3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

„Sėkmės pamokose“ – pamokos apie liaudies meno tradicijų puoselėjimą ir pagyrimai Utenai

IMG 7855Kovo 22 d. Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Leliūnuose vyko Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Tradicinių amatų centro „Svirnas" organizuota kontaktų mugė „Sėkmės pamokos". Į mugę atvyko gausus būrys tautodailininkų, tradicinių amatų centrų vadovų, muziejininkų, projektų vadovų iš Kėdainių. Biržų, Molėtų, Rokiškio, Zarasų, Utenos bei kitų rajonų.
Mugėje buvo sulaukta ir svečių iš Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos nacionalinio kultūros centro. Pastarajam atstovavo Regionų kultūros informacijos poskyrio vadovė Inga Kriščiūnienė.

Skaityti daugiau...

Dėmesys – vandens pralaidų remontui

Utenos rajono savivaldybės administracija 2017 metais daug dėmesio numačiusi skirti melioracijos statinių – vandens pralaidų remontui. Nemažai melioracijos statinių (tarp jų – ir vandens pralaidų) įrengti seniai: prieš 40–50 metų. Jie yra susidėvėję ir juos remontuoti yra būtina.
Šiais metais Utenos rajono melioracijos statinių ir įrenginių remonto darbams skirta 60000 Eur. Didžioji dalis šių lėšų bus naudojama susidėvėjusių vandens pralaidų, esančių melioracijos grioviuose, kapitaliniam ir einamajam remontui. Likusi – asmenų prašymų dėl smulkių drenažo remontų tenkinimui.

Skaityti daugiau...

Vaikų tautinių šokių festivalis

afisa draugai draugams (1) (1)

Utenoje vyko knygos „Laisvės kovų dalyvių žūties ir palaidojimo vietos Utenos krašte“ pristatymas visuomenei

20170323 0954282017 m. kovo 17 dieną Utenoje vyko knygos „Laisvės kovų dalyvių žūties ir palaidojimo vietos Utenos krašte" pristatymas visuomenei. Pristatyme, kuris vyko Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos ir sąjungos vadovybė, Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovai, žuvusiųjų giminės ir artimieji. Susirinkusiems koncertavo Utenos kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Ainiai".

Knygos „Laisvės kovų dalyvių žūties ir palaidojimo vietos Utenos krašte" sudarytojai Balys Juodzevičius ir Zita Mackevičienė papasakojo, kad rengiant knygą apie Utenos krašto partizanų, laisvės kovų dalyvių žūties ir palaidojimų vietas buvo aplankytos visos Utenos rajono seniūnijose esančios kapinės, kapai, žūties ir palaidojimų vietos. Nors minėtos vietos deramai tvarkomos, prižiūrimos, tačiau knygos sudarytojus neramina mintis, ar ilgai bus mūsų atminty, ar išliks tie žmonės pagarboj, kurie paaukojo didžiausią auką – gyvybę - dėl Laisvės, Nepriklausomybės.

Skaityti daugiau...

SKELBIAMAS FINANSUOJAMŲ GAMTOSAUGINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 277 "Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo skyrimo" buvo skirtas finansavimas iš Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, 24 gamtosauginiams projektams.

FINANSUOJAMŲ GAMTOSAUGINĖS VEIKLOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS >>>

Priimamos paraiškos dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2017 m. balandžio 15 d. priima paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo finansavimo Utenos rajone. Paraiškas gali teikti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai, įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones. Galimos finansuoti prevencinės priemonės:
- repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos;
- plotų, kuriuose norima išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrimas tvoromis ir apsauginėmis juostomis ir jų įrengimo darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimas;
- medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimas ir jų įrengimo darbai;

Skaityti daugiau...

Biudžetas priimtas: remsime jaunimo veiklas, asfaltuosime gatves, įgyvendinsime projektus

IMG 3953Utenos rajono savivaldybės taryba vasario 23 d. patvirtino Utenos rajono savivaldybės 2017 metų programinį biudžetą. Savivaldybės biudžeto projektas buvo aptartas Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetuose, publikuojamas Savivaldybės interneto svetainėje, tad nuomonę dėl jo galėjo pareikšti visi savivaldybės gyventojai.
Apie 2017 m. biudžetą kalbamės su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu.
Gerbiamas mere, koks yra Utenos rajono savivaldybės 2017 metų biudžetas?
Patvirtintą 2017 metų biudžetą sudaro 30095,6 tūkst. Eur pajamų ir tiek pat asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.
2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu savivaldybės biudžetui savarankiškoms funkcijoms vykdyti patvirtinta 16183 tūkst. Eur prognozuojamų pajamų, t. y. 413 tūkst. Eur daugiau, negu 2016 m. Didėja gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti Savivaldybės biudžetui procentais nuo 72,8 iki 75,49 proc. dėl kultūros darbuotojų darbo užmokesčio ir visose biudžetinėse įstaigose dirbančių ir minimalius atlyginimus gaunančių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo.
Pagal patvirtinto biudžeto programas daugiausia biudžeto lėšų kaip ir ankstesniais metais paskirta Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programai – 50 proc., Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymui – 14 proc., socialinės apsaugos plėtojimo – 13 proc., infrastruktūros plėtros – 7 proc., kultūros – 7 proc., aplinkos apsaugos – 4 proc. ir kt.

Skaityti daugiau...

Mobilusis laiškininkas pakeliui į kiekvieno kaimo gyventojo namus

IMG 7837Kovo 21 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje buvos surengtas Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino, kitų Savivaldybės vadovų susitikimas su AB Lietuvos pašto tinklo direktore Inga Dunduliene ir Korporatyvinių reikalų departamento vadove Rasa Kruopaite-Laliene. Susitikime taip pat dalyvavo Vyžuonų ir Daugailių seniūnijų seniūnai Audrius Remeikis bei Giedrė Eimutienė.
Inga Dundulienė ir Rasa Kruopaitė-Lalienė susitikime pristatė naują AB Lietuvos pašto projektą „Ateities laiškininkas", kalbėjo apie projekto įgyvendinimą Utenos rajone, kuriame projektas bus įgyvendinamas kaip bandomasis. Kitas bandomajam projektui pasirinktas rajonas – Radviliškio.

Skaityti daugiau...

Skelbiamas konkursas vaikų vasaros poilsio organizavimo projektams finansuoti 2017 m.

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų atrankos konkursą. Prioritetai teikiami:
1. projektams, kuriuose vaikai užimami visą parą;
2. projektams, turintiems papildomų finansavimo šaltinių;
3. projektų vykdytojams, kurie turi materialinę bazę vaikų vasaros poilsiui organizuoti.

Projektus (2 vnt.) pristatyti iki 2017 m. balandžio 25 d. į Utenos rajono savivaldybės administracijos 103 kabinetą. Paraiškas galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt). Paraiškos forma yra interneto svetainėje: www.svietimas.utena.lm.lt,  skiltyje „Projektinė veikla">>>.

Pateikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių gyventojų priėmimo Vyriausybės priimamajame grafiką

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VYRIAUSYBĖS PRIIMAMAJAME (GEDIMINO PR. 11, VILNIUS) 2017 METŲ BALANDŽIO–BIRŽELIO MĖNESIAIS GRAFIKAS >>>

Joomla templates by a4joomla