3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

KVIEČIAME UTENOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIUS DALYVAUTI VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

vvg

Utenos miesto vietos veiklos grupė visus narius kviečiame dalyvauti visuotiniame eiliniame narių susirinkime, kuris vyks 2017 m. kovo 28 d. 15.00 val. Utenos miesto vietos veiklos grupės būstinėje, Bažnyčios g. 1, Utena.

Preliminari darbotvarkė:
1. Dėl Utenos miesto VVG metinės finansinės ataskaitos tvirtinimo.
2. Dėl 1-2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skyrimo.
3. Kiti einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

 

Savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2017- 2019 metų priemonių planą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės 2017 – 2019 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-1 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo", 08.1.2.07 priemonę ,,Paminklotvarkos darbų programos įgyvendinimas" bei siekdama tinkamai tvarkyti kultūros paveldą Utenos rajone, Savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2017- 2019 metų priemonių planą. Kultūros paveldo objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Dėl laiko ir meteorologinių sąlygų, netinkamos žmogaus veiklos veikiami, netvarkomi jie suyra. Norint išsaugoti Utenos rajone kultūros paveldą ateities kartoms ir jį pritaikyti visuomenės poreikiams, skiriama lėšų būtiniausiems tvarkybos darbams atlikti. Iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paminklotvarkai skirta : 2017 m. - 30000 Eur., 2018 m.- 114548 Eur., 2019 metams- 65400 eur.

Skaityti daugiau...

Informacija apie suteiktus adresus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja gyventojus apie Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymais Nr. AĮ-215 „Dėl numerių suteikimo", Nr. AĮ-216 „Dėl numerių suteikimo", Nr. AĮ-217 „Dėl numerių suteikimo", Nr. AĮ-221 „Dėl numerių suteikimo" ir Nr. AĮ-222 „Dėl numerių suteikimo" suteiktus adresus Utenos r., Kuktiškių sen., Varkališkių vs. 1, Norodiškio vs., 1 ir 2, Gudėniškių vs. 1, Šlapių k. 1 bei Eiginiškio k. 1, Saldutiškio sen., Paalsuodės II k., Alsuodžio g. 12, Užpalių sen., Degėsių k., Miško g. 3, Leliūnų sen., Šaltupio k., 4, Sudeikių sen., Bikūnų k., V. Statulevičiaus g. 12, Vyžuonų sen., Senojo kaimo g. 9, Užpalių sen., Norvaišių k., Sodų g. 18A, Sudeikių sen., Nolėnų k., Išdago g. 21, 25 ir 26, Leliūnų sen., Liaumuškų k. 3, ir Saldutiškio sen., Silgiškio k. 1.
Su adresų grafiniais duomenimis galite susipažinti http://www.registrucentras.lt/ ir http://www.regia.lt/.

Tradiciniai amatų centrai kviečiami pasinaudoti parama

Tradiciniai amatų centrai šiandien traukia ne tik užsienio turistus, bet ir lietuvius, besirenkančius pažinti savo kraštą, jo istoriją bei tautinį paveldą. Amatų centrai tampa vis populiaresni ir tarp moksleivių – daugėja edukacinių programų, kurių metu galima ne tik susipažinti su senosiomis tradicijomis, bet ir patiems išbandyti amatus: akmentašybą, vėlimą, verpimą ar žvakininkystę, pasiūla. Pagrįstai galime didžiuotis ir savo tautiniu paveldu, amatais, kurie yra įtraukti į UNESCO žmonijos nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą: sutartinėmis, dainų šventėmis ar kryždirbyste.

Skaityti daugiau...

Dėl gyventojų prašymų būstui pritaikyti neįgaliesiems

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakyme Nr. AĮ-301 numatyta tvarka gyventojų prašymai būstui pritaikyti neįgaliesiems priimami nuo kiekvienų metų sausio 1 d. iki balandžio 1 d. Būstų pritaikymo eilės sudaromos pagal prašymo pateikimo datą, todėl neįgaliesiems, pageidaujantiems pritaikyti būstus ir gyvenamąją aplinką prie savo poreikių, verta paskubėti.
Dėl būsto pritaikymo asmenims su negalia reikia kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių, adresu Utenio a. 4, Utena , 108 kab., tel. (8 389) 61628.

Skaityti daugiau...

ĮVYKO „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PRISTATYMAS

vvgesfakuriame
2017 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento atstovai Utenos rajono savivaldybėje surengė mokymus Anykščių, Visagino, Zarasų ir Utenos VVG atstovams ir kitiems potencialiems projektų rengėjams, kurie pritraukė didelį asociacijų, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, verslo atstovų ir kitų potencialių projektų pareiškėjų susidomėjimą. Mokymų metu buvo pristatomas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017-01-30 įsakymu Nr. 1V-77, ES fondų investicijomis finansuojamos priemonės tikslas, remiamos veiklos, projekto tikslinės grupės, buvo aiškiai išdėstyti reikalavimai pareiškėjams ir partneriams, projektams ir jų įgyvendinimui taikomi reikalavimai. Kilo diskusijos dėl tinkamų ir netinkamų finansuoti projekto išlaidų, kiekvienam mokymų klausytojui buvo atsakyta konkrečių pavyzdžių pagalba.

Skaityti daugiau...

INFORMACIJA APIE GALIMYBĘ PATEIKTI PRAŠYMĄ LEISTI LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI VYKDYTI PIRMUMO TEISE

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinės žemės tarnybos) Utenos skyrius praneša, kad 2017-03-15 įsigalioja nauja Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-112 „Dėl Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas), redakcija, kurioje numatyta, kad pirmumo teisę laikinai naudotis valstybinės žemės plotu žemės ūkio veiklai vykdyti turės asmenys, kurių nuosavybės teise turimas ar iš valstybės nuomojamas žemės sklypas ribojasi su pageidaujamu laikinai naudotis valstybinės žemės plotu.

Skaityti daugiau...

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinės

17jpg-127-osios Lietuvos Nepriklausomybės metinės Utenoje paminėtos spalvingai ir pakiliai. Kovo 11-tąją uteniškiai dalyvavo šv. Mišiose, su gėlėmis rinkosi prie Kovo 11-osios paminklinio akmens bei J. Basanavičiaus paminklo. Naujieji šauliai prisiekė Lietuvai, savanoriai dalyvavo bėgime, o menininkai šalia atviros kūrybinės erdvės-galerijos „Pokšt" uteniškius ir miesto svečius vaišino čia pat kepamais saldėsiais. Utenos kultūros centro kieme, Lietuvos trispalvės fone pražydo mokinių kurtos instaliacijos, skambėjo patriotinės dainos ir pasisakančių linkėjimai. Utenos kultūros centro prieigas puošė vaikų piešinių paroda „Mano svajonių Lietuva", Kovo 11-osios sienelė, kur piliečiai galėjo parašyti linkėjimą Lietuvai. Šventinį renginį vainikavo Lietuvos profesionaliosios baleto trupės „Baletas Jums" programa.

Renginio akimirkos >>>

Informacija apie planuojamus pakeisti adresus

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo", planuojama pakeisti adresus: Utenos r., Sudeikių sen., Šeimyniškių k., Pakrantės g. 2 į numerį 32, 4 į numerį 34, 6 į numerį 36, 8 į numerį 38, 10 į numerį 40, 12 numerį į 42, 14 į numerį 44, 16 į numerį 46, 18 į numerį 48, 20 į numerį 50, 22 į numerį 52, 24 į numerį 54, 26 į numerį 56, 28 į numerį 58, 30 į numerį 60 bei Alaušų kaime, Pakrantės g. 32 į numerį 62, 38 į numerį 68.
Adresų grafinius duomenis galite pažiūrėti http://www.regia.lt/.
Taip pat su adresų duomenimis galima susipažinti Sudeikių seniūnijos patalpose iki 2017 m. kovo 27 d.
Nuomonę ir pastabas galima teikti Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistui Rolandui Norkūnui el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8 389 63985.

Gerbiami Utenos krašto žmonės

Utenos merasMinime iškilią datą, kuri primena ir vainikuoja Lietuvos valstybingumą ir Laisvės troškimą. Kovo 11-oji tapo tvirta istorine jungtimi ištisoms kartoms. Kelią į Lietuvos valstybės atkūrimo dieną tiesė daugelis šviesių asmenybių, ženkliai prisidėjusių prie valstybės kūrimo ir puoselėjimo. Per 27 metų laikotarpį išaugo nauja karta – nepatyrusi okupacijos, naujai mąstanti ir labai kūrybinga. Tikiu, kad tėvų ir senelių puoselėta santarvė bei tvirtybė žydi jaunimo širdyse.
Sveikinu visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena ir linkiu sėkmingų darbų, prasmingų idėjų, pilietiško aktyvumo ir santarvės.

 

Pagarbiai
Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas"

Joomla templates by a4joomla