1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Įsibėgėjo projekto „Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymas“ darbai

ESFIVP-I-2Utenos rajono savivaldybės administracija 2016 m. pradėjo įgyvendinti Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektą „Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos sutvarkymas". Projekto vertė- 1,1 mln. eurų. Iš jų : 868,9 tūkst. eurų- ES paramos lėšos; 76,7 tūkst. eurų- valstybės biudžeto lėšos; 150,03 tūkst. eurų - Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Projekto įgyvendinimo metu sutvarkyta infrastruktūra Dauniškio mikrorajone sudarys sąlygas naujiems socialinės ir ekonominės plėtros židiniams šioje teritorijoje, skatins gyventojus prisidėti prie gyvenamosios aplinkos gerinimo ir aktyvesnio daugiabučių namų renovavimosi. Papildomai bus pasiekta socialinė nauda: pagerės Utenos miesto įvaizdis, padidės vietos gyventojų poilsio ir rekreacijos galimybės.

Skaityti daugiau...

Europos investicijų bankas ir Šiaulių bankas atnaujino paramą daugiabučių renovacijai

Europos investicijų bankas (EIB) ir AB Šiaulių bankas, tęsdami ilgametį bendradarbiavimą, pasirašė dvi naujas sutartis dėl papildomų 110 mln. eurų iš „Jessica II" fondo paskirstymo seniems daugiabučiams Lietuvoje atnaujinti.

„Šalyje itin išaugęs daugiabučių renovacijos mastas, kokio nesitikėjo net didžiausi optimistai, reikalauja sutelkti visas jėgas, kad mūsų senieji namai atgimtų naujam gyvenimui – būtų patogūs, gražūs ir taupūs energiniu požiūriu. Tačiau rasti reikiamų finansinių išteklių nėra taip paprasta. Ir visos papildomos lėšos yra labai svarbios. Todėl labai džiaugiamės pasirašyta dar viena EIB ir Šiaulių banko sutartimi", – sako aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas.

Skaityti daugiau...

Trys merai kreipėsi į Vyriausybę dėl paramos kvartalų renovacijai

Utenos rajono meras Alvydas Katinas, Šiaulių meras Artūras Visockas ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė bendru raštu kreipėsi į šalies Vyriausybę, prašydami paramos dėl pilotinių kvartalų energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimo.

Aplinkos ministerija ir VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra kartu su Vokietijos aplinkos, gamtosaugos, statybos ir branduolinio saugumo ministerija nuo 2014 m. įgyvendina bendrą Vokietijos ir Lietuvos projektą „Miesto kvartalų atnaujinimas, pagerinant jų energines charakteristikas Lietuvoje" (toliau – Projektas), kuriame dalyvauja trys šalies savivaldybės – Utenos, Šiaulių ir Birštono. Projektas apima pastatų kvartalinę modernizaciją, nagrinėja atsinaujinančių energijos šaltinių integravimo, šilumos gamybos ir naudojimo sistemų suderinamumo, socialinių klausimų sprendimo ir kitus sprendinius.

Skaityti daugiau...

Puikios naujienos siekiant įgyvendinti daugiabučių atnaujinimo programą Aukštakalnio kvartale

100 1047Įgyvendinant daugiabučių atnaujinimo programą ir siekiant tęsti sėkmingą renovacijos proceso įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybė kartu su UAB „Utenos butų ūkis" organizavo intensyvius susitikimus su Taikos gatvės gyventojais. Sueigose dalyvavo Būsto energijos taupymo agentūros (BETA), savivaldybės atstovai ir techninės priežiūros specialistai.
Nuo 2016 m. kovo 14 d. iki balandžio 12 dienos Utenos rajono savivaldybės administracijos kvietimu Utenos Aukštakalnio progimnazijos salėje kas vakarą, pagal numatytą susitikimų grafiką, rinkosi Taikos gatvės daugiabučių būstų savininkai į susirinkimus, kurių metu namo gyventojai išreikšdavo apsisprendimą dėl savo daugiabučio namo renovacijos. Susitikimuose su 41 daugiabučio gyventojais buvo aptariamas ir Aukštakalnio kvartale esančios infrastruktūros sutvarkymas, atsakoma į gyventojų pateiktus klausimus.

Skaityti daugiau...

Renovacijos faktinių duomenų įvertinimas: sutaupoma daugiau kaip 80 proc.

Renovacijos faktinių duomenų įvertinimas: sutaupoma daugiau kaip 80 proc.

Remiantis Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – BETA) atlikto naujausio renovuotų daugiabučių namų energinio audito ataskaita, matyti, kad, atnaujinus daugiabutį namą, jo suvartojamos energijos sąnaudos gali sumažėti ir daugiau kaip 80 proc.

Skaityti daugiau...

Džiuginantys faktai rodo Utenos Aukštakalnio kvartalo gyventojų apsisprendimą renovuoti daugiabučius

Jau dvi savaitės, kaip Utenos Aukštakalnio kvartalo Taikos gatvės gyventojai Utenos rajono savivaldybės administracijos kvietimu renkasi į Utenos Aukštakalnio progimnazijos salę ir išreiškia savo apisprendimą dėl daugiabučių namų renovacijos. Įpusėjus susitikimų grafikui ryškėja, kad Utenos Aukštakalnio kvartalo gyventojai yra neabejingi savo būsto atnaujinimo idėjoms ir renkasi gyventi modernioje aplinkoje.

Skaityti daugiau...

Pasinaudokite daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos galimybėmis

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa atveria kelią pasinaudoti ES struktūrinių fondų, valstybės ir pačių gyventojų lėšomis senos statybos daugiabučiams atnaujinti. Programa siekiama didinti daugiausia šilumos energijos sunaudojančių daugiabučių namų, kurių savininkams tenka didžiausios būsto išlaikymo išlaidos, energinį efektyvumą ir užtikrinti, kad atnaujinus daugiabutį namą metinės būsto šildymo išlaidos sumažėtų.

Skaityti daugiau...

Sėkmingai sutarę dėl daugiabučių renovacijos gyventojai sulauks pokyčių

12899537 10209272903887398 1897281248 oPradėjus įgyvendinti daugiabučių atnaujinimo programą, aktyviai į pasiruošimą renovacijai įsitraukė Utenos Aukštakalnio kvartalo Taikos gatvės gyventojai. 2016 m. kovo 22 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos kvietimu Utenos Aukštakalnio progimnazijos salėje rinkosi Taikos g. 1 ir 3 namo butų savininkai į susirinkimą, kurio metu daugiabučių gyventojai priėmė sprendimą dėl daugiabučių namų renovacijos.

Skaityti daugiau...

Aktualus pakeitimas įstatyme dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo". Nuo 2016 m. kovo 17 d. įsigaliojo LR Vyriausybes nutarimo NR. 1725 pakeitimai.

Skaityti daugiau...

Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros komisijos posėdis

Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo dalies energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūros komisija rinkosi į antrąjį posėdį. Komisijos posėdyje dalyvavo UAB „Utenos butų ūkis" vyresnysis statinių priežiūros inžinierius Rimantas Dijokas. Posėdžio pirmininkas Jonas Slapšinskas pristatė Komisijai darbotvarkę, kurioje buvo svarstomi trys klausimai:

1. Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo administratoriaus UAB „Utenos butų ūkis" programos įgyvendinimo priemonių plano derinimo.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla