3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informaciniai pranešimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

2017-03-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Artezinių gręžinių likvidavimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45112400-9 Kasimo darbai.
Artezinių gręžinių likvidavimo darbai – pirkimo objektas išskiriamas į 5 pirkimo objekto dalis:
I pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 13672/2166 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
II pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 14029/244 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
III pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 19849/113 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
IV pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 1938/2869 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.

V pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 12953/3211 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
Darbų atlikimo terminas- 4 mėnesiai.
Sutartis galiojimo terminas – 6 mėnesiai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Artezinių gręžinių likvidavimo darbai:
I pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 13672/2166 likvidavimo darbai"
II pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 14029/244 likvidavimo darbai"
III pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 19849/113 likvidavimo darbai"
IV pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 1938/2869 likvidavimo darbai"
V pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 12953/3211 likvidavimo darbai"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Artva", įmonės kodas: 120404147, adresas: Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė:
I pirkimo objekto dalis - 3.569,50 Eur su PVM (2.950,00 Eur be PVM, 619,50 Eur PVM vertė)
II pirkimo objekto dalis - 3.569,50 Eur su PVM (2.950,00 Eur be PVM, 619,50 Eur PVM vertė)
III pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
IV pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
V pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Artezinių gręžinių likvidavimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45112400-9 Kasimo darbai.
Artezinių gręžinių likvidavimo darbai – pirkimo objektas išskiriamas į 5 pirkimo objekto dalis:
I pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 13672/2166 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
II pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 14029/244 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
III pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 19849/113 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
IV pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 1938/2869 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.

V pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 12953/3211 likvidavimo darbai".
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Gręžinio likvidavimas
1.2. Gręžinio požeminių kamerų (siurblinių) likvidavimas
1.3.Likviduoto gręžinio dokumentų sutvarkymas
2. Nepagrindinai darbai:
2.1. Augalinio sluoksnio atstatymas.
Darbų atlikimo terminas- 4 mėnesiai.
Sutartis galiojimo terminas – 6 mėnesiai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Artezinių gręžinių likvidavimo darbai:
I pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 13672/2166 likvidavimo darbai"
II pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 14029/244 likvidavimo darbai"
III pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 19849/113 likvidavimo darbai"
IV pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 1938/2869 likvidavimo darbai"
V pirkimo objekto dalis - „Artezinio gręžinio Nr. 12953/3211 likvidavimo darbai"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Artva", įmonės kodas: 120404147, adresas: Eišiškių pl. 26, 02184 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė:
I pirkimo objekto dalis - 3.569,50 Eur su PVM (2.950,00 Eur be PVM, 619,50 Eur PVM vertė)
II pirkimo objekto dalis - 3.569,50 Eur su PVM (2.950,00 Eur be PVM, 619,50 Eur PVM vertė)
III pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
IV pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
V pirkimo objekto dalis - 3.593,70 Eur su PVM (2.970,00 Eur be PVM, 623,70 Eur PVM vertė)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Medžių ir krūmų sodinukų pirkimas Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2017 m.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 03121100-6 Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai.
Ne daugiau kaip 149 vnt. medelių ir krūmų:
1. Tuja vakarinė „SMARAGD" arba lygiavertė- ne daugiau kaip 67
2. Pušis kalninė arba lygiavertė – ne daugiau kaip 18
3. Japoninė lanksva „Goldflame" arba lygiavertė - ne daugiau kaip 32
4. Lanksva pilkoji „GIOLDEN PRINCESS" arba lygiavertė - ne daugiau kaip 14
5. Pušis juodoji arba lygiavertė- 7
6. Putinialapis pūslenis arba lygiavertis - 2
7. Akacija baltažiedė arba lygiavertė - 3
8. Žvynuotasis kadagys BLUE star arba lygiavertis - 5
9. Kukmedis (Fastigiata) arba lygiavertis - 1
Kokybiškus medžių ir krūmų sodinukus priima Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos. Seniūnijos seniūnas atsako už medžių ir krūmų sodinukų pasodinimą į numatytas vietas bei priežiūrą po pasodinimo. Pardavėjas atsako už medžių ir krūmų sodinukų kokybę (aukštį, kokybišką šaknų sistemą, augalų ligų ir kenkėjų nebuvimą) Pirkėjui pasiimant augalus iš Pardavėjo (medžių ir krūmų sodinukus pasiima Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus darbuotojas). Pardavėjui pasiūlius sodinukus su sužalota šaknų sistema, su augalo rūšiai nebūdingais požymiais Pirkėjas gali atsisakyti šių sodinukų ir reikalauti pakeisti kokybiškais. Pardavėjas privalo medžių ir krūmų sodinukų pervežimui pateikti tarą supakavimui.
Numatomi prekių pirkimo terminai: medžių ir krūmų sodinukus įsigyti ne vėliau kaip balandžio 20 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Medžių ir krūmų sodinukų pirkimas Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2017 m.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VĮ Kauno miškų urėdija; įmonės kodas: 159986516; Adresas: Romainių g. 2, 47327 Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 792,00 Eur su PVM (654,55 Eur be PVM, 137,45 Eur PVM vertė)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilus spausdintuvas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 30200000-1 Kompiuterinė įranga ir reikmenys (302)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Perkama mobilus spausdintuvas, atitinkantis sekančius parametrus:
1. Spausdinimo technologija – šiluminė.
2. Maksimalus popieriaus formatas – A4.
3. Spausdinimo greitis – ne mažiau 8 ppm.
4. Spausdintuvo plotis - ne daugiau kaip 255 mm.
5. Spausdintuvo aukštis - ne daugiau kaip 55 mm.
6. Palaikomi popieriaus dydžiai - A5 (5.83" x 8.27" / 148 x 210 mm), A4 (8.27" x 11.69" / 210 x 297 mm), Letter (8.5" x 11" / 216 x 279 mm), Legal (8.5" x 14" / 216 x 356 mm).
7. Baterija - Talpa ne mažiau kaip 1750 mAh, 10.8 V. Įkrovimo laikas iki 3 valandų nuo 0% (100 % pakrauta baterija galimybė išspausdinti iki 600 puslapių).
8. Pakrovėjas - maitinimo šaltinis AC (15V.
9. Mašininis pakrovėjas - 12 V (DC.
10. Kabeliai – USB.
11. Atmintis (standartinė) - Ne mažiau kaip 32 MB.
12. Flash atmintis - Ne mažiau kaip 6 MB.
13. Skiriamoji spausdinimo geba - ne mažiau kaip 200 x 200 dpi.
14. Jungtys - USB 2.0 (High speed), mini-B, Peripheal.
15. Emuliacijos - 4 komandų (ESRK / P_P, ESRK / P_B, Raster_P P-Touch).
16. Suderinamos operacinės sistemos - Windows - Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, Mac OSX - v10.8/10.9/10.10, Linux - Redhat, Debian.
17. Tvarkyklės - Pridedamas kompaktinis diskas.
18. Garantija – ne mažiau 1 metai.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilus spausdintuvas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Firma „Džiuma", įm.kodas: 183799437, adresas: Žemaitės g. 33C, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 498,35 Eur be PVM, PVM sudaro 104,65 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų prekių kaina yra mažiausia.

2017-03-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbų techninės priežiūros paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A12 Architektūros paslaugos: inžinerijos ir integruotosios inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugos, kodui – 71247000-1 ,,Statybos darbų priežiūra".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas skaidomas į 4 atskiras pirkimo objekto dalis, kiekvienai iš jų bus sudaroma atskira paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis. Perkančioji organizacija numato įsigyti melioracijos griovių remonto darbų techninės priežiūros paslaugas.
Objektų techninę dokumentaciją sudaro:
1. „Drenažo sistemos Nr.34 Šeimyniškių k. Sudeikių sen., Utenos raj. remonto darbai" techninis darbo projektas;
2. „Utenos rajono Antalgės k. v. dalies melioracijos griovių G-2, „Dėlinės up." ir juose esančių statinių remonto darbai" techninis darbo projektas;
3. „Utenos rajono Antalgės k. v. dalies Ringio up. ir Ešerinio up. melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai" techninis darbo projektas;
4. „Utenos rajono melioracijos griovių V-2, V-2-2-1, V-2-2-3, Versmyno up., V-2-2-5, V-2-2, Gr. Nr.2 ir juose esančių statinių remonto darbai" techninis darbo projektas.
Techninės priežiūros paslaugos tikslas yra suteikti kvalifikuotą profesionalią techninę pagalbą ir užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų patvirtintą projektą, darbų sutarties reikalavimus, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.
Teikdamas techninės priežiūros paslaugas, Paslaugų teikėjas bus atsakingas už atliekamų darbų, tiekiamų medžiagų kontrolę bei jų atitikimą projekto reikalavimams. Paslaugų teikėjas turės vykdyti techninės priežiūros funkcijas, vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai" bei sutarties su Užsakovu sąlygomis.
Techninės priežiūros paslaugos bus teikiamos remonto darbų vykdymo metu: paslaugos turi būti pradėtos po Sutarties įsiteisėjimo bei statybos darbų pražios ir teikiamos ne trumpiau nei iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.
I.2.2. Paslaugą atlikti per 5 mėnesius nuo Sutarties įregistravimo dienos Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora".
I.2.3. Sutartis galioja 6 mėnesius, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties Užsakovo registravimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos. Sutartis gali būti įvykdyta ir anksčiau nustatyto termino.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbų techninės priežiūros paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Inžinerinis projektavimas", įm. k. 3223973140, Žemynos g. 43-42, 06128 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė:
1-ai pirkimo objekto daliai - 200,00 (du šimtai eurų, 00 ct) su PVM;
2-ai pirkimo objekto daliai - 180,00 (vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) su PVM;
3-ai pirkimo objekto daliai - 450,00 (keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM;
4-ai pirkimo objekto daliai - 270,00 (du šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2017-03-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Buitinė technika, BVPŽ kodas - 39700000-9 Buities ir elektros prekės (397).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Kokteilinė, 1 vnt.:
1.1. Galingumas 800 W;
1.2. Stiklinis korpusas;
1.3. Indo talpa 1,5 ltr.;
1.4. Impulsinis rėžimas, greičio reguliavimas;
1.5. Nerūdijančio plieno smulkinimo peiliukai;
1.6. Garantija 24 mėn.;
2. Virdulys, 1 vnt.:
2.1. Tipas – metaliniai;
2.2. Galia 2200 W;
2.3. Talpa 1,5 l;
2.4. Spalva: nerūdijančio plieno;
2.5. 360° sukamasis pagrindas be laidų;
2.6. Išimamas nuovirų filtras;
2.7. Automatinis išsijungimas;
2.8. Garantija 24 mėn.
3. Įmontuojama indaplovė, 1 vnt.:
3.1. Plotis 45 cm;
3.2. Inverterinis variklis
3.3. El. sąnaudos ne mažiau A+;
3.4. Talpa 9 komplektai;
3.5. Elektroninis valdymas mygtukais;
3.6. Ekranėlis;
3.7. Ne mažiau 5 programos: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°, Glass 45°, PRO 70°
3.8. Indikatoriai: 2 spalvų šviesos signalas „Beam on floor";
3.9. Atidėta pradžia 1h-24h;
3.10. Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo rodmenys;
3.11. Aqua control
3.12. Garantija 24 mėn.
4. Šaldytuvas, 1 vnt.:
4.1. Energijos sąnaudų klasė ne mažiau A++;
4.2. Matmenys (AxPxG): 174,5x59,5x63 cm;
4.3. Šaldytuvo talpa 194 l;
4.4. Šaldiklio talpa 109 l ;
4.5. Užšaldymo galingumas ne mažiau 4 kg/24 val;
4.6. LowFrost - 80% mažiau šerkšno šaldiklyje, lyginant su įprastiniu šaldikliu;
4.7. LED apšvietimas;
4.8. Automatinis atitirpinimas: šaldytuve;
4.9. Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui 30 val.;
4.10. Garantija 24 mėn.
5. Mikrobangų krosnelė, 1 vnt.:
5.1. Talpa 21 ltr.
5.2. Galia 800W;
5.3. Baltos spalvos;
5.4. Ne mažiau 5 galingumo lygiai;
5.5. Vidaus apšvietimas.
5.6. Matmenys (AxPxG) cm: 28,7x48,5x42,2 cm;
5.7. Garantija 24 mėn.
6. Sumuštinių keptuvė, 1 vnt.:
6.1. Galia 750 W;
6.2. Nelimpantis paviršius;
6.3. Spalva: juoda/ nerūd. Plienas;
6.4. Ne mažiau 3 skirtingos plokštelės: sumuštiniams, vafliams ir grilius;
6.5. Indikacinė lemputė;
6.6. Garantija 24 mėn.
7. Skrudintuvas, 1 vnt.:
7.1. Galingumas 800 W
7.2. Riekučių skaičius 2 vnt.;
7.3. Padėklas trupiniams;
7.4. Korpusas: Nerūdijantis plienas, plastikas;
7.5. Funkcijos: atšildymas, bandelių šildymas, pašildymas;
7.6. Skrudinimo reguliavimas;
7.7. Automatinis išsijungimas
7.8. Garantija 24 mėn.
8. Mini orkaitė, 1 vnt.:
8.1. Orkaitės talpa 36 ltr.;
8.2. Galingumas 1500W;
8.3. Reguliuojamas termostatas: maks. temp. 320C
8.4. Ne mažiau 3 darbo rėžimai: viršutinis kaitinimas, apatinis kaitinimas, kombinuotas kaitinimas;
8.5. Laikmatis 90 minučių;
8.6. Funkcija automatinio atsijungimas;
8.7. Signalas gaminimo laiko pabaigos;
8.8. Komplektacija: skarda ir grotelės;
8.9. Reguliuojamas aukščio lygis skardos orkaitės viduje.
8.10. Garantija 24 mėn.
9. Indukcinė kaitlentė, 1 vnt.:
9.1. Indukcinė kaitinimo plokštė;
9.2. 2 kaitvietės (18 ir 14 cm / 1800 ir 1400 W);
9.3. Plotis 29 cm;
9.4. Be rėmelio;
9.5. Valdymas rankenėlėmis;
9.6. Garantija 24 mėn.
Prekes pristatyti iki 2017 m. balandžio 3 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Buitinė technika, BVPŽ kodas - 39700000-9 Buities ir elektros prekės (397).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikuvos prekyba", įmonės kodas: 284088150, adresas: Užpalių g. 81, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1 177,65 EUR su PVM ( vertė be PVM 973,26 EUR, PVM sudaro 204,39 EUR).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės-1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis skaidomas.
1 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
1. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Spaudas PRINTER 40 57mm x 21 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
3.Futliaras PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L52 20 mm x 30 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3. Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L10 10 mm x 27 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
3. Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui 20 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
5. Vidinė pagalvėlė atspaudui 30 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 38x14 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 35 50mm x 30 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Fotopolimeras L30 47 mm x 18 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.

7 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 6 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui R40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 11 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm –ne daugiau 10 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Vidinė pagalvėlė atspaudui 20 mm diametro - ne daugiau 3 vnt.
Spaudai turi atitikti LR antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės 2003-01-01 įstatymo 9 str. reikalavimus.
Pirkimo objekto apimtys:
1 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 13 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 9 pirkimo objekto dalis: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos Indra", įmonės kodas: 183746114, adresas: Maironio g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 50,00 EUR su PVM (vertė be PVM 41,32 EUR, PVM sudaro 8,68 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto nuomos su vairuotoju (želdiniams atvežti) paslaugos
I.2. Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A2 – „Sausumos transporto paslaugos , įskaitant šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus pašto transportą", kodui – 60180000-3 Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju. (A2).
Želdinių transportavimas nurodant 1 km kainą (ne daugiau nei 320 km). Į 1 km kainą įskaičiuoti visi su šia Paslauga susiję mokesčiai), nepriklausomai nuo praleisto kelionėje laiko.
Mašina turi būti tinkama želdinių (ne daugiau nei 149 vnt., galimas želdinių aukštis iki 1,6 m.) pervežimui, krovininė, dengta tentu.
Numatomi paslaugų pirkimo terminai: medžių ir krūmų sodinukus atvežti ne vėliau kaip iki balandžio 20 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto nuomos su vairuotoju (želdiniams atvežti) paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos komunalininkas"; įmonės kodas: 183606952; Adresas: Rašės g. 4, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė neturi viršyti 232,32 Eur su PVM (192,00 Eur be PVM, 40,32 Eur PVM vertė). Paslaugos įkainis - 0,726 Eur su PVM (0,60 Eur be PVM, PVM suma – 0,126 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyrai – ženkliukai „Pasagėlė", BVPŽ kodas - BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Suvenyrai – ženkliukai „Pasagėlė":
1.Medžiaga: žalvaris auksuotas.
2. Ženkliuko dydis: aukštis ne mažiau 11 mm ir ne daugiau 12 mm, plotis ne mažiau 11 mm ir ne daugiau 12 mm.
3. Ženkliuko užsegimas „drugelis".
4.Ženkliuko įpakavimas: plastikinė dėžutė ne mažiau 30x30 mm, ne daugiau 31x31 mm.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 200 vnt.
2. Prekių pristatymo terminas – iki 2017 m. kovo 1 d. dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyrai – ženkliukai „Pasagėlė", BVPŽ kodas - BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Alpera", įmonės kodas: 124082035, adresas: Titnago g. 10, Vilnius.
II.3. Fiksuotas prekės vieneto kaina 9,68 EUR su PVM.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina: 1936,00 EUR su PVM ( vertė be PVM 1600,00 EUR, PVM sudaro 336,00 EUR).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Praktiniai mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos 2017 m. Preliminariųjų sutarčių privalumai", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Praktinių mokymų programa:
1. Viešojo pirkimo poreikio nustatymas;
2. Rinkos tyrimo būtinybė ir atlikimas;
3. Pirkimų planavimo ypatumai: vykdymas ir keitimas;
4. Pirkimo biudžeto keitimas pirkimo procedūros metu;
5. Konfidencialumas
6. Dokumentų ir informacijos (techninių specifikacijų, skelbimų, pasiūlymų, sutarčių, pirkimo suvestinių, planų, nepatikimų teikėjų ir kt.) viešinimo aktualijos ir problematika
7. Preliminariųjų sutarčių sudarymas
8. Preliminariosios sutarties taikymo galimybės, perkant sutartyje nenumatytas prekes ir paslaugas
9. Viešųjų pirkimų pažeidimų analizė ir patarimai, kaip jų išvengti
Seminaras vyks 2017 m. kovo 30 d., Vilniuje.
Sutartis sudaroma žodžiu
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Praktiniai mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos 2017 m. Preliminariųjų sutarčių privalumai", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra, įmonės kodas: 302648550, adresas: J. Galvydžio g. 3, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 100,00 EUR (ne PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo naujovės 2017 m.: pagrindinės procedūros ir reikalavimai bei jų praktinis įgyvendinimas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymo paslaugos programa:
1. XVII LR Vyriausybės priemonių planas: pokyčių iššūkiai;
2. 2017-2020 metų švietimo prioritetai;
3. Tyrimų rezultatai pokyčių kontekste;
4. Ugdymo (si) kaitos projektavimas;
5. Į mokinio gerovę orientuotas mokyklos kūrimas;
6. Mokyklos valdymas kokybiškam ugdymui;
7. Etatinio mokytojų apmokėjimo link;
8. Diskusijos penkiose grupėse aukščiau nurodytų pranešimų temonis;
9. Mokyklų tinklo pertvarkos akcentai;
10. Mokyklų išorinio vertinimo kaitos gairės;
11. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) prasmės;
12. Mokyklų veiklos tobulinimas: patirtys ir perspektyva;
Seminaras vyks 2017 m. kovo 16-17 dienomis, Druskininkuose.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Teritorijų planavimo teisinio reguliavimo naujovės 2017 m.: pagrindinės procedūros ir reikalavimai bei jų praktinis įgyvendinimas", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: MB „Katsu", įmonės kodas: 302704180, adresas: Sėlių g. 33, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 121,00 EUR.

II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 242,00 EUR su PVM (vertė be PVM 200,00 EUR, PVM sudaro 42,00 EUR).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vertikalių žaliuzių pirkimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 39515400-9 Žaliuzės.
Pirkimo ojektą sudaro:
1. Vertikalios žaliuzės langams – 5 vnt.:
1.1. Ne daugiau 22 m2.
1.2. Vertikalios žaliuzės su 89 mm pločio juostelėmis: sudarytos iš aliuminio baltos spalvos profilio, audinys impregnuotas, poliesteris, pralaidumas šviesai ne mažiau 9%, ne daugiau 22 %.
1.2.1. Juostos ilgis ne mažiau 170 cm ir ne daugiau 180 cm.
1.3. Vertikalios žaliuzės montuojamos į lango nišą.
1.4. Žaliuzės valdomos rankiniu būdu, reguliuojantis juostų pasisukimo kampą. Traukiant virvelę, vertikalios žaliuzės turi suvažiuoti tiek į dešinę, tiek į kairę pusę.
1.5. Audinio spalva derinama su Pirkėju.
1.6. Garantija ne mažiau 24 mėn.
1.7. Vertikalias žaliuzes pristatyti ir sumontuoti iki 2017 m. balandžio 29 d.
1.8. Žaliuzes sumontuoti adresu: Utenio a.4, Utena
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vertikalių žaliuzių pirkimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Valdenė",
Įmonės kodas: 183691956, Adresas: Maironio g. 4, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 398,00 Eur su PVM (328,93 Eur be PVM, 69,07 PVM vertė).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščių prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A15 -„Laikraščių prenumerata", kodui –50411000-9 „Prenumeratos paslaugos" (A15).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Utenio laikraščio prenumerata.
2. Laikotarpiui – 9 mėnesiams.
3. Prenumeratos paslaugas suteikti adresu Aukštaičių 12, Sudeikių mstl., LT-28405 Utenos r. sav.
Paslaugos teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščių prenumerata.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: „Utenos diena" įmonės kodas: 301537159, adresas: Maironio g. 34, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 29,36, PVM sudaro 2,64 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-03-17

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Duomenų perdavimo/ interneto SIM kortelė, BVPŽ kodas – 31712112-8 SIM kortelės (317).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - prekės – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Duomenų perdavimo/ interneto SIM kortelė naujam abonentiniam numeriui, su nekintančiu (pastoviu) IP adresu, 10 GB interneto duomenų, į kainą įskaitytas ir pristatymas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatymo terminas iki 2017 m. kovo 25 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Duomenų perdavimo/ interneto SIM kortelė, BVPŽ kodas – 31712112-8 SIM kortelės (317).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB Telia Lietuva, įmonės kodas: 121215434, adresas: Lvovo g. 25, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 8,40 EUR su PVM (vertė be PVM 6,94 EUR, PVM sudaro 1,46 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras švietimo padalinių vadovams „Švietimo architektūra ugdymo(si) paradigmų kaitoje", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymo paslaugos programa:
1. XVII LR Vyriausybės priemonių planas: pokyčių iššūkiai;
2. 2017-2020 metų švietimo prioritetai;
3. Tyrimų rezultatai pokyčių kontekste;
4. Ugdymo (si) kaitos projektavimas;
5. Į mokinio gerovę orientuotas mokyklos kūrimas;
6. Mokyklos valdymas kokybiškam ugdymui;
7. Etatinio mokytojų apmokėjimo link;
8. Diskusijos penkiose grupėse aukščiau nurodytų pranešimų temonis;
9. Mokyklų tinklo pertvarkos akcentai;
10. Mokyklų išorinio vertinimo kaitos gairės;
11. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) prasmės;
12. Mokyklų veiklos tobulinimas: patirtys ir perspektyva;
Seminaras vyks 2017 m. kovo 16-17 dienomis, Druskininkuose.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras švietimo padalinių vadovams „Švietimo architektūra ugdymo(si) paradigmų kaitoje", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Švietimo ir mokslo ministerija, įmonės kodas: 188603091, adresas: A. Volano g. 2, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 60,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 60,00EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Gandralizdžių perkėlimo, tvarkymo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45262640-9 Aplinkos gerinimo darbai, priskiriamas papildomam kodui - 44144000-1 Stulpai.
Pagrindiniai darbai:
1. Šlapių k. 2, Kuktiškių sen. Pasitelkiant techniką, vietoje išvirtusio beržo su gandralizdžiu pastatyti gelžbetoninį stulpą ir įkelti naują, pagamintą gandralizdžio konstrukciją;
2. Sudeikių mstl., Sudeikių sen., pasitelkiant techniką pastatyti nugriuvusį gelžbetoninį stulpą ir įkelti naują pagamintą gandralizdžio konstrukciją.
Papildomi darbai: darbų metu susidariusių šiukšlių išvežimas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Gandralizdžių perkėlimo, tvarkymo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos komunalininkas"; įmonės kodas: 183606952; Adresas: Rašės g. 4, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 496,10 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos.
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas - paslaugos – 1 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro, apgyvendinimo paslaugos:
• 3 žvaigždučių viešbutis
• Vienvietis kambarys.
• Vilniuje.
• Su maitinimu: pusryčiai.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2017-03-15 – 2017-03-17.
2. Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Green Hotel", įmonės kodas: 303391016, adresas: Pilaitės pr. 20, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 68,00 EUR su PVM (56,20 EUR be PVM, PVM sudaro 11,80 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimas „Pagrindinių teisės normų taikymas viešajame sektoriuje", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Mokymo paslaugos programa:
1. Sandoriai ir sutartys;
2. Teisinė atsakomybė;
3. Viešieji juridiniai asmenys;
4. Viešoji nuosavybė;
5. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo ypatumai. Viešųjų pirkimų rizika ir jos valdymas;
6. Korupcija ir antikorupcinių priemonių vykdymas valstybės tarnyboje.
Seminaras vyks 2017 m. kovo 15-17 dienomis, Vilniuje.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Dalyvių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimas „Pagrindinių teisės normų taikymas viešajame sektoriuje", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Finansų ministerijos mokymo centras, įmonės kodas: 191708622, adresas: Blindžių g. 24A, Vilnius.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 100,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 100,00EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Anstolio paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21). Pirkimo objektą sudaro priteistos sumos išieškojimas iš Jurgitos Arčiamaitės. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Paslaugas atlikti iki 2017-04-03.
Planuojama sutarties pabaiga – 2017-05-03.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Anstolio paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Antstolio Leono Jankausko kontora, įmonės kodas: 35203250070, adresas: Kauno g. 19, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 19,84 Eur be PVM, PVM sudaro 4,16 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pinti ovalūs padėklai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro pinti ovalūs padėklai:
1. Padėklas pintas iš gluosnio vytelių su tvirtu mediniu pagrindu.
2. Kiekis, 2 vnt.:
2.1. Išmatavimai ne mažiau 33x46 cm ir ne mažiau 35x48 cm.
3. Kiekis, 1 vnt.:
3.1. Išmatavimai ne mažiau 21x34 cm ir na mažiau 22x36 cm.
Prekes pristatyti iki 2017 m. kovo 20 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pinti ovalūs padėklai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis" įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 19,23 EUR su PVM (15,89 EUR be PVM, PVM sudaro 3,34 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-03-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Šviesoforo posto J. Basanavičiaus, K. Donelaičio ir Kauno gatvių sankryžoje remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233294-6 Šviesoforų montavimas.
Atliekami darbai:
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Pakeisti šviesoforo stovą kurio diametras 114 mm;
1.2. Pakeisti sudaužytą betoninį pamatą šviesoforo stovui.
1.3. Pakeisti trijų sekcijų bloko šviesoforą, kurio diametras 210 mm.
1.4. Kontrolinio kabelio, kurio gijų skersmuo - 2,5 mm2, pakeisti 18 m.
1.5. Pakeisti kelio ženklą Nr. 407 - 1 vnt.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti ir atstatyti šaligatvio iš trinkelių dangą - 2,2 m2.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Šviesoforo posto J. Basanavičiaus, K. Donelaičio ir Kauno gatvių sankryžoje remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eismus", įmonės kodas: 304059839, adresas: Rašės g. 9, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.996,50 Eur su PVM (vertė be PVM 1.650,00 Eur, PVM vertė – 346,50 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Stiklo gaminys „Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusio miesto partnerystės ryšius įprasminantis ženklas – rodyklė".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 39299000-4 Stiklo gaminiai (392)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti stiklo gaminį „Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusio miesto partnerystės ryšius įprasminantis ženklas – rodyklė", įskaitant jo pagaminimą, atvežimą, pastatymą ir sumontavimą Utenio aikštėje, Utenoje, kurie maksimaliai atitiktų supaprastinto projekto konkurso "Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusių miestų partnerystės ryšius įprasminančio objekto sukūrimas" I vietos laimėtojo darbe Nr. 300779 pateiktą viziją ir koncepciją.
Stiklo gaminio – informacinio ženklo – preliminarūs gabaritai – apie 250 cm x 25 cm, rodyklės – 250 cm x 64 cm x 15 cm. Numatomas informacinio ženklo apšvietimas.
Stiklo gaminio – informacinio ženklo su rodykle medžiagiškumas: skaidrus grūdintas stiklas 6 mm, atitinkantis kokybės standartą LST EN 12150-1:2016 (ar lygiavertį) „Statybinis, termiškai grūdintas saugus natrio ir kalcio silikatinis stiklas", fototapetas su tekstu, vėliava su herbu.
Tiekėjas, gavęs užsakymą raštu (laisva forma) , įsipareigoja atvežti prekę į užsakyme nurodytą vietą ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Priėmus prekę, surašomas prekės priėmimo – perdavimo aktas. Tiekėjas privalo prekė sumontuoti sutartoje vietoje.
Sutartis sudaroma 9 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo šalių pasirašymo ir užregistravimo pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Stiklo gaminys „Utenos rajono savivaldybės ir su ja susigiminiavusio miesto partnerystės ryšius įprasminantis ženklas – rodyklė".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Baltican LTD", įm. kodas: 300917703, adresas: Vasario 16-osios 6-21, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2975,00 Eur be PVM, PVM sudaro 624,75 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2017-03-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Keltuvų (liftų), pakėlimo įrengimų ir laiptų kopėjų neįgaliesiems eksploatavimo, priežiūros ir remonto paslaugos ".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 Priežiūros ir remonto paslaugos, kodui – 50800000-3 „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos".
I pirkimo objekto dalis: Sutarties objektą sudaro neįgalaus asmens kėlimo platformos techninės priežiūros ir einamojo remonto paslaugos. Paslaugų apimtys:
Vieną kartą per mėnesį pagal sudarytą grafiką teikti Paslaugas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, Sutarties nuostatomis bei Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis.
Pašalinti dalinius kėlimo platformos sutrikimus darbo dienomis per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu). Daliniu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia ne daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos bei kuris nereikalauja keisti techninės įrangos dalių.
Pašalinti esminius kėlimo platformos sutrikimus per 48 (keturiasdešimt aštuonias) val. nuo pranešimo gavimo dienos (pranešama telefonu ir el. paštu), jei nereikia papildomai užsakyti įrangos dalių. Esminiu sutrikimu laikomas sutrikimas, kuriam pašalinti reikia daugiau kaip vienos žmogaus darbo valandos ir reikalingas įrangos (dalių) keitimas. Jei reikalinga užsakyti detales, toks sutrikimas gali būti šalinamas iki 5 darbo dienų, raštu informuojant Pirkėją.
Už remonto paslaugas bus apmokama pagal faktinį poreikį, pagal 1 valandos remonto paslaugų įkainį. Numatoma ne daugiau kaip 9 valandos.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Neįgalaus asmens kėlimo platformos techninės priežiūros ir einamojo remonto paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kauno liftai", įm.kodas: 133724656, adresas: Taikos per. 110, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1239,67 Eur, PVM sudaro 260,33 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2017-03-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B25 -„Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas", kodui –8514100-9 „Medicinos personalo teikiamos paslaugos" (B25).
Pirkimo objektą sudaro:
Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas Tauragnų seniūnijai:
• darbuotojų privalomasis sveikatos patikrinimas.
• 11 darbuotojams.
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1. Privalomasis darbuotojų sveikatos patikrinimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ „Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras", įmonės kodas: 283839950, adresas: Aukštakalnio g. 5, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 80,30 (ne PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-03-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Plakatai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui –22100000-1 Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai.
Pirkimo objekto apimtys – 72 vnt.:
1. plakatai, skirti žolės deginimo prevencijai, 21 vnt.,
2. plakatai, raginantys saugoti aplinką - nešiukšlinti, 33 vnt.
3. plakatai, skirti Pasaulinės žemės dienos paminėjimui, 18 vnt.
Prekės formatas: A2 formato lapas.
Prekei naudoti kreidinį blizgų popierių, kurio storis 170 g/m, spalvingumas 4+0.
Prekėse turi būti gamtos motyvai ir užrašai:
1. plakatuose, skirtuose žolės deginimo prevencijai, turi būti užrašas su žodžiu ,,nedegink",
2. plakatuose, skirtuose saugoti aplinką, turi būti užrašas su žodžiu ,,nešiukšlink",
3. plakatuose, skirtuose paminėti Pasaulinę Žemės dieną, turi būti užrašas su žodžiais ,,Pasaulinė Žemės diena".
Prekių pristatymo terminas: prekes pristatyti nuo sutarties pasirašymo dienos per 5 darbo dienas į Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrių, adresu Utenio a. 4, Utena.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Plakatai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ „Lututės" leidykla, įmonės kodas: 13574228, adresas: Adresas 9-ojo Forto g. 32, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 108,00 Eur (vertė be PVM 89,26 Eur, PVM sudaro 18,74 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-03-03

I.1. Pirkimo pavadinimas: "Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Pilies g. 14, Užpalių mstl., Utenos rajonas
4. Statybos tikslas: suremontuoti gimnazijos pastato senosios dalies stogo dangą, bei suremontuoti gimnazijos sporto salės stogo dangą, įrengiant apšiltinimo sluoksnį ir naują prilydomąją dangą.

4.1. Pagrindiniai darbai:
4.1.1. Atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: suremontuoti ritininėje dangoje „Pūsles" - ne mažiau 269 m2, ne daugiau 275 m2; įrengti pirmą šilumos izoliacinį denginį iš 160 mm storio akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti antrą šilumos izoliacinį denginį iš 40 mm storio kietos akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti pirmą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 578 m2, ne daugiau 580 m2; įrengti papildomą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti stogo konstrukcijos kaminėlius (deflektorius) - ne mažiau 6 vnt., ne daugiau 8 vnt.; cinkuota arba lygiaverte skarda apskardinti parapetus - ne mažiau 52 m2, ne daugiau 55 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti pakabinamus latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m2.
4.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
4.2.1. atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: nuvalyti ruloninę stogo dangą - ne mažiau 568 m2, ne daugiau 570 m2; nuardyti seną apskardinimą - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m; nuardyti lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m; nuardyti latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m.
4.2.2. išvežti statybines šiukšles - ne mažiau 3 t, ne daugiau 3,3 t.
5. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina bendroje pasiūlymo kainoje.
6. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 41.987,00 (Keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-03-02

I.1. Pirkimo pavadinimas: "Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Pilies g. 14, Užpalių mstl., Utenos rajonas
4. Statybos tikslas: suremontuoti gimnazijos pastato senosios dalies stogo dangą, bei suremontuoti gimnazijos sporto salės stogo dangą, įrengiant apšiltinimo sluoksnį ir naują prilydomąją dangą.

4.1. Pagrindiniai darbai:
4.1.1. Atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: suremontuoti ritininėje dangoje „Pūsles" - ne mažiau 269 m2, ne daugiau 275 m2; įrengti pirmą šilumos izoliacinį denginį iš 160 mm storio akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti antrą šilumos izoliacinį denginį iš 40 mm storio kietos akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti pirmą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 578 m2, ne daugiau 580 m2; įrengti papildomą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti stogo konstrukcijos kaminėlius (deflektorius) - ne mažiau 6 vnt., ne daugiau 8 vnt.; cinkuota arba lygiaverte skarda apskardinti parapetus - ne mažiau 52 m2, ne daugiau 55 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti pakabinamus latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m2.
4.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
4.2.1. atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: nuvalyti ruloninę stogo dangą - ne mažiau 568 m2, ne daugiau 570 m2; nuardyti seną apskardinimą - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m; nuardyti lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m; nuardyti latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m.
4.2.2. išvežti statybines šiukšles - ne mažiau 3 t, ne daugiau 3,3 t.
5. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina bendroje pasiūlymo kainoje.
6. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 41.987,00 (Keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-03-02

I.1. Pirkimo pavadinimas: "Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Užpalių gimnazijos sporto salės ir senosios dalies pastato stogo remonto darbai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Pilies g. 14, Užpalių mstl., Utenos rajonas
4. Statybos tikslas: suremontuoti gimnazijos pastato senosios dalies stogo dangą, bei suremontuoti gimnazijos sporto salės stogo dangą, įrengiant apšiltinimo sluoksnį ir naują prilydomąją dangą.

4.1. Pagrindiniai darbai:
4.1.1. Atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: suremontuoti ritininėje dangoje „Pūsles" - ne mažiau 269 m2, ne daugiau 275 m2; įrengti pirmą šilumos izoliacinį denginį iš 160 mm storio akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti antrą šilumos izoliacinį denginį iš 40 mm storio kietos akmens vatos arba lygiavertės medžiagos, tvirtinant laikikliais - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti pirmą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 578 m2, ne daugiau 580 m2; įrengti papildomą prilydomosios bituminės ritininės arba lygiavertės stogo dangos sluoksnį - ne mažiau 438 m2, ne daugiau 440 m2; įrengti stogo konstrukcijos kaminėlius (deflektorius) - ne mažiau 6 vnt., ne daugiau 8 vnt.; cinkuota arba lygiaverte skarda apskardinti parapetus - ne mažiau 52 m2, ne daugiau 55 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti pakabinamus latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m2; iš cinkuotos arba lygiavertės skardos įrengti lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m2.
4.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
4.2.1. atliekant gimnazijos senojo pastato ir sporto salės stogo dangos remontą, reikia: nuvalyti ruloninę stogo dangą - ne mažiau 568 m2, ne daugiau 570 m2; nuardyti seną apskardinimą - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m; nuardyti lietvamzdžius - ne mažiau 36 m, ne daugiau 40 m; nuardyti latakus - ne mažiau 60 m, ne daugiau 65 m.
4.2.2. išvežti statybines šiukšles - ne mažiau 3 t, ne daugiau 3,3 t.
5. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina bendroje pasiūlymo kainoje.
6. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 41.987,00 (Keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-03-02

I.1. Pirkimo pavadinimas: "Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo statybos darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45215400-1 „Su kapinėmis susiję darbai" (45.21).
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos vieta – Utenos r. Vyžuonų mstl.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Statybos apimtys:
Parengti Techninio projekto „Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo, Utenos r., Vyžuonų sen., Vyžuonų mstl., statybos projektas" reikiamoms dalims Darbo projektą;
Techniniame projekte „Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo, Utenos r., Vyžuonų sen., Vyžuonų mstl., statybos projekte" visi numatyti darbai:
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Teritorijos sutvarkymo darbai, išskyrus asfalto dangos, trinkelių dangos, biriosios dangos įrengimo darbus.
Nepagrindiniai darbai, kurių atlikimui gali būti pasitelkti Subrangovai:
Asfalto dangos, trinkelių dangos, biriosios dangos įrengimo darbai;
Lauko vandentiekio tinklų įrengimo darbai;
Apšvietimo įrengimo darbai;
Techninio projekto „Vyžuonų miestelio kapinių išplėtimo, Utenos r., Vyžuonų sen., Vyžuonų mstl., statybos projektas" reikiamoms dalims Darbo projekto parengimas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - AB „Utenos melioracija"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183605665, Užpalių g. 86, Utena, LT-28197
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 394.856,94 Eur (Trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 94 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-02-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Muzikinės programos atlikimo paslauga.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai – B26 – Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos (išskyrus paslaugų sutartis, skirtas radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimams, kai juos atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytai perkančiajai organizacijai nustatytus reikalavimus atitinkantis transliuotojas), kodui – 92312200-3 „Autorių, kompozitorių, skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų menininkų teikiamos paslaugos".
Pirkimo objektą sudaro:
Perkamos muzikinės programos atlikimo muzikiniu instrumentu iškilmingų santuokų registravimo metu paslaugos – ne mažiau 300 val., ne daugiau kaip 450 val.
Muzikinė programa bus atliekama pagal santuokų grafiką šeštadieniais ir pagal poreikį ketvirtadieniais. Ją atliks muzikantas santuokų registravimo metu civilinės metrikacijos skyriaus salėje. Muzikinis instrumentas – Kawai CN-23 Digital piano.
Sutarčiai bus taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
Sutartis bus sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta jai nepasibaigus vieną kartą vieniems kalendoriniams metams, pasirašant papildomą susitarimą tarp Vykdytojo ir Užsakovo. Bendras sutarties terminas – ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US):
II.1. Pirkimo pavadinimas: Muzikinės programos atlikimo paslauga.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: Lina Gudienė, adresas: Šilo g. 6-1, Utena, LT-28134, tel. 8 683 54556.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2 900,00 EUR be PVM (Tiekėjas nėra PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2017-02-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Statybą reglamentuojančių teisės aktų naujovės", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Programa:
1. Statinys. Statinio sąvoka, statinių klasifikavimas pagal paskirtį, statinių kategorijos, esminiai statinių reikalavimai.
2. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Statybos teisės aktų sistema, Statybos įstatymo nauja redakcija, statybos techninių reglamentų pakeitimai.
3. Statybos dalyviai. Statybos proceso dalyviai, jų funkcijos, teisės ir pareigos.
4. Atestavimas. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos inžinieriams ir rangovams, atestavimo procedūros, užsienio fizinių bei juridinių asmenų teisės pripažinimas.
5. Statybos techninė veikla. Nuo projekto iki statinio: statinio statybos rūšys, statinio projekto parengimas ir ekspertizė, projekto tvirtinimas, statybą leidžiantys dokumentai, statybos proceso organizavimas ir priežiūra, statybos dalyvių civilinės atsakomybės draudimas, statybos užbaigimo procedūros, statinio garantinis periodas, statinio avarija, statinio ekspertizė.
Dalyvių skaičius – 2.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 28 d., Kaunas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Statybą reglamentuojančių teisės aktų naujovės", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekonomikos mokymo centras", įmonės kodas: 120454883, adresas: Kalvų g. 28, Riešės km., Vilniaus r.
II.3. Fiksuota kaina vienam dalyviui 85,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 170,00EUR (PVM netaikomas).
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija „Darbuotojų sauga ir sveikata 2017 m.", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Programa:
1. Darbuotojų sauga ir sveikata – svarbiausia! norminių aktų pažeidimai – skundai, kuriuos gauna VDI ir reikšmingiausios teismų bylos.
Atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus. VDI darbo ginčų komisijos sprendimai. Lietuvos aukščiausiojo teismo (LAT) praktika ir nutarimai. Teisiniai klausimai ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto asmeninė atsakomybė.
2. Saugos ir sveikatos teisinis reglamentavimas: aktualios problemos ir naujovės naujojo darbo kodekso kontekste: kaip naujasis DK ir galimos jo korekcijos 2017 m. I pusmetyje paveiks DSS specialistų darbą? Į ką atkreipti dėmesį labiausiai?
3. DSS iššūkiai šiandien ir rytoj: kur esame, kur link einame ir kam turime būti pasiruošę? Kaip galite prisidėti jūs?
Sutartis sudaroma žodžiu.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 24 d., Vilniuje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija „Darbuotojų sauga ir sveikata 2017 m.", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB Confinn, įmonės kodas: 302862159, adresas: E. Ožeškienės g. 18 A, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 168,19 EUR su PVM (139,00 EUR be PVM, PVM sudaro 29,29).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Užrašų knyga su geliniu rašikliu.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Užrašų knyga ir metalinis gelinis rašiklis.
2. Užrašų knygos formatas - A5.
3. Išmatavimai - 210x153x18 mm.
4. Graviruotas užrašas ant metalinės plokštelės „UTENA", kurio dydis - 20x4 mm..
5. Lapų skaičius - 74 lapai.
6. Lapai pagaminti iš akmens (lapai atsparūs įtrūkimams, drėgmei, švelnesni lapai ir 30 % mažiau įsigeria rašalas į lapus).
7. Šviesiai pilkos spalvos.
8. Gelinis rašiklis su ekrano lietikliu pagamintas iš metalinio, chromuoto korpuso su juodos spalvos juostele. Ant gelinio rašiklio graviruotas užrašas „UTENA" + herbas. Užrašo dydis - 21x5 mm.
9. Kiekis - 30 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekių pateikimo data iki 2017 m. kovo 15 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Užrašų knyga su geliniu rašikliu.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo ir informacijos centras; Įmonės kodas: 184085235; Adresas: Stoties g. 39, 28134 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 467,10 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-02-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mėsa (kiauliena, jautiena, paukštiena) ir mėsos gaminiai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15110000-2 „Mėsa", 15130000-8 „Mėsos gaminiai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Mėsa (kiauliena, jautiena, paukštiena) ir mėsos gaminiai"
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai:
Kiauliena mėsa kotletinė , ne mažiau 700 kg ir ne daugiau 800 kg. Kiauliena mėsa kotletinė, sušaldyta, vak.
Kiauliena mėsa malta, ne mažiau 800 kg. ir ne daugiau 850 kg. Kiauliena mėsa malta, sušald., vak.
Kiaulienos kumpis, ne mažiau 100 kg. ir ne daugiau 120 kg. Kiaulienos kumpis b/k., b/o., sušald., vak.
Jautienos kumpis, ne mažiau 300 kg. ir ne daugiau 380 kg. Jautienos kumpis b/k., b/o., sušald., vak.
Šv. kiaulienos šonkauliai, ne mažiau 80 kg. ir ne daugiau 100 kg. Šv. kiaulienos šonkauliai su mėsa, atšaldyti.
Kalakutienos filė, ne mažiau 60 kg. ir ne daugiau 80 kg. Kalakutienos filė., sušald.
Šv. kiaulienos dešrelės, ne mažiau 300 kg. ir ne daugiau 400 kg. Pusfabrikačiai; šv. kiaulienos dešrelės., atš.
Virtos dešrelės, ne mažiau 400 kg.. ir ne daugiau 500 kg. Virtos dešrelės, a/r
Virta dešra ,ne mažiau 400 kg. ir ne daugiau 500 kg. Virta dešra a/r
K/rūk. dešrelės, ne mažiau 70 kg. ir ne daugiau 100 kg. K/rūk. dešrelės., a/r., vak.
K/ rūk kiaulienos gaminys, ne mažiau 70 kg. ir ne daugiau 80 kg. Karšto rūk. kiaulienos gaminys a/r
Kiaulienos vyniotinis, ne mažiau 100 kg. ir ne daugiau 130 kg. Kiaulienos vyniotinis a/r, vak.
Jautienos vyniotinis, ne mažiau 120 kg. ir ne daugiau 140 kg. Jautienos vyniotinis a/r., vak.
Kepenų paštetas, ne mažiau 200 kg. ir ne daugiau 250 kg. Kepenų paštetas , I rūšis
Kiaulienos dešra , ne mažiau 90 kg. ir ne daugiau 100 kg. Kiaulienos dešra, k/ūk., a/r., vak
Kiaulienos dešra, ne mažiau 40 50 kg. Kiaulienos dešra š/rūk., a/r., vak..
Kiaulienos dešra ne mažiau 60 kg. ir ne daugiau 70 kg. Kiaulienos dešra.,k/rūk. I rūšis., vak.
Lašiniai, ne mažiau 250 kg. ir ne daugiau 300 kg. Lašiniai., š/r
Pieniškos dešrelės a/r, ne mažiau 90 kg. ir ne daugiau 100 kg. Pieniškos dešrelės a/r., vak.
Kiaulienos slėgtainis, ne mažiau 200 kg. ir ne daugiau 300 kg. Kiaulienos slėgtainis.
Viščiukų broilerių ketvirčiai, ne mažiau500 kg. ir ne daugiau 600 kg. Viščiukų broilerių ketvirčiai sušaldyti.
Viščiukų broilerių filė, ne mažiau 260 kg. ir ne daugiau 300 kg. Viščiukų broilerių filė sušald.
Vištienos vyniotinis, ne mažiau 80 kg. ir ne daugiau 90 kg. Vištienos vyniotinis., a/r., vak.
Vištienos kepenėlės, ne mažiau 300 kg. ir ne daugiau 350 kg. Vištienos kepenėlės., atvėsintos.
Vištiena malta , ne mažiau 300 kg. ir ne daugiau 360 kg. Vištiena malta., sušald.
Viščiukų broilerių ketvirčiai virti-rūkyti, ne mažiau 50 kg. ir ne daugiau 60 kg. Viščiukų broilerių ketvirčiai virti-rūkyti., vak. a/r

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Daivida"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:173113092, Ąžuolų g. 21, Rokiškis, LT42135
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 25.000,00 (Dvidešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct) su PVM.
Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui nustatant viešojo pirkimo laimėtoją. Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-02-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Įvažiavimo keliuko ir stovėjimo aikštelių prie Aukštakalnio progimnazijos adresu Taikos g. 44, Utena remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45223300-9 "Automobilių stovėjimo aikštelių statybos darbai" (45.22).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Įvažiavimo keliuko ir stovėjimo aikštelių prie Aukštakalnio progimnazijos adresu Taikos g. 44, Utena remonto darbai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Taikos g. 44 , Utena.

I.3. Pagrindiniai darbai:
Įrengti ne mažiau 228 m, ne daugiau 234 m 150x300 mm skersmens betoninių bortų;
Iškasti ne mažiau 19 m3, ne daugiau 21 m3, II grupės grunto ekskavatoriumi;
Iškasti ne mažiau 1,9 m3, ne daugiau 2,1 m3 II grupės grunto rankiniu būdu;
Įrengti ne mažiau 9,9 m3, ne daugiau 10,1 m3 apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį;
Įrengti ne mažiau 209 m2, ne daugiau 215 m2 dvisluoksnį 20 cm storio pagrindą iš žvyro skaldos mišinio 0/45;
Įrengti ne mažiau 670 m2, ne daugiau 680 m2 6 cm storio viensluoksnės AC 16 PD asfaltbetonio dangos;
Atliekant asfaltavimo darbus, paaukštinti 9 vnt šulinio angų;
Įrengti ne mažiau 68 m2, ne daugiau 74 m2 10 cm storio šaligatvių pagrindų iš smėlio – žvyro mišinio;
Įrengti ne mažiau 68 m2, ne daugiau 74 m2 500x500x700 mm betono plytelių šaligatvio dangos.
I.4. Nepagrindiniai darbai:
Išardyti ne mažiau 228 m, ne daugiau 234 m betoninių bortų;
Išardyti ne mažiau 68 m2, ne daugiau 74 m2 betono plytelių šaligatvio dangos;
Išfrezuoti ne mažiau 436 m2, ne daugiau 442 m2 asfaltbetonio dangos;
Išvežti ne mažiau 30 t statybinių šiukšlių.

I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Aukštaitijos traktas".
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183865353, Aukštaitijos g. 14, Utena, LT-28104.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 28.000,00 (Dvidešimt aštuoni tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-02-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Saldutiškio pagrindinės mokyklos katilinės stogo remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26)
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Sutarties objektą sudaro statybos remonto darbai.
Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1. Plėvelinės izoliacijos įrengimas, naudojant difuzinę plėvelę, ne daugiau 75 m²;
2. Grebėstavimas, naudojant pneumo įrankius, ne daugiau 75 m²;
3. Medinių paviršių nutepimas antiseptiniu skiediniu, ne daugiau 20 m²;
4. Šlaitinio stogo dengimas banguotais beasbesčio šiferio lakštais, ne daugiau 75 m²;
5. Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, ne daugiau 10 m;
6. Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, ne daugiau 5 m;
7. Šlaitinio stogo laštakių įrengimas, ne daugiau 10 m;
8. Šlaitinio stogo prieglaudų skardų profilių įrengimas, ne daugiau 28 m
Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
1. Stogo iš asbestcementinių lapų išardymas, ne daugiau 75 m²;
2. Prieglaudų iš skardos išardymas, ne daugiau 8 m²;
3. Lietvamzdžių ir latakų su fasoniniais elementais nuardymas, ne daugiau 13 m;
4. Grebėstų su tarpais išardymas, ne daugiau 75 m²;
5. Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas, ne daugiau 21 m²;
6. Statybinių šiukšlių išvežimas, ne daugiau 3 t
3. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 4 mėnesius.
5. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 3 mėnesius.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Saldutiškio pagrindinės mokyklos katilinės stogo remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Ligaja", įm.k. 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 3661,16 Eur, PVM sudaro 768,84 Eur;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2017-02-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kelio Ut-23, Utenos sen., Utenos r., remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233142-6 „Kelių remonto darbai" (45.23)
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Sutarties objektą sudaro statybos remonto darbai.
1. Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1.1. Suprofiliuoti esamą kelio dangą, ne daugiau 2700 m2;
1.2. Pakloti ne daugiau 2700 m2, 10 cm storio profiliuojamą sluoksnį iš mineralinių medžiagų mišinio, frakcija – 0/32 mm
2. Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
2.1. Sutankinti paklotą dangą, pravažiuojant greideriu viena vieta ne mažiau du kartus.
3. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 6 mėnesius.
5. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 4.1.1 ir 5.1.3 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 5 mėnesius.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Kelio Ut-23, Utenos sen., Utenos r., remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Šilinė", įm.k. 183694870, adresas: Molėtų g. 64, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 2955,00 Eur, PVM sudaro 620,55 Eur;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2017-02-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Spec. drabužiai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 18100000-0 „Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai" (181).
Pirkimo objektą sudaro: 1. Moteriškos žieminės striukės „Talvi" su gaubtu ir 4 kišenėmis – 4 vnt.
1.1 Išmatavimai: XL*165 cm – 2 vnt.
1.2 Išmatavimai: XXL*175 cm – 2 vnt.
1.3 Striukių viršutinis audinys, pašiltinimas ir pamušalas – 100 % poliesteris;
1.4 Atsparumas drėgmei iš išorės: 5000 mm;
1.5 Drėgmės išgarinimas iš viršaus: 3000 g/kv. m per 24 val.
1.6 Vienakryptis stambus užtrauktukas, uždengtas užsegamu atlapu su impresuojamomis spaudėmis;
1.7 Spalva – juoda.
2. Darbiniai batai „Alaska eva" su išmaunamu pašiltinimu be apsaugų – 4 poros;
2.1 Batų dydžių numeriai: 38 – 1 vnt; 39-1 vnt; 40-1 vnt; 41-1 vnt.;
2.2 Batų aukštis 27 cm;
2.3 Atsparūs vandeniui ir šalčiui;
2.4 Tvirtas ir atsparus slydimui padas.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Spec. drabužiai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įmonės kodas: 183792834, adresas: J. Metalo g. 5 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 159,16 (vertė be PVM 131,54 PVM 27,62 sudaro).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Telefono ryšio aparatai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 32552100-8 „Telefono aparatai" (325).
Pirkimo objektą sudaro: Telefonas Panasonic KX-TS880 FXW – 2 vnt.
- Telefono atmintyje saugoma 55 abonentų numerių.
- Perskambinimo galimybė – 25 numerių;
- Saugomas skambučių sąrašas – 60 numerių.
- Spalva – balta;
- Ragelio tipas – laidinis.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Telefono ryšio aparatai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Avitelos prekyba", įmonės kodas: 142054994, adresas: J. Basanavičiaus g. 127 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 83,98 Eur (vertė be PVM 69,40 PVM 14,58 sudaro).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūloma prekė atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze, BVPŽ kodas – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Praktiniai mokymai skirti darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze.
Pirkimo objekto apimtis:
1. Dalyvių skaičius – 1.
2. Mokymų trukmė – 8 val.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 28 d., Kaune.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze, BVPŽ kodas – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Lietuvos žemėtrvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, įmonės kodas: 290789750, adresas: Universiteto g. 10, Kauno raj.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 45,00 EUR (PVM netaikomas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija „Viešieji pirkimai 2017".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Konferencijos temos:
Viešųjų pirkimų įstatymo aktualijos: kur esame ir ko tikėtis
Teismų praktika: 2016 m. pamokos
Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) veiklos prioritetai ir kryptys
Vidaus sandorių problematika
Viešųjų pirkimų efektyvumas: patarimai tiekėjams ir perkančiosioms organizacijoms
Susijusių ūkio subjektų dalyvavimas viešajame pirkime.
Dalyvių skaičius – 1.
Paslaugą suteikti iki 2017 m. vasario 23 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Konferencija „Viešieji pirkimai 2017".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Verslo žinios", įm. kodas: 110682810, adresas: J. Jasinskio g. 16A, 01112 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 127,50 Eur, PVM sudaro 26,78 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Puodelių rinkinys arbatai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro puodelių rinkinys arbatai:
1. Pagaminta iš grūdinto stiklo;
2. Puodelio tūris 250 ml;
2. Puodelio aukštis ne daugiau 9 cm.;
3. Lėkštutės skersmuo daugiau 12 cm.;
Pirkimo objekto apimtys:
1.Kiekis - 12 vnt. puodelių su lėkštute.
Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 20 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Puodelių rinkinys arbatai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikuvos" prekyba, įmonės kodas: 284088150, adresas: Užpalių g. 81, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 28,66 EUR su PVM (vertė be PVM 23,69 EUR su PVM, PVM sudaro 4,97 EUR).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, kita aktuali informacija", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos –skaidomas į 3 atskiras pirkimo objekto dalis.
Mokymo paslaugos programa:
1. Duomenų įkėlimas į VSAKIS
- Tarpusavio operacijų derinimas. Duomenų įkėlimas;
- Finansinės būklės ataskaitos duomenų įkėlimas;
- Veiklos rezultatų ataskaitos duomenų įkėlimas;
- Grynojo turto pokyčių ataskaitos duomenys;
- Pinigų srautų ataskaitos duomenų įkėlimas;
- Aiškinamo rašto duomenų įkėlimas;
- Nederinamų operacijų pateikimas;
- Kiti veiksmai, kurie reikalingi sėkmingam ir teisingam ataskaitų duomenų pateikimui į VSAKIS.
2. Naujausia informacija apie teisės aktų pakeitimas:
- Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai (naujos prievolės paramos gavėjams).
- 11, 16, 24 VSAFAS pasikeitimai po VSAFAS komiteto prie Finansų ministerijos posėdžio.
- Nuolat atnaujinama apibendrinta informacija buhalteriams (pagal priimamus teisės aktus) dėl pokyčių darbo teisėje.
- Naujos prievolės panaudos gavėjams pagal Valstybės ir savivaldybių turo valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo nuostatas.
- Kita informacija reikalinga VSS buhalteriams, pagal atnaujintus teisės aktus, iki seminaro organizavimo datos.
1 pirkimo objekto dalis:
Mokymai buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais pagal VSAFAS Utenos rajono savivaldybės administracijos – 6 darbuotojai
2 pirkimo objekto dalis:
Mokymai buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais pagal VSAFAS Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos – 1 darbuotojas
3 pirkimo objekto dalis:
Mokymai buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais pagal VSAFAS Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos – 1 darbuotojas
Sutartis sudaroma žodžiu.
Seminaras vyks 2017 m. vasario 17 d., Utenoje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1 pirkimo objekto dalis: Seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, kita aktuali informacija", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 420,00 EUR su PVM (vertė be PVM 347,11 EUR, PVM sudaro 72,89 EUR).
II.4.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 2 pirkimo objekto dalis: Seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, kita aktuali informacija", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 70,00 EUR su PVM (vertė be PVM 57,85 EUR, PVM sudaro 12,15 EUR).
II.4.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 3 pirkimo objekto dalis: Seminaras „Duomenų pateikimas į VSAKIS, 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, kita aktuali informacija", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 70,00 EUR su PVM (vertė be PVM 57,85 EUR, PVM sudaro 12,15 EUR).
II.4.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-14

PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Statybinės prekės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam prekių kodui - 44100000-1 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai (441), papildomi prekių kodai - 44420000-0 Statybinės prekės (444), 44191000-5 Įvairios statybinės medžiagos iš medienos (441), 44800000-8 Dažai, lakas ir mastika (448), 39224210-3 Dažymo teptukai (392), 19520000-7 Plastikiniai gaminiai (195), 44316400-2 Metalo dirbiniai (443), 44192200-4 Vinys (441), 14811300-2 Šlifavimo diskai (148), 44512910-4 Gręžtuvo grąžtai (445), 31711140-6 Elektrodai (317), 44315100-2 Suvirinimo armatūra (443), 44112200-0 Grindų dangos (441).
I.2.2. Pirkimo objekto apimtys:
35 mėn.
 Statybinės prekės
1. Šaltas asfaltas Skirtas užpilti bei sandarinti mažas ir dideles duobes, įvairius kelio dangos nelygumus, plyšius ne žemesnėje nei -10 laipsnių temperatūroje bet kokiomis oro sąlygomis: tiek ant sauso tiek ant drėgno paviršiaus kg Ne mažiau 1200 kg ir ne daugiau 1300 kg
2. Plytos silikatinės pilnavidurės Matmenys: 250-120-88, Atspar.gniužd.:10 Mpa
Tankis kg/m3: 1500÷1700 vnt. Ne mažiau 600 vnt. ir ne daugiau 620 vnt.
3. Pilnavidurės molio plytos 250 x 120 x 65 mm; M250 vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 110 vnt.
4. Šamoto plytos Ne mažesnės kaip 230x114x64 mm ir ne didesnės kaip 230x114x65 mm, ŠA-5 vnt. Ne mažiau 200 vnt. ir ne daugiau 220 vnt.
5. Kalkinis skiedinys Sausas 1:2, fasuotas ne mažiau 25 kg maišuose, ne daugiau 40 kg kg Ne mažiau 900 kg ir ne daugiau 950 kg
6. Šamotinis skiedinys Lauko ir vidaus darbams, fasuotas ne mažiau 25 kg ne daugiau 50 kg maišuose kg Ne mažiau 525 kg ir ne daugiau 535 kg
7. Betoninės šaligatvio plytelės 500x500x70 mm Šaligatvio plytelės ŠP
LST EN 1339 + AC
Stipris tempimui lenkiant ≥ 3,6 MPa
Atsparumas dilinimui< 20 mm
Vandens įgėris % < 6 %
Atsparumas slydimui (ASV) 71
Atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m²)< 1,0 m² Ne mažiau 840 m2 ir ne daugiau 850 m2
8. Gatvės bordiūrai 1000x150x300 mm Gatvės bordiūrai
LST EN 1340 + AC
Stipris tempimui lenkiant ≥ 3,5 MPa
Atsparumas dilinimui < 20 mm
Vandens įgėris % < 6 %
Atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m²) < 1,0 m Ne mažiau 40 m ir ne daugiau 50 m
9. Cementas Pilkas portlandcementas -CEM II/A - L 42,5N 40 kg, stipr.gniuž.42,5 Mpa, kg Ne mažiau 6600 kg ir ne daugiau 6800 kg
10. Cementinis mišinys bendriems statybos darbams atlikti Užpildo frakcija iki 10 mm, vidutinis stipris gniuždant 25 mPa, ne mažiau 25 kg fasuotė kg Ne mažiau 2000 kg ir ne daugiau 2100 kg
11. Gipsinis glaistas Gipsinis gipskartonio plokščių siūlių glaistas.
tinkamas vidaus patalpoms;
skirtas dirbti rankomis.
Išeiga: apie 250 g 1m siūlės
Pakuotės: 25 kg kg Ne mažiau 625 kg ir ne daugiau 635 kg
12. Elastiniai plytelių klijai Atsparūs šalčiui;
Elastingi ir atsparūs temperatūros pokyčiams;
Labai gero pradinio sukibimas;
Nesuslūgstantys, nesusiformuoja vidiniai įtempiai,
Apkrova galima po 7 dienų;
Medžiagos išeiga ne mažiau 2 kg /m2;
Galima vaikščioti po 24 val.
Tinkamumo dirbti trukmė ne mažiau 3 val.
Tinka tokiems pagrindams, kurie gali deformuotis;
fasuotė ne mažiau 25 kg. kg Ne mažiau 355 kg ir ne daugiau 365 kg
13. Glaistas plytelių tarpams universalus;
lengvai valomas;
ilgalaikio patvarumo;
elastingas;
atsparus buitinei chemijai;
atsparus pelėsiams;
netrūkinėjantis;
vandenį atstumiantis;
pagrindo ir aplinkos temperatūra glaistant ir kietėjant ne mažiau kaip +5°C;
susitraukimas < 2 mm/m;
atsparumas gniuždymui po 28 dienų > 15 N/mm2
plytelių lipnumo trukmė 20 min.
fasuotė ne mažiau 2 kg. kg Ne mažiau 41 kg ir ne daugiau 50 kg
14. Lubų plokštė mineralinė, balta Dydis ne mažiau 600 x 600 mm, ne daugiau 601x601 mm;
Garso sugėrimas ne mažiau 0,20 (H) w ne daugiau 0,99 (H) w;
Garso slopinimas ne mažiau 25 dB ne daugiau 39 dB;
Santykinė drėgmė ne mažiau 70 proc., ne daugiau 100 proc.
Šviesos atspindėjimas ne mažiau 85 proc., ne daugiau 100 proc. m² Ne mažiau 510 m2 ir ne daugiau 520 m2
15. G/k plokštė Atspari drėgmei;
dydis ne mažiau 1200 x 2600 mm, ne daugiau 1205 x 3000 mm. m² Ne mažiau 435 m2 ir ne daugiau 455 m2
16. Kreida Balta, sumalta, fasuota kg Ne mažiau 100 kg. ir ne daugiau 120 kg.
17. Glaistas gipskartonio plokščių siūlėms fasuotė ne mažiau 25 kg;
skirtas dirbti rankomis;
tinkamas vidaus patalpoms;
miltelinis glaistas. kg Ne mažiau 455 kg. ir ne daugiau 465 kg.
18. Glaistas statybinis glaistas vidaus darbams;
polimerinis glaistas;
Slankumas ne mažiau 20 ne daugiau 30 mm;
Sluoksnio storis ne mažiau 1 mm, ne daugiau 2 mm;
0,5 mm sluoksnio paviršius išdžiūsta ne ilgiau nei per 1 val.
Galima šlifuoti ne mažiau po 3 val. ne daugiau 4 val.
Fasuotė ne mažiau 16 kg, ne daugiau 25 kg. kg Ne mažiau 224 kg. ir ne daugiau 235 kg.
19. Universalus tinkas Gipsinis sausas mišinys, skirtas naudoti viduje;
Mineralinis;
Lengvas;
Atsparus vinies apkrovoms;
Dengiamas iki 50 mm storio sluoksniu;
Pakuotė ne mažiau 30 kg, ne daugiau 40 kg;
Tinkuojamas rankomis;
Netrūkinėjantis. kg Ne mažiau 860 kg. ir ne daugiau 880 kg.
20. Mūro tinko mišinys Sausas, su cementu, maišuose;
Stipris gniuždant ne mažiau 5 N/mm²;
Pilnas sukietėjimas ne mažiau 20 dienos, ne daugiau 28 dienos;
Darbo ir paviršiaus temperatūros ne mažiau +5°С ne daugiau +25°С;
Džiūvimo laikas: galutinis ne mažiau 1 mm / 1 para, 14 parų.
Sluoksnio storis ne mažiau 5 mm, ne daugiau 25 mm. kg Ne mažiau 600 kg. ir ne daugiau 650 kg.
21. Betonas Stambiagrūdis;
Pakuotė ne mažiau 25 kg, ne daugiau 30 kg;
Išeiga ne mažiau 20 kg/m² kiekvienam 10 mm storio sluoksniui. m3
Ne mažiau 2 m3. ir ne daugiau 8 m3.
22. Smėlis sijotas (fasuotas) Frakcija ne mažiau 0-2 mm t Ne mažiau 2 t. ir ne daugiau 8 t.
23. Skalda po asfaltu (fasuotas) Frakcija ne mažiau 0-45 mm t Ne mažiau 3 t. ir ne daugiau 9 t.
24. Žvyras (fasuotas) Frakcija ne mažiau 0-20 mm t Ne mažiau 5 t. ir ne daugiau 15 t.
25. Šaligatvio plytelės Ne mažiau 500x500x50 mm ir ne daugiau500x500x60 mm;
Produkto masė ne mažiau 30 kg, ne daugiau 42 kg. m2 Ne mažiau 1000 m2 ir ne daugiau 1100 m2
26. Vejos bordūrai Ne mažiau 1000x80x200 mm;
Stipris tempimui ne mažiau 3,5 MPa;
Atsparumas dilinimui ne mažiau 10 mm, ne daugiau 20 mm;
Vandens įgėris ne mžiau 5 proc., ne 6 proc. daugiau. m Ne mažiau 200 m. ir ne daugiau 220 m.
27. Putų polistirolas EPS 100, 500x1000 mm, 50 mm storio (nefrezuotas) m² Ne mažiau 5 m2 ir ne daugiau 15 m2
28. Prilydoma stogo danga Ruloninė, viršutinis sluoksnis, „Mida" arba lygiavertė m² Ne mažiau 380 m2 ir ne daugiau 400 m2.
29. Tinklelis G/k plokštės siūlėms, fasuotė 20 m (1 rulone) vnt. Ne mažiau 12 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
30. Akmens vata Ne mažiau 100 x 565 x 1220 mm ir ne daugiau 105x570x1225 mm „Paroc" arba lygiavertė pagal technines charakteristikas m³ Ne mažiau 265 m3 ir ne daugiau 300 m3.
II 44191000-5 Įvairios statybinės medžiagos iš medienos
31. Apipjauta mediena Pušiniai tašai ne mažiau 50 x 50 x 3000 mm, ne daugiau 51x51x3001 mm m³ Ne mažiau 34 m3 ir ne daugiau 40 m3
32. Apipjauta mediena Pušiniai tašai ne mažiau 50 x 100 x 3000 mm, ne daugiau 51x101x3001 mm m³ Ne mažiau 60 m3 ir ne daugiau 70 m3
33. Apipjauta mediena Pušiniai tašai ne mažiau 50 x 150 x 3000 mm, ne daugiau 51 x 151 x 3001 mm m³ Ne mažiau 30 m3 ir ne daugiau 40 m3
34. Apipjauta mediena Pušiniai tašai ne mažiau 50 x 200 x 3000 mm, ne daugiau 51x201x3001 mm m³ Ne mažiau 30 m3 ir ne daugiau 40 m3
35. Apipjauta mediena Pušiniai tašai ne mažiau 100 x 100 x 3000 mm, ne daugiau 101x101x3001 mm m³ Ne mažiau 30 m3 ir ne daugiau 40 m3
36. Lentos (dvigubo pjovimo) ne mažiau 25 x 100 x 3000 mm, ne daugiau 26x101x3001 mm m³ Ne mažiau 2 m3 ir ne daugiau 5 m3
37. Lentos (dvigubo pjovimo) ne mažiau 25 x 150 x 3000 mm, ne daugiau 26x151x3001 mm m³ Ne mažiau 2 m3 ir ne daugiau 5 m3
38. Medžio drožlių plokštė OSB ne mažiau 8 mm storio, ne daugiau 9 mm, ne mažiau 1250 x 2500 mm, ne daugiau 1251x2501 mm m² Ne mažiau 290 m2 ir ne daugiau 300 m2
39. Medžio drožlių plokštė OSB ne mažiau 12 mm storio, ne daugiau 13 mm, ne mažiau 1250 x 2500 mm, ne daugiau 1251x2501 mm m² Ne mažiau 590 m2 ir ne daugiau 600 m2
40. Fanera ne mažiau 1525 x 1525 x 4 mm, ne daugiau 1526x1526x5 mm vnt. Ne mažiau 22 vnt. ir ne daugiau 30 vnt.
41. Fanera ne mažiau 1525 x 1525 x 10 mm, ne daugiau 1526x1526x11 mm vnt. Ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 25 vnt.
42. Medinis kampas vidinis Ne mažiau 26x26x3000 mm, ne daugiau 27x27x3001 mm vnt. Ne mažiau 30 vnt. ir ne daugiau 40 vnt.
43. Cetrio plokštė arba lygiavertė Storis 14 mm
Plotis ne mažiau 1250 mm
Ilgis ne mažiau 3350 mm m2 Ne mažiau 40 m2 ir ne daugiau 50 m2
44. Neobliuota mediena Pušis arba eglė:
Išmatavimai ne mažesni kaip 50x70x3000 mm ir ne didesni kaip 60x80x3100 (džiovinta) m3 Ne mažiau 40 m3 ir ne daugiau 70 m3
45. Obliuota mediena Pušis arba eglė Išmatavimai ne mažesni kaip 25x150x3000 mm ir ne didesni kaip 30x160x3100 (džiovinta) m3 Ne mažiau 25 m3 ir ne daugiau 40 m3
III 44800000-8 Dažai, lakas ir mastika
46. Skiediklis „Vaitspiritas" arba lygiavertis, bekvapis, fasuotė ne mažiau 1 l 1 Ne mažiau 106 vnt. ir ne daugiau 125 vnt.
47. Skiediklis „Nitro" 646 arba lygiavertis, fasuotė ne mažiau 0,5 l l Ne mažiau 64 vnt. ir ne daugiau 125 vnt.
48. Dažai Emaliniai „Pentaprim" dažai arba lygiaverčiai, fasuotė iki ne mažiau 3 kg
48.1 Balti kg Ne mažiau 150 vnt. ir ne daugiau 152 vnt.
48.2 Juodi kg Ne mažiau 300 vnt. ir ne daugiau 302 vnt.
48.3 Raudoni kg Ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 52 vnt.
48.4 Geltoni kg Ne mažiau 30 vnt. ir ne daugiau 32 vnt.
48.5 Žali kg
Ne mažiau 70 vnt. ir ne daugiau 72 vnt.
48.6 Rudi kg
Ne mažiau 270 vnt. ir ne daugiau 272 vnt.
48.7 Pilki kg
Ne mažiau 30 vnt. ir ne daugiau 33 vnt.
49. Dažai Dispersiniai, pusiau matiniai, vidaus patalpų dažymui, fasuotė ne mažiau 10 kg kg Ne mažiau 450 vnt. ir ne daugiau 480 vnt.
50. Dažai Fasadiniai akriliniai, balti, fasuotė ne mažiau 10 kg kg Ne mažiau 350 vnt. ir ne daugiau 400 vnt.
51. Dažyvė Vaistpiritinė dažyvė obliuotam medžiui, įvairių spalvų, fasuotė ne mažiau 0,7 l l Ne mažiau 25 vnt. ir ne daugiau 35 vnt.
52. Gruntas „Igis" arba lygiavertis polimerinis, giluminis, fasuotė 10 l l Ne mažiau 285 vnt. ir ne daugiau 300 vnt.
53. Gruntas Įvairių paviršių gruntavimui prieš plytelių klijavimą „Betokontakt" arba lygiavertis, fasuotė 5 kg kg Ne mažiau 125 vnt. ir ne daugiau 260 vnt.
54. Dažyvė Vaitspiritinė dažyvė obliuotam medžiui, fasuotė 3 l l Ne mažiau 390 vnt. ir ne daugiau 400 vnt.
IV 39224210-3 Dažymo teptukai
55. Plokščiasis teptukas Teptuko rankena: medinė Teptuko forma: plokščias
Šeriai: natūralūs
Plotis, mm: ne mažiau 37,5 vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
56. Plokščiasis mišrių šerių teptukas Teptuko forma: plokščias
Plotis, mm: 75
Šeriai: mišrūs
Teptuko rankena: dvikomponentė
Papildoma informacija: ergonomiška rankena, įrankį galima laikyti įvairiais būdais. Šeriai pritaikyti maksimaliam lako, impregnato paėmimui
Paskirtis: teptukas pritaikytas mediniams paviršiams lakuoti bei impregnuoti viduje ir lauke vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
57. Apvalusis teptukas Teptuko rankena: medinė
Teptuko forma: apvalus
Šeriai: natūralūs
Paskirtis: Dažymo darbams
Papildoma informacija: storis ne mažiau 50 mm, šerelių ilgis ne mažiau 51 mm (iš kurių 70 % yra vienodo ilgio)
Plotis (mm): ne mažiau 50 vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
58. Mišrių šerių plokščiasis teptukas Teptuko rankena: plastikinė
Teptuko forma: plokščias
Šeriai: mišrūs
Plotis, mm: ne mažiau 20
Papildoma informacija: storis ne mažiau 13 mm, šerelių ilgis ne mažiau 38 mm (iš kurių 70 % yra vienodo ilgio)
Paskirtis: Dažymo, gruntavimo darbams, naudojant vandens pagrindo dažus gruntą vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
59. Silikoninis hermetikas Bespalvis, fasuotė ne mažiau 300 ml vnt. Ne mažiau 50 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
60. Akrilas Baltos spalvos, fasuotė ne mažiau 300 ml vnt. Ne mažiau 45 vnt. ir ne daugiau 90 vnt.
61. Montažinės sandarinimo putos Pistoletinės, fasuotė ne mažiau 750 ml vnt. Ne mažiau 90 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.
62. Kaučiuko bitumo mastika Stogų remontui esant aplinkos temperatūrai nuo -12 iki +50 ºC, fasuotė ne mažiau 10 l l Ne mažiau 135 vnt. ir ne daugiau 150 vnt.
V 19520000-7 Plastikiniai gaminiai
63. Polietileno plėvelė Plotis ne mažiau 6 m, storis – ne mažiau 120 mikronų (stabilizuota) m² Ne mažiau 1010 m². ir ne daugiau 1050 m².
64. Polietileno plėvelė Plotis ne mažiau 3 m, storis – ne mažiau 120 mikronų
(stabilizuota) m² Ne mažiau 150 m² ir ne daugiau 200 m².
65. Šlifavimo medžiaga N60 m Ne mažiau 75 m. ir ne daugiau 100 m.
66. Baldiniai ratukai Plastmasiniai d - 42 vnt. Ne mažiau 60 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.
67. Plastikinės dailylentės Ne mažiau 100x3000 mm ir ne daugiau 105x3010 mm, baltos spalvos m² Ne mažiau 85 m². ir ne daugiau 100 m².
68. Universalus kampas 27 x 27 mm, baltos spalvos m Ne mažiau 30 m. ir ne daugiau 35 m
69. Užbaigimo kampas 27 x 27 mm, baltos spalvos m Ne mažiau 5 m. ir ne daugiau 15 m
70. Lubų profilis Plastikinėms dailylentėms, baltos spalvos 3 m ilgis m Ne mažiau 7 m. ir ne daugiau 14 m
71. Kryžiukai plytelėms 2 mm storis, plastikiniai, po 200 vnt. pak. Ne mažiau 20 pak. ir ne daugiau 25 pak
72. Kryžiukai plytelėms 3 mm storis, plastikiniai, po 200 vnt. pak. Ne mažiau 2 pak. ir ne daugiau 5 pak.
73. Kryžiukai plytelėms 6 mm storis, plastikiniai, po 200 vnt. pak. Ne mažiau 2 pak. ir ne daugiau 5 pak
74. Guminės žarnos Ne mažiau Ø 16 x 25 mm ir ne daugiau Ø 17 x 26 (vid. ir įšor.) m Ne mažiau 595 m. ir ne daugiau 650 m
75. Guminės žarnos Ne mažiau Ø 50 x 63 mm ir ne daugiau Ø 51 x 64 (vid. ir įšor.) m Ne mažiau 300 m. ir ne daugiau 310 m
VI 44316400-2 Metalo dirbiniai
76. Lietvamzdis Cinkuotos skardos, ne mažiau 60x80 mm ir ne daugiau 61x81 mm, ilgis ne mažiau 2 m vnt. Ne mažiau 42 vnt. ir ne daugiau 50 vnt.
77. Latakas Cinkuotos skardos, ne mažiau 60 x 80 mm ir ne daugiau 61x81 mm, ilgis ne mažiau 2 m vnt. Ne mažiau 54 vnt. ir ne daugiau 60 vnt.
78. Latako kampas Cinkuotos skardos ne mažiau 60 x 80 mm ir ne daugiau 61x81 mm vnt. Ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
79. Skarda Cinkuota 0,50 mm, 1250 x 2500 mm vnt. Ne mažiau 85 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
80. Gipskartonio plokštės profilis CW-100, ilgis 3 m m Ne mažiau 205 m. ir ne daugiau 225 m.
81. Gipskartonio plokštės profilis UW-100, ilgis 3 m m Ne mažiau 200 m. ir ne daugiau 215 m.
82. Gipskartonio plokštės profilis CD 60 -27, ilgis 3 m m Ne mažiau 100 m. ir ne daugiau 125 m.
83. Tvirtinimo detalė CD-14
Profilio paskirtis: gipskartonio plokštėms tvirtinti.
Matmenys (plotis mm, ilgis m): ne mažiau 120x20x1 ir ne daugiau 125x23x2 vnt. Ne mažiau 1300 vnt. ir ne daugiau 1350 vnt.
84. Pakabinamų lubų konstrukcija 600 T-24 mm, spalva balta vnt. Ne mažiau 12 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
VII 44192200-4 Vinys
85. Kalami medsraigčiai Su nailoniniais kaiščiais 6 x 40 mm vnt. Ne mažiau 3070 vnt. ir ne daugiau 3150 vnt.
86. Savisriegiai Gkp į metalą, juodi 3,5 x 25 mm vnt. Ne mažiau 12850 vnt. ir ne daugiau 12950 vnt.
87. Savisriegiai Gkp į medį, juodi 3,5 x 25 mm vnt. Ne mažiau 12400 vnt. ir ne daugiau 12500 vnt.
88. Savisriegiai Plačia galvute 4,2 x 16 mm vnt. Ne mažiau 2350 vnt. ir ne daugiau 2400 vnt.
89. Savisriegiai Plačia galvute 4,2 x 25 mm vnt. Ne mažiau 4600 vnt. ir ne daugiau 4700 vnt.
90. Vinys Necinkuoti, ne mažiau 1,8 x 50 mm kg Ne mažiau 80 kg. ir ne daugiau 100 kg.
91. Vinys Necinkuoti, ne mažiau 1,6 x 40 mm kg Ne mažiau 55 kg. ir ne daugiau 75 kg.
92. Vinys ZN ne mažiau 3 x 80 mm kg Ne mažiau 95 kg. ir ne daugiau 105 kg.
93. Vinys ZN ne mažiau 4 x 120 mm kg Ne mažiau 170 kg. ir ne daugiau 180 kg.
94. Vinys ZN ne mažiau 2,5 x 40 mm kg Ne mažiau 60 kg. ir ne daugiau 70 kg.
95. Vinys ZN ne mažiau 2,5 x 50 mm kg Ne mažiau 20 kg. ir ne daugiau 30 kg.
96. Vinys ZN ne mažiau 5,0 x 150 mm kg Ne mažiau 75 kg. ir ne daugiau 85 kg.
97. Vinys ZN ne mažiau 6,0 x 200 mm kg Ne mažiau 40 kg. ir ne daugiau 45 kg.
98. Vinys ZN ne mažiau 2,0 x 40 mm kg Ne mažiau 40 kg. ir ne daugiau 45 kg.
99. Varžtai Ankerinis varžtas su žiedeliu ne mažiau 12x120 mm vnt. Ne mažiau 500 vnt. ir ne daugiau 550 vnt.
100. Varžtai Ankerinis varžtas su žiedeliu ne mažiau 16x145 mm vnt. Ne mažiau 500 vnt. ir ne daugiau 550 vnt.
VIII 14811300-2 Šlifavimo diskai
101. Pjovimo diskai Abrazyvinis diskas skirtas betonui ir akmeniui pjauti, matmenys 125 x 2,0 x 22 mm vnt. Ne mažiau 120 vnt. ir ne daugiau 200 vnt.
102. Pjovimo diskai Abrazyvinis diskas skirtas betonui ir akmeniui pjauti, matmenys 180 x 2,5 x 22 mm vnt. Ne mažiau 90 vnt. ir ne daugiau 205 vnt.
103. Pjovimo diskai Abrazyvinis diskas skirtas betonui ir akmeniui pjauti, matmenys 230 x 2,5 x 22 mm vnt. Ne mažiau 90 vnt. ir ne daugiau 210 vnt.
104. Diskeliai metalui pjauti Matmenys 125 x 0,8 x 22 mm vnt. Ne mažiau 100 vnt. ir ne daugiau 200 vnt.
105. Diskeliai metalui pjauti Matmenys 125 x 1,0 x 22 mm vnt. Ne mažiau 200 vnt. ir ne daugiau 230 vnt.
106. Diskeliai metalui pjauti Matmenys 230 x 1,9 x 22 mm vnt. Ne mažiau 95 vnt. ir ne daugiau 205 vnt.
107. Diskiniai pjūklai su kietmetaliu Matmenys 200 x 4,0 x 30 mm vnt. Ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
108. Diskiniai pjūklai su kietmetaliu Matmenys 210 x 4,0 x 30 mm vnt. Ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
109. Diskiniai pjūklai su kietmetaliu Matmenys 250 x 4,0 x 30 mm vnt. Ne mažiau 10 vnt. ir ne daugiau 20 vnt.
110. Diskiniai pjūklai su kietmetaliu Matmenys 300 x 3,2 x 32 mm vnt. Ne mažiau 80 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
IX 44512910-4 Gręžtuvo grąžtai
111. Grąžtas metalui prailgintas 3,0 mm A klasė vnt. Ne mažiau 8 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
112. Grąžtas metalui prailgintas 5,0 mm A klasė vnt. Ne mažiau 8 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
113. Grąžtas metalui prailgintas 8,0 mm A klasė vnt. Ne mažiau 8 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
X 31711140-6 Elektrodai
114. Elektrodai Ø 3,0 mm kg Ne mažiau 8 kg. ir ne daugiau 12 kg
XI 44315100-2 Suvirinimo armatūra
115. Armatūra Įvairių diametrų kg Ne mažiau 1600 kg ir ne daugiau 1650 kg
XII 44112200-0 Grindų dangos
116. Keramikinės sienų plytelės Ne mažiau 15 x 20 cm įvairių spalvų ir raštų, pirma rūšis m² Ne mažiau 265 m² ir ne daugiau 275 m²
117. Keramikinės sienų plytelės Ne mažiau 15 x 20 cm baltos spalvos, pirma rūšis m² Ne mažiau 145 m² ir ne daugiau 160 m²
118. Keramikinės grindų plytelės Ne mažiau 33 x 33 cm šviesios spalvos, pirma rūšis m² Ne mažiau 259 m² ir ne daugiau 270 m²
119. Akmens masės plytelės Ne mažiau 30 x 30 x 0,85 cm šviesios spalvos, atsparios slydimui m² Ne mažiau 360 m² ir ne daugiau 380 m²
120. Laminuota grindų danga
Laminuotos grindų dangos atsparumo klasė nuo 31 iki 32. Įvairių raštų m² Ne mažiau 50 m² ir ne daugiau 70 m²
121. Laminuotų grindų paklotas
Pakloto storis ne mažiau kaip 3 mm. Plokštėmis m² Ne mažiau 50 m² ir ne daugiau 70 m²
122.
Kita Pirkėjas gali pirkti ir kitas neišvardintas I, II, III, IV,V, VI , VII, VIII, IX, X, XII skyriuose prekes, priskirtinas tos pačios kategorijos prekėms, kurių vertė neviršys 10 %, sutarties kainos Neišvardintos prekės turi atitikti BVPŽ kodams - 44420000-0 Statybinės prekės, 44191000-5 Įvairios statybinės medžiagos iš medienos, 44800000-8 Dažai, lakas ir mastika, 39224210-3 Dažymo teptukai, 19520000-7 Plastikiniai gaminiai, 44316400-2 Metalo dirbiniai, 44192200-4 Vinys, 14811300-2 Šlifavimo diskai, 44512910-4 Gręžtuvo grąžtai, 31711140-6 Elektrodai, 44112200-0 Grindų dangos
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Prekės tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US):
II.1. Pirkimo pavadinimas: Statybinės prekės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Bikuvos" prekyba, Užpalių g. 81, 28198 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 144 500,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų prekių kaina yra mažiausia.

 

2017-02-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Radijo ir televizijos paslaugos - straipsnio apie Utenos rajono sav. pasiekimus daugiabučių namų kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse sukūrimas ir publikavimas pirkimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B26 – „Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos", kodui – 92200000-3 (2) „Radijo ir televizijos paslaugos" (B26).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Parengti ir išspausdinti informacinę – reklaminę publikaciją apie Utenos rajono savivaldybės pasiekimus daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse.
2. Publikacijos apimtis – vienas puslapis.
3. A4 formatas (1 psl.) išmatavimai: 210x297 mm, maketui reikia iš visų pusių po 5 mm užlaidoms
4. Tekstą iliustruoti nuotraukomis.
5. Talpinti ne mažiau kaip 1, ne daugiau kaip 5 nuotraukas.
6. Teksto apimtis: 4250 ženklų įskaitant tarpus (ne mažiau 1 MB).
7. Vidinių puslapių popierius Graphocote, 80 gsm.
8. Reikalingi atlikti darbai: teksto redagavimo, kalbos stilisto, dizainerio, maketuotojo, visos medžiagos (tekstas, foto ir kita vaizdinė medžiaga) parengimas spausdinimui.
9. Reklaminę – informacinę publikaciją parengti ir išspausdinti kokybiškai ir laiku.
10. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
11. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, parengti ir išspausdinti reklaminę – informacinę publikaciją apie Utenos rajono sav. pasiekimus daugiabučių namų ir kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse.
12. Galimybė skelbti publikaciją Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kultūrautenoje.lt/news.php.
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Paslauga suteikiama iki 2017 m. vasario 28 d.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Radijo ir televizijos paslaugos - straipsnio apie Utenos rajono sav. pasiekimus daugiabučių namų kvartalinės renovacijos, verslo plėtros, kraštovaizdžio kūrimo, atliekų tvarkymo ir kitose srityse sukūrimas ir publikavimas pirkimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VŠĮ „Propagandos ministerija" įmonės kodas: 302772078, adresas: S. Konarskio g. 49 Vilnius, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 350,00 Eur , PVM sudaro 73,50 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2017-02-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Krūmapjovė, benzininis pjūklas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės 2 vnt.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Krūmapjovė - 1 vnt.:
1.1. Krūmapjovės tipas – profesionali, su antivibracine sistema.
1.2. Galia ne mažesnė kaip 2,8 kw.
1.3. Cilindro darbinis tūris ne mažesnis kaip 53 kub. cm, ne didesnis kaip 58 kub. cm.
1.4. Varomojo veleno skersmuo – ne mažesnis kaip 10 mm.
1.5. Svoris ne didesnis kaip 11 kg.
1.6. Kuro bakelio talpa ne mažesnė kaip 0,9 ltr., ne daugiau 1 ltr.
1.7. Pjovimo įranga - peilis trijų dantų, ritė, dvigubi diržai, apsauginis skydelis (plieninis) su plieniniu tinkleliui ir ausinėmis.
1. 8. Prekei turi būti suteikiama gamyklinė garantija – ne mažiau 2 metai.
2. Benzininis pjūklas - 1 vnt.
2.1. Cilindro darbinis tūris ne mažiau 45 kub. cm.
2.2. Galia ne mažesnė kaip 2,1kw, ne didesnė 3,0 kw.
2.3. Pjovimo juostos ilgis, ne mažiau 33 cm, ne daugiau 35 cm.
2.4. Svoris, ne daugiau 5,0 kg.
2.5. Prekei turi būti suteikiama gamyklinė garantija - ne mažiau 2 metai.
Prekes pristatyti adresu: Utenio a. 4, Utena iki 2017 m. balandžio 15 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Krūmapjovė, benzininis pjūklas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pjūklininkas", įmonės kodas: 155582622, adresas: Basanavičiaus g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.132,00 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas trisdešimt du eurai, 00 ct)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-02-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Blankai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 22820000-4 Blankai.
Blankai:
1.Traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimų blankai (140x102) - 460 vnt.
2. Traktorių, savaeigių mašinų (priekabų) techninės apžiūros talonų blankai(70 x105) -1200 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Blankai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Paramos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras, įmonės kodas: 190809294, adresas: Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2.047,56 Eur (du tūkstančiai keturiasdešimt septyni eurai, 56 ct)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei pardavimo kaina yra mažiausia.

2017-02-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto paslaugos – žemdirbių ir žemės ūkio specialistų nuvežimas autobusu į parodą - seminarą ,,ką pasėsi.....2017" ir parvežimas atgal.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai – A2 - Sausumos transporto paslaugos (1), įskaitant šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus pašto transportą, kodui – 60171000-7 „Keleivinių automobilių nuoma su vairuotoju" (A2).
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkama transporto paslauga – žmonių nuvežimas į parodą – seminarą.
Numatomas maršrutas - Utenio a. 4, Utena - Noreikiškės, Kauno r., Noreikiškės, Kauno r. - Utenio a. 4, Utena. Numatomas bendras atstumas – ne mažiau 290 km, ne daugiau 350 km.
Numatomas keleivių skaičius ne mažiau 45 žmonės, ne daugiau 50 žmonių.
Numatoma transporto paslaugos trukmė ne mažiau 10 valandų, ne daugiau 14 valandų.
Numatoma paslaugos pradžia – 2017-03-31 7.00 val.
Numatoma paslaugos pabaiga – 2017-03-31 17.00 val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto paslaugos – žemdirbių ir žemės ūkio specialistų nuvežimas autobusu į parodą - seminarą ,,ką pasėsi.....2017" ir parvežimas atgal.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Zarasų autobusai", įm.kodas: 187823316, adresas: Statybininkų g. 2, Zarasai.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 340,19 Eur (vertė be PVM – 281,15 Eur, PVM sudaro - 59,04 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų prekių kaina yra mažiausia.

2017-02-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pašto vokų ženklinimo kasetės, BVPŽ kodas - 30130000-9 Pašto ženklinimo vokų kasetės (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1.Kasetė pašto vokų ženklinimo markiratoriui T1000.
2. Vienos juostelės išeiga –ne daugiau 1100 vokų.
3. Markiravimo spalva – raudona.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 12 vnt.
2.Prekes pateikti iki 2017 m. kovo 31 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pašto vokų ženklinimo kasetės, BVPŽ kodas - 30130000-9 Pašto ženklinimo vokų kasetės (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Varicom", įmonės kodas: 122274784, adresas: Vytauto g. 20/1, Vilnius.
II.3. Fiksuotas prekės įkainis - viena kasetė 17,5208 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 210,25 EUR su PVM.
II.5.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-02-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vadovėliai, BVPŽ kodas - 22110000-4 Knygos (221).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 8 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1.Vadovėlis „Lietuvos Respublios administracinių nusižengimų kodeksas. Pirmoji laida":
1.1.Leidybos metai: 2017.
1.2.Leidinio kalba: Lietuvių.
1.3.Viršelis: Kietas.
1.4. Formatas: 110x175 mm.
1.5. Kiekis – 6 vnt.
2. Vadovėlis „Interneto ir technologijų teisė":
2.1.Leidybos metai: 2016.
2.2. Leidinio kalba: Lietuvių.
2.3.Viršelis: Kietas.
2.4. Formatas: 167x250 mm.
2.5.Kiekis – 1 vnt.
3. Vadovėlis „Tarptautinė humanitarinė (ginkluotojo konflikto) teisė":
3.1. Leidybos metai: 2016;
3.2.Leidinio kalba: Lietuvių;
3.3. Viršelis: Kietas;
3.4.Formatas: 167x249 mm;
3.5. Kiekis – 1 vnt.
Vadovėlių pateikimo data iki 2017 m. vasario 28 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vadovėliai, BVPŽ kodas - 22110000-4 Knygos (221).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Valstybės įmonė Registrų centras, įmonės kodas: 124110246, adresas: Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 94,17 EUR su PVM.

II.4.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės-1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis skaidomas.
1 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
1. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Spaudas PRINTER 40 57mm x 21 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
3.Futliaras PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L52 20 mm x 30 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3. Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L10 10 mm x 27 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
3. Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui 20 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
5. Vidinė pagalvėlė atspaudui 30 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 38x14 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 35 50mm x 30 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Fotopolimeras L30 47 mm x 18 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 6 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui R40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 11 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm –ne daugiau 3 vnt.
2. Vidinė pagalvėlė atspaudui R40 mm diametro - ne daugiau 3 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne daugiau 2 vnt.
4. Futliaras PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne daugiau 2 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
Spaudai turi atitikti LR antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės 2003-01-01 įstatymo 9 str. reikalavimus.
Pirkimo objekto apimtys:
1 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis –ne daugiau 9 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 8 pirkimo objekto dalis: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos Indra", įmonės kodas: 183746114, adresas: Maironio g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 50,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Muzikinės programos atlikimo paslauga.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai – B26 – Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos (išskyrus paslaugų sutartis, skirtas radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimams, kai juos atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytai perkančiajai organizacijai nustatytus reikalavimus atitinkantis transliuotojas), kodui – 92312200-3 „Autorių, kompozitorių, skulptorių, estrados artistų ir kitų atskirų menininkų teikiamos paslaugos".
Pirkimo objektą sudaro:
Perkamos muzikinės programos atlikimo muzikiniu instrumentu iškilmingų santuokų registravimo metu paslaugos – ne mažiau 100 val., ne daugiau kaip 150 val.
Muzikinė programa bus atliekama pagal santuokų grafiką šeštadieniais ir pagal poreikį ketvirtadieniais. Ją atliks muzikantas santuokų registravimo metu civilinės metrikacijos skyriaus salėje. Muzikinis instrumentas – Kawai CN-23 Digital piano.
Sutarčiai bus taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
Sutartis bus sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta jai nepasibaigus vieną kartą vieniems kalendoriniams metams, pasirašant papildomą susitarimą tarp Vykdytojo ir Užsakovo. Bendras sutarties terminas – ne ilgesnis kaip 3 metai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US):
II.1. Pirkimo pavadinimas: Muzikinės programos atlikimo paslauga.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: Lina Gudienė, adresas: Šilo g. 6-1, Utena, LT-28134, tel. 868354556.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1 677,69 EUR be PVM (Tiekėjas nėra PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2017-02-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, BVPŽ kodas - 66510000-8 Draudimo paslaugos, A 6 Finansinės paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Draudimo objektas:
Draudėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kur atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpi, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl netinkamo statinio projektavimo – patalpų paskirties keitimo projekto „Administracinio pastato Šilo g. 4, Vyžuonų mstl. Utenos r. sav., dalies patalpų paskirties keitimo iš administracinės paskirties patalpų į gydymo paskirties patalpas".
Draudimo laikotarpis 1 mėn.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, BVPŽ kodas - 66510000-8 Draudimo paslaugos, A 6 Finansinės paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: „Baltikums Vienna Insurance Group" AAS Lietuvos filialas, įmonės kodas: 300661613, adresas: A. Goštauto g. 8-125, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 90,00 EUR.
II.4.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Įvairūs maisto produktai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15800000-6 „Įvairūs maisto produktai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – Įvairūs maisto produktai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai:
1. Kiaušiniai rudi L: ne mažiau 18000 vnt. ir ne daugiau 19000 vnt.
2. Cukrus: ne mažiau 1500 kg ir ne daugiau 1800 kg.
3. Žuvis sušaldyta be galvos, be uodegos: ne mažiau 500 kg ir ne daugiau 600 kg.
4. Žuvis sušaldyta filė,be odos: ne mažiau 500 kg ir ne daugiau 600 kg.
5. Krabų lazdelės sušald.: ne mažiau 300 kg ir ne daugiau 400 kg.
6. Žuvies piršteliai šaldyti: ne mažiau 250 kg ir ne daugiau 300 kg.
7. Žuvis šalto rūkymo: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 100 kg.
8. Koldūnai su mėsa šaldyti: ne mažiau 200 kg ir ne daugiau 260 kg.
9. Silkės filė, be odos: ne mažiau 200 kg ir ne daugiau 250 kg.
10. Majonezas švelnus be E: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 120 kg.
11. Majonezas pusriebis: ne mažiau 60 kg ir ne daugiau 70 kg.
12. Aliejus saulėgrąžų pirmo spaudimo: ne mažiau 800 kg ir ne daugiau 900 kg.
13. Makaronai rageliai: ne mažiau 200 kg ir ne daugiau 250 kg.
14. Manų kruopos: mažiau 300 kg ir ne daugiau 350 kg.
15. Grikių kruopos smulkios: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 85 kg.
16. Grikių kruopos: ne mažiau 70 kg ir ne daugiau 80 kg.
17. Kvietinės kruopos: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 88 kg.
18. Perlinės kruopos: ne mažiau 70 kg ir ne daugiau 80 kg.
19. Ryžių kruopos (plikyti): ne mažiau 90 kg ir ne daugiau 100 kg.
20. Ryžiai ilgagrūdžiai: ne mažiau 60 kg ir ne daugiau 70 kg.
21. Avižų dribsniai: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 100 kg.
22. Miltai kvietiniai: ne mažiau 700 kg ir ne daugiau 800 kg.
23. Pupelės baltos: ne mažiau 100 kg ir ne daugiau 120 kg.
24. Žirniai skaldyti: ne mažiau 150 kg ir ne daugiau 160 kg.
25. Krakmolas bulvių: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 90 kg.
26. Kisielius: ne mažiau 90 kg ir nedaugiau 100 kg.
27. Džiovintos slyvos: ne mažiau 50 kg ir ne daugiau 60 kg.
28. Razinos: ne mažiau 90 kg ir ne daugiau 100 kg.
29. Konservuotos rūgštynės: ne mažiau 126 kg. ir ne daugiau 150 kg.
30. Konservuoti žali žirneliai skardoje: ne mažiau 300 kg ir ne daugiau 320 kg.
31. Pomidorų padažas be E: ne mažiau 110 kg ir ne daugiau 120 kg.
32. Konservuoti agurkai silpnai rūgštūs: ne mažiau 300 kg. ir ne daugiau 350 kg.
33. Marinuoti burokėliai: ne mažiau 70 kg ir ne daugiau 80kg.
34. Geriamas vanduo :ne mažiau 900 l ir ne daugiau 1000 l
35. Meduoliai: ne mažiau 70 kg ir ne daugiau 80 kg
36. Vafliai su įdaru: ne mažiau 60 kg ir ne daugiau 70 kg.
37. Sausainiai arbatiniai: ne mažiau 100 kg ir ne daugiau 120 kg.
38. Universalūs prieskoniai: ne mažiau 30 kg ir ne daugiau 40 kg.
39. Druska su jodu, rupi: ne mažiau 90 kg ir ne daugiau 95 kg.
40. Kmynai: ne mažiau 4 kg ir ne daugiau 4,5 kg.
41. Pipirai grūdeliais: ne mažiau 3 kg ir ne daugiau 4 kg.
42. Citrinos rūgštis: ne mažiau 2 kg ir ne daugiau 2,5 kg.
43. Actas maistinis: ne mažiau 6 l ir nedaugiau 7 l.
44. Laurų lapai: ne mažiau 1 kg ir ne daugiau 2 kg.
45. Tirpi kava: ne mažiau 30 kg ir ne daugiau 35 kg.
46. Malta kava: ne mažiau 50 kg ir ne daugiau 60 kg.
47. Kakava tirpi: ne mažiau 30 kg ir ne daugiau 40 kg.
48. Arbata juoda biri: ne mažiau 5 kg ir ne daugiau 6 kg.
49. Arbata ramunėlių: ne mažiau 2 kg ir ne daugiau 2,5 kg.
50. Arbata čiobrelių: ne mažiau 2 kg ir ne daugiau 2,5 kg.
51. Arbata įvairi, pakeliais: ne mažiau 3 kg ir ne daugiau 3,5 kg.
52. Šokoladiniai saldainiai įvairūs (3,00-7,00 Eur): ne mažiau 150 kg ir ne daugiau 200 kg.
53. Saldainiai karamelė įvairi: ne mažiau 40 kg ir ne daugiau 45 kg.
54. Ledai vafliniame puodelyje: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 90 kg.
55. Šaldytos uogos: ne mažiau 80 kg ir ne daugiau 100 kg.
56. Šaldytų daržovių asorti: ne mažiau 300 kg ir ne daugiau 350 kg.
57. Marinuoti pievagrybiai: ne mažiau 3 kg ir ne daugiau 3,5 kg.
58. Krienai: ne mažiau 2 kg ir ne daugiau 3 kg.
59. Pomidorų sultys: ne mažiau 140 l ir ne daugiau 150 l
60. Duonos lazdelės: ne mažiau 30 kg ir ne daugiau 35 kg.
61. Vaisių gėrimas: ne mažiau 500 l ir ne daugiau 600 l.
62. Vaisių nektaras: ne mažiau 100 l ir ne daugiau 120 l.
63. Šprotai aliejuje: ne mažiau 12 kg ir ne daugiau 15 kg.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Sanitex"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:110443493, Raudondvario pl. 131,Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 35.000,00 (Trisdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM.
Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui nustatant viešojo pirkimo laimėtoją. Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį, o į Sutartį įrašomos planuojamos Perkančiosios organizacijos lėšos.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2017-02-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai, BVPŽ kodas - 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Rašiklis metaliniu korpusu su touch funkcija.
2. Su uždengtuku.
3. Mėlynas tušas.
4. Brėžiamos linijos storis 0,7 mm.
5. Rašiklio spalva – pilka.
Pirkimo objekto apimtis:
1.Kiekis – 30 vnt.
Rašiklių pateikimo data iki 2017 m. vasario 17 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai, BVPŽ kodas - 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Officeday", įmonės kodas: 124931353, adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius.
II.3. Fiksuota prekės vieneto kaina 4,966 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 148,98 EUR su PVM.
II.5.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dekoratyviniai stiklo gaminiai, BVPŽ kodas - 39299000-4 Stiklo gaminiai (392).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Dekoratyvinė stiklo pasaga su dėžute – 10 vnt.
2. Lietas stiklas su melchioro detalėmis. Pasagos aukštis: ne mažiau 10 cm ne daugiau 12 cm.
3. Dėžutė dirbtinės odos su išspaustu Utenos herbu ir užrašu „Utenos rajono savivaldybė".
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
2. Prekių kiekis – 10 vnt.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dekoratyviniai stiklo gaminiai, BVPŽ kodas - 39299000-4 Stiklo gaminiai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Glasremis", įmonės kodas: 148384832, adresas: J. Biliūno g. 12, Panevėžys.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 998,86 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-02-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Nekilnojamo turto kadastro ir registro bylų parengimas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I.2.1 Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A 14 paslaugų kategorijai ,,Pastatų valymo paslaugos ir nuosavybės valdymo paslaugos", kodui 70330000-3,,Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Planuojamos paslaugų apimtys per 36 mėn.:
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos ilgis ne mažiau 100-ne daugiau 1000) – nemažiau 30 – ne daugiau 40 m;
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos ilgis 1000 ir daugiau) - nemažiau 4 – ne daugiau 10 m;
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos plotas ne mažiau 1000-ne daugiau 5000) – ne mažiau 25 – ne daugiau 35 m2;
- Kelio (gatvės) juostos kadastrinių matavimų bylos parengimas (kai kelio (gatvės) atkarpos plotas 5000 ir daugiau) – ne mažiau 9 – ne daugiau 15 m2.
Paslaugų atlikimo vieta – Utenos rajonas, Lietuva.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US):
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Nekilnojamo turto kadastro ir registro bylų parengimas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Aplinkos inžinerija", Architektų g. 15-45, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 34 000,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugų pardavimo kaina yra mažiausia.
II.5. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Paslaugų teikimo pradžia – Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2017-01-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai, BVPŽ kodas - 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Rašiklis metaliniu korpusu su touch funkcija.
2. Su uždengtuku.
3. Mėlynas tušas.
4. Brėžiamos linijos storis 0,7 mm.
5. Rašiklio spalva – pilka.
Pirkimo objekto apimtis:
1.Kiekis – 30 vnt.
Rašiklių pateikimo data iki 2017 m. vasario 17 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai, BVPŽ kodas - 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Officeday", įmonės kodas: 124931353, adresas: Žalgirio g. 92, Vilnius.
II.3. Fiksuota prekės vieneto kaina 4,96 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 148,83 EUR su PVM.
II.5.Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Raktų pakabukas su autoriniu maketu.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro raktų pakabukai su autoriniu maketu, atitinkantys sekančias charakteristikas:
1. Dydis: plotis 28 mm, aukštis - 39 mm.
2. Štampuotas.
3. Spalva – žalvario, tonuotas, lakuotas.
4. Iškilęs paviršius blizgus, įdubęs paviršius matinis.
5. Logo: pasaga + žiežirba + užrašas „UTENA"
6. Grandinėlė iš žalvario.
7. Žiedas raktams sukabinti iš žalvario.
8. Įpakavimas – plastikinė dėžutė su viduje aksomine pagalvėle, permatomu viršumi.
Pirkimo objekto apimtys:
Prekių kiekis – 100 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Raktų pakabukas su autoriniu maketu.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įm.kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1095,00 Eur (ne PVM mokėtojas).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų prekių kaina yra mažiausia.

17-01-31

 

2017-01-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Darbo apmokėjimo reforma viešajame sektoriuje nuo 2017-02-01: valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai, premijos, pašalpos ir kompensacijos", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Mokymo paslaugos programa:
1.Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo taikymas nuo 2017-02-01;
2.Darbuotojų kategorijos;
2.1Darbuotojų pareigybių skirstymas į lygius ir į grupes, darbo užmokesčio pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo sistema. Pareiginės algos bazinis dydis. Darbuotojų, dirbančių projektuose, darbo apmokėjimas;
2.2.Įstaigų vadovų ir vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo reglamentavimas;
5.2017 įstaigos darbo užmokesčio fondo korekcija dėl naujo įstatymo priėmimo;
2.3.Darbo užmokesčio apmokestinimas nuo 2017-01-01;
2.4.Apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, už budėjimą;
2.5.Kasmetinis darbuotojų vertinimas ir jo įtaka darbo užmokesčio dydžio nustatymui.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 2.
2.Seminaras vyks 2017 m. vasario 1 d., Panevėžyje.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Darbo apmokėjimo reforma viešajame sektoriuje nuo 2017-02-01: valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai, premijos, pašalpos ir kompensacijos", BVPŽ kodas - 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos, B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: MB „Buhalterių mokymai", įmonės kodas: 304093745, adresas: Sėlių g. 33/2, Vilnius.
II.3. Fiksuotas paslaugos įkainis vienam žmogui: 75,00 EUR.
II.4. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 150,00 EUR.

 

II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Metalinis įrėmintas suvenyras „Sėdintis angelas ant pasagos", BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Aukštis 80 cm;
2. Plotis 78 cm;
3. Svoris 7,5 kg;
4. Pagamintas iš metalo markės „stal 35".
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 1 vnt.
2. Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Metalinis įrėmintas suvenyras „Sėdintis angelas ant pasagos", BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti 94,50 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vyturių progimnazijos sporto salės šviestuvų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45316000-5 Apšvietimo ir signalizacijos sistemų montavimo darbai, priskiriamas papildomam kodui - 31500000-1 Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
1. Demontuoti 50 vnt. liuminescencinių šviestuvų;
2. Demontuoti 230 m kabelio, nutiesto sienomis;
3. Demontuoti 1 apšvietimo skydelį;
4. Sumontuoti 120 m iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių;
5. Nutiesti 150 m kabelių vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse;
6. Sumontuoti 15 vnt. sujungimo dėžučių;
7. Sumontuoti 15 vnt. šviesos diodų lempų šviestuvų (šviestuvų apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kaip IP 66, LED šviesos šaltinio galia ne mažesnė kaip 160 W, atsparumo smūgio jėgai klasė ne mažesnė kaip IK 07, LED efektyvumas ne mažesnis kaip 120 lm/W, suteikiama ne mažesnė kaip 3 metų garantija);
8. Sumontuoti 3 vnt. hermetinių ir pusiau hermetinių jungiklių;
9. Sumontuoti vieną 36 modulių paskirstymo skydelį.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai, kuriuos atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
1. Suremontuoti 1,0 m2 vidinių tinkuotų paviršių;
2. Nuglaistyti ir nudažyti 1,0 m2 sienų.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia po 5 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vyturių progimnazijos sporto salės šviestuvų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, 08221 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė9.768,27,43 EUR (devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 27 euro ct) su PVM.
su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2017-01-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės Garbės piliečio ženklas, BVPŽ kodas - 44316400-2 Metalo dirbiniai (443).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Garbės piliečio ženklas, 4 vnt.:
Garbės piliečio ženklas gaminamas iš žalvalario ir tompako, dangos juvelyrinis emalis, auksavimas, sidabravimas. Ženklo pagrindas auksuota žvaigždė su tulpės formos spinduliais, pagrindo apačioje užrašas „Garbės pilietis", žvaigždės viduryje įmontuotas skydas, dengtas juvelyriniu mėlynos spalvos emaliu su sidabruota žvaigžde ir auksuota pasaga. Ženklas kabinamas ant 32 mm pločio muaro juostos, įpakavimas mėlynos spalvos odos pakaitalo dėžutė. Ženklo miniatiūra identiška ženklui tik sumažinta iki 15 mm diametro, tvirtinimas adatėle su drugelio formos užspaudimu.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 4 vnt.
2. Prekių pristatymo terminas – iki 2017 m. sausio 31 d. dienos.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės Garbės piliečio ženklas, BVPŽ kodas - 44316400-2 Metalo dirbiniai (443).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Alpera", įmonės kodas: 124082035, adresas: Titnago g. 10, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina neturi viršyti: 759,88 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-26

2 FORMA
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
2017 m. sausio 25 d.
I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Indai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Stiklinės, 50 vnt.:
1.1.Stiklinės talpa 350 ml;
1.2.Stiklinės aukštis 15 cm;
1.3. Stiklinės skersmuo 6 cm;
2. Arbatiniai šaukšteliai, 50 vnt.:
2.1. Arbatinis šaukštelis iš nerūdijančio plieno;
2.2. Šaukštelio ilgis 13,1 cm.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekes pristatyti iki 2017 m. vasario 15 d.
2. Prekių kiekis – 100 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Indai, BVPŽ kodas - 39221123-5 Indai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 48,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-25

I.PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Tvirtinimo lipdukai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 30194200-7 Tvirtinimo lipdukai, juostos ir plėvelės (301)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas skaidomas į 10 pirkimo objekto dalių.
I dalis – automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija, 1 automobilis.
II dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnija, 1 automobilis.
III dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnija, 1 automobilis.
IV dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija, 1 automobilis.
V dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija, 1 automobilis.
VI dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnija, 1 automobilis.
VII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija, 1 automobilis.
VIII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija, 1 automobilis.
IX dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija, 1 automobilis.
X dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija, 1 automobilis.
Automobiliams ženklinti lipdukų techninė specifikacija:
Lipdukai šoninėms automobilių durelėms ženklinti iš abiejų automobilio pusių.
Raidžių aukštis didžiųjų ne mažiau 75 mm, mažųjų ne mažiau 50 mm, storis ne mažiau 4 mm;
Tekste ne mažiau 25 raidžių, tekstas ant kiekvieno automobilio skirtingas.
Raidžių spalvą ir maketą parenka Tiekėjas;
Lipdukas atsparus vandeniui, šalčiui, paviršius laminuotas.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Lipdukus pagaminti ir suklijuoti ant automobilių iki 2017 m. kovo 1 d
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: I dalis – automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo pavadinimas: II dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnija.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
III.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
IV.1. Pirkimo pavadinimas: III dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnija.
IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
IV.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

V. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
V.1. Pirkimo pavadinimas: IV dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija.
V.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
V.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
V.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

VI. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
VI.1. Pirkimo pavadinimas: V dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija.
VI.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
VI.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
VI.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

VII. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
VII.1. Pirkimo pavadinimas: VI dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnija.
VII.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
VII.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
VII.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

VIII. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
VIII.1. Pirkimo pavadinimas: VII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija.
VIII.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
VIII.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
VIII.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

IX. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
IX.1. Pirkimo pavadinimas: VIII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija.
IX.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
IX.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
IX.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

X. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
X.1. Pirkimo pavadinimas: IX dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija.
X.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
X.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
X.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

XI. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
XI.1. Pirkimo pavadinimas: X dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija.
XI.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įm.kodas: 183648346, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
XI.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 13,31 Eur su PVM.
XI.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

2017-01-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikinų kelio ženklų įrengimas keliuose ir gatvėse žiemos šventės renginių metu.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233290-8 „Kelio ženklų montavimas" (45.23).
Sutarties objektą sudaro darbai – 1 vnt. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Sutarties objektą sudaro vertikalių kelio ženklų įrengimo darbai. Kelio ženklai įrengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-83 „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis taisyklėmis.
Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1. Pastatyti laikinus vertikalius kelio ženklus Utenos miesto gatvėse 27 vnt.
Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
1. Pastatyti laikinus vertikalius kelio ženklus Utenos rajono keliuose 28 vnt.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia per 5 dienas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Laikinų kelio ženklų įrengimas keliuose ir gatvėse žiemos šventės renginių metu.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eismus", įm.kodas: 304059839, adresas: Rašės g. 9, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 519,09 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Atminimo dovana „Laikrodis", BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
1. Laikrodis automobilio rate, 1 vnt;
2. Skersmuo 35 cm;
3. Svoris 2,4 kg;
4. Laikrodis su apšvietimu (laikrodžio skaičiai ir rodyklės šviečia tamsoje).
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekes pristatyti iki 2017 m. sausio 27 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Atminimo dovana „Laikrodis", BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 44,10 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, Viešbučių ir restoranų paslaugos (B 17).
1.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro apgyvendinimo paslaugos:
• Ne mažiau 3 žvaigždučių viešbutis;
• Vienvietis kambarys;
• Vilniuje;
• Su maitinimu: pusryčiais.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikiamo terminas – 2017-01-23-2017-01-24, 2017-01-24-2017-01-25, 2017-01-25-2017-01-26, 2017-01-26-2017-01-27.
2. Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, Viešbučių ir restoranų paslaugos (B 17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Green hotel", įmonės kodas: 303391016, adresas: Pilaitės pr. 20, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 136,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Investicijų projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" parengimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A11 – „Valdymo konsultacinės paslaugos ir susijusios paslaugos", kodui –79421200-3 „Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos" (A11).
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objekto aprašymas:
Utenos rajono savivaldybės administracija planuoja vykdyti projektą, kurio metu, gavus Europos Sąjungos negrąžinamą subsidiją, ją panaudoti 4 ekologiškiems autobusams, atitinkantiems 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" 30 punkto reikalavimus, įsigyti. Detalesnė informacija pateikiama pridedamoje „Investicijų projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" paslaugų viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje", Reikia parengti investicijų projektą, pagal kurį bus parinktas projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" įgyvendinimo būdas. Teikėjas įsipareigoja suteikti investicijų projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" parengimo paslaugas.
Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena, Paslaugų teikimo pabaiga – po 21 dienos nuo Sutarties įsigaliojimo.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Investicijų projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" parengimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eurointegracijos projektai", įm.kodas: 142122047, adresas: Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 1990,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimas „Strateginis planavimas, apskaita ir mokesčių administravimas" (IV modulis)".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
1. Finansų kontrolė viešajame sektoriuje;
2. Programų, asignuojamų iš biudžeto, vykdymo auditas;
3. Valdymo apskaita;
4. Apskaita viešajame sektoriuje;
5. Strateginis planavimas viešajame sektoriuje;
5. Biudžeto formavimo politika;
6. Mokesčiai ir jų administravimas.
Dalyvių skaičius – 1.
Paslaugą suteikti iki 2017 m. sausio 27 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimas „Strateginis planavimas, apskaita ir mokesčių administravimas" (IV modulis)".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Finansų ministerijos mokymo centras, įm.kodas: 191708622, adresas: Blindžių g. 24A.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 200,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
1. Teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos informacijos administravimą.
2. Įslaptintų dokumentų administravimo organizavimas.
3. Įslaptintų dokumentų rengimas.
4. Įslaptintų dokumentų apskaita.
5. Įslaptintos dokumentacijos planas, įslaptintų bylų sudarymas.
6. Užbaigtų sudaryti įslaptintų bylų tvarkymas ir apskaita.
7. Įslaptintų dokumentų inventorizacija.
8. Įslaptintų dokumentų vertės ekspertizė, įslaptintų dokumentų, įslaptintų dokumentų kopijų sunaikinimas.
9. Dokumentų išslaptinimas.
Dalyvių skaičius – 2.
Seminaras vyks 2017 m. sausio 24 d., Vilniuje. Sudaryta žodinė sutartis.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Apertum", įm.kodas: 303361934, adresas: Lvovo g. 13, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 217,80 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Mokymai darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Praktiniai mokymai skirti darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų baze.
Dalyvių skaičius – 1.
Seminaras vyks 2017-01-23, Kaune.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Mokymai darbui su skaitmenine (GIS) melioruotos žemės ir melioracijos statinių baze".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, įm.kodas: 290789750, adresas: Universiteto 10-227, Akademija, Kauno raj.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 45,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės paslaugos - Antstolio paslaugos.
Pirkimo objektą sudaro:
- 3 vnt. priteistos sumos išieškojimas iš Marijos Rodzevič, priteistos sumos išieškojimas iš Tomo Lašinsko ir priteistos sumos išieškojimas iš Marijos Rodzevič.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Teisinės paslaugos - Antstolio paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Leono Jankausko kontora įmonės kodas: 35203250070, adresas: J. Basanavičiaus g. 49A, Utena .
II.3. Numatoma bendra sutarties kaina: 72,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūloma paslauga atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-18

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas – 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos, Viešbučių ir restoranų paslaugos (B 17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt. – į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Meniu:
1. Salotos su mango vaisiumi, tigrinėm krevetėm ne mažiau 6 porc. Ir ne daugiau 7 porc.;
2. Kobijos žuvies karpačio ne mažiau 6 porc. ir ne daugiau 7 porc.;
3. Silkė Matjes su kelmučiais ne mažiau 6 porc. ir ne daugiau 7 porc.;
4. Liežuvio užpiltinė ne mažiau 15 porc. ir ne daugiau 16 porc.;
5. Karšti patiekalai:
5.1. Kepta anties šlaunelė ne mažiau 8 porc. ir ne daugiau 9 porc.;
5.2. Keptas sterkas su pistacijų padažu ne mažiau 7 porc. ir ne daugiau 8 porc.;
6. Kava ir arbata (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui, kava ruošiama individualia kiekvienam svečiui pagal pageidavimą) ne mažiau 15 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.;
7. Desertas, kurio bendras svoris vienam asmeniui turi būti ne mažiau kaip 100 g, ne mažiau 15 porc. ir ne daugiau 16 porc.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugos teikiamos – ne mažiau 15 ir ne daugiau 16 žmonių.
2. Paslaugų teikimo terminas – 2017 m. sausio 17 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas – 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos, Viešbučių ir restoranų paslaugos (B 17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Burgundija, restoranas, UAB „Vyno pasaulis", įmonės kodas: 304097850, adresas: Skrebules vm., Sudeikių seniūnija, Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 328,80 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-16

I.PIRKIMO OBJEKTAS:

I.1. Pirkimo pavadinimas: „Įvairių socialinių išmokų (pašalpų, pensijų, kompensacijų ir kt. išmokų) pristatymo ir išmokėjimo jų gavėjams paslaugos“.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:

Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B27 „Kitos paslaugos”, kodui – 75310000-2 ,,Išmokų paslaugos“. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos paslaugos – įvairių socialinių išmokų (pašalpų, pensijų, kompensacijų ir kt. išmokų) (toliau – socialinių išmokų) pristatymas ir išmokėjimas jų gavėjams. Socialinės išmokos pristatomos Utenos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems gavėjams, kurie pageidauja jas atsiimti namuose ar Tiekėjo kasoje.

Preliminarus socialinių išmokų gavėjų, kuriems išmokos pristatomos į namus, skaičius – ne mažiau 500 gavėjų ir ne daugiau 1000 gavėjų per mėnesį, per 12 mėnesių – ne mažiau 6000 gavėjų ir ne daugiau 12000 gavėjų. Per 35 mėnesius – ne mažiau 17500 gavėjų ir ne daugiau 35000 gavėjų.

Preliminarus socialinių išmokų gavėjų, kurie pageidauja patys atsiimti išmokas Tiekėjo kasoje – ne mažiau 50 gavėjų ir ne daugiau 200 gavėjų per mėnesį, per 12 mėnesių – ne mažiau 600 gavėjų ir ne daugiau 2400 gavėjų. Per 35 mėnesius – ne mažiau 1750 gavėjų ir ne daugiau 7000 gavėjų.

Socialinės išmokos turi būti pristatomos į išmokų gavėjų namus, jų nurodytu adresu (arba atsiimant Tiekėjo kasoje) kiekvieną mėnesį nuo 10 dienos iki 25 dienos (imtinai).

Pirkėjas kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip 10 dieną pateikia Tiekėjui socialinių išmokų mokėjimo žiniaraščius (pagal išmokų rūšis) bei perveda lėšas, skirtas socialinėms išmokoms mokėti. Šalims susitarus, paslaugų Tiekėjui būtų teikiami ir elektroniniai mokėjimo žiniaraščiai.

Gavus iš Pirkėjo socialinių išmokų žiniaraščius ir reikalingą išmokoms mokėti pinigų sumą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną pradėti vykdyti socialinių išmokų mokėjimą.

Pirkėjas už Paslaugas Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros arba kitų atsiskaitymo dokumentų pateikimo Pirkėjui dienos. PVM sąskaitoje faktūroje arba kituose atsiskaitymo dokumentuose turi būti nurodyti Paslaugų pavadinimai, kiekis ir kainos su PVM ir be PVM, Sutarties data, numeris ir pavadinimas.

Paslaugų teikimo vieta – Utenos rajono savivaldybės teritorija, Lietuva.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

 II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Įvairių socialinių išmokų (pašalpų, pensijų, kompensacijų ir kt. išmokų) pristatymo ir išmokėjimo jų gavėjams paslaugos”.

II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „Lietuvos paštas“, įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, 03500, Vilnius.

II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 59 000,00 Eur su PVM.

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugų pardavimo kaina yra mažiausia.

II.5. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.

Paslaugų tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2017-01-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės-1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis skaidomas.
1 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
1. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Spaudas PRINTER 40 57mm x 21 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
3.Futliaras PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L52 20 mm x 30 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3. Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L10 10 mm x 27 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
3. Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui 20 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
5. Vidinė pagalvėlė atspaudui 30 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 38x14 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 35 50mm x 30 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Fotopolimeras L30 47 mm x 18 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 6 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui R40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 11 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
Spaudai turi atitikti LR antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės 2003-01-01 įstatymo 9 str. reikalavimus.
Pirkimo objekto apimtys:
1 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 7 pirkimo objekto dalis: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos Indra", įmonės kodas: 183746114, adresas: Maironio g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 50,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2017-01-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Valstybės tarnautojų įvadinių mokymų seminaras.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Seminaro temos:
1. Viešojo administravimo subjektų sistema;
2. Viešosios politikos sprendimų priėmimo procesas;
3. Valstybės tarnyba ir jos reformos aktualijos;
4. Viešojo administravimo institucijos ir įstaigos vidaus dokumentų (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų) rengimas ir kanceliarinės kalbos vartojimo ypatumai;
5. Teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklės;
6. Europos Sąjungos institucinė sąranga ir Europos Sąjungos teisės pagrindai;
7. Asmenų prašymų, skundų bei pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo vieno langelio principu organizavimas viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
8. Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai bei priemonės
9. Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo žinių patikrinimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Mokymų trukmė – 36 ak. valandos.
2. Dalyvių skaičius – 1.
Paslaugų suteikimo terminas –2017-01-16/2017-01-20.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Valstybės tarnautojų įvadinių mokymų seminaras.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Finansų ministerijos mokymo centras, įm.kodas: 191708622, adresas: Blindžių g. 24A.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 180,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-10

I.1. Pirkimo pavadinimas: "URSA pastato vidaus patalpų remonto darbai ( poilsio kambario įrengimas)".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45453000-7 „Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai" (45.45).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - URSA pastato vidaus patalpų remonto darbai ( poilsio kambario įrengimas).
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Utenio a 4 , Utena.

I.3. Pagrindiniai darbai:
Atlikti patalpų paprastojo remonto bendrastatybinius darbus: įrengti pakabinamų lubų karkasą, ne mažiau 12 m2, ne daugiau 13 m2; aptaisyti lubų karkasą gipso kartono arba lygiavertėmis plokštėmis, ne mažiau 12 m2, ne daugiau 13 m2; įrengti lengvų profilių karkasą pertvaroms, ne mažiau 8 m2, ne daugiau 9 m2; pritvirtinti gipso kartono, arba lygiavertes plokštes prie karkaso, ne mažiau 8 m2; ne daugiau 9 m2; suremontuoti sienų tinką, ne mažiau 2 m2; ne daugiau 3 m2; sienų paviršių nugruntuoti sukibimą gerinančiu gruntu, ne mažiau 2 m2, ne daugiau 3 m2; aptaisyti sienas glazūruotomis plytelėmis, ne mažiau 2 m2, ne daugiau 3 m2; sumontuoti ventiliacijos groteles; sutvirtinti armuojančiais kampais vidines siena, ne mažiau 8 m, ne daugiau 9 m; lubose plokščių sandūras užtaisyti specialiu glaistu, ne mažiau 2 m, ne daugiau 3 m; lubų gipso plokštes užtaisyti specialiuoju glaistu, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m; lubas nuglaistyti, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m; lubas nugruntuoti, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m; lubas nudažyti, ne mažiau 20 m, ne daugiau 21 m.
I.4. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
Atlikti vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimo darbus: sumontuoti nuotekų persiurbimo siurblinę; sumontuoti 160 mm skersmens plastikinių, arba lygiaverčių kanalizacijos vamzdžių, ne mažiau 15 m, ne daugiau 16 m; prijungti nuotekų vamzdyną prie veikiančių nuotekų tinklų; įrengti vandentiekio tinklus iš plastikinių arba lygiaverčių vamzdžių, ne mažiau 30 m, ne daugiau 31 m; įrengti vandentiekio ventilius, ne mažiau 6 vnt., ne daugiau 7vnt.; įrengti praustuvą; įrengti maišytuvą.
Atlikti elektros instaliacijos įrengimo darbus: nutiesti sienose paruoštose vagose trijų gyslų laidus, ne mažiau 45 m, ne daugiau 50 m; įrengti rozetę; įrengti 4 lempų liuminescensinius, arba lygiaverčius 2 vnt. šviestuvų; įrengti 3 vnt. šviestuvų su kaitrinėmis, arba lygiavertėmis lempomis; įrengti vienos lempos, montuojamą pakabinamose lubose, liuminescensinį, arba lygiavertį šviestuvą.
Atlikti ventiliacijos įrengimo darbus: tarpaukštinėje perdangoje iškirsti skylę vamzdynams; išardyti mūro sienos, ne mažiau 0,5 m3, ne daugiau 08 m3; nutiesti ventiliatoriui elektros laidus, ne mažiau 10 m, ne daugiau 12 m; įrengti ortakyje kanalinį, arba lygiaverti ventiliatorių; įrengti gofruotus, arba lygiaverčius ortakius, diametras iki 250 mm, ne mažiau 6 m, ne daugiau 8 m; sumontuoti ventiliacijos groteles; sumontuoti difuzorių; sumontuoti laiko rėlę; užtaisyti skyles perdangose, ne mažiau 0,05 m3, ne daugiau 0,06 m3; užtaisyti skyles sienose, ne mažiau 0,05 m3, ne daugiau 0,06 m3.

 

I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

 

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 6.000,00 (Šeši tūkstančiai eurų, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

 

2017-01-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai"
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 15300000-1 „Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai"
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro – Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Prekių kiekiai>>>

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Sanitex"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:110443493, Raudondvario pl. 131,Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 20.000,00 (Dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM.
Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui nustatant viešojo pirkimo laimėtoją. Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

 

2017-01-09

I.PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita".
Pirkimo objektą sudaro:
• Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai 2017 m.
• Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (projektas)- naujas
• NPD ir PNPD naujovės ir skaičiavimas 2017 m.
• Darbo laikas. Įprastas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas.
• Suminė darbo laiko apskaita.
• Priedų, priemokų, premijų apskaičiavimas ir apskaita.
• Garantijos ir kompensacijos.
• Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka ir taikymo atvejai.
• Atostogų rūšys ir jų apmokėjimas.
• Darbo apmokėjimo ypatumai dirbant viršvalandžius, naktį, poilsio ir švenčių dienomis.
• Darbo santykių nutraukimas. Išeitinė išmoka. Kompensacija už nepanaudotas atostogas.
• Išskaitos iš darbo užmokesčio.
• Atostoginių kaupimų sudarymas ir parodymas apskaitoje.
• Kompensacijos tarnybinių komandiruočių metu. Dienpinigių apmokestinimo ypatumai.
• Autorinės sutartys. Jų rūšys. Autoriaus atlygis ir mokesčiai.
• Pajamų, gautų natūra pripažinimas ir įvertinimas.
• Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įtaka gyventojų pajamų apmokestinimui.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų teikimo terminas 2017 m. sausio 10 d.
2. Dalyvių skaičius – 1.
3. Vieta – Utena, Utenos verslo informaciniame centre, Bažnyčios g. 1.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - „Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekonomikos mokymo centras", įmonės kodas: 120454883, adresas: Kalvų g. 28, Riešės km., Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 70,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūloma paslauga atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - susitikimo savivaldybių finansų ir biudžeto padalinių vadovams Perkama mokymo paslaugos.
Pirkimo objektą sudaro:
1. 2017 m. metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo naujovės, Praėjusių metų likučių panaudojimas; 2. Projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų įtraukimas į savivaldybės biudžetą;
2. Savivaldybių skolinimosi galimybės, paskolų įtraukimas (neįtraukimas) į savivaldybių biudžeto planus ir įvykdymo ataskaitas, 2017 m. skolinimosi naujovės, valstybės perskolinamos paskolos (gautos iš Finansų ministerijos) projektams įgyvendinti Finansų ministerijos atstovai;
3. Iždo apyvartos lėšų kontrolė;
4. Darbo rinkos politikos ir gyventojų užimtumo dotacijos naudojimo naujovės,
5. Lėšų socialinei paramai: skyrimas 2017 m. ir 2018 m.
6. Pagrindinės problemos, nustatytos savivaldybėse, baigus 2015 m. valstybinį finansinį auditą.
7. Mokinio krepšelio metodika 2017 metais. Klasės krepšelis;
8. 2017 m. neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų teikimo terminas 2017 m. sausio 11-12 d.
2. Dalyvių skaičius - 2
3. Vieta – Kaunas, „Best Baltic Kaunas", A. Mickevičiaus g. 28.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - susitikimo savivaldybių finansų ir biudžeto padalinių vadovams Perkama mokymo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Lietuvos asociacijos mokymo ir konsultavimo centras, įmonės kodas: 125818650 , adresas: M. K. Paco 4, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 322,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - Savivaldybės iždo apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas.
1. 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas" naujos redakcijos pristatymas. Pajamų grupavimas iždo veiklos rezultatų ataskaitoje, pagrindinės ir kitos veiklos pajamos;
2. Įplaukų gaunamų iš VĮ Turto bankas ir Nacionalinės žemės tarnybos už parduotą valstybinę žemę registravimas savivaldybės iždo apskaitoje. Apskaitos politikos keitimo registravimas iždo buhalterinėje apskatoje;
3. Rinkliavų ir kitų iždo pajamų apskaita. Finansavimo sąnaudų ir finansavimo sumų apskaita.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas. Finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ir pinigų srautų ataskaitos. Aiškinamasis raštas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas 2017-01-10.
2. Dalyvių skaičius - 1.
3. Vieta – Vilnius, Viešbutyje „Panorama" , Sodų g. 14.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Specialistų mokymo paslaugos - Savivaldybės iždo apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Auditorių aljansas, įmonės kodas: 125719257, adresas: Stumbrų 26 B-19, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 60,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūloma paslauga atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2017-01-05

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rasa Masienė, tel. (8 389) 61597, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 180324
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ARTEZINIŲ GRĘŽINIŲ LIKVIDAVIMAS, TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos artezinių gręžinių likvidavimo, techninio projekto parengimo paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1 ARTEZINIŲ GRĘŽINIŲ LIKVIDAVIMAS, TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "ARTVA", įm. k. 120404147
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 1210,00 Eur su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: Nenumatyta

 

2017-01-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS: Slaugos vonios įrenginys neįgaliesiems.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekės kodui 44411200-6 – „Vonia", (444).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Išoriniai išmatavimai: ilgis ne mažiau 95 cm, ne daugiau 100 cm, plotis ne mažiau 69 cm, ne daugiau 75 cm, aukštis ne mažiau 100 cm, ne daugiau 105 cm.
2. Talpa ne mažiau 180 L, ne daugiau 200 L.
3. Į komplektą įeina:
3.1. termostatinis maišytuvas su temperatūros fiksatoriumi;
3.2. dušo galva įmontuota į vonią su ilga žarna;
3.3. hidromasažo funkcija, reguliuojanti hidromasažo intensyvumą mygtuko pagalba, oro purkštukų ciklo trukmė ne mažiau 20 min, su automatiniu išjungimu;
3.4. įsikibimo rankenos-2 vnt.
4.Turi būti pagaminta iš stiklo pluošto.
5. Garantija: ne mažiau 1 metai.
6. Sertifikatas: pažymėta SE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams.
7. Užsakytas prekes pardavėjas pristato savo transportu, adresu: Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai, Liepų g. 1., Leliūnų mstl., Utenos r. iki 2016 m gruodžio 10 d. ir pajungia prie esamų kanalizacijos ir vandens įvadų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Slaugivita"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 145440368, Dubijos g. 16, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 4779,00 (keturi tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-12-30

I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono Leliūnų miestelio Kauno gatvės apšvietimo tinklų remonto darbai. I etapas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45316110-9 Kelių apšvietimo įrenginių montavimas, priskiriamas papildomam kodui: 45231000-5 Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1.1. Tranšėjos 1-2 kabeliams kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu - 240 m;
1.2. Tranšėjos 1-2 kabeliams kasimas ir užpylimas rankiniu būdu - 105 m;
1.3. Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas - 680 m;
1.4. Žvyro – smėlio mišinio dangos įrengimas - 43 m2;
1.5. Grunto tankinimas - 305 m3;
I.2.2.Nepagrindiniai darbai:
2.1. Dvisluoksnės 10 cm asfaltbetonio dangos su pagrindais įrengimas - 42 m2;
2.2. Betoninių trinkelių dangos įrengimas - 21 m2.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Sutarties pabaiga – po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono Leliūnų miestelio Kauno gatvės apšvietimo tinklų remonto darbai. I etapas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Anykščių energetinė statyba", įmonės kodas: 154229968, adresas: Stoties g. 5, Anykščiai 29107.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 18 018,49 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-12-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kondicionierius.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 39717200-3 Oro kondicionavimo prietaisai. Perkamas kondicionierius:
• Šildymo galia 3,8 kw;
• Šaldymo galia 3,6 kw;
• Šaldymo efektyvumas 5,1;
• Žemas triukšmo lygis;
• Savaiminė diagnostika;
• Autorestartas;
• Distancinis valdymo pultas;
• 24 val. taimeris;
• Automatinis režimas;
• Energijos taupimas 10 proc.;
• Energijos sąnaudų klasė A+;
• Turbo režimas;
• Naktinis režimas;
• 6 pakopų oro valdymo filtras bazinėje komplektacijoje;
• Veikia ne mažiau nuo -22 iki +46 lauko oro temperatūros;
• Tikslus temperatūros palaikymas.
Prekių kiekis –1 vnt.
Sutartis sudaroma 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Prekės pateikiamos per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kondicionierius.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pas Jūratę", įmonės kodas: 183785455, adresas: Aušros g. 34C, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 452,00 EUR su PVM
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 23 Tyrimo ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas, kodas - 79714000-2 Stebėjimo paslaugos. Perkama paslauga kuri apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus ne ilgiau kaip per 48 valandas.
Vaizdo stebėjimo sistema (12 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga yra AB TEO LT nuosavybė.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Paslaugos teikiamos nuo 2016 m. gruodžio 28 d. iki 2017 m. kovo 3 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: TEO LT, AB, įmonės kodas: 121215434 adresas: Lvovo g. 25, LT-03501, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 600,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Darbo kalendoriai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 30192000-1 Biuro reikmenys. Perkami darbo kalendoriai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Kalendoriai lietuvių ir anglų kalbomis – 3 vnt.:
I.2.1.1. Dydis: 297 x 210 mm;
I.2.1.2. Puslapių skaičius 144;
I.2.1.3. Vidiniai lapai balti: 100 g/m²;
I.2.1.4. Atvartas skirtas visai savaitei;
I.2.1.5. Perforuoti lapų kampučiai;
I.2.1.6. Juostele pažymėti puslapiui;
I.2.1.7. Aukso spalvos kraštai;
I.2.1.8. Įrišimas: siūtas;
I.2.1.9. Viršelis: paminkštintas, dirbtinė oda.
I.2.2. Kalendorius lietuvių, latvių, anglų ir rusų kalbomis – 1 vnt.:
I.2.2.1. Dydis: 210 x 270 mm;
I.2.2.2. Atvartas: savaitė, perforuoti lapų kampai, vardadieniai (lietuvių, latvių). Kiekviename atvarte- metų kalendorius;
I.2.2.3. Juostelė puslapiams žymėti;
I.2.2.4. Susegimas: siūtas;
I.2.2.5. Priedai: informaciniai puslapiai, spalvoti Europos ir Pabaltijo šalių žemėlapiai, papildomi puslapiai užrašams;
I.2.2.6. Viršelis: apsiūtas, paminkštintas dirbtinės odos (PU švelnus), su užapvalintais kampais;
I.2.2.7. Viršelio spalva – juoda.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Darbo kalendoriai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Officeday", įmonės kodas 124931353, adresas: Žalgirio g. 92, 03603, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 93,93 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Raktų gamyba.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44522200-7 Raktai (445). Perkami raktai – 22 vnt. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro:
• Raktai kabinetams:
• Sidabrinės metalo spalvos;
• Iš plieno;
• Plokštinis raktas: buitinis.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Raktų gamyba.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Pranciškus Narkūnas, verslo liudijimas Nr. OP 209547-1, veiklos vietos adresas: Maironio g. 4, Utenos m.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 35,20 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Krūmapjovės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 16310000-1 Vėjapjovės arba šienapjovės. Perkamos krūmapjovės – 8 vnt. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Krūmapjovės tipas – profesionali, su antivibracine sistema.
I.2.2. Galia - 2,3 kw.
I.2.3. Cilindro darbinis tūris – 50,60 kub. cm
I.2.4. Varomojo veleno skersmuo 10 mm.
I.2.5. Svoris - 8,6 kg.
I.2.6. Kuro bakelio talpa - 8,6 ltr.
I.2.7. Pjovimo įranga - peilis trijų dantų, ritė, dvigubi diržai, apsauginė kaukė, ausinės.
I.2.8. Prekei turi būti suteikiama gamyklinė garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiams.
Sutartis sudaroma 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Prekės pateikiamos per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Krūmapjovės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pjūklininkas", įmonės kodas: 155582622, adresas: Navikų k. Ignalinos r, buveinės adresas: Basanavičiaus g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 4 356,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekių pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Atminimo dovanėlės kalėdiniai atvirukai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkamos atminimo dovanėlės kalėdiniai atvirukai su vokais - 128 vnt.. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Kalėdinė atvirutė 115x150 mm.
I.2.2. Lengta;
I.2.3. Dekoratyvinis popierius 300 g.
I.2.4. Spalva – mėlyna, metalo atspindys;
I.2.5. Graviruota;
I.2.6. Kalėdinė atvirutė įdėta į voką;
I.2.7. Vokas - dydis 170x170;
I.2.8. Voko spalva – bronza;
I.2.9. Vokas su Utenos herbu
I.2.10. Kiekis – atviručių ir vokų - 128 vnt.
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 23 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Atminimo dovanėlės kalėdiniai atvirukai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Colorita", įmonės kodas: 303059252, adresas: Taikos g. 56-20, LT-28159, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 350,61 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

2016-12-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Anstolio paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21). Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro priteistos sumos išieškojimas iš Jurgio Juozevičiaus, priteistos sumos išieškojimas iš Virgilijaus Šileikos, priteistos sumos išieškojimas iš Vytauto Vaikučio.
Sutartis bus sudaroma žodžiu. Paslaugas atlikti iki 2017-01-19. Planuojama sutarties pabaiga – 2017-02-19.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Anstolio paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Antstolio Leono Jankausko kontora, įmonės kodas: 35203250070, adresas: Kauno g. 19, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 72,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Termosas su puodeliais reprezentacijai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami termosai su puodeliais reprezentacijai, 30 vnt. Pirkimo objektą sudaro:
• Termosas 500 ml;
• Su dviem puodeliais;
• Neiloniniame dėkle matmenys 155x 250x90 mm;
• Su "Utenos miesto" logotipu ant dėklo.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Termosas su puodeliais reprezentacijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas 184085235, adresas: Stoties g. 39, LT-28134, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 783,75 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekių pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos. Perkamos maitinimo paslaugos iki 30 žmonių. Maitinimo paslaugų meniu:
I.2.1. Sumuštiniai su kumpiu ir džiovintais pomidorais 25 vnt.
I.2.2. Sumuštiniai su lašiša 24 vnt.
I.2.3. Sumuštiniai su dešra ir vyšniniais pomidorais 27 vnt.
I.2.4. Krepšeliai su lašišos kremu 50 vnt.
I.2.5. Vaisių asorti 1 padėklas.
I.2.6. Kava ir arbata (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui, kava ruošiama individualiai kiekvienam svečiui pagal pageidavimą).
I.2.7. Sutikimo gėrimas (ne mažiau nei 150 ml vienam asmeniui).
Maitinimo paslaugas suteikti 2016 m. gruodžio 22 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: V. Mieliauskienės viešojo maitinimo įmonė, įmonės kodas 183834646, adresas: Aušros g. 77-34, Utena
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 237,50 EUR .
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Šilo g. 2, Vyžuonų miestelyje paprastojo remonto papildomi darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261210-9 Stogo dengimo darbai.
I.2.1. Reikia atlikti tokius darbus:
1. Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
1.1. Sugrebestuoti 192 m šlaitinių stogų 50x50 mm tašeliais;
1.2. Sugrebestuoti 30 m šlaitinių stogų 25x50 mm tašeliais;
1.3. Įrengti 6,7 m2 karnizų;
1.4. Padengti 20 m2 medinių kampų paviršių „Dažyve" dažais du kartus;
1.5. Uždengti 0,4 m2 šlaitinio stogo banguotais beasbesčio šiferio lakštais.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriuos atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Suremontuoti šildymo katilą;
2.2. Sumontuoti 3 vnt. vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis;
2.3. Įrengti ir pabaigus darbus išardyti ne mažiau 82 m2, ne daugiau 84 m2 pastolių;
2.4. Įrengti ne mažiau 1 m, ne daugiau 2 m šlaitinio stogo kraigo;
2.5. Įrengti ne mažiau 8 m, ne daugiau 9 m šlaitinio stogo cinkuotos skardos vėjalenčių;
2.6. Išvežti ne mažiau 2 t, ne daugiau 2,1 t statybinių šiukšlių.
Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai;
Apmokėjimo terminas – 1 mėnuo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Šilo g. 2, Vyžuonų miestelyje paprastojo remonto papildomi darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vidista", įmonės kodas: 183819733, adresas: Ukmergės g. 6, 28138 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.935,21 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt penki eurai, 21 ct).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščio „Utenis" prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama laikraščio „Utenis" prenumerata devynioms seniūnijoms. Pirkimo objektas skaidomas į 9 atskiras pirkimo objekto dalis:
1 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Kuktiškių seniūnijai.
2 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Sudeikių seniūnijai.
3 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Leliūnų seniūnijai.
4 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Vyžuonų seniūnijai.
5 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Daugailių seniūnijai.
6 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Utenos seniūnijai.
7 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Saldutiškio seniūnijai.
8 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Tauragnų seniūnijai.
9 pirkimo objekto dalis:
Laikraščio „Utenis" prenumerata – 1 egz. – Užpalių seniūnijai.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1 pirkimo objekto dalis Kuktiškių seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 2 pirkimo objekto dalis Sudeikių seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 3 pirkimo objekto dalis Leliūnų seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 4 pirkimo objekto dalis Vyžuonų seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 5 pirkimo objekto dalis Leliūnų seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 6 pirkimo objekto dalis Utenos seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 7 pirkimo objekto dalis Saldutiškio seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 8 pirkimo objekto dalis Tauragnų seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

II.1. Pirkimo pavadinimas: 9 pirkimo objekto dalis Užpalių seniūnijai „Laikraščio „Utenis" prenumerata"
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KAMONADA", įmonės kodas: 300929627, adresas: Kaštonų g. 8, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,34 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dviračių stovai su įmontavimu. Pirkimo objektas priskiriamas prekių kategorijai – (334) kodui – 34432000-4 „Dviračių dalys ir reikmenys".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Prekės: Perkami dviračių stovai pagal 1.1 priedą, (1 vnt. kaina 148,12 Eur su PVM su įmontavimu); dviračių stovai pagal 1.2 priedą, (1 vnt kaina 465,04 Eur su PVM su įmontavimu).
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dviračių stovai su įmontavimu.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vidista", tiekėjo kodas: 183819733, adresas: Ukmergės g. 6, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė 3300,00 Eur su PVM. Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti, o į sutartį bus įrašyti įkainiai. Perkančiosios organizacijos numatytos skirti lėšos 4210,00 Eur su PVM (pirkimo sutarties vertė be PVM – 3479,34 Eur, PVM sudaro – 730,66 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-12-19

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Triviečiai minkštasuoliai, kodui – 39100000-3 Baldai (391).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Trys triviečiai minkštasuoliai, atitinkantys techninius parametrus:
• Audinys: dirbtinės odos atsparumas 100 000 apsisukimų pagal Martindeil skalę;
• Audinio medžiaga juodos spalvos;
• Sėdimoji dalis ir atlošas pagaminta iš 25 mm storio MDP;
• Išmatavimai: ilgis 700 mm, sėdimos dalies aukštis 400 mm;
• Padengtas 120 mm storio pakietintu porolonu, suformuotu į patogią išlenktą nugarėlę ir sėdimąją dalį, iš visų pusių apsiūtos dirbtinės odos;
• Kojelės metalinės, su minkštais padukais, saugančiais grindų dangą.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Kiekis – 3.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatomos per 15 dienų nuo Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Triviečiai minkštasuoliai, kodui – 39100000-3 Baldai (391).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Narbutas", įmonės kodas: 302527901, adresas: Šeškinės g. 55A, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1979,16 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Sportiniai maišeliai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami reprezentacijai skirti sportiniai maišeliai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Aukštis 42 cm.
I.2.2. Plotis 35 cm.
I.2.3. Mėlynos spalvos – 35 vnt.
I.2.4. Raudonos spalvos – 35 vnt.
I.2.5. Sportinis maišelis užtraukiamas virvele;
I.2.6. Sportinis maišelis neperšlampamas;
I.2.7. Nešiojamas kaip kuprinė;
I.2.8. Sportinio maišelio medžiaga – poliesteris;
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyriniai dovanų maišeliai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas 184085235, adresas: Stoties g. 39, LT-28134, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 205,38 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

2016-12-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Ta-23 Tauragnų seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45221220-0 Pralaidos, 45233142-6 Kelių remonto darbai.
I.2.1. Reikia atlikti tokius darbus:
1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių ne mažiau 9 m. ilgio.
2. Įrengti kelio dangos sluoksnį iš smėlio – žvyro mišinio ne mažiau 10 m3.
Darbų atlikimo terminas – 1 mėnuo;
Apmokėjimo terminas – 1 mėnuo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Ta-23 Tauragnų seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Hidrotechninė statyba", įmonės kodas: 183836654, adresas: Kiauliupio k., Kuktiškių sen., Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.050,00 Eur (vienas tūkstantis penkiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklo S.Dariaus ir S.Girėno g. Utenoje remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45221220-0 Pralaidos, 45233142-6 Kelių remonto darbai.
I.2.1. Pirkimo objekte reikia atlikti tokius darbus
Pagrindiniai darbai:
1. Nuotekų tinklo vamzdyno iš plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių 200 mm skersmens paklojimas sausame grunte, kai tranšėjos gylis iki 2 m., ne mažiau 20 m ir ne daugiau 23 m. ilgio;
2. Plastikinių nuotekų šulinių 425 mm skersmens ir iki 2 m gylio 2 vnt. sumontavimas.
Nepagrindiniai darbai:
1. Komunikacinių žymėjimo ženklų 2 vnt. pastatymas.
Darbų atlikimo terminas – 1 mėnuo;
Apmokėjimas už atliktus darbus – 30 dienų.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Lietaus nuotekų tinklo S.Dariaus ir S.Girėno g. Utenoje remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB "Utenos meliuoracija", įmonės kodas: 183605665, adresas: Užpalių g. 86, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.155,33 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas penkiasdešimt penki eurai, 33 ct)
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Valdomi tinklo maršrutizatoriai 24 portų (4 vnt.).
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 32420000-3 Tinklo įranga (324)
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Numatomi pirkti valdomi tinklo maršrutizatoriai Šakotuvai Cisco SLM2024T SG200-26 (4 vnt.)
Prekių tiekimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Valdomi tinklo maršrutizatoriai 24 portų (4 vnt.).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: V.Martinkėnienės firma „Džiuma", įmonės kodas: 183799437, adresas: Žemaitės g. 33c, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1461,68 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekių pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyriniai dovanų maišeliai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami suvenyriniai dovanų maišeliai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Matmenys: 255 mm x 360 mm x 90 mm;
I.2.2. Vertikalus;
I.2.3. Spalvingumas 4+0;
I.2.4. Maketas su Utenos logo, blizgiu laminatu;
I.2.5. Mėlynos spalvos virvelinės rankenėlės;
I.2.6. Sutvirtintas dugnas ir rankenėlių sritis;
I.2.7. Popierius, baltas kreidinis;
I.2.8. Kiekis - 100 vnt.
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyriniai dovanų maišeliai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas 184085235, adresas: Stoties g. 39, LT-28134, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 180,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pakabinamų ir pastatomų stendų remonto paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 27 – Kitos paslaugos, kodui – 98390000-3 Kitos paslaugos. Perkamos pakabinamų ir pastatomų stendų remonto paslaugos. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Pakabinamų ir pastatomų stendų kamštinės medžiagos uždėjimas, kiekis – 4 vnt.
I.2.2. Matmenys 80x120 cm,
Paslaugas atlikti iki 2016 m. gruodžio 29 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pakabinamų ir pastatomų stendų remonto paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos reklama", įmonės kodas: 184095681, adresas: Smėlio g. 14-67, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 142,36 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rankų darbo keramikinės vazos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui –44111300-4 „Keramikos dirbiniai". Perkamos rankų darbo keramikinės vazos:
• Spalva: žalia.
• Medžiagos: molis dengta glazūra.
• Vienetiniai rankų darbo gaminiai
• Aukštis: 45 cm.
• Plotis: 15 cm.
• Kiekis 3 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rankų darbo keramikinės vazos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: L. Tamošiūnienės tautodailės salonas, įmonės kodas: 183753831, adresas: Kauno g. 37, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 225,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinių prenumerata 2017 m.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama:
I.2.1. Aukštaitiškas formatas – 1 egz.
I.2.2. Lietuvos rytas – 1 egz.
I.2.3. Gimtoji kalba – 1 egz.
I.2.4. Laikraštis „Utenos apskrities žinios" – 1 egz.
I.2.5. Laikraštis „Utenis" – 1 egz.
I.2.6. Laikraštis „Utenos diena" – 1 egz.
I.2.7. Savaitraščio „AAM aktualijos" prenumerata (apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos – 1 egz.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinių prenumerata 2017 m.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „Lietuvos paštas", įmonės kodas: 121215587, adresas: J. Jasinskio g. 16, LT-03500, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 447,03 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kalėdiniai dovanų rinkiniai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami kalėdiniai dovanų rinkiniai. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Medus stikliniame indelyje – 100 g. su logo „UTENA" ant indelio – 1 vnt. (maišelyje).
I.2.2. Slyvų ir bananų su medumi džiovintos juostelės – 100 g. įpakuotos ekologinėje dėžutėje – 1 vnt. (maišelyje).
I.2.3. Rinkinys įpakuotas ekologiniame maišelyje - 20 vnt.
Prekių pateikimo data iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kalėdiniai dovanų rinkiniai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas 184085235, adresas: Stoties g. 39, LT-28134, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 126,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinio „Savivaldybių žinios" prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama:
I.2.1. Leidinio „Savivaldybių žinios" prenumerata, 12 mėn., 2 egz.
I.2.2. Elektroninės versijos PDF formatu Savivaldybių žinios, 12 mėn., – 25 egz.
„Savivaldybių žinios" - vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinio „Savivaldybių žinios" prenumerata.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Viešoji įstaiga „Savivaldybių žinios", įmonės kodas: 224862470, adresas: Kaštonų g. 4, LT-01107, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 542,40 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Biuro kėdės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 39100000-3 Baldai. Perkamos biuro kėdės. Trumpas pirkimo objekto aprašymas:
I.2.1. Biuro kėdės – 1 vnt:
I.2.1.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.1.1.1. Su ratukais.
I.2.1.1.2. Su porankiais.
I.2.1.2. Aukštis 1060 mm.
I.2.1.3. Plotis: 600 mm.
I.2.1.4. Aukštis iki sėdimos vietos: 430 mm.
I.2.1.5. Maksimalus išlaikomas svoris: 150 kg
I.2.1.7. Sėdima dalis: natūrali oda, juoda spalva.
I.2.1.8. Kėdės mechanizmas: Tiltinis.
I.2.1.9. Garantija - 2 metai.
I.2.2. Kėdės lankytojams – 12 vnt:
I.2.2.1. Kėdė be ratukų, su porankiais.
I.2.2.2. Metalinis korpusas.
I.2.2.3. Sėdima dalis: eko oda.
I.2.2.4. Spalva - juoda.
I.2.2.5. Kėdės tipas: be slidžių.
I.2.2.5. Kėdės išmatavimai:
I.2.2.5.1. plotis 53 cm.
I.2.2.5.2. gylis 58 cm.
I.2.2.5.3. aukštis 92 cm.
I.2.2.5.4. Aukštis sėdimos dalies: 460 mm.
I.2.2.6. Garantija - 2 metai.
I.2.3. Biuro kėdės – 4 vnt:
I.2.3.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.3.1.1. Su ratukais.
I.2.3.1.2. Su porankiais.
I.2.3.2. Aukštis: 950 mm.
I.2.3.3. Plotis: 450 mm.
I.2.3.4. Maksimalus išlaikomas svoris: 120 kg
I.2.3.5. Sėdima dalis: audinys, juoda spalva.
I.2.3.6. Reguliuojamas aukštis.
I.2.3.7. Garantija - 2 metai.
I.2.4. Biuro kėdės – 4 vnt:
I.2.4.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.4.1.1. Su ratukais: plastikiniai.
I.2.4.1.2. Su porankiais plastmasiniais, reguliuojamais.
I.2.4.2. Aukštis: 1070 mm.
I.2.4.3. Plotis: 640 mm
I.2.4.4. Maksimalus išlaikomas svoris: 150 kg
I.2.4.5. Sėdima dalis: eko oda, juoda spalva.
I.2.4.6. Ergonomiškai išlenkta forma, atitinkanti žmogaus anatominę kūno formą
I.2.4.7. Kryžmė: plastmasinė
I.2.4.8. Mechanizmas: tiltinis svyravimo
I.2.4.9. Sėdimos dalies aukščio reguliavimas
I.2.4.10. Garantija - 2 metai.
I.2.5. Biuro kėdė – 1 vnt:
I.2.5.1. Biuro kėdės tipas:
I.2.5.1.1. Su ratukais.
I.2.5.1.2. Su porankiais.
I.2.5.2. Aukštis: 1270 mm
I.2.5.3. Aukštis iki sėdimosios vietos 450 mm.
I.2.5.4. Plotis: 600 mm.
I.2.5.5. Gylis: 500 mm.
I.2.5.5. Maksimalus išlaikomas svoris: 150 kg
I.2.5.6. Sėdima dalis: eko oda, juoda spalva.
I.2.5.7. Kryžmė: metalinė
I.2.5.8 Mechanizmas: tiltinis
I.2.5.9. Garantija - 2 metai.
Prekę pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Biuro kėdės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „RDTS", įmonės kodas: 302630513, adresas: Žalgirio g. 3, Ringaudų km, Kauno r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 087,06 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

 

2016-12-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ultragarsiniai švilpukai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185). Pirkimo objektas – prekės 20 vnt. į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro:
Ultragarsiniai automobiliniai žvėrių baidymo švilpukai:
• Skleidžia 400 m skirtingais dažniais skirtingiems Europos miškų gyvūnams.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pristato Perkančiajai organizacijai per 5 dienas, po žodinio sandėrio sudarymo.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ultragarsiniai švilpukai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Euroneta", įmonės kodas: 300121332, adresas: A. Vivulskio g. 14/8-14, LT-03221 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 169,91 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Katilinės cirkuliacinis siurblys - Weberman 32-80-180 0401W (FERRO).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –42122100-1 „Skysčių siurbliai" (421).
Pirkimo objektą sudaro:
Cirkuliacinis siurblys karšto ir šalto vandens cirkuliavimui katilinėje.
Pagrindiniai reikalavimai:
1. Keraminis veleno sandariklis ir radialiniai guoliai.
2. Nerūdijančio plieno rotoriaus kamera ir guolių plokštė.
3. Siurblio korpusas iš ketaus medžiagos.
4. Galia – ne mažiau 4W.
5. Darbinis slėgis – 10 bar.
6. Skysčio temperatūros diapazonas nuo -10˚C iki +110˚C.
7. Kėlimo aukštis – maks. 8 m.
9. Montažinis ilgis – 180 mm.
10. Prekei suteikiama gamyklinė garantija – ne mažiau nei 2 metai.
Prekę pristatyti adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Katilinės cirkuliacinis siurblys - Weberman 32-80-180 0401W (FERRO).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Certa" įmonės kodas: 302564853, adresas: Veiverių g. 55, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 92,50 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-12-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras viešųjų ryšių specialistams.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 24 – Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. Pirkimo objektą sudaro, temos:
• Komunikacijos strategija: kaip paviešinti gerus darbus;
• Kauno mero įvaizdis: kaip verslo principus pritaikyti viešajame sektoriuje;
• Aiški žinia: penki žingsniai jai suformuluoti;
• Praktinė užduotis: žinios formulavimas ir jos pristatymas. Pasisakymai filmuojami ir analizuojami;
• Kaip efektyviai reklamuotis internete?
Dalyvių skaičius – 1.
Mokymų trukmė 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras viešųjų ryšių specialistams.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Gravitacija", kodas: 30330453, adresas: Paupio g. 46, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 217,80 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Archyvavimo dėžė.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44316400-2 Metalo dirbiniai. Perkama archyvavimo dėžė. Trumpas pirkimo objekto aprašymas:
I.2.1. Dėžė su dangčiu;
I.2.2. Be rankenėlių;
I.2.3. Matmenys 35x30x10 cm;
I.2.4. Gaminama iš 0.3 mm storio plieno skardos.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekę pristatyti iki 2016 m. gruodžio 30 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Archyvavimo dėžė.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Cestus", įmonės kodas: 300917742, adresas: Rambyno g. 21, LT–55115, Jonava.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 20,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Santechnikos prekės".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 42130000-9 Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs įtaisai. (421). Papildomi kodai 42131140-9 redukciniai, reguliavimo, kontroliniai ar apsauginiai vožtuvai, 42131260-6 rutuliniai čiaupai, 42131400-0 sanitariniai čiaupai, ventiliai, 42132000-3 čiaupų ir vožtuvų dalys, 44411740-3 unitazai, 38425100-1 manometrai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Santechnikos prekės.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Numatomi preliminarūs kiekiai per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės >>>
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Utenaitis"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183792834, Metalo g. 5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 13.000,00 (Trylika tūkstančių eurų 00 ct) su PVM.
Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui nustatant viešojo pirkimo laimėtoją. Prekės bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos faktinį poreikį.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

 

2016-12-07

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Slapšienė, tel. 8 389 61 594, faks. 8 389 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas http://www.utena.lt/, http://www.utena.lt/
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 179326
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo, vaizdo duomenų perdavimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Paslauga apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus.
Vaizdo stebėjimo sistema (19 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengiamas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga

 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo, vaizdo duomenų perdavimo paslaugos
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Atea", įm.k. 122588443
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 107012,40 Eur su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: Nenumatyta
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-11-30

 

2016-12-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Gyvenamo buto, esančio, Aušros g. 62-401 Utenoje sanitarinio mazgo pritaikymo žmonėms su negalia darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. pritaikyti sanitarinį mazgą žmonėms su negalia (toliau – ŽN). Pritaikant bute esantį sanitarinį mazgą ŽN reikia: sumontuoti 50 mm skersmens politileninių arba lygiaverčių vamzdžių vidaus vandentiekio - 4 m; vamzdyną prijungti prie veikiančių vandentiekio tinklų; nutiesti 50-100 mm skersmens plastikinių arba lygiaverčių kanalizacijos vamzdžių - 3 m; prijungti vamzdyną prie veikiančių nuotekų tinklų; atlikti nutiestų vamzdynų hidraulinį išbandymą; sumontuoti nuotekų siurblį; įrengti grindims hidroizoliaciją iš garo izoliacinės arba lygiavertės plėvelės - 2,2 m2; išbetonuoti grindis - 1,8 m2; sumontuoti 50 mm trapą; suremontuoti sanitarinio mazgo sienų tinką - 14 m2; išlyginti grindų pagrindą savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3 mm) - 1,8 m2; sumontuoti duris, su staktomis - 2,1 m2; sienų vidinius paviršius nugruntuoti sukibimą gerinančiu gruntu - 14,8 m2; horizontalias ir vertikalias sienų briaunas aptaisyti apsauginiais kampais - 5 m; aptaisyti sienas glazūruotomis plytelėmis - 14,8 m2; įrengti grindų dangą iš keraminių plytelių - ne mažiau 1,8 m2; įrengti vandens maišytuvą su dušo galvute; sumontuoti išpuodį su nuplovimo bakeliu; sumontuoti lubų karkasą - 1,8 m2; aptaisyti lubų karkasą plastikinėmis arba lygiavertėmis dailylentėmis - 1,8 m2; įrengti dušo užuolaidą; įrengti ranktūrius ŽN - 4 vnt.
I.2.2 Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. atlikti sanitariniame mazge demontavimo darbus. Atliekant sanitariniame mazge demontavimo darbus reikia: demontuoti medinių durų užpildą - 1,8 m2; išardyti mūro sieną - 0,1 m3; išardyti pakabinamas lubas - 1,8 m2; demontuoti išpuodį; demontuoti pusvonią; išardyti keraminių plytelių dangą - 1,8 m2; išardyti betonines grindis - 1,8 m2; išardyti sienų aptaisymą glazūruotomis plytelėmis - 10 m2; demontuoti vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynu - 3 m; demontuoti vidaus vandentiekio tinklus – 4 m.
I.2.2.2. įrengti sanitariniame mazge elektros instaliaciją. Įrengiant elektros instaliaciją reikia: nutiesti trijų gyslų elektros laidus - 10 m; įrengti šviestuvą su kaitrine lempa; įrengti paskirstymo dėžutę; sumontuoti elektros jungiklį; sumontuoti kanalinį ventiliatorių.
I.2.2.3. Išvežti statybines šiukšles, 0,5 t.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia po 2 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Gyvenamo buto, esančio, Aušros g. 62-401 Utenoje sanitarinio mazgo pritaikymo žmonėms su negalia darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, 28217 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 4.767,40 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 40 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-12-06

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: Nr. 178231
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Sniego valymas nuo Vyžuonų ir Užpalių seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkama sniego valymo nuo Vyžuonų ir Užpalių seniūnijų vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. "Sniego valymas nuo Vyžuonų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga"

 

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: R. Leipaus gamybinė-komercinė įmonė
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 30000
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 2. "Sniego valymas nuo Užpalių seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių ir kelių barstymo paslauga
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: R. Leipaus gamybinė-komercinė įmonė
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 33000
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

 

2016-12-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai „Statybos teisinio reguliavimo esminiai pokyčiai ir praktinio taikymo ypatumai", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Svarbiausi pokyčiai statinių projektavimo srityje:
• Reikalavimai projektus rengiantiems asmenims;
• Reikalavimai projekto sprendiniams;
• Projektinių sprendinių viešinimas;
• Projektavimo darbų peradvimas;
• Statybos įstatymo nauja redakcija. Esminiai pokyčiai;
• Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo pakeitimai;
• Konsoliduotų statybos techninių reglamentų apžvalga.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 3.
2.Mokymų trukmė – 5 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai „Statybos teisinio reguliavimo esminiai pokyčiai ir praktinio taikymo ypatumai", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Žinių era", įmonės kodas: 302830236, adresas: Konstitucijos pr. 23 C, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 326,70 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 09111100-1 „Akmens anglis" (091).
Pirkimo objektą sudaro:
I pirkimo objekto dalis – Tauragnų seniūnijai – 5 tonos;
II pirkimo objekto dalis – Sudeikių seniūnijai – 3 tonos;
III pirkimo objekto dalis – Utenos seniūnijai – 5 tonos;
IV pirkimo objekto dalis – Kuktiškių seniūnijai – 10 tonų.
Perkamos akmens anglies savybės:
1. Rūšis DPK.
2. Drėgnumas – ne daugiau 13,6 %.
3. Peleningumas – ne daugiau 8,5 %.
4. Sieros kiekis – ne daugiau 0,49 %.
5. Kaloringumas – ne mažiau 5686 kkal/kg.
Prekes pristatyti:
I pirkimo objekto daliai Musteikio g. 35, Taurganai, 28018, Utenos r.
II pirkimo objekto daliai Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., 28039, Utenos r.
III pirkimo objekto daliai Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav.
IV pirkimo objekto daliai Aukštaičių g. 1, Kuktiškių mstl., 28021 Utenos r.
Prekes pristatyti nurodytais adresais iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma raštu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II . INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Tauragnų seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" įmonės kodas: 169221888, adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena, Lietuva.
II.3. Bendra galutinė sutarties vertė: I pirkimo objektui 744,15 Eur su PVM.
II.4. Subtiekėjas nenumatomas.
II.5. Sutarties pradžia – 2016-12-01
II.6. Sutarties pabaiga – 2016-12-20.
III. NFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Sudeikių seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" įmonės kodas: 169221888, adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena, Lietuva.
II.3. Bendra galutinė sutarties vertė: II pirkimo objektui – 446,49 Eur su PVM.
II.4. Subtiekėjas nenumatomas.
II.5. Sutarties pradžia – 2016-12-01
II.6. Sutarties pabaiga – 2016-12-20.
IV.INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Utenos seniūnijai.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" įmonės kodas: 169221888, adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena, Lietuva.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė: III pirkimo objektui – 744,15 Eur su PVM.
III.4. Subtiekėjas nenumatomas.
III.5. Sutarties pradžia – 2016-12-01.
III.6. Sutarties pabaiga – 2016-12-20.
V. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Kuktiškių seniūnijai.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" įmonės kodas: 169221888, adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena, Lietuva.
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė: IV pirkimo objektui – 1488,30 Eur su PVM.
III.4. Subtiekėjas nenumatomas.
III.5. Sutarties pradžia – 2016-12-01.
III.6. Sutarties pabaiga – 2016-12-20

2016-12-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, kodui – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas – 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Apgyvendinimo paslaugos Vilniuje:
• Vienvietis kambarys su patogumais: dušas, tualetas;
• Netoli Finansų ministerijos mokymų centro;
Pirkimo objekto apimtys:
1.Žmonių skaičius – 1.
2.Apgyvendinimo terminas – 2016-12-05-2016-12-06, 2016-12-06-2016-12-07.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, kodui – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas – 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos (B17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 84,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai kvalifikacijos tobulinimo pagal III modulio programą „Administracinių gebėjimų tobulinimas", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Procesų planavimas ir organizacijos valdymo struktūros diagnostika;
• Laiko valdymas;
• Personalo valdymas;
• Tarnybinis etiketas ir protokolas – profesinio elgesio normos;
• Dalykinis bendravimas, derybų ir interviu vedimo įgūdžiai;
• Komandinio darbo organizavimas ir stiprinimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
2.Mokymų trukmė – 24 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai kvalifikacijos tobulinimo pagal III modulio programą „Administracinių gebėjimų tobulinimas", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Finansų ministerijos mokymo centras, įmonės kodas: 191708622, adresas: Blindžių g. 24A, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 120,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-12-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto langų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas, priskiriamas papildomam kodui - 45442100-8 Dažymo darbai.
I.2.1. Pirkimo objektas išskiriamas į 3 pirkimo objekto dalis:
I.2.1.1. 1 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Kauno g. 16 - 26, Utenoje, langų keitimo darbai.
1. Pagrindiniai darbai:
1.2. Sumontuoti baltos spalvos 8,1 m2 (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas 1,4 W/m 2K).
1.2. Hermetizuoti 21 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti 4,4 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti 4,6 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti 15,4 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti 4,6 m2 sienų;
1.7. Užtaisyti 15,4 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti 8,1 m2 senų langų su palangėmis.
I.2.1.2. 2 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Taikos g. 14-15, Utenoje, langų keitimo darbai.
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Sumontuoti baltos spalvos 5,5 m2 plastikinių langų (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas 1,4 W/m2K).
1.2. Hermetizuoti 13,5 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti 3,9 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti 2,9 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti 10 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti 2,9 m2sienų;
1.7. Užtaisyti 10 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti 5,5 m2 senų langų su palangėmis.
I.2.1.3. 3 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Vaižganto g. 22 - 427, Utenoje, langų keitimo darbai.
1. Pagrindiniai darbai:
1.1. Sumontuoti baltos spalvos 4,7 m2 plastikinių langų (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas 1,4 W/m2K).
1.2. Hermetizuoti 9,2 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti 3,1 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti 1,8 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti 6,1 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti 1,8 m2 sienų;
1.7. Užtaisyti ne mažiau 6,1 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti 4,7 m2 senų langų su palangėmis.
I.2.1.4. 4 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Smėlio g. 19 – 535, Utenoje, langų keitimo darbai.
2. Pagrindiniai darbai:
1.1. Sumontuoti baltos spalvos 10,8 m2 plastikinių langų (montuojami dvistiklio paketo langai, ne mažiau 5 kamerų, šilumos perdavimo koeficientas 1,4 W/m2K);
1.2. Hermetizuoti 23,7 m sandūrų su sienomis;
1.3. Sumontuoti 7,8 m laminuotų palangių lentų ir palangių nuolajų;
1.4. Užtinkuoti 4,8 m2 angokraščių;
1.5. Sutvirtinti 15,9 m vidinių sienų kampuočiais;
1.6. Nugruntuoti, nuglaistyti, nušlifuoti, paruošti dažymui ir nudažyti 4,8 m2 sienų;
1.7. Užtaisyti 15,9 m sienų sandūrų PVC juosta.
2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami Subrangovai:
2.1. Išardyti 10,8 m2 senų langų su palangėmis.
Darbus atlikti iki 2017-01-31.
Sutartys dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies sudaromos atskirai. Sutartys sudaromos žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: 1 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Kauno g. 16 - 26, Utenoje, langų keitimo darbai
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, 28217 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2.649,90 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 90 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.
II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: 2 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Taikos g. 14-15, Utenoje, langų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, 28217 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.827,10 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt septyni eurai, 10 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.
II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: 3 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Vaižganto g. 22 - 427, Utenoje, langų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, 28217 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1.415,70 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiolika eurų, 70 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas: 4 pirkimo objekto dalis - Socialinio būsto Smėlio g. 19 – 535, Utenoje, langų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, 28217 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2.897,95 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 95 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-12-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 09111100-1 „Akmens anglis" (091).
Pirkimo objektą sudaro:
I pirkimo objekto dalis – Tauragnų seniūnijai – 5 tonos;
II pirkimo objekto dalis – Sudeikių seniūnijai – 3 tonos;
III pirkimo objekto dalis – Utenos seniūnijai – 5 tonos;
IV pirkimo objekto dalis – Kuktiškių seniūnijai – 10 tonų.
Perkamos akmens anglies savybės:
1. Rūšis DPK.
2. Drėgnumas – ne daugiau 13,6 %.
3. Peleningumas – ne daugiau 8,5 %.
4. Sieros kiekis – ne daugiau 0,49 %.
5. Kaloringumas – ne mažiau 5686 kkal/kg.
Prekes pristatyti:
I pirkimo objekto daliai Musteikio g. 35, Taurganai, 28018, Utenos r.
II pirkimo objekto daliai Aukštaičių g. 12, Sudeikių mstl., 28039, Utenos r.
III pirkimo objekto daliai Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos sen., Utenos r. sav.
IV pirkimo objekto daliai Aukštaičių g. 1, Kuktiškių mstl., 28021 Utenos r.
Prekes pristatyti nurodytais adresais iki 2016 m. gruodžio 30 d.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma raštu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Tauragnų seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" kodas: 169221888 adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 744,15 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Sudeikių seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" kodas: 169221888 adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 446,49 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Utenos seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" kodas: 169221888 adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 744,15 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
V. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Akmens anglis Kuktiškių seniūnijai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos aruodas" kodas: 169221888 adresas: J. Basanavičiaus g. 2 D, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1488,30 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus

 

2016-12-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Elektros prekės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –31527200-8 „Lauko šviesos" (315).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti gatvių apšvietimo lempos:
- Gyvsidabrio DRL-250 W, E-40 – 10 vnt;
- Natrio 150 W, E-40- 10 vnt;
- Natrio 70 W, E-27- 20 vnt;
- Geležies 70 W, E-27-10 vnt.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų, nuo sutarties sudarymo dienos.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Elektros prekės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: „Eluta" UAB kodas: 184227738, adresas: Rašės g. 6, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 278,24 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-12-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pėsčiųjų perėjos remontas Vaižganto g., Utenoje.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233221-4 Kelių dangos žymėjimo darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45233262-3 Pėsčiųjų zonų statybos darbai, 45316110-9 Kelių apšvietimo įrenginių montavimas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Įrengti iškilią dviejų dalių guminę pėsčiųjų saugumo salelę.
I.2.1.2. Pastatyti 2 vnt. kryptinių pėsčiųjų perėjos LED šviestuvų ant 5 m aukščio cinkuotų metalinių be gembinių stulpų betoniniais pamatais, elektros maitinimą pajungiant nuo vienoje gatvės pusėje esančios orinės linijos.
I.2.1.3. Saugumo salelėje įrengti 2 vnt. mirksinčių LED signalizatorių.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Sumontuoti 10 vnt. kelio ženklų ir įrengti horizontalų kelio ženklinimą ne mažiau 1,4 m2, ne daugiau 2,4 m2.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
Sutarties pabaiga – po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia po 2 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pėsčiųjų perėjos remontas Vaižganto g., Utenoje.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Eismus", įmonės kodas: 304059839, adresas: Rašės g. 9, 28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 6.957,50 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 50 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-11-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Fotoaparatas su įranga. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 38651000-3 – „Fotoaparatai (386).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Fotoaparatas 1 kompl. (fotoaparatas, papildoma baterija, blykstė, objektyvas I, objektyvas II, atminties kortelė, foto krepšys ir ne mažiau kaip 1 m. trukmės gamintojo garantija).
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Fotoaparatas su įranga.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „ARK Prekyba", įmonės kodas: 142054984, adresas: Kauno g. 19, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1880,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

 

2016-11-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinių prenumeratos paslaugos 2017 m. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 79980000-7 – „Prenumeratos paslaugos" (A15).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Nupirkta laikraščių, žurnalų, savaitraščių prenumerata 2017 m. – 76 egz.:
1. Savaitraščio „Žaliasis pasaulis" prenumerata ekologinio švietimo tikslu – 15 egz.;
2. Žurnalas „Žurnalas apie gamtą" – 29 egz.;
3. Žurnalas „Lututė" – 25 egz.;
4. Leidinys „Miškai" –7 egz.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Leidinių prenumeratos paslaugos 2017 m.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:
1. Savaitraščio „Žaliasis pasaulis" VšĮ „Ekologinio švietimo centras", įmonės kodas: 121901127, adresas: S. Stanevičiaus g. 47-41, Vilnius, Lietuva. Numatoma bendra sutarties vertė: 647,10 EUR su PVM.
2. Žurnalo „Žurnalas apie gamtą" Viešoji įstaiga „Lututės" leidykla, įmonės kodas: 135754228, adresas: V. Krėvės g. pr. 66-95, Kaunas, Lietuva. Numatoma bendra sutarties vertė 348,00 Eur su PVM.
3. Žurnalui „Lututė" Viešoji įstaiga „Lututės" leidykla, įmonės kodas: 135754228, adresas: : V. Krėvės g. pr. 66-95, Kaunas, Lietuva. Numatoma bendra sutarties vertė 450,00 Eur su PVM.
4. Leidiniui „Miškai" VšĮ „Baltijos miškai", įmonės kodas: 302467500, adresas: : Taikos g. 217-3, LT-05211, Vilnius, Lietuva. Numatoma bendra sutarties vertė 217,00 Eur su PVM
II.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-11-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščio „Verslo žinios" prenumerata.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už atlyginimą arba pagal sutartį, kodui – 79980000-7 Prenumeratos paslaugos. Perkama laikraščio „Verslo žinios" prenumerata 9 mėnesiams, 2 egz.
„Verslo žinios" - vienintelis verslo naujienų laikraštis Lietuvoje. Kiekviename numeryje aktualijos, kurios padės susidaryti vaizdą, kuo šiuo metu gyvena Lietuva ir pasaulis.
Laikraštis pristatomas antradieniais-penktadieniais, išskyrus valstybines šventes.
Prenumeratos paslaugas suteikti nuo 2017 m. sausio 1 d. ir iki gruodžio 31 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Laikraščio „Verslo žinios" prenumerata.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Verslo žinios", įmonės kodas: 1106828113, adresas: J. Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 543,47 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-11-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –44510000-8 „Įrankiai" (445).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Grėblys - vėduoklė, virbai iš plastiko, be koto – 8 vnt.
2. Kirvis, metalinis, medienos skaldymui, su kotu - 1 vnt.
3. Kastuvas, plastikinis su kotu, sniegui kasti, darbinis plotis 50 cm.
4. Kibiras, talpa 20 ltr., pagamintas iš plastiko - 2 vnt.
5. Krūmų kirtiklis (mečetė), metalinis, svoris 650 g., su medine rankena, 24 cm – 2 vnt.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis" kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, LT-28216 Utena, Lietuva.
II.3. Suderėta bendra sutarties vertė: 60,00 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dūmų ventiliatorius.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 39714110-4 „Ištraukimo ventiliatoriai" (397).
Pirkimo objektą sudaro: Ventiliatorius kanalinis, ašinis; WB200.
- Įėjimo anga 200mm;
- Išėjimo anga 200mm;
- Sparnuotė metalinė;
- Korpusas metalinis;
- Korpuso ilgis 220 mm;
- Maitinimo įtampa 230 V;
- Galingumas 0,7KW.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties sudarymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dūmų ventiliatorius.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis" kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, LT-28216 Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 26,99 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-25

Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: Nr.179258
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Statybos rangos darbai Vyžuonaičio parko teritorijoje, statybos rangos darbai Rašės parko teritorijoje.

Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
Techninių ir darbo projektų parengimas;
Sanitariniai, kraštovaizdžio tvarkomieji kirtimai ir menkaverčių medžių bei krūmų šalinimas;
Žolinių augalų, krūmų bei medžių tyrimas ir vertinimas;
Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylų parengimas;
Viešinimo (informacinių ir nuolatinių) stendų įrengimas.

 

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. "Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste"
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB "Utenos melioracija" 183605665
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 578039,16
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: UAB "Želdynai" 7,3 proc.

 

2016-11-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vertimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 27 – Kitos paslaugos, kodui – 79530000-8 Vertimo raštu paslaugos. Perkama vertimo paslaugos raštu iš lietuvių į italų kalbą. Apimtis – 5 lapai.
Vertimo paslaugas atlikti iki 2016 m. gruodžio 5 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vertimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ „Visuomenės specialaus mokymo ir konsultavimo centras", įmonės kodas: 235971040, adresas: Laisvės al. 59, IVa, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 50,76 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-11-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Rašikliai reprezentacijai, BVPŽ kodas – 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Tušinukas reprezentacijai:
• Su užrašu "Utena"
• Su Utenos miesto vaizdu;
• Spalva balta;
• Išmatavimai ne mažiau 135x16 cm;
• Rašalo spalva mėlyna;
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 200 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatymas – prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rašikliai reprezentacijai, BVPŽ kodas – 30192126-0 Techniniai rašikliai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos Indra", įmonės kodas: 183746114, adresas: Maironio g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 706,64 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus;
2. bei prekių pardavimo kaina yra mažiausia.

 

2016-11-23

 I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ekologiški suvenyrai – tušinuko ir pieštuko rinkinys su dėkliuku. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 – „Dovanos ir apdovanojimai" (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Perkami tušinuko ir pieštuko su dėkliuku rinkiniai ne daugiau kaip 110 vnt. (1 vnt. rinkinio kaina 1,49 Eur su PVM).
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ekologiški suvenyrai – tušinuko ir pieštuko rinkinys su dėkliuku.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eurospaudas", įmonės kodas: 300009372, adresas: Birbynių g. 4, Vilnius, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 163,90 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

 

 

2016-11-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Keramikinė vaza, kodui – 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Keramikinė vaza:
• Autorinė, rankų darbo, keramikinė vaza, žalios spalvos, puošta ornamentuotais, skersmuo 25 cm, aukštis 70 cm, 1 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekės – 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Preke pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Keramikinė vaza, kodui – 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: L. Tamošiūnienės tautodailės salonas, įmonės kodas: 183753831, adresas: Kauno g. 37, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 70,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-11-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Da-03 Daugailių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių 6 m ilgio.
I.2.2. Įrengti kelio dangos sluoksnį iš smėlio-žvyro mišinio 10 m3.
I.2.3. Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 12 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Da-03 Daugailių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Hidrotechninė statyba", įmonės kodas: 183836654, adresas: Kiauliupio k. Kuktiškių sen. Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 040,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" teritorijos dalies tvoros atstatymas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45342000-6 „Aptvarų statymai" (45.34).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" teritorijos dalies tvoros atstatymas.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Vilniaus g. 26, Utena.
4. Statybos tikslas: atstatyti, mokyklos - vaikų darželio „Eglutė", dalį teritorijos tvoros.
5. Tvarkant lopšelio–darželio teritoriją, atliekami sekantys darbai:
5.1. Pagrindiniai darbai:
5.1.1. Sumontuojama nauja segmentinė tvora, ne mažiau 210 m, ne daugiau 215 m. Segmentai virinti iš 5 +/- 1 mm storio vielos, padengti plastizoliu. Plastizolio spalva – žalia. Segmentų aukštis 1,53 +/- 0,03 m. Segmentai tvirtinami prie stačiakampių metalinių stulpų, metalinėmis apkabomis su varžtais, varžtai antivandaliniai arba užvirinami. Stulpams įrengiami gręžtiniai pamatai. Tvora turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimus.
5.2. Nepagrindiniai darbai:
5.2.1. Išardoma esama teritorijos tvora, ne mažiau 210 m, ne daugiau 215 m;
5.2.2. Atnaujinama ne mažiau 210 m2, ne daugiau 215 m2 vejos mažų plotų, papildant 10 +/- 3 cm augalinio grunto sluoksniu.
6. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina pasiūlymo kainoje.
7. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 8.738,62 (Aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni Eur 62 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-11-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" teritorijos dalies tvoros atstatymas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45342000-6 „Aptvarų statymai" (45.34).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Mokyklos-vaikų darželio „Eglutė" teritorijos dalies tvoros atstatymas.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Darbų vieta ir kiekiai:
1. Užsakovas: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT- 28503, Utena.
2. Statybos rūšis – paprastasis remontas.
3. Statybos vieta – Vilniaus g. 26, Utena.
4. Statybos tikslas: atstatyti, mokyklos - vaikų darželio „Eglutė", dalį teritorijos tvoros.
5. Tvarkant lopšelio–darželio teritoriją, atliekami sekantys darbai:
5.1. Pagrindiniai darbai:
5.1.1. Sumontuojama nauja segmentinė tvora, ne mažiau 210 m, ne daugiau 215 m. Segmentai virinti iš 5 +/- 1 mm storio vielos, padengti plastizoliu. Plastizolio spalva – žalia. Segmentų aukštis 1,53 +/- 0,03 m. Segmentai tvirtinami prie stačiakampių metalinių stulpų, metalinėmis apkabomis su varžtais, varžtai antivandaliniai arba užvirinami. Stulpams įrengiami gręžtiniai pamatai. Tvora turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" reikalavimus.
5.2. Nepagrindiniai darbai:
5.2.1. Išardoma esama teritorijos tvora, ne mažiau 210 m, ne daugiau 215 m;
5.2.2. Atnaujinama ne mažiau 210 m2, ne daugiau 215 m2 vejos mažų plotų, papildant 10 +/- 3 cm augalinio grunto sluoksniu.
6. Nurodyti išmatavimai yra orientaciniai, todėl tikslius apmatavimus atlieka Rangovas ir juos įvertina pasiūlymo kainoje.
7. Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalo g. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 8.738,62 (Aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni Eur 62 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-11-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Signalizacijos sistemos būvio stebėjimo ir reagavimo paslaugos, signalizacijos sistemos techninė priežiūra ir aptarnavimas. Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A1 – Priežiūros ir remonto paslaugos, kodui – 50332000-1 „Telekomunikacijų infrastruktūros priežiūros paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Būvio stebėjimas ir reagavimas: nepertraukiamas informacijos, siunčiamos į centralizuotą stebėjimo pultą, apie signalizacijos sistemos būseną bei būsenos pokyčius stebėjimas ir fiksavimas; reagavimas į gautus aliarminius signalus. Techninė priežiūra ir aptarnavimas: įrenginių būklės ir veikimo patikra; patikrinimo metu aptiktų gedimų šalinimas, signalų perdavimo į centralizuotą stebėjimo pultą patikra, avarinių gedimų šalinimas. Detalesnė informacija pateikiama Techninėje Užduotyje. Priedas Nr. 1.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Signalizacijos sistemos būvio stebėjimo ir reagavimo paslaugos, signalizacijos sistemos techninė priežiūra ir aptarnavimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB saugos tarnyba „Argus", tiekėjo kodas: 141237452, adresas: Pramonės g. 12, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė 161,76 Eur su PVM. Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti, o į sutartį bus įrašyti įkainiai. Perkančiosios organizacijos numatytos skirti lėšos 700,00 Eur su PVM (pirkimo sutarties vertė be PVM – 553,00 Eur, PVM sudaro – 147,00 Eur).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-11-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės-1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis skaidomas.
1 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
1. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Spaudas PRINTER 40 57mm x 21 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
3.Futliaras PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L52 20 mm x 30 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3. Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L10 10 mm x 27 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
3. Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui 20 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
5. Vidinė pagalvėlė atspaudui 30 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 38x14 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 35 50mm x 30 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4. Fotopolimeras L30 47 mm x 18 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 6 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
Spaudai turi atitikti LR antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės 2003-01-01 įstatymo 9 str. reikalavimus.
Pirkimo objekto apimtys:
1 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 6 pirkimo objekto dalis: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos Indra", įmonės kodas: 1837461113, adresas: Maironio g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 50,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Mokymai – seminaras veiksmingesnė teisėkūra, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Analizuojamas teisės aktų projektų rengimo procesas, ir pasitelkiant konkrečius pavyzdžius, aptariamos atskiros Lietuvos teisės aktuose numatytos teisėkūros priemonės bei jų potencialas;
• Analizuojami tokie teisėkūros instrumentai kaip prioritetinė teisėkūros iniciatyva, teisinio reguliavimo koncepcija, konsultavimasis su visuomene, poveikio vertinimas, administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo stebėsena.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 1.
2.Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras veiksmingesnė teisėkūra, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokymo centras, įmonės kodas: 211950810, adresas: Saulėtekio al. 9 - I rūmai, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 135,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Austa juosta.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –19000000-6 „Odos ir tekstilės gaminiai, plastiko ir gumos reikmenys" (190).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti austa juosta - 3 vnt;
1. Su užrašu „Jubiliejaus proga".
2. Austa iš medvilnės/akrilo siūlų.
3. Lietuvių tautiniais motyvais.
4. Ilgis ne mažiau 1,80 m ir ne daugiau 2,00 m.
5. Plotis ne mažiau 0,10 m. ne daugiau 0,13 m.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Austa juosta.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Universalinė parduotuvė, UAB Utenos prekyba" kodas: 183738929, adresas: J. Basanavičiaus g. 53, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 29,25 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Filmo „Utena – miestas, kuriame saugoma gamta, švari aplinka, puoselėjamos kultūros vertybės, skatinamos bendruomenės ir kuriame žaliosios erdvės puikiai dera su pramoninėmis teritorijomis", skirto Utenos miesto 755 metų sukakčiai paminėti sukūrimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai 92200000-3 „Radijo ir televizijos paslaugos" (B26).
Pirkimo objektą sudaro:
Bendros Paslaugų sudėtys ir apimtys:
1. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją apie Utenos rajono savivaldybės pasiekimus, saugant gamtą, tausojant švarią aplinką, pramonės mieste kuriant žaliąsias erdves, derančias su pramoninėmis teritorijomis; informacija apie įgyvendintus ir įgyvendinamus kraštovaizdžio, vandentvarkos, atliekų tvarkymo projektus, Utenos rajono savivaldybės tarybos, Utenos rajono savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų bei įmonių veiklą gerinant gyventojų gyvenimo kokybę mieste ir kaime plėtrą, plėtojant benamių gyvūnų globą (ne mažiau kaip 32 min., ne daugiau kaip 39 min.).
2. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją filme apie pramonę, pramonės įmonių veiklą, jų plėtrą, smulkųjį ir vidutinį (ne mažiau kaip 9 min., ne daugiau kaip 10 min.);
3. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją filme apie socialinių paslaugų įvairovę (ne mažiau kaip 4 min., ne daugiau kaip 5 min.);
4. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją filme apie socialinių paslaugų įvairovę (ne mažiau kaip 4 min., ne daugiau kaip 5 min.);
5. Utenos rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslauga apima informaciją apie kultūrą, kultūros ir istorijos saugojimą, kultūros, gamtosauginius ir sporto renginius, miesto istoriją, švietimą, jaunimo ugdymą (ne mažiau kaip 5 min., ne daugiau kaip 6 min.);
6. Reikalavimai filmui sukurti:
Kuriant filmą dalyvauja profesionalus personalas: ne mažiau kaip 1 redaktorius, ne mažiau 2 operatoriai.
7. Filmo apimtis – ne mažiau kaip 50 min, ne daugiau kaip 60 min.
8. Publikavimo laikas – 2016 m. ne anksčiau lapkričio mėn. per respublikinį TV kanalą. Filmo pakartotinis demonstravimas respublikiniu TV kanalu.
9. Filmo naudotojas – Utenos rajono savivaldybės administracija, treti asmenys – Utenos rajono savivaldybės administracijos raštišku sutikimu.
10. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
11. Reklaminį-informacinį filmą sukurti kokybiškai, laiku.
12. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, sukurti filmą „Utena – miestas, kuriame saugoma gamta, švari aplinka, puoselėjamos kultūros vertybės, skatinamos bendruomenės ir kuriame žaliosios erdvės puikiai dera su pramoninėmis teritorijomis", skirtą Utenos miesto 755 metų sukakčiai paminėti.
13. Visais klausimais, susijusiais su filmo kūrimu, paslaugos teikėjas (tiekėjo atsakingas atstovas) raštu ar el. paštu bendrauja su paskirtu perkančiosios organizacijos atstovu.
14. Galimybė skelbti filmą Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kulturautenoje.lt/news.php.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis sudaroma 7 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo Sutarties pradžios.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Filmo „Utena – miestas, kuriame saugoma gamta, švari aplinka, puoselėjamos kultūros vertybės, skatinamos bendruomenės ir kuriame žaliosios erdvės puikiai dera su pramoninėmis teritorijomis", skirto Utenos miesto 755 metų sukakčiai paminėti sukūrimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VŠĮ "Pilietinė medija" įmonės kodas: 303747868, adresas: P. Viešio g. 18 A, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė 15488,00 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2016-11-15

I I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Leliūnų parko tvenkinio, prie Ilgio ež., Antalgės k., prie Vidinksto ež., Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r.). Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44220000-8 – „Statybiniai stalių dirbiniai" (442) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Medinių stalų su dviem suolais be atlošų (3 kompl.), šiukšlių dėžių (3 vnt.), persirengimo kabinų (2 vnt.) gaminimas su montavimu. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Leliūnų parko tvenkinio, prie Ilgio ež., Antalgės k., prie Vidinksto ež., Pakalnių k., Leliūnų sen., Utenos r.).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Medvalda", kodas 300026788, adresas: Aukšatičių g. 4, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2392,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Alaušo ež., Maneičių k., Daugailių sen., Utenos r.). Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44220000-8 – „Statybiniai stalių dirbiniai" (442) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Medinio stalo su dviem suolais be atlošų (1 kompl.), šiukšlių dėžės (1 vnt.) gaminimas su montavimu. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Alaušo ež., Maneičių k., Daugailių sen., Utenos r.).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Medvalda", kodas 300026788, adresas: Aukšatičių g. 4, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 550,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Rašio ež., Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r.). Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 44220000-8 – „Statybiniai stalių dirbiniai" (442) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Medinio stalo su dviem suolais be atlošų (1 kompl.), šiukšlių dėžės (1 vnt.) gaminimas su montavimu. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įranga poilsiavietėse ir paplūdimiuose su montavimu (Prie Rašio ež., Sirutėnų k., Sudeikių sen., Utenos r.).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Medvalda", kodas 300026788, adresas: Aukšatičių g. 4, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 550,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Sniego valymas nuo Vyžuonų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių paslauga
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai –A16 – „Sniego valymo nuo seniūnijos vietinės reikšmės ir kelių barstymo paslaugos", kodui – 90620000-9 „Sniego valymo paslaugos" (A16).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Sniego valymo paslaugos turi būti atliekamos Vyžuonų seniūnijoje nuo vietinės reikšmės kelių, kurių ilgis 91,03 kilometro (Seniūnijos vietinės reikšmės viešieji keliai nurodyti pridedamame priede). Vidutiniškai sniego valymo paslaugų kiekis planuojamas ne mažiau kaip 85 km ir ne daugiau kaip 90 km.
2. Priklausomai nuo poreikio ir faktinių aplinkybių, paslaugų apimtis ir jų atlikimo pradžią nustato Vyžuonų seniūnijos seniūnas ar seniūną pavaduojantis darbuotojas. Atlikus paslaugas, pasirašomas atliktų paslaugų priėmimo aktas, nurodant paslaugų apimtį, pradžią, pabaigą. Suvestinį atliktų paslaugų aktą už praeitą mėnesį paslaugų teikėjas pateikia iki kito mėnesio 5 dienos.
3. Užsakymą valyti nuo kelių sniegą gali pateikti seniūnas ar seniūną pavaduojantis darbuotojas elektroniniu paštu ar faksu ar telefonu.
4. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už užsakymo priėmimą, asmenų sąrašą ir jų telefonų, fakso ir elektroninio pašto veikimą. Bent vienu mobilaus telefono numeriu turi būti galimybė pateikti užsakymą, bet kuriuo paros laiku (vėliau surašant užsakymą el. paštu ar faksu). Pirkėjui pateikus užsakymą el. paštu ar faksu, laikoma, kad užsakymas pateiktas tinkamai.
5. Užsakovas sniego valymo užsakymą pateikia prieš 3 valandas iki paslaugų suteikimo pradžios, bet ne anksčiau kaip 7.00 val. Sniego valymą pradėti Vyžuonų miestelyje, o po to - kituose keliuose.
6. Esant poreikiui, per vieną dieną paslaugų Teikėjas turi užtikrinti ne mažiau kaip 30 km kelių valymo.
7. Sniego valymo paslaugos turi būti atliekamos su specializuota technika (ratinis traktorius su buldozeriu, vikšrinis traktorius su buldozeriu, savaeigis ratinis krautuvas, greideris), kuriai atlikta techninė apžiūra. Sniego valymo technikos variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 60 kW (80 AJ).
8. Nuvalyto kelio dalies plotis turi būti ne mažesnis kaip 4,5 m.
9. Paslaugų Teikėjas turi valyti sniegą ta apimtimi, kurią nustato Užsakovas (nepriklausomai nuo numatomų valyti kelių ilgio).
Paslaugų tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Sniego valymas nuo Vyžuonų seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių paslauga
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: R. Leipaus GKĮ, įmonės kodas: 183688821, adresas: Pakalnių k., Utenos raj., Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė 1376,64 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2016-11-15

.PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kadastrinių matavimų bylos parengimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A 14 – „Pastatų valymo paslaugos ir nuosavybės valdymo paslaugos", kodui – 70330000-3 „Nekilnojamojo turto valdymo paslaugos už atlyginimą ar pagal sutartį".
I.2.2. Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Perkančioji organizacija numato įsigyti Savivaldybės apskaitoje apskaitomo būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų ir statinių, esančių Liepų g. 1-2, Alaušų kaime, Sudeikių seniūnijoje, Utenos rajone, kadastrinių matavimų bylos parengimo paslaugas.
Paslaugas atlikti vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių reikalavimais bei kadastro bylos rengimo patvirtintomis taisyklėmis. Visus reikalingus duomenis ir jų teisinę registraciją tiekėjas turi susirinkti pats. Kadastrinių matavimų bylą rengti skaitmenine ir spausdintine formomis: pateikti Užsakovui 2 parengtas ir suderintas kadastrinių matavimų bylas, pateikti Užsakovui kadastrinių matavimų bylą kompiuterinėje USB laikmenoje (dwg. Formate, LKS-94).
Paslaugų atlikimui kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.
Planuojamas kadastrinių matavimų bylos parengimo terminas – 1 mėnuo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kadastrinių matavimų bylos parengimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Nidulus appraisal", įmonės kodas: 135614151, adresas: V. Putvinskio g. 49-204, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 242,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2016-11-15

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I I.1. Pirkimo pavadinimas: Įrangos poilsiavietėje prie Aiseto ir Pakaso ežerų (Pajuodenės k., Paisetės k., Kirdeikių k., Saldutiškio sen., Utenos r.) gamybos ir montavimo darbai. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45212140-9 – „Poilsio įrenginiai" (45.21) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Persirengimo kabinų gaminimas ir įrengimas (3 vnt.) . Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įrangos poilsiavietėje prie Aiseto Ežero (Pajuodenės k., Saldutiškio sen., Utenos r.) gamybos ir montavimo darbai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Algimantas Mačiulis, adresas: Sodų g. 3-1, Saldutiškio mstl., Saldutiškio sen., Utenos r., Lietuva.
II.2. Numatoma bendra sutarties vertė: 1590,00 EUR su PVM.
II.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Su-35 Sudeikių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai, priskiriamas papildomiems kodams: 45221220-0 Pralaidos, 45233142-6 Kelių remonto darbai.
I.2.1. Reikia atlikti tokius darbus:
1. Pakeisti pralaidos liemenį 400 mm skersmens iš polietileninių vamzdžių ne mažiau 9 m. ilgio.
2. Įrengti kelio dangos sluoksnį iš smėlio – žvyro mišinio ne mažiau 10 m3.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

2. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidos kelyje Su-35 Sudeikių seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Hidrotechninė statyba", įmonės kodas: 183836654, adresas: Kiauliupio k., Kuktiškių sen., Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 960,00 EUR (devyni šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Biuro baldai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniams (391) prekių kodams: 39100000-3 Baldai, 39131100-0 Archyvų stelažai, 39112000-0 Kėdės, 39121200-8 Stalai.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – į pirkimo dalis neskaidomas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 str. nuostatomis, t.y. pirkime gali dalyvauti tik socialinį ar neįgaliųjų socialinių įmonių statusą turinčios įmonės (jei bus sudaroma jungtinės veiklos sutartis ar tiekėjas sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, jie gali būti tik to paties statuso, kaip ir tiekėjas.)

Perkama prekės, atitinkančios šiuos parametrus:
1. Biuro kėdės – 11 vnt:
1.1. Biuro kėdės tipas:
1.1.2. Metalinė kryžmė.
1.1.3. Su ratukais.
1.1.4. Su porankiais.
1.2. Aukštis: ne mažiau 1100 mm ir ne daugiau 1200 mm
1.3. Plotis: ne mažiau 450 mm ir ne daugiau 650 mm
1.4. Gylis: ne mažiau 450 mm ir ne daugiau 750 mm
1.5. Nugarėlės matmenys: 700 x 550 mm
1.6. Maksimalus išlaikomas svoris: nuo 110 kg iki 150 kg
1.7. Sėdima dalis: Eko oda, juoda spalva.
1.8. Kėdės mechanizmas: Tiltinis.
1.9. Garantija - ne mažiau 2 metai.
2. Kėdės lankytojams – 12 vnt:
2.1. Kėdė be ratukų, be porankių.
2.2. Metalinis korpusas.
2.3. Sėdima dalis: gobelenas.
2.4. Spalva - juoda.
2.5. Kėdės išmatavimai:
2.5.1. plotis ne mažiau 45 cm, ne daugiau 53 cm.
2.5.2. gylis ne mažiau 40 cm, ne daugiau 55 cm.
2.5.3. aukštis ne mažiau 81 cm.
2.6. Garantija - ne mažiau 2 metai.
3. Biuro stalai – 2 vnt:
Preliminarūs matmenys:
3.1. 150 cm+- 5cm x 75 cm +- 2 cm x 170+- 5 cm;
3.2. Stalviršis neplonesnis kaip 20 mm, nestoresnis kaip 25 mm;
3.3. Kraštai laminuoti 2 mm PVC briauna;
3.4. Su ištraukiamu stalčiumi klaviatūrai.
3.5. Iš stalo priekio montuojama plokštė, slepianti darbuotojo kojas.
3.6. Prie stalo turi būti viena 4 stalčių tumba su reguliuojamo aukščio kojelėmis.
3.7. Garantija - ne mažiau 2 metai.
4. Biuro spinta, pagaminta iš laminuotos medienos drožlių plokštės – 1 vnt:
4.1. Aukštis 220±0,5 cm., plotis 150±0,5 cm, gylis 35±0,5 cm.
4.2. Iš viso 6 lentynos, vienodais atstumais tarp lentynų.
4.3. Trys apatinės lentynos su durelėmis iš LMDP.
4.4. Garantija - ne mažiau 2 metai.
5. Biuro spinta, pagaminta iš klijuotos medienos plokščių – 1 vnt:
5.1. Aukštis 190±0,5 cm., plotis 80±0,5 cm, gylis 40±0,5 cm.
5.2. Spalva – šviesi
5.3. Garantija - ne mažiau 2 metai.
6. Metalinė saugojimo spinta –1 vnt:
6.1. Aukštis 210 ± 5cm, plotis 200 cm ± 10 cm, gylis 30±0,5 cm.
6.2. Mobili dvipusė,
6.3. Gaminio spalva pilka,
6.4. ne mažiau 6 ir nedaugiau 7 lentynų, atstumas tarp lentynų ne mažiau 350 mm, ne daugiau 355 mm;
6.5. Su vidinių spynučių užraktu.
6.6. Garantija - ne mažiau 2 metai.

I.3. Sutartis sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
I.4. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.5. Prekės pateikiamos per 2 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas teikiamas raštu ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki sutarties pabaigos.

I.6. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Biuro baldai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: VĮ „Mūsų amatai, įm.k. 303316138, Rasų g. 8, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2711,61 Eur su PVM;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-11-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Mobilus elektrinis keltuvas ir Mobilus vikšrinis laiptų kopiklis neįgaliesiems".
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 33196200-2 Įrenginiai neįgaliesiems (331).
Pirkimo objektas skaidomas į 2 atskiras pirkimo objekto dalis kiekvienai iš jų bus sudaroma atskira prekių viešojo pirkimo pardavimo sutartis.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
I pirkimo objekto dalis – Mobilus elektrinis keltuvas neįgaliajam (toliau – prekės).
I.2.1. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-29 įsakymu Nr.AĮ-301 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo", sudaryta Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija 2016 metais nusprendė tenkinti būsto pritaikymo poreikį asmeniui, gyv. Tauragnų g. 7-2, Utenoje.
I.2.2.Mobilaus keltuvo techniniai duomenys:
1) Svoris – ne mažiau 40 kg ir ne daugiau 45 kg;
2) Važiuoklės ilgis – ne mažiau 1300 mm ir ne daugiau 1350 mm;
3) Važiuoklės išplatinimas-susiaurinimas mechaninis – ne mažiau 55 mm ir ne daugiau 60 mm/ne mažiau 1190 mm ir ne daugiau1200 mm;
4) Ratukų skersmuo – ne mažiau 105 mm ir ne daugiau 108 mm;
5) Maksimali apkrova – ne mažiau 145 kg ir ne daugiau 155 kg;
6) Kėlimo aukštis – ne mažiau 465 mm ir ne daugiau 470 mm/ne mažiau 1790 mm ir ne daugiau 1800 mm;
7) Avarinis nuleidimas – elektrinis ir mechaninis;
8) Su pilnai įkrauta baterija turi atlikti ne mažiau 40 pakėlimo/nuleidimo ciklų;
9) Kėlimas/leidimas elektrinis, valdomas pulteliu;
10) Keltuvas veikia nuo įkraunamos baterijos;
11) Kėlimo komplekte turi būti kėlimo diržas;
12) Gaminys turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Europos Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.
I.2.3. Mobiliam elektriniam keltuvui taikomas garantinio aptarnavimo laikas – ne mažiau 24 mėn.
I.2.4. Tiekėjas įsipareigoja parduoti mobilų elektrinį keltuvą neįgaliajam bei jį pristatyti Pirkėjui, Sutartyje nurodytu adresu, pagal Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus pagal pridedamą Techninę specifikaciją (pirkimo dokumentų 1 priedas), kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už įsigytas Prekes, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
II pirkimo objekto dalis – Mobilus vikšrinis laiptų kopiklis (toliau – prekės).
II.2.1. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-29 įsakymu Nr.AĮ-301 „Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir šios komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo", sudaryta Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija 2016 metais nusprendė tenkinti būsto pritaikymo poreikį asmeniui, gyv. Vaižganto g. 6-80, Utenoje.
II.2.2. Mobilaus vikšrinio laiptų kopiklio (skirto neįgalaus asmens su vežimėliu transportavimui aukštyn ir žemyn laiptais su lydinčio asmens pagalba) techniniai duomenys:
1) Važiuoklė pagaminta iš lengvo lydinio su plastikinėmis apsaugomis
2) Bendras kopiklio svoris ne daugiau 58 kg
3) Maksimali keliamoji galia (įskaitant vežimėlį) – ne mažesnė nei 130 kg
4) Važiuoklės tipas – guminiai vikšrai
5) Šalia rankenų įtaisytas laiptų kampo leistinos ribos nustatymo indikatorius
6) Greitis – ne mažiau 5m/min. ir ne daugiau 10 m/ min.
7) Akumuliatoriaus įkrovimo įtampa – 220 V
8) Pavara – sliekinis reduktorius sujungtas su 24 V – 500 w elektros varikliu
9) Gaminys turi būti lengvai valdomas, manevringas, lengvai surenkamas, tinkamas transportuoti lengvojo automobilio bagažinėje.
10) Gaminys turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Europos Tarybos Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus
II.2.3. Mobiliam vikšriniam laiptų kopikliui taikomas garantinio aptarnavimo laikas – ne mažiau 24 mėn.
II.2.4. Tiekėjas įsipareigoja parduoti mobilų vikšrinį laiptų kopiklį bei jį pristatyti Pirkėjui, Sutartyje nurodytu adresu, pagal Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus pagal pridedamą Techninę specifikaciją (pirkimo dokumentų 1 priedas), kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už įsigytas Prekes, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
I.3. Sutartys sudaromos 2 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jų įsigaliojimo.
I.4. Šios Sutartys įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos.
I.5. Prekės pateikiamos per 1 mėnesį nuo Sutarčių įsigaliojimo dienos. Dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies bus sudaroma atskira Sutartis.

I.6. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: 1. Mobilus elektrinis keltuvas neįgaliajam.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „ROL-automatikas", įm.k. 300074402, Žemaičių g. 31-320, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 804,30 Eur su PVM;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: 2. Mobilus vikšrinis laiptų kopiklis.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „ROL-automatikas", įm.k. 300074402, Žemaičių g. 31-320, Kaunas.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2467,50 Eur su PVM;
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2016-11-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Žvyras su pristatymu ir paskleidimu".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 14212120-7 Žvyras (142).
Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) atskiras pirkimo objekto dalis:
1 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Leliūnų seniūnijoje";
2 pirkimo objekto dalis –„Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Užpalių seniūnijoje";
3 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Vyžuonų seniūnijoje"
1 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Leliūnų seniūnijoje":
Prekės pristatymo vieta – Leliūnų seniūnijos ribose iki 35 km nuo Leliūnų miestelio ženklo.
Planuojami kiekiai – ne mažiau 500 m3 ir ne daugiau 2000 m3.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
2 pirkimo objekto dalis –„Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Užpalių seniūnijoje":
Prekės pristatymo vieta – Užpalių seniūnijos ribose iki 25 km nuo Užpalių miestelio ženklo.
Planuojami kiekiai – ne mažiau 500 m3 ir ne daugiau 2000 m3.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
3 pirkimo objekto dalis – „Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Vyžuonų seniūnijoje":
Prekės pristatymo vieta – Vyžuonų seniūnijos ribose iki 35 km nuo Vyžuonų miestelio ženklo.
Planuojami kiekiai – ne mažiau 500 m3 ir ne daugiau 2000 m3.
Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo.
Sutartys įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Prekės pradedamos tiekti ir tiekiamos 35 mėnesius nuo Sutarčių įsigaliojimo dienos.
Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira sutartis. Tiekėjas gali pateikti pateikti pasiūlymą vienai, dviem, trims arba visoms pirkimo objekto dalims.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: 1. Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Leliūnų seniūnijoje.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: AB „Utenos melioracija", įm.k. 183605665, Užpalių g. 86, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 10000,00 Eur su PVM;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: 1. Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Užpalių seniūnijoje.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: AB „Utenos melioracija", įm.k. 183605665, Užpalių g. 86, Utena.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 9000,00 Eur su PVM;
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
IV.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: 1. Žvyras su pristatymu ir paskleidimu Vyžuonų seniūnijoje.
IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: AB „Utenos melioracija", įm.k. 183605665, Užpalių g. 86, Utena.
IV.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 15000,00 Eur su PVM;
IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2016-11-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Šluostės, valymo priemonės, BVPŽ kodas - 39224000-8 Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai (392).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 69 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Kempinėlės valymui, ne mažiau 10 vnt. pakuotėje, 1 pakuotė;
• Oro gaiviklis citrinų kvapo, 3 vnt.;
• Oro gaiviklis pušų kvapo, 3 vnt.;
• Oro gaiviklis vandenyno kvapo, 1 vnt.;
• Oro gaiviklis uogų kvapo, 1 vnt.;
• Valymo pienelis su balikliu, ne mažiau 250 ml talpos, 4 vnt.;
• Universalus valymo pienelis, ne mažiau 2000 ml talpos, 1 vnt.;
• Tualetų valymo valiklis pušų kvapo, ne mažiau 500 ml talpos, 1 vnt;
• Tualetų valymo valiklis gėlių kvapo, ne mažiau 500 ml talpos, 1 vnt;
• Indų ploviklis citrinų kvapo, ne mažiau 5 l talpos, 1 vnt;
• Langų valiklis su alkoholiu, ne mažiau 500 ml, 1 vnt.;
• Audinių baliklis ir valymo priemonė, ne mažiau 1 l, 4 vnt;
• Oro gaiviklis vanilės kvapo, ne mažiau 50 ml, 1 vnt.;
• Unitazų valiklis vandenyno kvapo, ne mažiau 1 l, 3 vnt.;
• Kibiras, ne mažiau 3 l talpos, 1 vnt.;
• Kibiras, ne mažiau 1 l talpos, 1 vnt.;
• Valymo šluota, šluotos laikiklio ilgis ne mažiau 40 cm, ne daugiau 41 cm, koto ilgis ne mažiau 90 cm, ne daugiau 140 cm, 1 vnt.;
• Indų ploviklis pūšų kvapo, ne mažiau 500 ml talpos, ne daugiau 1 l talpos, 1 vnt.;
• Langų valymo skystis, ne mžaiu 1 l talpos, 2 vnt.;
• Šiukšlių maišai, juodos spalvos, ne mažiau 60 l talpos, 6 vnt.;
• Šiukšlių maišai, juodos spalvos, ne mažiau 30 l talpos, 12 vnt.;
• Kalkių nuosėdų ir rūdžių valiklis, ne mažiau 450 ml, 3 vnt.;
• Tualetų muiliukai levandų kvapo, 1 vnt.;
• Tualetų muiliukai pušų kvapo, 1 vnt.;
• Stalo šluostės iš mikropluošto, 14 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 69 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Šluostės, valymo priemonės, BVPŽ kodas - 39224000-8 Šluotos, šepečiai ir kiti įvairių rūšių gaminiai (392).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 128,20 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apšvietimo tinklo avarinis remontas J. Basanavičiaus g., Utenoje.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Perkamas apšvietimo tinklo avarinis remontas J. Basanavičiaus g., Utenoje. Atliekami darbai:
I.2.1. Iškasti apie 58 m ± 2 m tranšėjų kabeliui.
I.2.2. Paruošti apie 58 m ± 2 m pagrindų.
I.2.3. Pakloti apie 58 m ± 2 m polietileninių ø100 mm skersmens vamzdžių.
I.2.4. Pakloti apie 58 m ± 2 m signalinės juostos.
I.2.5. Įtraukti apie 116 m ± 2 m kabelių gofro vamzdžiais.
I.2.6. Išmatuoti kabelių izoliacijos varžą.
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apšvietimo tinklo avarinis remontas J. Basanavičiaus g., Utenoje.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „Utenos melioracija", įmonės kodas: 183605665, adresas: Užpalių g. 86, LT-28197, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 630,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Leliūnų pagrindinės mokyklos pastato šildymo sistemos tvarkymo avariniai darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Perkami Leliūnų pagrindinės mokyklos pastato šildymo sistemos tvarkymo avariniai darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Šildymo sistemos vamzdynų pneumatinis praputimas 925 m.
I.2.2. Radiatorių kamščių išsukimas – 204 vnt.
I.2.3. Vandens pašalinimas iš vidaus vandentiekio tinklų – 1 vnt.
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Leliūnų pagrindinės mokyklos pastato šildymo sistemos tvarkymo avariniai darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, 08221, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 682,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Vaižganto g. 58-13, Utenoje, langų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui - 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas. Perkami darbai socialinio būsto Vaižganto g. 58-13, Utenoje, langų keitimas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Naujų langų montavimas 8,1 m² ± 0,3 m². Montuojant langus sandūros su sienomis privalo būti hermetizuotos 19,3 m ± 0,7 m.
I.2.1.2. Palangių montavimas 5,4 m ± 0,5 m. Montuojant palanges taip pat pakeičiamos palangių nuolajos ir atskirų karnizų dangos 5,4 m ± 0,5 m.
I.2.1.3. Angokraščių tinkavimas 6,0 m² ± 0,3 m², vidinių sienų išoriniai kampai ir angokraščiai privalo būti papildomai sutvirtinami armuojančiais kampuočiais 14 m ± 0,7 m.
I.2.1.4. Sienų vidinių paviršių gruntavimas 6,0 m² ± 0,5 m², glaistymas 6,0 m² ± 0,5 m², paruošimas dažymui 6,0 m² ± 0,5 m², dažymas 6,0 m² ± 0,5 m².
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Senų langų demontavimas 8,1 m² ± 0,3 m².
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Vaižganto g. 58-13, Utenoje, langų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, LT-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2 599,08 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras dėl profesinės kompetencijos tobulinimo, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Kaip organizuoti gyvenimą ir darbuotojo kasdienę veiklą taip, kad galėtum išvengti pavojingų situacijų arba kuo rečiau pakliūtum į jas, o pakliuvus – galėtum efektyviai apsiginti neperžiangiant teisės aktų reikalavimų ir moralės ribų.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – ne mažiau 10, ne daugiau 50.
2.Mokymų trukmė – 24 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras dėl profesinės kompetencijos tobulinimo, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Klubas „Gintis", įmonės kodas: 302487944, adresas: L.Asanavičiūtės 4-267, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 999,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus;
2. bei paslaugų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-10

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Dalia Slapšienė, tel. 8 389 48 699, faks. 8 389 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 177725
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rastų iškastų, supakuotų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų išvežimo iš sandėliavimo vietos ir perdavimo atliekų tvarkytojui utilizuoti paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos paslaugos –Pavojingų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų (toliau – pavojingos medžiagos) (14 vnt. sunumeruotų ir saugiai supakuotų didmaišių (9360 ± 100 kg)) išvežimas iš sandėliavimo vietos (Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos sen., Utenos r.) ir perdavimas atliekų tvarkytojui utilizuoti
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1.Rastų iškastų, supakuotų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų išvežimo iš sandėliavimo vietos ir perdavimo atliekų tvarkytojui utilizuoti paslaugos
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „AV investicija"
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 2808,00 Eur su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: 50 proc. nuo pasiūlymo kainos (Pavojingų atliekų šalinimas - UAB "Toksika")
IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2016-09-29

_________

2016-11-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Mokymai – seminaras „Naujasis darbo kodeksas – svarbiausios naujovės ir jų taikymas", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Naujojo Darbo kodekso įsigaliojimas ir taikymas jau esantiems darbo santykiams;
• Nauji darbo santykių principai, privalomų darbo tarybų vaidmuo ir kt.;
• Darbo sutarčių sudarymas ir naujos darbo sutarčių rūšys: projektinio darbo, darbo keliems darbdaviams, pameistrystės ir kt. sutartys;
• Darbo sutarties vykdymas ir keitimas;
• Darbo sutarties nutraukimas, nauji nutraukimo pagrindai ir atskirų darbuotojų garantijos;
• Darbo ir poilsio laiko reguliavimas ir apskaita;
• Drausminės ir meterialinės atsakomybės reguliavimo naujovės;
• Darbo ginčų reguliavimo pokyčiai;
• Kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių reguliavimo pokyčiai.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 2.
2.Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras „Naujasis darbo kodeksas – svarbiausios naujovės ir jų taikymas", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekonomikos mokymo centras", įmonės kodas: 120454883, adresas: Kalvų g. 28, Riešės km., Vilniaus raj.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 144,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Saugomų gamtos paveldo objektų tvarkymo darbai. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45262640-9 – „Aplinkos gerinimo darbai" (A5.26) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Grunto kasimas – užpylimas – ne mažiau kaip 51 tiesinis metras ir ne daugiau kaip 54 tiesiniai metrai, 110 mm skersmens vamzdžių montavimas – ne mažiau kaip 51 tiesinis metras, ne daugiau kaip 54 tiesiniai metrai, plastikinių drenažo vamzdžių įrengimas – 2 vnt.. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Saugomų gamtos paveldo objektų tvarkymo darbai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Šilinė", adresas: Molėtų g. 64, Utena, Lietuva.
II.2. Numatoma bendra sutarties vertė: 1200,00 EUR su PVM.
II.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Informaciniai ženklai draudžiantys vesti gyvūnus. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 34928470-3 – „Ženklai" (349).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Informaciniai ženklai „Draudžiama vedžioti stadione" (ne mažiau kaip 1 vnt., ne daugiau kaip 2 vnt.), „Draudžiama vestis į paplūdimį (maudymosi sezono metu)" (ne mažiau kaip 2 vnt., ne daugiau kaip 3 vnt.), „Draudžiama vedžioti" (ne mažiau kaip 1 vnt., ne daugiau kaip 2 vnt.).
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Informaciniai ženklai draudžiantys vesti gyvūnus.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kasandros grupė", įmonės kodas: 124815224, adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 459,80
II.4. EUR su PVM.
II.5. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-11-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Mokymai – praktinis seminaras dėl melioracijos projektų ir darbų kokybės klausimais, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Žemių sausinimas: nauji inžineriniai sprendimai žemės ūkio poreikių ir aplinkosaugos suderinamumo link;
• Esamų melioracijos sistemų tobulinimo finansavimas – melioracijos fondas;
• Melioracijos sistemų ir griovių rekonstravimo techninių darbo projektų perengimo kokybės įvertinimo metodika;
• Melioracijos statybos darbai ir jų kokybės įvertinimo metodika;
• Inovacijos hidrotechninėje statyboje;
• Melioracijos projektų statybos darbų techninė priežiūra ir jos atlikimo kokybės įvertinimo metodika;
• Melioruotų žemių ir melioracijos statinių bei įrenginių apskaita geografinėje informacinėje erdvėje;
• Neaustinės filtracinės medžiagos ir jų naudojimas melioracinėje ir hidrotechninėje statyboje.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 2.
2.Mokymų trukmė – 8 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – praktinis seminaras dėl melioracijos projektų ir darbų kokybės klausimais, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė:Įmonių asociacija „Melioracijos ir hidrotechnikos projektai", įmonės kodas: 124266989, adresas: Viršuliškių g. 10-21, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 138,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Aušros g. 62-611, Utenoje, langų keitimo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas. Perkami darbai, socialinio būsto Aušros g. 62-611, Utenoje, langų keitimas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Naujų langų montavimas 6,2 m² ± 0,3 m². Montuojant langus sandūros su sienomis privalo būti hermetizuotos 18,1 m ± 0,7 m.
I.2.1.1.2. Palangių montavimas 3,4 m ± 0,5 m. Montuojant palanges taip pat pakeičiamos palangių nuolajos ir atskirų karnizų dangos 3,4 m ± 0,5 m.
I.2.1.1.3. Angokraščių tinkavimas 5,5 m² ± 0,3 m², vidinių sienų išoriniai kampai ir angokraščiai privalo būti papildomai sutvirtinami armuojančiais kampuočiais 18 m ± 0,7 m.
I.2.1.1.4. Sienų vidinių paviršių gruntavimas 5,5 m² ± 0,5 m², glaistymas 5,5 m² ± 0,5 m², paruošimas dažymui 5,5 m² ± 0,5 m², dažymas 5,5 m² ± 0,5 m².
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Senų langų demontavimas 6,2 m² ± 0,3 m².
Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 1 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Aušros g. 62-611, Utenoje, langų keitimo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, LT-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2 123,55 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos „Žemdirbių šventė 2016".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos. Perkamos maitinimo paslaugos. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Valgiaraštis:
I.2.1.1. 7 (septyni) skirtingų rūšių šaltieji patiekalai (žuvies, kiaulienos, paukštienos), daržovių, salotų kurių bendras pagamintų patiekalų svoris vienam asmeniui būtų ne mažiau nei 500 g.
I.2.1.2. 2 (dviejų) skirtingų rūšių karštieji (paukštienos, kiaulienos) patiekalai. Bendras pagaminto karšto patiekalo svoris su garnyru turi būti ne mažesnis nei 350 g. vienam asmeniui, iš kurių 150 g. sudarytų paukštiena, kiauliena ir 200 g. garnyras.
I.2.1.3. Desertas, kurio bendras svoris vienam asmeniui turi būti 100 g.
I.2.1.4. Kava ir arbata (150 ml vienam asmeniui, kava ruošiama individualiai kiekvienam svečiui pagal pageidavimą) stalo vanduo su citrina (350 ml. vienam asmeniui.
I.2.1.5. Vieno kąsnio sumuštiniai (vienam asmeniui 4 vnt.)
I.2.1.6. Vaisiai (svoris vienam asmeniui 100 g)
I.2.2. Dalyvių skaičius – 205 žmonės.
I.2.3. Maitinimo paslaugas suteikti Utenos daugiafunkciniame sporto centre 2016 m. lapkričio 4 d. 19 val.
I.2.4. Reikalavimai vakarienės salei: talpinti ne mažiau 205 žmonių vienoje erdvėje. Paslaugos teikėjas turi turėti savo apvalių stalų 18 vnt. (prie stalo 12 žmonių) stalų atvežimas savo transportu, jų pastatymas ir nuvežimas, 205 vnt. kėdžių, staltiesės indai.
I.2.5. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos „Žemdirbių šventė 2016".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utra", įmonės kodas: 302515984, adresas: Palangos g. 51a, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 3 000,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus bei paslaugų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-11-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: LR ir tautinės vėliavos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –35821000-5 „Vėliavos" (358).
Pirkimo objektą sudaro:
Numatoma pirkti vėliavos- 5 vnt;
1. Lietuvos Respublikos vėliava 3 vnt.,
- Išmatavimai: 100*170 cm;
- Tipas -vientisa, spausta šilkografijos būdu, apsiūta.
2. Tautinė vėliava 2 vnt;
- Išmatavimai: 100*170 cm;
- Tvirtinamas su kišene ir raišteliais;
- Tipas – vientisa; spausta šilkografijos būdu, apsiūta.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: LR ir tautinės vėliavos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Officeday" kodas: 124931353, adresas: J. Basanavičiaus g. 58, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 94,60 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras seniūnams ir seniūnijų darbuotojams, kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis skaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Bendruomenės inicijuota vietos plėtra: unikali galimybė įgyvendinti socialines inovacijas ir užtikrinti vietos plėtros gyvybingumą;
• Novatoriškų sprendimų priėmimas ir vietos ūkio vystymas;
• Socialinio verslo plėtros galimybės plėtojant paslaugų sferą ir kuriant solidarią bendruomenę;
• Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą;
• Lyderystė;
• Pozityvus mąstymas ir įtaigus bendravimas su auditorija.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugų suteikimo terminas – 2016-11-08-2016-11-10 dienomis.
Sutartis sudaroma žodžiu.
1 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos – 1 darbuotojas.
2 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnijos – 1 darbuotojas.
3 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnijos – 1 darbuotojas.
4 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnijos – 1 darbuotojas.
5 pirkimo objekto dalis:
Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos – 1 darbuotojas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1 pirkimo objekto dalis: Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos – 1 darbuotojas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 160,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 2 pirkimo objekto dalis: Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnijos – 1 darbuotojas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 160,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 3 pirkimo objekto dalis: Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnijos – 1 darbuotojas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 160,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 4 pirkimo objekto dalis: Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnijos – 1 darbuotojas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 160,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 5 pirkimo objekto dalis: Mokymai seniūnams ir seniūnijų darbuotojams Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos – 1 darbuotojas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava", įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 160,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-11-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Medienos granulės.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui – 03413000-8 „Kurui skirta mediena" (034).
Pirkimo objektą sudaro:
- Kiekis – ne mažiau 15 tonų;
- Supakuota maišeliuose ne daugiau kaip po 25 kg;
- Granulių drėgnumas ne daugiau 8%;
- Pagaminta iš mišrių medžio pjuvenų (spygliuočių ir lapuočių), ekologiškos.
Medienos granulės su pristatymu į vietą, adresu Žirgų g. 13, Kaniūkų k., Užpalių sen., Utenos raj.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma raštu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Medienos granulės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekologinis biokuras" kodas: 302549246 adresas: Vilkatupio g. 33, Vaivadų k., Panevėžio r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2359,50 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.2016-11-02

 

2016-11-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Teisinės konsultacijos maitinimo paslaugų Utenos miesto mokyklose koncesijos suteikimo tikslingumui įvertinti ".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B21 – „Teisinės paslaugos", kodui –79421200-3 „Teisinės paslaugos" (B21).
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Sutarties objektą sudaro paslaugos – Advokato besispecializuojančio koncesijos suteikimo srityje konsultacijos įskaitant, bet neapsiribojant - Maitinimo paslaugų Utenos miesto mokyklose koncesijos suteikimo tikslingumo parengimas įvertinant galimą naudą visuomenės poreikiams, teisinės konsultacijos koncesijos suteikimo procedūrų vykdymo metu.
Perkamų paslaugų apimtis – ne mažiau 30 ir ne daugiau 40 val.
Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai dvejus metus nuo sutarties pasirašymo.
Paslaugos turi būti suteiktos laiku ir tinkamai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.
Paslaugų teikėjas užtikrina iš Užsakovo sutarties vykdymo metu gautos ir su sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.
Sutartis sudaroma 24 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos.
Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos 23 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
II.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, raštu.
II.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. 1 p. bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. AĮ-962 (aktualios redakcijos) patvirtintų Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų pirkimų taisyklių 92.5, 120.1, 120.2.4.2, 142 punkto nuostatomis.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US):
III.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: Advokatas Rimondas Kuzminas, Kubiliaus 16, Vilnius, Lietuva.
III.2. Numatoma bendra sutarties vertė: 4000,00 (keturi tūkstančiai eurų, 00 ct) Eur;
III.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

2016-11-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Laikrodžiai reprezentacijai, kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 10 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Išorės medžiaga - aliuminis, rodyklė iš aliuminio;
• Korpuso spalva – juoda;
• Matmenys: skersmuo 25 cm;
• Mechaninis, veikia naudojant AA tipo baterijas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 10 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Laikrodžiai reprezentacijai, kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 155,80 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras „Naujasis darbo kodeksas praktikams", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Kokie yra svarbiausi pakeitimai naujajame DK? Nuo šiol darbuotojas nėra traktuojama kaip „silpnoji pusė";
• Naujai atsiradę „Tuščios „ sutartys ir jų taikymas praktikoje;
• Kokie pakeitimai laukia darbo užmokesčio mokėjimo srityje?
• Svarbiausios darbo ir poilsio laiko naujovės – trumpesnės atostogos ir kt. problematika;
• Kas keisis darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir keitimo tvarkoje ir aptartinose sąlygose;
• Kokios naujovės darbuotojų drausminės atsakomybės srityje?
• Kokios naujienos darbo tarybų, profesinių sąjungų ir darbuotojų atstovų srityje?
• Kitos su naujuoju DK susijusios temos...
Pirkimo objekto apimtys:
1.Žmonių kiekis – 1.
2. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-11-08.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras „Naujasis darbo kodeksas praktikams", kodui – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Confinn", įmonės kodas: 302862159, adresas: E. Ožeškienės g. 18A, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 117,37 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 23 Tyrimo ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas, kodas - 79714000-2 Stebėjimo paslaugos. Perkama paslauga kuri apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus ne ilgiau kaip per 48 valandas.
Vaizdo stebėjimo sistema (12 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga yra AB TEO LT nuosavybė.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Paslaugos teikiamos nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: TEO LT, AB, įmonės kodas: 121215434 adresas: Lvovo g. 25, LT-03501, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 115,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

 

2016-10-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo subjektuose".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 24 – Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. Perkamas seminaras „Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo subjektuose", programa:
I.2.1. Prašymų, pranešimų, skundų rūšys, jų identifikavimas ir atskyrimas;
I.2.2. Atsisakymas nagrinėti prašymą, pranešimą ar skundą, jų administravimas pagal turimą kompetenciją;
I.2.3. Prašymų, pranešimų ir skundų priėmimas, jų nagrinėjimo veiksmai ir terminai;
I.2.4. Sprendimų dėl prašymo, pranešimo ar skundo priėmimas, sprendimų turinio reikalavimai ir apskundimo tvarka;
Paslaugų teikimo terminas 2016-11-17
Dalyvių skaičius - 1.
Vieta – Vilnius.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo subjektuose".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Vilniaus universitetas, kodas: 211950810, adresas: Universiteto g. 3, Vilniaus, LT-01513.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 90,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-10-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rėminimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B27 – Kitos paslaugos, kodui – 98390000-3 Kitos paslaugos. Perkamos rėminimo paslaugos.
Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Gobeleno įrėminimas:
I.2.1.1. Rėmelis aukso spalvos;
I.2.1.2. Dydis 38x50 cm;
I.2.1.3. Įrėminti 3 vnt.
I.2.2. Gobeleno įrėminimas:
I.2.2.1. Rėmelis aukso spalvos;
I.2.2.2. Dydis 37x49 cm;
I.2.2.3. Įrėminti 3 vnt.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Paslaugas suteikti iki 2016 m. lapkričio 2 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Rėminimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Audronė Petruškevičienė pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. (21.12)-21.1-3221 (2010-08-26), kodas 47306230459, adresas: Maironio g. 4, LT-28241, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 99,46 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

.

2016-10-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Šaligatvių remontas Vyturių kvartalo prieigose".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45213316-1 „Pėsčiųjų takų įrengimo darbai" (45.21).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Sutarties objektą sudaro - Šaligatvių remontas Vyturių kvartalo prieigose.
Statybos vieta (adresas) – Teritorija tarp Vaižganto g. ir Vyturių kvartalo, Utena.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
I.3. Sutarties objektą sudaro:
Pagrindiniai darbai:
Pėsčiųjų takų remontas atstatant trinkelių dangą 318 m2 ± 3 m2 bei aprėminant betoniniais bordiūrais 504 m ± 2 m.
Šlaitų sutvirtinimas ir teritorijos sutvarkymas paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolę - 1100 m2 ± 1105 m2.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelktas subrangovas:
Pėsčiųjų takų remontas atstatant asfaltbetonio dangą 88 m2 ± 1 m2.
Paviršinio vandens nuo stovėjimo aikštelės nuvedimo sistemos įrengimas paklojant 250 mm skersmens 23 m ± 0,5 m ilgio plastmasinį vamzdį, sumontuojant 2 (du) apvalius gelžbetoninius 1 m ± 0,02 m skersmens šulinius bei pastatant komunikacijas ženklinantį metalinį stulpelį.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Aukštaitijos traktas"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės km., Utenos raj.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 26.500,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-10-25

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Pačkėnų kultūros centro pastato stogo remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45261910-6 „Stogų remontas" (45.26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Sutarties objektą sudaro - Pačkėnų kultūros centro pastato stogo remontas .
Statybos vieta (adresas) – Pačkėnų km. utenos raj.
Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
I.3. Sutarties objektą sudaro:
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Šiukšlių, kerpių nuvalymas nuo ruloninės stogo dangos - 490 ± 5 m2.
Plokščio stogo ventiliacinių kaminėlių įrengimas – 9 vnt.
Pūslių remontas ruloninėje stogo dangoje – 32 ± 2 m2.
Stogo nuolydžio formavimas – 17 ± 2 m2.
Papildomo sluoksnio prilydomos ruloninės bituminės stogo dangos įrengimas – 49 ± 2 m2.
Vieno sluoksnio prilydomos ruloninės bituminės stogo dangos įrengimas – 490 ± 5 m2.
Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
Prieglaudų apskardinimas – 116 ± 2 m.
Parapetų esamų skardų nuėmimas, pataisymas ir uždėjimas – 100 ± 1 m.
I.4. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
I.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 4 (keturių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos .
I.6. Rangovas Darbus pradeda po Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į Sutarties 5.17 punkto nuostatas. Rangovas Darbus atlieka ir baigia per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.7. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Ligaja"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183697076, Žvalgų g. 8, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 18.400,00 Eur.

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-10-24

Darbų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Auksė Kuzmienė, tel. (8 389) 63 897, mob. tel. 8 614 10 951, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: Nr. 177728
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: "Ateities gatvės Utenos mieste rekonstravimo darbai"
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pagal techninį projektą parengti darbo projektą.Atlikti statybos darbus:
Gatvės ilgis 444 m., plotis 2.75 m;
Apšvietimo tinklų bendras ilgis 545 m.;
Lietaus nuotekų tinklų ilgis 543 m.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. "Ateities gatvės Utenos mieste rekonstravimo darbai"
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB "Utenos melioracija"
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 297399,85
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei maziausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: UAB "Kelprojektas" - 7%

2016-10-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Krašuonos progimnazijos pastato vandentiekio magistralinių tinklų remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45231300-8 Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai. Darbai atliekami Krašuonos progimnazijos pastato rūsyje, vandentiekio tinkluose:
I.2.1. 100 mm skersmens vandentiekio vamzdynų ir jų izoliacijos išardymas – 15 m;
I.2.2. Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš cinkuotų plieninių D 114 mm vamzdžių – 12 m;
I.2.3. Vamzdynų D 114 mm izoliavimas pusto polipropileno kevalais – 12 m;
I.2.4. Vamzdynų, kurių D 32-57 mm, izoliavimas akmens vatos folija dengtais kevalais - 6 m;
I.2.5. Virinamų cinkuotų perėjimų 100x40 mm montavimas – 10 vnt.
I.2.6. Darbus atlikti iki 2016 m. lapkričio 21 d.
I.2.7. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Krašuonos progimnazijos pastato vandentiekio magistralinių tinklų remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, 08221, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 573,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-10-24

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilaus telefono baterijos keitimas, kodui – 50330000-7 Telefonų remontas (A 1).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Mobilaus telefono baterijos keitimo paslaugos.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugų kiekis - 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mobilaus telefono baterijos keitimas, kodui – 50330000-7 Telefonų remontas (A 1).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pikselis", įmonės kodas: 122284369, adresas: Raitininkų g. 2, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 20,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vyturių progimnazijos vandentiekio tinklų remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45232151-5 Centrinio vandentiekio atnaujinimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Elektrinio vandens šildytuvo, kurio talpa 100 l, keitimas ir prijungimas prie esamų vandentiekio tinklų – 1 vnt.
I.2.2. Skirtuminės srovės apsaugos vandens šildytuvo elektros maitinimo linijoje montavimas – 1vnt.
I.2.3. Vandentiekio plastikinių vamzdžių DN15 mm montavimas – 7 m.
I.2.4. Plastikinių kanalų 100x60 mm montavimas – 2 m.
I.2.5. Plastikinių vamzdžių presuojamos jungtys – 1 kompl.
I.2.6. Darbus atlikti iki 2016 m. lapkričio 4 d.
I.2.7. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vyturių progimnazijos vandentiekio tinklų remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, 08221, Vilnius
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 185,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Japonijos vėliava, BVPŽ kodas - 35821000-5 Vėliavos (358).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Japonijos vėliava, matmenys 1,7 x 1 m dydžio;
• Transportavimo išlaidas apmoka Perkančioji organizacija.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis - 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Preke pristato Perkančiajai organizacijai, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Japonijos vėliava, BVPŽ kodas - 35821000-5 Vėliavos (358).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Rodiklio" reklamos agentūra, įmonės kodas: 304146361, adresas: Simno g. 35 a, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 45,98 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų geriamo vandens sistemos avarinio remonto darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45332200-5 Vandentiekio įrengimo darbai. Perkami Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų geriamo vandens sistemos avarinio remonto darbai:
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1 Įrengti vandentiekio šulinyje sklendę; iš vandentiekio šulinio iki vandentiekio mazgo nutiesti iš plastikinio daugiasluoksnio, arba lygiaverčio vamzdžio vandentiekio vamzdyną, ne mažiau 25 m, ne daugiau 28 m, vamzdis turi būti apdengtas kevaline izoliacija; įrengti vandens apskaitą; įrengti du ventilius – vieną prieš apskaitos prietaisą, kitą po apskaitos prietaiso; prijungti įvadinį vamzdyną prie pastato vandentiekio inžinerinių tinklų.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
I.2.2.1 Demontuoti vandentiekio vamzdyną iš plieninių vamzdžių, ne mažiau 25 m, ne daugiau 28 m;
I.2.2.2 Atlikti naujos vandentiekio sistemos hidraulinius išbandymus;
I.2.2.3. Išvežti statybines šiukšles, ne mažiau 0,1 t, ne daugiau 05 t.
Rangovas Darbus pradeda ir baigia po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų geriamo vandens sistemos avarinio remonto darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, LT-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 3 993,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-10-21

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras administracinių nusižengimų kodekso taikymas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Administracinių nusižengimų kodeksas: teisinio reguliavimo naujovės, diskusiniai klausimai ir sprendimai.
• Administracinių nusižengimų bylų teisenos naujovės ir teismų praktika dėl administracinio proceso vedimo teisėtumo.
• Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės: santykis, skyrimo ypatumai ir vykdymo aktualijos.
• Institucijos kompetencija bylose dėl administracinių nusižengimų.
• Administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės ir jų taikymo ypatumai pagal naująjį ANK.
Pirkimo objekto apimtys:
Pirkimo objekto apimtys:
1.Dalyvių skaičius – 5.
2.Mokymų trukmė – 3 ak. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras administracinių nusižengimų kodekso taikymas, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Corporate Securitus", įmonės kodas: 302720900, adresas: Konstitucijos pr. 15-36, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 75,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Utenos ligoninės pagrindinio pastato Aukštakalnio g. 3 rekonstravimo papildomi (nenumatyti) darbai".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45453000-7 „Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai".
Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas
Sutarties objektą sudaro - Utenos ligoninės pagrindinio pastato Aukštakalnio g. 3 rekonstravimo papildomi (nenumatyti) darbai. Statybos darbų tikslas: atlikti papildomus (nenumatytus) vandentiekio, nuotekynės, vėdinimo, šilumos tiekimo oro pašildytojams, oro rekuperavimo vamzdynų, vidaus elektros, vidaus elektros ryšių, apsauginės signalizacijos sistemų įrengimo darbus bei sumontuoti reikiamą įrangą be kurių negali būti užbaigti ligoninės rekonstravimo darbai ir patalpos perduotos eksploatacijai.
Pagrindiniai darbai: Vėdinimo, oro rekuperavimo vamzdynų įrengimo darbai bei reikiamos įrangos sumontavimas.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelkiami subrangovai: Vandentiekio, nuotekynės, šilumos tiekimo oro pašildytojams, vidaus elektros, vidaus elektros ryšių, apsauginės signalizacijos įrengimo darbai bei reikiamos įrangos sumontavimas.
Visi numatomi statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniai reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, higienos normomis ir taisyklėmis ir kitais statybas reglamentuojančiais dokumentais bei atitikti pateiktuose techniniuose darbo projektuose nurodytas technines charakteristikas ir specifikacijas
Rangovas Užsakovui pateikia veiklų sąrašą ir lokalines sąmatas. Sąmatos bus skirtos veiklos statybos darbų progreso vertinimui.
Rangovas atliktus darbus aktuojasi pagal formą Nr.3 (forma pridedama). Aktuojamų darbų vertė turi būti nemažesnė kaip 2% veiklos vertės
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 8 (aštuonių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į Sutarties 5.17. punkto nuostatas. Rangovas Darbus atlieka ir baigia per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Utenos ligoninės pagrindinio pastato Aukštakalnio g. 3 rekonstravimo papildomi (nenumatyti) darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Dauniškis" ir Ko, įm.k. 184263588, Metalo g. 9b, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 79800,00 Eur su PVM;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2016-10-17

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dažai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –44100000-1 „Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai" (441).
Pirkimo objektą sudaro:
- Dilimui atsparūs, šviesiai pilkos spalvos matiniai dažai sienoms.
- Dažai atsparūs drėgmei.
- Skiedžiami vandeniu.
- Dažų kiekis 65 litrai.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dažai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: IĮ Edvardo Januškos įmonės kodas: 184198197, adresas: Vilniaus g. 3, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 408,00 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės, kodui – 44520000-1 Spynos, raktai ir vyriai (445), papildomas kodas - 18221300-7 Lietpalčiai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 42 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Izoliacinė juosta, raudonos spalvos 20x19 mm, ilgis 20 m., 4 vnt.;
• Spyna įleidžiama, dešininė, 1 vnt.;
• Nuo lietaus apsiaustai, pagaminti iš polietileno, skaidrūs, 33 vnt.;
• Atsarginė dalis – kriauklių sifonas su lanksčiąja žarna, galvutės dangtelio skersmuo, 70 cm, 2 vnt.;
• Spyna vidaus ir išorės durų, atstumas nuo priekinės plokštelės iki cilindro centro 55 mm, 2 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 42 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ūkinės prekės, kodui – 44520000-1 Spynos, raktai ir vyriai (445), papildomas kodas - 18221300-7 Lietpalčiai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g.5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 116,64 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai tema „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai: naujovių taikymas, praktinės rekomendacijos ir naujausia teismų praktika".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24)
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminaro temos:
Svarbiausi VPĮ pakeitimai:
•„Juodųjų sąrašų" įtvirtinimas VPĮ;
•Pirkimo sutarties neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo sampratos įtvirtinimas VPĮ;
•Įtvirtinama perkančiųjų organizacijų teisė reikalauti nuostolių atlyginimo.
Aktualiausios viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo naujovės, įtvirtintos naujame VPĮ projekte:
•Interesų konfliktai viešuosiuose pirkimuose;
•Ekonominio naudingumo kriterijus ir jo subkriterijai;
•Lankstesnės skelbiamos derybos;
•Inovacijų partnerystė;
•Sutarties keitimas;
•MVĮ dalyvavimo skatinimas.
Naujausia viešųjų pirkimų srities teismų praktika:
•Tiesioginis Europos Sąjungos 2014/24/ES direktyvos veikimas;
•Interesų konfliktai;
•Konfidencialumas;
•Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų reikalavimai;
•Ginčų sprendimas: įgaliotoji ir perkančioji organizacija kaip bendraatsakoviai;
•Subranga viešuosiuose pirkimuose;
•Vienašalis sutarties nutraukimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Mokymų trukmė – ne mažiau 5, ne daugiau 7 ak. valandų.
2. Dalyvių skaičius – 1.
Pateikti seminaro medžiagą.
Paslaugų suteikimo terminas – iki 2016-10-19.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai tema „Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai: naujovių taikymas, praktinės rekomendacijos ir naujausia teismų praktika".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Mokesčių srautas", įm.kodas: 124388313, adresas: Sėlių g. 33/2, LT-08125 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 126,10 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-13

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Canon fotoaparato programos atstatymas, kodui – 50344100-9 Fotografijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos (A 1).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Fotoaparato Canon 1100 D valymo ir programos atstatymo paslaugos.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugų kiekis - 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Canon fotoaparato programos atstatymas, kodui – 50344100-9 Fotografijos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos (A 1).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Fototaisykla", įmonės kodas: 123846487, adresas: Tuskulėnų g. 3-110, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 21,16 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-12

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras dėl juridinių ir personalo skyriaus specialistams.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Administracinio nusižengimų kodekso bendrųjų nuostatų apžvalga;
• Administracinio nusižengimo protokolo surašymo ir tyrimo procesas (administracinio nurodymo taikymas);
• Administracinių nusižengimų bylos nagrinėjimo proceso ypatumai: aktuali teismų praktika;
• Nutarimo administracinių nusižengimų bylose priėmimas ir vykdymas: aktuali teismų praktika;
• Nutarimo administracinių nusižengimų bylose priėmimas ir vykdymas: aktuali teismų praktika;
• Bendri naujojo Darbo kodekso principai;
• Naujojo Darbo kodekso įsigaliojimas ir veiksmai, kuriuos turės atlikti darbdaviai;
• Darbo sutarčių sudarymo naujovės ir bendri naujų darbo sutarčių rūšių bruožai;
• Darbo sutarties vykdymas ir keitimas;
• Naujasis darbo sutarties pasibaigimo reglamentavimas;
• Darbuotojų drausminė ir materialinė atsakomybė;
• Valstybės tarnautojų atranka ir vertinimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Žmonių kiekis – 2.
2. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-10-13 - 2016-10-14.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras dėl juridinių ir personalo skyriaus specialistams.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava, " įmonės kodas: 152054598, adresas: Maironio g. 22, 66116 Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 250,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Aušros g. 69-45, Utenoje, senų langų keitimas į plastikinius.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 45421100-5 Durų ir langų bei susijusių elementų montavimas. Perkami darbai, socialinio būsto Aušros g. 69-45, Utenoje, senų langų keitimas į plastikinius. Atliekami darbai:
I.2.1. Senų langų demontavimas 5,47 m² ± 0,3 m².
I.2.2. Naujų langų montavimas 5,47 m² ± 0,3 m².
I.2.3. Palangių montavimas 3,90 m ± 0,5 m.
I.2.4. Angų kraštų sutvarkymas 3,5 m² ± 0,35 m².
Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 31 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Socialinio būsto Aušros g. 69-45, Utenoje, senų langų keitimas į plastikinius.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, LT-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 686,74 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-10-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Užrašų knygelių rinkinys, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 24 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Užrašų knygutė su rašikliu: užrašų knygutė įrišta plastikine spirale 50 lapų, išskirtinio dizaino, matmenys 21x15 cm, su užrašu „Utena", 14 dydžio šriftas.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 24 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Užrašų knygelių rinkinys, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 373,68 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-11

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Seminare analizuojamos temos:
• Trumpa informacija apie pasikeitimus Buhalterinės apskaitos įstatyme. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme. Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėses ir kituose teisės aktuose nuo 2016 metų pradžios ir pokyčiai 2017 metams;
• Išmaniosios mokesčių sistemos (iMAS) ir jos posistemių i-SAF (e. sąskaitose), i-VAZ (e.važtaraščiai), SAF-T (Standartinė apskaitos duomenų rinkmena) diegimas, atskirų posistemių naudojimas po 2016-10-01. Kaip iMASdiegimas palies kiekvieną viešojo sektoriaus subjektą;
• Pajamų pripažinimas, grupavimas, 10 VSAFAS „Kitos pajamos" naujos redakcijos apžvalga. Pajamų surinkimo tvarkos reglamentavimas. Finansavimo pajamos, pajamos už teikiamas paslaugas, kitos biudžetinių įstaigų lėšos, kurių nereikai pervesti į biudžetą, viešųjų įstaigų pajamos ir jų apskaita. Vairavimo mokymo paslaugų apmokestinimas PVM nuo 2016-01-01.
• Pinigų srautų ataskaitos formos pakeitimai ir informacijos pateikimas šioje ataskaitoje pagal pakeisto 5 VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita" nuostatas. Naujų pinigų srautų eilučių pildymo reikalavimai.
• Prievolės viešosioms įstaigomas pakeitus 23 VSAFAS „Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys" teikiant 2016 ir tolimesnių metų tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, visų viešojo sektoriaus subjektų tarpinių ataskaitų rinkinių skelbimo reikalavimai ir kt.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-10-11.
Sutartis sudaroma žodžiu.
1 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos – 1 darbuotojas.
2 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos – 1 darbuotojas.
3 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnijos – 1 darbuotojas.
4 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Daugailių seniūnijos – 1 darbuotojas.
5 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos seniūnijos – 1 darbuotojas.
6 pirkimo objekto dalis:
teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnijos – 1 darbuotojas.
7 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnijos – 1 darbuotojas.
8 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Užpalių seniūnijos – 1 darbuotojas.
9 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnijos – 1 darbuotojas.
10 pirkimo objekto dalis:
Mokymai teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos – 6 darbuotojai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Kuktiškių seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 2 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Leliūnų seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 3 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Vyžuonų seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 4 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Daugailių seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 5 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 6 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Saldutiškio seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 7 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Tauragnų seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 8 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Užpalių seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 9 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Sudeikių seniūnijai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 65,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

II.1. Pirkimo pavadinimas: 10 pirkimo objekto dalis: Mokymai – seminaras teisės aktų pasikeitimai, turintys įtakos viešojo sektoriaus subjektų finansinei veiklai ir jų sudaromiems ataskaitų rinkiniams Utenos rajono savivaldybės administracijos, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Factus sum", įmonės kodas: 302596655, adresas: Išradėjų g. 13 b, Šiauliai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 390,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje, šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui –45331000-6 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Pastato adresu J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje, šilumos punkto ir šildymo sistemos hidrauliniai bandymai.
I.2.2. Pastato šildymo sistemos plovimas. Pastato tūris 7936 m3.
I.2.3. Manometrų patikra – 8 vnt.
I.2.4. Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 15 d.
I.2.5. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje, šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 400,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-10

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Anstolio paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21). Pirkimo objektas skaidomas į 3 atskiras pirkimo objekto dalis, kiekvienai iš jų bus sudaroma atskira paslaugų žodinė sutartis.
1 pirkimo objekto dalis – Priteistos sumos išieškojimas iš skolininkės Dovilės Račkauskaitės.
2 pirkimo objekto dalis – Priteistos sumos išieškojimas iš skolininko Stanislovo Tomaševičiaus.
3 pirkimo objekto dalis – Skolos išieškojimas iš DNSB „Ladyga".
Paslaugų atlikimo terminai:
1 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-31. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-30.
2 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-31. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-30.
3 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-31. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-30.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US):
II.1. Pirkimo pavadinimas: Anstolio paslaugos (Priteistos sumos išieškojimas iš skolininkės Dovilės Račkauskaitės).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: Anstolio Leono Jankausko kontora, J. Basanavičiaus g. 49 A, 28133 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 24,00 EUR su PVM;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US):
III.1. Pirkimo pavadinimas: Anstolio paslaugos (Priteistos sumos išieškojimas iš skolininko Stanislovo Tomaševičiaus).
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: Anstolio Leono Jankausko kontora, J. Basanavičiaus g. 49 A, 28133 Utena.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 24,00 EUR su PVM;
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra mažiausia.

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ (-US):
IV.1. Pirkimo pavadinimas: Anstolio paslaugos (Skolos išieškojimas iš DNSB „Ladyga").
IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: Anstolio Leono Jankausko kontora, J. Basanavičiaus g. 49 A, 28133 Utena.
IV.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 99,99 EUR su PVM;
IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų paslaugų kaina yra

2016-10-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Taurapilio piliakalnio laiptų, šiukšliadėžės įrengimas, suolų ir informacinio stendo remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45112700-2 Kraštovaizdžio darbai. Perkamas Taurapilio piliakalnio laiptų, šiukšliadėžės įrengimo, suolų ir informacinio stendo remontas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai:
I.2.1.1. Medinių laiptų įrengimas gaminant elementus iš tašų ir lentų – 43,5 m²;
I.2.1.2.Šiukšliadėžės pagaminimas ir įrengimas – 1 vnt.;
I.2.1.3. Suolų remonto darbai – 2 vnt.;
I.2.1.4. Informacinio stendo remonto darbai – 1 vnt.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai:
I.2.2.1. Medinių paviršių padengimas impregnantais (100 m²) – 2,890 m²;
I.2.2.2. Senų medinių laiptų ardymas – 43,5 m²;
I.2.2.3. Statybinių šiukšlių išvežimas.
Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 4 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Taurapilio piliakalnio laiptų, šiukšliadėžės įrengimas, suolų ir informacinio stendo remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, LT-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 6 997,43 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-10-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Saldutiškio pagrindinės mokyklos katilinės elektros įvado remonto darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Esamo katilinės elektros įvado kabelio keitimas – 70 m.
I.2.2. Įžeminimo kontūro įrengimas – 1 vnt. Įžeminimo varža ne daugiau 10 omų.
I.2.3. Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 15 d.
I.2.4. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Saldutiškio pagrindinės mokyklos katilinės elektros įvado remonto darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Duventa", įmonės kodas: 184269655, adresas: Pramonės g. 17, LT-28216, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 765,04 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Manometrų patikra.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A 1 – „Priežiūros ir remonto paslaugos", kodui – 50411000-9 „Matavimo aparatų remonto ir priežiūros paslaugos". Pirkimo objektas skaidomas į 2 atskiras pirkimo objekto dalis, kiekvienai iš jų bus sudaroma atskira paslaugų žodinė sutartis.
1 pirkimo objekto dalis – Manometrų patikra, 10 vnt. (Utenos seniūnija).
2 pirkimo objekto dalis – Manometrų patikra 4 vnt. (Kuktiškių seniūnija).
Manometrų patikrą turi atlikti tik kvalifikuota įmonė turinti, atitinkamą bandymų laboratoriją. Manometrų patikra turi būti atlikta pagal LR metrologijos įstatymo, techninių reglamentų ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos 2006 m. birželio 22 d. Nr. X-717 įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. 4-761).
Paslaugų atlikimo terminai:
1 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-17. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-17.
2 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-17. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-17.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Manometrų patikra, 10 vnt. (Utenos seniūnija).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilmesa", įm. k. 300139280 S. Dariaus ir S. Girėno g. 22A, 28239 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 24,20 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Manometrų patikra 4 vnt. (Kuktiškių seniūnija).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Vilmesa", įm. k. 300139280 S. Dariaus ir S. Girėno g. 22A, 28239 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 9,68 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-07

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rasa Masienė, tel. (8 389) 61644, faks. (8 389) 61 595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: -
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Utenos rajono savivaldybės Užpalių gimnazijos pastato modernizavimo techninio projekto parengimo papildomos paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos Utenos rajono savivaldybės Užpalių gimnazijos pastato modernizavimo techninio projekto parengimo papildomos paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1 Utenos rajono savivaldybės Užpalių gimnazijos pastato modernizavimo techninio projekto parengimo papildomos paslaugos
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Svertas", įm. k. 155414959
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 4850,00 EUR su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: Nenumatyta

2016-10-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu Utenio a. Nr.7, Utenoje, šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45331000-6 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Pastato adresu Utenio a. Nr.7, Utenoje, šilumos punkto ir šildymo sistemos hidrauliniai bandymai.
I.2.2. Pastato šildymo sistemos plovimas.
I.2.3. Pastato tūris 2681 m3.
I.2.4. Manometrų patikra – 5 vnt.
I.2.5. Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 15 d.
I.2.6. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu Utenio a. Nr.7, Utenoje, šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 400,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-06

PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu Utenio a. Nr.4, Utenoje, šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45331000-6 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Pastato adresu Utenio a. Nr.4, Utenoje, šilumos punkto ir šildymo sistemos hidrauliniai bandymai.
I.2.2. Pastato šildymo sistemos plovimas.
I.2.3. Pastato tūris 12628 m3.
I.2.4. Manometrų patikra – 10 vnt.;
I.2.5. Šilumos punkto šilumokaičių plovimas – 2 vnt;
I.2.6. Esamo šildymo sistemos reguliatoriaus keitimas – 1 vnt.
I.2.7. Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 15 d.
I.2.8. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu Utenio a. Nr.4, Utenoje, šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 680,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-10-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Odiniai aplankai, BVPŽ kodas - 19000000-6 Odos gaminiai (190).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 5 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Odinis aplankas, rudos spalvos, su tautodailės motyvais, išskirtinio dizaino 30x21 cm.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 5 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Odiniai aplankai, BVPŽ kodas - 19000000-6 Odos gaminiai (190).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: L. Tamošiūnienės tautodailės salonas, įmonės kodas: 183753831, adresas: Kauno g. 37, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 149,50 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-06

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu Atkočiškių k., Utenos r., šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45331000-6 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrengimo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Pastato adresu Atkočiškių k., Utenos r., šilumos punkto ir šildymo sistemos hidrauliniai bandymai.
I.2.2. Pastato šildymo sistemos plovimas.
I.2.3. Pastato tūris 15936 m3.
I.2.4. Manometrų patikra – 10 vnt.
I.2.5. Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 15 d.
I.2.6. Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Administracinio pastato adresu Atkočiškių k., Utenos r., šildymo sistemos remontas ir parengimas šildymo sezonui.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ligaja", įmonės kodas: 183697076, adresas: Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 400,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidų kelyje Le-08 Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45232420-2 Su nuotekomis susiję darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. 1,68 km pakeisti pralaidos 9 m ilgio liemenį 400 mm skersmens ir sutvarkyti važiuojamos dalies dangą panaudojant 10 m3 žvyro.
I.2.2. Nuo 1,87 iki 2,09 km dešinėje kelio pusėje atnaujinti pakelės griovį ne mažiau 0,9 m ir ne daugiau 1,1 m gylio.
I.2.3. 2,25 km iškasti pralaidos 9 m ilgio liemenį 600 mm skersmens ir sumontuoti iš tų pačių medžiagų įgilinant pralaidos dugną ne mažiau 1,1 ir ne daugiau 1,2 m nuo važiuojamos dalies viršaus ir sutvarkyti važiuojamos dalies dangą panaudojant 10 m3 žvyro.
I.2.4. Darbus atlikti iki 2016 m. lapkričio 30 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pralaidų kelyje Le-08 Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajone remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „Utenos melioracija", įmonės kodas: 183605665, adresas: Užpalių g. 86, LT-28197, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2 492,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-10-05

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Utenos rajono savivaldybės administracija, 188710442
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Rasa Masienė, tel. (8 389) 61644, faks. (8 389) 61595, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto adresas www.utena.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 176107
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Turto vertinimo paslaugos
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos turto vertinimo paslaugos
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1. Turto vertinimo paslaugos
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB "Turto ir verslo tyrimo centras", įm.k. 135628329
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais ir litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 15000,00 EUR su PVM
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Mažiausia kaina
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: Nenumatyta

2016-10-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dviejų puslapių apimties reklaminės – informacinės publikacijos apie daugiabučių ir kvartalinę renovaciją Utenos mieste parengimas ir išspausdinimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai A15 - „Reklaminės - informacinės medžiagos apie Utenos miestą ir rajoną spausdinimas respublikinėje spaudoje", kodui – 79800000-2 „Spausdinimo ir susijusios paslaugos" (A15).
Pirkimo objektą sudaro:
1. Parengti ir išspausdinti informacinę – reklaminę publikaciją apie sėkmingai įgyvendinamą daugiabučių ir kvartalinę renovaciją Utenos mieste.
2. Publikacijos apimtis – du puslapiai.
3. Maketo reikalavimai: dviejų puslapių išmatavimai:
- po apipjovimo 410*290, prieš apipjovimą 420*300.
4. Tekstą iliustruoti nuotraukomis.
5. Talpinti 3-7 nuotraukas.
6. Teksto apimtis: 7600 iki 8000 ženklų įskaitant tarpus.
7. Vidinių puslapių popierius LWC bulk, 65 gsm.
8. Reikalingi atlikti darbai: teksto redagavimo, kalbos stilisto, dizainerio, maketuotojo, visos medžiagos (tekstas, foto ir kita vaizdinė medžiaga) parengimas spausdinimui.
9. Reklaminę – informacinę publikaciją parengti ir išspausdinti kokybiškai ir laiku.
10. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
11. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, parengti ir išspausdinti reklaminę – informacinę publikaciją.
12. Galimybė skelbti publikaciją Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt ir svetainėje www.kulturautenoje.lt/news.php.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Paslauga suteikiama iki 2016 m. spalio 14 d.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dviejų puslapių apimties reklaminės – informacinės publikacijos apie daugiabučių ir kvartalinę renovaciją Utenos mieste parengimas ir išspausdinimas..
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Veido" periodikos leidykla įmonės kodas: 2377214, adresas: A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2102,98 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objekto nustatytus reikalavimus.

2016-10-04

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Valas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –34320000-6 „Mechaninės atsarginės dalys vejos ir sodo priežiūros technikai" (343).
Pirkimo objektą sudaro:
- Valo storis ne plonesnis 2,8 mm ir ne storesnis 3,5 mm.
- Valo ilgis ritėje ne mažiau 190 m ir ne daugiau 240 m.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Valas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pjūklininkas" kodas: 155582622, adresas: J. Basanavičiaus g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 42,00 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kiliminė danga.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekės kodui – 395 –„Kiliminė danga", kodas –39531400-7.
Pirkimo objektą sudaro:
- Perkama prekė – 3 vnt;
- Kiliminis takas – 1 m pločio, ne mažiau 12,10 m ir ne daugiau 12,20 m ilgio;
- Kiliminis takas – 1 m pločio, ne mažiau 5,40 m ir ne daugiau 5,50 m ilgio;
- Kiliminis takas – 1 m pločio, ne mažiau 7,80 m ir ne daugiau 7,90 m ilgio;
- Paviršiaus pluoštas – poliamidas, pagrindas – lateksas (neslidus);
- Svoris ̴ 1200 g/m²;
- Aukštis ̴ 5 mm;
- Plotis – 100 cm;
- Prekės spalva ruda, su skirtingų rudos spalvos atspalvių brūkšninėmis linijomis ir kvadratėliais.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Prekes planuojama įsigyti iki 2016-11-15.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kiliminė danga.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Dubingiai" įmonės kodas: 133194663, adresas: Savanoriu pr.366, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 211,06 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-03

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Varyklinė alyva.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –09211000-1 „Tepalai ir alyvos žoliapjovėms, vejos traktoriui, krūmapjovėms, benzininiams ir elektriniams pjūklams, sodo technikai" (092).
Pirkimo objektą sudaro:
- dvitakė varyklinė alyva;
- vienos pakuotės litražas ne mažiau 0,9 l ir ne daugiau 1,1 l.
- Viso reikia ne mažiau 4 l ir ne daugiau 5 l.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Varyklinė alyva.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pjūklininkas" kodas: UAB „Pjūklininkas" kodas: 155582622, adresas: J. Basanavičiaus g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 30,00 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės-1 vnt.- į atskiras pirkimo objekto dalis skaidomas.
1 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
1. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Spaudas PRINTER 40 57mm x 21 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 4 vnt.
3.Futliaras PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L52 20 mm x 30 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Spaudas PRINTER 10 8 mm x 25 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3. Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 2 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L10 10 mm x 27 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2. Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 3 vnt.
3. Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 10 vnt.
4. Vidinė pagalvėlė atspaudui 20 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
5. Vidinė pagalvėlė atspaudui 30 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 5 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
1.Fotopolimeras L20 13 mm x 37 mm – ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
2.Vidinė pagalvėlė atspaudui 40 mm diametro - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
3.Spaudas PRINTER 20 36mm x 12 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
4.Spaudas PRINTER 30 45mm x 16 mm - ne mažiau 1 vnt. ir ne daugiau 2 vnt.
Spaudai turi atitikti LR antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės 2003-01-01 įstatymo 9 str. reikalavimus.
Pirkimo objekto apimtys:
1 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
2 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
3 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 15 vnt.
4 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 14 vnt.
5 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 16 vnt.
6 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
7 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
8 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt.
9 pirkimo objekto dalis:
Prekių kiekis – ne mažiau 4 vnt. ir ne daugiau 8 vnt
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 5 pirkimo objekto dalis: Antspaudų vidinių pagalvėlių ir fotopolimerų pirkimas, BVPŽ kodas – 30192151-4 Antspaudų spaudai (301).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos Indra", įmonės kodas: 1837461113, adresas: Maironio g. 12, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 50,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-10-03

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Termo puodeliai, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 8 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Išskirtinio dizaino, nerūdijančio plieno, dvigubomis sienelėmis termo puodelis talpos 475 ml, su užrašu „Utena".
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 8 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Preke pasiima Perkančioji organizacija, po sandėrio žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Termo puodeliai, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 208,62 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-30

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Dovanų maišeliai, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 100 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Išskirtinio dizaino dovanų maišeliai, matmenys 25x35 cm, su užrašu „Utena".
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekių kiekis – 100 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija, po Sutarties sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Dovanų maišeliai, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Utenos turizmo informacijos centras, įmonės kodas: 184085235, adresas: Stoties g. 39, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 180,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Vienvietis arba dvivietis kambarys su patogumais, į kainą įeina pusryčiai;
• Panevėžio mieste.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugos suteikimo terminas – 2016-09-29-2016-09-30.
2. Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos (B17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Viešbutis „Romantic", UAB Via Unica, įmonės kodas: 148258933, adresas: Kranto g.24, Panevėžys.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 30,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Viršutiniai drabužiai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18200000-1 Viršutiniai drabužiai (182). Perkami viršutiniai drabužiai:
I.2.1. Moteriškas kostiumėlis:
I.2.1.1. Tamsios spalvos švarkelis ilgomis rankovėmis, 1 vnt.
I.2.1.2. Tamsios spalvos iki kelių sijonas, 1 vnt.
I.2.1.3. Sudėtis – medvilnė;
I.2.1.4. Dydis – 38 dydis.
I.2.2. Suknelė:
I.2.2.1. Tamsios spalvos, 1 vnt.;
I.2.2.2. Suknelės ilgis iki kelių;
I.2.2.3. Sudėtis – medvilnė;
I.2.2.4. Dydis – 38 dydis.
I.2.3. Palaidinė
I.2.3.1. Šviesios spalvos, 1 vnt.
I.2.3.2. Palaidinė ilgomis rankovėmis;
I.2.3.3. Sudėtis – medvilnė;
I.2.3.4. Dydis – 38 dydis.
Prekes pristatyti iki 2016 m. spalio 10 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Viršutiniai drabužiai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pretty one", įmonės kodas: 302427210, adresas: Ozo g. 18, LT-08243, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 483,92 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme tiekiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-09-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Administracinio pastato Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos r. vidaus patalpų remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45453000-7 „Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai" (45.45).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Administracinio pastato Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos r. dalies vidaus patalpų remontą.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
I.2.1. Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
I.2.1.1. I a. fojė esančios patalpos Nr. 1-1, remontas. Atlikti patalpos sienų dažymą, sumontuoti pakabinamas lubas. Praplatinti durų angą į patalpą 1-16 iki 1 m pločio, išmontuoti esamas duris į laiptinę, sutvarkyti angokraščius.
I.2.1.2. Patalpoje Nr. 1-16 pakeisti esamas duris į patalpą 1-10, jas išplatinant iki 1 m pločio. Atlikti angokraščių apdailą. Durys medinės.
I.2.1.3. I a. sanmazgo remontas. Išardyti duris į patalpas Nr.1-15 ir Nr. 1-14. Vieną durų angą užmūryti, o kitą išplatinti iki 1 m ir sumontuoti naujas duris. Tarp patalpų1-15 ir 1-14 išardyti esamą pertvarą, išplečiant sanmazgo patalpas, kad atitiktų žmonėms su negalia keliamus reikalavimus. Išardyti esamas betonines grindis ir naujai išbetonuoti, įrengiant grindų hidroizoliaciją. Sumontuoti kanalizacijos trapą dušui. Grindų danga keraminės plytelės. Atlikti sienų tinko remontą ir sienas aptaisyti keraminėmis plytelėmis. Sanmazgo lubų apdaila plastikinių dailylenčių. Patalpos apšvietimui sumontuoti 2 hermetinius šviestuvus su liuminescencinėmis lempomis 2x18 W. Sanmazge esamą klozetą pakeisti nauju. Sumontuoti naują praustuvą, praustuvo maišytuvas su ištraukiama galvute. Sumontuoti dušo maišytuvą ir dušo užuolaidas. Visiems prietaisams pakeisti ir privesti naujus nuotekų ir vandentiekio tinklus. Nuotekų vamzdžius pakeisti iki išvado per pamatus. Prie klozeto ir dušo įrengti porankius neįgaliesiems. Sanmazgo patalpoms sumontuoti kanalinį ventiliatorių įjungiamą nuo apšvietimo tinklų. Pakeisti sanmazgo patalpos elektros instaliaciją.
I.2.1.4. II a. fojė esančios patalpos Nr. 2-1, remontas. Lubų ir sienų paruošimas ir dažymas. Esamas susidėvėjusias parketines grindis išardyti ir įrengti laminuotų grindlenčių grindis su visais pagrindais. Pakeisti esamą elektros instaliaciją, sumontuoti 2 kištukinius lizdus ir 3 šviestuvus su liuminescencinėmis lempomis 4x18 W. II a. koridorių nuo fojė atskirti šiltinta, 0,10 m storio gipskartonio siena. Sienoje sumontuoti medines duris. Durų plotis 1 m.
I.2.1.5. Kabineto patalpos Nr. 2-6, remontas. Sienų paruošimas ir dažymas. Grindų remontas įrengiant laminuotų grindlenčių grindis. Esamų durų keitimas naujomis, medinėmis. Kabinete įrengti pakabinamas lubas. Pakeisti esamą elektros instaliaciją, sumontuoti 3 kištukinius lizdus ir 2 šviestuvus su liuminescencinėmis lempomis 4x18 W.
I.2.2. Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
I.2.2.1. Šildymo sistemos remontas. Iš katilinės į II a. fojė patalpą nutiesti reikiamo diametro šildymo sistemos vamzdžius. Katilinėje šiai magistralei reikia sumontuoti reikiamo našumo cirkuliacinį siurblį. II a. fojė, sienoje su patalpa Nr. 2-4 sumontuoti kolektorinę dėžutę su visa įranga. Patalpoms Nr. 2-1 ir Nr. 2-6 sumontuoti reikiamo galingumo radiatorius ir juos prijungti prie sumontuotos kolektorinės dėžutės .
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: – UAB „Bikusta".
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 183765577, Metalo g. 13, Utena LT-28217.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 29.997,11 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 00 ct) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme nurodyti perkami darbai atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-09-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 23 Tyrimo ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas, kodas - 79714000-2 Stebėjimo paslaugos. Perkama paslauga kuri apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus ne ilgiau kaip per 48 valandas.
Vaizdo stebėjimo sistema (12 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga yra AB TEO LT nuosavybė.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Paslaugos teikiamos nuo 2016 m. spalio 1 d. iki spalio 31 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: TEO LT, AB, įmonės kodas: 121215434 adresas: Lvovo g. 25, LT-03501, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 115,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

.

2016-09-29

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos (B17). Perkamos apgyvendinimo paslaugos:
• Vienvietis kambarys.
• Vieta – Druskininkai.
• Su maitinimu: pusryčiai.
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-29 – 2016-09-30.
2. Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB Druskininkų viešbutis „Pušynas", įmonės kodas: 252168880, adresas: Taikos g. 6, LT-66119, Druskininkai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 40,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-09-28

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Rudeninis medžių ir krūmų sodinukų pirkimas Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2016 m. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 03121100-6 „Gyvi augalai, svogūnėliai, šakniavaisiai, auginiai ir ūgliai" (031).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Prekės (1 komplektas, ne mažiau kaip 525 vnt., ne daugiau kaip 533 vnt. medelių ir krūmų).
Detalesnė informacija pateikiama Techninėje Užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Medžių ir krūmų sodinukų pirkimas Utenos rajono kaimo seniūnijoms 2016 m.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VĮ Kauno miškų urėdija, Raudondvario medelynas, tiekėjo kodas: 159986516, adresas: Romainių g. 2, Kaunas, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1668,30 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Žaliapjovė.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 16311100-9 Vejapjovės, naudojamos žolynams, parkų pievoms arba sporto aikštelėms pjauti (163). Perkama žoliapjovė:
I.2.1. Žaliapjovė – savaeigė vienos pavaros.
I.2.2. Galia - 2,1 kw, 2900 aps./min.
I.2.3. Cilindro darbinis tūris - 140 kub.cm.
I.2.4. Oro filtras - popierinis.
I.2.5. Svoris - ne didesnis kaip 31 kg.
I.2.6. Kuro bakelio talpa - 0,80 ltr.
I.2.7. Vieno greičio
I.2.8. Pjovimo aukštis ne mažesnis 31,75-88,9 mm.
I.2.9. Aukščio reguliavimo padėtis - 9 padėčių .
I.2.10. Prekei turi būti suteikiama gamyklinė garantija – 4 metai.
I.2.11. Prekę pristatyti iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Žaliapjovė.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pjūklininkas", įmonės kodas: 155582622, adresas: Navikų k. Ignalinos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 440,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūloma prekė atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekių pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-09-27

I.PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Konsultavimo paslaugos, dėl projektinių pasiūlymų rengimo".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A11 Valdymo konsultavimo (išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas) ir susijusios paslaugos, kodui – 79415200-8 „Projektavimo konsultacinės paslaugos". Paslaugos – 1vnt. Pirkimo objektas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkančioji organizacija numato įsigyti konsultavimo paslaugas, dėl projektinių pasiūlymų rengimo pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-403 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" (toliau – Priemonė) veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą" ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį".
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Konsultavimo paslaugos, dėl projektinių pasiūlymų rengimo".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Eurointegracijos projektai", įmonės kodas: 142122047, adresas: Ukmergės g. 222, LT-07157, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 980,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugų pardavimo kaina yra mažiausia.
II.5. Sutartis sudaroma 7 mėnesių laikotarpiui, skaičiuojant nuo jos įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja nuo Šalių pasirašymo ir užregistravimo Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Paslaugų teikimo pradžia – Sutarties pasirašymo diena. Paslaugos pradedamos teikti ir teikiamos pagal atskirus užsakymus 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2016-09-27

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Socialinio būsto, esančio Šilo g. 1, Vyžuonų miestelyje, sanitarinių mazgų remontas ir pastato paskirties keitimas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45330000-9 „Vandentiekio ir sanitarinių įrenginių įrengimo darbai" (45.33).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Sutarties objektą sudaro - Socialinio būsto, esančio Šilo g. 1, Vyžuonų miestelyje, sanitarinių mazgų remontas ir pastato paskirties keitimas.
• Statybos vieta (adresas): Šilo g. 1, Vyžuonų mstl., Utenos r.
• Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
• Statybos rūšis – paprastas remontas.
I.3. Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
I.3.1. įrengti sanitarinį mazgą. Įrengiant sanitarinį mazgą reikia: sienoje iškirsti dvi skyles ventiliacijai; įrengti grindims smėlio pasluoksnį, ne mažiau 5 m3, ne daugiau 6 m3; įrengti grindims garo izoliaciją, ne mažiau 6 m2, ne daugiau 7 m2; įrengti grindų hidroizoliaciją, ne mažiau 6 m2, ne daugiau 7 m2; įrengti grindis iš cementinio užtepo, , ne mažiau 6 m2, ne daugiau 7 m2; įrengti grindų teptinę hidroizoliaciją, ne mažiau 6 m2, ne daugiau 7 m2; įrengti pertvarą iš gipsokartono lakštų, ne mažiau 2,5 m2, ne daugiau 3,5 m2; aptaisytas gipsokartono lakštais sienas nuglaistyti, ne mažiau 5 m2, ne daugiau 7 m2; nuvalyti anksčiau dažytas sienas ir nuglaistyti, ne mažiau 2,3 m2, ne daugiau 3 m2; nudažyti sienas vandens emulsiniais, arba lygiaverčiais dažais, ne mažiau 2,7 m2, ne daugiau 3 m2; įrengti durų bloką, ne mažiau 1,4 m2, ne daugiau 1,9 m2; sienų vidinius paviršius aptaisyti keraminėmis, arba lygiavertėmis plytelėmis (siūlių plotis 5 +/- 1 mm), įrengti grindų dangą iš akmens masės plytelių, , ne mažiau 6,5 m2, ne daugiau 7 m2; įrengti luboms karkasą iš medinių tašelių, ne mažiau 6,5 m2, ne daugiau 7 m2; aptaisyti lubas plastikinėmis, arba lygiavertėmis dailylentėmis, ne mažiau 6,5 m2, ne daugiau 7 m2; įrengti kampines medines lysteles, , ne mažiau 15 m, ne daugiau 16 m; nudažyti anksčiau dažytas duris aliejiniais, arba lygiaverčiais dažais, ne mažiau 3,9 m2, ne daugiau 4,4 m2; nudažyti langus aliejiniais, arba lygiaverčiais dažais, ne mažiau 3 m2, ne daugiau 3,5 m2; įrengti praustuvę su vandens maišytuvu; įrengti plautuvę su vandens maišytuvu; įrengti išpuodį; įrengti dušo kabiną; įrengti elektrinį vandens šildytuvą (talpa 80 l.); sumontuoti movinę uždaromąją armatūrą (vidinis skersmuo iki 15 mm), ne mažiau 7 vnt., ne daugiau 8 vnt.; įrengti vidaus vandentiekio vamzdynus, ne mažiau 24 m, ne daugiau 26 m; atlikti vidaus vandentiekio sistemos hidraulinį bandymą; įrengti nuotekų tinklus iš PVC, arba lygiaverčių vamzdžių, ne mažiau 16 m, ne daugiau 17 m; įrengti trapą (skersmuo 50+/-5 mm); įrengti pastato buitinių nuotekų tinklus (110 mm skersmens vamzdynas), ne mažiau 4,5 m, ne daugiau 6 m; iškalti skylę įvadui, betoniniuose pamatuose.
I.4. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
I.4.1. Atlikti sanitariniame mazge demontavimo darbus. Atliekant sanitariniame mazge demontavimo darbus reikia: nuimti seną PVC dangą, ne mažiau 6 m2, ne daugiau 7 m2; nuardyti medines grindjuostes, ne mažiau 7 m, ne daugiau 8 m; išardyti medinių lentų grindis, ne mažiau 6 m2, ne daugiau 7 m2; demontuoti gulekšnius, ne mažiau 6 m2, ne daugiau 7 m2; demontuoti po gulekšniais mūrinius stulpelius, ne mažiau 6 m2, ne daugiau 7 m2;
I.4.2. Įrengti sanitariniame mazge elektros instaliaciją. Įrengiant elektros instaliaciją reikia: nutiesti trijų gyslų elektros laidus, ne mažiau 18 m, ne daugiau 19 m; įrengti šviestuvą su kaitrine lempa; įrengti paskirstymo dėžutę; sumontuoti kištukinį lizdą; sumontuoti elektros jungiklį; įrengti oro ventiliaciją;
I.4.3. Išvežti statybines šiukšles, ne mažiau 1 t, ne daugiau 1,5 t;
I.4.4. Parengti pastato paskirties keitimo, iš gydymo paskirties į gyvenamosios paskirties, aprašą. Aprašas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" reikalavimus, parengiamas pilnos apimties, kad būtų galima gauti statybą leidžiantį dokumentą;
I.4.5. Parengti Nekilnojamojo turto registro – kadastro bylą.
I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: – UAB „Vidista".
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 183819733, Ukmergės g. 6, Utena LT-28138.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 10.000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų, 00 centų) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme nurodyti perkami darbai atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-09-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio ekologinio tako tvarkymas, įrangos remontas. Pirkimo objektas priskiriamas darbų kategorijai – 45.11, kodui – 45112700-2 „Kraštovaizdžio darbai".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Darbai (1 vnt.): Ekologinio tako tvarkymas, įrangos remontas, atsakingumas už darbų saugą darbų teikimo metu. Detalesnė informacija pateikiama Techninėje Užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio ekologinio tako tvarkymas, įrangos remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos komunalininkas, tiekėjo kodas: 183606952, adresas: Rašės g. 4, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė 2369,54 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-09-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio ekologinio tako tvarkymas, įrangos remontas. Pirkimo objektas priskiriamas darbų kategorijai – 45.11, kodui – 45112700-2 „Kraštovaizdžio darbai".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Darbai (1 vnt.): Ekologinio tako tvarkymas, įrangos remontas, atsakingumas už darbų saugą darbų teikimo metu. Detalesnė informacija pateikiama Techninėje Užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Ąžuolijos botaninio zoologinio savivaldybės draustinio ekologinio tako tvarkymas, įrangos remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos komunalininkas, tiekėjo kodas: 183606952, adresas: Rašės g. 4, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė 2369,54 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-09-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vardinės dovanos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkamos vardinė dovanos. Pirkimo objektą sudaro:
I.2.1. Formatas: 150x210 mm.
I.2.2. Medžiaga: Rowmarkt, Gold/Black, 1,6 mm
I.2.3. Darbo tipas: graviravimas (miesto logotipas, užsakovo pateiktas tekstas t.y. 50 žodžių. )
I.2.4. Dizaino kūrimas.
I.2.5. Maketavimas
I.2.6. Įrėminimas: rėmeliai PVC, 150x210 mm.
Vardinių dovanų pateikimo data iki 2016 m. spalio 3 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Kiekis 51 vnt.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vardinės dovanos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Colorita", įmonės kodas 303059252, adresas: Taikos g. 56-20, LT-28159, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 739,98 EUR su PVM
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-26

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kondicionieriaus remonto paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: A 1 Priežiūros ir remonto paslaugos, kodas - 50730000-1 Aušinimo įrenginių remonto ir priežiūros paslaugos. Perkamos kondicionierių remonto paslaugos, 3 kondicionieriams įrengtiems adresu Utenio a. 4, Utena
Kondicionieriaus remonto paslaugas suteikti iki 2016 m. spalio 15 d .
Sutartis sudaroma žodžiu
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kondicionieriaus remonto paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Pas Jūratę", įmonės kodas: 183785455, adresas: Aušros g. 34, LT-28146 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 200,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-09-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: " Liepų gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai, Mindaugo gatvės Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai, Papievių gatvės Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai, Rasos gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai, Rašytojų gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233200-1 „Įvairūs dangos darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas skaidomas į 5 (penkias) atskiras pirkimo objekto dalis:
1 pirkimo objekto dalis – „Liepų gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai";
2 pirkimo objekto dalis –„ Mindaugo gatvės Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai";
3 pirkimo objekto dalis – „Papievių gatvės Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai".
4 pirkimo objekto dalis – „Rasos gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai".
5 pirkimo objekto dalis – „Rašytojų gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai".
Sutartys bus sudaromos kiekvienai pirkimo daliai atskirai.
1 pirkimo objekto dalis – „Liepų gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai":
1. Statybos vieta – Liepų g., Utena.
2. Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti Liepų gatvės (D3 kategorija) dalies (nuo Rasos g. iki Ąžuolijos g., 300 m ilgio ir 6 m pločio) dangą, paklojant asfaltbetonį.
3. Įgyvendinant statybos tikslą atliekami šie pagrindiniai darbai:
3.1. Kasimas ekskavatoriais pakraunant į autosavivarčius ne mažiau 315 m3 ir ne daugiau 320 m3 II gr grunto ir darbai sąvartoje.
3.2. Planiravimas autogreideriu ne mažiau 2100 m2 ir ne daugiau 2110 m2 gatvės ploto.
3.3. 15 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas ne mažiau 2100 m2 ir ne daugiau 2110 m2 iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45.
3.4. 12 vnt. šulinio angų paaukštinimas.
3.5. 6 cm storio ne mažiau 1800 m2 ir ne daugiau 1810 m2 viensluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD
3.6. Ne mažiau 300 m2 ir ne daugiau 305 m2 kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu 0/45.
4. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami subrangovai:
4.1. Parengti Liepų gatvės dalies esamos situacijos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
4.2. Parengti techninį darbo projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.
4.3. Pakoreguoti (patikslinti) Liepų gatvės dalies nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą pagal atliktus statybos darbus.
5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į Sutarties 5.1.5 ir 5.17 punktų nuostatas ir baigia per 11 mėnesių.
2 pirkimo objekto dalis – „Mindaugo gatvės Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai":
1. Statybos vieta – Mindaugo g., Utena.
2. Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti Mindaugo gatvės (D3 kategorija) dangą, paklojant asfaltbetonį.
3. Įgyvendinant statybos tikslą atliekami šie pagrindiniai darbai:
3.1. Kasimas ekskavatoriais pakraunant į autosavivarčius ne mažiau 189 m3 ir ne daugiau 191 m3 II gr grunto ir darbai sąvartoje.
3.2. Planiravimas autogreideriu ne mažiau 1260 m2 ir ne daugiau 1265 m2 gatvės ploto.
3.3. 15 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas ne mažiau 1260 m2 ir ne daugiau 1265 m2 iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45.
3.4. 14 vnt. šulinio angų paaukštinimas.
3.5. 6 cm storio ne mažiau 1050 m2 ir ne daugiau 1060 m2 viensluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD.
3.6. Ne mažiau 210 m2 ir ne daugiau 212 m2 kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu 0/45.
4. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami subrangovai:
4.1. Parengti Mindaugo gatvės dalies esamos situacijos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
4.2. Parengti techninį darbo projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.
4.3. Pakoreguoti (patikslinti) Mindaugo gatvės dalies nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą pagal atliktus statybos darbus.
5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į Sutarties 5.1.5 ir 5.17 punktų nuostatas ir baigia per 11 mėnesių.
3 pirkimo objekto dalis – „Papievių gatvės Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai":
1. Statybos vieta – Papievių g., Utena.
2. Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti Papievių gatvės (D3 kategorija) dangą, paklojant asfaltbetonį.
3. Įgyvendinant statybos tikslą atliekami šie pagrindiniai darbai:
3.1. Kasimas ekskavatoriais pakraunant į autosavivarčius ne mažiau 207 m3 ir ne daugiau 210 m3 II gr grunto ir darbai sąvartoje.
3.2. Planiravimas autogreideriu ne mažiau 1380 m2 ir ne daugiau 1385 m2 gatvės ploto.
3.3. 15 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas ne mažiau 1380 m2 ir ne daugiau 1385 m2 iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45.
3.4. 13 vnt. šulinio angų paaukštinimas.
3.5. 6 cm storio ne mažiau 1150 m2 ir ne daugiau 1160 m2 viensluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD.
3.6. Ne mažiau 230 m2 ir ne daugiau 232 m2 kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu 0/45.
4. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami subrangovai:
4.1. Parengti Papievių gatvės dalies esamos situacijos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
4.2. Parengti techninį darbo projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.
4.3. Pakoreguoti (patikslinti) Papievių gatvės dalies nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą pagal atliktus statybos darbus.
5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į Sutarties 5.1.5 ir 5.17 punktų nuostatas ir baigia per 11 mėnesių.
4 pirkimo objekto dalis – „Rasos gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai":
1. Statybos vieta – Rasos g., Utena.
2. Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti Rasos gatvės (D3 kategorija) dalies dangą, (nuo Rasos g. sklypo Nr. 29 iki Algirdo g., 700 m ilgio ir 5 m pločio, pagal pridedamą planą) paklojant asfaltbetonį.
3. Įgyvendinant statybos tikslą atliekami šie pagrindiniai darbai:
3.1 Kasimas ekskavatoriais pakraunant į autosavivarčius ne mažiau 630 m3 ir ne daugiau 635 m3 II gr grunto ir darbai sąvartoje.
3.2. Planiravimas autogreideriu ne mažiau 4200 m2 ir ne daugiau 4210 m2 gatvės ploto.
3.3. 15 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas ne mažiau 4200 m2 ir ne daugiau 4210 m2 iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45.
3.4. 22 vnt. šulinio angų paaukštinimas.
3.5. 6 cm storio ne mažiau 3500 m2 ir ne daugiau 3510 m2 viensluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD.
3.6. Ne mažiau 700 m2 ir ne daugiau 705 m2 kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu 0/45.
4. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami subrangovai:
4.1. Parengti Rasos gatvės dalies esamos situacijos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
4.2. Parengti techninį darbo projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.
4.3. Pakoreguoti (patikslinti) Rasos gatvės dalies nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą pagal atliktus statybos darbus.
5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į Sutarties 5.1.5 ir 5.17 punktų nuostatas ir baigia per 11 mėnesių.
5 pirkimo objekto dalis – „Rašytojų gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai":
1. Statybos vieta – Rašytojų g., Utena.
2. Statybos tikslas: kapitališkai suremontuoti Rašytojų gatvės (D3 kategorija) dalies (nuo Papievių g. iki Užpalių g., 120 m ilgio ir 5 m pločio) dangą, paklojant asfaltbetonį.
3. Įgyvendinant statybos tikslą atliekami šie pagrindiniai darbai:
3.1. Kasimas ekskavatoriais pakraunant į autosavivarčius ne mažiau 108 m3 ir ne daugiau 110 m3 II gr grunto ir darbai sąvartoje.
3.2. Planiravimas autogreideriu ne mažiau 720 m2 ir ne daugiau 725 m2 gatvės ploto.
3.3. 15 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas ne mažiau 720 m2 ir ne daugiau 725 m2 iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45.
3.4. 10 vnt. šulinio angų paaukštinimas.
3.5. 6 cm storio ne mažiau 600 m2 ir ne daugiau 605 m2 viensluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD.
3.6. Ne mažiau 120 m2 ir ne daugiau 123 m2 kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu 0/45.
4. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkiami subrangovai:
4.1. Parengti Rašytojų gatvės dalies esamos situacijos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
4.2. Parengti techninį darbo projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.
4.3. Pakoreguoti (patikslinti) Rašytojų gatvės dalies nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą pagal atliktus statybos darbus.
5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į Sutarties 5.1.5 ir 5.17 punktų nuostatas ir baigia per 11 mėnesių.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Liepų gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Aukštaitijos traktas", įm.k. 183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės k., Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 48499,99 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 99 ct) Eur su PVM;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Mindaugo gatvės Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Aukštaitijos traktas", įm.k. 183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės k., Utenos r.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 20500,00 (dvidešimt tūkstančių penki šimtai eurų, 00 ct) Eur su PVM;
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
IV.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Papievių gatvės Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai.
IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Aukštaitijos traktas", įm.k. 183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės k., Utenos r.
IV.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 31500,00 (trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai eurų, 00 ct) Eur su PVM;
IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

V. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
V.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Rasos gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai.
V.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Aukštaitijos traktas", įm.k. 183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės k., Utenos r.
V.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 89999,99 (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 99 ct) Eur su PVM;
V.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

VI. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
VI.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Rašytojų gatvės dalies Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai.
VI.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Aukštaitijos traktas", įm.k. 183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės k., Utenos r.
VI.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 18500,00 (aštuoniolika tūkstančių penki šimtai eurų, 00 ct) Eur su PVM;
VI.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2016-09-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Žydų genocido aukų vietos-kapinių (Skaistašilio miškas, Utena) takų ir tvoros, antkapių remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45112714-3 „Kraštovaizdžio darbai kapinėse" (45.11).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Sutarties objektą sudaro - Žydų genocido aukų vietos-kapinių (Skaistašilio miškas, Utena) takų ir tvoros, antkapių remontas.
• Statybos vieta (adresas): Skaistašilio miškas Utena.
• Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
I.3. Sutarties objektą sudaro: Žydų genocido aukų vietos – kapinių takų, tvoros ir antkapių remontas t.y.:
Pagrindiniai darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Betoninių stulpų ardymas – ne mažiau 42 vnt. ir ne daugiau 44 vnt.;
Naujų betoninių stulpų montavimas – ne mažiau 42 vnt. ir ne daugiau 44 vnt.;
Pasvirusių stulpų tiesinimas – ne mažiau 13 vnt. ir ne daugiau 15 vnt;
Betoninių stulpų gruntavimas ir dažymas – ne mažiau 139 m² ir ne daugiau 141 m²;
Intarpų iš juostinio plieno įrengimas – ne mažiau 26 m ir ne daugiau 28 m;
Metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas – ne mažiau 65 m² ir ne daugiau 67 m²;
Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas – ne mažiau 24,1 m² ir ne daugiau 24,3 m²;
Betoninių plytelių šaligatvio dangos įrengimas – ne mažiau 24,1 m² ir ne daugiau 24,3 m²;
Bordiūrų, sudėtų ant smėlio pagrindo išardymas – ne mažiau 42 m ir ne daugiau 44 m;
80X200 mm skersmens betoninių bordiūrų įrengimas – ne mažiau 42 m ir ne daugiau
Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
Betoninių stulpų valymas nuo kerpių ne mažiau 64 m² ir ne daugiau 66 m² ;
Statybinių šiukšlių išvežimas
I.4. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
I.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga – po 4 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
I.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.3 ir 5.15. punktų nuostatas ir baigia – po 3 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Bikusta"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183765577, Metalog. 13, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 16.998,08 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

II.5. Subrangovai – Nenumatyta

2016-09-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Vaižganto gatvės dalies Utenoje įrengimo papildomi darbai".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233252-0 „Gatvių dangos darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Sutarties objektą sudaro - Vaižganto gatvės dalies Utenoje įrengimo papildomi darbai.
• Statybos vieta: Vaižganto gatvė, Utena.
• Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
I.3. Pagrindiniai darbai:
Darbai žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 8270/7001:95, pagal darbų kiekių žiniaraštį Nr. 1.
Darbai žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 8270/7001:94, pagal darbų kiekių žiniaraštį Nr. 2.
Nepagrindiniai darbai, kuriems gali būti pasitelktas subrangovas:
Darbai žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 8270/7001:95, pagal darbų kiekių žiniaraštį Nr. 3.
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos parengimas.
I.4. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
I.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga po 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1. ir 5.17. punktų nuostatas ir baigia per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Aukštaitijos traktas"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183865353, Aukštaitijos g. 14, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 90.000,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

II.5. Subrangovai – UAB „Ligaja".

2016-09-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Keraminė vaza, BVPŽ kodas - 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Keramikinė vaza:
• Glazūruota ornamentais, išskirtinio dizaino 32x24 cm, 1 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekės – 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Preke pasiima Perkančioji organizacija, po Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Keraminė vaza, BVPŽ kodas - 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441). II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: L. Tamošiūnienės tautodailės salonas, įmonės kodas: 183753831, adresas: Kauno g. 37, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 70,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

 

2016-09-23

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vilniaus g. akligatvio Utenoje dangos remontas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45233142-6 Kelių remonto darbai. Perkami darbai Vilniaus g. akligatvio Utenoje dangos remontas.
Reikia atlikti tokius darbus:
I.2.1. Suprofiliuoti pagrindą nepridedant naujų medžiagų ne mažiau 150 m2 ir ne daugiau 170 m2.
I.2.2. Pakloti 6 cm storio viensluoksnę asfaltbetonio dangą iš mišinio AC16PD ne mažiau 155 m2 ir ne daugiau 165 m2.
Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 31 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vilniaus g. akligatvio Utenoje dangos remontas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Aukštaitijos traktas", įmonės kodas: 183865353, adresas: Aukštaitijos g. 14, LT-28104, Šilinės k., Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2 350,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-09-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• Apgyvendinimo paslaugos, 2 žmonėms, Anykščių raj.;
Pirkimo objekto apimtys:
1.Žmonių kiekis – 2.
2. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-09-23 – 2016-09-24.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos (B17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Individualios veiklos įmonė „Pušų takas" įmonės kodas: 154302544, adresas: Andrioniškis, Anykščių rajonas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 30,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 24 – Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. Perkamas seminaras „Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje", programa:
I.2.1. Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės reglamentavimas viešajame sektoriuje.
I.2.2. Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje.
Paslaugų teikimo terminas 2016-09-23
Dalyvių skaičius - 1.
Vieta – Vilnius.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Seminaras „Vidaus kontrolės ir finansų kontrolės veikimas viešajame sektoriuje".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Finansų ministerijos mokymo centras, kodas: 191708622, adresas: Blindžių g. 24A, LT-08110, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 32,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-09-22

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: XIII Baltijos šalių diskusijų forumas atliekų tvarkymas 2016.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 24 – Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos. Pirkimo objektą sudaro, programa:
I.2.1. Plenarinis posėdis – Beatliekis gyvenimas – atliekų tvarkymo sistemos konkurentas.
I.2.2. Baltijos šalių atliekų tvarkymo politika ir ypatumai: palyginamoji analizė Lietuvos, Latvijos ir Estijos atliekų tvarkymo aktualijos.
I.2.3. Ekspertų teisininkų, ir konsultantų, asociacijų atstovų, plitologų pozicijos ir moderuojama diskusija.
I.2.4. Komunalinių atliekų tvarkymas: privatūs tvarkytojai vs savivaldybių įmonės. Aktualijos baltijos šalyse. Europinė praktika.
I.2.5. MBA ir atliekų naudojimas energijai gauti Lietuvoje.
I.2.6. Atliekų tvarkymo tendencijos Europos Sąjungoje 2020-2030 m. – perdirbimo sektoriaus pasiekimai iki 2020 – ųjų, pasitelkiant modernias rūšavimo technologijas.
I.2.7. Maisto atliekų surinkimas ir tvarkymas: prielaidos, galimybės ir perspektyvos.
I.2.8. Ateities perspektyvos.
I.2.9. Konkuravimas tavrkymo rinkoje: (ne) sąžiningos konkurencijos riba ir tai, kas įstatymuose neparašyta.
I.2.10. Nusikaltimai aplinkosaugai – vieni peliningiausių verslų pasaulyje.
Paslaugų teikimo terminas 2016-09-29 – 2016-09-30
Dalyvių skaičius - 1.
Vieta – Druskininkai
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: XIII Baltijos šalių diskusijų forumas atliekų tvarkymas 2016.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Marmalad", įmonės kodas: 302528049, adresas: Gedimino per. 62-8, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 119,79 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-09-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I I.1. Pirkimo pavadinimas: Įrangos poilsiavietėje prie Aiseto ir Pakaso ežerų (Pajuodenės k., Paisetės k., Kirdeikių k., Saldutiškio sen., Utenos r.) gamybos ir montavimo darbai. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45212140-9 – „Poilsio įrenginiai" (45.21) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Persirengimo kabinų gaminimas ir įrengimas (3 vnt.) . Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įrangos poilsiavietėje prie Aiseto Ežero (Pajuodenės k., Saldutiškio sen., Utenos r.) gamybos ir montavimo darbai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Algimantas Mačiulis, adresas: Sodų g. 3-1, Saldutiškio mstl., Saldutiškio sen., Utenos r., Lietuva.
II.2. Numatoma bendra sutarties vertė: 1590,00 EUR su PVM.
II.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-09-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Tvirtinimo lipdukai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 30194200-7 Tvirtinimo lipdukai, juostos ir plėvelės. Perkami tvirtinimo lipdukai automobiliams ženklinti.
Pirkimo objektas – prekės – skaidomas į 11 (vienuolika) atskirų pirkimo objekto dalių:
I dalis – automobilio ženklinimas lipdukais – UTENOS MIESTO SENIŪNIJA, 1 automobilis.
II dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – UTENOS SENIŪNIJA, 1 automobilis.
III dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – DAUGAILIŲ SENIŪNIJA, 1 automobilis.
IV dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – VYŽUONŲ SENIŪNIJA, 1 automobilis.
V dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – LELIŪNŲ SENIŪNIJA, 1 automobilis.
VI dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – KUKTIŠKIŲ SENIŪNIJA, 1 automobilis.
VII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – SALDUTIŠKIO SENIŪNIJA, 1 automobilis.
VIII dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – TAURAGNŲ SENIŪNIJA, 1 automobilis.
IX dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – UŽPALIŲ SENIŪNIJA, 1 automobilis.
X dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – SUDEIKIŲ SENIŪNIJA, 1 automobilis.
XI dalis - automobilio ženklinimas lipdukais – UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 8 automobiliai.
Automobiliams ženklinti lipdukų techninė specifikacija:
• Lipdukai šoninėms automobilių durelėms ženklinti iš abiejų automobilio pusių.
• Raidžių aukštis didžiųjų ne mažiau 75 mm, mažųjų ne mažiau 50 mm, storis ne mažiau 4 mm;
• Tekste ne mažiau 25 raidžių, tekstas ant kiekvieno automobilio skirtingas.
• Raidžių spalvą ir maketą parenka Tiekėjas;
• Lipdukas atsparus vandeniui, šalčiui, paviršius laminuotas.
Pirkimo objekto apimtys:
Sutartis sudaroma žodžiu.
Lipdukus pagaminti ir suklijuoti ant automobilių iki 2016 m. spalio 15 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 1 pirkimo objekto dalis „Tvirtinimo lipdukai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įmonės kodas: 183648364, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 13,31 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 2 pirkimo objekto dalis „Tvirtinimo lipdukai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įmonės kodas: 183648364, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 13,31 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 3 pirkimo objekto dalis „Tvirtinimo lipdukai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įmonės kodas: 183648364, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 13,31 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 4 pirkimo objekto dalis „Tvirtinimo lipdukai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įmonės kodas: 183648364, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 13,31 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 5 pirkimo objekto dalis „Tvirtinimo lipdukai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įmonės kodas: 183648364, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 13,31 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 6 pirkimo objekto dalis „Tvirtinimo lipdukai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įmonės kodas: 183648364, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 13,31 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 7 pirkimo objekto dalis „Tvirtinimo lipdukai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įmonės kodas: 183648364, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 13,31 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 8 pirkimo objekto dalis „Tvirtinimo lipdukai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įmonės kodas: 183648364, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 13,31 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 9 pirkimo objekto dalis „Tvirtinimo lipdukai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įmonės kodas: 183648364, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 13,31 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 10 pirkimo objekto dalis „Tvirtinimo lipdukai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Kęsto reklama", įmonės kodas: 183648364, adresas: Užpalių g. 27, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 13,31 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

II.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): 11 pirkimo objekto dalis „Tvirtinimo lipdukai".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Colorita", įmonės kodas: 303059252, adresas: Taikos g. 56-20, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 145,20 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-09-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17). Perkamos maitinimo paslaugos, meniu:
• Kibinai - 50 porcijų;
• Įvairūs mini sumuštinukai - 200 vnt.;
• Kava arba arbata, grietinėlė – 100 porcijų 2 kavos pertraukėlėms.
Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-21.
Žmonių skaičius – 50.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: V. Mieliauskienės viešojo maitinimo įmonė, įmonės kodas:183834646, adresas: Aušros g. 77-34, Utena
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 490,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-09-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai statinių naudojimo priežiūra, statinio techninės priežiūros patikrinimo aktų, protokolų bei nutarimų surašymo tvarka, BVPŽ kodas – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Mokymai statinių naudojimo priežūra, statinio techninės priežiūros patikrinimo aktų, protokolų bei nutarimų surašymo tvarka. Nagrinėjamos temos:
• Statinių naudotojų pareigos prižiūrint statinį;
• Statinių techninės priežiūros organizavimas;
• Statinių techninė priežiūra;
• Statinių techninio prižiūrėtojo dokumentai ir jų pildymo tvarka;
• Statinių naudojimo priežiūra;
• Akte numatytų reikalavimų atlikimo kontrolė. Administracinių teisės pažeidimų protokolo surašymas ir svarstymas;
• Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimas bei nutarimo surašymas ir paskelbimas. Baudos sumokėjimas.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-22.
2. Dalyvių skaičius – 1.
3. Mokymų trukmė – 5 akad. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai statinių naudojimo priežiūra, statinio techninės priežiūros patikrinimo aktų, protokolų bei nutarimų surašymo tvarka, BVPŽ kodas – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „AVGO Group", įmonės kodas: 301589533, adresas: Lukiškių g. 3, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 129,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai dėl ekonominio naudingumo vertinimo, BVPŽ kodas – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Mokymai dėl ekonominio naudingumo vertinimo. Temos:
• Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų nustatymas;
• Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ir parametrų lyginamuoju svoriu nustatymas;
• Ekonominio naudingumo vertinimas;
• Geroji praktika ir dažniausiai pasitaikančios klaidos.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-22.
2. Dalyvių skaičius – 2.
3. Mokymų trukmė – 4 akad. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai dėl ekonominio naudingumo vertinimo, BVPŽ kodas – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, įmonės kodas: 1100676314, adresas: Algirdo g. 31, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 126,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-20

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai dėl ekonominio naudingumo vertinimo, BVPŽ kodas – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Mokymai dėl ekonominio naudingumo vertinimo. Temos:
• Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų nustatymas;
• Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ir parametrų lyginamuoju svoriu nustatymas;
• Ekonominio naudingumo vertinimas;
• Geroji praktika ir dažniausiai pasitaikančios klaidos.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-22.
2. Dalyvių skaičius – 2.
3. Mokymų trukmė – 4 akad. val.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai dėl ekonominio naudingumo vertinimo, BVPŽ kodas – B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, įmonės kodas: 1100676314, adresas: Algirdo g. 31, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 126,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-19

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Puodelių servizas, BVPŽ kodas - 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 2 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Puodelių servizas:
• Keramikiniai, baltos spalvos su aukso spalvos papuošimu aplink puodelio kraštus;
• Skirti kavai;
• Puodelio talpa 200g;
• Komplekte 6 vnt. puodelių su lėkštutėmis.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 2 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Puodelių servizas, BVPŽ kodas - 44111300-4 Keramikos dirbiniai (441).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenaitis", įmonės kodas: 183792834, adresas: Metalo g. 5, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 55,94 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Naujasodžio gatvės dalies (akligatvio) Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai ".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233142-6 „Kelių remonto darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
1. Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
1.1. Kasimas ekskavatoriais pakraunant į autosavivarčius ne mažiau 15 m3 ir ne daugiau 16 m3 II gr. grunto ir darbai sąvartoje.
1.2. Planiravimas autogreideriu ne mažiau 770 m2 ir ne daugiau 775 m2 gatvės ploto.
1.3. 15 cm storio pagrindo sluoksnio įrengimas ne mažiau 770 m2 ir ne daugiau 775 m2 iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45.
1.4. 6 cm storio ne mažiau 490 m2 ir ne daugiau 495 m2 viensluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD.
1.5. Ne mažiau 140 m2 ir ne daugiau 142 m2 kelkraščių sutvirtinimas 6 cm storio sluoksniu nesurištų mineralinių medžiagų mišiniu 0/45.
2. Nepagrindiniai (pagalbiniai) darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai, yra:
2.1. Parengti Naujasodžio gatvės dalies (akligatvio) esamos situacijos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.
2.2. Parengti techninį darbo projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.
2.3. Pakoreguoti (patikslinti) gatvės dalies (akligatvio) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą atlikus darbus
3. Sutarties pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.
4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos ir galioja 12 mėnesių.
5. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, atsižvelgdamas į Sutarties 5.1.5 ir 5.17 punktų nuostatas, ir baigia per 11 mėnesių.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: Naujasodžio gatvės dalies (akligatvio) Utenoje dangos kapitalinio remonto darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas, kodas, adresas: UAB „Aukštaitijos traktas", įm.k. 183865353, Aukštaitijos g. 14, Šilinės k., Utenos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 10249,91 Eur (dešimt tūkstančių du šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 91 euro ct) su PVM;
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei tiekėjo pasiūlytų darbų kaina yra mažiausia.

2016-09-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Sirutėnų miestelio medicinos punkto įėjimo laiptų remonto darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Perkami Sirutėnų miestelio medicinos punkto įėjimo laiptų remonto darbai.
I.2.1. Pagrindiniai darbai kuriuos turi atlikti rangovas:
I.2.1.1. Įrengti naują laiptų dangą. Įrengiant naują laiptų dangą reikia: išbetonuoti laiptus, 1 m3; sumontuoti batų valymo groteles (400+/- 50 mm x 600 +/- 50mm); įrengti betono trinkelių dangą 13 m2.
I.2.2. Nepagrindiniai darbai, kuriems atlikti gali būti pasitelkti Subrangovai yra:
I.2.2.1. Demontuoti viršutinę betoninių laiptų dalį 1,2 m3.
I.2.2.2. Išvežti statybines šiukšles 1,2 t.
Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 14 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Sirutėnų miestelio medicinos punkto įėjimo laiptų remonto darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, 28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 500,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-09-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I I.1. Pirkimo pavadinimas: Įrangos poilsiavietėje prie Aiseto ir Pakaso ežerų (Pajuodenės k., Paisetės k., Kirdeikių k., Saldutiškio sen., Utenos r.) gamybos ir montavimo darbai. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45212140-9 – „Poilsio įrenginiai" (45.21) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Persirengimo kabinų gaminimas ir įrengimas (3 vnt.) . Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Įrangos poilsiavietėje prie Aiseto Ežero (Pajuodenės k., Saldutiškio sen., Utenos r.) gamybos ir montavimo darbai.
Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Algimantas Mačiulis, adresas: Sodų g. 3-1, Saldutiškio mstl., Saldutiškio sen., Utenos r., Lietuva.
II.2. Numatoma bendra sutarties vertė: 1590,00 EUR su PVM.
II.3. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-09-16

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17). Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos maitinimo paslaugos, meniu:
• Kiaulienos kepsnys su grybų padažu - 8 porcijos;
• Daržovių salotos - 8 porcijos;
• Kava, arbata – 8 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-16.
2. Žmonių skaičius – 8.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: A. Vasiljevos individuali veikla, adresas: Lauko g. 19, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 96,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-09-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto nuomos su vairuotoju (želdiniams atvežti) paslaugos. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 60180000-3 – „Krovininių transporto priemonių nuoma su vairuotoju" (A2) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Ne mažiau kaip 525 vnt. ir ne daugiau kaip 533 vnt. želdinių nuo 0,1 m iki 3,0 m aukščio transportavimas. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Transporto nuomos su vairuotoju (želdiniams atvežti) paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos komunalininkas", įmonės kodas: 183606952, adresas: Rašės g. 4, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 219,00 EUR PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlymas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei paslaugos pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-09-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Ekskrementų dėžės su tiekimu ir montavimu".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniams kodams – 34928480-6 „Atliekų bei šiukšlių konteineriai ir šiukšliadėžės" (349).
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektą sudaro:
• Prekių Tiekėjas turi pateikti sandariai uždaromas talpas - ekskrementų surinkimo dėžes (ne mažiau nei 6 vnt. ir ne daugiau nei 7 vnt.). Talpos turi būti metalinės, specialiai tam skirtos, neperdarytos iš kitokių talpų, skardos storis 2,0 mm (pavyzdys pridedamas). Apie uždaromų ekskrementų dėžių montavimo vietas Tiekėją informuoja Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius. Visos uždaromos ekskrementų dėžės bus pastatytos Utenos mieste.
• Pristačius Prekes ir jas sumontavus nurodytose vietose pasirašomi Prekių perdavimo - priėmimo aktai, išrašoma sąskaita-faktūra ir atliekamas apmokėjimas. Prekių Tiekėjas turi atsakyti už darbų saugą Prekių pristatymo ir montavimo metu, kokybę, naudoti techniškai tvarkingą techniką bei įrangą.
• Prekių Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, teikia 1 vnt. ekskrementų dėžės su pastatymu kainą.

I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: UAB „Utenos komunalininkas".
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas: 183606952, adresas: Rašės g. 4, LT-28197 Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė neturi viršyti 3000,00 Eur su PVM (trys tūkstančiai eurų, 00 ct). Vieno vieneto prekės (Ekskrementų dėžės su tiekimu ir montavimu) kaina neturi viršyti 385,14 Eur su PVM (trys šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 14 ct).
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kodui – 50800000-3 „Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos" (A1).
Pirkimo objektą sudaro:
Perkama paslauga – Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugos:
- mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų esančių adresu, Donelaičio g. 22, Utena ir Aukštaičių g. 1-5, Utena techninės būklės tikrinimo paslaugos.
- tikrinti šių įrenginių techninę būklę turi teisę tikrinti, turinčios Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliojimus.
Paslaugos suteikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mašininės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų techninės būklės tikrinimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VŠĮ „Kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba", įmonės kodas 134868684: adresas: Pakraščio g. 24, Kaunas.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 96,80 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-14

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mediena.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –03410000-7 „Mediena" (034).
Pirkimo objektą sudaro:
- Mediena- dvigubo pjovimo spygliuočių mediena;
- Giluminis vakuuminis impregnavimas;
- Tamsiai ruda spalva;
- Skirta lauko terasoms, 0,3 m ³;
- išmatavimai 5 cm*10cm*300cm.
Pristatymas adresu: A. Musteikio 35, Tauragnų miestelis, Utenos rajonas.
Prekių tiekimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mediena.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utera" kodas: 302328618, adresas: Aušros g. 93-15, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 130,00 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Lentelės ant kabinetų durų, BVPŽ kodas - 35261000-1 Informacinės lentos (352).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 6 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Informacinės lentelės ant durų Utenos rajono savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnijos, į kurių vidų įdedami užrašai su darbutoojų pareigų pavadinimais:
• Lentelė pagaminta iš aliuminio, matmenys: ilgis 28 cm, plotis 7 cm – 3 vnt.;
• Lentelė pagaminta iš aliuminio, matmenys: ilgis 28 cm, plotis 10 cm– 1 vnt.;
• Lentelė pagaminta iš aliuminio, matmenys: ilgis 28 cm, plotis 5 cm– 2 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis –6 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatymas – prekes pasiima Perkančioji organizacija, po Sutarties sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Lentelės ant kabinetų durų, BVPŽ kodas - 35261000-1 Informacinės lentos (352).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos reklama", įmonės kodas: 184095681, adresas: J. Basanavičiaus g. 61, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 98,20 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-09

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Iškastų rastų pavojingų medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų laikino saugojimo (sandėliavimo) paslaugos. Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 90500000-2 – „Su atliekomis susijusios paslaugos" (A16) .
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas. Pavojingų cheminių medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų laikino saugojimo (sandėliavimo) paslaugos. Detalesnė informacija techninėje užduotyje.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Iškastų rastų pavojingų medžiagų ir jomis užterštų pavojingų atliekų laikino saugojimo (sandėliavimo) paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utenos komunalininkas, tiekėjo kodas: 183606952, adresas: Rašės g. 4, Utena, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1316,60 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: nurodytos perkamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-09-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –22458000-5 „Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai" (224).
Pirkimo objektą sudaro:
Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimo blankas turi atitikti LR Švietimo ir mokslo ministro 2005-09-22 Įsakymu Nr. ISAK-1928 „Dėl mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimo blanko privalomosios formos patvirtinimo" nustatytus reikalavimus.
Prekių teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: ŠMM Švietimo aprūpinimo centras, įmonės kodas: 190995938, adresas: Geležinio Vilko g. 12 Vilnius, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 0,41 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-08

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Stacionarūs telefono aparatai.
I.2.Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui- 32552100-8 „Telefono aparatai" (325).
Pirkimo objektą sudaro:
Perkamos prekės – stacionarūs telefono aparatai, 2 vnt.
Laidinis telefono aparatas - 1 vnt;
• apšviečiamasis LCD ekranas;
• pokalbis garsiakalbiu;
• skambinančiojo numerio rodymas;
• praleistų skambučių sąrašas;
• greito rinkimo numerių, įeinančių skambučių numerių, datos ir laiko sąrašas, numerių
išsaugojimas atmintyje;
• skubus mikrofono išjungimas pokalbio metu (Mute);
• paskutinio rinkto numerio pakartojimas.
• garantija ne mažiau 24 mėn.

Belaidis telefono aparatas – 1 vnt.
• numerio atpažinimo funkcija;
• apšviečiamas ekranas ir apšviečiama klaviatūra;
• garsiakalbis;
• telefonų knygutėje saugoma iki 100 įrašų;
• rinktų numerių sąraše saugoma iki 10 įrašų;
• skambučių registre saugoma iki 50 įrašų;
• galimybė skambinti dingus elektrai;
• įeinančių skambučių sąrašas;
• automatinis numerio kartojimas;
• meniu lietuvių, anglų kalbomis;
• garantija ne mažiau 24 mėn.
Prekes tiekti iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
Prekių teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų.
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Stacionarūs telefono aparatai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „Teo" įmonės kodas: 121215434, adresas: Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva.
II.3. Bendra galutinė sutarties vertė: 59,08 Eur su PVM.
II.4. Subtiekėjas nenumatomas.
II.5. Sutarties pradžia – 2016-09-07
II.6. Sutarties pabaiga – 2016-10-06.

2016-09-08

. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai-seminaras „Viešųjų pirkimų ypatumai bei naujausia teismų praktika".
I.2. Pirkimo objektas priskiriamas kategorijai - B 24 -Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodas - 80510000-2 Specialistų mokymo paslaugos.
Pirkimo objektą sudaro:
1. ES direktyvos tiesioginis veikimas. Kokios Direktyvos normos gali būti taikomos tiesiogiai, jų neperkėlus Į Viešųjų pirkimų įstatymą, kaip šiomis normomis gali vadovautis Perkančiosios organizacijos ir tiekėjai;
2. Interesų konfliktas: išorinis interesų konfliktas, suderinti veiksmai viešajame pirkime, susijusių bendrovių dalyvavimas kaip konkurentų, vidinis interesų konfliktas, sąžininga tiekėjų konkurencija, perkančiosios organizacijos pareiga būti aktyviai, nustatant interesų konflikto situacijas.
3. Efektyvios tiekėjų pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybos principas: pretenzijų ir ieškinio senaties terminai, tiekėjų suinteresuotumas, pretenzijos ir ieškinio dalyko sutaptis, grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėti.
4. Konfidenciali informacija: kuri informacija gali būti laikoma konfidencialia, komercinės paslapties įrodymai.
5. Alternatyvios sankcijos: neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo - pardavimo sutarties padarinių netaikymas, baudos, subjektai, kuriems skiriamos baudos, žalos atlyginimas.
6. Perkančiosios organizacijos statusas: veikla, skirta nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams užtikrinti, funkcinis metodas, infekcijos teorija, veiklos vertinimo kriterijai: konkurencija rinkoje, veiklos efektyvumas, rizikos prisiėmimas, įsteigimo tikslai, perkančiosios organizacijos kontrolė, valdymas ir finansavimas.
7. Tiekėjų ginčai, kai ieškinys turi būti teikiamas tiek perkančiajai organizacijai, tiek įgaliotajai organizacijai;
8. Paslaugų teikimas po viešojo pirkimo sutarties pabaigos: santykių kvalifikavimas, neteisėtas praturtėjimas.
9. Reikalavimai dėl teisės verstis veikla, būtina viešojo pirkimo - pardavimo sutartims vykdyti: minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, pirkimo objekto apibrėžimas techninėje specifikacijoje, iš teisės aktų kylantys imperatyvūs reikalavimai.
10. Kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų reikalavimai. Notarinis dokumentų patvirtinimas.
11. Dėl perkančiosios organizacijos atsakomybės už netikslų techninį projektą, pateiktą viešojo pirkimo sąlygose.
12. Dėl perkančiosios organizacijos rizikos, pavėluotai paskelbus viešojo pirkimo konkursą.
13. Naujausia Lietuvos Aukščiausiojo teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika viešųjų pirkimų bylose.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas 2016-09-13
2. Dalyvių skaičius - 2.
3. Sutartis bus sudaroma žodžiu.
I. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokymai-seminaras „Viešųjų pirkimų ypatumai bei naujausia teismų praktika.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekspertų mugė" kodas: 301525751, adresas: Nemenčinės pl. 112C Vilnius, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 119,79 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-07

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Stacionarūs telefono aparatai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas prekių kodui –32552100-8 „Telefono aparatai" (325).
Pirkimo objektą sudaro:
Laidinis telefono aparatas - 1 vnt;
• apšviečiamasis LCD ekranas;
• pokalbis garsiakalbiu;
• skambinančiojo numerio rodymas;
• praleistų skambučių sąrašas;
• greito rinkimo numerių, įeinančių skambučių numerių, datos ir laiko sąrašas, numerių išsaugojimas atmintyje;
• skubus mikrofono išjungimas pokalbio metu (Mute);
• paskutinio rinkto numerio pakartojimas.
• garantija ne mažiau 24 mėn.

Belaidis telefono aparatas – 1 vnt.
• numerio atpažinimo funkcija;
• apšviečiamas ekranas ir apšviečiama klaviatūra;
• garsiakalbis;
• telefonų knygutėje saugoma iki 100 įrašų;
• rinktų numerių sąraše saugoma iki 10 įrašų;
• skambučių registre saugoma iki 50 įrašų;
• galimybė skambinti dingus elektrai;
• įeinančių skambučių sąrašas;
• automatinis numerio kartojimas;
• meniu lietuvių, anglų kalbomis;
• garantija ne mažiau 24 mėn.
Prekes tiekti iki 2016 m. rugsėjo 30 d.
Prekių teikimo pradžia – sutarties pasirašymo diena. Sutartis bus sudaroma žodžiu. Apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą per 30 dienų
II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: 1. Stacionarūs telefono aparatai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: AB „TEO" LT, įmonės kodas: 121215434, adresas: Respublikos g. 58, 35171 Panevėžys, Lietuva.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 59,08 Eur su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-05

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Kvalifikacijos tobulinimo mokymai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Kvalikikacijos tobulinimo mokymai:
• Kaip kūrybiškai taikant partnerystės principus lyderystę panaudoti inovacijų kultūros sektoriuje diegimo ir erdvių įveiklinimo srityse.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų suteikimo terminas – 2016-09-07 – 2016-09-08.
2. Žmonių skaičius – 1.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Kvalifikacijos tobulinimo mokymai, BVPŽ kodas - B 24 Švietimo ir profesinio mokymo paslaugos, kodui – 80510000-2 Specialistų mokymų paslaugos (B 24).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: VšĮ Anykščių verslo informacinis centras, įmonės kodas: 154324626, adresas: J. Biliūno g. 53, Anykščiai.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 50,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai (vynas).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai. Perkami alkoholiniai gėrimai (vynas), 5 vnt. Trumpas perkamo objekto aprašymas:
• Degtinė Stumbras Premium Organic 0,7 l,
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas nuo Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai (vynas), BVPŽ kodas - 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai. (159).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Mineraliniai vandenys", įmonės kodas: 121702328, adresas: Jasinskio 16F, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 58,05 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai (vynas).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai. Perkami alkoholiniai gėrimai (vynas), 60 vnt. Trumpas perkamo objekto aprašymas:
• Degtinė Absoliut 0,7 l, 15 vnt.;
• Degtinė Stumbras Premium Organic 0,7 l, 15 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas nuo Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai (vynas), BVPŽ kodas - 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai. (159).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Mineraliniai vandenys ir alus", įmonės kodas: 222777320, adresas: Jasinskio 16f, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 336,30 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai (viskis).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai. Perkami alkoholiniai gėrimai (viskis), 3 vnt. Trumpas perkamo objekto aprašymas:
• Viskis Jack Daniels Single Barrel 0,7 l.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas nuo Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai (vynas), BVPŽ kodas - 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai. (159).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Mineraliniai vandenys ir alus", įmonės kodas: 222777320, adresas: Jasinskio 16f, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 118,77 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Pirkimo pavadinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17). Perkamos maitinimo paslaugos. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Pirkimo objektą sudaro:
• Šalti užkandžiai 70 vnt.;
• Mėsos suktinukai 50 vnt.;
• Žuvies rageliai 70 vnt.;
• Lašišos užkandėlė su greipfrutais 50 vnt.;
• Mini sumuštinukai, pikantiški, su ikrais, įvairių skonių varškytėmis, sūrio užkandėlės su vytintais pomidorais 100 vnt.;
• Silkės suktinukai su kaimišku įdaru 25 vnt.
• Kava 25 puodeliai;
• Arbata 25 puodeliai;
• Pyragėliai 45 vnt.;
• Vaisių vėrinukai 2 kg
Paslaugos teikiamos – 30 žmonių.
Maitinimo paslaugas suteikti 2016 m. rugsėjo 2 d.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekspetra" Viešbutis „ANGELAS", įmonės kodas: 183829122, adresas: Aukštaičių g. 2, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 350,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-09-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyrai – ženkliukai „Pasagėlė".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai. Perkami suvenyrai – ženkliukai „Pasagėlė", 200 vnt. Trumpas perkamo objekto aprašymas:
I.2.1. Medžiaga: žalvaris auksuotas.
I.2.2. Ženkliuko dydis: aukštis 11 mm, plotis 11 mm.
I.2.3. Ženkliuko užsegimas „drugelis".
I.2.4. Ženkliuko įpakavimas: plastikinė dėžutė 30x30 mm.
Suvenyrų – ženkliukų „Pasagėlė" pateikimo data iki 2016 m. rugsėjo 1d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyrai – ženkliukai „Pasagėlė".
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Alpera", įmonės kodas: 124082035, adresas: Titnago g. 10, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 998,92 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei prekės pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-09-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai (vynas).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai. Perkami alkoholiniai gėrimai (vynas), 60 vnt. Trumpas perkamo objekto aprašymas:
• Vynas baltas ispaniškas Torres Vina Sol Catalunya DO 0,7 l – 30 vnt.;
• Vynas raudonas itališkas Zonin Regions Chianti DOCG 0,7 l – 30 vnt.;
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas nuo Sutarties žodinio sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai (vynas), BVPŽ kodas - 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai. (159).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Mineraliniai vandenys ir alus", įmonės kodas: 222777320, adresas: Jasinskio 16f, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 382,20 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-02

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Keleivių vežimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – A 2 – Sausumos transporto paslaugos (1), įskaitant šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus pašto transportą, kodas - 60170000-0 Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju. Perkama trijų keleivinių autobusų nuoma su vairuotoju:
I.2.1. Pirmo keleivinio autobuso nuoma su vairuotoju 45 sėdimos vietos:
I.2.1.1. Paslaugos pradžia – 2016 m. rugsėjo 2 d. 18.30 val. Aukštaičių g. 2,Utena.
I.2.1.2. Paslaugos pabaiga – 2016 m. rugsėjo 2 d. 24.00 val. Aukštaičių g. 2,Utena.
I.2.1.3. Bendras atstumas 40 km.
I.2.1.4. Transporto paslaugos trukmė 5.30 val.
I.2.1.5. Maršrutas Utena – Katlėrių kaimas - Utena;
I.2.2. Antro keleivinio autobuso nuoma su vairuotoju 45 sėdimos vietos:
I.2.2.1. Paslaugos pradžia – 2016 m. rugsėjo 3 d. 10.00 val. Aukštaičių g. 2,Utena.
I.2.2.2. Paslaugos pabaiga – 2016 m. rugsėjo 3 d. 24.00 val. Aukštaičių g. 2,Utena.
I.2.2.3. Bendras atstumas 30 km.
I.2.2.4. Transporto paslaugos trukmė 7.00 val.
I.2.2.5. Maršrutas po Utenos miestą.
I.2.3. Trečio keleivinio autobuso nuoma su vairuotoju 45 sėdimos vietos:
I.2.3.1. Paslaugos pradžia – 2016 m. rugsėjo 3 d. 17.45 val. Aukštaičių g. 2,Utena.
I.2.3.2. Paslaugos pabaiga – 2016 m. rugsėjo 3 d. 24.00 val. Aukštaičių g. 2,Utena.
I.2.3.3. Bendras atstumas 50 km.
I.2.3.4. Transporto paslaugos trukmė 6.15 val.
I.2.3.5. Maršrutas Utena – Sudeikiai – Utena.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Keleivių vežimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB ,,Utenos autobusų parkas, įmonės kodas: 283667080, adresas: K. Donelaičio g. 30, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 500,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus

2016-09-02

PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Reklamos paslaugos – dviejų televizijos reportažų, skirtų jubiliejiniam – 755 m. – Utenos miesto gimtadieniui, sukūrimas, rengimas ir transliavimas.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B26, kodui – 92200000-3 ² „Radijo ir televizijos paslaugos."
Pirkimo objektą sudaro:
1. Parengti ir transliuoti du televizijos reportažus, skirtus jubiliejiniam – 755 m. – Utenos miesto gimtadieniui, reklamuojančius Uteną bei Utenos rajoną šalyje, pristatančius pasirengimą miesto šventei ir pačią šventę, taip pat pristatančius Utenos rajono savivaldybę kaip sėkmingai dirbančią, kuriančią kokybišką gyvenamąją aplinką miesto ir rajono bendruomenėms.
2. Transliacijų skaičius – du televizijos reportažai.
3. Reportažų trukmė – ne mažiau kaip 6 min., ne daugiau kaip 24 min.
4. Transliavimo laikas: pirmas reportažas – 2016 m. rugpjūčio 28 d., antras reportažas – 2016 m. rugsėjo 11 d.
5. Reportažuose pateikti interviu su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu, jubiliejinės miesto šventės organizacinio komiteto pirmininku Gintautu Petravičiumi, kitais šventės organizatoriais, kalbinti gyventojus, šventės dalyvius, sėkmingai dirbančių įmonių atstovus, pateikti informaciją apie savivaldybės pastangas gerinti Utenos miesto ir rajono bendruomenių gyvenimo kokybę.
6. Aprėpties zona – Lietuvos Respublikos teritorija.
7. Filmuotą medžiagą transliuoti kokybiškai, be techninių gedimų.
8. Laikantis dorovės, etikos ir moralės normų, nepažeidžiant religinių jausmų, sukurti originalų, Utenos rajoną reprezentuojančius bei miesto jubiliejinę šventę reklamuojančius televizijos reportažus.
9. Galimybė skelbti nufilmuotus reportažus Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje. www.utena.lt ir svetainėje www.kulturautenoje.lt/news.php.
10. Reportažų rengėjas pateikia Utenos rajono savivaldybės administracijai reportažų elektroninius įrašus kompaktinėse laikmenose.
Paslaugų suteikimo terminas – per mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.
INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Reklamos paslaugos – dviejų televizijos reportažų, skirtų jubiliejiniam – 755 m. – Utenos miesto gimtadieniui, sukūrimas, rengimas ir transliavimas.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Kęstučio Ligeikos įmonė „SAULĖS KVADRATAS" įmonės kodas: 2558466, adresas: Šarkų g. 16, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2610,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Anstolio paslaugos".
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai B 21 – „Teisinės paslaugos", kodui – 79100000-5 „Teisinės paslaugos" (B21). Pirkimo objektas skaidomas į 4 atskiras pirkimo objekto dalis, kiekvienai iš jų bus sudaroma atskira paslaugų žodinė sutartis.
1 pirkimo objekto dalis - Priteistos skolos išieškojimą iš skolininkės Dianos Sirgėdienės.
2 pirkimo objekto dalis – Priteistos sumos išieškojimas iš skolininkės Jolantos Milkevičienės.
3 pirkimo objekto dalis – Priteistos sumos išieškojimas iš skolininko Jurgio Juozevičiaus.
4 pirkimo objekto dalis – Andrejaus Altynikovo iškeldinimas iš gyvenamosios patalpos, esančios J.Basanavičiaus g. 94-108, Utena.
Paslaugų atlikimo terminai:
1 pirkimo objekto daliai – iki 2016-09-30. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-10-31.
2 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-30. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-30.
3 pirkimo objekto daliai – iki 2016-10-30. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-11-30.
4 pirkimo objekto daliai – iki 2016-09-30. Planuojama sutarties pabaiga – 2016-10-31.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Priteistos skolos išieškojimą iš skolininkės Dianos Sirgėdienės.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Antstolio Leono Jankausko kontora, įmonės kodas: 35203250070, adresas: Kauno g. 19, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 24,00 Eur.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo pavadinimas: Priteistos sumos išieškojimas iš skolininkės Jolantos Milkevičienės.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Antstolio Leono Jankausko kontora, įmonės kodas: 35203250070, adresas: Kauno g. 19, Utena.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 28,00 Eur.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

IV. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
IV.1. Pirkimo pavadinimas: Priteistos sumos išieškojimas iš skolininko Jurgio Juozevičiaus.
IV.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Antstolio Leono Jankausko kontora, įmonės kodas: 35203250070, adresas: Kauno g. 19, Utena.
IV.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 32,00 Eur.
IV.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

V. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
V.1. Pirkimo pavadinimas: Andrejaus Altynikovo iškeldinimas iš gyvenamosios patalpos, esančios J.Basanavičiaus g. 94-108, Utena.
V.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Antstolio Leono ankausko kontora, įmonės kodas: 35203250070, adresas: Kauno g. 19, Utena.
V.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 24,00 Eur.
V.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos. Perkamos maitinimo paslaugos, meniu:
I.2.1. Stirnienos troškinys raudoname vyne su paskrudintomis bulvėmis ir šviežių kopūstų salotomis 5 porc.
I.2.2. Stirnienos kepsnys su paskrudintomis bulvėmis ir šviežių kopūstų salotomis, 5 porc. I.2.3. Karštas keptas naminis sūris su uogiene (porc.70/20g.) 10 porc.
I.2.4. Pyragėliai (su grybais/su mėsa) 10 vnt.
I.2.5. Kaimiški lašinukai su svogūnu, raugintu agurku ir duona (porc.20/10/30 g) 10 porc.
I.2.6. Avižinių dribsnių pyragas su juodaisiais serbentais (porc. 80 g.) 16 vnt.
I.2.7. Kava 10 puodukų.
I.2.8. Arbata 10 puodukų.
Paslaugos teikiamos –10 žmonių.
Sutartis bus sudaroma žodžiu.
Maitinimo paslaugas suteikti 2016 m. rugsėjo 4 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB Miško GNK,
įmonės kodas: 300584113, adresas: Miškiniškės k., 30252 Ignalinos r.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 400,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vėliavų stiebų atstatymo darbai.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas kodui – 45453000-7 Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai. Perkami vėliavų stiebų atstatymo darbai. Atliekami darbai:
I.2.1. Vėliavų stiebų remonto atstatymo darbai išlyginant juos pagal vertikalę.
I.2.2. Atstatant stiebų vertikalumą reikia demontuoti vėliavų stulpus, išardyti g/b pamatus su įdėtinėmis detalėmis tvirtinimui, įrengti naujus pamatus bei pastatyti stulpus.
I.2.3. Atstatomų – remontuojamų stulpų skaičius – 6 vnt.
Darbus atlikti iki 2016 m. rugsėjo 2 d.
I.3. Pirkimo objekto tipas – darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vėliavų stiebų atstatymo darbai.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikusta", įmonės kodas: 183765577, adresas: Metalo g. 13, LT-28217, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 830,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomi darbai atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus bei darbų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos Utenos miesto šventės svečiams.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, pagrindinis kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos, papildomas kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos. Perkamos apgyvendinimo paslaugos:
• Vienviečių kambarių – 10 vnt.
• Dviviečių kambarių – 12 vnt.
• Triviečiai kambariai – 3 vnt.
• Lukso kambarys – 1 vnt.
• Visi kambariai su atskiromis lovomis;
• Utenos mieste;
• Su maitinimu: pusryčiai.
Paslaugos suteikimo laikorapis – 2016-09-02 –2016-09-04.
Žmonių skaičius – 44.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos Utenos miesto šventės svečiams.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ekspetra" Viešbutis „ANGELAS", įmonės kodas: 183829122, adresas: Aukštaičių g. 2, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2 900,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• meniu:
Mini sumuštinukai, pikantiški, su ikrais, įvairių skonių varškytėmis, sūrio užkandėlės su vytintais pomidorais ne mažiau 200 vnt. ir ne daugiau 200 vnt.;
Lašišos užkandėlė su greipfrutais ne 70 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.;
Kava ne 70 vnt. ir ne daugiau 80 vnt.;
Arbata ne 16 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
Pyragėliai ne 100 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.;
Vaisių vėrinukai ne 3 kg ir ne daugiau 6 kg.
Sausainių asorti ne mažiau 0,5 kg, ne daugiau 1 kg;
Grietinėlė kavai ne 70 vnt. ir ne daugiau 100 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugos teikiamos – ne mažiau 70 ir ne daugiau 80 žmonių.
Paslaugos suteikimo terminas – 2016.09.02.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: V. Mieliauskienės viešojo maitinimo įmonė, įmonės kodas: 183834646, adresas: Aušros g. 77-34, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 850,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus;
2. bei paslaugų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Renginio organizavimas su patalpų nuoma, BVPŽ kodas – 26 Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos, kodas - 79952000-2 Su renginiais susijusios paslaugos (B 26).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslaugos - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Miesto svečių priėmimui kaimo sodybos nuoma su renginio organizavimu:
• Kaimo sodyboje turi būti pobūvių salė, talpinanti ne mažiau 70 žmonių;
• Turi būti lauko terasa su kėdėmis, ne mažiau 10 vnt.;
• Renginio laikas nuo 18 val. – 2 val.
• Kaimo turizmo sodyba turi būti Utenos rajono ribose;
• Kaimo turizmo sodyba turi būti prie ežero.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugų kiekis – 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Paslaugų suteikimo terminas 2016-09-02.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Renginio organizavimas su patalpų nuoma, BVPŽ kodas – 26 Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos, kodas - 79952000-2 Su renginiais susijusios paslaugos (B 26).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Individualios veiklos įmonė „Vidų sodyba", įmonės kodas: VL 294171-1, adresas: Katlerių km., Utenos sen.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 600,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-09-01

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektą sudaro:
Apgyvendinimo paslaugos:
• Kambariai vienviečiai su patogumais ne mažiau 10 kv.m. – 2 vnt.;
• Kambariai dviviečiai su patogumais: dušu, tualetu, ne mažiau 12 kv. m.– 2 vnt.;
• Kambarys vienvietis su patogumais: dušu, tualetu ne mažiau 14 kv.m. – 3 vnt.;
Utenos mieste;
• Su pusryčiais.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Paslaugos suteikimo terminas – 2016-09-02 –2016-09-03, 2016-09-03-2016-09-04.
2. Kambarių skaičius – 7.
Sutartis sudaroma žodžiu.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Apgyvendinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 98341000-5 Apgyvendinimo paslaugos (B17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Utrana", įmonės kodas: 183831493, adresas: Aušros g. 36A, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 366,00 EUR.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai, BVPŽ kodas - 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai (159).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės – 93 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Alkoholiniai gėrimai, skirti Utenos miesto šventės užsienio delegacijų priėmimui:
• Vynas baltas ispaniškas Torres Vina Sol Catalunya DO arba lygiavertis, 0,7 l, 30 vnt.;
• Vynas raudonas itališkas Zonin Regions Chianti DOCG arba lygiavertis, 0,7 l, 30 vnt.;
• Degtinė absoliut arba lygiavertė, 0,7 l, 15 vnt.;
• Viskis Jack Daniels Single Barrel arba lygiavertis, 0,7 l, 3 vnt.;
• Degtinė Stumbras Premium Organic arba lygiavertė, 0,7 l, 15 vnt.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Prekės – 93 vnt.
2. Prekių pristatymo terminas – iki 2016-09-02.
Prekes pristato Perkančiąjai organizacijai.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Alkoholiniai gėrimai, BVPŽ kodas - 15911100-8 Alkoholiniai gėrimai (159).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB Mineraliniai vandenys ir alus, įmonės kodas: 222777320, adresas: Utena, Rašės g.6/ Jasinskio 16f, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 837,27,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus;
2. bei prekių pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Vietinės reikšmės kelių žvyro dangos remontas".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45233141-9 „Kelių priežiūros darbai" (45.23).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Pirkimo objektą sudaro - Vietinės reikšmės kelių žvyro dangos remontas.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
I.2.1 Darbų vieta ir kiekiai:
Vietinės reikšmės viešieji keliai Utenos rajono seniūnijose. Kelių plotis 4,5m arba 6,5 m. Darbų apimtis nuo 4500 m3 iki 10500 m3 mineralinių medžiagų mišinio. Tame skaičiuje seniūnijose:
Daugailių sen. – nuo 457 m3 iki 1067 m3;
Kuktiškių sen. – nuo 210 m3 iki 486 m3;
Leliūnų sen. – nuo 662 m3 iki 1545 m3;
Saldutiškio sen. – nuo 466 m3 iki 1088 m3;
Sudeikių sen. – nuo 354 m3 iki 826 m3;
Tauragnų sen. – nuo 847 m3 iki 1976 m3;
Utenos sen. – nuo 530 m3 iki 1237 m3;
Užpalių sen. – nuo 589 m3 iki 1375 m3;
Vyžuonų sen. – nuo 385 m3 iki 897 m3.
Remontuojamo sluoksnio storis po sutankinimo nuo 5 cm iki 10 cm storio.
I.2.2. Medžiagos:
I.2.2.1. Remontui naudoti mineralinių medžiagų mišinį, kurio frakcija ne smulkesnė kaip 0/16.
I.2.3. Atliekami darbai:
I.2.3.1. Autogreideriu išlyginti esamą kelio dangą;
I.2.3.2. Išpilti mineralinių medžiagų mišinį;
I.2.3.3. Autogreideriu paskleisti mineralinių medžiagų mišinį;
I.2.3.4. Suformuoti dangos skersinį nuolydį. Nuolydis turi būti nuo 3% iki 5% dvišlaitis, o viražuose gali būti vienšlaitis.
I.2.3.5. Sutankinti paskleistą sluoksnį autogreiderio pravažiavimais viena vieta keturis kartus.
I.2.4. Atlikus darbus rangovas paruošia atliktų darbų aktą, pasirašytinai suderina su seniūnijos seniūnu ir pateikia Užsakovui.
Techniniai reikalavimai darbų atlikimui pateikiami Techninėje užduotyje, kuri yra šios Sutarties priedas Nr. 1 ir yra šios Sutarties neatsiejama dalis.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Šilinė"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183694870, Molėtų g. 64, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 120.000,00 Eur.
Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui, į Sutartį bus įrašomos Perkančiosios organizacijos planuojamos lėšos bei 1 m3 kelio remontui sunaudoto mineralinių medžiagų mišinio įkainis.

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: „Vietinės reikšmės kelių šalikelių augalijos šalinimas". Pirkimo objektas priskiriamas kodui 45112730-1 "Kraštovaizdžio darbai keliuose ir automagistralėse".

I.2. Darbai, kuriuos turi atlikti Rangovas:
Darbų vieta ir kiekiai:
Vietinės reikšmės viešieji keliai Utenos rajono seniūnijose. Darbų apimtis nuo 600 km iki 1600 km vietinės reikšmės kelių, nuo kurių abiejų šalikelių turės būti pašalinta augalija. Iš šio skaičiaus seniūnijose:
Daugailių sen. – nuo 59 km iki 157 km;
Kuktiškių sen. – nuo 28 km iki 74 km;
Leliūnų sen. – nuo 87 km iki 233 km;
Saldutiškio sen. – nuo 60 km iki 160 km;
Sudeikių sen. – nuo 48 km iki 127 km;
Tauragnų sen. – nuo 111 km iki 296 km;
Utenos sen. – nuo 77 km iki 205 km;
Užpalių sen. – nuo 78 km iki 209 km;
Vyžuonų sen. – nuo 52 km iki 139 km.
Atliekami darbai:
Šlaitiniu augalų smulkintuvu ar kitu turimu mechaniniu įrenginiu nupjaunama bei pašalinama augalija kelių šalikelėse ne siauresne kaip 1,5 metro pločio juosta. Augalija pjaunama ne aukštesniame nei 100 mm aukštyje visos juostos plotyje. Pavienių medžių kurių kamieno storis didesnis kaip 20 cm ir iškilusios šaknys su žemės kauburiu kelmus galima palikti aukštesnius nei 100 mm, bet ne aukštesnius kaip 200 mm;
Augalija kurios negalima pašalinti mechaniškai dėl techninių kliūčių, pjaunama rankiniu būdu. Nukirsti medžiai ar krūmai iki išvežimo laikinai, bet ne ilgiau kaip 30 dienų, gali būti susandėliuoti šalikelėje;
Pašalintą sumedėjusią augaliją Rangovas išveža savo transportu į Rangovo pasirinktą augalijos utilizavimo vietą.
Užsakovas pateiks Rangovui užsakymą (sąrašą) su nurodytais kelių ruožais, kuriuose turės būti atlikti Darbai. Vienkartinis užsakymo kiekis - ne mažesnis kaip 1 darbo dienai skirtas kelio ruožas. Skaičiavimams priimta, kad rangovas 1 km ilgio kelio ruožo abiejų šalikelių augaliją pašalins per 1 valandą. Rangovas 1 kilometro ilgio kelio ruože augmenijos šalinimą gali atlikti per ilgesnį nei 1 valandą laiko tik dėl svarbių priežasčių bei iš anksto tai suderinęs su seniūnijos seniūnu.
Darbas arba Darbo dalis bus laikoma užbaigtu tada, kai iš tvarkomo kelio ruožo abiejų kelio šalikelių bus nupjauta ir išvežta augalija, su seniūnijos seniūnu bus suderinti ir perduoti atlikti darbai.
Atlikęs darbus, Rangovas paruošia atliktų darbų aktą, pasirašytinai suderina su seniūnijos seniūnu ir pateikia Užsakovui.
I.3. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Šalių pasirašymo ir Sutarties užregistravimo Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje dienos. Sutarties pabaiga po 36 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Rangovas visus Darbus privalo atlikti per 35 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

I.4. Darbų atlikimo vieta: Utenos rajonas.
I.5. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: - UAB „Utenos komunalininkas"
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas:183606952, Rašės g. 4, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė – 60.000,00 Eur.
Bendra pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų vertinimui, į Sutartį bus įrašomos Perkančiosios organizacijos planuojamos lėšos bei 1 km. kelio kelkraščių augalijos pašalinimo įkainis.

II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šie laimėtojas: pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų nustatytus reikalavimus bei mažiausia kaina.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Pisuaro nuleidimo mechanizmas, BVPŽ kodas – 42130000-9 Santechnikos prekės (421).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 1 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Pisuaro nuleidimo mechanizmas:
• Rankinio valdymo ventilis montuojamas į tą patį nuleidimo įrenginio korpusą;
• Protakos galingumas mechaninio valdymo ventilį pasirinkus, siekia > 0,3 l/s, kai slėgis 1 baras;
• Galima nustatyti nuleidžiamo vandens taupymo režimą: 1 litrą.
• Utenos mieste.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 1 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekes pasiima Perkančioji organizacija.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Pisuaro nuleidimo mechanizmas, BVPŽ kodas – 42130000-9 Santechnikos prekės (421).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Bikuvos" prekyba, įmonės kodas: 2840881509, adresas: Molėtų g. 96, Utena.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 59,99 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – paslauga – 1 vnt.
Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
• meniu:
Kepta lašiša su daržovėmis ir ryžiais ne mažiau kaip 30 porcjų ir ne daugiau 40 porcijų;
Vištiena su ryžiais ir daržovėmis ne mažiau kaip 30 porcjų ir ne daugiau 40 porcijų;
Kiauliena su daržovėmis ir apkeptomis bulvėmis ne mažiau kaip 30 porcjų ir ne daugiau 40 porcijų;
Šalti patiekalai, užkendėlės ne mažiau 70 porcijų ir ne daugiau 80 porcijų;
Silkės užkandėlė su svogūnais ne mažiau 70 porcijų ir ne daugiau 80 porcijų;
Silkės užkandėlė su keptomis morkomis pomidorų padaže ne mažiau 70 porcijų ir ne daugiau 80 porcijų;
Silkės salotos su ananasais ne mažiau 70 porcijų ir ne daugiau 80 porcijų;
Sūrio užkandėlės ne mažiau 70 porcijų ir ne daugiau 80 porcijų;
Pyragėliai ne 70 vnt. ir ne daugiau 120 vnt.;
Desertas ne 70 porcijų ir ne daugiau 80 porcijų;
Salotos su pekino kopūstu, žirneliais, kalafiorais su spanguolėmis ne mažiau 70 porcijų ir ne daugiau 80 porcijų;
Kava ne 70 vnt. ir ne daugiau 80 vnt.;
Sultys, vaisvandeniai talpos 0,5 l ne daugiau 50 vnt., ne mažiau 150 vnt.
Arbata ne 16 vnt. ir ne daugiau 70 vnt.;
Vaisių vėrinukai ne 3 kg ir ne daugiau 6 kg.
Pirkimo objekto apimtys:
1.Paslaugos teikiamos – ne mažiau 70 ir ne daugiau 80 žmonių.
Paslaugos suteikimo terminas – 2016.09.02.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Paslaugos.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Maitinimo paslaugos, BVPŽ kodas - 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos, kodas - 55320000-9 Maisto tiekimo paslaugos (B17).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Pagal verslo liudijimą „Vidų sodyba", įmonės kodas: VL 294171-1, adresas: Katlerių km., Utenos sen.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 2440,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus;
2. bei paslaugų pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: "Tilto remontas kelyje Ut-46, Utenos seniūnijoje".
Pirkimo objektas priskiriamas pagrindiniam kodui – 45221119-9 „Tiltų atnaujinimo darbai" (45.22).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas.
Sutarties objektą sudaro - Tilto remontas kelyje Ut-46, Utenos seniūnijoje.
• Statybos vieta (adresas): Kelias Ut-46, Utenos seniūnija.
• Užsakovas - Utenos rajono savivaldybės administracija.
• Statybos rūšis – remontas.
Numatomi atlikti pagrindiniai darbai (kuriuos turi atlikti Rangovas):
1. Nuardyti esamo tilto sutrūnijusią medinę pakloto konstrukciją, ardomas plotas 36 m2± 2 m2.
2. Naujo medinės perdangos pakloto įrengimas, medinių konstrukcijų kiekis 4,5 m3 ± 0,5 m3.
3. Paklotui naudoti spygliuočio medžio impregnuotus, ne plonesnius kaip 0,1 m ir ne storesnius kaip 0,12 m brusus.
4. Įrengti metalinius tilto turėklus, bendras turėklų ilgis 17 m ± 1 m. Turėklų aukštis ne žemesnis kaip 1 m ir ne aukštesnis kaip 1,2 m. Turėklui naudoti stačiakampio profilio vamzdžio 40x60 mm ± 1 mm ne plonesnio kaip 3 mm ir ne storesnio kaip 4 mm storio dažytą metalą.
Numatomi atlikti nepagrindiniai darbai (kurių atlikimui gali būti pasitelkti subrangovai):
5. Abiejose tilto pusėse įrengti svorį ribojančius kelio ženklus 2vnt.
6. Išvežti statybines atliekas – 0,6 t ± 0,1 t.
Tikslius apmatavimus, medžiagų kiekius reikalingus objekto darbams atlikti ir užbaigti, atlieka Rangovas, apžiūrėjęs objektą, ir savo rizika įskaičiuoja į bendrą remonto darbų kainą. Visus remonto darbus atlikti vadovaujantis LR Statybos įstatymu bei kitais normatyviniais statybas reglamentuojančiais dokumentais. Priduodamas objektą rangovas pateikia naudotų medžiagų ir/ar montuojamų sistemų sertifikatus ar atitikties deklaracijas. Remonto darbams rangovas suteikia Statybos įstatymo 36 straipsnyje „Statinio garantinis terminas" numatytas atliktų darbų garantijas.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Darbai.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Laimėjusio dalyvio pavadinimas: – AB „Utenos Melioracija".
II.2. Laimėjusio dalyvio kodas, adresas: 183605665, Užpalių g. 86, Utena LT-28197.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 4.400,00 Eur (keturi tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 centų) su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme nurodyti perkami darbai atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus, bei dalyvio pasiūlyta mažiausia kaina.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyrinė pasaga reprezentacijai, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
Pirkimo objektas – prekės - 20 vnt.- į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
Pirkimo objektą sudaro:
Dėžutė suvenyrinė su gintariniu suvenyru - Pasaga:
• Pasaga pagaminta iš Baltijos gintaro, įkomponuota dėžutėje;
• Stilizuotas Utenos miesto herbas: skaidri, gelsva pasaga;
• Pasaga su užrašu „Utenai 755 metai";
• Dėžutės matmenys 13x13 cm;
• Dėžutė iš plastiko;
• Dežutė juodos spalvos.
Pirkimo objekto apimtys:
1. Prekių kiekis – 20 vnt.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Prekės pristatomos per 5 darbo dienas, nuo Sutarties sudarymo.
I.3. Pirkimo objekto tipas: Prekės.

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Suvenyrinė pasaga reprezentacijai, BVPŽ kodas - 18530000-3 Dovanos ir apdovanojimai (185).
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Ramdailė", įmonės kodas: 302836239, adresas: Šilutės pl. 51, Klaipėda.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1240,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas:
1. pasiūlyme siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus;
2. bei prekių pardavimo kaina yra mažiausia.

2016-08-31

I. PIRKIMO OBJEKTAS:
I.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
I.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas priskiriamas paslaugų kategorijai – B 23 Tyrimo ir apsaugos paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas, kodas - 79714000-2 Stebėjimo paslaugos. Perkama paslauga kuri apima vaizdo transliavimą, duomenų perdavimą į centrinį valdymo pultą, duomenų įrašymą, saugojimą, sistemos priežiūrą ir remontą.
Tiekėjas privalo Sistemos įrangą eksploatuoti, prižiūrėti, esant reikalui keisti bei atlikti remonto ar profilaktikos darbus; pašalinti atsiradusius vaizdo perdavimo sutrikimus ne ilgiau kaip per 48 valandas.
Vaizdo stebėjimo sistema (12 vaizdo stebėjimo kamerų, kamerų valdymo pultas ir vaizdo stebėjimo serveris įrengti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose (Maironio g. 3, Utena) ir kita vaizdo transliavimo paslaugai teikti būtina įranga yra AB TEO LT nuosavybė.
Sutartis sudaroma žodžiu.
Paslaugos teikiamos nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.
I.2.1. Pirkimo objekto tipas – paslaugos

II. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo duomenų transliavimo paslaugos Utenos mieste.
II.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: TEO LT, AB, įmonės kodas: 121215434 adresas: Lvovo g. 25, LT-03501, Vilnius.
II.3. Numatoma bendra sutarties vertė: 1 115,00 EUR su PVM.
II.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyme teikiamos paslaugos atitinka perkančiosios organizacijos pirkimo objektui nustatytus reikalavimus.

Joomla templates by a4joomla