštą dėl motyvuoto atsisakymo pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame būtų įvardintos atsisakymo priežastys bei konkretūs paslaugų teikimo trūkumai, kuriuos Teikėjas turi ištaisyti. Tiekėjas privalės pašalinti trūkumus per 5 darbo dienas, nuo Perkančiosios organizacijos motyvuoto rašto gavimo dienos.
2.5. Paslaugų atlikimo vieta: Utenos rajonas ir Utenos miestas, Lietuvos Respublika.
2.6. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
2.7. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje dienos.
2.8. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str. ir 42 str. 1 d. 1 p. nuostatomis.

2017-03-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščių prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A15 -„Laikraščių prenumerata", kodui –79980000-7 „Prenumeratos paslaugos" (A15).
1. Utenio laikraščio prenumerata.
2. Laikotarpiui – 9 mėnesiams.
3. Prenumeratos paslaugas suteikti adresu Aukštaičių 12, Sudeikių mstl., LT-28405 Utenos r. sav.
Paslaugos teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-16 9.00 val.

 2017-03-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pelenų siurblys
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 42122000-0 „Siurbliai" (421).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti pelenų vakuuminis siurblys katilinėms - 2 vnt;
- Siurblio korpusas plastikinis su chromuotu siurblio vamzdžiu;
- Filtravimo sistema su tvirtu plokščiu gofruotu filtru ir metaliniu stambaus purvo filtru;
- Metalinis konteineris ir metalinė siurbimo žarna;
- Galingumas – ne mažiau 1200 W, ne daugiau 1300 W.
- Dulkių rinktuvo talpa - ne mažiau 17 l, ne daugiau 20 l.
- Oro srautas – ne mažiau 65 l/s, ne daugiau 70 l/s.
- Žarnos ilgis – ne mažiau 1,7 m, ne daugiau 2,0 m;
- Siurblio įranga – siurbiamoji žarna, plokščias gofruotas filtras, bamperis, kabelių kablys, priedų saugojimo talpa;
- Svoris be priedų – ne mažiau 5,9 kg, ne daugiau 6,5 kg;
- Prekei turi būti suteikta ne mažiau 1 metų gamyklinė garantija.
Prekę pristatyti adresu: Utenio a. 4, Utena iki 2017-04-01. Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-17 10.00 val.

 2017-03-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas A12 paslaugų kategorijai ,,Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71354300-7 ,,Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos".
I.2.2. Pirkimo objektas – paslaugos.
I.2.3 Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugos (toliau – paslaugos) apimtys:
• žemės sklypų iki 0,5 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 40 vnt., ne daugiau 45 vnt.;
• žemės sklypų nuo 0,5 ha iki 2,0 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 30 vnt., ne daugiau 35 vnt.;
• žemės sklypų nuo 2,0 ha iki 5,0 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 15 vnt., ne daugiau 20 vnt.;
• žemės sklypų nuo 5.0 ha iki 10,0 ha ploto kadastriniai matavimai ir žemės sklypų planų parengimas bei jų derinimas - ne mažiau 4 vnt., ne daugiau 8 vnt.
I.2.4. Paslaugų atlikimo tvarka:
• Tiekėjas Paslaugas teikia Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį ir raštu teikiamame užsakyme, kuris pateikiamas laisvos formos (el.paštu arba faksu), nurodytiems žemės sklypams. Tiekėjas užsakyme nurodytas Paslaugas privalo suteikti per ne ilgesnį nei 40 (keturiasdešimt darbo dienų) nuo užsakymo teikimo dienos terminą.
• Priėmus suteiktas Paslaugas, surašomas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. Perkančioji organizacija įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pateikimo dienos patikrinti suteiktų Paslaugų kokybę ir pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą arba pateikti raštą dėl motyvuoto atsisakymo pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame būtų įvardintos atsisakymo priežastys bei konkretūs trūkumai, kuriuos Tiekėjas turi ištaisyti. Nekokybiškas Paslaugas Tiekėjas privalės ištaisyti per 5 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos motyvuoto rašto gavimo dienos.
I.2.5. Paslaugų atlikimo vieta: Utenos rajonas ir Utenos miestas, Lietuvos Respublika.
I.2.6. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.2.7. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.8. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str. ir 42 str. 1 d. 1 p. nuostatomis.

 

2017-03-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Topografinių planų rengimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas A12 paslaugų kategorijai ,,Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos", kodui – 71351810-4 ,,Topografinės paslaugos".
I.2.2. Pirkimo objektas – paslaugos.
I.2.3. Topografinių planų rengimo paslaugos (toliau – paslaugos) apimtys:
Topografinių planų Utenos mieste ir Utenos rajone atlikimas, bylų parengimas, derinimas bei kiti veiksmai, susiję su šiomis paslaugomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu.
I.2.3. Perkančiosios organizacijos planuojamų pirkti topografinių planų rengimo paslaugų apimtys:
• ne mažiau 10 vnt., ne daugiau 15 vnt. žemės ploto iki 0,5 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų;
• ne mažiau 5 vnt., ne daugiau 10 vnt. žemės ploto nuo 0,5 ha iki 2,0 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų;
• ne mažiau 2 vnt., ne daugiau 7 vnt. žemės ploto nuo 2,0 ha iki 5,0 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų;
• ne mažiau 1 vnt., ne daugiau 5 vnt. žemės ploto nuo 5,0 ha iki 10,0 ha topografinių planų parengimo ir jų derinimo paslaugų.
I.2.4. Paslaugų atlikimo tvarka:
• Tiekėjas Paslaugas teikia Sutarties galiojimo laikotarpiu pagal Perkančiosios organizacijos poreikį ir raštu teikiamame užsakyme, kuris pateikiamas laisvos formos (el. paštu arba faksu), nurodytiems žemės sklypams. Tiekėjas užsakyme nurodytas Paslaugas privalo suteikti per ne ilgesnį nei 1 (vienas) mėnesio nuo užsakymo teikimo dienos terminą.
• Priėmus suteiktas Paslaugas, surašomas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. Perkančioji organizacija įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pateikimo dienos patikrinti suteiktų Paslaugų kokybę ir pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą arba pateikti raštą dėl motyvuoto atsisakymo pasirašyti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame būtų įvardintos atsisakymo priežastys bei konkretūs paslaugų teikimo trūkumai, kuriuos Tiekėjas turi ištaisyti. Tiekėjas privalės pašalinti trūkumus per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo motyvuoto rašto gavimo dienos.
I.2.5. Paslaugų atlikimo vieta: Utenos rajonas ir Utenos miestas, Lietuvos Respublika.
I.2.6. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.2.7. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Perkančiosios organizacijos dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.2.8. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str. ir 42 str. 1 d. 1 p. nuostatomis.

2017-03-14

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras švietimo padalinių vadovams „Švietimo architektūra ugdymo(si) paradigmų kaitoje", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymo paslaugos programa:
1. XVII LR Vyriausybės priemonių planas: pokyčių iššūkiai;
2. 2017-2020 metų švietimo prioritetai;
3. Tyrimų rezultatai pokyčių kontekste;
4. Ugdymo (si) kaitos projektavimas;
5. Į mokinio gerovę orientuotas mokyklos kūrimas;
6. Mokyklos valdymas kokybiškam ugdymui;
7. Etatinio mokytojų apmokėjimo link;
8. Diskusijos penkiose grupėse aukščiau nurodytų pranešimų temonis;
9. Mokyklų tinklo pertvarkos akcentai;
10. Mokyklų išorinio vertinimo kaitos gairės;
11. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) prasmės;
12. Mokyklų veiklos tobulinimas: patirtys ir perspektyva;
Seminaras vyks 2017 m. kovo 16-17 dienomis, Druskininkuose.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-15 9:00 val.

 

2017-03-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vertikalių žaliuzių pirkimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 39515400-9 Žaliuzės.
Pirkimo ojektą sudaro:
1. Vertikalios žaliuzės langams – 5 vnt.:
1.1. Ne mažiau 20 m2 ir ne daugiau 22 m2.
1.2. Vertikalios žaliuzės su 89 mm pločio juostelėmis: sudarytos iš aliuminio baltos spalvos profilio, audinys impregnuotas, poliesteris, pralaidumas šviesai ne mažiau 9%, ne daugiau 22 %.
1.2.1. Juostos ilgis ne mažiau 170 cm ir ne daugiau 180 cm.
1.3. Vertikalios žaliuzės montuojamos į lango nišą.
1.4. Žaliuzės valdomos rankiniu būdu, reguliuojantis juostų pasisukimo kampą. Traukiant virvelę, vertikalios žaliuzės turi suvažiuoti tiek į dešinę, tiek į kairę pusę.
1.5. Audinio spalva derinama su Pirkėju.
1.6. Garantija ne mažiau 24 mėn.
1.7. Vertikalias žaliuzes pristatyti ir sumontuoti iki 2017 m. balandžio 29 d.
1.8. Žaliuzes sumontuoti adresu: Utenio a.4, Utena
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu kreipiantis į tiekėjus, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis
Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-15 12:00 val.

 

2017-03-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Pagalbos iškvietimo paslauga nuotolinėmis priemonėmis".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas B23 paslaugų kategorijai ,,Tyrimo ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas", kodui – 79710000-4 ,,Apsaugos paslaugos".
I.2.2. Pirkimo objektas – paslaugos.
I.2.3. Pirkimo objektą sudaro:
• Paslauga teikiama Utenos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems atokiuose vienkiemiuose arba vienišiems gyventojams.
• Tiekėjas turi turėti 24 val. per parą veikiantį pagalbos skambučių priėmimo centrą.
• Nemažiau kaip kartą per mėnesį Tiekėjas privalo patikrinti įrangos veikimą.
• Tiekėjas turi turėti sutartį su Bendruoju pagalbos centru dėl paslaugų teikimo.
• Tiekėjas turi turėti kompiuterinę pavojaus signalo priėmimo ir kontaktų atpažinimo sistemą.
• Tiekėjas paslaugos Gavėjo nurodytiems fiziniams asmenims suteikia pagalbos iškvietimo įrangą, neblogesnių parametrų nei nurodyta įrangos aprašyme, ir užtikrina pavojaus signalų priėmimą savo pagalbos skambučių priėmimo centre 24 val. per parą visomis savaitės ir švenčių dienomis.
• Gavęs pagalbos iškvietimo signalą (balsinį arba tik pavojaus signalą), perduotą per pagalbos iškvietimo įrangą, Tiekėjas privalo perduoti informaciją Bendrajam pagalbos centrui ir/ar artimiesiems, atitinkamos seniūnijos darbuotojams.
• Gyventojams suteikta Įranga turi būti apdrausta Paslaugos Teikėjo lėšomis atkuriamąja verte, su nedidesne kaip 10% besąlygine išskaita.
• Į paslaugos kainą turi būti įskaičiuota įrenginių, GSM ryšio paslaugų, įrangos draudimo kaina.
I.2.4. Reikalavimai įrangai, reikalingai paslaugoms teikti:
• Veikiantis GSM mobilaus ryšio pagrindu;
• Naudojantis 230V elektros srovę bei turintis vidinį akumuliatorių, sutrikus elektros tiekimui galintį užtikrinanti veikimą ne mažiau kaip 24 val;
• Pritaikytas silpnaregiams:
 Didelio diametro Pagalbos iškvietimo mygtukas (min 30 mm skersmens), išsiskiriantis ryškia spalva, turintis iškiliosios spaudos Brailio rašto ar kitus iškilius identifikacinius simbolius;
 funkcijų įgarsinimas balsu lietuvių kalba;
• Galimybė TCP/IP protokolais perduoti duomenis stebėjimo centrui;
• Artimųjų telefono numerių įvedimo galimybė;
• Automatinio atsiliepimo funkcija, nepažįstamųjų skambučių atmetimas;
• Dvipusis kalbėjimo rėžimas;
• Galimybė įrenginį konfigūruoti nuotoliniu būdu;
Komplekte turi būti belaidis pagalbos iškvietimo mygtukas
• veikiantis 868 – 869 Mhz, radijo dažniu;
• galintis veikti iki 100m spinduliu nuo Pagalbos iškvietimo įrenginio;
• IP67 atsparumas vandeniui;
• Mažiausiai 3 metus veikianti baterija;
• Baterijos lygio siuntimas stebėjimo centrui;
• Turi būti pritaikytas dėvėti ant rankos kaip laikrodis ir kaip pakabukas.
I.2.5. Paslaugų atlikimo vieta: Utenos rajonas, Lietuvos Respublika.
I.2.6. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.2.7. Paslaugų teikimo pradžia - Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.1 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, supaprastinto atviro konkurso būdu, raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.

2017-03-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų takų prie PSPC paradinio įėjimo remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45223300-9 "Automobilių stovėjimo aikštelių statybos darbai", papildomam kodui - 45233262-3 „Pėsčiųjų zonų statybos darbai (45.22).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Automobilių stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų takų prie PSPC paradinio įėjimo remonto darbai.
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Aukštakalnio g. 5, 28151 Utena.
Statybos tikslas: atliekant statybos remonto darbus, atnaujinti automobilių stovėjimo aikštelę bei pėsčiųjų takus.
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1. Atnaujinti pėsčiųjų takus. Ne mažiau 253 m2, ne daugiau 260 m2. Atnaujinti ir įrengti bekliūčius pėsčiųjų takus, kurie privalo būti klojami pagal esamą senų takų profilį (grafinė schema pridedama prieduose). Takų Nr. 1 plotis ne mažiau 2,00 m, ne daugiau kaip 2,10 m, takų Nr. 2 plotis ne mažiau 1,20 m, ne daugiau 1,30 m. Klojama danga turi atitikti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" keliamus reikalavimus, taip pat pritaikyti žmonėms su negalia. Pėsčiųjų dangos sluoksniai: klojamos pilkos spalvos betoninės trinkelės (200 mm. x 100 mm. x 60 mm.), įrengiamas išlyginamasis sluoksnis iš atsijų (dalelių, kurių Ø 0,063≤5%) - 0,03 m., pagrindas iš nesurišto mln. mišinio 0/45, Ev2≥80 MPa – 0,15 m., apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš šalčiui nejautrių medžiagų ≥0,15 m., esama žemės sankasa Ev2≥45 MPa;
2. Atnaujinti stovėjimo aikštelę. Ne mažiau 537 m2, ne daugiau 540 m2. Stovėjimo aikštelės dangų sluoksniai: asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD – 0,06 m., pagrindas iš nesurišto mln. mišinio 0/45, Ev2≥120 MPa – 0,15 m., apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, k≥1,0*10-5, Ev2≥100 MPa≥0,30, esama žemės sankasa, Ev2≥45 MPa;
3. Įrengti bei pažymėti stovėjimo vietas žmonėms su negalia. Ne mažiau 4, ne daugiau 6. Įrengti kelio bortus, suženklinti stovėjimo vietas, įrengti įspėjamuosius kelio ženklus žmonių su negalia stovėjimo vietoms pažymėti.
Nepagrindiniai darbai, kuriuos atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
1. Demontuoti seną šaligatvių dangą. Ne mažiau 253 m2, ne daugiau 260 m2;
2. Demontuoti seną stovėjimo aikštelės dangą. Ne mažiau 537 m2, ne daugiau 540 m2;
3. Išvalyti ir išvežti statybines šiukšles.

Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 9 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1, 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 8 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą apklausos būdu CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-03-13 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

2017-03-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimas „Pagrindinių teisės normų taikymas viešajame sektoriuje", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymo paslaugos programa:
1. Sandoriai ir sutartys;
2. Teisinė atsakomybė;
3. Viešieji juridiniai asmenys;
4. Viešoji nuosavybė;
5. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo ypatumai. Viešųjų pirkimų rizika ir jos valdymas;
6. Korupcija ir antikorupcinių priemonių vykdymas valstybės tarnyboje.
Seminaras vyks 2017 m. kovo 15-17 dienomis, Vilniuje.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Dalyvių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-13 9:00 val.

 

2017-03-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - paslaugos – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro, apgyvendinimo paslaugos:
• Ne mažiau 3 žvaigždučių viešbutis
• Vienvietis kambarys.
• Vilniuje.
• Su maitinimu: pusryčiai.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2017-03-15 – 2017-03-17.
2. Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-10 15:00 val.

 

2017-03-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Anstolio paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21). Pirkimo objektą sudaro priteistos sumos išieškojimas iš Jurgitos Arčiamaitės.
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Paslaugas atlikti iki 2017-04-03.
Planuojama sutarties pabaiga – 2017-05-03.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

 

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-03-09 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

2017-03-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Gandralizdžių perkėlimo, tvarkymo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45262640-9 Aplinkos gerinimo darbai, priskiriamas papildomam kodui - 44144000-1 Stulpai.
Pagrindiniai darbai:
1. Šlapių k. 2, Kuktiškių sen. Pasitelkiant techniką, vietoje išvirtusio beržo su gandralizdžiu pastatyti gelžbetoninį stulpą ir įkelti naują, pagamintą gandralizdžio konstrukciją;
2. Sudeikių mstl., Sudeikių sen., pasitelkiant techniką pastatyti nugriuvusį gelžbetoninį stulpą ir įkelti naują pagamintą gandralizdžio konstrukciją.
Papildomi darbai: darbų metu susidariusių šiukšlių išvežimas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į nurodytus tiekėjus
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 142, 144.1 p. punkto nuostatomis.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-09 12:00 val.

 

2017-03-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Buitinė technika, BVPŽ kodas - 39700000-9 Buities ir elektros prekės (397).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Kokteilinė, 1 vnt.:
1.1. Galingumas ne mažiau 700 ir ne daugiau 800 W;
1.2. Stiklinis korpusas;
1.3. Indo talpa ne mažiau 1,5 ltr. Ir ne daugiau 2 ltr.;
1.4. Impulsinis rėžimas, greičio reguliavimas;
1.5. Nerūdijančio plieno smulkinimo peiliukai;
1.6. Garantija ne mažiau 24 mėn.;
2. Virdulys, 1 vnt.:
2.1. Tipas – metaliniai;
2.2. Galia ne mažiau 2200 ir ne daugiau 2300 W;
2.3. Talpa ne mažiau 1,5 l ir ne daugiau 2,0 l;
2.4. Spalva: nerūdijančio plieno;
2.5. 360° sukamasis pagrindas be laidų;
2.6. Išimamas nuovirų filtras;
2.7. Automatinis išsijungimas;
2.8. Garantija ne mažiau 24 mėn.
3. Įmontuojama indaplovė, 1 vnt.:
3.1. Plotis ne mažiau 45 cm ir ne daugiau 50 cm;
3.2. Inverterinis variklis
3.3. El. sąnaudos ne mažiau A+;
3.4. Talpa ne mažiau 9 ir ne daugiau 10 komplektų;
3.5. Elektroninis valdymas mygtukais;
3.6. Ekranėlis;
3.7. Ne mažiau 5 programos: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°, Glass 45°, PRO 70°
3.8. Indikatoriai: 2 spalvų šviesos signalas „Beam on floor";
3.9. Atidėta pradžia 1h-24h;
3.10. Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo rodmenys;
3.11. Aqua control
3.12. Garantija ne mažiau 24 mėn.
4. Šaldytuvas, 1 vnt.:
4.1. Energijos sąnaudų klasė ne mažiau A++;
4.2. Matmenys (AxPxG): ne mažiau 174,5x59,5x63 cm ir ne daugiau 175,5x60x64;
4.3. Šaldytuvo talpa ne mažiau 194 l ir ne daugiau 196 l;
4.4. Šaldiklio talpa ne mažiau 109 l ir ne daugiau 110 l;
4.5. Užšaldymo galingumas ne mažiau 4 kg/24 val;
4.6. LowFrost - 80% mažiau šerkšno šaldiklyje, lyginant su įprastiniu šaldikliu;
4.7. LED apšvietimas;
4.8. Automatinis atitirpinimas: šaldytuve;
4.9. Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 30 val.;
4.10. Garantija ne mažiau 24 mėn.
5. Mikrobangų krosnelė, 1 vnt.:
5.1. Talpa ne mažiau 21 ltr. ir ne daugiau 23 ltr.
5.2. Galia ne mažiau 800W ir ne daugiau 900W;
5.3. Baltos spalvos;
5.4. Ne mažiau 5 galingumo lygiai;
5.5. Vidaus apšvietimas.
5.6. Matmenys (AxPxG) cm: ne mažiau 28,7x48,5x42,2 cm ir ne daugiau 29x49x43 cm
5.7. Garantija ne mažiau 24 mėn.
6. Sumuštinių keptuvė, 1 vnt.:
6.1. Galia ne mažiau 750 W ir ne daugiau 800 W;
6.2. Nelimpantis paviršius;
6.3. Spalva: juoda/ nerūd. Plienas;
6.4. Ne mažiau 3 skirtingos plokštelės: sumuštiniams, vafliams ir grilius;
6.5. Indikacinė lemputė;
6.6. Garantija ne mažiau 24 mėn.
7. Skrudintuvas, 1 vnt.:
7.1. Galingumas ne mažiau 730 W ir ne daugiau 870 W
7.2. Riekučių skaičius 2 vnt.;
7.3. Padėklas trupiniams;
7.4. Korpusas: Nerūdijantis plienas, plastikas;
7.5. Funkcijos: atšildymas, bandelių šildymas, pašildymas;
7.6. Skrudinimo reguliavimas;
7.7. Automatinis išsijungimas
7.8. Garantija ne mažiau 24 mėn.
8. Mini orkaitė, 1 vnt.:
8.1. Orkaitės talpa ne mažiau 36 ltr ir ne daugiau 38 ltr.;
8.2. Galingumas ne mažiau 1500W ir ne daugiau 1600W;
8.3. Reguliuojamas termostatas: maks. temp. 320C
8.4. Ne mažiau 3 darbo rėžimai: viršutinis kaitinimas, apatinis kaitinimas, kombinuotas kaitinimas;
8.5. Laikmatis 90 minučių;
8.6. Funkcija automatinio atsijungimas;
8.7. Signalas gaminimo laiko pabaigos;
8.8. Komplektacija: skarda ir grotelės;
8.9. Reguliuojamas aukščio lygis skardos orkaitės viduje.
8.10. Garantija 24 mėn.
9. Indukcinė kaitlentė, 1 vnt.:
9.1. Indukcinė kaitinimo plokštė;
9.2. 2 kaitvietės (18 ir 14 cm / 1800 ir 1400 W);
9.3. Plotis ne mažiau 29 cm ir ne daugiau 30 cm;
9.4. Be rėmelio;
9.5. Valdymas rankenėlėmis;
9.6. Garantija ne mažiau 24 mėn.
Prekes pristatyti iki 2017 m. balandžio 3 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-10 14:00 val.

 

2017-03-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Nutarimas dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas blankai (identifikavimo kodas 01722), BVPŽ kodas - 22820000-4 Blankai (228).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo ojektą sudaro:
1.BLANKŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ TECHINIAI DUOMENYS
1.1.Popieriaus, neutralaus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvytinčio), gramatūra nuo 55 g/m2 iki 80 g/m2.
1.2.Dokumento blanko techniniai duomenys:
1.2.1.Matmenys 210 × 297 mm.
1.2.2.Dokumento blanko spausdinimas – vienpusis.
1.2.3.Spalvingumas – 3 spalvos.
1.2.4.Dokumento blanko komplektas susidės iš šešių lapų, popierius savaiminio kopijavimo; komplekto kiekvienas lapas bus numeruojamas tuo pačiu numeriu.
1.2.5.Dažų spalvos bus nurodytos patvirtinus Administracinio nusižengimo protokolo blanko (identifikavimo kodas 01722) grafinį projektą.
2.PRIVALOMOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
2.1.Popierius neutralus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvyti) – su įterptais į masę pluoštais, matomais ir nematomais, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose. Spauda – iškilioji (naudojama numeravimui).
2.2.Grafinės apsaugos priemonės:
2.2.1.Apsauginiai tinkleliai.
2.2.2.Giljošai.
2.2.3.Mikrotekstas – pozityvinis.
Kiekis – 100 vnt.
Detalesnė informacija pateikiama techninėje specifikacijoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, raštu,CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-14 17:00 val.

 

2017-03-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Nutarimas dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas blankai (identifikavimo kodas 01722), BVPŽ kodas - 22820000-4 Blankai (228).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo ojektą sudaro:
1.BLANKŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ TECHINIAI DUOMENYS
1.1.Popieriaus, neutralaus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvytinčio), gramatūra nuo 55 g/m2 iki 80 g/m2.
1.2.Dokumento blanko techniniai duomenys:
1.2.1.Matmenys 210 × 297 mm.
1.2.2.Dokumento blanko spausdinimas – vienpusis.
1.2.3.Spalvingumas – 3 spalvos.
1.2.4.Dokumento blanko komplektas susidės iš šešių lapų, popierius savaiminio kopijavimo; komplekto kiekvienas lapas bus numeruojamas tuo pačiu numeriu.
1.2.5.Dažų spalvos bus nurodytos patvirtinus Administracinio nusižengimo protokolo blanko (identifikavimo kodas 01722) grafinį projektą.
2.PRIVALOMOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
2.1.Popierius neutralus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvyti) – su įterptais į masę pluoštais, matomais ir nematomais, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose. Spauda – iškilioji (naudojama numeravimui).
2.2.Grafinės apsaugos priemonės:
2.2.1.Apsauginiai tinkleliai.
2.2.2.Giljošai.
2.2.3.Mikrotekstas – pozityvinis.
Kiekis – 100 vnt.
Detalesnė informacija pateikiama techninėje specifikacijoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-09 15:00 val.

 

2017-03-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Nutarimas administracinio nusižengimo byloje blankai (identifikavimo kodas 01721), BVPŽ kodas - 22820000-4 Blankai (228).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo ojektą sudaro:
1.BLANKŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ TECHINIAI DUOMENYS
1.1.Popieriaus, neutralaus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvytinčio), gramatūra nuo 55 g/m2 iki 80 g/m2.
1.2.Dokumento blanko techniniai duomenys:
1.2.1.Matmenys 210 × 297 mm.
1.2.2.Dokumento blanko spausdinimas – vienpusis.
1.2.3.Spalvingumas – 3 spalvos.
1.2.4.Dokumento blanko komplektas susidės iš keturių lapų, popierius savaiminio kopijavimo; komplekto kiekvienas lapas bus numeruojamas tuo pačiu numeriu.
1.2.5.Dažų spalvos bus nurodytos patvirtinus Administracinio nusižengimo protokolo blanko (identifikavimo kodas 01721) grafinį projektą.
2.PRIVALOMOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
2.1.Popierius neutralus ultravioletiniuose spinduliuose (nešvyti) – su įterptais į masę pluoštais, matomais ir nematomais, švytinčiais ultravioletiniuose spinduliuose. Spauda – iškilioji (naudojama numeravimui).
2.2.Grafinės apsaugos priemonės:
2.2.1.Apsauginiai tinkleliai.
2.2.2.Giljošai.
2.2.3.Mikrotekstas – pozityvinis.
Kiekis – 20 vnt.
Detalesnė informacija pateikiama techninėje specifikacijoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-09 15:00 val.

 

2017-03-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pinti ovalūs padėklai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro pinti ovalūs padėklai:
1. Padėklas pintas iš gluosnio vytelių su tvirtu mediniu pagrindu.
2. Kiekis, 2 vnt.:
2.1. Išmatavimai ne mažiau 33x46 cm ir ne mažiau 35x48 cm.
3. Kiekis, 1 vnt.:
3.1. Išmatavimai ne mažiau 21x34 cm ir na mažiau 22x36 cm.
Prekes pristatyti iki 2017 m. kovo 20 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-09 15:00 val.

 

2017-03-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Viryklių su orkaitėmis pirkimas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam prekių kodui – 39721000-2 „Buitiniai maisto gaminimo ar šildymo įrenginiai".
I.2.2. Pirkimo objektas – prekės.
Pirkimo objektas (toliau-Prekės) skaidomas į 2 pirkimo dalis:
• 1 pirkimo objekto dalis – „Dujinės viryklės su elektrinėmis orkaitėmis";
• 2 pirkimo objekto dalis – „Elektrinės viryklės su elektrinėmis orkaitėmis".
I.2.3. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.3.1. 1 pirkimo objekto dalies „Dujinės viryklės su elektrinėmis orkaitėmis" apimtys: ne mažiau kaip 5 vnt. ir ne daugiau kaip 20 vnt.;
• Techniniai parametrai pirkimo objektui:
- Energijos klasė – ne mažiau kaip A klasė;
- Matmenys: aukštis - ne mažiau kaip 85 cm ir ne daugiau kaip 85,5 cm; plotis - ne mažiau kaip 50 cm ir ne daugiau kaip 60 cm; gylis – ne mažiau kaip 60 cm ir ne daugiau kaip 60,5 cm.
- Montavimo tipas – laisvai pastatoma.
- Orkaitės tipas – elektrinė.
- Orkaitės talpa, litrais – ne mažiau kaip 49 l ir ne daugiau kaip 74 l.
- Orkaitės funkcijos – ne mažiau 4 funkcijos ir ne daugiau 10 funkcijų.
- Paviršiaus danga – emaliuota.
- Kaitviečių skaičius, vnt. ¬– ne mažiau kaip 3 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
- Kaitlentės tipas – dujinė.
- Orkaitės durelių stiklas – ne mažiau kaip 2 stiklai ir ne daugiau kaip 4 stiklai.
- Elektrinis uždegimas – yra.
- Viryklės laikmatis – yra.
- Apšvietimas – yra.
- Viryklės dangtis – metalinis.
- Priedai – ne mažiau kaip 2 kepimo skardos, 1 vielinės grotelės.
• Garantija, mėn. – ne mažiau kaip 24 mėn.
• Prekę pristatyti, pakrauti, iškrauti ir sumontuoti pagal pirkėjo faktinį poreikį.
• Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
• Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
• Prekės tiekiamos 22 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.2.3.2. 2 pirkimo objekto dalies „Elektrinės viryklės su elektrinėmis orkaitėmis" apimtys: ne mažiau kaip 3 vnt. ir ne daugiau kaip 20 vnt.;
• Techniniai parametrai pirkimo objektui:
- Energijos klasė – ne mažiau kaip A klasė;
- Matmenys: aukštis - ne mažiau kaip 85 cm ir ne daugiau kaip 86 cm; plotis - ne mažiau kaip 50 cm ir ne daugiau kaip 60 cm; gylis – ne mažiau kaip 60 cm ir ne daugiau kaip 60,5 cm.
- Nominali galia (kWh) – neturi viršyti 8,5
- Montavimo tipas – laisvai pastatoma.
- Orkaitės tipas – elektrinė.
- Orkaitės talpa, litrais – ne mažiau kaip 49 l ir ne daugiau kaip 74 l.
- Orkaitės funkcijos – ne mažiau 4 funkcijos ir ne daugiau 10 funkcijų.
- Paviršiaus danga – emaliuota.
- Kaitviečių skaičius, vnt. ¬– ne mažiau kaip 3 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
- Kaitlentės tipas – elektrinė.
- Orkaitės durelių stiklas – ne mažiau kaip 2 stiklai ir ne daugiau kaip 4 stiklai.
- Elektrinis uždegimas – yra.
- Viryklės laikmatis – yra.
- Priedai: ne mažiau kaip 1 kepimo skarda, 1 vielinės grotelės.
• Garantija, mėn. – ne mažiau kaip 24 mėn.
• Prekę pristatyti, pakrauti, iškrauti ir sumontuoti pagal pirkėjo faktinį poreikį.
• Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
• Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje „Kontora" dienos.
• Prekės tiekiamos 22 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str., 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ – 962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių aktualios redakcijos 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-09 17:00 val.

 

2017-03-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Šviesoforo posto J. Basanavičiaus, K. Donelaičio ir Kauno gatvių sankryžoje remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233294-6 Šviesoforų montavimas.
Atliekami darbai:
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Pakeisti šviesoforo stovą kurio diametras ne mažiau 110 mm ir ne daugiau 120 mm;
1.2. Pakeisti sudaužytą betoninį pamatą šviesoforo stovui.
1.3. Pakeisti trijų sekcijų bloko šviesoforą, kurio diametras 210 mm.
1.4. Kontrolinio kabelio, kurio gijų skersmuo ne mažiau 2,5 mm2 pakeisti ne mažiau 15 m ir ne daugiau 18 m.
1.5. Pakeisti kelio ženklą Nr. 407 - 1 vnt.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti ir atstatyti šaligatvio iš trinkelių dangą ne mažiau kaip 1,5 m2 ir ne daugiau kaip 2,5 m2.I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu kreipiantis į tiekėjus, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 142, 144.1 p. punkto nuostatomis punkto nuostatomis.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-07 12:00 val.

 

2017-03-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos miesto gatvėse ir Utenos rajono seniūnijų keliuose (gatvėse)".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233220-7 „Kelių dangos darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos miesto gatvėse ir Utenos rajono seniūnijų keliuose (gatvėse).
Pirkimo objektas sudaromas iš II atskirų pirkimo objekto dalių:
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.

I Pirkimo objekto dalis – „Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos miesto gatvėse";
Pagrindiniai darbai (I pirkimo objekto daliai):
Atliekami, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08. Rangovas privalo sutaisyti ne mažiau kaip 1000 m2, bet ne daugiau kaip 1700 m2 asfaltbetonio dangos išdaužų Utenos miesto gatvėse ir išvežti atliekas - ne mažiau kaip 75 t ir ne daugiau kaip 130 t išfrezuoto asfaltbetonio į UAB „Utenos komunalininkas" teritoriją atstumu iki 5 km. Išdauža išfrezuojama ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos išdaužos išfrezuotos sienelės turi būti vertikalios. Išfrezavus išdaužos dugnas išvalomas pašalinant dulkes bei drėgmę. Išdaužų išfrezuoti kraštai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio temperatūra ne mažesnė 120° C. Išdaužų užpildymui naudojamas asfalto mišinys AC 11 VN , kurio temperatūra t>130° C. Panaudoti stambesnės frakcijos asfaltbetonio neleidžiama. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu. Užtaisytų išdaužų siūlės per 5 dienas užpilamos karštu bitumu.
Nepagrindiniai darbai:
Atliekami, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08. Subrangovas gali sutaisyti ne mažiau kaip 500 m2, bet ne daugiau kaip 800 m2 asfaltbetonio dangos išdaužų Utenos miesto gatvėse ir išvežti atliekas ne mažiau kaip 38 t ir ne daugiau kaip 60 t išfrezuoto asfaltbetonio į UAB „Utenos komunalininkas" teritoriją atstumu iki 5 km. Išdauža išfrezuojama ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos išdaužos išfrezuotos sienelės turi būti vertikalios. Išfrezavus išdaužos dugnas išvalomas pašalinant dulkes bei drėgmę. Išdaužų išfrezuoti kraštai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio temperatūra ne mažesnė 120° C. Išdaužų užpildymui naudojamas asfalto mišinys AC 11 VN, kurio temperatūra t>130° C. Panaudoti stambesnės frakcijos asfaltbetonio neleidžiama. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu. Užtaisytų išdaužų siūlės per 5 dienas užpilamos karštu bitumu.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Užsakovo Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 16 d.
Rangovas Darbus pradeda ne vėliau kaip 5 (penktą) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir dirba nepertraukiamai, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. liepos 15 d.

 

II Pirkimo objekto dalis – ,,Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos rajono seniūnijų keliuose (gatvėse)".
Pagrindiniai darbai (II pirkimo objekto daliai):
1.1. Išfrezuojama freza ne mažiau kaip 900 m2 ir ne daugiau kaip 1200 m2 asfaltbetonio dangos išdaužų gatvėse:
1.1.1. Daugailių sen. - ne mažiau kaip 65 m2 ir ne daugiau kaip 87 m2;
1.1.2. Kuktiškių sen. - ne mažiau kaip 68 m2 ir ne daugiau kaip 91 m2;
1.1.3. Leliūnų sen. - ne mažiau kaip 140 m2 ir ne daugiau kaip 187 m2;
1.1.4. Saldutiškio sen. - ne mažiau kaip 61 m2 ir ne daugiau kaip 81 m2;
1.1.5. Sudeikių sen. - ne mažiau kaip 86 m2 ir ne daugiau kaip 114 m2;
1.1.6. Tauragnų sen. - ne mažiau kaip 68 m2 ir ne daugiau kaip 91 m2;
1.1.7. Utenos sen. - ne mažiau kaip 195 m2 ir ne daugiau kaip 260 m2;
1.1.8. Užpalių sen. - ne mažiau kaip 114 m2 ir ne daugiau kaip 152 m2;
1.1.9. Vyžuonų sen. - ne mažiau kaip 103 m2 ir ne daugiau kaip 137 m2.
1.2. Išdauža išfrezuojama ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos išdaužos išfrezuotos sienelės turi būti vertikalios.
1.3. Išfrezavus išdaužos dugnas išvalomas pašalinant dulkes bei drėgmę.
1.4. Išdaužų išfrezuoti kraštai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio temperatūra ne mažesnė 120° C.
1.5. Išdaužų užpildymui naudojamas asfalto mišinys AC 11 VN , kurio temperatūra t>130° C. Panaudoti stambesnės frakcijos asfaltbetonio neleidžiama.
1.6. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu.
1.7. Užtaisytų išdaužų siūlės per 5 dienas užpilamos karštu bitumu.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (II pirkimo objekto daliai) yra:
1.8. Išfrezuotas asfaltbetonis Rangovo/Subrangovo transportu išvežamas į Užsakovo nurodytą vietą, bet ne toliau 5 km nuo darbo vietos. Išfrezuotas asfaltbetonis bus panaudojamas duobėms užpilti.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Užsakovo Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Rangovas Darbus pradeda ne vėliau kaip 5 (penktą) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir dirba nepertraukiamai iki 2017 m. liepos 18 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 16 str. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 8.3 p., 92.2 p., 99 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-03-06 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

2017-03-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Utenos lopšelio darželio „Pasaka" išsamiojo energijos vartojimo audito ir investicijų projekto parengimo paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A11 Valdymo konsultavimo (išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas) ir susijusios paslaugos, kodui – 79421200-3 „Valdymo konsultavimo (5) ir susijusios paslaugos", papildomas kodas – 79212300-6 „Įstatymais nustatyto audito paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkančioji organizacija numato įsigyti Utenos lopšelio darželio „Pasaka", adresu Taikos g. 25, Utena išsamiojo energijos vartojimo audito ir investicijų projekto parengimo paslaugas.
I.2.3. Pirkimo tikslas – parengti Utenos lopšelio darželio „Pasaka", adresu Taikos g. 25, Utena, išsamųjį energijos vartojimo auditą ir investicijų projektą, kurie, vadovaujantis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, ir Savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimo ir atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-410, bus teikiami šio pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų finansavimui gauti.
I.2.4. Reikalavimai Utenos lopšelio darželio „Pasaka" pastato išsamiojo energijos vartojimo audito parengimui:
2.4.1. Pastato išsamųjį energijos vartojimo auditą rengti vadovaujantis Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184;
2.4.2.Pastato išsamiajame energijos vartojimo audite įvertinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybes, kaip saulės kolektorių panaudojimas karšto vandens ruošimui ir kt;
2.4.3. Išsamiajame energijos vartojimo audite išanalizuoti pastato atitikimo galimybes A ir B energinio naudingumo klasėms, parenkant šių klasių reikalavimus atitinkančias energinio efektyvumo priemones;
2.4.4.Parinkti optimaliausią įgyvendinamų priemonių paketą.
I.2.5.Reikalavimai Utenos lopšelio darželio „Pasaka" investicijų projekto parengimui:
2.5.1. Pastato investicijų projektą rengti vadovaujantis VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika;
2.5.2. Investicijų projektą rengti pagal energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas išvadas ir rekomendacijas, išanalizuojant pastato atnaujinimo (modernizavimo) galimybes ir jo atitikimą A ar B energinio naudingumo klasei;
2.5.3. Investicijų projekte turi būti išskirti pastato atnaujinimo (modernizavimo) etapai, išnagrinėtos projekto įgyvendinimo būdo alternatyvos ir parinktas optimalus įgyvendinimo sprendimas;
2.5.4.Planuojami Perkančiosios organizacijos personalo ir vykdytojo susitikimai, aptarimai dėl atliktų ir tolimesnių rezultato veiklų, priimtų sprendimų derinimai ir pan.;
2.5.5.Perkančiajai organizacijai nustačius trūkumus ar neatitikimus, į paslaugos kainą įeina papildomų darbų išlaidos už investicijų projekto keitimą, taisymą, koregavimą, papildymą, kad galutinis variantas atitiktų paraiškų vertinimo kriterijus.
I.2.6. Vykdytojas parengia Utenos lopšelio darželio „Pasaka" pastato energinio naudingumo sertifikatą, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".
I.2.7. Parengus išsamaus energijos vartojimo audito ataskaitą ir investicijų projektą Vykdytojas turės surengti pristatymą Užsakovui, suinteresuotoms grupėms, tiekėjo nuožiūra pasirinkta forma.
I.2.8. Pirkimo objekto apimtys ir sudėtis: A4 formatas; tekstas suredaguotas, sumaketuotas; leidiniai apgaubti storesnio popieriaus viršeliais; leidiniai spalvoti; išsamaus energijos vartojimo audito ir investicijų projekto pateikiama po 3 vnt. spausdintų egzempliorių ir po 2 egz. elektroninėje laikmenoje (CD).
I.2.9.Paslaugų teikimo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena. Paslaugos turi būti suteiktos per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.2.10.Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 5 (penkių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, viešojo pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 16 str. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2, punktų nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-06 16:00 val.

 

2017-03-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Plakatai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui –22100000-1 Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai.
Pirkimo objekto apimtys – 72 vnt.:
1. plakatai, skirti žolės deginimo prevencijai, 21 vnt.,
2. plakatai, raginantys saugoti aplinką - nešiukšlinti, 33 vnt.
3. plakatai, skirti Pasaulinės žemės dienos paminėjimui, 18 vnt.
Prekės formatas: A2 formato lapas.
Prekei naudoti kreidinį blizgų popierių, kurio storis 170 g/m, spalvingumas 4+0.
Prekėse turi būti gamtos motyvai ir užrašai:
1. plakatuose, skirtuose žolės deginimo prevencijai, turi būti užrašas su žodžiu ,,nedegink",
2. plakatuose, skirtuose saugoti aplinką, turi būti užrašas su žodžiu ,,nešiukšlink",
3. plakatuose, skirtuose paminėti Pasaulinę Žemės dieną, turi būti užrašas su žodžiais ,,Pasaulinė Žemės diena".
Prekių pristatymo terminas: prekes pristatyti nuo sutarties pasirašymo dienos per 5 darbo dienas į Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrių, adresu Utenio a. 4, Utena.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į nurodytus tiekėjus
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-03 12:00 val.

 

2017-03-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai –B25 - „Sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos", kodui – 8514100-9 „Medicinos personalo teikiamos paslaugos" (B25).
Pirkimo objektą sudaro:
• darbuotojų privalomasis sveikatos patikrinimas.
• 11 darbuotojams.
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1., 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-03-03 10.00 val.

 

2017-02-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Statybą reglamentuojančių teisės aktų naujovės", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Programa:
1. Statinys. Statinio sąvoka, statinių klasifikavimas pagal paskirtį, statinių kategorijos, esminiai statinių reikalavimai.
2. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Statybos teisės aktų sistema, Statybos įstatymo nauja redakcija, statybos techninių reglamentų pakeitimai.
3. Statybos dalyviai. Statybos proceso dalyviai, jų funkcijos, teisės ir pareigos.
4. Atestavimas. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos inžinieriams ir rangovams, atestavimo procedūros, užsienio fizinių bei juridinių asmenų teisės pripažinimas.
5. Statybos techninė veikla. Nuo projekto iki statinio: statinio statybos rūšys, statinio projekto parengimas ir ekspertizė, projekto tvirtinimas, statybą leidžiantys dokumentai, statybos proceso organizavimas ir priežiūra, statybos dalyvių civilinės atsakomybės draudimas, statybos užbaigimo procedūros, statinio garantinis periodas, statinio avarija, statinio ekspertizė.
Dalyvių skaičius – 2.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 28 d., Kaunas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-24 15:00 val.

 

2017-02-23

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vertimo paslaugos, BVPŽ kodas - 79540000-1 Vertimo žodžiu paslaugos, 27 - Kitos paslaugos (B 27).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Vertimo paslaugos raštu iš anglų į lietuvių kalbą.
Apimtis – 3 lapai.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Vertimo paslaugas atlikti iki 2017 m. vasario 28 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-23 16:00 val.

 

2017-02-21

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija „Darbuotojų sauga ir sveikata 2017 m.", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Programa:
1. Darbuotojų sauga ir sveikata – svarbiausia! norminių aktų pažeidimai – skundai, kuriuos gauna VDI ir reikšmingiausios teismų bylos.
Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus. VDI darbo ginčų komisijos sprendimai. Lietuvos aukščiausiojo teismo (LAT) praktika ir nutarimai. Teisiniai klausimai ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto asmeninė atsakomybė.
2. Saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas: aktualios problemos ir naujovės naujojo darbo kodekso kontekste: kaip naujasis DK ir galimos jo korekcijos 2017 m. I pusmetyje paveiks DSS specialistų darbą? Į ką atkreipti dėmesį labiausiai?
3. DSS iššūkiai šiandien ir rytoj: kur esame, kur link einame ir kam turime būti pasiruošę? Kaip galite prisidėti jūs?
Sutartis sudaroma žodžiu.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 24 d., Vilniuje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis,

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-22 17:00 val.

 

2017-02-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Užrašų knyga su geliniu rašikliu.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Užrašų knyga ir metalinis gelinis rašiklis.
2. Užrašų knygos formatas ne mažesnis kaip A5.
3. Išmatavimai ne mažesni kaip 210x153x18 mm. ne didesni kaip 212x155x20 mm.
4. Graviruotas užrašas ant metalinės plokštelės „UTENA", kurio dydis ne mažesnis 20x4 mm. ir ne didesnis 21x5 mm.
5. Lapų skaičius ne mažiau 74 lapai ir ne daugiau 80 lapų.
6. Lapai pagaminti iš akmens (lapai atsparūs įtrūkimams, drėgmei, švelnesni lapai ir 30 % mažiau įsigeria rašalas į lapus).
7. Šviesiai pilkos spalvos.
8. Gelinis rašiklis su ekrano lietikliu pagamintas iš metalinio, chromuoto korpuso su juodos spalvos juostele. Ant gelinio rašiklio graviruotas užrašas „UTENA" + herbas. Užrašo dydis ne mažesnis kaip 21x5 mm. ir ne didesnis kaip 21,5x5,5 mm.
9. Kiekis - 30 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekių pateikimo data iki 2017 m. kovo 15 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu kreipiantis į tiekėjus, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-22 12:00 val.

 

2017-02-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Muzikinės programos atlikimo paslauga.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai – B26 – Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos (išskyrus paslaugų sutartis, skirtas radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimams, kai juos atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytai perkančiajai organizacijai nustatytus reikalavimus atitinkantis transliuotojas), kodui – 92312200-3 „Autorių, kompozitorių, skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų menininkų teikiamos paslaugos".
Pirkimo objektą sudaro:
Perkamos muzikinės programos atlikimo muzikiniu instrumentu iškilmingų santuokų registravimo metu paslaugos – ne mažiau 300 val., ne daugiau kaip 450 val.
Muzikinė programa bus atliekama pagal santuokų grafiką šeštadieniais ir pagal poreikį ketvirtadieniais. Ją atliks muzikantas santuokų registravimo metu civilinės metrikacijos skyriaus salėje. Muzikinis instrumentas – Kawai CN-23 Digital piano.
Sutarčiai bus taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
Sutartis bus sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta jai nepasibaigus vieną kartą vieniems kalendoriniams metams, pasirašant papildomą susitarimą tarp Vykdytojo ir Užsakovo. Bendras sutarties terminas – ne ilgesnis kaip 3 metai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, raštu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-15 15:00 val.

 

2017-02-14

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Elektrinis virdulys, BVPŽ kodas - 39700000-9 Buities ir elektros prekės (397).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektas elektrinis virdulys:
1. Virdulio talpa: ne mažiau 1,4 l ir ne daugiau 1,5 l.
2. Viduje turi būti įmontuotas galingas disko tipo kaitinimo elementas, kad vanduo užvirtų labai greitai.
3. Užvirus vandeniui, virdulys turi išsijungti automatiškai.
4. Turi būti įrengta apsauga nuo perkaitimo.
5. Piltuvėlyje turi būti įmontuotas nuovirų filtras.
Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 20 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-15 16:00 val.

2017-02-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Spec. drabužiai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 18100000-0 „Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai" (181).
Pirkimo objektą sudaro: Numatoma pirkti spec. drabužiai:
1. Moteriškos žieminės striukės su gaubtu ir kišenėmis – 4 vnt.
1.1 Išmatavimai: XL*165 cm – 2 vnt.
1.2 Išmatavimai: XXL*175 cm – 2 vnt.
1.3 Striukių viršutinis audinys, pašiltinimas ir pamušalas – 100 % poliesteris;
1.4 Atsparumas drėgmei iš išorės: ne mažiau 4500 mm ir ne daugiau 5000 mm;
1.5 Drėgmės išgarinimas iš viršaus: ne mažiau 2800 g/kv. m per 24 val. ir ne daugiau 3000 g/kv. m per 24 val.
1.6 Vienakryptis stambus užtrauktukas, uždengtas užsegamu atlapu su impresuojamomis spaudėmis;
1.7 Spalva – tamsi.
2. Darbiniai batai su išmaunamu pašiltinimu be apsaugų – 4 poros;
2.1 Batų dydžių numeriai: 38 – 1 vnt; 39-1 vnt; 40-1 vnt; 41-1 vnt.;
2.2 Batų aukštis ne mažiau 20 cm ir ne daugiau 27 cm;
2.3 Atsparūs vandeniui ir šalčiui;
2.4 Tvirtas ir atsparus slydimui padas.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.
Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-15 9.00 val.

2017-02-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija „Viešieji pirkimai 2017".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Konferencijos temos:
Viešųjų pirkimų įstatymo aktualijos: kur esame ir ko tikėtis
Teismų praktika: 2016 m. pamokos
Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) veiklos prioritetai ir kryptys
Vidaus sandorių problematika
Viešųjų pirkimų efektyvumas: patarimai tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms
Susijusių ūkio subjektų dalyvavimas viešajame pirkime.
Dalyvių skaičius – 1.
Paslaugą suteikti iki 2017 m. vasario 23 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-14 (imtinai).

 

2017-02-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Puodelių rinkinys arbatai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro puodelių rinkinys arbatai:
1. Pagaminta iš grūdinto stiklo;
2. Puodelio tūris ne mažiau 200 ml ir ne daugiau 250 ml;
2. Puodelio aukštis ne mažiau 7 cm ir ne daugiau 9 cm.;
3. Lėkštutės skersmuo ne mažiau 11 cm ir ne daugiau 12 cm.;
Pirkimo objekto apimtys:
1.Kiekis - 12 vnt. puodelių su lėkštute.
Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 20 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-14 17:00 val.

 

2017-02-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, kita aktuali informacija", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos –skaidomas į 3 atskiras pirkimo objekto dalis.
Mokymo paslaugos programa:
1. Duomenų įkėlimas į VSAKIS
- Tarpusavio operacijų derinimas. Duomenų įkėlimas;
- Finansinės būklės ataskaitos duomenų įkėlimas;
- Veiklos rezultatų ataskaitos duomenų įkėlimas;
- Grynojo turto pokyčių ataskaitos duomenys;
- Pinigų srautų ataskaitos duomenų įkėlimas;
- Aiškinamo rašto duomenų įkėlimas;
- Nederinamų operacijų pateikimas;
- Kiti veiksmai, kurie reikalingi sėkmingam ir teisingam ataskaitų duomenų pateikimui į VSAKIS.
2. Naujausia informacija apie teisės aktų pakeitimas:
- Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai (naujos prievolės paramos gavėjams).
- 11, 16, 24 VSAFAS pasikeitimai po VSAFAS komiteto prie Finansų ministerijos posėdžio.
- Nuolat atnaujinama apibendrinta informacija buhalteriams (pagal priimamus teisės aktus) dėl pokyčių darbo teisėje.
- Naujos prievolės panaudos gavėjams pagal Valstybės ir savivaldybių turo valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo nuostatas.
- Kita informacija reikalinga VSS buhalteriams, pagal atnaujintus teisės aktus, iki seminaro organizavimo datos.
1 pirkimo objekto dalis:
Mokymai buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais pagal VSAFAS Utenos rajono savivaldybės administracijos – 6 darbuotojai
2 pirkimo objekto dalis:
Mokymai buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais pagal VSAFAS Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos – 1 darbuotojas
3 pirkimo objekto dalis:
Mokymai buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais pagal VSAFAS Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos – 1 darbuotojas
Sutartis sudaroma žodžiu.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 17 d., Utenoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis,

 

siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-14 17:00 val.

 

2017-02-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45112320-4 „Melioracijos darbai" (45.11).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai.
Pirkimo objektas sudaromas iš IV atskirų pirkimo objekto dalių:
Darbų vieta:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Pilies g. 14, Užpalių mstl., Utenos rajonas
Pirkimo objektas sudaromas iš IV pirkimo objekto dalių.
I Pirkimo objekto dalis – „Utenos rajono Leliūnų k.v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai":
Pagrindiniai darbai (I pirkimo objekto daliai):
1. Suremontuoti drenažo žiotis;
2. Suremontuoti vandens pralaidas;
3. Suremontuoti melioracijos griovius.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (I pirkimo objekto daliai) yra:
1. Griovių šlaitų ir pagriovių sutvarkymas;
2. Krūmų ir jų šaknų pašalinimas, surinkimas ir išvežimas nuo griovio šlaitų ir dugno.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1, 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II Pirkimo objekto dalis – ,,Utenos rajono Antalgės k. v. dalies Ringio up. ir Ešerinio up. melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai" - Sutarties objektą sudaro: Utenos rajono Antalgės k. v. dalies melioracijos griovių G-2, G-3, G-4, „Ringio up.", „Ešerinio up." ir juose esančių statinių remonto darbai.
Objekto vieta – Antalgės k. v., Utenos r.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
Pagrindiniai darbai (II pirkimo objekto daliai):
1. Suremontuoti drenažo žiotis;
2. Suremontuoti vandens pralaidas;
3. Suremontuoti melioracijos griovius.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (II pirkimo objekto daliai) yra:
1. Griovių šlaitų ir pagriovių sutvarkymas;
2. Krūmų ir jų šaknų pašalinimas, surinkimas ir išvežimas nuo griovio šlaitų ir dugno;
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1, 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

III Pirkimo objekto dalis – ,,Utenos rajono Antalgės k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai" - Sutarties objektą sudaro: Utenos rajono Antalgės k. v. dalies melioracijos griovių G-2, „Dėlinės up." ir juose esančių statinių remonto darbai.
Objekto vieta – Antalgės k. v., Utenos r.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas (III pirkimo objekto daliai):
1. Suremontuoti drenažo žiotis;
2. Suremontuoti vandens pralaidas;
3. Suremontuoti melioracijos griovius.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (III pirkimo bjekto daliai) yra:
1. Griovių šlaitų ir pagriovių sutvarkymas;
2. Krūmų ir jų šaknų pašalinimas, surinkimas ir išvežimas nuo griovio šlaitų ir dugno.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1, 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

IV Pirkimo objekto dalis – „Drenažo sistemos Nr. 34 Šeiminyškių k., Sudeikių sen., Utenos r. remonto darbai" - Sutarties objektą sudaro: Drenažo sistemos Nr. 34 Šeimyniškių k., Sudeikių sen., Utenos r., remonto darbai.
Objekto vieta – Šeiminyškių k. Sudeikių sen. Utenos r. sav.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas (IV pirkimo objekto daliai):
1. Suremontuoti drenažo žiotis;
2. Suremontuoti drenažo rinktuvus;
3. Įrengti paviršinius vandens nuleistuvus;
4. Įrengti drenažo šulinius PE-ŠP-40.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai (IV pirkimo objekto daliai) yra:
1. Tvarkomos teritorijos perteklinio vandens nuvedimas;
2. Krūmų ir jų šaknų pašalinimas, surinkimas ir išvežimas.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1, 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

 

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų supaprastintų pirkimų taisyklių 8.3 p., 92.1 p., 94 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, supaprastinto atviro konkurso būdu CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-12-20 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

2017-02-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze, BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Praktiniai mokymai skirti darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų baze.
Pirkimo objekto apimtis:
1.Dalyvių skaičius – 1.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 28 d., Kaune.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-20 10:00 val.

2017-02-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos raj. Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. naudojimo ir priežiūros taisyklių koregavimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos, kodui – 71310000-4 ,,Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti Utenos rajono Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. naudojimo ir priežiūros taisyklių (1996 m. balandžio 22 d., patvirtintų Aplinkos apsaugos ministerijos hidrografinio tinklo tarnybos viršininko) koregavimo Paslaugą. Paslaugos tikslas – koreguoti 1996 m. balandžio 22 d. Aplinkos apsaugos ministerijos hidrografinio tinklo tarnybos viršininko patvirtintas Taisykles, kadangi 2015 m. buvo atlikta Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. hidroįtvaro statinių rekonstrukcija, po kurios pasikeitė dalies hidrotechninių statinių charakteristikos. Šis reikalavimas nustatytas Utenos rajono Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. naudojimo ir priežiūros taisyklių 1.6. punkte.
Pagrindiniai reikalavimai atliekant Paslaugas:
1. Taisyklių koregavimą atlikti vadovaujantis Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių (toliau – Tipinių) taisyklių (LAND 2-95), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo" reikalavimais;
2. Taisyklės turi atitikti Tipinių taisyklių formos pavyzdžio reikalavimus;
3. Vykdytojas turi pateikti Užsakovui suderintas ir patvirtintas Taisykles (5 egz.) įsiūtose bylose popieriniame variante. Taisyklės turi būti suderintos su Utenos rajono savivaldybės administracija, tvenkinio ir jo hidrotechnikos statinių savininkais, vandens naudotojais. Taisyklės turi būti patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros.
Vieta – Utenos rajono savivaldybė, Utenos seniūnija, Vestuvių gatvė.
Sutarties pradžia – Užsakovo Sutarties užregistravimo dokumentų valdymo sistemoje diena. Sutartis sudaroma 11 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties pradžios.
Paslaugų atlikimo terminas – 10 mėn. nuo Sutarties pradžios.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, viešojo pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 str. 14 p., 2 str. 15 d. 2 p., 16 str. nuostatomis bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-14 16:00 val.

 

2017-02-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Radijo ir televizijos paslaugos - straipsnio apie Utenos rajono sav. pasiekimus daugiabučių namų kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse sukūrimas ir publikavimas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Parengti ir išspausdinti informacinę – reklaminę publikaciją apie Utenos rajono savivaldybės pasiekimus daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse.
2. Publikacijos apimtis – vienas puslapis.
3. A4 formatas (1 psl.) išmatavimai: 210x297 mm, maketui reikia iš visų pusių po 5 mm užlaidoms
4. Tekstą iliustruoti nuotraukomis.
5. Talpinti ne mažiau kaip 1, ne daugiau kaip 5 nuotraukas.
6. Teksto apimtis: 4250 ženklų įskaitant tarpus (ne mažiau 1 MB).
7. Vidinių puslapių popierius Graphocote, 80 gsm.
8. Reikalingi atlikti darbai: teksto redagavimo, kalbos stilisto, dizainerio, maketuotojo, visos medžiagos (tekstas, foto ir kita vaizdinė medžiaga) parengimas spausdinimui.
9. Reklaminę – informacinę publikaciją parengti ir išspausdinti kokybiškai ir laiku.
10. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
11. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, parengti ir išspausdinti reklaminę – informacinę publikaciją apie Utenos rajono sav. pasiekimus daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse.
12. Galimybė skelbti publikaciją Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kultūrautenoje.lt/news.php.
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Paslauga suteikiama iki 2017 m. vasario 28 d.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-13 9.00 val.

 

2017-02-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 09111100-1 „Akmens anglis" (091).
Pirkimo objektą sudaro: Akmens anglis Sudeikių seniūnijai – 6 tonos.
Perkamos akmens anglies savybės:
1. Frakcija - ne mažiau 50, ne daugiau 150 mm.
2. Drėgnumas - ne daugiau 15 %.
3. Peleningumas - ne daugiau 9,5 %.
4. Sieros kiekis - ne daugiau 0,8 %.
5. Kaloringumas - ne mažiau kaip 5500 kkal/kg, ne daugiau 7000 kkal/kg.
Prekes pristatyti:
Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., 28039, Utenos r. sav. – 2,00.
Rašio g. 9, Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r. sav. – 4,00 tonos.
Prekes pristatyti nurodytais adresais iki 2017 m. vasario 28 d.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma raštu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, raštu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-10 12.00 val.

 

2017-02-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Krūmapjovė, benzininis pjūklas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės 2 vnt.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Krūmapjovė - 1 vnt.:
1.1. Krūmapjovės tipas – profesionali, su antivibracine sistema.
1.2. Galia ne mažesnė kaip 2,8 kw.
1.3. Cilindro darbinis tūris ne mažesnis kaip 53 kub. cm, ne didesnis kaip 58 kub. cm.
1.4. Varomojo veleno skersmuo – ne mažesnis kaip 10 mm.
1.5. Svoris ne didesnis kaip 11 kg.
1.6. Kuro bakelio talpa ne mažesnė kaip 0,9 ltr., ne daugiau 1 ltr.
1.7. Pjovimo įranga - peilis trijų dantų, ritė, dvigubi diržai, apsauginis skydelis (plieninis) su plieniniu tinkleliui ir ausinėmis.
1. 8. Prekei turi būti suteikiama gamyklinė garantija – ne mažiau 2 metai.
2. Benzininis pjūklas - 1 vnt.
2.1. Cilindro darbinis tūris ne mažiau 45 kub. cm.
2.2. Galia ne mažesnė kaip 2,1kw, ne didesnė 3,0 kw.
2.3. Pjovimo juostos ilgis, ne mažiau 33 cm, ne daugiau 35 cm.
2.4. Svoris, ne daugiau 5,0 kg.
2.5. Prekei turi būti suteikiama gamyklinė garantija - ne mažiau 2 metai.
Prekes pristatyti adresu: Utenio a. 4, Utena iki 2017 m. balandžio 15 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu kreipiantis į tiekėjus, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-08 12:00 val.

 

2017-02-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Blankai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 22820000-4 Blankai.
Blankai:
1.Traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimų blankai (140x102) - 460 vnt.
2. Traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) techninės apžiūros talonų blankai(70 x105) -1200 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, derantis su vienu tiekėju, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 144.1 ir 145.1 punkto nuostatomis ir 2006 m. spalio 2 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" 3 p. nuostatomis ir ir 2002 m. gegužės 30 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymo Nr.207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos" 3 p. nuostatomis.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-09 12:00 val.

 

 

2017-02-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pašto vokų ženklinimo kasetės, BVPŽ kodas - 30130000-9 Pašto ženklinimo vokų kasetės (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1.Kasetė pašto vokų ženklinimo markiratoriui T1000.
2. Vienos juostelės išeiga – ne mažiau 1000 vokų ir ne daugiau 1100 vokų.
3. Markiravimo spalva – raudona.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 12 vnt.
2.Prekes pateikti iki 2017 m. kovo 31 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-08 10:00 val.

 

2017-02-06

I.1. Pirkimo pavadinimas: Vadovėliai, BVPŽ kodas - 22110000-4 Knygos (221).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 8 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1.Vadovėlis „Lietuvos Respublios administracinių nusižengimų kodeksas. Pirmoji laida":
1.1.Leidybos metai: 2017.
1.2.Leidinio kalba: Lietuvių.
1.3.Viršelis: Kietas.
1.4. Formatas: ne mažiau 108x170 mm, ne daugiau 110x175 mm.
1.5. Kiekis – 6 vnt.
2. Vadovėlis „Interneto ir technologijų teisė":
2.1.Leidybos metai: 2016.
2.2. Leidinio kalba: Lietuvių.
2.3.Viršelis: Kietas.
2.4. Formatas, mm: ne mažiau 165x248 mm, ne daugiau 167x250 mm.
2.5.Kiekis – 1 vnt.
3. Vadovėlis „Tarptautinė humanitarinė (ginkluotojo konflikto) teisė":
3.1. Leidybos metai: 2016;
3.2.Leidinio kalba: Lietuvių;
3.3. Viršelis: Kietas;
3.4.Formatas: ne mažiau 165x247 mm, ne daugiau 167x249 mm;
3.5. Kiekis – 1 vnt.
Vadovėlių pateikimo data iki 2017 m. vasario 28 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-08 10:00 val.

 

2017-02-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, BVPŽ kodas - 66510000-8 Draudimo paslaugos, A 6 Finansinės paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Draudimo objektas:
Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kur atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpi, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl netinkamo statinio projektavimo – patalpų paskirties keitimo projekto „Administracinio pastato Šilo g. 4, Vyžuonų mstl. Utenos r. sav., dalies patalpų paskirties keitimo iš administracinės paskirties patalpų į gydymo paskirties patalpas".
Draudimo laikotarpis 1 mėn.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-06 17:00 val

 

2017-02-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyrai – ženkliukai „Pasagėlė", BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Suvenyrai – ženkliukai „Pasagėlė":
1.Medžiaga: žalvaris auksuotas.
2. Ženkliuko dydis: aukštis ne mažiau 11 mm ir ne daugiau 12 mm, plotis ne mažiau 11 mm ir ne daugiau 12 mm.
3. Ženkliuko užsegimas „drugelis".
4.Ženkliuko įpakavimas: plastikinė dėžutė ne mažiau 30x30 mm, ne daugiau 31x31 mm.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 200 vnt.
2. Prekių pristatymo terminas – iki 2017 m. kovo 1 d. dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-06 10:00 val.

 

2017-02-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Telefono ryšio aparatai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 32552100-8 „Telefono aparatai" (325).
Pirkimo objektą sudaro:
- Telefono atmintyje saugoma – ne mažiau 50 abonentų numerių ir ne daugiau 55 abonentų numerių.
- Perskambinimo galimybė – ne mažiau 20 numerių ir ne daugiau 25 numerių;
- Saugomas skambučių sąrašas – ne mažiau 50 numerių ir ne daugiau 60 numerių.
- Spalva – balta arba kita šviesi;
- Ragelio tipas – laidinis.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-03 14.00 val.

 

2017-01-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbų techninės priežiūros paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos, kodui – 71247000-1 ,,Statybos darbų priežiūra".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas skaidomas į 4 atskiras pirkimo objekto dalis, kiekvienai iš jų bus sudaroma atskira paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis. Perkančioji organizacija numato įsigyti melioracijos griovių remonto darbų techninės priežiūros paslaugas.
Objektų techninę dokumentaciją sudaro:
1. „Drenažo sistemos Nr.34 Šeimyniškių k. Sudeikių sen., Utenos raj. remonto darbai" techninis darbo projektas;
2. „Utenos rajono Antalgės k. v. dalies melioracijos griovių G-2, „Dėlinės up." ir juose esančių statinių remonto darbai" techninis darbo projektas;
3. „Utenos rajono Antalgės k. v. dalies Ringio up. ir Ešerinio up. melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai" techninis darbo projektas;
4. „Utenos rajono melioracijos griovių V-2, V-2-2-1, V-2-2-3, Versmyno up., V-2-2-5, V-2-2, Gr. Nr.2 ir juose esančių statinių remonto darbai" techninis darbo projektas.
Techninės priežiūros paslaugos tikslas yra suteikti kvalifikuotą profesionalią techninę pagalbą ir užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų patvirtintą projektą, darbų sutarties reikalavimus, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.
Teikdamas techninės priežiūros paslaugas, Paslaugų teikėjas bus atsakingas už atliekamų darbų, tiekiamų medžiagų kontrolę bei jų atitikimą projekto reikalavimams. Paslaugų teikėjas turės vykdyti techninės priežiūros funkcijas, vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai" bei sutarties su Užsakovu sąlygomis.
Techninės priežiūros paslaugos bus teikiamos remonto darbų vykdymo metu: paslaugos turi būti pradėtos po Sutarties įsiteisėjimo bei statybos darbų pražios ir teikiamos ne trumpiau nei iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.
I.2.2. Paslaugą atlikti per 5 mėnesius nuo Sutarties įregistravimo dienos Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora".
I.2.3. Sutartis galioja 6 mėnesius, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties Užsakovo registravimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos. Sutartis gali būti įvykdyta ir anksčiau nustatyto termino.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, viešojo pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 str. 14 p., 2 str. 15 d. 2 p., 16 str. nuostatomis bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-02-03 11:00 val.

 

2017-01-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai, BVPŽ kodas - 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Rašiklis metaliniu korpusu su touch funkcija.
2. Su uždengtuku.
3. Mėlynas tušas.
4. Brėžiamos linijos storis 0,7 mm.
5. Rašiklio spalva – pilka.
Pirkimo objekto apimtis:
1.Kiekis – 30 vnt.
Rašiklių pateikimo data iki 2017 m. vasario 17 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-31 10:00 val.

 

2017-01-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto paslaugos – žemdirbių ir žemės ūkio specialistų nuvežimas autobusu į parodą - seminarą ,,ką pasėsi.....2017" ir parvežimas atgal.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai – A2 - Sausumos transporto paslaugos (1), įskaitant šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus pašto transportą, kodui – 60171000-7 „Keleivinių automobilių nuoma su vairuotoju" (A2).
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkama transporto paslauga – žmonių nuvežimas į parodą – seminarą.
Numatomas maršrutas - Utenio a. 4, Utena - Noreikiškės, Kauno r., Noreikiškės, Kauno r. - Utenio a. 4, Utena. Numatomas bendras atstumas – ne mažiau 290 km, ne daugiau 350 km.
Numatomas keleivių skaičius ne mažiau 45 žmonės, ne daugiau 50 žmonių.
Numatoma transporto paslaugos trukmė ne mažiau 10 valandų, ne daugiau 14 valandų.
Numatoma paslaugos pradžia – 2017-03-31 7.00 val.
Numatoma paslaugos pabaiga – 2017-03-31 17.00 val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu žodine forma, pirkimo vykdytojo.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, punkto nuostatomis.

 

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-02-01 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

2017-01-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Keltuvų (liftų), pakėlimo įrengimų ir laiptų kopėjų neįgaliesiems eksploatavimo, priežiūros ir remonto paslaugos ".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 Priežiūros ir remonto paslaugos, kodui – 50800000-3 „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos".
Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) atskiras pirkimo objekto dalis:
1 pirkimo objekto dalis – Neįgalaus asmens kėlimo platformos priežiūros ir remonto paslaugos;
2 pirkimo objekto dalis – Mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) neįgaliesiems techninės priežiūros ir remonto paslaugos;
3 pirkimo objekto dalis – Lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems techninės priežiūros ir remonto paslaugos.
I pirkimo objekto dalis: Sutarties objektą sudaro neįgalaus asmens kėlimo platformos techninės priežiūros ir einamojo remonto paslaugos. Paslaugų apimtys:
Vieną kartą per mėnesį pagal sudarytą grafiką teikti Paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, Sutarties nuostatomis bei Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis.
Pašalinti dalinius kėlimo platformos sutrikimus darbo dienomis per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu). Daliniu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia ne daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos bei kuris nereikalauja keisti techninės įrangos dalių.
Pašalinti esminius kėlimo platformos sutrikimus per 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu), jei nereikia papildomai užsakyti įrangos dalių. Esminiu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos ir reikalingas įrangos (dalių) keitimas. Jei reikalinga užsakyti detales, toks sutrikimas gali būti šalinamas iki 5 darbo dienų, raštu informuojant Pirkėją.
Už remonto paslaugas bus apmokama pagal faktinį poreikį, pagal 1 valandos remonto paslaugų įkainį. Numatoma ne daugiau kaip 9 valandos.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II pirkimo objekto dalis: Sutarties objektą sudaro mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) techninės priežiūros ir einamojo remonto paslaugos. Paslaugų apimtys:
Vieną kartą per metus ne vėliau kaip iki liepos mėnesio 1 dienos teikti mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) techninės priežiūros paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, Sutarties nuostatomis bei Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis.
Pašalinti dalinius mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) darbo sutrikimus darbo dienomis per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu). Daliniu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia ne daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos bei kuris nereikalauja keisti techninės įrangos dalių.
Pašalinti esminius mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) darbo sutrikimus per 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu), jei nereikia papildomai užsakyti įrangos dalių. Esminiu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos ir reikalingas įrangos (dalių) keitimas. Jei reikia užsakyti detales, toks sutrikimas gali būti šalinamas iki 5 darbo dienų, raštu informuojant Pirkėją.
Už remonto paslaugas bus apmokama pagal faktinį poreikį, pagal 1 valandos remonto paslaugų įkainį. Numatoma ne daugiau kaip 45 valandos
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
III pirkimo objekto dalis: Sutarties objektą sudaro lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems techninės priežiūros ir einamojo remonto paslaugos. Paslaugų apimtys:
Vieną kartą per metus, ne vėliau kaip iki liepos 1 d., teikti lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems techninės priežiūros paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, šios Sutarties nuostatomis bei šios Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija" nurodytomis sąlygomis.
Pašalinti dalinius lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems darbo sutrikimus darbo dienomis per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu). Daliniu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia ne daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos bei kuris nereikalauja keisti techninės įrangos dalių. Pašalinti esminius lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems darbo sutrikimus per 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu), jei nereikia papildomai užsakyti įrangos dalių. Esminiu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos ir reikalingas įrangos (dalių) keitimas. Jei reikia užsakyti detalių, toks sutrikimas gali būti šalinamas iki 5 darbo dienų, raštu informuojant Pirkėją
Už remonto paslaugas apmokama pagal faktinį poreikį, pagal 1 valandos remonto paslaugų įkainį. Numatoma ne daugiau kaip 9 valandos.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaromos atskiros sutartys.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, raštu CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis.

 

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-01-30 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

2017-01-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Stiklo gaminys „Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusio miesto partnerystės ryšius įprasminantis ženklas – rodyklė".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 39299000-4 Stiklo gaminiai (392)
Pirkimo objektas – prekėss – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti stiklo gaminį „Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusio miesto partnerystės ryšius įprasminantis ženklas – rodyklė", įskaitant jo pagaminimą, atvežimą, pastatymą ir sumontavimą Utenio aikštėje, Utenoje, kurie maksimaliai atitiktų supaprastinto projekto konkurso "Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusių miestų partnerystės ryšius įprasminančio objekto sukūrimas" I vietos laimėtojo darbe Nr. 300779 pateiktą viziją ir koncepciją.
Stiklo gaminio – informacinio ženklo – preliminarūs gabaritai – apie 250 cm x 25 cm, rodyklės – 250 cm x 64 cm x 15 cm. Numatomas informacinio ženklo apšvietimas.
Stiklo gaminio – informacinio ženklo su rodykle medžiagiškumas: skaidrus grūdintas stiklas 6 mm, atitinkantis kokubės standartą LST EN 12150-1:2016 (ar lygiavertį) „Statybinis, termiškai grūdintas saugus natrio ir kalcio silikatinis stiklas", fototapetas su tekstu, vėliava su herbu.
Tiekėjas, gavęs užsakymą raštu (laisva forma) , įsipareigoja atvežti prekę į užsakyme nurodytą vietą ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Priėmus prekę, surašomas prekės priėmimo – perdavimo aktas. Tiekėjas privalo prekė sumontuoti sutartoje vietoje.
Sutartis sudaroma 9 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo šalių pasirašymo ir užregistravimo pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, viešojo pirkimo vykdytojui raštu CVP IS priemonėmis kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 92 str. 3 d. 6 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.5, 145.3. punkto nuostatomis.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-31 (imtinai).

 

2017-01-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Metalinis įrėmintas suvenyras „Sėdintis angelas ant pasagos", BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Aukštis ne mažiau 78 cm ne daugiau 80 cm;
2. Plotis ne mažiau 66 cm ne daugiau 78 cm;
3. Svoris ne mažiau 7 kg ne daugiau 7,5 kg;
4. Pagamintas iš metalo markės „stal 35".
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 1 vnt.
2. Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-30 10:00 val.

 

2017-01-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Darbo apmokėjimo reforma viešajame sektoriuje nuo 2017-02-01: valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai, premijos, pašalpos ir kompensacijos", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Mokymo paslaugos programa:
1.Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo taikymas nuo 2017-02-01;
2.Darbuotojų kategorijos;
1. Darbuotojų pareigybių skirstymas į lygius ir į grupes, darbo užmokesčio pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo sistema. Pareiginės algos bazinis dydis. Darbuotojų, dirbančių projektuose, darbo apmokėjimas;
4.Įstaigų vadovų ir vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo reglamentavimas;
5.2017 įstaigos darbo užmokesčio fondo korekcija dėl naujo įstatymo priėmimo;
6.Darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2017-01-01;
7.Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, už budėjimą;
8.Kasmetinis darbuotojų vertinimas ir jo įtaka darbo užmokesčio dydžio nustatymui.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 2.
2.Seminaras vyks 2017 m. vasario 1 d., Panevėžyje.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-30 10:00 val.

 

2017-01-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Sosnovskio barščio ir kitų invazinių augalų bei gyvūnų grėsmė aplinkai, naikinimas ir galimi finansiniai šaltiniai".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Seminaro tikslas – supažindinti savivaldybių įmonių, savivaldybių, seniūnijų darbuotojus su pavojingiausiomis invazinių augalų ir gyvūnų rūšymis (Sosnovskio barščiu, Baltažiede robinija, Uosialapiu klevu, Gausialapiu lubinu, Raukšlėtalapiu erškėčiu ir kt.), jų paplitimu, naikinimo būdais, sėkminga naikinimo praktika ir galimais finansavimo šaltiniais, siekiant vykdyti invazinių rūšių naikinimą.
Seminaro temos:
1. Invazinių augalų ir gyvūnų rūšys ir jų paplitimas;
2. Tarptautinė kovos su invazinėmis rūšimis praktika;
3. Geroji kovos su invazinėmis rūšimis praktika Lietuvoje;
4. Cheminių preparatų naudojimas kovoje su invazinėmis augalų rūšimis;
5. Naujausi kovos su Sosnovskio barščiu būdai ir praktika;
5. Teisinis invazinių rūšių reguliavimas ir galimi finansavimo šaltiniai.
Dalyvių skaičius – 2.
Paslaugas suteikti iki 2017-01-27.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-25 15.00 val.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Muzikinės programos atlikimo paslauga.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai – B26 – Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos (išskyrus paslaugų sutartis, skirtas radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimams, kai juos atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytai perkančiajai organizacijai nustatytus reikalavimus atitinkantis transliuotojas), kodui – 92312200-3 „Autorių, kompozitorių, skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų menininkų teikiamos paslaugos".
Pirkimo objektą sudaro:
Perkamos muzikinės programos atlikimo muzikiniu instrumentu iškilmingų santuokų registravimo metu paslaugos – ne mažiau 100 val., ne daugiau kaip 150 val.
Muzikinė programa bus atliekama pagal santuokų grafiką šeštadieniais ir pagal poreikį ketvirtadieniais. Ją atliks muzikantas santuokų registravimo metu civilinės metrikacijos skyriaus salėje. Muzikinis instrumentas – Kawai CN-23 Digital piano.
Sutarčiai bus taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
Sutartis bus sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta jai nepasibaigus vieną kartą vieniems kalendoriniams metams, pasirašant papildomą susitarimą tarp Vykdytojo ir Užsakovo. Bendras sutarties terminas – ne ilgesnis kaip 3 metai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, raštu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 straipsnio 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ - 962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių aktualios redakcijos 92.5., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-24 15:00 val.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikinų kelio ženklų įrengimas keliuose ir gatvėse žiemos šventės renginių metu.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233290-8 „Kelio ženklų montavimas" (45.23).
Sutarties objektą sudaro darbai – 1 vnt. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Sutarties objektą sudaro vertikalių kelio ženklų įrengimo darbai. Kelio ženklai įrengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-83 „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis taisyklėmis.
Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1. Pastatyti laikinus vertikalius kelio ženklus Utenos miesto gatvėse 27 vnt.
Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
1. Pastatyti laikinus vertikalius kelio ženklus Utenos rajono keliuose 28 vnt.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia per 5 dienas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu žodžiu, pirkimų vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2 punktų nuostatomis

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-23 (imtinai).

 

2017-01-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, Viešbučių ir restoranų paslaugos (B 17).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro apgyvendinimo paslaugos:
• Ne mažiau 3 žvaigždučių viešbutis;
• Vienvietis kambarys;
• Vilniuje;
• Su maitinimu: pusryčiais.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikiamo terminas – 2017-01-23-2017-01-24, 2017-01-24-2017-01-25, 2017-01-25-2017-01-26, 2017-01-26-2017-01-27.
2. Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-20 10:00 val.

 

2017-01-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pašto dėžutė.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 44422000-4 „Pašto dėžutės" (444).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti pašto dėžutė -1 vnt;
Paskirtis: korespondencijos perdavimui.
- Charakteristika: vertikali, rakinama durelių spynele, durelių skaičius – 1, viršuje su stogeliu, pagaminta iš ne mažiau kaip 0,8 mm plieno ar cinkuoto plieno lakšto, kuris atsparus rūdims.
- Matmenys: aukštis ne mažiau 290 mm ir ne daugiau 385 mm; plotis ne mažiau 240 mm ir ne daugiau 360 mm; storis ne mažiau 70 mm ir ne daugiau 100 mm.
- Spalva: pilka arba balta, dažyta milteliniais dažais.
Prekę pristatyti adresu: Daugailių mstl., Didžioji g. 48, 28414 Utenos r. sav.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-20 11.00 val.

 

2017-01-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Indai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Stiklinės, 50 vnt.:
1.1.Stiklinės talpa ne mažiau 300 ml ir ne daugiau 360 ml;
1.2.Stiklinės aukštis ne mažiau 13 cm ir ne daugiau 15 cm;
1.3. Stiklinės skersmuo ne mažesnis 6 cm ir ne didesnis 7 cm;
2. Arbatiniai šaukšteliai, 50 vnt.:
2.1. Arbatinis šaukštelis turi būti nerūdijančio plieno;
2.2. Šaukštelio ilgis ne mažiau 12 cm. ir ne daugiau 14 cm.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
2. Prekių kiekis – 100 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją

 

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-23 10:00 val.

 

2017-01-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Radijo ir televizijos paslaugos - straipsnio apie Utenos rajono sav. pasiekimus daugiabučių namų kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse sukūrimas ir publikavimas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Parengti ir išspausdinti informacinę – reklaminę publikaciją apie Utenos rajono savivaldybės pasiekimus daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse.
2. Publikacijos apimtis – vienas puslapis.
3. A4 formatas (1 psl.) išmatavimai: 210x297 mm, maketui reikia iš visų pusių po 5 mm užlaidoms
4. Tekstą iliustruoti nuotraukomis.
5. Talpinti ne mažiau kaip 1, ne daugiau kaip 5 nuotraukas.
6. Teksto apimtis: 4250 ženklų įskaitant tarpus (ne mažiau 1 MB).
7. Vidinių puslapių popierius Graphocote, 80 gsm.
8. Reikalingi atlikti darbai: teksto redagavimo, kalbos stilisto, dizainerio, maketuotojo, visos medžiagos (tekstas, foto ir kita vaizdinė medžiaga) parengimas spausdinimui.
9. Reklaminę – informacinę publikaciją parengti ir išspausdinti kokybiškai ir laiku.
10. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
11. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, parengti ir išspausdinti reklaminę – informacinę publikaciją apie Utenos rajono sav. pasiekimus daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse.
12. Galimybė skelbti publikaciją Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kultūrautenoje.lt/news.php.
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Paslauga suteikiama iki 2017 m. vasario 28 d.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-20 9.00 val.

 

2017-01-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kelio Ut-23, Utenos sen., Utenos r., remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233142-6 „Kelių remonto darbai" (45.23)
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Sutarties objektą sudaro statybos remonto darbai.
1. Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1.1. Suprofiliuoti esamą kelio dangą - ne mažiau 2400 m2, ne daugiau 2700 m2;
1.2. Pakloti ne mažiau 2400 m2, ne daugiau 2700 m2, 10 cm storio profiliuojamą sluoksnį iš mineralinių medžiagų mišinio, frakcija – 0/32 mm
2. Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
2.1. Sutankinti paklotą dangą, pravažiuojant greideriu viena vieta ne mažiau du kartus.
3. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 6 menesius.
5. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1 ir 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 5 mėnesius.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų vykdytojo.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-01-20 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

2017-01-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Saldutiškio pagrindinės mokyklos katilinės stogo remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26)
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Sutarties objektą sudaro statybos remonto darbai.
Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1. Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę, ne mažiau 70 m², ne daugiau 75 m²;
2. Grebėstavimas, naudojant pneumo įrankius, ne mažiau 70 m², ne daugiau 75 m²;
3. Medinių paviršių nutepimas antiseptiniu skiediniu, ne mažiau 17 m², ne daugiau 20 m²;
4. Šlaitinio stogo dengimas banguotais beasbesčio šiferio lakštais, ne mažiau 70 m², ne daugiau 75 m²;
5. Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, ne mažiau 8 m, ne daugiau 10 m;
6. Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, ne mažiau 3 m, ne daugiau 5 m;
7. Šlaitinio stogo laštakių įrengimas, ne mažiau 8 m, ne daugiau 10 m;
8. Šlaitinio stogo prieglaudų skardų profilių įrengimas, ne mažiau 24 m, ne daugiau 28 m
Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
1. Stogo iš asbestcementinių lapų išardymas, ne mažiau 70 m², ne daugiau 75 m²;
2. Prieglaudų iš skardos išardymas, ne mažiau 7 m², ne daugiau 8 m²;
3. Lietvamzdžių ir latakų su fasoniniais elementais nuardymas, ne mažiau 11 m, ne daugiau 13 m;
4. Grebėstų su tarpais išardymas, ne mažiau 70 m², ne daugiau 75 m²;
5. nventorinių pastolių įrengimas ir išardymas, ne mažiau 19 m², ne daugiau 21 m²;
6. Statybinių šiukšlių išvežimas, ne mažiau 2 t, ne daugiau 3 t
3. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 4 mėnesius.
5. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 3 mėnesius.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų vykdytojo.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-01-20 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2017-01-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I. 1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės paslaugos - Antstolio paslaugos.
Pirkimo objektą sudaro:
- 3 vnt. priteistos sumos išieškojimas iš Marijos Rodzevič, priteistos sumos išieškojimas iš Tomo Lašinsko ir prieteistos sumos išieškojimas iš Marijos Rodzevič.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-19 10.00 val.

2017-01-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Mokymai darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Praktiniai mokymai skirti darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų baze.
Dalyvių skaičius – 2.
Paslaugas suteikti iki 2017-01-23.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-19 (imtinai).

 

2017-01-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
1. Teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos administravimą.
2. Įslaptintų dokumentų administravimo organizavimas.
3. Įslaptintų dokumentų rengimas.
4. Įslaptintų dokumentų apskaita.
5. Įslaptintos dokumentacijos planas, įslaptintų bylų sudarymas.
6. Užbaigtų sudaryti įslaptintų bylų tvarkymas ir apskaita.
7. Įslaptintų dokumentų inventorizacija.
8. Įslaptintų dokumentų vertės ekspertizė, įslaptintų dokumentų, įslaptintų dokumentų kopijų sunaikinimas.
9. Dokumentų išslaptinimas.
Dalyvių skaičius – 2.
Paslaugą suteikti iki 2017 m. sausio 24 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-19 (imtinai).

2017-01-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Tvirtinimo lipdukai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 30194200-7 Tvirtinimo lipdukai, juostos ir plėvelės (301)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas skaidomas į 10 pirkimo objekto dalių.
I dalis – automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija, 1 automobilis.
II dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnija, 1 automobilis.
III dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnija, 1 automobilis.
IV dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija, 1 automobilis.
V dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija, 1 automobilis.
VI dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnija, 1 automobilis.
VII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija, 1 automobilis.
VIII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija, 1 automobilis.
IX dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija, 1 automobilis.
X dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija, 1 automobilis.
Automobiliams ženklinti lipdukų techninė specifikacija:
Lipdukai šoninėms automobilių durelėms ženklinti iš abiejų automobilio pusių.
Raidžių aukštis didžiųjų ne mažiau 75 mm, mažųjų ne mažiau 50 mm, storis ne mažiau 4 mm;
Tekste ne mažiau 25 raidžių, tekstas ant kiekvieno automobilio skirtingas.
Raidžių spalvą ir maketą parenka Tiekėjas;
Lipdukas atsparus vandeniui, šalčiui, paviršius laminuotas.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Lipdukus pagaminti ir suklijuoti ant automobilių iki 2017 m. kovo 1 d
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-19 (imtinai).

2017-01-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Raktų pakabukas su autoriniu maketu.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro raktų pakabukai su autoriniu maketu, atitinkamtys sekančias charakteristikas:
1. Dydis: plotis ne mažesnis kaip 27 mm ir ne didesnis kaip 29 mm, aukštis - ne mažesnis kaip 38 mm ir ne didesnis kaip 40.
2. Štampuotas.
3. Spalva – žalvario, tonuotas, lakuotas.
4. Iškilęs paviršius blizgus, įdubęs paviršius matinis.
5. Logo: pasaga + žiežirba + užrašas „UTENA"
6. Grandinėlė iš žalvario.
7. Žiedas raktams sukabinti iš žalvario.
8. Įpakavimas – plastikinė dėžutė su viduje aksomine pagalvėle, permatomu viršumi.
Pirkimo objekto apimtys:
Prekių kiekis – 100 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-19 (imtinai).

2017-01-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vertimo paslaugos žodžiu, BVPŽ kodas - 79540000-1 Vertimo žodžiu paslaugos (B27).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - paslaugos – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Vertimo paslaugos žodžiu iš anglų į lietuvių kalbą. Vertimo paslaugas teikti Utenoje, susitikimo su metu.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugos teikiamos ne mažiau 6 val. ir ne daugiau 7 val.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

2017-01-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dekoratyviniai stiklo gaminiai, BVPŽ kodas - 39299000-4 Stiklo gaminiai (392).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Dekoratyvinė stiklo pasaga su dėžute – 10 vnt.
2. Lietas stiklas su melchioro detalėmis. Pasagos aukštis: ne mažiau 10 cm ne daugiau 12 cm.
3. Dėžutė dirbtinės odos su išspaustu Utenos herbu ir užrašu „Utenos rajono savivaldybė".
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
Prekių kiekis – 10 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, raštu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, raštu, pirkimo vykdytojui.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-20 10:00 val.

2017-01-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Atminimo dovana „Laikrodis", BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Laikrodis automobilio rate, 1 vnt;
2. Skersmuo ne mažiau 35 cm ir ne daugiau 37 cm;
3. Svoris ne mažiau 2,2 kg ir ne daugiau 2,4 kg;
4. Laikrodis privalo būti su apšvietimu (laikrodžio skaičiai ir rodyklės šviečia tamsoje).
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekes pristatyti iki 2017 m. sausio 27 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-20 10:00 val.

 

2017-01-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

I.1. Pirkimo pavadinimas: Investicijų projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“  parengimo paslaugos.

 I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A11 – „Valdymo konsultacinės paslaugos ir susijusios paslaugos“, kodui –79421200-3 „Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos“ (A11).

Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.

Pirkimo objekto aprašymas:

Utenos rajono savivaldybės administracija planuoja vykdyti projektą, kurio metu, gavus Europos Sąjungos negrąžinamą subsidiją, ją panaudoti 4 ekologiškiems autobusams, atitinkantiems 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 30 punkto reikalavimus,  įsigyti. Detalesnė informacija pateikiama pridedamoje  „Investicijų projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“  paslaugų viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje“, Reikia parengti investicijų projektą, pagal kurį bus parinktas projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“   įgyvendinimo būdas. Teikėjas įsipareigoja suteikti investicijų projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“  pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ parengimo paslaugas.

Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 21 dienos nuo Sutarties įsigaliojimo.

Sutartis sudaroma žodžiu.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu žodžiu, viešojo pirkimo vykdytojui. 

II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-01-18 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2017-01-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Pieno produktai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15500000-3 „Pieno produktai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – Pieno produktai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai:
Numatomi preliminarūs kiekiai visam Sutarties laikotarpiui:
Pienas, Ne mažiau 5000 l ir ne daugiau 5200 l;
Grietinė, Ne mažiau 700 kg ir ne daugiau 800 kg;
Varškė, Ne mažiau 1600 kg ir ne daugiau 1800 kg;
Tepus riebalų mišinys, Ne mažiau 500 kg ir ne daugiau 560 kg;
Sviestas, Ne mažiau500 kg ir ne daugiau 600 kg;
Kefyras, Ne mažiau 1000 l ir ne daugiau 1200 l;
Varškės sūris, Ne mažiau 450 kg ir ne daugiau 500 kg;
Lydytas rūkytas sūris, Ne mažiau 200 kg ir ne daugiau 220 kg;
Fermentinis sūris, Ne mažiau 450 kg ir ne daugiau 500 kg;
Lydytas tepamas sūris su priedai, Ne mažiau 150 kg ir ne daugiau 180 kg;
Naminis varškės sūris su priedais, Ne mažiau 50 kg ir ne daugiau 60 kg;
Jogurtas, Ne mažiau 100 l ir ne daugiau 130 l;
Desertinis jogurtas su priedais, Ne mažiau 80 l ir ne daugiau 90 l;
Desertinė varškė su priedais, Ne mažiau 50 kg ir ne daugiau 55 kg;
Grietinėlė, Ne mažiau 5 kg ir ne daugiau 6 kg;
Glaistytas sūrelis su priedais, Ne mažiau 120 kg ir ne daugiau 150 kg;
Raugintos pasukos, Ne mažiau 200 l ir ne daugiau 230 l;
Varškės sūreliai be šokolado įvairių skonių, Ne mažiau 200 kg ir ne daugiau 230 kg;
Varškės desertinis sūris su įvairiais priedais, Ne mažiau 60 kg ir ne daugiau 65 kg;
Ekologiškas natūralus jogurtas, Ne mažiau 200 kg ir ne daugiau 300 kg.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
I.4. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
I.5. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.6. Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-01-18 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2017-01-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės Garbės piliečio ženklas, BVPŽ kodas - 44316400-2 Metalo dirbiniai (443).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Garbės piliečio ženklas, 4 vnt.:
Garbės piliečio ženklas gaminamas iš žalvalario ir tompako, dangos juvelyrinis emalis, auksavimas, sidabravimas. Ženklo pagrindas auksuota žvaigždė su tulpės formos spinduliais, pagrindo apačioje užrašas „Garbės pilietis", žvaigždės viduryje įmontuotas skydas, dengtas juvelyriniu mėlynos spalvos emaliu su sidabruota žvaigžde ir auksuota pasaga. Ženklas kabinamas ant 32 mm pločio muaro juostos, įpakavimas mėlynos spalvos odos pakaitalo dėžutė. Ženklo miniatiūra identiška ženklui tik sumažinta iki 15 mm diametro, tvirtinimas adatėle su drugelio formos užspaudimu.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 4 vnt.
2. Prekių pristatymo terminas – iki 2017 m. sausio 31 d. dienos.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, pirkimo vykdytojui.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-19 10:00 val.

 

2017-01-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos, Viešbučių ir restoranų paslaugos (B 17).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Meniu:
1. Salotos su mango vaisiumi, tigrinėm krevetėm ne mažiau 6 porc. Ir ne daugiau 7 porc.;
2. Kobijos žuvies karpačio ne mažiau 6 porc. ir ne daugiau 7 porc.;
3. Silkė Matjes su kelmučiais ne mažiau 6 porc. ir ne daugiau 7 porc.;
4. Liežuvio užpiltinė ne mažiau 15 porc. ir ne daugiau 16 porc.;
5. Karšti patiekalai:
5.1. Kepta anties šlaunelė ne mažiau 8 porc. ir ne daugiau 9 porc.;
5.2. Keptas sterkas su pistacijų padažu ne mažiau 7 porc. ir ne daugiau 8 porc.;
6. Kava ir arbata (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui, kava ruošiama individualia kiekvienam svečiui pagal pageidavimą) ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.;
7. Desertas, kurio bendras svoris vienam asmeniui turi būti ne mažiau kaip 100 g, ne mažiau 15 porc. ir ne daugiau 16 porc.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugos teikiamos – ne mažiau 15 ir ne daugiau 16 žmonių.
2. Paslaugų teikimo terminas – 2017 m. sausio 17 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-17 10:00 val.

 

2017-01-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Valstybės tarnautojų įvadinių mokymų seminaras.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
1. Viešojo administravimo subjektų sistema;
2. Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas;
3. Valstybės tarnyba ir jos reformos aktualijos;
4. Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimas ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai;
5. Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės;
6. Europos Sąjungos institucinė sąranga ir Europos Sąjungos teisės pagrindai;
7. Asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo vieno langelio principu organizavimas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
8. Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai bei priemonės
9. Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo žinių patikrinimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Mokymų trukmė – ne mažiau 36, ne daugiau 37 ak. valandų.
2. Dalyvių skaičius – 1.
Paslaugų suteikimo terminas –2017-01-16/2017-01-20.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-13 15:00 val.

2017-01-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I. 1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita".
Pirkimo objektą sudaro:
• Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2017 m.
• Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (projektas)- naujas
• NPD ir PNPD naujovės ir skaičiavimas 2017 m.
• Darbo laikas. Įprastas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas.
• Suminė darbo laiko apskaita.
• Priedų, priemokų, premijų apskaičiavimas ir apskaita.
• Garantijos ir kompensacijos.
• Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai.
• Atostogų rūšys ir jų apmokėjimas.
• Darbo apmokėjimo ypatumai dirbant viršvalandžius, naktį, poilsio ir švenčių dienomis.
• Darbo santykių nutraukimas. Išeitinė išmoka. Kompensacija už nepanaudotas atostogas.
• Išskaitos iš darbo užmokesčio.
• Atostoginių kaupimų sudarymas ir parodymas apskaitoje.
• Kompensacijos tarnybinių komandiruočių metu. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
• Autorinės sutartys. Jų rūšys. Autoriaus atlygis ir mokesčiai.
• Pajamų, gautų natūra pripažinimas ir įvertinimas.
• Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įtaka gyventojų pajamų apmokestinimui.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų teikimo terminas 2017 m. sausio 10 d.
2. Dalyvių skaičius – 1.
3. Vieta – Utena.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

2017-01-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - susitikimo savivaldybių finansų ir biudžeto padalinių vadovams.
Pirkimo objektą sudaro:
1. 2017 m. metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo naujovės, Praėjusių metų likučių panaudojimas; 2. Projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų įtraukimas į savivaldybės biudžetą;
2. Savivaldybių skolinimosi galimybės, paskolų įtraukimas (neįtraukimas) į savivaldybių biudžeto planus ir įvykdymo ataskaitas, 2017 m. skolinimosi naujovės, valstybės perskolinamos paskolos (gautos iš Finansų ministerijos) projektams įgyvendinti Finansų ministerijos atstovai;
3. Iždo apyvartos lėšų kontrolė;
4. Darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo dotacijos naudojimo naujovės,
5. Lėšų socialinei paramai: skyrimas 2017 m. ir 2018 m.
6. Pagrindinės problemos, nustatytos savivaldybėse, baigus 2015 m. valstybinį finansinį auditą.
7. Mokinio krepšelio metodika 2017 metais. Klasės krepšelis;
8. 2017 m. neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų teikimo terminas 2017 m. sausio 11-12 d.
2. Dalyvių skaičius - 2
3. Vieta – Kaunas.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

2017-01-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I. 1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - Savivaldybės iždo apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas" naujos redakcijos pristatymas. Pajamų grupavimas iždo veiklos rezultatų ataskaitoje, pagrindinės ir kitos veiklos pajamos;
2. Įplaukų gaunamų iš VĮ Turto bankas ir Nacionalinės žemės tarnybos už parduotą valstybinę žemę registravimas savivaldybės iždo apskaitoje. Apskaitos politikos keitimo registravimas iždo buhalterinėje apskatoje;
3. Rinkliavų ir kitų iždo pajamų apskaita. Finansavimo sąnaudų ir finansavimo sumų apskaita.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas. Finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ir pinigų srautų ataskaitos. Aiškinamasis raštas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas 2017-01-10.
2. Dalyvių skaičius - 1.
3. Vieta – Vilnius
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

2017-01-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mėsa (kiauliena, jautiena, paukštiena) ir mėsos gaminiai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15110000-2 „Mėsa", 15130000-8 „Mėsos gaminiai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Mėsa (kiauliena, jautiena, paukštiena) ir mėsos gaminiai"
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai:
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės >>>
I.4. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
I.5. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.6. Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2017-01-04 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-12-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Šviesoforo posto Aušros ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Perkamas šviesoforo posto Aušros ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje remontas. Atliekami darbai:
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Demontuoti esamo šviesoforo valdiklio (kontrolerio) valdymo plokštę CPU;
I.2.1.2. Sumontuoti naują valdymo plokštę CPU.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
I.2.2.1.Suprogramuoti šviesoforo valdiklio darbo ciklus.
Sutartis sudaroma žodžiu
Darbus atlikti iki 2017 m. vasario 28 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1 ir 145.3 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2017-01-03 10:00 val.

2016-12-23

 PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 23 Tyrimo ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas, kodas - 79714000-2 Stebėjimo paslaugos. Perkama paslauga kuri apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus ne ilgiau kaip per 48 valandas.
Vaizdo stebėjimo sistema (9 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga yra AB TEO LT nuosavybė.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Paslaugos teikiamos nuo 2016 m. gruodžio 28 d. iki 2017 m. kovo 3 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1 ir 145.3 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-27 10:00 val.

2016-12-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Keltuvų (liftų), pakėlimo įrengimų ir laiptų kopėjų neįgaliesiems eksploatavimo, priežiūros ir remonto paslaugos ".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 Priežiūros ir remonto paslaugos, kodui – 50800000-3 „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos".
Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) atskiras pirkimo objekto dalis:
1 pirkimo objekto dalis – Neįgalaus asmens kėlimo platformos priežiūros ir remonto paslaugos;
2 pirkimo objekto dalis – Mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) neįgaliesiems techninės priežiūros ir remonto paslaugos;
3 pirkimo objekto dalis – Lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems techninės priežiūros ir remonto paslaugos.
I pirkimo objekto dalis: Sutarties objektą sudaro neįgalaus asmens kėlimo platformos techninės priežiūros ir einamojo remonto paslaugos. Paslaugų apimtys:
Vieną kartą per mėnesį pagal sudarytą grafiką teikti Paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, Sutarties nuostatomis bei Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis.
Pašalinti dalinius kėlimo platformos sutrikimus darbo dienomis per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu). Daliniu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia ne daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos bei kuris nereikalauja keisti techninės įrangos dalių.
Pašalinti esminius kėlimo platformos sutrikimus per 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu), jei nereikia papildomai užsakyti įrangos dalių. Esminiu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos ir reikalingas įrangos (dalių) keitimas. Jei reikalinga užsakyti detales, toks sutrikimas gali būti šalinamas iki 5 darbo dienų, raštu informuojant Pirkėją.
Už remonto paslaugas bus apmokama pagal faktinį poreikį, pagal 1 valandos remonto paslaugų įkainį. Numatoma ne daugiau kaip 9 valandos.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II pirkimo objekto dalis: Sutarties objektą sudaro mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) techninės priežiūros ir einamojo remonto paslaugos. Paslaugų apimtys:
Vieną kartą per metus ne vėliau kaip iki liepos mėnesio 1 dienos teikti mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) techninės priežiūros paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, Sutarties nuostatomis bei Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis.
Pašalinti dalinius mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) darbo sutrikimus darbo dienomis per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu). Daliniu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia ne daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos bei kuris nereikalauja keisti techninės įrangos dalių.
Pašalinti esminius mobilių užkopėjų laiptais (laiptų kopiklių) darbo sutrikimus per 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu), jei nereikia papildomai užsakyti įrangos dalių. Esminiu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos ir reikalingas įrangos (dalių) keitimas. Jei reikia užsakyti detales, toks sutrikimas gali būti šalinamas iki 5 darbo dienų, raštu informuojant Pirkėją.
Už remonto paslaugas bus apmokama pagal faktinį poreikį, pagal 1 valandos remonto paslaugų įkainį. Numatoma ne daugiau kaip 45 valandos
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
III pirkimo objekto dalis: Sutarties objektą sudaro lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems techninės priežiūros ir einamojo remonto paslaugos. Paslaugų apimtys:
Vieną kartą per metus, ne vėliau kaip iki liepos 1 d., teikti lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems techninės priežiūros paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, šios Sutarties nuostatomis bei šios Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija" nurodytomis sąlygomis.
Pašalinti dalinius lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems darbo sutrikimus darbo dienomis per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu). Daliniu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia ne daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos bei kuris nereikalauja keisti techninės įrangos dalių. Pašalinti esminius lubinio keltuvo į/iš vežimėlio neįgaliesiems darbo sutrikimus per 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu), jei nereikia papildomai užsakyti įrangos dalių. Esminiu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos ir reikalingas įrangos (dalių) keitimas. Jei reikia užsakyti detalių, toks sutrikimas gali būti šalinamas iki 5 darbo dienų, raštu informuojant Pirkėją
Už remonto paslaugas apmokama pagal faktinį poreikį, pagal 1 valandos remonto paslaugų įkainį. Numatoma ne daugiau kaip 9 valandos.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaromos atskiros sutartys.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, raštu CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 84 str. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-12-27 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2016-12-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Raktų gamyba.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44522200-7 Raktai (445). Perkami raktai – 22 vnt. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro:
• raktai kabinetams:
• sidabrinės metalo spalvos;
• iš plieno;
• plokštinis raktas: buitinis.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120, 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-23 10:00 val.

2016-12-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Šviesoforo posto J. Basanavičiaus ir Aušros gatvių sankryžoje remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233294-6 "Šviesoforų montavimas" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Šviesoforo posto J. Basanavičiaus ir Aušros gatvių sankryžoje remontas.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
Statybos rūšis – paprastasis remontas.
Statybos vieta – Aušros ir J. Basanavičiaus gatvių sankryža, Utena.
Statybos tikslas: įrengti šviesoforo kontrolerį Aušros – J. Basanavičiaus gatvių sankryžoje.
Pagrindiniai darbai:
1.1. Demontuoti esamą šviesoforo valdiklį (kontrolerį);
1.2. Suremontuoti šviesoforo postą tokių parametrų:
1.2.1. Valdiklio maitinimo įtampa AC 220V + 10/- 15 %;
1.2.2. Darbinė temperatūra nuo -40C iki +70C;
1.2.3. Nominalus dažnis AC 50Hz +/-4 %;
1.2.4. Nominali darbinė įtampa AC 220 V +10/-15 %;
1.2.5. Korpuso klasė IP 54;
1.2.6. Sąlyginė drėgmė gali siekti 100 % esant 25C.
1.2.7. Sumontuoti modemo įrenginį;
1.2.8. Kiekvienas grandinės išėjimas turi būti apsaugotas individualiu saugikliu;
1.2.9. Valdiklyje sumontuoti papildomą maitinimo rozetę spintoje. Ji turi būti pajungta su atskiru saugikliu;
1.2.10. Sumontuoti laikrodį, raudonos, geltonos ir žalios šviesų kontrolę.
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
Suprogramuoti šviesoforo valdiklio darbo ciklus.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-12-23 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-12-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono Leliūnų miestelio Kauno gatvės apšvietimo tinklų remonto darbai. I etapas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45316110-9 Kelių apšvietimo įrenginių montavimas, priskiriamas papildomam kodui: 45231000-5 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1.1. Tranšėjos 1-2 kabeliams kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu - ne mažiau 235 m, ne daugiau 240 m;
1.2. Tranšėjos 1-2 kabeliams kasimas ir užpylimas rankiniu būdu - ne mažiau 100 m, ne daugiau 105 m;
1.3. Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas - ne mažiau 670 m, ne daugiau 680 m;
1.4. Žvyro – smėlio mišinio dangos įrengimas - ne mažiau 42 m2, ne daugiau 43 m2;
1.5. Grunto tankinimas - ne mažiau 300 m3, ne daugiau 305 m3;
I.2.2.Nepagrindiniai darbai, kuriuos atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Dvisluoksnės 10 cm asfaltbetonio dangos su pagrindais įrengimas - ne mažiau 40 m2, ne daugiau 42 m2;
2.2. Betoninių trinkelių dangos įrengimas - ne mažiau 20 m2, ne daugiau 21 m2.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 10, 21.5, 92.5, 120.2.3, 120.2.4.4, 145.2 ir 145.3 punkto nuostatomis ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. AĮ-1223.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-21 15:00 val.

2016-12-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos. Perkamos maitinimo paslaugos iki 30 žmonių. Maitinimo paslaugų meniu:
I.2.1. Sumuštiniai su kumpiu ir džiovintais pomidorais ne mažiau 22 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
I.2.2. Sumuštiniai su lašiša ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 24 vnt.
I.2.3. Sumuštiniai su dešra ir vyšniniais pomidorais ne mažiau 23 vnt. ir ne daugiau 27 vnt.
I.2.4. Krepšeliai su lašišos kremu ne mažiau 45 vnt. ir ne daugiau 50 vnt.
I.2.5. Vaisių asorti ne mažiau 1 padėklas ir ne daugiau 2 padėklai.
I.2.6. Kava ir arbata (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui, kava ruošiama individualiai kiekvienam svečiui pagal pageidavimą).
I.2.7. Sutikimo gėrimas (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui).
Maitinimo paslaugas suteikti 2016 m. gruodžio 22 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1 ir 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-21 16:00 val.

2016-12-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Darbo kalendoriai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 30192000-1 Biuro reikmenys. Perkami darbo kalendoriai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Kalendoriai lietuvių ir anglų kalbomis – 3 vnt.:
I.2.1.1. Dydis: ne mažesnis 297 x 210 mm ir ne didesnis kaip 300x215 mm;
I.2.1.2. Puslapių skaičius ne mažiau 144 ir ne daugiau 150.
I.2.1.3. Vidiniai lapai balti: 100 g/m²;
I.2.1.4. Atvartas skirtas visai savaitei;
I.2.1.5. Perforuoti lapų kampučiai;
I.2.1.6. Juostele pažymėti puslapiui;
I.2.1.7. Aukso spalvos kraštai;
I.2.1.8. Įrišimas: siūtas;
I.2.1.9. Viršelis: paminkštintas, dirbtinė oda.
I.2.2. Kalendorius lietuvių, latvių, anglų ir rusų kalbomis – 1 vnt.:
I.2.2.1. Dydis: ne mažesnis kaip 210 x 270 mm ir ne didesnis kaip 215 x 275 mm.;
I.2.2.2. Atvartas: savaitė, perforuoti lapų kampai, vardadieniai (lietuvių, latvių). Kiekviename atvarte- metų kalendorius;
I.2.2.3. Juostelė puslapiams žymėti;
I.2.2.4. Susegimas: siūtas;
I.2.2.5. Priedai: informaciniai puslapiai, spalvoti Europos ir Pabaltijo šalių žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams;
I.2.2.6. Viršelis: apsiūtas, paminkštintas dirbtinės odos (PU švelnus), su užapvalintais kampais;
I.2.2.7. Viršelio spalva – juoda.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120 ir 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-22 10:00 val.

2016-12-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Nekilnojamo turto kadastro ir registro bylų parengimas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A 14 paslaugų kategorijai ,,Pastatų valymo paslaugos ir nuosavybės valdymo paslaugos", kodui 70330000-3,,Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto kelių, (gatvių), kadastro ir registro bylų parengimas, vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių reikalavimais bei kelio (gatvės) kadastro duomenų bylos rengimo patvirtintomis taisyklėmis.
Parengtus kelio (gatvės) juostų kadastrinių matavimų planus derinti su Utenos miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriumi, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriumi, o Teritorijų planavimo įstatymo numatytais atvejais - su atitinkamomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir savo lėšomis pataisyti pagal pateiktas pastabas.Prieš pateikiant derinti planus aukščiau išvardytoms institucijoms, privaloma išankstinė VĮ „Registrų centras" patikra.
Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai atliekami pagal Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų pateiktas paraiškas (ne mažiau kaip penkias gatves). Terminai negali būti ilgesni nei 3 mėnesiai, gavus pradinius duomenis. Visus reikalingus duomenis ir jų teisinę registraciją Tiekėjas turi susirinkti pats.
Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų planus rengti skaitmenine ir spausdintine formomis.
Perduoti Kelio (gatvės) juostos kadastrinius matavimus Pirkėjui pagal atliktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.
Pateikti Pirkėjui 2 parengtas ir suderintas Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylas bei vieną papildomą egzempliorių (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Utenos skyriui).
Pateikti Užsakovui šių kelio (gatvės) juostos planų bylų kopijas bei šias bylas kompiuterinėje USB laikmenoje (dwg. Formate, LKS-94).
Planuojamos paslaugų apimtys per 36 mėn.:
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos ilgis ne mažiau 100-ne daugiau 1000) – nemažiau 30 – ne daugiau 40 m;
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos ilgis 1000 ir daugiau) - nemažiau 4 – ne daugiau 10 m;
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos plotas ne mažiau 1000-ne daugiau 5000) – ne mažiau 25 – ne daugiau 35 m2;
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos plotas 5000 ir daugiau) – ne mažiau 9 – ne daugiau 15 m2.
Paslaugų atlikimo vieta – Utenos rajonas, Lietuva.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Paslaugų teikimo pradžia – Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str., 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ – 962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-22 17:00 val.

2016-12-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Termosas su puodeliais reprezentacijai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami termosai su puodeliais reprezentacijai. Pirkimo objektą sudaro:
• Termosas ne mažiau 500 ml, ne daugiau 600 ml;
• Su dviem puodeliais;
• Neiloniniame dėkle matmenys ne mažiau 155x 250x90 mm;
• Su "Utenos miesto" logotipu ant dėklo.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 30 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1 ir 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-21 10:00 val.

2016-12-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Atminimo dovanėlės kalėdiniai atvirukai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkamos atminimo dovanėlės kalėdiniai atvirukai:
I.2.1. Kalėdinė atvirutė ne mažesnė kaip 115x150 mm ir ne didesnė kaip 120x155 mm.;
I.2.2. Lengta;
I.2.3. Dekoratyvinis popierius ne mažiau 300 g. ir ne daugiau 310 g.;
I.2.4. Spalva – mėlyna, metalo atspindys;
I.2.5. Graviruota;
I.2.6. Kalėdinė atvirutė turi būti įdėta į voką;
I.2.7. Vokas - dydis ne mažesnis kaip 170x170 ir ne didesnis kaip 180x180;
I.2.8. Voko spalva – bronza;
I.2.9. Vokas turi būti su Utenos herbu
I.2.10. Kiekis – atviručių ir vokų - 128 vnt.
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 23 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120 ir 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-21 10:00 val.

2016-12-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Anstolio paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21). Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro priteistos sumos išieškojimas iš Jurgio Juozevičiaus, priteistos sumos išieškojimas iš Virgilijaus Šileikos, priteistos sumos išieškojimas iš Vytauto Vaikučio.
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Paslaugas atlikti iki 20170-01-19. Planuojama sutarties pabaiga – 2017-02-19.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-12-20 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2016-12-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Pilies g. 14, Užpalių mstl., Utenos rajonas
4. Statybos tikslas: suremontuoti gimnazijos pastato senosios dalies stogo dangą, bei suremontuoti gimnazijos sporto salės stogo dangą, įrengiant apšiltinimo sluoksnį ir naują prilydomąją dangą.

4.1. Pagrindiniai darbai:
4.1.1. Atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: suremontuoti ritininėje dangoje „Pūsles" - ne mažiau 269 m2, ne daugiau 275 m2; įrengti pirmą šilumos izoliacinį denginį iš 160 mm storio akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti antrą šilumos izoliacinį denginį iš 40 mm storio kietos akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti pirmą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 578 m2, ne daugiau 580 m2; įrengti papildomą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti stogo konstrukcijos kaminėlius (deflektorius) - ne mažiau 6 vnt., ne daugiau 8 vnt.; cinkuota arba lygiaverte skarda apskardinti parapetus - ne mažiau 52 m2, ne daugiau 55 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti pakabinamus latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m2.
4.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
4.2.1. atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: nuvalyti ruloninę stogo dangą - ne mažiau 568 m2, ne daugiau 570 m2; nuardyti seną apskardinimą - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m; nuardyti lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m; nuardyti latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m.
4.2.2. išvežti statybines šiukšles - ne mažiau 3 t, ne daugiau 3,3 t.
5. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina bendroje pasiūlymo kainoje.
6. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-12-20 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-12-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščio „Utenis" prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama laikraščio „Utenis" prenumerata devynioms seniūnijoms. Pirkimo objektas skaidomas į 9 atskiras pirkimo objekto dalis:
1 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Kuktiškių seniūnijai.
2 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Sudeikių seniūnijai.
3 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Leliūnų seniūnijai.
4 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Vyžuonų seniūnijai.
5 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Daugailių seniūnijai.
6 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Utenos seniūnijai.
7 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Saldutiškio seniūnijai.
8 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Tauragnų seniūnijai.
9 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Užpalių seniūnijai.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-19 10:00 val.

2016-12-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Šilo g. 2, Vyžuonų miestelyje paprastojo remonto papildomi darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261210-9 Stogo dengimo darbai.
I.2.1. Reikia atlikti tokius darbus:
1. Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1.1. Sugrebestuoti ne mažiau 192 m, ne daugiau 195 m šlaitinių stogų 50x50 mm tašeliais;
1.2. Sugrebestuoti ne mažiau 30 m, ne daugiau 33 m šlaitinių stogų 25x50 mm tašeliais;
1.3. Įrengti ne mažiau 6,7 m2, ne daugiau 7,0 m2 karnizų;
1.4. Padengti ne mažiau 20 m2, ne daugiau 21 m2 medinių kampų paviršių „Dažyve" dažais du kartus;
1.5. Uždengti ne mažiau 0,4 m2, ne daugiau 0,6 m2 šlaitinio stogo banguotais beasbesčio šiferio lakštais.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriuos atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Suremontuoti šildymo katilą;
2.2. Sumontuoti 3 vnt. vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis;
2.3. Įrengti ir pabaigus darbus išardyti ne mažiau 82 m2, ne daugiau 84 m2 pastolių;
2.4. Įrengti ne mažiau 1 m, ne daugiau 2 m šlaitinio stogo kraigo;
2.5. Įrengti ne mažiau 8 m, ne daugiau 9 m šlaitinio stogo cinkuotos skardos vėjalenčių;
2.6. Išvežti ne mažiau 2 t, ne daugiau 2,1 t statybinių šiukšlių.
Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai;
Apmokėjimo terminas – 1 mėnuo.I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu kreipiantis į tiekėjus, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 142, 144.1 p. punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-16 15:00 val.

2016-12-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Sportiniai maišeliai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami reprezentacijai skirti sportiniai maišeliai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Aukštis mažiau 42 cm. ir ne daugiau 45 cm;
I.2.2. Plotis ne mažiau 35 cm. ir ne daugiau 40 cm;
I.2.3. Mėlynos arba raudonos spalvos;
I.2.4. Sportinis maišelis turi būti užtraukiamas virvele;
I.2.5. Sportinis maišelis turi būti neperšlampamas;
I.2.6. Nešiojamas kaip kuprinė;
I.2.7. Sportinio maišelio medžiaga – poliesteris;
I.2.8. Kiekis - 70 vnt.
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120 ir 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-16 10:00 val.

2016-12-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Ta-23 Tauragnų seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45221220-0 Pralaidos, 45233142-6 Kelių remonto darbai.
I.2.1. Reikia atlikti tokius darbus:
1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių ne mažiau 9 m. ilgio.
2. Įrengti kelio dangos sluoksnį iš smėlio – žvyro mišinio ne mažiau 10 m3.
Darbų atlikimo terminas – 1 mėnuo;
Apmokėjimo terminas – 1 mėnuo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu kreipiantis į tiekėjus, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 142, 144.1 p. punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-15 17:00 val.

2016-12-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vyturių progimnazijos sporto salės šviestuvų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45316000-5 Apšvietimo ir signalizacijos sistemų montavimo darbai, priskiriamas papildomam kodui - 31500000-1 Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
1. Demontuoti 50 vnt liuminescencinių šviestuvų;
2. Demontuoti ne mažiau 230 m, ne daugiau 232 m kabelio, nutiesto sienomis;
3. Demontuoti 1 apšvietimo skydelį;
4. Sumontuoti ne mažiau 120 m, ne daugiau 122 m iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių;
5. Nutiesti ne mažiau 150 m, ne daugiau 152 m kabelių vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse;
6. Sumontuoti ne mažiau 15 vnt, ne daugiau 16 vnt sujungimo dėžučių;
7. Sumontuoti ne mažiau 15 vnt, ne daugiau 16 vnt šviesos diodų lempų šviestuvų (šviestuvų apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kaip IP 66, LED šviesos šaltinio galia ne mažesnė kaip 160 W, atsparumo smūgio jėgai klasė ne mažesnė kaip IK 07, LED efektyvumas ne mažesnis kaip 120 lm/W, suteikiama ne mažesnė kaip 3 metų garantija);
8. Sumontuoti ne mažiau 3 vnt, ne daugiau 4 vnt hermetinių ir pusiau hermetinių jungiklių;
9. Sumontuoti vieną 36 modulių paskirstymo skydelį.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai, kuriuos atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
1. Suremontuoti ne mažiau 1,0 m2, ne daugiau 2,0 m2 vidinių tinkuotų paviršių;
2. Nuglaistyti ir nudažyti ne mažiau 1,0 m2, ne daugiau 2,0 m2 sienų.Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Sutarties pabaiga – po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia po 2 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 21.5, 92.5, 120.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-15 17:00 val.

2016-12-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklo S.Dariaus ir S.Girėno g. Utenoje remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45221220-0 Pralaidos, 45233142-6 Kelių remonto darbai.
I.2.1. Pirkimo objekte reikia atlikti tokius darbus
I.2.1.1. Pagrindiniai darbai:
1. Nuotekų tinklo vamzdyno iš plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių 200 mm skersmens paklojimas sausame grunte, kai tranšėjos gylis iki 2 m., ne mažiau 20 m ir ne daugiau 23 m. ilgio;
2. Plastikinių nuotekų šulinių 425 mm skersmens ir iki 2 m gylio 2 vnt. sumontavimas.
I.2.1.2. Nepagrindiniai darbai:
1. Komunikacinių žymėjimo ženklų 2 vnt. pastatymas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu kreipiantis į tiekėjus, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 142, 144.1 p. punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-15 15:00 val.

2016-12-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyriniai dovanų maišeliai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami suvenyriniai dovanų maišeliai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Matmenys: ne mažiau 255 mm x 360 mm x 90 mm, ne daugiau 260 mm x 365 mm x 95 mm;
I.2.2. Vertikalus;
I.2.3. Spalvingumas 4+0;
I.2.4. Maketas su Utenos logo, laminuoti matiniu arba blizgiu laminatu;
I.2.5. Mėlynos spalvos virvelinės rankenėlės;
I.2.6. Sutvirtintas dugnas ir rankenėlių sritis
I.2.7. Popierius, baltas kreidinis;
I.2.8. Kiekis - 100 vnt.
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120 ir 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-14 10:00 val.

2016-12-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rankų darbo keramikinės vazos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44111300-4 „Keramikos dirbiniai". Perkamos rankų darbo keramikinės vazos:
• Spalva: žalia.
• Medžiagos: molis dengta glazūra.
• Vienetiniai rankų darbo gaminiai
• Aukštis: ne mažiau 45 cm ir ne daugiau 55 cm.
• Plotis: ne mažiau 15 cm ir ne daugiau 25 cm.
• Kiekis 3 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-14 10:00 val.

2016-12-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės administracijos archyvo patalpų remonto darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai, priskiriamas papildomam kodui: 31532900-3 Liuminescenciniai šviestuvai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Nugruntuoti ne mažiau 39 m2, ne daugiau 41 m2 lubų.
1.2. Nudažyti ne mažiau 39 m2, ne daugiau 41 m2 lubų.
1.3. Nugruntuoti ne mažiau 76 m2, ne daugiau 78 m2 sienų voleliu.
1.4. Nutepti ne mažiau 3,8 m2, ne daugiau 4,2 m2 sienų cemento – kalkių skiediniu.
1.5. Nudažyti ne mažiau 76 m2, ne daugiau 78 m2 sienų emulsiniais dažais.
1.6. Išbetonuoti ir nušlifuoti ne mažiau 39 m2, ne daugiau 41 m2 grindų.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami subrangovai:
1.7. Nuvalyti ne mažiau 39 m2, ne daugiau 41 m2 dažytų lubų.
1.8. Sumontuoti 4 vnt. 2 lempų liuminescencinių šviestuvų.
1.9. Nuvalyti ne mažiau 76 m2, ne daugiau 78 m2 sienų.
1.10. Pakloti ne mažiau 19 m, ne daugiau 21 m dviejų – trijų gyslų laidų paruoštuose kanaluose.
1.11. Sumontuoti 1 elektros jungiklį.
1.12. Sumontuoti 1 elektros rozetę.
Sutarties pabaiga – po 2 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia per 1 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 21.5, 92.5, 120.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-09 15:00 val.

2016-12-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Sistelos informacinio programinio komplekso „Sąmata" programinės įrangos ir normatyvinės duomenų bazės priežiūra.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A7 – „Kompiuterių ir susijusios paslaugos", kodui – 72267000-4 Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos.
Paslaugos, kurias turi atlikti paslaugų Vykdytojas:
1. praplėsti informacinio programinio komplekso „Sąmata" programinės įrangos ir normatyvinės duomenų bazės darbo vietų skaičių nuo dviejų iki keturių darbo vietų;
2. teikti informacinio komplekso „Sąmata" dviejų esamų ir dviejų naujų darbo vietų programinės įrangos ir normatyvinės duomenų bazės priežiūrą bei atnaujinimus;
3. informacinio komplekso ir normatyvinės duomenų bazės „Sąmata" programinių klaidų taisymas bei sklandaus programinės įrangos darbo užtikrinimas.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena, numatoma Sutarties pabaiga - po 36 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Paslaugos turi būti suteiktos per 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 21.5, 92.5, 120.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-09 15:00 val.

2016-12-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pakabinamų ir pastatomų stendų remonto paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 27 – Kitos paslaugos, kodui – 98390000-3 Kitos paslaugos. Perkamos pakabinamų ir pastatomų stendų remonto paslaugos. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Pakabinamų ir pastatomų stendų kamštinės medžiagos uždėjimas.
I.2.2. Matmenys ne mažiau 80x120 cm ir ne daugiau 90x130 cm
I.2.3. Kiekis – 4 vnt.
Paslaugas atlikti iki 2016 m. gruodžio 29 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1 ir 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-12 10:00 val.

2016-12-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kalėdiniai dovanų rinkiniai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami kalėdiniai dovanų rinkiniai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Medus stikliniame indelyje – 100 g. su logo „UTENA" ant indelio;
I.2.2. Įvairių vaisių saldainiai – juostelės – 100 g. įpakuotos ekologinėje dėžutėje.
I.2.3. Rinkinys turi būti įpakuotas ekologiniame maišelyje.
I.2.4. Kiekis 20 vnt.
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120, 120.2.4.2, 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-12 10:00 val.

2016-12-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Biuro kėdės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 39100000-3 Baldai. Perkamos biuro kėdės. Trumpas pirkimo objekto aprašymas:
I.2.1. Biuro kėdės – 1 vnt:
I.2.1.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.1.1.1. Su ratukais.
I.2.1.1.2. Su porankiais.
I.2.1.2. Aukštis: ne mažiau 1060 mm ir ne daugiau 1150 mm
I.2.1.3. Plotis: ne mažiau 600 mm ir ne daugiau 620 mm
I.2.1.4. Aukštis iki sėdimos vietos: ne mažiau 430 mm ir ne daugiau 550 mm;
I.2.1.5. Maksimalus išlaikomas svoris: nuo 110 kg iki 150 kg
I.2.1.7. Sėdima dalis: natūrali oda, juoda spalva.
I.2.1.8. Kėdės mechanizmas: Tiltinis.
I.2.1.9. Garantija - ne mažiau 2 metai.
I.2.2. Kėdės lankytojams – 12 vnt:
I.2.2.1. Kėdė be ratukų, su porankiais.
I.2.2.2. Metalinis korpusas.
I.2.2.3. Sėdima dalis: eko oda.
I.2.2.4. Spalva - juoda.
I.2.2.5. Kėdės tipas: be slidžių.
I.2.2.5. Kėdės išmatavimai:
I.2.2.5.1. plotis ne mažiau 50 cm, ne daugiau 53 cm.
I.2.2.5.2. gylis ne mažiau 50 cm, ne daugiau 58 cm.
I.2.2.5.3. aukštis ne mažiau 92 cm.
I.2.2.5.4. Aukštis sėdimos dalies: ne mažiau 460 mm ir ne daugiau 480 mm;
I.2.2.6. Garantija - ne mažiau 2 metai.
I.2.3. Biuro kėdės – 4 vnt:
I.2.3.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.3.1.1. Su ratukais.
I.2.3.1.2. Su porankiais.
I.2.3.2. Aukštis: ne mažiau 950 mm ir ne daugiau 1130 mm
I.2.3.3. Plotis: ne mažiau 450 mm ir ne daugiau 460 mm
I.2.3.4. Maksimalus išlaikomas svoris: nuo 90 kg iki 120 kg
I.2.3.5. Sėdima dalis: audinys, juoda spalva.
I.2.3.6. Reguliuojamas aukštis.
I.2.3.7. Garantija - ne mažiau 2 metai.
I.2.4. Biuro kėdės – 4 vnt:
I.2.4.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.4.1.1. Su ratukais: plastikiniai.
I.2.4.1.2. Su porankiais plastmasiniais, reguliuojamais.
I.2.4.2. Aukštis: ne mažiau 1070 mm ir ne daugiau 1170 mm
I.2.4.3. Plotis: ne mažiau 600 mm ir ne daugiau 640 mm
I.2.4.4. Maksimalus išlaikomas svoris: nuo 90 kg iki 150 kg
I.2.4.5. Sėdima dalis: eko oda, juoda spalva.
I.2.4.6. Ergonomiškai išlenkta forma, atitinkanti žmogaus anatominę kūno formą
I.2.4.7. Kryžmė: plastmasinė
I.2.4.8. Mechanizmas: tiltinis svyravimo
I.2.4.9. Sėdimos dalies aukščio reguliavimas
I.2.4.10. Garantija - ne mažiau 2 metai.
I.2.5. Biuro kėdė – 1 vnt:
I.2.5.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.5.1.1. Su ratukais.
I.2.5.1.2. Su porankiais.
I.2.5.2. Aukštis: ne mažiau 1170 mm ir ne daugiau 1270 mm
I.2.5.3. Aukštis iki sėdimosios vietos ne mažiau 450 mm, ne daugiau 550 mm
I.2.5.4. Plotis: ne mažiau 600 mm ir ne daugiau 610 mm
I.2.5.5. Gylis: ne mažiau 500 mm ir ne daugiau 530 mm
I.2.5.5. Maksimalus išlaikomas svoris: nuo 90 kg iki 150 kg
I.2.5.6. Sėdima dalis: eko oda, juoda spalva.
I.2.5.7. Kryžmė: metalinė
I.2.5.8 Mechanizmas: tiltinis
I.2.5.9. Garantija - ne mažiau 2 metai.
Prekę pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-12 10:00 val.

2016-12-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinių prenumerata 2017 m.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama:
I.2.1. Aukštaitiškas formatas – 1 egz.
I.2.2. Lietuvos rytas – 1 egz.
I.2.3. Gimtoji kalba – 1 egz.
I.2.4. Laikraštis „Utenos apskrities žinios" – 1 egz.
I.2.5. Laikraštis „Utenis" – 1 egz.
I.2.6. Laikraštis „Utenos diena" – 1 egz.
I.2.7. Savaitraščio „AAM aktualijos" prenumerata (apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos – 1 egz.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (nauja redakcija 2015-02-23 Nr. AĮ-174) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-09 16:00 val.

2016-12-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinio „Savivaldybių žinios" prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama:
I.2.1. Leidinio „Savivaldybių žinios" prenumerata, 12 mėn., 2 egz.
I.2.2. Elektroninės versijos PDF formatu Savivaldybių žinios, 12 mėn., – 25 egz.
„Savivaldybių žinios" - vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (nauja redakcija 2015-02-23 Nr. AĮ-174) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-09 16:00 val.

2016-12-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras viešųjų ryšių specialistams.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 24 – Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. Pirkimo objektą sudaro, temos:
• Komunikacijos strategija: kaip paviešinti gerus darbus;
• Kauno mero įvaizdis: kaip verslo principus pritaikyti viešajame sektoriuje;
• Aiški žinia: penki žingsniai jai suformuluoti;
• Praktinė užduotis: žinios formulavimas ir jos pristatymas. Pasisakymai filmuojami ir analizuojami;
• Kaip efektyviai reklamuotis internete?
Dalyvių skaičius – 1.
Mokymų trukmė 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 punkto nuostatomis.

2016-12-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ultragarsiniai švilpukai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185). Pirkimo objektas – prekės 20 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro:
Ultragarsiniai automobiliniai žvėrių baidymo švilpukai:
• Skleidžia ne mažiau iki 400 m skirtingais dažniais skirtingiems Europos miškų gyvūnams.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristato Perkančiajai organizacijai per 5 dienas, po žodinio sandėrio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-08 11:00 val.

2016-12-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kondicionierius.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 39717200-3 Oro kondicionavimo prietaisai. Perkamas kondicionierius:
• Šildymo galia ne mažiau 3,8 kw;
• Šaldymo galia ne mažiau 3,6 kw;
• Šaldymo efektyvumas ne mažiau 5,1;
• Žemas triukšmo lygis;
• Savaiminė diagnostika;
• Autorestartas;
• Distancinis valdymo pultas;
• 24 val. taimeris;
• Automatinis režimas;
• Energijos taupimas ne mažiau 10 proc., ne daugiau 40 proc.;
• Energijos sąnaudų klasė A+;
• Turbo režimas;
• Naktinis režimas;
• Ne mažiau 6 pakopų oro valdymo filtras bazinėje komplektacijoje;
• Veikia ne mažiau nuo -22 iki +46 lauko oro temperatūros;
• Tikslus temperatūros palaikymas.
Prekių kiekis –1 vnt.
Sutartis sudaroma 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Prekės pateikiamos per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-12 10:00 val.

2016-12-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Archyvavimo dėžė.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44316400-2 Metalo dirbiniai. Perkama archyvavimo dėžė. Trumpas pirkimo objekto aprašymas:
I.2.1. Dėžė su dangčiu;
I.2.2. Be rankenėlių;
I.2.3. Matmenys ne mažesni kaip 35x30x10 ir ne didesni kaip 37x30x10 cm;
I.2.4. Gaminama iš ne mažesnio kaip 0.3 mm storio plieno skardos.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekę pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-08 10:00 val.

2016-12-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Spec. drabužiai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –18100000-0 „Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai" (181).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti spec. drabužiai:
1. Moteriškos žieminės striukės su gaubtu ir kišenėmis – 4 vnt.
1.1 Išmatavimai: XL*165 cm – 2 vnt.
1.2 Išmatavimai: XXL*175 cm – 2 vnt.
1.3 Striukių viršutinis audinys, pašiltinimas ir pamušalas – 100 % poliesteris;
1.4 Atsparumas drėgmei iš išorės: ne mažiau 4500 mm ir ne daugiau 5000 mm;
1.5 Drėgmės išgarinimas iš viršaus: ne mažiau 2800 g/kv. m per 24 val. ir ne daugiau 3000 g/kv. m per 24 val.
1.6 Vienakryptis stambus užtrauktukas, uždengtas užsegamu atlapu su impresuojamomis spaudėmis;
1.7 Spalva – tamsi.
2. Darbiniai batai su išmaunamu pašiltinimu be apsaugų – 4 poros;
2.1 Batų dydžių numeriai: 38, 39, 40, 41.
2.2 Batų aukštis ne mažiau 20 cm ir ne daugiau 27 cm;
2.3 Atsparūs vandeniui ir šalčiui;
2.4 Tvirtas ir atsparus slydimui padas.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių, 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-08 11.00 val.

2016-12-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pašto dėžutė.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 44422000-4 „Pašto dėžutės" (444).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti pašto dėžutė -1 vnt;
Paskirtis: korespondencijos perdavimui.
- Charakteristika: vertikali, rakinama durelių spynele, durelių skaičius – 1, viršuje su stogeliu, pagaminta iš ne mažiau kaip 0,8 mm plieno ar cinkuoto plieno lakšto, kuris atsparus rūdims.
- Matmenys: aukštis ne mažiau 290 mm ir ne daugiau 385 mm; plotis ne mažiau 240 mm ir ne daugiau 360 mm; storis ne mažiau 70 mm ir ne daugiau 100 mm.
- Spalva: pilka arba balta, dažyta milteliniais dažais.
Prekę pristatyti adresu: Daugailių mstl., Didžioji g. 48, 28414 Utenos r. sav.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-08 10.00 val.

2016-12-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15800000-6 „Įvairūs maisto produktai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – Įvairūs maisto produktai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai >>>
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
I.4. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
I.5. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.6. Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-12-06 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-12-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas Apgyvendinimo paslaugos, kodui – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas – 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Apgyvendinimo paslaugos Vilniuje:
• Vienvietis kambarys su patogumais: dušas, tualetas;
• Netoli Finansų ministerijos mokymų centro;
Pirkimo objekto apimtys:
1.Žmonių skaičius – 1.
2.Apgyvendinimo terminas – 2016-12-05-2016-12-06, 2016-12-06-2016-12-07.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis, siūloma vykdyti mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-02 16:00 val.

2016-12-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai kvalifikacijos tobulinimo pagal III modulio programą „Asministracinių gebėjimų tobulinimas", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Procesų planavimas ir organizacijos valdymo struktūros diagnostika;
• Laiko valdymas;
• Personalo valdymas;
• Tarnybinis etiketas ir protokolas – profesinio elgesio normos;
• Dalykinis bendravimas, derybų ir interviu vedimo įgūdžiai;
• Komandinio darbo organizavimas ir stiprinimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
2.Mokymų trukmė – 24 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis, siūloma vykdyti mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-02 11:00 val.

2016-12-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai „Statybos teisinio reguliavimo esminiai pokyčiai ir praktinio taikymo ypatumai", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Svarbiausi pokyčiai statinių projektavimo srityje:
• Reikalavimai projektus rengiantiems asmenims;
• Reikalavimai projekto sprendiniams;
• Projektinių sprendinių viešinimas;
• Projektavimo darbų peradvimas;
• Statybos įstatymo nauja redakcija. Esminiai pokyčiai;
• Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimai;
• Konsoliduotų statybos techninių reglamentų apžvalga.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 3.
2.Mokymų trukmė – 5 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis, siūloma vykdyti mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-05 16:00 val.

2016-12-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Katilinės cirkuliacinis siurblys.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –42122100-1 „Skysčių siurbliai" (421).
Pirkimo objektą sudaro:
Cirkuliacinis siurblys karšto ir šalto vandens cirkuliavimui katilinėje.
Pagrindiniai reikalavimai:
1. Keraminis veleno sandariklis ir radialiniai guoliai.
2. Nerūdijančio plieno rotoriaus kamera ir guolių plokštė.
3. Siurblio korpusas iš ketaus medžiagos.
4. Galia – ne mažiau 4W.
5. Darbinis slėgis – ne mažiau 6 bar.
6. Skysčio temperatūros diapazonas nuo -10˚C iki +110˚C.
7. Kėlimo aukštis – ne mažiau 1 m. ir ne daugiau 8 m.
9. Montažinis ilgis – ne mažiau 170 mm. ir ne daugiau 180 mm.
10. Prekei suteikiama gamyklinė garantija – ne mažiau nei 2 metai.
11. Prekę pristatyti adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-12-02 14.00 val.

2016-11-29

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto langų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas, priskiriamas papildomam kodui - 45442100-8 Dažymo darbai.
I.2.1. Pirkimo objektas išskiriamas į 3 pirkimo objekto dalis:
I.2.1.1. 1 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Kauno g. 16 - 26, Utenoje, langų keitimo darbai.
1. Pagrindiniai darbai:
1.2. Sumontuoti baltos spalvos ne mažiau 8,1 m2, ne daugiau 8,6 m2 plastikinių langų (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas ne mažiau 1,4 W/m2K).
1.2. Hermetizuoti ne mažiau 21 m, ne daugiau 21,5 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti ne mažiau 4,4 m, ne daugiau 4,7 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti ne mažiau 4,6 m2, ne daugiau 5,0 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti ne mažiau 15,4 m, ne daugiau 15,7 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti ne mažiau 4,6 m2, ne daugiau 4,9 m2 sienų;
1.7. Užtaisyti ne mažiau 15,4 m, ne daugiau 16,4 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti ne mažiau 8,1 m2, ne daugiau 8,3 m2 senų langų su palangėmis.
I.2.1.2. 2 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Taikos g. 14-15, Utenoje, langų keitimo darbai.
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Sumontuoti baltos spalvos ne mažiau 5,5 m2, ne daugiau 6,0 m2 plastikinių langų (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas ne mažiau 1,4 W/m2K).
1.2. Hermetizuoti ne mažiau 13,5 m, ne daugiau 14 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti ne mažiau 3,9 m, ne daugiau 4,2 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti ne mažiau 2,9 m2, ne daugiau 3,2 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti ne mažiau 10 m, ne daugiau 11 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti ne mažiau 2,9 m2, ne daugiau 3,2 m2 sienų;
1.7. Užtaisyti ne mažiau 10 m, ne daugiau 11 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti ne mažiau 5,5 m2, ne daugiau 6 m2 senų langų su palangėmis.
I.2.1.3. 3 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Vaižganto g. 22 - 427, Utenoje, langų keitimo darbai.
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Sumontuoti baltos spalvos ne mažiau 4,7 m2, ne daugiau 5,2 m2 plastikinių langų (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas ne mažiau 1,4 W/m2K).
1.2. Hermetizuoti ne mažiau 9,2 m, ne daugiau 9,7 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti ne mažiau 3,1 m, ne daugiau 3,4 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti ne mažiau 1,8 m2, ne daugiau 2,1 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti ne mažiau 6,1 m, ne daugiau 6,4 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti ne mažiau 1,8 m2, ne daugiau 2,1 m2 sienų;
1.7. Užtaisyti ne mažiau 6,1 m, ne daugiau 7,1 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti ne mažiau 4,7 m2, ne daugiau 5,2 m2 senų langų su palangėmis.
I.2.1.4. 4 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Smėlio g. 19 – 535, Utenoje, langų keitimo darbai.
2. Pagrindiniai darbai:
1.1. Sumontuoti baltos spalvos ne mažiau 10,8 m2, ne daugiau 11,3 m2 plastikinių langų (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas ne mažiau 1,4 W/m2K);
1.2. Hermetizuoti ne mažiau 23,7 m, ne daugiau 24,2 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti ne mažiau 7,8 m, ne daugiau 8,1 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti ne mažiau 4,8 m2, ne daugiau 5,1 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti ne mažiau 15,9 m, ne daugiau 16,9 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti ne mažiau 4,8 m2, ne daugiau 5,1 m2 sienų;
1.7. Užtaisyti ne mažiau 15,9 m, ne daugiau 16,9 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti ne mažiau 10,8 m2, ne daugiau 11,3 m2 senų langų su palangėmis.
Darbus atlikti iki 2017-01-31.
Sutartys dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies sudaromos atskirai. Sutartys sudaromos žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu kreipiantis į tiekėjus, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2, 142, 144.1 p. punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-30 16:00 val.

2016-11-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:

I.1. Pirkimo pavadinimas: Saldutiškio pagrindinės mokyklos katilinės stogo remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45261910-6 Stogų remontas. Perkamas Saldutiškio pagrindinės mokyklos katilinės stogo remontas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę, ne mažiau 70 m², ne daugiau 75 m²;
I.2.1.2. Grebėstavimas, naudojant pneumo įrankius, ne mažiau 70 m², ne daugiau 75 m²;
I.2.1.3. Medinių paviršių nutepimas antiseptiniu skiediniu, ne mažiau 17 m², ne daugiau 20 m²;
I.2.1.4. Šlaitinio stogo dengimas banguotais beasbesčio šiferio lakštais, ne mažiau 70 m², ne daugiau 75 m²;
I.2.1.5. Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, ne mažiau 8 m, ne daugiau 10 m;
I.2.1.6. Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, ne mažiau 3 m, ne daugiau 5 m;
I.2.1.7. Šlaitinio stogo laštakių įrengimas, ne mažiau 8 m, ne daugiau 10 m;
I.2.1.8. Šlaitinio stogo prieglaudų skardų profilių įrengimas, ne mažiau 24 m, ne daugiau 28 m;
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Stogo iš asbestcementinių lapų išardymas, ne mažiau 70 m², ne daugiau 75 m²;
I.2.2.2. Prieglaudų iš skardos išardymas, ne mažiau 7 m², ne daugiau 8 m²;
I.2.2.3. Lietvamzdžių ir latakų su fasoniniais elementais nuardymas, ne mažiau 11 m, ne daugiau 13 m;
I.2.2.4. Grebėstų su tarpais išardymas, ne mažiau 70 m², ne daugiau 75 m²;
I.2.2.5. Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas, ne mažiau 19 m², ne daugiau 21 m²;
I.2.2.6. Statybinių šiukšlių išvežimas, ne mažiau 2 t, ne daugiau 3 t.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 4 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, ir baigia po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-30 11:00 val.

2016-11-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Elektros prekės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –31527200-8 „Lauko šviesos" (315).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti gatvių apšvietimo lempos:
- Gyvsidabrio DRL-250 W, E-40 – 10 vnt;
- Natrio 150 W, E-40- 10 vnt;
- Natrio 70 W, E-27- 20 vnt;
- Geležies 70 W, E-27-10 vnt.
Prekes planuojama įsigyti iki 2016-11-30.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių, 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-28 10.00 val.

2016-11-25

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 09111100-1 „Akmens anglis" (091).
Pirkimo objektą sudaro:
I pirkimo objekto dalis – Tauragnų seniūnijai – 5 tonos;
II pirkimo objekto dalis – Sudeikių seniūnijai – 3 tonos;
III pirkimo objekto dalis – Utenos seniūnijai – 5 tonos;
IV pirkimo objekto dalis – Kuktiškių seniūnijai – 10 tonų.
Perkamos akmens anglies savybės:
1. Frakcija - ne mažiau 50, ne daugiau 150 mm.
2. Drėgnumas - ne daugiau 15 %.
3. Peleningumas - ne daugiau 9,5 %.
4. Sieros kiekis - ne daugiau 0,8 %.
5. Kaloringumas - ne mažiau kaip 5500 kkal/kg, ne daugiau 7000 kkal/kg.
Prekes pristatyti:
I pirkimo objekto daliai Musteikio g. 35, Taurganai, 28018, Utenos r.
II pirkimo objekto daliai Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., 28039, Utenos r.
III pirkimo objekto daliai Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav.
IV pirkimo objekto daliai Aukštaičių g. 1, Kuktiškių mstl., 28021 Utenos r.
Prekes pristatyti nurodytais adresais iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma raštu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, raštu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-29 11.00 val.

2016-11-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščio „Verslo žinios" prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama laikraščio „Verslo žinios" prenumerata 9 mėnesiams, 2 egz.
„Verslo žinios" - vienintelis verslo naujienų laikraštis Lietuvoje. Kiekviename numeryje aktualijos, kurios padės susidaryti vaizdą, kuo šiuo metu gyvena Lietuva ir pasaulis.
Laikraštis pristatomas antradieniais-penktadieniais, išskyrus valstybines šventes.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (nauja redakcija 2015-02-23 Nr. AĮ-174) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-28 10:00 val.

2016-11-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinių prenumeratos paslaugos 2017 m. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 79980000-7 – „Prenumeratos paslaugos" (A15).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Laikraščių, žurnalų, savaitraščių prenumerata 2017 m. – 76 egz.: Savaitraščio „Žaliasis pasaulis" prenumerata ekologinio švietimo tikslu – 15 egz.; Žurnalas „Žurnalas apie gamtą" – 29 egz.; Žurnalas „Lututė" – 25 egz.; Leidinys „Miškai" –7 egz.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120 .2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-28 09:00.

2016-11-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Įvažiavimo keliuko ir stovėjimo aikštelių prie Aukštakalnio progimnazijos adresu Taikos g. 44, Utena remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45223300-9 "Automobilių stovėjimo aikštelių statybos darbai" (45.22).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Įvažiavimo keliuko ir stovėjimo aikštelių prie Aukštakalnio progimnazijos adresu Taikos g. 44, Utena remonto darbai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Taikos g. 44 , Utena.

I.3. Pagrindiniai darbai:
Įrengti ne mažiau 228 m, ne daugiau 234 m 150x300 mm skersmens betoninių bortų;
Iškasti ne mažiau 19 m3, ne daugiau 21 m3, II grupės grunto ekskavatoriumi;
Iškasti ne mažiau 1,9 m3, ne daugiau 2,1 m3 II grupės grunto rankiniu būdu;
Įrengti ne mažiau 9,9 m3, ne daugiau 10,1 m3 apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį;
Įrengti ne mažiau 209 m2, ne daugiau 215 m2 dvisluoksnį 20 cm storio pagrindą iš žvyro skaldos mišinio 0/45;
Įrengti ne mažiau 670 m2, ne daugiau 680 m2 6 cm storio viensluoksnės AC 16 PD asfaltbetonio dangos;
Atliekant asfaltavimo darbus, paaukštinti 9 vnt šulinio angų;
Įrengti ne mažiau 68 m2, ne daugiau 74 m2 10 cm storio šaligatvių pagrindų iš smėlio – žvyro mišinio;
Įrengti ne mažiau 68 m2, ne daugiau 74 m2 500x500x700 mm betono plytelių šaligatvio dangos.
I.4. Nepagrindiniai darbai:
Išardyti ne mažiau 228 m, ne daugiau 234 m betoninių bortų;
Išardyti ne mažiau 68 m2, ne daugiau 74 m2 betono plytelių šaligatvio dangos;
Išfrezuoti ne mažiau 436 m2, ne daugiau 442 m2 asfaltbetonio dangos;
Išvežti ne mažiau 30 t statybinių šiukšlių.

I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-11-25 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-11-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai reprezentacijai, BVPŽ kodas – 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Tušinukas reprezentacijai:
• Su užrašu "Utena"
• Su Utenos miesto vaizdu;
• Spalva balta;
• Išmatavimai ne mažiau 135x16 cm;
• Rašalo spalva mėlyna;
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 200 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatymas – prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-21 16:00 val.

2016-11-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Biuro kėdės, BVPŽ kodas – 39100000-3 Baldai, 39112000-0 Kėdės (391).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – į pirkimo dalis neskaidomas.
Perkama prekės, atitinkančios šiuos parametrus:
1. Biuro kėdės – 1 vnt:
1.1. Biuro kėdės tipas:
1.1.1. Su ratukais.
1.1.2. Su porankiais.
1.2. Aukštis: ne mažiau 1060 mm ir ne daugiau 1150 mm
1.3. Plotis: ne mažiau 600 mm ir ne daugiau 620 mm
1.4. Aukštis iki sėdimos vietos: ne mažiau 430 mm ir ne daugiau 550 mm;
1.5. Maksimalus išlaikomas svoris: nuo 110 kg iki 150 kg
1.7. Sėdima dalis: natūrali oda, juoda spalva.
1.8. Kėdės mechanizmas: Tiltinis.
1.9. Garantija - ne mažiau 2 metai.
2. Kėdės lankytojams – 12 vnt:
2.1. Kėdė be ratukų, su porankiais.
2.2. Metalinis korpusas.
2.3. Sėdima dalis: eko oda.
2.4. Spalva - juoda.
2.5. Kėdės tipas: be slidžių.
2.5. Kėdės išmatavimai:
2.5.1. plotis ne mažiau 50 cm, ne daugiau 53 cm.
2.5.2. gylis ne mažiau 50 cm, ne daugiau 58 cm.
2.5.3. aukštis ne mažiau 92 cm.
2.5.4. Aukštis sėdimos dalies: ne mažiau 460 mm ir ne daugiau 480 mm;
2.6. Garantija - ne mažiau 2 metai.
3. Biuro kėdės – 4 vnt:
3.1. Biuro kėdės tipas:
3.1.1. Su ratukais.
3.1.2. Su porankiais.
3.2. Aukštis: ne mažiau 950 mm ir ne daugiau 1130 mm
3.3. Plotis: ne mažiau 450 mm ir ne daugiau 460 mm
3.4. Maksimalus išlaikomas svoris: nuo 90 kg iki 120 kg
3.5. Sėdima dalis: audinys, juoda spalva.
3.6. Reguliuojamas aukštis.
3.7. Garantija - ne mažiau 2 metai.
4.Biuro kėdės – 4 vnt:
4.1. Biuro kėdės tipas:
4.1.1. Su ratukais: plastikiniai.
4.1.2. Su porankiais plastmasiniais, reguliuojamais.
4.2. Aukštis: ne mažiau 1070 mm ir ne daugiau 1170 mm
4.3. Plotis: ne mažiau 600 mm ir ne daugiau 640 mm
4.4. Maksimalus išlaikomas svoris: nuo 90 kg iki 150 kg
4.5. Sėdima dalis: eko oda, juoda spalva.
4.6. Ergonomiškai išlenkta forma, atitinkanti žmogaus anatominę kūno formą
4.7. Kryžmė: plastmasinė
4.8. Mechanizmas: tiltinis svyravimo
4.9. Sėdimos dalies aukščio reguliavimas
4.10. Garantija - ne mažiau 2 metai.
5. Biuro kėdė – 1 vnt:
5.1. Biuro kėdės tipas:
5.1.1. Su ratukais.
5.1.2. Su porankiais.
5.2. Aukštis: ne mažiau 1170 mm ir ne daugiau 1270 mm
5.3. Aukštis iki sėdimosios vietos ne mažiau 450 mm, ne daugiau 550 mm
5.4. Plotis: ne mažiau 600 mm ir ne daugiau 610 mm
5.5. Gylis: ne mažiau 500 mm ir ne daugiau 530 mm
5.5. Maksimalus išlaikomas svoris: nuo 90 kg iki 150 kg
5.6. Sėdima dalis: eko oda, juoda spalva.
5.7. Kryžmė: metalinė
5.8 Mechanizmas: tiltinis
5.9. Garantija - ne mažiau 2 metai.
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Prekės pristatomos per 15 dienų nuo Sutarties žodinio sudarymo. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 15 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-25 16:00 val.

2016-11-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės, Leliūnų socialinės globos namų lauko rūbų džiovyklos rekonstrukcijos darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui 45211350-7 – „Daugiafunkcių pastatų statybos darbai", (45.21).
Pirkimo objektą sudaro:
Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1.1 atlikti esamos lauko rūbų džiovyklos rekonstrukciją , tam reikia: įrengti – ne mažiau 12 vnt., ne daugiau 14 vnt. gręžtinių pamatų, pamatai armuojami armatūros strypais – ne mažiau 0,1 t, ne daugiau 0,12 t, pamatų betonavimui reikia – ne mažiau 0,3 m3, ne daugiau 0,4 m3, pamatuose sumontuojamos įdėtinės detalės - ne mažiau 0,06 t, ne daugiau 0,08 t; įrengti medinių , arba lygiavertės medžiagos, konstrukcijų karkasą – ne mažiau 1,2 m3, nedaugiau 1,4 m3; įrengti grebėstus - ne mažiau 21 m2, ne daugiau 23 m2; įrengiamas šlaitinis stogas iš plieninės profiliuotos skardos, arba lygiavertės medžiagos lakštų - ne mažiau 21 m2, ne daugiau 23 m2; sienų karkasą aptaisyti su tarpais medinėmis, arba lygiavertės medžiagos, dailylentėmis - ne mažiau 32 m2, ne daugiau 35 m2; medinius paviršius nutepti antiseptiku - ne mažiau 103 m2, ne daugiau 105 m2; medinius paviršius nutepti dažyve - ne mažiau 103 m2, ne daugiau 105 m2; iš skardos profilių, arba lygiavertės medžiagos įrengti kraigą - ne mažiau 5,6 m, ne daugiau 6 m; įrengti vėjalentes - ne mažiau 6,8 m, ne daugiau 7 m; karnizus aptaisyti medinėmis, arba lygiavertėmis lentomis - ne mažiau 1,8 m, ne daugiau 1,9 m.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
2.1. atlikti demontavimo darbus, tam reikia: demontuoti medines konstrukcijas - ne mažiau 53 m2, ne daugiau 55 m2; demontuoti šaligatvio betono plytelių dangą - ne mažiau 14 m2, ne daugiau 16 m2;
2.2. įrengti betoninių trinkelių dangą, tam reikia: įrengti smėlio – žvyro mišinio pagrindą - ne mažiau 14 m2, ne daugiau 16 m2, gruntas privalo būti sutankintas; įrengti betoninių trinkelių dangą - ne mažiau 14 m2, ne daugiau 16 m2, siūlės turi būti užpiltos cementiniu skiediniu..
2.3. Išvežti statybines šiukšles, ne mažiau 2 t, ne daugiau 2,1 t.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 3 (trijų) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos .
Rangovas Darbus atlieka ir baigia per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120., 92.5 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-24 11.00 val.

2016-11-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Slaugos vonios įrenginys neįgaliesiems.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekės kodui 44411200-6 – „Vonia", (444).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Išoriniai išmatavimai: ilgis ne mažiau 95 cm, ne daugiau 100 cm, plotis ne mažiau 69 cm, ne daugiau 75 cm, aukštis ne mažiau 100 cm, ne daugiau 105 cm.
2. Talpa ne mažiau 180 L, ne daugiau 200 L.
3. Į komplektą įeina:
3.1. termostatinis maišytuvas su temperatūros fiksatoriumi;
3.2. dušo galva įmontuota į vonią su ilga žarna;
3.3. hidromasažo funkcija, reguliuojanti hidromasažo intensyvumą mygtuko pagalba, oro purkštukų ciklo trukmė ne mažiau 20 min, su automatiniu išjungimu;
3.4. įsikibimo rankenos-2 vnt.
4.Turi būti pagaminta iš stiklo pluošto.
5. Garantija: ne mažiau 1 metai.
6. Sertifikatas: pažymėta SE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.
7. Užsakytas prekes pardavėjas pristato savo transportu, adresu: Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, Liepų g. 1., Leliūnų mstl., Utenos r. iki 2016 m gruodžio 10 d. ir pajungia prie esamų kanalizacijos ir vandens įvadų.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120., 92.5 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-24 10.00 val.

2016-11-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Triviečiai minkštasuoliai, kodui – 39100000-3 Baldai (391).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Trys triviečiai minkštasuoliai, atitinkantys techninius parametrus:
• Audinys: dirbtinės odos atsparumas ne mažiau 100 000 apsisukimų pagal Martindeil skalę;
• Audinio medžiaga juodos spalvos;
• Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminta iš ne mažiau 25 mm storio MDP;
• Išmatavimai: ilgis ne mažiau 700 mm ne daugiau 800 mm, sėdimos dalies aukštis ne mažiau 400 mm ne daugiau 450 mm;
• Padengtas ne mažiau 120 mm storio pakietintu porolonu, suformuotu į patogią išlenktą nugarėlę ir sėdimąją dalį, iš visų pusių apsiūtos dirbtinės odos;
• Kojelės metalinės, su minkštais padukais, saugančiais grindų dangą.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Kiekis – 3.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatomos per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.

 

2016-11-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15300000-1 „Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai >>>

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
I.4. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
I.5. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.6. Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-11-25 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-11-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vertimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 27 – Kitos paslaugos, kodui – 79530000-8 Vertimo raštu paslaugos. Perkama vertimo paslaugos raštu iš lietuvių į italų kalbą. Apimtis – 5 lapai.
Vertimo paslaugas atlikti iki 2016 m. gruodžio 5 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.4 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-24 10:00 val.

2016-11-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Valdomi tinklo maršrutizatoriai 24 portų (4 vnt.).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 32420000-3 Tinklo įranga (324)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Numatomi pirkti valdomi tinklo maršrutizatoriai 24 portų, atitinkantys sekančius parametrus:
Įrenginio tipas – 26 portų valdomas (Advanced Network Management tipo raba analogiškas) tinklo šakotuvas (montuojamas į 19" spintą, metalinis korpusas)
Portai – 24x10/100/1000+2 x combo Gigabit SFP (mini-GBIC))
QoS, IPv4/IPv6 palaikymas, Auto Voice VLAN palaikymas
Šifravimo algoritmo tipas – MD5
Charakteristikos – perjungimo (switching capacity): ne mažiau 38,69 Mpps; peradresavimo (forwarding performance) (64-byte packet size): ne mažiau 52 Gpps
Autentifikacijos metodas – RADIUS arba analogiškas
Flash atmintis – ne mažiau 16 MB
Operatyvinė atmintis – ne mažiau 128 MB
Nutolusio administravimo protokolai – SNMP, RMON, HTTP, TFTP
Būsenos indikatoriai – linkų aktyvumo, portų transmisijos greičio
MAC adresų lentelės dydis – ne mažiau 8000
Montavimo į 19" spintą detalių rinkinys
Prekių tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu žodžiu, viešojo pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-11-23 (09.00 val.), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-11-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dūmų ventiliatorius.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –39714110-4 „Ištraukimo ventiliatoriai" (397).
Pirkimo objektą sudaro:
- Ventiliatorius kanalinis, ašinis;
- Įėjimo anga ne mažiau 199 mm, ne daugiau 201 mm;
- Išėjimo anga ne mažiau 199 mm, ne daugiau 201 mm;
- Sparnuotė metalinė;
- Korpusas metalinis;
- Korpuso ilgis ne mažiau 215 mm, ne daugiau 220 mm;
- Maitinimo įtampa ne daugiau 230 V;
- Galingumas ne mažiau 0,5 KW, ne daugiau 1,2 KW.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių, 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-18 9.00 val.

2016-11-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Keraminė vaza, kodui – 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Keramikinė vaza:
• Glazūruota ornamentais, išskirtinio dizaino ne mažiau 32x24 cm, ne daugiau 45x25 cm, 1 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekės – 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Preke pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis, siūloma vykdyti mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-17 16:00 val.

2016-11-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras veiksmingesnė teisėkūra, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Analizuojamas teisės aktų projektų rengimo procesas, ir pasitelkiant konkrečius pavyzdžius, aptariamos atskiros Lietuvos teisės aktuose numatytos teisėkūros priemonės bei jų potencialas;
• Analizuojami tokie teisėkūros instrumentai kaip prioritetinė teisėkūros iniciatyva, teisinio reguliavimo koncepcija, konsultavimasis su visuomene, poveikio vertinimas, administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo stebėsena.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
2.Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis, siūloma vykdyti mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-16 16:00 val.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Austa juosta.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –19000000-6 „Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys" (190).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti austa juosta - 3 vnt;
1. Su užrašu „Jubiliejaus proga".
2. Austa iš medvilnės/akrilo siūlų.
3. Lietuvių tautiniais motyvais.
4. Ilgis ne mažiau 1,80 m ir ne daugiau 2,00 m.
5. Plotis ne mažiau 0,10 m. ne daugiau 0,13 m.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-16 10.00 val.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –44510000-8 „Įrankiai" (445).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Grėblys- vėduoklė, virbai iš plastiko, be koto – 8 vnt.
2. Kirvis, metalinis, medienos skaldymui, su kotu - 1 vnt.
3. Kastuvas, plastikinis su kotu, sniegui kasti, darbinis plotis ne mažiau 48 cm ir ne daugiau 50 cm.
4. Kibiras, talpa ne mažiau 18 ltr., ir ne daugiau 20 ltr., pagamintas iš plastiko - 2 vnt.
5. Krūmų kirtiklis (mečetė), metalinis, svoris ne mažiau 600 g. ir ne daugiau 650 g., su medine arba polipropileno rankena, ne trumpesnė kaip 23 cm ir ne ilgesnė nei 25 cm – 2 vnt.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-17 9.00 val.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ekologiški suvenyrai – tušinuko ir pieštuko rinkinys su dėkliuku. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 – „Dovanos ir apdovanojimai" (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Numatoma pirkti ekologiškus suvenyrus – tušinuko ir pieštuko rinkinys su dėkliuku ne mažiau kaip 100 vnt. ir ne daugiau kaip 110 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, viešojo pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-17 12:00.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Katilinės cirkuliacinis siurblys.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –42122100-1 „Skysčių siurbliai" (421).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Keraminis veleno sandariklis ir radialiniai guoliai.
2. Nerūdijančio plieno rotoriaus kamera ir guolių plokštė.
3. Siurblio korpusas iš ketaus medžiagos.
4. Galia – ne mažiau 65 W ir ne daugiau 70 W.
5. Darbinis slėgis – ne mažiau 9 bar. ir ne daugiau 10 bar.
6. Skysčio temperatūros diapazonas nuo +25˚C iki +110˚C.
7. Kėlimo aukštis – ne mažiau 5 m. ir ne daugiau 6 m.
8. Siurblio našumas – ne mažiau 50 l/min. ir ne daugiau 55 l/min.
9. Montažinis ilgis – ne mažiau 170 mm. ir ne daugiau 180 mm.
10. Prekei suteikiama gamyklinė garantija – ne mažiau nei 2 metai.
11. Prekę pristatyti adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-17 11.00 val.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kondicionierius.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 39717200-3 Oro kondicionavimo prietaisai. Perkamas kondicionierius:
• Šildymo galia ne mažiau 3,8 kw;
• Šaldymo galia ne mažiau 3,6 kw;
• Šaldymo efektyvumas ne mažiau 5,1;
• Žemas triukšmo lygis;
• Savaiminė diagnostika;
• Autorestartas;
• Distancinis valdymo pultas;
• 24 val. taimeris;
• Automatinis režimas;
• Energijos taupimas ne mažiau 10 proc., ne daugiau 40 proc.;
• Energijos sąnaudų klasė A+;
• Turbo režimas;
• Naktinis režimas;
• Ne mažiau 6 pakopų oro valdymo filtras bazinėje komplektacijoje;
• Veikia ne mažiau nuo -22 iki +46 lauko oro temperatūros;
• Tikslus temperatūros palaikymas.
Prekių kiekis –1 vnt.
Sutartis sudaroma 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Prekės pateikiamos per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-21 10:00 val.

2016-11-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Sniego valymas nuo Vyžuonų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių paslauga.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai –A16 – „Sniego valymo nuo seniūnijos vietinės reikšmės ir kelių barstymo paslaugos", kodui – 90620000-9 „Sniego valymo paslaugos" (A16).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Sniego valymo paslaugos turi būti atliekamos Vyžuonų seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių, kurių ilgis 91,03 kilometro (Seniūnijos vietinės reikšmės viešieji keliai nurodyti pridedamame priede). Vidutiniškai sniego valymo paslaugų kiekis planuojamas ne mažiau kaip 85 km ir ne daugiau kaip 90 km.
2. Priklausomai nuo poreikio ir faktinių aplinkybių, paslaugų apimtis ir jų atlikimo pradžią nustato Vyžuonų seniūnijos seniūnas ar seniūną pavaduojantis darbuotojas. Atlikus paslaugas, pasirašomas atliktų paslaugų priėmimo aktas, nurodant paslaugų apimtį, pradžią, pabaigą. Suvestinį atliktų paslaugų aktą už praeitą mėnesį paslaugų teikėjas pateikia iki kito mėnesio 5 dienos.
3. Užsakymą valyti nuo kelių sniegą gali pateikti seniūnas ar seniūną pavaduojantis darbuotojas elektroniniu paštu ar faksu ar telefonu.
4. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už užsakymo priėmimą, asmenų sąrašą ir jų telefonų, fakso ir elektroninio pašto veikimą. Bent vienu mobilaus telefono numeriu turi būti galimybė pateikti užsakymą, bet kuriuo paros laiku (vėliau surašant užsakymą el. paštu ar faksu). Pirkėjui pateikus užsakymą el. paštu ar faksu, laikoma, kad užsakymas pateiktas tinkamai.
5. Užsakovas sniego valymo užsakymą pateikia prieš 3 valandas iki paslaugų suteikimo pradžios, bet ne anksčiau kaip 7.00 val. Sniego valymą pradėti Vyžuonų miestelyje, o po to - kituose keliuose.
6. Esant poreikiui, per vieną dieną paslaugų Teikėjas turi užtikrinti ne mažiau kaip 30 km kelių valymo.
7. Sniego valymo paslaugos turi būti atliekamos su specializuota technika (ratinis traktorius su buldozeriu, vikšrinis traktorius su buldozeriu, savaeigis ratinis krautuvas, greideris), kuriai atlikta techninė apžiūra. Sniego valymo technikos variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 60 kW (80 AJ).
8. Nuvalyto kelio dalies plotis turi būti ne mažesnis kaip 4,5 m.
9. Paslaugų Teikėjas turi valyti sniegą ta apimtimi, kurią nustato Užsakovas (nepriklausomai nuo numatomų valyti kelių ilgio).
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-15 9.00 val.

2016-11-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Da-03 Daugailių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių ne mažiau 6 m ilgio.
I.2.2. Įrengti kelio dangos sluoksnį iš smėlio-žvyro mišinio ne mažiau 10 m3.
I.2.3. Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 12 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-15 10:00 val.

2016-11-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "URSA pastato vidaus patalpų remonto darbai ( poilsio kambario įrengimas)".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45453000-7 „Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai" (45.45).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - URSA pastato vidaus patalpų remonto darbai ( poilsio kambario įrengimas).
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Utenio a 4 , Utena.

I.3. Pagrindiniai darbai:
Atlikti patalpų paprastojo remonto bendrastatybinius darbus: įrengti pakabinamų lubų karkasą, ne mažiau 12 m2, ne daugiau 13 m2; aptaisyti lubų karkasą gipso kartono arba lygiavertėmis plokštėmis, ne mažiau 12 m2, ne daugiau 13 m2; įrengti lengvų profilių karkasą pertvaroms, ne mažiau 8 m2, ne daugiau 9 m2; pritvirtinti gipso kartono, arba lygiavertes plokštes prie karkaso, ne mažiau 8 m2; ne daugiau 9 m2; suremontuoti sienų tinką, ne mažiau 2 m2; ne daugiau 3 m2; sienų paviršių nugruntuoti sukibimą gerinančiu gruntu, ne mažiau 2 m2, ne daugiau 3 m2; aptaisyti sienas glazūruotomis plytelėmis, ne mažiau 2 m2, ne daugiau 3 m2; sumontuoti ventiliacijos groteles; sutvirtinti armuojančiais kampais vidines siena, ne mažiau 8 m, ne daugiau 9 m; lubose plokščių sandūras užtaisyti specialiu glaistu, ne mažiau 2 m, ne daugiau 3 m; lubų gipso plokštes užtaisyti specialiuoju glaistu, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m; lubas nuglaistyti, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m; lubas nugruntuoti, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m; lubas nudažyti, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m.
I.4. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
Atlikti vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimo darbus: sumontuoti nuotekų persiurbimo siurblinę; sumontuoti 160 mm skersmens plastikinių, arba lygiaverčių kanalizacijos vamzdžių, ne mažiau 15 m, ne daugiau 16 m; prijungti nuotekų vamzdyną prie veikiančių nuotekų tinklų; įrengti vandentiekio tinklus iš plastikinių arba lygiaverčių vamzdžių, ne mažiau 30 m, ne daugiau 31 m; įrengti vandentiekio ventilius, ne mažiau 6 vnt., ne daugiau 7vnt.; įrengti praustuvą; įrengti maišytuvą.
Atlikti elektros instaliacijos įrengimo darbus: nutiesti sienose paruoštose vagose trijų gyslų laidus, ne mažiau 45 m, ne daugiau 50 m; įrengti rozetę; įrengti 4 lempų liuminescensinius, arba lygiaverčius 2 vnt. šviestuvų; įrengti 3 vnt. šviestuvų su kaitrinėmis, arba lygiavertėmis lempomis; įrengti vienos lempos, montuojamą pakabinamose lubose, liuminescensinį, arba lygiavertį šviestuvą.
Atlikti ventiliacijos įrengimo darbus: tarpaukštinėje perdangoje iškirsti skylę vamzdynams; išardyti mūro sienos, ne mažiau 0,5 m3, ne daugiau 08 m3; nutiesti ventiliatoriui elektros laidus, ne mažiau 10 m, ne daugiau 12 m; įrengti ortakyje kanalinį, arba lygiaverti ventiliatorių; įrengti gofruotus, arba lygiaverčius ortakius, diametras iki 250 mm, ne mažiau 6 m, ne daugiau 8 m; sumontuoti ventiliacijos groteles; sumontuoti difuzorių; sumontuoti laiko rėlę; užtaisyti skyles perdangose, ne mažiau 0,05 m3, ne daugiau 0,06 m3; užtaisyti skyles sienose, ne mažiau 0,05 m3, ne daugiau 0,06 m3.

I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-11-16 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-11-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Pieno produktai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15500000-3 „Pieno produktai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – Pieno produktai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai >>>
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
I.4. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
I.5. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.6. Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-11-15 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-11-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Signalizacijos sistemos būvio stebėjimo ir reagavimo paslaugos, signalizacijos sistemos techninė priežiūra ir aptarnavimas. Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 – Priežiūros ir remonto paslaugos, kodui – 50332000-1 „Telekomunikacijų infrastruktūros priežiūros paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Būvio stebėjimas ir reagavimas: nepertraukiamas informacijos, siunčiamos į centralizuotą stebėjimo pultą, apie signalizacijos sistemos būseną bei būsenos pokyčius stebėjimas ir fiksavimas; reagavimas į gautus aliarminius signalus. Techninė priežiūra ir aptarnavimas: įrenginių būklės ir veikimo patikra; patikrinimo metu aptiktų gedimų šalinimas, signalų perdavimo į centralizuotą stebėjimo pultą patikra, avarinių gedimų šalinimas. Detalesnė informacija pateikiama Techninėje Užduotyje. Priedas Nr. 1.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, raštu, pirkimo vykdytojui, derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-14 09:00 val.

2016-11-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kadastrinių matavimų bylos parengimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A 14 – „Pastatų valymo paslaugos ir nuosavybės valdymo paslaugos", kodui – 70330000-3 „Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti Savivaldybės apskaitoje apskaitomo būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir statinių, esančių Liepų g. 1-2, Alaušų kaime, Sudeikių seniūnijoje, Utenos rajone, kadastrinių matavimų bylos parengimo paslaugas.
Paslaugas atlikti vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių reikalavimais bei kadastro bylos rengimo patvirtintomis taisyklėmis. Visus reikalingus duomenis ir jų teisinę registraciją tiekėjas turi susirinkti pats. Kadastrinių matavimų bylą rengti skaitmenine ir spausdintine formomis: pateikti Užsakovui 2 parengtas ir suderintas kadastrinių matavimų bylas, pateikti Užsakovui kadastrinių matavimų bylą kompiuterinėje USB laikmenoje (dwg. Formate, LKS-94).
Paslaugų atlikimui kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.
Planuojamas kadastrinių matavimų bylos parengimo terminas – 1 mėnuo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, viešojo pirkimo vykdytojui, apklausos būdu žodžiu.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 8.11,92.5, 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-11 12:00 val.

2016-11-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Su-35 Sudeikių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45221220-0 Pralaidos, 45233142-6 Kelių remonto darbai.
I.2.1. Reikia atlikti tokius darbus:
1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių ne mažiau 9 m. ilgio.
2. Įrengti kelio dangos sluoksnį iš smėlio – žvyro mišinio ne mažiau 10 m3.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu kreipiantis į tiekėjus, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2, 142, 144.1 p. punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-10 17:00 val.

2016-11-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Informaciniai ženklai draudžiantys vesti gyvūnus. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 34928470-3 – „Ženklai" (349).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Informaciniai ženklai „Draudžiama vedžioti stadione" (ne mažiau kaip 1 vnt., ne daugiau kaip 2 vnt.), „Draudžiama vestis į paplūdimį (maudymosi sezono metu)" (ne mažiau kaip 2 vnt., ne daugiau kaip 3 vnt.), „Draudžiama vedžioti" (ne mažiau kaip 1 vnt., ne daugiau kaip 2 vnt.).
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, viešojo pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-10 09:00.

2016-11-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: saugomų gamtos paveldo objektų tvarkymo darbai. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45262640-9 – „Aplinkos gerinimo darbai" (A5.26) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Grunto kasimas – užpylimas – ne mažiau kaip 51 tiesinis metras ir ne daugiau kaip 54 tiesiniai metrai, 110 mm skersmens vamzdžių montavimas – ne mažiau kaip 51 tiesinis metras, ne daugiau kaip 54 tiesiniai metrai, plastikinių drenažo vamzdžių įrengimas – 2 vnt.. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui, derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-10 09:00.

2016-11-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Leliūnų parko tvenkinio, prie Ilgio ež., Antalgės k., prie Vidinksto ež., Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r.). Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44220000-8 – „Statybiniai stalių dirbiniai" (442) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Medinių stalų su dviem suolais be atlošų (3 kompl.), šiukšlių dėžių (3 vnt.), persirengimo kabinų (2 vnt.) gaminimas su montavimu. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui, derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-10 9:00.

2016-11-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Šluostės, valymo priemonės, BVPŽ kodas – 39224000-8 Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai (392).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 69 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Kempinėlės valymui, ne mažiau 10 vnt. pakuotėje, 1 pakuotė;
• Oro gaiviklis citrinų kvapo, 3 vnt.;
• Oro gaiviklis pušų kvapo, 3 vnt.;
• Oro gaiviklis vandenyno kvapo, 1 vnt.;
• Oro gaiviklis uogų kvapo, 1 vnt.;
• Valymo pienelis su balikliu, ne mažiau 250 ml talpos, 4 vnt.;
• Universalus valymo pienelis, ne mažiau 2000 ml talpos, 1 vnt.;
• Tualetų valymo valiklis pušų kvapo, ne mažiau 500 ml talpos, 1 vnt;
• Tualetų valymo valiklis gėlių kvapo, ne mažiau 500 ml talpos, 1 vnt;
• Indų ploviklis citrinų kvapo, ne mažiau 5 l talpos, 1 vnt;
• Langų valiklis su alkoholiu, ne mažiau 500 ml, 1 vnt.;
• Audinių baliklis ir valymo priemonė, ne mažiau 1 l, 4 vnt;
• Oro gaiviklis vanilės kvapo, ne mažiau 50 ml, 1 vnt.;
• Unitazų valiklis vandenyno kvapo, ne mažiau 1 l, 3 vnt.;
• Kibiras, ne mažiau 3 l talpos, 1 vnt.;
• Kibiras, ne mažiau 1 l talpos, 1 vnt.;
• Valymo šluota, šluotos laikiklio ilgis ne mažiau 40 cm, ne daugiau 41 cm, koto ilgis ne mažiau 90 cm, ne daugiau 140 cm, 1 vnt.;
• Indų ploviklis pūšų kvapo, ne mažiau 500 ml talpos, ne daugiau 1 l talpos, 1 vnt.;
• Langų valymo skystis, ne mžaiu 1 l talpos, 2 vnt.;
• Šiukšlių maišai, juodos spalvos, ne mažiau 60 l talpos, 6 vnt.;
• Šiukšlių maišai, juodos spalvos, ne mažiau 30 l talpos, 12 vnt.;
• Kalkių nuosėdų ir rūdžių valiklis, ne mažiau 450 ml, 3 vnt.;
• Tualetų muiliukai levandų kvapo, 1 vnt.;
• Tualetų muiliukai pušų kvapo, 1 vnt.;
• Stalo šluostės iš mikropluošto, 14 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 69 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-07 15:00 val.

2016-11-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo subjektuose, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Prašymų, pranešimų, skundų rūšys, jų identifikavimas ir atskyrimas;
• Atsisakymas nagrinėti prašymą, pranešimą ar skundą, jų administravimas pagal turimą kompetenciją;
• Prašymų, pranešimų ir skundų priėmimas, jų nagrinėjimo veiksmai ir terminai;
• Sprendimų dėl prašymo, pranešimo ar skundo priėmimas, sprendimų turinio reikalavimai ir apskundimo tvarka.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
2.Mokymų trukmė – 4 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-10 16:00 val.

2016-11-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Alaušo ež., Maneičių k., Daugailių sen., Utenos r.). Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44220000-8 – „Statybiniai stalių dirbiniai" (442) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Medinio stalo su dviem suolais be atlošų (1 kompl.), šiukšlių dėžės (1 vnt.) gaminimas su montavimu. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui, derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-10 9:00.

2016-11-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Rašio ež., Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r.). Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44220000-8 – „Statybiniai stalių dirbiniai" (442) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Medinio stalo su dviem suolais be atlošų (1 kompl.), šiukšlių dėžės (1 vnt.) gaminimas su montavimu. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui, derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-10 9:00.

2016-11-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Gyvenamo buto, esančio, Aušros g. 62-401 Utenoje sanitarinio mazgo pritaikymo žmonėms su negalia darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. pritaikyti sanitarinį mazgą žmonėms su negalia (toliau – ŽN). Pritaikant bute esantį sanitarinį mazgą ŽN reikia: sumontuoti 50 mm skersmens politileninių arba lygiaverčių vamzdžių vidaus vandentiekio - ne mažiau 4 m, ne daugiau 5 m; vamzdyną prijungti prie veikiančių vandentiekio tinklų; nutiesti 50-100 mm skersmens plastikinių arba lygiaverčių kanalizacijos vamzdžių - ne mažiau 3 m, ne daugiau 4 m; prijungti vamzdyną prie veikiančių nuotekų tinklų; atlikti nutiestų vamzdynų hidraulinį išbandymą; sumontuoti nuotekų siurblį; įrengti grindims hidroizoliaciją iš garo izoliacinės arba lygiavertės plėvelės - ne mažiau 2,2 m2, ne daugiau 3 m2; išbetonuoti grindis - ne mažiau 1,8 m2, ne daugiau 2 m2; sumontuoti 50 mm trapą; suremontuoti sanitarinio mazgo sienų tinką - ne mažiau 14 m2, ne daugiau 15 m2; išlyginti grindų pagrindą savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3 mm) - ne mažiau 1,8 m2, ne daugiau 2 m2; sumontuoti duris, su staktomis - ne mažiau 2,1 m2, ne daugiau 2,3 m2; sienų vidinius paviršius nugruntuoti sukibimą gerinančiu gruntu - ne mažiau 14,8 m2, ne daugiau 16 m2; horizontalias ir vertikalias sienų briaunas aptaisyti apsauginiais kampais - ne mažiau 5 m, ne daugiau 6 m; aptaisyti sienas glazūruotomis plytelėmis - ne mažiau 14,8 m2, ne daugiau 16 m2; įrengti grindų dangą iš keraminių plytelių - ne mažiau 1,8 m2, ne daugiau 2 m2; įrengti vandens maišytuvą su dušo galvute; sumontuoti išpuodį su nuplovimo bakeliu; sumontuoti lubų karkasą - ne mažiau 1,8 m2, ne daugiau 2 m2; aptaisyti lubų karkasą plastikinėmis arba lygiavertėmis dailylentėmis - ne mažiau 1,8 m2, ne daugiau 2 m2; įrengti dušo užuolaidą; įrengti ranktūrius ŽN - ne mažiau 4 vnt., ne daugiau 5 vnt.
I.2.2 Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. atlikti sanitariniame mazge demontavimo darbus. Atliekant sanitariniame mazge demontavimo darbus reikia: demontuoti medinių durų užpildą - ne mažiau 1,8 m2, ne daugiau 2 m2; išardyti mūro sieną - ne mažiau 0,1 m3, ne daugiau 0,2 m3; išardyti pakabinamas lubas - ne mažiau 1,8 m2, ne daugiau 2 m2; demontuoti išpuodį; demontuoti pusvonią; išardyti keraminių plytelių dangą - ne mažiau 1,8 m2, ne daugiau 2 m2; išardyti betonines grindis - ne mažiau 1,8 m2, ne daugiau 2 m2; išardyti sienų aptaisymą glazūruotomis plytelėmis - ne mažiau 10 m2, ne daugiau 11 m2; demontuoti vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynu - ne mažiau 3 m, ne daugiau 4 m; demontuoti vidaus vandentiekio tinklus - ne mažiau 4 m, ne daugiau 5 m.
I.2.2.2. įrengti sanitariniame mazge elektros instaliaciją. Įrengiant elektros instaliaciją reikia: nutiesti trijų gyslų elektros laidus - ne mažiau 10 m, ne daugiau 11 m; įrengti šviestuvą su kaitrine lempa; įrengti paskirstymo dėžutę; sumontuoti elektros jungiklį; sumontuoti kanalinį ventiliatorių.
I.2.2.3. Išvežti statybines šiukšles, ne mažiau 0,5 t, ne daugiau 1 t. I.2.2.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia po 2 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 21.5, 92.5, 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-04 15:00 val.

2016-11-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pėsčiųjų perėjos remontas Vaižganto g., Utenoje.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233221-4 Kelių dangos žymėjimo darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45233262-3 Pėsčiųjų zonų statybos darbai, 45316110-9 Kelių apšvietimo įrenginių montavimas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Įrengti iškilią dviejų dalių guminę pėsčiųjų saugumo salelę.
I.2.1.2. Pastatyti 2 vnt. kryptinių pėsčiųjų perėjos LED šviestuvų ant 5 m aukščio cinkuotų metalinių be gembinių stulpų betoniniais pamatais, elektros maitinimą pajungiant nuo vienoje gatvės pusėje esančios orinės linijos.
I.2.1.3. Saugumo salelėje įrengti 2 vnt. mirksinčių LED signalizatorių.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Sumontuoti 10 vnt. kelio ženklų ir įrengti horizontalų kelio ženklinimą ne mažiau 1,4 m2, ne daugiau 2,4 m2.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Sutarties pabaiga – po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia po 2 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 21.5, 92.5, 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-04 15:00 val.

2016-11-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dūmų ventiliatorius.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –39714110-4 „Ištraukimo ventiliatoriai" (397).
Pirkimo objektą sudaro:
- Ventiliatorius kanalinis, ašinis;
- Įėjimo anga ne mažiau 199 mm, ne daugiau 201 mm;
- Išėjimo anga ne mažiau 199 mm, ne daugiau 201 mm;
- Sparnuotė metalinė;
- Korpusas metalinis;
- Korpuso ilgis ne mažiau 215 mm, ne daugiau 220 mm;
- Maitinimo įtampa ne daugiau 230 V;
- Galingumas ne mažiau 0,5 KW, ne daugiau 1,2 KW.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-07 9.00 val.

2016-11-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Santechnikos prekės".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 42130000-9 Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai. (421). Papildomi kodai 42131140-9 redukciniai, reguliavimo, kontroliniai ar apsauginiai vožtuvai, 42131260-6 rutuliniai čiaupai, 42131400-0 sanitariniai čiaupai, ventiliai, 42132000-3 čiaupų ir vožtuvų dalys, 44411740-3 unitazai, 38425100-1 manometrai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Santechnikos prekės.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Numatomi preliminarūs kiekiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės >>>
I.4. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.5. Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-11-07 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-11-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Krūmapjovės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 16310000-1 Vėjapjovės arba šienapjovės. Perkamos krūmapjovės – 8 vnt. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Krūmapjovės tipas – profesionali, su antivibracine sistema.
I.2.2. Galia - ne mažesnė kaip 2,3 kw.
I.2.3. Cilindro darbinis tūris - ne mažesnis kaip 45 kub. cm
I.2.4. Varomojo veleno skersmuo – ne mažesnis kaip 10 mm.
I.2.5. Svoris - ne didesnis kaip 9 kg.
I.2.6. Kuro bakelio talpa - ne mažesnė kaip 1 ltr.
I.2.7. Pjovimo įranga - peilis trijų dantų, ritė, dvigubi diržai, apsauginė kaukė, ausinės.
I.2.8. Prekei turi būti suteikiama gamyklinė garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiams.
Sutartis sudaroma 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Prekės pateikiamos per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-11 10:00 val.

2016-11-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras seniūnams ir seniūnijų darbuotojams, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis skaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Bendruomenės inicijuota vietos plėtra: unikali galimybė įgyvendinti socialines inovacijas ir užtikrinti vietos plėtros gyvybingumą;
• Novatoriškų sprendimų priėmimas ir vietos ūkio vystymas;
• Socialinio verslo plėtros galimybės plėtojant paslaugų sferą ir kuriant solidarią bendruomenę;
• Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą;
• Lyderystė;
• Pozityvus mąstymas ir įtaigus bendravimas su auditorija.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugų suteikimo terminas – 2016-11-08-2016-11-10 dienomis.
Sutartis sudaroma žodžiu.
1 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos – 1 darbuotojas.
2 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnijos – 1 darbuotojas.
3 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnijos – 1 darbuotojas.
4 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnijos – 1 darbuotojas.
5 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos – 1 darbuotojas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis, siūloma vykdyti mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-03 15:00 val.

2016-11-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras „Naujasis darbo kodeksas – svarbiausios naujovės ir jų taikymas", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Naujojo Darbo kodekso įsigaliojimas ir taikymas jau esantiems darbo santykiams;
• Nauji darbo santykių principai, privalomų darbo tarybų vaidmuo ir kt.;
• Darbo sutarčių sudarymas ir naujos darbo sutarčių rūšys: projektinio darbo, darbo keliems darbdaviams, pameistrystės ir kt. sutartys;
• Darbo sutarties vykdymas ir keitimas;
• Darbo sutarties nutraukimas, nauji nutraukimo pagrindai ir atskirų darbuotojų garantijos;
• Darbo ir poilsio laiko reguliavimas ir apskaita;
• Drausminės ir meterialinės atsakomybės reguliavimo naujovės;
• Darbo ginčų reguliavimo pokyčiai;
• Kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių reguliavimo pokyčiai.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 2.
2.Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis, siūloma vykdyti mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-11-03 11:00 val.

2016-10-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mėsa (kiauliena, jautiena, paukštiena) ir mėsos gaminiai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15111000-2 „Mėsa", 15130000-8 „Mėsos gaminiai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Mėsa (kiauliena, jautiena, paukštiena) ir mėsos gaminiai"
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai >>>
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
I.4. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
I.5. Ši Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.6. Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-11-02 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-10-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 23 Tyrimo ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas, kodas - 79714000-2 Stebėjimo paslaugos. Perkama paslauga kuri apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus ne ilgiau kaip per 48 valandas.
Vaizdo stebėjimo sistema (12 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga yra AB TEO LT nuosavybė.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Paslaugos teikiamos nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-28 10:00 val.

2016-10-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leliūnų pagrindinės mokyklos pastato šildymo sistemos tvarkymo avariniai darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Perkami Leliūnų pagrindinės mokyklos pastato šildymo sistemos tvarkymo avariniai darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Šildymo sistemos vamzdynų pneumatinis praputimas 925 m.
I.2.2. Radiatorių kamščių išsukimas – 204 vnt.
I.2.3. Vandens pašalinimas iš vidaus vandentiekio tinklų – 1 vnt.
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-28 10:00 val.

2016-10-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Filmo „Utena – miestas, kuriame saugoma gamta, švari aplinka, puoselėjamos kultūros vertybės, skatinamos bendruomenės ir kuriame žaliosios erdvės puikiai dera su pramoninėmis teritorijomis", skirto Utenos miesto 755 metų sukakčiai paminėti sukūrimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai 92200000-3 „Radijo ir televizijos paslaugos" (B26).
Pirkimo objektą sudaro:
Bendros Paslaugų sudėtys ir apimtys:
1. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją apie Utenos rajono savivaldybės pasiekimus, saugant gamtą, tausojant švarią aplinką, pramonės mieste kuriant žaliąsias erdves, derančias su pramoninėmis teritorijomis; informacija apie įgyvendintus ir įgyvendinamus kraštovaizdžio, vandentvarkos, atliekų tvarkymo projektus, Utenos rajono savivaldybės tarybos, Utenos rajono savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų bei įmonių veiklą gerinant gyventojų gyvenimo kokybę mieste ir kaime plėtrą, plėtojant benamių gyvūnų globą (ne mažiau kaip 32 min., ne daugiau kaip 39 min.).
2. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją filme apie pramonę, pramonės įmonių veiklą, jų plėtrą, smulkųjį ir vidutinį (ne mažiau kaip 9 min., ne daugiau kaip 10 min.);
3. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją filme apie socialinių paslaugų įvairovę (ne mažiau kaip 4 min., ne daugiau kaip 5 min.);
4. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją filme apie socialinių paslaugų įvairovę (ne mažiau kaip 4 min., ne daugiau kaip 5 min.);
5. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją apie kultūrą, kultūros ir istorijos saugojimą, kultūros, gamtosauginius ir sporto renginius, miesto istoriją, švietimą, jaunimo ugdymą (ne mažiau kaip 5 min., ne daugiau kaip 6 min.);
6. Reikalavimai filmui sukurti:
Kuriant filmą dalyvauja profesionalus personalas: ne mažiau kaip 1 redaktorius, ne mažiau 2 operatoriai.
7. Filmo apimtis – ne mažiau kaip 50 min, ne daugiau kaip 60 min.
8. Publikavimo laikas – 2016 m. ne anksčiau lapkričio mėn. per respublikinį TV kanalą. Filmo pakartotinis demonstravimas respublikiniu TV kanalu.
9. Filmo naudotojas – Utenos rajono savivaldybės administracija, treti asmenys – Utenos rajono savivaldybės administracijos raštišku sutikimu.
10. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
11. Reklaminį-informacinį filmą sukurti kokybiškai, laiku.
12. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, sukurti filmą „Utena – miestas, kuriame saugoma gamta, švari aplinka, puoselėjamos kultūros vertybės, skatinamos bendruomenės ir kuriame žaliosios erdvės puikiai dera su pramoninėmis teritorijomis", skirtą Utenos miesto 755 metų sukakčiai paminėti.
13. Visais klausimais, susijusiais su filmo kūrimu, paslaugos teikėjas (tiekėjo atsakingas atstovas) raštu ar el. paštu bendrauja su paskirtu perkančiosios organizacijos atstovu.
14. Galimybė skelbti filmą Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kulturautenoje.lt/news.php.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis sudaroma 7 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties pradžios.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 120., 92.5 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-27 14.00 val.

2016-10-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – praktinis seminaras dėl melioracijos projektų ir darbų kokybės klausimais, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Žemių sausinimas: nauji inžineriniai sprendimai žemės ūkio poreikių ir aplinkosaugos suderinamumo link;
• Esamų melioracijos sistemų tobulinimo finansavimas – melioracijos fondas;
• Melioracijos sistemų ir griovių rekonstravimo techninių darbo projektų perengimo kokybės įvertinimo metodika;
• Melioracijos statybos darbai ir jų kokybės įvertinimo metodika;
• Inovacijos hidrotechninėje statyboje;
• Melioracijos projektų statybos darbų techninė priežiūra ir jos atlikimo kokybės įvertinimo metodika;
• Melioruotų žemių ir melioracijos statinių bei įrenginių apskaita geografinėje informacinėje erdvėje;
• Neaustinės filtracinės medžiagos ir jų naudojimas melioracinėje ir hidrotechninėje statyboje.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 2.
2.Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis, siūloma vykdyti mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-28 16:00 val.

2016-10-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras dėl profesinės kompetencijos tobulinimo, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Kaip organizuoti gyvenimą ir darbuotojo kasdienę veiklą taip, kad galėtum išvengti pavojingų situacijų arba kuo rečiau pakliūtum į jas, o pakliuvus – galėtum efektyviai apsiginti neperžengiant teisės aktų reikalavimų ir moralės ribų.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – ne mažiau 10, ne daugiau 50.
2.Mokymų trukmė – 24 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-26 11:00 val.

2016-10-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo subjektuose".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 24 – Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. Perkamas seminaras „Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo subjektuose", programa:
I.2.1. Prašymų, pranešimų, skundų rūšys, jų identifikavimas ir atskyrimas;
I.2.2. Atsisakymas nagrinėti prašymą, pranešimą ar skundą, jų administravimas pagal turimą kompetenciją;
I.2.3. Prašymų, pranešimų ir skundų priėmimas, jų nagrinėjimo veiksmai ir terminai;
I.2.4. Sprendimų dėl prašymo, pranešimo ar skundo priėmimas, sprendimų turinio reikalavimai ir apskundimo tvarka;
Paslaugų teikimo terminas 2016-11-17
Dalyvių skaičius - 1.
Vieta – Vilnius.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 26, 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-28 10:00 val.

2016-10-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apšvietimo tinklo avarinis remontas J. Basanavičiaus g., Utenoje.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Perkamas apšvietimo tinklo avarinis remontas J. Basanavičiaus g., Utenoje. Atliekami darbai:
I.2.1. Iškasti apie 58 m ± 2 m tranšėjų kabeliui.
I.2.2. Paruošti apie 58 m ± 2 m pagrindų.
I.2.3. Pakloti apie 58 m ± 2 m polietileninių ø100 mm skersmens vamzdžių.
I.2.4. Pakloti apie 58 m ± 2 m signalinės juostos.
I.2.5. Įtraukti apie 116 m ± 2 m kabelių gofro vamzdžiais.
I.2.6. Išmatuoti kabelių izoliacijos varžą.
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-28 10:00 val.

2016-10-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rėminimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B27 – Kitos paslaugos, kodui – 98390000-3 Kitos paslaugos. Perkamos rėminimo paslaugos.
Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Gobeleno įrėminimas
I.2.1.1. Rėmelis aukso spalvos;
I.2.1.2. Dydis ne mažiau 38x50 cm ir ne daugiau 40x52 cm;
I.2.1.3. Įrėminti 3 vnt.
I.2.2. Gobeleno įrėminimas
I.2.2.1. Rėmelis aukso spalvos;
I.2.2.2. Dydis ne mažiau 37x49 cm ir ne daugiau 39x51 cm;
I.2.2.3. Įrėminti 3 vnt.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Paslaugas suteikti iki 2016 m. lapkričio 2 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-27 10:00 val.

2016-10-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Televizijos imtuvas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –32300000-6 „Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai." (323).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti televizijos imtuvas 1 vnt.
- Suderinamumas universalus
- Televizijos tipas: DVB-Y, DVB-T2, DVB-C;
- Kodavimo sistema: MPEG4.
- Jungtys: HDMI jungtis, RCA jungtis, RF JUNGTIS, USB jungtis, SCART jungtis;
- Garantija ne mažiau 24 mėn.
Prekes planuojama įsigyti iki 2016-12-15.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų. II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-27 9.00 val.

2016-10-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kelio ženklai
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –34992200-9 „Kelio ženklai" (349).
Pirkimo objektą sudaro:
Perkama prekė: Kelio ženklai – 4 vnt.
„Kelio ženklas" Nr. 314 „Ribota masė draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo didesnė už nurodytą kelio ženkle" reikalingas ženklas 8 t. – 4 vnt.
Pagal LR vidaus reikalų ministro 2011-01-25 d. patvirtintą įsakymą Nr. 1 V-57.
1.Kelio ženklo lentelės pagrindas gaminamas iš ne mažiau 0,8 mm, ne daugiau 1,5 mm storio šalto valcavimo cinkuotos skardos (0,8 KP markės ar analogiškos). Kelio ženklų lentelių raidės, skaitmenys ir simboliai turi būti gaminami iš šviesą atspindinčios plėvelės.
2. Tvirtinimo detalė (gembė), tvirtinimo apkabos bei varžtai gaminami iš cinkuotų medžiagų.
3. Stulpas gatvės pavadinimo lentelės (kelio ženklo) tvirtinimui turi būti pagamintas iš plieninio cinkuoto vamzdžio, 3 m aukščio, Ø60 mm.
4. Tiekėjas privalo suteikti gaminiui ne mažesnę kaip 3 m garantiją.
Kelio ženklai pristatomi adresu Aukštaičių g. 1, Kuktiškių mstl., Kuktiškių sen., Utenos r. sav., pristatymo terminas iki 2016 m. gruodžio 15 d.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-27 9.00 val.

2016-10-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras „Naujasis darbo kodeksas praktikams", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Kokie yra svarbiausi pakeitimai naujajame DK? Nuo šiol darbuotojas nėra traktuojama kaip „silpnoji pusė";
• Naujai atsiradę „Tuščios „ sutartys ir jų taikymas praktikoje;
• Kokie pakeitimai laukia darbo užmokesčio mokėjimo srityje?
• Svarbiausios darbo ir poilsio laiko naujovės – trumpesnės atostogos ir kt. problematika;
• Kas keisis darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir keitimo tvarkoje ir aptartinose sąlygose;
• Kokios naujovės darbuotojų drausminės atsakomybės srityje?
• Kokios naujienos darbo tarybų, profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų srityje?
• Kitos su naujuoju DK susijusios temos...
Pirkimo objekto apimtys:
1.Žmonių kiekis – 1.
2. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-11-08.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis, siūloma vykdyti mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-28 11:00 val.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilaus telefono baterijos keitimas, kodui – 50330000-7 Telefonų remontas (A 1).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Mobilaus telefono baterijos keitimo paslaugos.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugų kiekis - 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-24 11:00 val.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Aušros g. 62-611, Utenoje, langų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas. Perkami darbai, socialinio būsto Aušros g. 62-611, Utenoje, langų keitimas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Naujų langų montavimas 6,2 m² ± 0,3 m². Montuojant langus sandūros su sienomis privalo būti hermetizuotos 18,1 m ± 0,7 m.
I.2.1.1.2. Palangių montavimas 3,4 m ± 0,5 m. Montuojant palanges taip pat pakeičiamos palangių nuolajos ir atskirų karnizų dangos 3,4 m ± 0,5 m.
I.2.1.1.3. Angokraščių tinkavimas 5,5 m² ± 0,3 m², vidinių sienų išoriniai kampai ir angokraščiai privalo būti papildomai sutvirtinami armuojančiais kampuočiais 18 m ± 0,7 m.
I.2.1.1.4. Sienų vidinių paviršių gruntavimas 5,5 m² ± 0,5 m², glaistymas 5,5 m² ± 0,5 m², paruošimas dažymui 5,5 m² ± 0,5 m², dažymas 5,5 m² ± 0,5 m².
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Senų langų demontavimas 6,2 m² ± 0,3 m².
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-26 12:00 val.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Medienos granulės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – kodui – 03413000-8 „Kurui skirta mediena" (034).
Pirkimo objektą sudaro:
- Kiekis – ne mažiau 15 tonų;
- Supakuota maišeliuose ne daugiau kaip po 25 kg;
- Granulių drėgnumas ne daugiau 8%;
- Pagaminta iš mišrių medžio pjuvenų (spygliuočių ir lapuočių), ekologiškos.
Medienos granulės su pristatymu į vietą, adresu Žirgų g. 13, Kaniūkų k., Užpalių sen., Utenos raj.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma raštu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, raštu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 8.11, 120.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-24 9.00 val.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Vaižganto g. 58-13, Utenoje, langų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas. Perkami darbai socialinio būsto Vaižganto g. 58-13, Utenoje, langų keitimas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Naujų langų montavimas 8,1 m² ± 0,3 m². Montuojant langus sandūros su sienomis privalo būti hermetizuotos 19,3 m ± 0,7 m.
I.2.1.2. Palangių montavimas 5,4 m ± 0,5 m. Montuojant palanges taip pat pakeičiamos palangių nuolajos ir atskirų karnizų dangos 5,4 m ± 0,5 m.
I.2.1.3. Angokraščių tinkavimas 6,0 m² ± 0,3 m², vidinių sienų išoriniai kampai ir angokraščiai privalo būti papildomai sutvirtinami armuojančiais kampuočiais 14 m ± 0,7 m.
I.2.1.4. Sienų vidinių paviršių gruntavimas 6,0 m² ± 0,5 m², glaistymas 6,0 m² ± 0,5 m², paruošimas dažymui 6,0 m² ± 0,5 m², dažymas 6,0 m² ± 0,5 m².
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Senų langų demontavimas 8,1 m² ± 0,3 m².
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-26 12:00 val.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Radijo imtuvas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –32344200-8 „Radijo imtuvai" (323).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti radijo imtuvas 1 vnt.
- Maitinimas: AC230V, baterijos;
- Radijo bangų diapozonas: FM/AM;
- Laikrodis – taip;
- Spalva gali būti įvairi;
- Garantija ne mažiau 24 mėn.
Prekes planuojama įsigyti iki 2016-12-15.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-24 10.00 val.

2016-10-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos. Perkamos maitinimo paslaugos. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Valgiaraštis:
I.2.1.1. Ne mažiau nei 7 (septyni) skirtingų rūšių šaltieji patiekalai (žuvies, kiaulienos, paukštienos), daržovių, salotų kurių bendras pagamintų patiekalų svoris vienam asmeniui būtų ne mažiau nei 500 g.
I.2.1.2. Ne mažiau nei 2 (dviejų) skirtingų rūšių karštieji (paukštienos, kiaulienos) patiekalai. Bendras pagaminto karšto patiekalo svoris su garnyru turi būti ne mažesnis nei 350 g. vienam asmeniui, iš kurių 150 g. sudarytų paukštiena, kiauliena ir 200 g. garnyras.
I.2.1.3. Desertas, kurio bendras svoris vienam asmeniui turi būti ne mažiau kaip 100 g.
I.2.1.4. Kava ir arbata (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui, kava ruošiama individualiai kiekvienam svečiui pagal pageidavimą) stalo vanduo su citrina (ne mažiau nei 350 ml. vienam asmeniui.
I.2.1.5. Vieno kąsnio sumuštiniai (vienam asmeniui ne mažiau 4 vnt.)
I.2.1.6. Vaisiai (svoris vienam asmeniui ne mažiau 100 g)
I.2.2. Dalyvių skaičius – ne mažiau 200 ir ne daugiau 205 žmonių.
I.2.3. Maitinimo paslaugas suteikti Utenos daugiafunkciniame sporto centre 2016 m. lapkričio 4 d. 19 val.
I.2.4. Reikalavimai vakarienės salei: talpinti ne mažiau 200 žmonių vienoje erdvėje. Paslaugos teikėjas turi turėti savo apvalių stalų 18 vnt. (prie stalo 12 žmonių) stalų atvežimas savo transportu, jų pastatymas ir nuvežimas, 200 vnt. kėdžių, staltiesės indai.
I.2.5. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punkto nuostatomis

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-24 10:00 val.

2016-10-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: LR ir tautinės vėliavos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –35821000-5 „Vėliavos" (358).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti vėliavos- 5 vnt;
1. Lietuvos Respublikos vėliava 3 vnt.,
- Išmatavimai: 100*170 cm;
- Tipas -vientisa, spausta šilkografijos būdu, apsiūta.
2. Tautinė vėliava 2 vnt;
- Išmatavimai: 100*170 cm;
- Tvirtinamas su kišene ir raišteliais;
- Tipas – vientisa; spausta šilkografijos būdu, apsiūta.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-24 9.00 val.

2016-10-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Japonijos vėliava, BVPŽ kodas - 35821000-5 Vėliavos (358).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Japonijos vėliava, matmenys ne mažiau 1,7 x 1 m, ne daugiau 1,71 x 1,1 m dydžio;
• Transportavimo išlaidas apmoka Perkančioji organizacija.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis - 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Preke pristato Perkančiajai organizacijai, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-20 17:00 val.

2016-10-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras administracinių nusižengimų kodekso taikymas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Administracinių nusižengimų kodeksas: teisinio reguliavimo naujovės, diskusiniai klausimai ir sprendimai.
• Administracinių nusižengimų bylų teisenos naujovės ir teismų praktika dėl administracinio proceso vedimo teisėtumo.
• Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės: santykis, skyrimo ypatumai ir vykdymo aktualijos.
• Institucijos kompetencija bylose dėl administracinių nusižengimų.
• Administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės ir jų taikymo ypatumai pagal naująjį ANK.
Pirkimo objekto apimtys:
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 5.
2.Mokymų trukmė – 3 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-20 11:00 val.

2016-10-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos. Perkamos maitinimo paslaugos, meniu:
I.2.1. Salotos su mango vaisiumi, tigrinėm krevetėm ne mažiau 300 g ne daugiau 400 g.
I.2.2. Vištienos vyniotinis ne mažiau 600 g. ne daugiau 700 g.
I.2.3. Jautienos karpančio ne mažiau 2 porc. ne daugiau 3 porc.
I.2.4. Blyneliai ne mažiau 3 porc. ne daugiau 4 porc.
I.2.5. Silkė Matjes su karštomis bulvėmis ir marinuotais svogūnais bei burokėliais ne mažiau 700 g ne daugiau 800 g.
I.2.6. Lašiša su baltuoju raudonųjų ikrų padažu ne mažiau 7 porc. ne daugiau 9 porc.
I.2.7. Tortas (130 g.) ne mažiau 7 porc. ne daugiau 9 porc.
I.2.8. Kava ne mažiau 4 puodukai ne dagiau 6 puodukai.
I.2.9. Arbata ne mažiau 3 puodukai ne dagiau 6 puodukai.
Paslaugos teikiamos – ne mažiau 7 ir ne daugiau 9 žmonių.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Maitinimo paslaugas suteikti 2016 m. spalio 19 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-18 12:00 val.

2016-10-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" teritorijos dalies tvoros atstatymas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45342000-6 „Aptvarų statymai" (45.34).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" teritorijos dalies tvoros atstatymas.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Vilniaus g. 26, Utena.
4. Statybos tikslas: atstatyti, mokyklos - vaikų darželio „Eglutė", dalį teritorijos tvoros.
5. Tvarkant lopšelio–darželio teritoriją, atliekami sekantys darbai:
5.1. Pagrindiniai darbai:
5.1.1. Sumontuojama nauja segmentinė tvora, ne mažiau 210 m, ne daugiau 215 m. Segmentai virinti iš 5 +/- 1 mm storio vielos, padengti plastizoliu. Plastizolio spalva – žalia. Segmentų aukštis 1,53 +/- 0,03 m. Segmentai tvirtinami prie stačiakampių metalinių stulpų, metalinėmis apkabomis su varžtais, varžtai antivandaliniai arba užvirinami. Stulpams įrengiami gręžtiniai pamatai. Tvora turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimus.
5.2. Nepagrindiniai darbai:
5.2.1. Išardoma esama teritorijos tvora, ne mažiau 210 m, ne daugiau 215 m;
5.2.2. Atnaujinama ne mažiau 210 m2, ne daugiau 215 m2 vejos mažų plotų, papildant 10 +/- 3 cm augalinio grunto sluoksniu.
6. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina pasiūlymo kainoje.
7. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-10-18 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-10-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vyturių progimnazijos vandentiekio tinklų remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45232151-5 Centrinio vandentiekio atnaujinimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Elektrinio vandens šildytuvo, kurio talpa 100 l, keitimas ir prijungimas prie esamų vandentiekio tinklų – 1 vnt.
I.2.2. Skirtuminės srovės apsaugos vandens šildytuvo elektros maitinimo linijoje montavimas – 1vnt.
I.2.3. Vandentiekio plastikinių vamzdžių DN15 mm montavimas – 7 m.
I.2.4. Plastikinių kanalų 100x60 mm montavimas – 2 m.
I.2.5. Plastikinių vamzdžių presuojamos jungtys – 1 kompl.
I.2.6. Darbus atlikti iki 2016 m. lapkričio 4 d.
I.2.7. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-17 10:00 val.

2016-10-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Krašuonos progimnazijos pastato vandentiekio magistralinių tinklų remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45231300-8 Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. Darbai atliekami Krašuonos progimnazijos pastato rūsyje, vandentiekio tinkluose:
I.2.1. 100 mm skersmens vandentiekio vamzdynų ir jų izoliacijos išardymas – 15 m;
I.2.2. Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš cinkuotų plieninių D 114 mm vamzdžių – 12 m;
I.2.3. Vamzdynų D 114 mm izoliavimas pusto polipropileno kevalais – 12 m;
I.2.4. Vamzdynų, kurių D 32-57 mm, izoliavimas akmens vatos folija dengtais kevalais - 6 m;
I.2.5. Virinamų cinkuotų perėjimų 100x40 mm montavimas – 10 vnt.
I.2.6. Darbus atlikti iki 2016 m. lapkričio 21 d.
I.2.7. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-18 10:00 val.

2016-10-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Keramikiniai ąsotėliai, kodui – 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441). I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 50 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Keramikiniai ąsotėliai su užrašu „Utena – laimingų žmonių miestas", užrašo didžiųjų raidžių dydis 10 mm, mažųjų raidžių dydis – 5 mm.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis - 50 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-17 09:00 val.

2016-10-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Žemės nuomos mokesčio apskaitos sistema".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam prekių kodui – 48000000-8 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos (480).
I.2.2. Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidoma.
Perkančioji organizacija numato įsigyti žemės nuomos mokesčio apskaitos sistemą, jos konfigūravimą, derinimą, diegimą, duomenų iš MASIS sistemos migravimą į žemės nuomos mokesčio apskaitos sistemą, konsultavimą (toliau – Prekės).
Žemės nuomos mokesčio administravimo sistemoje turi būti užtikrintas visų šių teisės aktų reikalavimų, susijusių su Sistemos atliekamomis funkcijomis, laikymasis:
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos" (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius" (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą" (Žin., 2003, Nr. 106-4755);
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS-195 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais).
I. 2.3. Techninės ir funkcinės specifikacijos reikalavimai.
2.3.1. Žemės nuomos mokesčio administravimo sistemoje MASIS esantis mokesčio administravimo funkcionalumas turi būti pritaikytas ir suderintas su perkamos sistemos funkcionalumu, išlaikant žemės nuomos mokesčio administravimo proceso tęstinumą;
2.3.2. Vykdytojas privalo pilnai įdiegti ir suderinti siūlomą Sistemą su šiuo metu Utenos rajono savivaldybės administracijoje naudojamos sistemos MASIS duomenimis, panaudojant esamos sistemos duomenų eksportą į naujai diegiamą Sistemą, neprarandant duomenų tęstinumo, bei apmokyti ne mažiau kaip 4 darbuotojus dirbti su nauja sistema per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos;
2.3.3. Sistemoje turi būti realizuotas Nekilnojamojo turto registro (toliau –NTR) duomenų importas ir atnaujinimas nustatytu formatu ir struktūra. Detalios NTR duomenų importo sąlygos turės būti suderintos Sistemos diegimo metu;
2.3.4. Sistemoje turi būti realizuotas Gyventojų registro (toliau – GR) duomenų importas ir atnaujinimas nustatytu formatu ir struktūra. Detalios GR duomenų importo sąlygos turės būti suderintos Sistemos diegimo metu;
2.3.5. Sistema turi vykdyti asmenų paiešką pagal įvairius paieškos kriterijus;
2.3.6. Sistema turi klasifikuoti mokėjimus pagal įmokos rūšis (mokestis, nepriemoka, delspinigiai), kurie turi būti siejami su administruojamu mokesčiu;
2.3.7. Sistema turi tvarkyti (įrašyti, taisyti, šalinti) duomenis, susijusius su mokėtojų bankinėmis operacijomis į savivaldybės surenkamąsias sąskaitas ir savivaldybės tvarkomus biudžetus bei fondus;
2.3.8. Sistema turi peržiūrėti pasirinkto laikotarpio mokėtojų mokėjimus į biudžetus ir fondus. Turi būti pateikiamas biudžetų, fondų ir savivaldybės surenkamųjų sąskaitų balansas;
2.3.9. Sistema turi peržiūrėti vienoje formoje visų tipų mokėjimus bei atlikti jų paiešką;
2.3.10. Sistema turi tvarkyti (registruoti, redaguoti) mokesčių už žemės nuomos mokėtojus (fizinius ir juridinius asmenis), duomenis apie žemės kadastrinius ir nekadastrinius sklypus, žemės nuomos mokesčio deklaracijas ir kitą reikalingą informaciją, susijusią su žemės nuomos mokesčio skaičiavimu;
2.3.11. Įdiegtos žemės nuomos mokesčio apskaitos sistemos garantinės priežiūros laikotarpis – 36 mėnesiai, skaičiuojant nuo sistemos įdiegimo dienos (perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos). Garantinio laikotarpio metu Vykdytojas turi užtikrinti visų pastebėtų trūkumų tinkamą pašalinimą;
2.3.12. Garantinio laikotarpio metu Vykdytojas teikia nemokamas konsultacijas sistemos naudojimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos elektroniniu paštu bei telefonu darbo dienomis darbo laiku. Konsultacijų metu Vykdytojas gali prisijungti prie Užsakovo kompiuterių ar duomenų bazės ir patikrinti vykdomas operacijas ar jų teisingumą;
2.3.13. Garantinio laikotarpio metu Vykdytojas įsipareigoja nemokamai palaikyti informacinę sistemą taip, kad ji atitiktų visiems galiojantiems teisės aktams (Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti teisės aktai, susiję su žemės nuomos mokesčiu).
Prekių pateikimo vieta – Utenio a. 4, 28503 Utenos m. sav., Utenos m., Lietuva.
Perkamos Prekės detalus aprašymas, reikalavimai, sudėtis ir apimtis pateikiami techninėje specifikacijoje.
Sutartis sudaroma 4 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Prekės pateikiamos per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo komisijai.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str., 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ – 962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-17 16:00 val.

2016-10-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Canon fotoaparato programos atstatymas, kodui – 50344100-9 Fotografijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos (A 1).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Fotoaparato Canon 1100 D valymo ir programos atstatymo paslaugos.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugų kiekis - 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-13 16:00 val.

2016-10-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės, kodui – 44520000-1 Spynos, raktai ir vyriai (445), papildomas kodas - 18221300-7 Lietpalčiai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 42 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Izoliacinė juosta, raudonos spalvos ne mažiau 20x19 mm, ilgis 20 m., 4 vnt.;
• Spyna įleidžiama, dešininė, 1 vnt.;
• Nuo lietaus apsiaustai, pagaminti iš polietileno, skaidrūs, 33 vnt.;
• Atsarginė dalis – kriauklių sifonas su lanksčiąja žarna, galvutės dangtelio skersmuo, ne mažiau 70 cm, ne daugiau 71 mm, 2 vnt.;
• Spyna vidaus ir išorės durų, atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm, 2 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 42 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-14 16:00 val.

2016-10-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikrodžiai reprezentacijai, kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 10 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Išorės medžiaga - aliuminis, rodyklė iš aliuminio;
• Korpuso spalva – juoda;
• Matmenys: skersmuo 25 cm;
• Mechaninis, veikia naudojant AA tipo baterijas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 10 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-14 9:00 val.

2016-10-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Teisinės paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79110000-8 „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugos" (B21).
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkama teisinių konsultacijų paslaugas, susijusias su viešųjų pirkimų dokumentų, viešųjų pirkimų vykdymo, sutarčių sudarymo ir vykdymo, valstybės institucijų vertinimo dokumentų teisiniu įvertinimu, teisinių išvadų dėl viešųjų pirkimų procedūrų parengimu, pirkimų rizikos nustatymu, rizikos suvaldymo mechanizmo apibūdinimu bei kitas su galimu ginču dėl viešųjų pirkimų vykdymo teisėtumo.
Perkamų Paslaugų charakteristika ir apimtys:
1. Įvertinti Perkančiosios organizacijos Tiekėjui pateiktus su viešųjų pirkimų vykdymu, valstybės institucijų viešųjų pirkimų vykdymo teisėtumo vertinimu susijusius dokumentus, parengti reikalingus procesinius dokumentus. Šių paslaugų apimtis ne mažiau 10, ne daugiau 20 val.;
2. Parengti teisinę išvadą dėl viešųjų pirkimų vykdymo bei sutarčių sudarymo ir vykdymo teisėtumo, teikti konsultacijas. Šių paslaugų apimtis ne mažiau 5, ne daugiau 10 val.;
3. Pirkimo rizikos sudėties ir apimties nustatymas, rizikos suvaldymo mechanizmo apibūdinimas. Šių paslaugų apimtis ne mažiau 5, ne daugiau 10 val.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-10-14 (12.00 val.), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2016-10-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai tema „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai: naujovių taikymas, praktinės rekomendacijos ir naujausia teismų praktika".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminaro temos:
Svarbiausi VPĮ pakeitimai:
•„Juodųjų sąrašų" įtvirtinimas VPĮ;
•Pirkimo sutarties neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo sampratos įtvirtinimas VPĮ;
•Įtvirtinama perkančiųjų organizacijų teisė reikalauti nuostolių atlyginimo.
Aktualiausios viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo naujovės, įtvirtintos naujame VPĮ projekte:
•Interesų konfliktai viešuosiuose pirkimuose;
•Ekonominio naudingumo kriterijus ir jo subkriterijai;
•Lankstesnės skelbiamos derybos;
•Inovacijų partnerystė;
•Sutarties keitimas;
•MVĮ dalyvavimo skatinimas.
Naujausia viešųjų pirkimų srities teismų praktika:
•Tiesioginis Europos Sąjungos 2014/24/ES direktyvos veikimas;
•Interesų konfliktai;
•Konfidencialumas;
•Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų reikalavimai;
•Ginčų sprendimas: įgaliotoji ir perkančioji organizacija kaip bendraatsakoviai;
•Subranga viešuosiuose pirkimuose;
•Vienašalis sutarties nutraukimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Mokymų trukmė – ne mažiau 5, ne daugiau 7 ak. valandų.
2. Dalyvių skaičius – 1.
Pateikti seminaro medžiagą.
Paslaugų suteikimo terminas – iki 2016-10-19.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-14 9:00 val.

2016-10-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Ūkinės prekės".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam prekių kodui - 44500000-5 Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės, grandinės ir spyruoklės. (445). Papildomi kodai: 39224000-8 Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai, 44423200-3 Kopėčios, 18141000-9 Darbo pirštinės.
Pirkimo objektas – prekės – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Sutarties objektą sudaro – Ūkinės prekės :
Pirkimo objektas - prekės – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidoma.
1. Raktas ratams ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
2. Plokščių raktų rinkinys ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
3. Kniediklis ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
4. Kniedės ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
5. Kombinuotos replės ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
6. Dalgis su metaliniu kotu ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
7. Žiedas dalgiui su varžtu ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
8. Plaktukas ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
9. Plaktukas ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
10. Plaktukas – viniatraukis ne mažiau 3 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
11. Šakės ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
12. Kirvis ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
13. Kirvis ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
14. Šluota ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 200 vnt.
15. Šluota ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
16. Šluostė grindims ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
17. Šluostė grindims ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
18. Grindų plovimo šepetys ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
19. Grindų plovimo šepetys ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
20. Grindų šepetys su lanksčiu teleskopiniu kotu ir mikrofibros šluoste ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
21. Tualeto šepečiai ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
22. Kibiras ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
23. Kibiras ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
24. Kibiras cinkuotas ne mažiau 6 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
25. Kanistras ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
26. Plastikinis laistytuvas ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
27. Laistytuvo antgalis ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
28. Sekatorius ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
29. Grėblys ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
30. Grėblys ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
31. Grėblys ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 60 vnt.
32. Grėblys ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 60 vnt.
33. Ledo kirtiklis ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 60 vnt.
34. Kotas ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 60 vnt.
35. Gyvatvorių žirklės ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
36. Kauptukas ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
37. Grandinė ne mažiau 25 m ir ne daugiau 50 m.
38. Grandinės dalys ne mažiau 20 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
39. Įsukami kabliai ne mažiau 20 dėž. ir ne daugiau 30 dėž.
40. Įsukami žiedai ne mažiau 20 dėž. ir ne daugiau 30 dėž.
41. Įsukami žiedai ne mažiau 20 dėž. ir ne daugiau 30 dėž.
42. Medsraigčiai ne mažiau 20 dėž. ir ne daugiau 30 dėž
43. Medsraigčiai ne mažiau 20 dėž. ir ne daugiau 30 dėž
44. Medsraigčiai ne mažiau 20 dėž. ir ne daugiau 30 dėž
45. Varžtai ne mažiau 20 dėž. ir ne daugiau 30 dėž.
46. Spiralinis kaištis ne mažiau 10 pok. ir ne daugiau 15 pok.
47.Veržlės ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
48. Kastuvas ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
49. Kastuvas ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
50. Sniego valymo kastuvas su kotu ir porankiu ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 150 vnt.
51. Semtuvėlis ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
52. Kopėčios ne mažiau 5 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
53. Kopėčios ne mažiau 3 vnt. ir ne daugiau 6 vnt.
54. Gumuotos pirštinės ne mažiau 800 vnt. ir ne daugiau 900 vnt.
55. Trikotažinės pirštinės ne mažiau 800 vnt. ir ne daugiau 900 vnt.
56. Įleidžiama spyna ne mažiau 5 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
57. Įleidžiama spyna ne mažiau 5 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
58. Įleidžiama spyna ne mažiau 5 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
59. Įleidžiama spyna ne mažiau 5 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
60. Spragtukas ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
61. Baldinė spyna ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
62. Vyriai ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
63. Pakabinama spyna ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
64. Pakabinama spyna ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
65. Spynos cilindras ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
66. Spynos cilindras ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 25 vnt
67. Rankiniai pjūklai ne mažiau 35 vnt. ir ne daugiau 40 vnt.
68. Šiukšliadėžės ne mažiau 35 vnt. ir ne daugiau 40 vnt.
69. Kita (Pirkėjas gali pirkti ir kitas neišvardintas priskirtinas tos pačios kategorijos prekėms, kurių vertė neviršys 10 %, sutarties kainos).
Detalesnė informacija pateikiama Techninėje speciafikacijoje.
I.3. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
I.4. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.5. Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

I.6. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių (aktualios redakcijos) 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2. p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-10-14 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2016-10-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras dėl juridinių ir personalo skyriaus specialistams, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Administracinio nusižengimų kodekso bendrųjų nuostatų apžvalga;
• Administracinio nusižengimo protokolo surašymo ir tyrimo procesas (administracinio nurodymo taikymas);
• Administracinių nusižengimų bylos nagrinėjimo proceso ypatumai: aktuali teismų praktika;
• Nutarimo administracinių nusižengimų bylose priėmimas ir vykdymas: aktuali teismų praktika;
• Nutarimo administracinių nusižengimų bylose priėmimas ir vykdymas: aktuali teismų praktika;
• Bendri naujojo Darbo kodekso principai;
• Naujojo Darbo kodekso įsigaliojimas ir veiksmai, kuriuos turės atlikti darbdaviai;
• Darbo sutarčių sudarymo naujovės ir bendri naujų darbo sutarčių rūšių bruožai;
• Darbo sutarties vykdymas ir keitimas;
• Naujasis darbo sutarties pasibaigimo reglamentavimas;
• Darbuotojų drausminė ir materialinė atsakomybė;
• Valstybės tarnautojų atranka ir vertinimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Žmonių kiekis – 2.
2. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-10-13 - 2016-10-14.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-12 9:00 val.

2016-10-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Trumpa informacija apie pasikeitimus Buhalterinės apskaitos įstatyme. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme. Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėses ir kituose teisės aktuose nuo 2016 metų pradžios ir pokyčiai 2017 metams;
• Išmaniosios mokesčių sistemos (iMAS) ir jos posistemių i-SAF (e. sąskaitose), i-VAZ (e.važtaraščiai), SAF-T (Standartinė apskaitos duomenų rinkmena) diegimas, atskirų posistemių naudojimas po 2016-10-01. Kaip iMASdiegimas palies kiekvieną viešojo sektoriaus subjektą;
• Pajamų pripažinimas, grupavimas, 10 VSAFAS „Kitos pajamos" naujos redakcijos apžvalga. Pajamų surinkimo tvarkos reglamentavimas. Finansavimo pajamos, pajamos už teikiamas paslaugas, kitos biudžetinių įstaigų lėšos, kurių nereikai pervesti į biudžetą, viešųjų įstaigų pajamos ir jų apskaita. Vairavimo mokymo paslaugų apmokestinimas PVM nuo 2016-01-01.
• Pinigų srautų ataskaitos formos pakeitimai ir informacijos pateikimas šioje ataskaitoje pagal pakeisto 5 VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita" nuostatas. Naujų pinigų srautų eilučių pildymo reikalavimai.
• Prievolės viešosioms įstaigomas pakeitus 23 VSAFAS „Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys" teikiant 2016 ir tolimesnių metų tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, visų viešojo sektoriaus subjektų tarpinių ataskaitų rinkinių skelbimo reikalavimai ir kt.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-10-11.
Sutartis sudaroma žodžiu.
1 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos – 1 darbuotojas.
2 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos – 1 darbuotojas.
3 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnijos – 1 darbuotojas.
4 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnijos – 1 darbuotojas.
5 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos – 1 darbuotojas.
6 pirkimo objekto dalis:
teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnijos – 1 darbuotojas.
7 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos – 1 darbuotojas.
8 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnijos – 1 darbuotojas.
9 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnijos – 1 darbuotojas.
10 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos – 5 darbuotojai.
11 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius – 1 darbuotojas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-10 11:00 val.

2016-10-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Statybinės prekės".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniams (391) prekių kodams: 39100000-3 Baldai, 39131100-0 Archyvų stelažai, 39112000-0 Kėdės, 39121200-8 Stalai.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – į pirkimo dalis neskaidomas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. nuostatomis, t.y. pirkime gali dalyvauti tik socialinį ar neįgaliųjų socialinių įmonių statusą turinčios įmonės (jei bus sudaroma jungtinės veiklos sutartis ar tiekėjas sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, jie gali būti tik to paties statuso, kaip ir tiekėjas.)

Perkama prekės, atitinkančios šiuos parametrus:
1. Biuro kėdės – 11 vnt:
1.1. Biuro kėdės tipas:
1.1.2. Metalinė kryžmė.
1.1.3. Su ratukais.
1.1.4. Su porankiais.
1.2. Aukštis: ne mažiau 1100 mm ir ne daugiau 1200 mm
1.3. Plotis: ne mažiau 450 mm ir ne daugiau 650 mm
1.4. Gylis: ne mažiau 450 mm ir ne daugiau 750 mm
1.5. Nugarėlės matmenys: 700 x 550 mm
1.6. Maksimalus išlaikomas svoris: nuo 110 kg iki 150 kg
1.7. Sėdima dalis: Eko oda, juoda spalva.
1.8. Kėdės mechanizmas: Tiltinis.
1.9. Garantija - ne mažiau 2 metai.
2. Kėdės lankytojams – 12 vnt:
2.1. Kėdė be ratukų, be porankių.
2.2. Metalinis korpusas.
2.3. Sėdima dalis: gobelenas.
2.4. Spalva - juoda.
2.5. Kėdės išmatavimai:
2.5.1. plotis ne mažiau 45 cm, ne daugiau 53 cm.
2.5.2. gylis ne mažiau 40 cm, ne daugiau 55 cm.
2.5.3. aukštis ne mažiau 81 cm.
2.6. Garantija - ne mažiau 2 metai.
3. Biuro stalai – 2 vnt:
Preliminarūs matmenys:
3.1. 150 cm+- 5cm x 75 cm +- 2 cm x 170+- 5 cm;
3.2. Stalviršis neplonesnis kaip 20 mm, nestoresnis kaip 25 mm;
3.3. Kraštai laminuoti 2 mm PVC briauna;
3.4. Su ištraukiamu stalčiumi klaviatūrai.
3.5. Iš stalo priekio montuojama plokštė, slepianti darbuotojo kojas.
3.6. Prie stalo turi būti viena 4 stalčių tumba su reguliuojamo aukščio kojelėmis.
3.7. Garantija - ne mažiau 2 metai.
4. Biuro spinta, pagaminta iš laminuotos medienos drožlių plokštės – 1 vnt:
4.1. Aukštis 220±0,5 cm., plotis 150±0,5 cm, gylis 35±0,5 cm.
4.2. Iš viso 6 lentynos, vienodais atstumais tarp lentynų.
4.3. Trys apatinės lentynos su durelėmis iš LMDP.
4.4. Garantija - ne mažiau 2 metai.
5. Biuro spinta, pagaminta iš klijuotos medienos plokščių – 1 vnt:
5.1. Aukštis 190±0,5 cm., plotis 80±0,5 cm, gylis 40±0,5 cm.
5.2. Spalva – šviesi
5.3. Garantija - ne mažiau 2 metai.
6. Metalinė saugojimo spinta –1 vnt:
6.1. Aukštis 210 ± 5cm, plotis 200 cm ± 10 cm, gylis 30±0,5 cm.
6.2. Mobili dvipusė,
6.3. Gaminio spalva pilka,
6.4. ne mažiau 6 ir nedaugiau 7 lentynų, atstumas tarp lentynų ne mažiau 350 mm, ne daugiau 355 mm;
6.5. Su vidinių spynučių užraktu.
6.6. Garantija - ne mažiau 2 metai.

I.3. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.4. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.5. Prekės pateikiamos per 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas teikiamas raštu ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki sutarties pabaigos.

I.6. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių (aktualios redakcijos) 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2. p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-10-12 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2016-10-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: " Žvyras su pristatymu ir paskleidimu ".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 14212120-7 Žvyras (142).
Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) atskiras pirkimo objekto dalis:
1 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Leliūnų seniūnijoje";
2 pirkimo objekto dalis –„Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Užpalių seniūnijoje";
3 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Vyžuonų seniūnijoje"
1 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Leliūnų seniūnijoje":
Prekės pristatymo vieta – Leliūnų seniūnijos ribose iki 35 km nuo Leliūnų miestelio ženklo.
Planuojami kiekiai – ne mažiau 500 m3 ir ne daugiau 2000 m3.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
2 pirkimo objekto dalis –„Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Užpalių seniūnijoje":
Prekės pristatymo vieta – Užpalių seniūnijos ribose iki 25 km nuo Užpalių miestelio ženklo.
Planuojami kiekiai – ne mažiau 500 m3 ir ne daugiau 2000 m3.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
3 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Vyžuonų seniūnijoje":
Prekės pristatymo vieta – Vyžuonų seniūnijos ribose iki 35 km nuo Vyžuonų miestelio ženklo.
Planuojami kiekiai – ne mažiau 500 m3 ir ne daugiau 2000 m3.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Sutartys įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Prekės pradedamos tiekti ir tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarčių įsigaliojimo dienos.
Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira sutartis. Tiekėjas gali pateikti pateikti pasiūlymą vienai, dviem, trims arba visoms pirkimo objekto dalims.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-10-10 (12.00 val.), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2016-10-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Užrašų knygelių rinkinys, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 24 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Užrašų knygutė su rašikliu: užrašų knygutė įrišta plastikine spirale 50 lapų, išskirtinio dizaino ne mažiau 21x15 cm, ne daugiau 22x16 cm, su užrašu „Utena", 14 dydžio šriftas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 24 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-07 15:00 val.

2016-10-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dažai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –44100000-1 „Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai" (441).
Pirkimo objektą sudaro:
- Dilimui atsparūs, šviesiai pilkos spalvos matiniai dažai sienoms.
- Dažai atsparūs drėgmei.
- Skiedžiami vandeniu.
- Dažų kiekis 65 litrai.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-07 10.00 val.

2016-10-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Saldutiškio pagrindinės mokyklos katilinės elektros įvado remonto darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Esamo katilinės elektros įvado kabelio keitimas – 70 m.
I.2.2. Įžeminimo kontūro įrengimas – 1 vnt. Įžeminimo varža ne daugiau 10 omų.
I.2.3. Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 15 d.
I.2.4. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-07 10:00 val.

2016-10-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Triviečiai minkštasuoliai, BVPŽ kodas - 39100000-3 Baldai (391).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 3 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Trivietis minkštasuolis:
• Kojos metalinės;
• Audinys: dirbtinė odos;
• Išmatavimai ne mažiau 1650x720 cm, ne daugiau 1660x730 cm;
• Audinio medžiaga juodos spalvos;
• Be porankių.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 3 vnt.
Prekės pristatomos Perkančiajai organizacijai, po Sutarties sudarymo per 30 darbo dienų.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, raštu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 8.11 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu, raštu, pirkimo vykdytojui.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-14 10:00 val.

2016-10-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu Utenio a. Nr.7, Utenoje, šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45331000-6 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Pastato adresu Utenio a. Nr.7, Utenoje, šilumos punkto ir šildymo sistemos hidrauliniai bandymai.
I.2.2. Pastato šildymo sistemos plovimas.
I.2.3. Pastato tūris 2681 m3.
I.2.4. Manometrų patikra – 5 vnt.
I.2.5. Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 15 d.
I.2.6. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-06 10:00 val.

2016-10-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu Utenio a. Nr.4, Utenoje, šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45331000-6 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Pastato adresu Utenio a. Nr.4, Utenoje, šilumos punkto ir šildymo sistemos hidrauliniai bandymai.
I.2.2. Pastato šildymo sistemos plovimas.
I.2.3. Pastato tūris 12628 m3.
I.2.4. Manometrų patikra – 10 vnt.;
I.2.5. Šilumos punkto šilumokaičių plovimas – 2 vnt;
I.2.6. Esamo šildymo sistemos reguliatoriaus keitimas – 1 vnt.
I.2.7. Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 15 d.
I.2.8. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-06 10:00 val.

2016-10-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu Atkočiškių k., Utenos r., šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45331000-6 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Pastato adresu Atkočiškių k., Utenos r., šilumos punkto ir šildymo sistemos hidrauliniai bandymai.
I.2.2. Pastato šildymo sistemos plovimas.
I.2.3. Pastato tūris 15936 m3.
I.2.4. Manometrų patikra – 10 vnt.
I.2.5. Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 15 d.
I.2.6. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-06 10:00 val.

2016-10-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Odiniai aplankai, BVPŽ kodas - 19000000-6 Odos gaminiai (190).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 5 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Odinis aplankas, rudos spalvos, su tautodailės motyvais, išskirtinio dizaino ne mažiau 30x21 cm, ne daugiau 31x22 cm.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 5 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-06 15:00 val.

2016-10-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Manometrų patikra.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A 1 – „Priežiūros ir remonto paslaugos", kodui – 50411000-9 „Matavimo aparatų remonto ir priežiūros paslaugos". Pirkimo objektas skaidomas į 2 atskiras pirkimo objekto dalis, kiekvienai iš jų bus sudaroma atskira paslaugų žodinė sutartis.
1 pirkimo objekto dalis – Manometrų patikra, 10 vnt. (Utenos miesto seniūnija).
2 pirkimo objekto dalis – Manometrų patikra 4 vnt. (Kuktiškių seniūnija seniūnija).
Manometrų patikrą turi atlikti tik kvalifikuota įmonė turinti, atitinkamą bandymų laboratoriją. Manometrų patikra turi būti atlikta pagal LR metrologijos įstatymo, techninių reglamentų ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos 2006 m. birželio 22 d. Nr. X-717 įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. 4-761).
Paslaugų atlikimo terminai:
1 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-17. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-17.
2 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-17. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-17.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-06 17:00 val.

2016-10-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje, šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui –45331000-6 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Pastato adresu J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje, šilumos punkto ir šildymo sistemos hidrauliniai bandymai.
I.2.2. Pastato šildymo sistemos plovimas. Pastato tūris 7936 m3.
I.2.3. Manometrų patikra – 8 vnt.
I.2.4. Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 15 d.
I.2.5. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-10-05 10:00 val.

2016-09-29

Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Statybos rangos darbai Vyžuonaičio parko teritorijoje, statybos rangos darbai Rašės parko teritorijoje.

Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
Techninių ir darbo projektų parengimas;
Sanitariniai, kraštovaizdžio tvarkomieji kirtimai ir menkaverčių medžių bei krūmų šalinimas;
Žolinių augalų, krūmų bei medžių tyrimas ir vertinimas;
Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylų parengimas;
Viešinimo (informacinių ir nuolatinių) stendų įrengimas.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintos skelbiamos derybos
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str., 84 str. 1 p.

2016-09-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Termo puodeliai, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 8 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Išskirtinio dizaino, nerūdijančio plieno, dvigubomis sienelėmis termo puodelis talpos ne mažiau 475 ml, ne daugiau 478 ml, su užrašu „Utena".
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 8 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Preke pasiima Perkančioji organizacija, po Sutarties žodinio sandėrio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-30 15:00 val.

2016-09-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rudeninis medžių ir krūmų sodinukų pirkimas Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2016 m. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 03121100-6 „Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai" (031).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Prekės (1 komplektas, ne mažiau kaip 525 vnt., ne daugiau kaip 533 vnt. medelių ir krūmų).
Detalesnė informacija pateikiama Techninėje Užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, raštu, pirkimo vykdytojui, derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2, 144.1 ir 145.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-28 12:00.

2016-09-27

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Vienvietis arba dvivietis kambarys su patogumais, į kainą įeina pusryčiai;
• Panevėžio mieste.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugos suteikimo terminas – 2016-09-29-2016-09-30.
2. Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-28 16:00 val.

2016-09-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dovanų maišeliai, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 100 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Išskirtinio dizaino dovanų maišeliai, matmenys ne mažiau 25x35 cm, ne daugiau 26x36 cm, su užrašu „Utena".
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 100 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po Sutarties sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-29 16:00 val.

2016-09-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidų kelyje Le-08 Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. 1,68 km pakeisti pralaidos 9 m ilgio liemenį 400 mm skersmens ir sutvarkyti važiuojamos dalies dangą panaudojant 10 m3 žvyro.
I.2.2. Nuo 1,87 iki 2,09 km dešinėje kelio pusėje atnaujinti pakelės griovį ne mažiau 0,9 m ir ne daugiau 1,1 m gylio.
I.2.3. 2,25 km iškasti pralaidos 9 m ilgio liemenį 600 mm skersmens ir sumontuoti iš tų pačių medžiagų įgilinant pralaidos dugną ne mažiau 1,1 ir ne daugiau 1,2 m nuo važiuojamos dalies viršaus ir sutvarkyti važiuojamos dalies dangą panaudojant 10 m3 žvyro.
I.2.4. Darbus atlikti iki 2016 m. lapkričio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-29 10:00 val.

2016-09-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos (B17). Perkamos apgyvendinimo paslaugos:
• Vienvietis kambarys.
• Vieta – Druskininkai.
• Su maitinimu: pusryčiai.
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-29 – 2016-09-30.
2. Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-28 14:00 val.

2016-09-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 23 Tyrimo ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas, kodas - 79714000-2 Stebėjimo paslaugos. Perkama paslauga kuri apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus ne ilgiau kaip per 48 valandas.
Vaizdo stebėjimo sistema (12 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga yra AB TEO LT nuosavybė.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Paslaugos teikiamos nuo 2016 m. spalio 1 d. iki spalio 31 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.3 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-29 10:00 val.

2016-09-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Varyklinė alyva.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –09211000-1 „Tepalai ir alyvos žoliapjovėms, vejos traktoriui, krūmapjovėms, benzininiams ir elektriniams pjūklams, sodo technikai" (092).
Pirkimo objektą sudaro:
- dvitakė varyklinė alyva;
- vienos pakuotės litražas ne mažiau 0,9 l ir ne daugiau 1,1 l.
- Viso reikia ne mažiau 4 l ir ne daugiau 5 l.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-29 10.00 val.

2016-09-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Valas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –34320000-6 „Mechaninės atsarginės dalys vejos ir sodo priežiūros technikai" (343).
Pirkimo objektą sudaro:
- Valo storis ne plonesnis 2,8 mm ir ne storesnis 3,5 mm.
- Valo ilgis ritėje ne mažiau 190 m ir ne daugiau 240 m.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 120.1, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-29 11.00 val.

2016-09-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Reklamos paslaugos – dviejų puslapių apimties reklaminės – informacinės publikacijos apie daugiabučių ir kvartalinę renovaciją Utenos mieste parengimas ir išspausdinimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A15 - „Reklaminės - informacinės medžiagos apie Utenos miestą ir rajoną spausdinimas respublikinėje spaudoje", kodui – 79800000-2 „Spausdinimo ir susijusios paslaugos" (A15).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Parengti ir išspausdinti informacinę – reklaminę publikaciją apie sėkmingai įgyvendinamą daugiabučių ir kvartalinę renovaciją Utenos mieste.
2. Publikacijos apimtis – du puslapiai.
3. Maketo reikalavimai: dviejų puslapių išmatavimai:
- po apipjovimo 410*290, prieš apipjovimą 420*300.
4. Tekstą iliustruoti nuotraukomis.
5. Talpinti 3-7 nuotraukas.
6. Teksto apimtis: 7600 iki 8000 ženklų įskaitant tarpus.
7. Vidinių puslapių popierius LWC bulk, 65 gsm.
8. Reikalingi atlikti darbai: teksto redagavimo, kalbos stilisto, dizainerio, maketuotojo, visos medžiagos (tekstas, foto ir kita vaizdinė medžiaga) parengimas spausdinimui.
9. Reklaminę – informacinę publikaciją parengti ir išspausdinti kokybiškai ir laiku.
10. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
11. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, parengti ir išspausdinti reklaminę – informacinę publikaciją.
12. Galimybė skelbti publikaciją Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kulturautenoje.lt/news.php.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Paslauga suteikiama iki 2016 m. spalio 14 d.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-28 9.00 val.

2016-09-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rudeninis medžių ir krūmų sodinukų pirkimas Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2016 m. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 03121100-6 „Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai" (031).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Prekės (1 komplektas, ne mažiau kaip 525 vnt., ne daugiau kaip 533 vnt. medelių ir krūmų).
Detalesnė informacija pateikiama Techninėje Užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, raštu, pirkimo vykdytojui, derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2, 144.1 ir 145.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-28 12:00.

2016-09-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Statybinės prekės".
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 44100000-1 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai (441).
Pirkimo objektas – prekės – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Sutarties objektą sudaro – Statybinės prekės :
1. Šaltas asfaltas: ne mažiau 1200 kg ir ne daugiau 1300 kg
2. Plytos silikatinės pilnavidurės: ne mažiau 600 vnt. ir ne daugiau 620 vnt.
3. Pilnavidurės molio plytos: ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 110 vnt.
4. Šamoto plytos: ne mažiau 200 vnt. ir ne daugiau 220 vnt.
5. Kalkinis skiedinys: ne mažiau 900 kg ir ne daugiau 950 kg
6. Šamotinis skiedinys: ne mažiau 525 kg ir ne daugiau 535 kg
7. Betoninės šaligatvio plytelės: ne mažiau 840 m2 ir ne daugiau 850 m2
8. Gatvės bordiūrai: ne mažiau 40 m ir ne daugiau 50 m
9. Cementas: ne mažiau 6600 kg ir ne daugiau 6800 kg
10. Cementinis mišinys bendriems statybos darbams atlikti: ne mažiau 2000 kg ir ne daugiau 2100 kg
11. Gipsinis glaistas: ne mažiau 625 kg ir ne daugiau 635 kg
12. Elastiniai plytelių klijai: ne mažiau 355 kg ir ne daugiau 365 kg
13. Glaistas plytelių tarpams: ne mažiau 41 kg ir ne daugiau 50 kg
14. Lubų plokštė mineralinė, balta: ne mažiau 510 m2 ir ne daugiau 520 m2
15. G/k plokštė: ne mažiau 435 m2 ir ne daugiau 455 m2
16. Kreida: ne mažiau 100 kg. ir ne daugiau 120 kg.
17. Glaistas gipskartonių plokščių siūlių: ne mažiau 455 kg. ir ne daugiau 465 kg.
18. Glaistas: ne mažiau 224 kg. ir ne daugiau 235 kg.
19. Universalus tinkas: ne mažiau 860 kg. ir ne daugiau 880 kg.
20. Mūro tinko mišinys: ne mažiau 600 kg. ir ne daugiau 650 kg.
21. Betonas: ne mažiau 2 m3 ir ne daugiau 8 m3
22. Smėlis sijotas: ne mažiau 2 t. ir ne daugiau 8 t.
23. Skalda po asfaltu: ne mažiau 3 t. ir ne daugiau 9 t.
24. Žvyras: ne mažiau 5 t. ir ne daugiau 15 t.
25. Šaligatvio trinkelės: ne mažiau 1000 m2 ir ne daugiau 1100 m2
26. Šaligatvio bordiūrai: ne mažiau 200 m. ir ne daugiau 220 m.
27. Putų polistirolas: ne mažiau 5 m2 ir ne daugiau 15 m2
28. Prilydoma stogo danga : ne mažiau 380 m2 ir ne daugiau 400 m2.
29. Tinklelis G/k plokštės siūlėms: ne mažiau 12 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
30. Akmens vata: ne mažiau 265 m3 ir ne daugiau 300 m3.
31. Apipjauta mediena: ne mažiau 34 m3 ir ne daugiau 40 m3.
32. Apipjauta mediena: ne mažiau 60 m3 ir ne daugiau 70 m3
33. Apipjauta mediena: ne mažiau 30 m3 ir ne daugiau 40 m3.
34. Apipjauta mediena: ne mažiau 30 m3 ir ne daugiau 40 m3.
35. Apipjauta mediena: ne mažiau 30 m3 ir ne daugiau 40 m3.
36. Lentos (dvigubo pjovimo): ne mažiau 2 m3 ir ne daugiau 5 m3.
37. Lentos (dvigubo pjovimo): ne mažiau 2 m3 ir ne daugiau 5 m3.
38. Medžio drožlių plokštė OSB: ne mažiau 290 m2 ir ne daugiau 300 m2.
39. Medžio drožlių plokštė OSB: ne mažiau 590 m2 ir ne daugiau 600 m2,
40. Fanera: ne mažiau 37 vnt. ir ne daugiau 55 vnt.
41. Medinis kampas vidinis: ne mažiau 30 vnt. ir ne daugiau 40 vnt.
42. Cetrio plokštė: ne mažiau 40 m2 ir ne daugiau 50 m2.
43. Neobliuota mediena: ne mažiau 40 m3 ir ne daugiau 70 m3.
44. Obliuota mediena: ne mažiau 25 m3 ir ne daugiau 40 m3
45. Skiediklis: ne mažiau 106 vnt. ir ne daugiau 125 vnt.
46. Skiediklis „Nitro" 646: ne mažiau 64 vnt. ir ne daugiau 125 vnt.
47. Dažai: ne mažiau 1700 vnt.. ir ne daugiau 1795 vnt.
48. Pigmentas: ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 35 vnt.
49. Gruntas „Igis" arba lygiavertis: ne mažiau 285 vnt. ir ne daugiau 300 vnt.
50.Gruntas - įvairių paviršių gruntavimui prieš plytelių klijavimą „Betokontakt" arba lygiavertis: ne mažiau 125 vnt. ir ne daugiau 260 vnt.
51. Pinoteksas: ne mažiau 390 vnt. ir ne daugiau 400 vnt.
52. Plokščiasis teptukas: ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
53. Plokščiasis mišrių šerių teptukas: ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
54. Apvalusis teptukas: ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
55. Mišrių šerių plokščiasis teptukas: ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
56. Silikoninis hermetikas: ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
57. Akrilas: ne mažiau 45 vnt. ir ne daugiau 90 vnt.
58. Montažinės sandarinimo putos: ne mažiau 90 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
59. Kaučiuko bitumo mastika: ne mažiau 135 vnt. ir ne daugiau 150 vnt.
60. Polietileno plėvelė: ne mažiau 1160 m². ir ne daugiau 1250 m².
61. Šlifavimo medžiaga: ne mažiau 75 m. ir ne daugiau 100 m.
62. Baldiniai ratukai: ne mažiau 60 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.
63. Plastikinės dailylentės: ne mažiau 85 m². ir ne daugiau 100 m².
64. Universalus kampas: ne mažiau 30 m. ir ne daugiau 35 m
65. Užbaigimo kampas: ne mažiau 5 m. ir ne daugiau 15 m
66. Lubų profilis: ne mažiau 7 m. ir ne daugiau 14 m
67. Kryžiukai plytelėms: ne mažiau 24 pak. ir ne daugiau 35 pak
68. Guminės žarnos: ne mažiau 895 m. ir ne daugiau 960 m
69. Lietvamzdis: ne mažiau 42 vnt. ir ne daugiau 50 vnt.
70. Latakas: ne mažiau 54 vnt. ir ne daugiau 60 vnt.
71. Latako kampas: ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
72. Skarda: ne mažiau 85 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
73. Gipskartonio plokštės profilis: ne mažiau 205 m. ir ne daugiau 225 m.
74. Gipskartonio plokštės profilis: ne mažiau 300 m. ir ne daugiau 340 m.
75. Tvirtinimo detalė: ne mažiau 1300 vnt. ir ne daugiau 1350 vnt.
76. Pakabinamų lubų konstrukcija: ne mažiau 12 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
77. Kalami medsraigčiai: ne mažiau 3070 vnt. ir ne daugiau 3150 vnt.
78. Savisriegiai Gkp į metalą: ne mažiau 12850 vnt. ir ne daugiau 12950 vnt.
79. Savisriegiai Gkp į medį: ne mažiau 12400 vnt. ir ne daugiau 12500 vnt.
80. Savisriegiai vinys: ne mažiau 6950 vnt. ir ne daugiau 7000 vnt.
81. Vinys: ne mažiau 635 kg. ir ne daugiau 735 kg.
82. Varžtai: ne mažiau 1000 vnt. ir ne daugiau 1100 vnt.
83. Pjovimo diskai: ne mažiau 670 vnt. ir ne daugiau 735 vnt.
84. Diskeliai metalui pjauti: ne mažiau 1015 vnt. ir ne daugiau 1085 vnt.
85. Diskiniai pjūklai su kietmetaliu: ne mažiau 695 vnt. ir ne daugiau 775 vnt.
86. Grąžtas metalui prailgintas: ne mažiau 24 vnt. ir ne daugiau 45 vnt.
87. Elektrodai: ne mažiau 8 vnt. ir ne daugiau 12 vnt.
88. Armatūra: ne mažiau 1600 kg ir ne daugiau 1650 kg.
89. Keramikinės sienų plytelės: ne mažiau 410 m² ir ne daugiau 435 m²
90. Keramikinės grindų plytelės: ne mažiau 259 m² ir ne daugiau 270 m²
91. Akmens masės plytelės: ne mažiau 360 m² ir ne daugiau 380 m²
92. Laminuota grindų danga: ne mažiau 50 m² ir ne daugiau 70 m²
93. Laminuotų grindų paklotas: ne mažiau 50 m² ir ne daugiau 70 m²
Detalesnė informacija pateikiama Techninėje speciafikacijoje.
I.3. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
I.4. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.5. Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

I.6. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių (aktualios redakcijos) 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2. p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-09-30 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2016-09-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Viršutiniai drabužiai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18200000-1 Viršutiniai drabužiai (182). Perkami viršutiniai drabužiai:
I.2.1. Moteriškas kostiumėlis:
I.2.1.1. Tamsios spalvos švarkelis ilgomis rankovėmis, 1 vnt.
I.2.1.2. Tamsios spalvos iki kelių sijonas, 1 vnt.
I.2.1.3. Sudėtis – medvilnė;
I.2.1.4. Dydis – 38 dydis.
I.2.2. Suknelė:
I.2.2.1. Tamsios spalvos, 1 vnt.;
I.2.2.2. Suknelės ilgis iki kelių;
I.2.2.3. Sudėtis – medvilnė;
I.2.2.4. Dydis – 38 dydis.
I.2.3. Palaidinė
I.2.3.1. Šviesios spalvos, 1 vnt.
I.2.3.2. Palaidinė ilgomis rankovėmis;
I.2.3.3. Sudėtis – medvilnė;
I.2.3.4. Dydis – 38 dydis.
Prekes pristatyti iki 2016 m. spalio 10 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-28 10:00 val.

 

2016-09-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Aušros g. 69-45, Utenoje, senų langų keitimas į plastikinius.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas. Perkami darbai, socialinio būsto Aušros g. 69-45, Utenoje, senų langų keitimas į plastikinius. Atliekami darbai:
I.2.1. Senų langų demontavimas 5,47 m² ± 0,3 m².
I.2.2. Naujų langų montavimas 5,47 m² ± 0,3 m².
I.2.3. Palangių montavimas 3,90 m ± 0,5 m.
I.2.4. Angų kraštų sutvarkymas 3,5 m² ± 0,35 m².
Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 31 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-27 12:00 val.

2016-09-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kiliminė danga.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekės kodui – 395 –„Kiliminė danga", kodas –39531400-7.
Pirkimo objektą sudaro:
- Perkama prekė – 3 vnt;
- Kiliminis takas – 1 m pločio, ne mažiau 12,10 m ir ne daugiau 12,20 m ilgio;
- Kiliminis takas – 1 m pločio, ne mažiau 5,40 m ir ne daugiau 5,50 m ilgio;
- Kiliminis takas – 1 m pločio, ne mažiau 7,80 m ir ne daugiau 7,90 m ilgio;
- Paviršiaus pluoštas – poliamidas, pagrindas – lateksas (neslidus);
- Svoris ̴ 1200 g/m²;
- Aukštis ̴ 5 mm;
- Plotis – 100 cm;
- Prekės spalva ruda, su skirtingų rudos spalvos atspalvių brūkšninėmis linijomis ir kvadratėliais.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Prekes planuojama įsigyti iki 2016-11-15.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-27 10.00 val.

2016-09-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Anstolio paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21). Pirkimo objektas skaidomas į 3 atskiras pirkimo objekto dalis, kiekvienai iš jų bus sudaroma atskira paslaugų žodinė sutartis.
1 pirkimo objekto dalis – Priteistos sumos išieškojimas iš skolininkės Dovilės Račkauskaitės.
2 pirkimo objekto dalis – Priteistos sumos išieškojimas iš skolininko Stanislovo Tomaševičiaus.
3 pirkimo objekto dalis – Skolos išieškojimas iš DNSB „Ladyga.
Paslaugų atlikimo terminai:
1 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-31. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-30.
2 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-31. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-30.
3 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-31. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-30.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-28 17:00 val.

2016-09-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Darbo dovanos, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 26 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Užrašų knygutė su rašikliu: užrašų knygutė įrišta plastikine spirale 50 lapų, išskirtinio dizaino ne mažiau 21x15 cm, ne daugiau 22x16 cm, su užrašu „Utena", 26 vnt.;
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekės – 26 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Preke pasiima Perkančioji organizacija, po Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-23 15:00 val.

2016-09-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Keraminė vaza, BVPŽ kodas - 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Keramikinė vaza:
• Glazūruota ornamentais, išskirtinio dizaino ne mažiau 32x24 cm, ne daugiau 45x25 cm, 1 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekės – 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Preke pasiima Perkančioji organizacija, po Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-22 16:00 val

2016-09-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Apgyvendinimo paslaugos, 2 žmonėms, Anykščių raj.;
Pirkimo objekto apimtys:
1.Žmonių kiekis – 2.
2. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-09-23 – 2016-09-24.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-22 10:00 val.

2016-09-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Žaliapjovė.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 16311100-9 Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti (163). Perkama Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Žaliapjovė – savaeigė vienos pavaros.
I.2.2. Galia - ne mažesnė kaip 2,1 ir ne didesne kaip 2,2 kw, 2900 aps./min.
I.2.3. Cilindro darbinis tūris - ne mažesnis kaip 140 ir ne didesnis kaip 141 kub.cm.
I.2.4. Oro filtras - popierinis.
I.2.5. Svoris - ne didesnis kaip 31 kg.
I.2.6. Kuro bakelio talpa - ne mažesnė kaip 0,80 ir ne didesne 0,81 ltr.
I.2.7. Vieno greičio
I.2.8. Pjovimo aukštis ne mažesnis 31,75-88,9 mm.
I.2.9. Aukščio reguliavimo padėtis - ne mažiau 9 padėčių .
I.2.10. Prekei turi būti suteikiama gamyklinė garantija – ne mažiau 4 metai.
I.2.11. Prekę pristatyti iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120, 120.2.4.2, 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-23 10:00 val.

2016-09-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vardinės dovanos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkamos vardinė dovanos. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Formatas: ne mažesnis 150x210 mm ne didesnis 155x215 mm.
I.2.2. Medžiaga: Rowmarkt, Gold/Black, 1,6 mm
I.2.3. Darbo tipas: graviravimas (miesto logotipas, užsakovo pateiktas tekstas t.y. ne mažiau 36 ir ne daugiau 50 žodžių. )
I.2.4. Dizaino kūrimas.
I.2.5. Maketavimas
I.2.6. Įrėminimas: rėmeliai PVC, ne mažiau 150x210 mm ir ne daugiau 155x215 mm.
Vardinių dovanų pateikimo data iki 2016 m. spalio 3 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Kiekis 51 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120, 120.2.4.2, 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-22 15:00 val.

2016-09-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 24 – Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. Perkamas seminaras „Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje", programa:
I.2.1. Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės reglamentavimas viešajame sektoriuje.
I.2.2. Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje.
Paslaugų teikimo terminas 2016-09-23
Dalyvių skaičius - 1.
Vieta – Vilnius.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 26, 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-22 15:00 val.

2016-09-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kondicionieriaus remonto paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: A 1 Priežiūros ir remonto paslaugos, kodas - 50730000-1 Aušinimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos. Perkamos kondicionierių remonto paslaugos, 3 kondicionieriams įrengtiems adresu Utenio a. 4, Utena
Kondicionieriaus remonto paslaugas suteikti iki 2016 m. spalio 15 d .
Sutartis sudaroma žodžiu
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-22 12:00 val.

2016-09-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17). Perkamos maitinimo paslaugos, meniu:
• Kibinai - 50 porcijų;
• Įvairūs mini sumuštinukai - 200 vnt.;
• Kava arba arbata, grietinėlė – 100 porcijų 2 kavos pertraukėlėms.
Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-21.
Žmonių skaičius – ne mažiau 45, ne daugiau 50.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-20 12:00 val.

2016-09-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: XIII Baltijos šalių diskusijų forumas atliekų tvarkymas 2016.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 24 – Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. Pirkimo objektą sudaro, programa:
I.2.1. Plenarinis posėdis – Beatliekis gyvenimas – atliekų tvarkymo sistemos konkurentas.
I.2.2. Baltijos šalių atliekų tvarkymo politika ir ypatumai: palyginamoji analizė Lietuvos, Latvijos ir Estijos atliekų tvarkymo aktualijos.
I.2.3. Ekspertų teisininkų, ir konsultantų, asociacijų atstovų, plitologų pozicijos ir moderuojama diskusija.
I.2.4. Komunalinių atliekų tvarkymas: privatūs tvarkytojai vs savivaldybių įmonės. Aktualijos baltijos šalyse. Europinė praktika.
I.2.5. MBA ir atliekų naudojimas energijai gauti Lietuvoje.
I.2.6. Atliekų tvarkymo tendencijos Europos Sąjungoje 2020-2030 m. – perdirbimo sektoriaus pasiekimai iki 2020 – ųjų, pasitelkiant modernias rūšavimo technologijas.
I.2.7. Maisto atliekų surinkimas ir tvarkymas: prielaidos, galimybės ir perspektyvos.
I.2.8. Ateities perspektyvos.
I.2.9. Konkuravimas tavrkymo rinkoje: (ne) sąžiningos konkurencijos riba ir tai, kas įstatymuose neparašyta.
I.2.10. Nusikaltimai aplinkosaugai – vieni peliningiausių verslų pasaulyje.
Paslaugų teikimo terminas 2016-09-29 – 2016-09-30
Dalyvių skaičius - 1.
Vieta – Druskininkai
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 26, 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-21 10:00 val.

2016-09-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Šaligatvių remontas Vyturių kvartalo prieigose".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45213316-1 „Pėsčiųjų takų įrengimo darbai" (45.21).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Sutarties objektą sudaro - Šaligatvių remontas Vyturių kvartalo prieigose.
Statybos vieta (adresas) – Teritorija tarp Vaižganto g. ir Vyturių kvartalo, Utena.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
I.3. Sutarties objektą sudaro:
Pagrindiniai darbai:
Pėsčiųjų takų remontas atstatant trinkelių dangą 318 m2 ± 3 m2 bei aprėminant betoniniais bordiūrais 504 m ± 2 m.
Šlaitų sutvirtinimas ir teritorijos sutvarkymas paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolę - 1100 m2 ± 1105 m2.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelktas subrangovas:
Pėsčiųjų takų remontas atstatant asfaltbetonio dangą 88 m2 ± 1 m2.
Paviršinio vandens nuo stovėjimo aikštelės nuvedimo sistemos įrengimas paklojant 250 mm skersmens 23 m ± 0,5 m ilgio plastmasinį vamzdį, sumontuojant 2 (du) apvalius gelžbetoninius 1 m ± 0,02 m skersmens šulinius bei pastatant komunikacijas ženklinantį metalinį stulpelį.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia – po 5 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-09-16 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-09-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Taurapilio piliakalnio laiptų, šiukšliadėžės įrengimas, suolų ir informacinio stendo remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45112700-2 Kraštovaizdžio darbai. Perkamas Taurapilio piliakalnio laiptų, šiukšliadėžės įrengimo, suolų ir informacinio stendo remontas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Medinių laiptų įrengimas gaminant elementus iš tašų ir lentų – 43,5 m²;
I.2.1.2.Šiukšliadėžės pagaminimas ir įrengimas – 1 vnt.;
I.2.1.3. Suolų remonto darbai – 2 vnt.;
I.2.1.4. Informacinio stendo remonto darbai – 1 vnt.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Medinių paviršių padengimas impregnantais (100 m²) – 2,890 m²;
I.2.2.2. Senų medinių laiptų ardymas – 43,5 m²;
I.2.2.3. Statybinių šiukšlių išvežimas.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 4 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-23 11:00 val.

2016-09-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai statinių naudojimo priežūra, statinio techninės priežiūros patikrinimo aktų, protokolų bei nutarimų surašymo tvarka, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Mokymai statinių naudojimo priežūra, statinio techninės priežiūros patikrinimo aktų, protokolų bei nutarimų surašymo tvarka. Nagrinėjamos temos:
• Statinių naudotojų pareigos prižiūrint statinį;
• Statinių techninės priežiūros organizavimas;
• Statinių techninė priežiūra;
• Statinių techninio prižiūrėtojo dokumentai ir jų pildymo tvarka;
• Statinių naudojimo priežiūra;
• Akte numatytų reikalavimų atlikimo kontrolė. Administracinių teisės pažeidimų protokolo surašymas ir svarstymas;
• Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimas bei nutarimo surašymas ir paskelbimas. Baudos sumokėjimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-22.
2. Dalyvių skaičius – 1.
3. Mokymų trukmė – 5 akad. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-15 10:00 val.

2016-09-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai dėl ekonominio naudingumo vertinimo, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Mokymai dėl ekonominio naudingumo vertinimo
Temos:
• Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų nustatymas;
• Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ir parametrų lyginamuoju svoriu nustatymas;
• Ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimas;
• Geroji praktika ir dažniausiai pasitaikančios klaidos.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-22.
2. Dalyvių skaičius – 2.
3. Mokymų trukmė – 4 akad. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

2016-09-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Meniu:
• Kiaulienos kepsnys su grybų padažu - 8 porcijos;
• Daržovių salotos - 8 porcijos;
• Kava, arbata – 8 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-16.
2. Žmonių skaičius – 8.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-15 16:00 val.

2016-09-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vilniaus g. akligatvio Utenoje dangos remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45233142-6 Kelių remonto darbai. Perkami darbai Vilniaus g. akligatvio Utenoje dangos remontas.
Reikia atlikti tokius darbus:
I.2.1. Suprofiliuoti pagrindą nepridedant naujų medžiagų ne mažiau 150 m2 ir ne daugiau 170 m2.
I.2.2. Pakloti 6 cm storio viensluoksnę asfaltbetonio dangą iš mišinio AC16PD ne mažiau 155 m2 ir ne daugiau 165 m2.
Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 31 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-15 12:00 val.

 

2016-09-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Šluostės ir šepečiai grindims, BVPŽ kodas - 39224000-8 Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai (392).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 20 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Buities prekės:
• Grindų šluostės, ne mažiau 60 cm, ne daugiau 61 cm – 10 vnt.;
• Kotai grindų šepečiams, ilgis ne mažiau 90 cm, ne daugiau 140 cm – 5 vnt.;
• Šluotos laikiklis, ne mažiau 60cm, ne daugiau 61 cm – 5vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 20 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-14 10:00 val.

2016-09-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Puodelių servizas, BVPŽ kodas - 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 2 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Puodelių servizas:
• Keramikiniai, baltos spalvos su aukso spalvos papuošimu aplink puodelio kraštus;
• Skirti kavai;
• Puodelio talpa 200g;
• Komplekte 6 vnt. puodelių su lėkštutėmis.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 2 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-14 10:00 val.

2016-09-12

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Ekskrementų dėžės su tiekimu ir montavimu".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniams kodams – 34928480-6 „Atliekų bei šiukšlių konteineriai ir šiukšliadėžės" (349).
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektą sudaro:
• Prekių Tiekėjas turi pateikti sandariai uždaromas talpas - ekskrementų surinkimo dėžes (ne mažiau nei 6 vnt. ir ne daugiau nei 7 vnt.). Talpos turi būti metalinės, specialiai tam skirtos, neperdarytos iš kitokių talpų, skardos storis 2,0 mm (pavyzdys pridedamas). Apie uždaromų ekskrementų dėžių montavimo vietas Tiekėją informuoja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius. Visos uždaromos ekskrementų dėžės bus pastatytos Utenos mieste.
• Pristačius Prekes ir jas sumontavus nurodytose vietose pasirašomi Prekių perdavimo - priėmimo aktai, išrašoma sąskaita-faktūra ir atliekamas apmokėjimas. Prekių Tiekėjas turi atsakyti už darbų saugą Prekių pristatymo ir montavimo metu, kokybę, naudoti techniškai tvarkingą techniką bei įrangą.
• Prekių Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, teikia 1 vnt. ekskrementų dėžės su pastatymu kainą.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2, punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu žodžiu.
Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-09-13 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2016-09-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Keramikiniai suvenyrai, BVPŽ kodas - 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 120 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Keramikiniai suvenyrai reprezentacijai:
• Kompozicija lėlė „Lietuvaitė", matmenys ne mažiau 9x14 cm, ne daugiau 10x14,5 cm, 20 vnt.;
• Keramikinė pasaga, matmenys 8x9 cm, 50 vnt.;
• Keramikinis ąsotėlis, ne mažiau 9x14 cm, ne daugiau 10x15 cm, 50 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekės – 120 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatomos per 10 dienų, nuo Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-13 10:00 val.

2016-09-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Konsultavimo paslaugų, dėl projektinių pasiūlymų rengimo pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-403 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" (toliau – Priemonė) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį", pirkimas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A11 Valdymo konsultavimo (išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas) ir susijusios paslaugos, kodui – 79415200-8 ,, Projektavimo konsultacinės paslaugos".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti konsultavimo paslaugas, dėl projektinių pasiūlymų rengimo pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-403 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" (toliau – Priemonė) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį".
Teikėjas įsipareigoja suteikti profesionalias konsultavimo paslaugas, atsižvelgiant į reikalavimus, kurie numatyti projektų administravimą ir finansavimą reglamentuojančiose taisyklėse ir su projekto įgyvendinimu susijusiuose teisės aktuose, siekiant tinkamai parengti 3-5 projektinius pasiūlymus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-403 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį" įgyvendinimo taisyklėmis ir taisyklių priedu Nr.1. Konsultavimo paslaugos projektinių pasiūlymų rengimo klausimais – ne mažiau kaip 40 val., ne daugiau kaip 50 val.
Paslaugų atlikimui kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.
Sutartis sudaroma 7 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos pagal atskirus užsakymus 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, viešojo pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių (aktualios redakcijos) 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2. p. ir 142 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-14 15:00 val.

2016-09-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio ekologinio tako tvarkymas, įrangos remontas. Pirkimo objektas priskiriamas darbų kategorijai – 45.11, kodui – 45112700-2 „Kraštovaizdžio darbai".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Darbai (1 vnt.): Ekologinio tako tvarkymas, įrangos remontas, atsakingumas už darbų saugą darbų teikimo metu. Detalesnė informacija pateikiama Techninėje Užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, raštu, pirkimo vykdytojui, derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-09 14:00.

2016-09-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mediena.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –03410000-7 „Mediena" (034).
Pirkimo objektą sudaro:
- Mediena- dvigubo pjovimo spygliuočių mediena;
- Giluminis vakuuminis impregnavimas;
- Tamsiai ruda spalva;
- Skirta lauko terasoms, 0,3 m ³;
- išmatavimai 5 cm*10cm*300cm.
Pristatymas adresu: A. Musteikio 35, Tauragnų miestelis, Utenos rajonas.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 120.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-09 11.00 val.

2016-09-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mobilus elektrinis keltuvas ir Mobilus vikšrinis laiptų kopiklis neįgaliesiems".
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 33196200-2 Įrenginiai neįgaliesiems (331).
Pirkimo objektas skaidomas į 2 atskiras pirkimo objekto dalis kiekvienai iš jų bus sudaroma atskira prekių viešojo pirkimo pardavimo sutartis.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I pirkimo objekto dalis – Mobilus elektrinis keltuvas neįgaliajam (toliau – prekės).
I.2.1. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-29 įsakymu Nr.AĮ-301 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo", sudaryta Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija 2016 metais nusprendė tenkinti būsto pritaikymo poreikį asmeniui, gyv. Tauragnų g. 7-2, Utenoje.
I.2.2.Mobilaus keltuvo techniniai duomenys:
1) Svoris – ne mažiau 40 kg ir ne daugiau 45 kg;
2) Važiuoklės ilgis – ne mažiau 1300 mm ir ne daugiau 1350 mm;
3) Važiuoklės išplatinimas-susiaurinimas mechaninis – ne mažiau 55 mm ir ne daugiau 60 mm/ne mažiau 1190 mm ir ne daugiau1200 mm;
4) Ratukų skersmuo – ne mažiau 105 mm ir ne daugiau 108 mm;
5) Maksimali apkrova – ne mažiau 145 kg ir ne daugiau 155 kg;
6) Kėlimo aukštis – ne mažiau 465 mm ir ne daugiau 470 mm/ne mažiau 1790 mm ir ne daugiau 1800 mm;
7) Avarinis nuleidimas – elektrinis ir mechaninis;
8) Su pilnai įkrauta baterija turi atlikti ne mažiau 40 pakėlimo/nuleidimo ciklų;
9) Kėlimas/leidimas elektrinis, valdomas pulteliu;
10) Keltuvas veikia nuo įkraunamos baterijos;
11) Kėlimo komplekte turi būti kėlimo diržas;
12) Gaminys turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Europos Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.
I.2.3. Mobiliam elektriniam keltuvui taikomas garantinio aptarnavimo laikas – ne mažiau 24 mėn.
I.2.4. Tiekėjas įsipareigoja parduoti mobilų elektrinį keltuvą neįgaliajam bei jį pristatyti Pirkėjui, Sutartyje nurodytu adresu, pagal Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus pagal pridedamą Techninę specifikaciją (pirkimo dokumentų 1 priedas), kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už įsigytas Prekes, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
II pirkimo objekto dalis – Mobilus vikšrinis laiptų kopiklis (toliau – prekės).
II.2.1. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-29 įsakymu Nr.AĮ-301 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo", sudaryta Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija 2016 metais nusprendė tenkinti būsto pritaikymo poreikį asmeniui, gyv. Vaižganto g. 6-80, Utenoje.
II.2.2. Mobilaus vikšrinio laiptų kopiklio (skirto neįgalaus asmens su vežimėliu transportavimui aukštyn ir žemyn laiptais su lydinčio asmens pagalba) techniniai duomenys:
1) Važiuoklė pagaminta iš lengvo lydinio su plastikinėmis apsaugomis
2) Bendras kopiklio svoris ne daugiau 58 kg
3) Maksimali keliamoji galia (įskaitant vežimėlį) – ne mažesnė nei 130 kg
4) Važiuoklės tipas – guminiai vikšrai
5) Šalia rankenų įtaisytas laiptų kampo leistinos ribos nustatymo indikatorius
6) Greitis – ne mažiau 5m/min. ir ne daugiau 10 m/ min.
7) Akumuliatoriaus įkrovimo įtampa – 220 V
8) Pavara – sliekinis reduktorius sujungtas su 24 V – 500 w elektros varikliu
9) Gaminys turi būti lengvai valdomas, manevringas, lengvai surenkamas, tinkamas transportuoti lengvojo automobilio bagažinėje.
10) Gaminys turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Europos Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus
II.2.3. Mobiliam vikšriniam laiptų kopikliui taikomas garantinio aptarnavimo laikas – ne mažiau 24 mėn.
II.2.4. Tiekėjas įsipareigoja parduoti mobilų vikšrinį laiptų kopiklį bei jį pristatyti Pirkėjui, Sutartyje nurodytu adresu, pagal Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus pagal pridedamą Techninę specifikaciją (pirkimo dokumentų 1 priedas), kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už įsigytas Prekes, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
I.3. Sutartys sudaromos 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jų įsigaliojimo.
I.4. Šios Sutartys įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.5. Prekės pateikiamos per 1 mėnesį nuo Sutarčių įsigaliojimo dienos. Dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies bus sudaroma atskira Sutartis.

I.6. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių (aktualios redakcijos) 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2. p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-09-12 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2016-09-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Įrangos poilsiavietėje prie Aiseto ir Pakaso ežerų (Pajuodenės k., Paisetės k., Kirdeikių k., Saldutiškio sen., Utenos r.) gamybos ir montavimo darbai. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45212140-9 – „Poilsio įrenginiai" (45.21) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Persirengimo kabinų gaminimas ir įrengimas (3 vnt.) . Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui, derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-09 9:00.

2016-09-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Sirutėnų miestelio medicinos punkto įėjimo laiptų remonto darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Perkami Sirutėnų miestelio medicinos punkto įėjimo laiptų remonto darbai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
I.2.1.1. Įrengti naują laiptų dangą. Įrengiant naują laiptų dangą reikia: išbetonuoti laiptus, ne mažiau 0,7 m3, ne daugiau 1 m3; sumontuoti batų valymo groteles (400+/- 50 mm x 600 +/- 50mm); įrengti betono trinkelių dangą, ne mažiau 12 m2, ne daugiau 13 m2.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
I.2.2.1. Demontuoti viršutinę betoninių laiptų dalį, ne mažiau 1 m3, ne daugiau 1,2 m3.
I.2.2.2. Išvežti statybines šiukšles, ne mažiau 1 t, ne daugiau 1,2 t.
Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 14 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-12 12:00 val.

2016-09-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto nuomos su vairuotoju (želdiniams atvežti) paslaugos. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 60180000-3 – „Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju" (A2) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Ne mažiau kaip 525 vnt. ir ne daugiau kaip 533 vnt. želdinių nuo 0,1 m iki 3,0 m aukščio transportavimas. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui, derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-08 10:00.

2016-09-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rudeninis medžių ir krūmų sodinukų pirkimas Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2016 m. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 03121100-6 „Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai" (031).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Prekės (1 komplektas, ne mažiau kaip 525 vnt., ne daugiau kaip 533 vnt. medelių ir krūmų).
Detalesnė informacija pateikiama Techninėje Užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, raštu, pirkimo vykdytojui, derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punktų nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-08 9:00.

2016-09-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimas
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –22458000-5 „Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai" (224).
Pirkimo objektą sudaro:
- Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimo blankas turi atitikti LR Švietimo ir mokslo ministro 2005-09-22 Įsakymu Nr. ISAK-1928 „Dėl mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimo blanko privalomosios formos patvirtinimo" nustatytus reikalavimus.
Prekės pristatomos per mėnesį nuo sutarties sudarymo
Prekių teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-08 10.00 val.

2016-09-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A1 – „Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugos", kodui – 50800000-3 „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos" (A1).
Pirkimo objektą sudaro:
- mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų esančių adresu, Donelaičio g. 22, Utena ir Aukštaičių g. 1-5, Utena techninės būklės tikrinimo paslaugos.
- tikrinti šių įrenginių techninę būklę turi teisę tikrinti, turinčios Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliojimus.
plytų;
Prekių teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 120.2.4.2, 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-08 11.00 val.

2016-09-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Pačkėnų kultūros centro pastato stogo remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Sutarties objektą sudaro - Pačkėnų kultūros centro pastato stogo remontas .
Statybos vieta (adresas) – Pačkėnų km. utenos raj.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
I.3. Sutarties objektą sudaro:
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Šiukšlių, kerpių nuvalymas nuo ruloninės stogo dangos - 490 ± 5 m2.
Plokščio stogo ventiliacinių kaminėlių įrengimas – 9 vnt.
Pūslių remontas ruloninėje stogo dangoje – 32 ± 2 m2.
Stogo nuolydžio formavimas – 17 ± 2 m2.
Papildomo sluoksnio prilydomos ruloninės bituminės stogo dangos įrengimas – 49 ± 2 m2.
Vieno sluoksnio prilydomos ruloninės bituminės stogo dangos įrengimas – 490 ± 5 m2.
Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
Prieglaudų apskardinimas – 116 ± 2 m.
Parapetų esamų skardų nuėmimas, pataisymas ir uždėjimas – 100 ± 1 m.
I.4. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
I.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 4 (keturių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos .
I.6. Rangovas Darbus pradeda po Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į Sutarties 5.17 punkto nuostatas. Rangovas Darbus atlieka ir baigia per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, apklausos būdu raštu, CVP IS priemonėmis, pirkimų komisijai.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-09-07 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras „Viešųjų pirkimų ypatumai bei naujausia teismų praktika".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai – B 24 –Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos.
Pirkimo objektą sudaro:
1. ES direktyvos tiesioginis veikimas. Kokios Direktyvos normos gali būti taikomos tiesiogiai, jų neperkėlus į Viešųjų pirkimų įstatymą, kaip šiomis normomis gali vadovautis Perkančiosios organizacijos ir tiekėjai;
2. Interesų konfliktas: išorinis interesų konfliktas, suderinti veiksmai viešajame pirkime, susijusių bendrovių dalyvavimas kaip konkurentų, vidinis interesų konfliktas, sąžininga tiekėjų konkurencija, perkančiosios organizacijos pareiga būti aktyviai, nustatant interesų konflikto situacijas.
3. Efektyvios tiekėjų pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybos principas: pretenzijų ir ieškinio senaties terminai, tiekėjų suinteresuotumas, pretenzijos ir ieškinio dalyko sutaptis, grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį.
4. Konfidenciali informacija: kuri informacija gali būti laikoma konfidencialia, komercinės paslapties įrodymai.
5. Alternatyvios sankcijos: neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties padarinių netaikymas, baudos, subjektai, kuriems skiriamos baudos, žalos atlyginimas.
6. Perkančiosios organizacijos statusas: veikla, skirta nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams užtikrinti, funkcinis metodas, infekcijos teorija, veiklos vertinimo kriterijai: konkurencija rinkoje, veiklos efektyvumas, rizikos prisiėmimas, įsteigimo tikslai, perkančiosios organizacijos kontrolė, valdymas ir finansavimas.
7. Tiekėjų ginčai, kai ieškinys turi būti teikiamas tiek perkančiajai organizacijai, tiek įgaliotajai organizacijai;
8. Paslaugų teikimas po viešojo pirkimo sutarties pabaigos: santykių kvalifikavimas, neteisėtas praturtėjimas.
9. Reikalavimai dėl teisės verstis veikla, būtina viešojo pirkimo – pardavimo sutartims vykdyti: minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, pirkimo objekto apibrėžimas techninėje specifikacijoje, iš teisės aktų kylantys imperatyvūs reikalavimai.
10. Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų reikalavimai. Notarinis dokumentų patvirtinimas.
11. Dėl perkančiosios organizacijos atsakomybės už netikslų techninį projektą, pateiktą viešojo pirkimo sąlygose.
12. Dėl perkančiosios organizacijos rizikos, pavėluotai paskelbus viešojo pirkimo konkursą.
13. Naujausia Lietuvos Aukščiausiojo teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika viešųjų pirkimų bylose.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas 2016-09-13
2. Dalyvių skaičius - 2.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: supaprastintas mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui derantis su siūlomu tiekėju.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių aktualios redakcijos 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-09-05 (imtinai), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai (degtinė).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai. Perkami alkoholiniai gėrimai (degtinė), 5 vnt. Trumpas perkamo objekto aprašymas:
• Degtinė Stumbras Premium Organic talpa ne mažiau 0,7 l, 5 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas nuo Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120, 120.2.4.2, 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-02 14:00 val.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17). Perkamos maitinimo paslaugos. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro:
• Šalti užkandžiai ne mažiau kaip 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Mėsos suktinukai ne mažiau kaip 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Žuvies rageliai ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Lašišos užkandėlė su greipfrutais ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Mini sumuštinukai, pikantiški, su ikrais, įvairių skonių varškytėmis, sūrio užkandėlės su vytintais pomidorais ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 200 vnt.;
• Silkės suktinukai su kaimišku įdaru ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.
• Kava ne 45 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Arbata ne 45 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Pyragėliai ne 45 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Vaisių vėrinukai ne 1 kg ir ne daugiau 3 kg.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, apklausos būdu, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 144.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-01 14:00 val.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai (vynas).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai. Perkami alkoholiniai gėrimai (vynas), 60 vnt. Trumpas perkamo objekto aprašymas:
• Degtinė Absoliut ne mažiau 0,7 l, 15 vnt.;
• Degtinė Stumbras Premium Organic ne mažiau 0,7 l, 15 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas nuo Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120, 120.2.4.2, 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-02 14:00 val.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai (vynas).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai. Perkami alkoholiniai gėrimai (vynas), 60 vnt. Trumpas perkamo objekto aprašymas:
• Vynas baltas ispaniškas Torres Vina Sol Catalunya DO ne mažiau 0,7 l – 30 vnt.;
• Vynas raudonas itališkas Zonin Regions Chianti DOCG ne mažiau 0,7 l – 30 vnt.;
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas nuo Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodine forma, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p., 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120, 120.2.4.2, 145.1 p. nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-02 14:00 val.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Utenos ligoninės pagrindinio pastato Aukštakalnio g. 3 rekonstravimo papildomi (nenumatyti) darbai ".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45453000-7 „Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai".
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas
Sutarties objektą sudaro - Utenos ligoninės pagrindinio pastato Aukštakalnio g. 3 rekonstravimo papildomi (nenumatyti) darbai. Statybos darbų tikslas: atlikti papildomus (nenumatytus) vandentiekio, nuotekynės, vėdinimo, šilumos tiekimo oro pašildytojams, oro rekuperavimo vamzdynų, vidaus elektros, vidaus elektros ryšių, apsauginės signalizacijos sistemų įrengimo darbus bei sumontuoti reikiamą įrangą be kurių negali būti užbaigti ligoninės rekonstravimo darbai ir patalpos perduotos eksploatacijai.
Pagrindiniai darbai: Vėdinimo, oro rekuperavimo vamzdynų įrengimo darbai bei reikiamos įrangos sumontavimas.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelkiami subrangovai: Vandentiekio, nuotekynės, šilumos tiekimo oro pašildytojams, vidaus elektros, vidaus elektros ryšių, apsauginės signalizacijos įrengimo darbai bei reikiamos įrangos sumontavimas.
Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis ir kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais bei atitikti pateiktuose techniniuose darbo projektuose nurodytas technines charakteristikas ir specifikacijas
Rangovas Užsakovui pateikia veiklų sąrašą ir lokalines sąmatas. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso vertinimui.
Rangovas atliktus darbus aktuojasi pagal formą Nr.3 (forma pridedama). Aktuojamų darbų vertė turi būti nemažesnė kaip 2% veiklos vertės
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 8 (aštuonių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į Sutarties 5.17. punkto nuostatas. Rangovas Darbus atlieka ir baigia per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, CVP IS priemonėmis.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 p., 120.1 p., 120.2.4.2 p. nuostatomis.

Tiekėjai, norintys dalyvauti viešajame pirkime prašymus pateikia iki 2016-09-02 (12.00 val.), el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17). Perkamos maitinimo paslaugos. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro:
• Šalti užkandžiai ne mažiau kaip 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Mėsos suktinukai ne mažiau kaip 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Žuvies rageliai ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Lašišos užkandėlė su greipfrutais ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Mini sumuštinukai, pikantiški, su ikrais, įvairių skonių varškytėmis, sūrio užkandėlės su vytintais pomidorais ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 200 vnt.;
• Silkės suktinukai su kaimišku įdaru ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.
• Kava ne 45 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Arbata ne 45 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Pyragėliai ne 45 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Vaisių vėrinukai ne 1 kg ir ne daugiau 3 kg.
Paslaugos teikiamos – ne mažiau 30 ir ne daugiau 40 žmonių.
Maitinimo paslaugas suteikti 2016 m. rugsėjo 2 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-01 14:00 val.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17). Perkamos maitinimo paslaugos. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro:
• Šalti užkandžiai ne mažiau kaip 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Mėsos suktinukai ne mažiau kaip 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Žuvies rageliai ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Lašišos užkandėlė su greipfrutais ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Mini sumuštinukai, pikantiški, su ikrais, įvairių skonių varškytėmis, sūrio užkandėlės su vytintais pomidorais ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 200 vnt.;
• Silkės suktinukai su kaimišku įdaru ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.
• Kava ne 45 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Arbata ne 45 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Pyragėliai ne 45 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
• Vaisių vėrinukai ne 1 kg ir ne daugiau 3 kg.
Paslaugos teikiamos – ne mažiau 30 ir ne daugiau 40 žmonių.
Maitinimo paslaugas suteikti 2016 m. rugsėjo 2 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 2 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualia redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2 ir 145.1 punkto nuostatomis.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-01 14:00 val.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Renginio organizavimas su patalpų nuoma, BVPŽ kodas – 26 Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos, kodas - 79952000-2 Su renginiais susijusios paslaugos (B 26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Miesto svečių priėmimui kaimo sodybos nuoma su renginio organizavimu:
• Kaimo sodyboje turi būti pobūvių salė, talpinanti ne mažiau 70 žmonių;
• Turi būti lauko terasa su kėdėmis, ne mažiau 10 vnt.;
• Renginio laikas nuo 18 val. – 2 val.
• Kaimo turizmo sodyba turi būti Utenos rajono ribose;
• Kaimo turizmo sodyba turi būti prie ežero.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų kiekis – 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Paslaugų suteikimo terminas 2016-09-02.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, raštu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-01 10:00 val.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pisuaro nuleidimo mechanizmas, BVPŽ kodas – 42130000-9 Santechnikos prekės (421)
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Pisuaro nuleidimo mechanizmas:
• Rankinio valdymo ventilis montuojamas į tą patį nuleidimo įrenginio korpusą;
• Protakos galingumas mechaninio valdymo ventilį pasirinkus, siekia > 0,3 l/s, kai slėgis 1 baras;
• Galima nustatyti nuleidžiamo vandens taupymo režimą: 1 litrą.
• Utenos mieste.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, žodžiu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.1 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-08-31 12:00 val.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektą sudaro:
Apgyvendinimo paslaugos:
• Kambariai vienviečiai su patogumais ne mažiau 10 kv.m. – 2 vnt.;
• Kambariai dviviečiai su patogumais: dušu, tualetu, ne mažiau 12 kv. m.– 2 vnt.;
• Kambarys vienvietis su patogumais: dušu, tualetu ne mažiau 14 kv.m. – 3 vnt.;
Utenos mieste;
• Su pusryčiais.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-09-02 –2016-09-03, 2016-09-03-2016-09-04.
2. Kambarių skaičius – 7.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: mažos vertės pirkimas, raštu, pirkimo vykdytojui.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktuali redakcija) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5 ir 120.1, 120.2.4.2, 145.3 punkto nuostatomis, siūloma vykdyti supaprastintą mažos vertės pirkimą, viešojo pirkimo vykdytojui, žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją.

Užklausimų pateikimo galutinis terminas: iki 2016-09-01 10:00 val.

Joomla templates by a4joomla