1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Savivaldybėje rengiama paskaita–diskusija

atsisisstiBirželio 12 d. 14 val. Utenos rajono savivaldybėje, adresu Utenio a. 4., vyks paskaita-diskusija "PREKYBA ŽMONĖMIS".
Užsiėmimą ves "Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) Panevėžio skyriaus socialinės darbuotojos Monika Murnikaitė ir Donata Ribokaitė. Kviečiame dalyvauti.

Utenos rajono savivaldybės administracijai – padėka už indėlį kuriant saugesnę visuomenę

P1010200Utenos rajono savivaldybės administracijai, Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos 2018 m. konkurso dalyvei, įteiktas padėkos raštas už indėlį kuriant saugesnę visuomenę.
Padėkos raštą įteikė LR Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas birželio 8 d. Vilniuje vykusiame konkurso baigiamajame renginyje. Padėką atsiimti vyko Utenos rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėja Jovita Strazdienė ir skyriaus vyr. specialistė Daiva Musteikienė.
Konkursui buvo pateiktas Viešosios tvarkos skyriaus projektas „Priklausomybėms - ne", kurio rengėjos ir vykdytojos yra Jovita Strazdienė bei Daiva Musteikienė.

Skaityti daugiau...

Dėl kompensacijų taikymo už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar nuotekų siurblio įsigijimą

2018 m. gegužės 31 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos priimtas sprendimas Nr. TS–170 „Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo", įgalino taikyti kompensacijas už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar nuotekų siurblio įsigijimą. Kompensacijos gali būti taikomos gyventojams, savo gyvenamąją vietą deklaravusiems Utenos rajone ir nuosavybės teise valdantiems pastatus Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, bei prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros nuo š. m. sausio 1 d. iki gruodžio 14 d. ir tapusiems abonentais.

Skaityti daugiau...

Kviečiame vertinti Paramos šeimai tvarkos aprašo projektą

Utenos rajono savivaldybės administracija gyventojų vertinimui pateikia Utenos rajono savivaldybės paramos šeimai tvarkos aprašo projektą. Su aprašo projektu galima susipažinti interneto svetainėje www.utena.lt.
Jūsų pasiūlymų ir pastabų maloniai laukiame iki birželio 18 d. Savo nuomonę, pastabas, pasiūlymus galite pateikti tel. 8 389 64040, 8 618 70032, 8 389 61622, 8 626 26018, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , atsiųsti adresu: Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, Utena, arba atnešti į Utenos rajono savivaldybės administraciją (103 kab., I aukštas).
Iš anksto dėkojame.

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMOS ŠEIMAI TVARKOS APRAŠAS (Projektas)

Asfaltuotos gatvės saugos ir nuo dulkių, ir nuo liūčių

IMG 3017Ąžuolijos kvartale – pasikeitimų virtinė. Nors dar visai neseniai kvartalo gatvės labiau priminė sunkiai išvažiuojamus apkasus, bet šviesa tunelio gale jau matyti. Ta šviesa – UAB „Utenos komunalininkas" vykdomas projektas „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste", kurio viena iš dalių – paviršinių nuotekų tinklų įrengimas Ąžuolijos kvartale. Įgyvendinus projektą, kvartalo gyventojams gausių liūčių pridaromi nemalonumai ir nepatogumai išgaruos kaip šiųmetinės lietaus balutės per vasaros karštį.

Skaityti daugiau...

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

mesaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", UAB „Mėsa" informuoja visuomenę apie numatomą administracinės paskirties pastato dalies patalpų remontą ir paskirties keitimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba žemės sklype, kadastriniu Nr. 8270/0009:5 Utenos m. k.v., esančiame Pramonės g. 4, Utenoje, yra leidžiama.
Statytojas per 3 darbo dienas turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Administracinio pastato Pramonės g. 4, Utenoje, paprastojo remonto ir dalies administracinės paskirties patalpų paskirties keitimo į viešbučių paskirties patalpas, projektas.
Statybos geografinė vieta: Pramonės g. 4, Utenos miestas, sklypo kad. Nr. 8270/0009:5 Utenos m. k.v.

Skaityti daugiau...

Utenos jaunimo reikalų tarybos iniciatyva, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

iniciatyvaPagal Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos veiklų planą, Utenos rajone vyksta daug gražių iniciatyvų. Diskusijų, posėdžių, susitikimų metu Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovai teikė siūlymus ir idėjas dėl šimtmečiui skirtų veiklų įgyvendinimo. Viena iš trijų idėjų - jaunimo siūlymas užrašyti prasmingas mintis ant gatvės grindinio. Jaunimo reikalų koordinatorei paskelbus prašymą siųsti idėjas, kraštiečių eiles, posakius ir mintis pateikė Utenos ugdymo įstaigų bendruomenės bei pavieniai asmenys. Iš keliolikos pasiūlymų Jaunimo reikalų taryba atrinko Utenos krašto kūrėjo Petro Panavo eiles, kuriomis padabintos Dauniškio ežero pontoninio tilto prieigos.

Skaityti daugiau...

Informacija gyventojams apie galimybę nemokamai gauti teisinę pagalbą

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą). Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena).

Skaityti daugiau...

Skelbiamas konkursas Utenos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti

Utenos rajono savivaldybė skelbia konkursą savivaldybės viešosios įstaigos Utenos ligoninės (Aukštakalnio g. 3, Utena, kodas 183854143) direktoriaus pareigoms eiti.
Darbo pobūdis — vadovavimas įstaigai, vykdančiai nespecializuotų, specializuotų kvalifikuotų stacionarinių ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą Utenos rajono ir kitų Lietuvos Respublikos vietovių gyventojams bei užsieniečiams.
Reikalavimai pretendentams:
1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" (Žin., 2003, Nr. 123-5618);
3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4. turėti ne mažiau kaip 3 metus administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirties;
5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.)

Skaityti daugiau...

DĖL KOMPENSACIJŲ TAIKYMO PASTATŲ SAVININKAMS (FIZINIAMS ASMENIMS) UŽ PRISIJUNGIMĄ PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS AR NUOTEKŲ SIURBLIO ĮSIGIJIMĄ

2018 m. gegužės 31 d. Utenos rajono savivaldybės tarybai priėmus sprendimą Nr. TS–170 „Dėl kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, dydžio nustatymo ir kompensacijų pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo", gyventojams, savo gyvenamąją vietą deklaravusiems Utenos rajone ir nuosavybės teise valdantiems pastatus Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, nuo š. m. sausio 1 d. iki gruodžio 14 d. prisijungusiems prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir tapusiems abonentais, gali būti taikomos kompensacijos.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla