1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Susitikimas Daugpilyje

Intereg LIT LAT2018 m.rugpjūčio 1 d. Daugpilyje (Latvijoje) įvyko projekto LLI-341 “Socialinė senjorų integracija” valdymo grupės susitikimas. Jo metu aptarta projekto eiga, numatytos viešinimo veiklos.

Informacija gyventojams apie galimybę nemokamai gauti teisinę pagalbą

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą). Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena).

Skaityti daugiau...

Dėl maudyklų zonų, skirtų lankytis su gyvūnais

maudyklos

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Utenos miesto ir rajono poilsiavietėse (prie Utenos tvenkinio, Vestuvių g., Utena; Dauniškio ežero, Papievių g., Utena; Ilgio ežero, Antalgės k., Leliūnų sen.; Dusyno ežero, Šiaudinių k., Vyžuonų sen.) nustatytos zonos, skirtos lankytis su gyvūnais.  Maudyklų zonos, skirtos lankytis su gyvūnais, pažymėtos specialiais ženklais ,,Gyvūnų augintinių maudykla" (2018-07-11 Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AĮ-721).

Atkreipiame dėmesį, kad draudžiama su savimi turėti ir vestis, maudyti gyvūnus kitose viešose maudyklose maudymosi sezono metu, išskyrus anksčiau paminėtas maudyklų zonas.

Informacija bitininkams

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriuje (Utena, Utenio a. 4 - 319, 320 kab.) bus priimamos paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti. Ši parama bus skiriama iš Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų.

Būtina sąlyga gauti paramą. Parama bus skiriama tiems bičių laikytojams, kurie turi ne daugiau kaip 150 bičių šeimų. Siekiantys paramos bitininkai turi būti deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių Ūkinių gyvūnų registre ir būti įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama.

Skaityti daugiau...

Žemės ūkio ministerijos informacija dėl ūkininkų sutartinių įsipareigojimų su verslo subjektais vykdymo

Žemės ūkio ministerija dar kartą primena: paskelbus ekstremalią situaciją Lietuvoje ūkininkai nėra savaime atleidžiami nuo sutartinių įsipareigojimų su verslo subjektais vykdymo.
Nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą žemdirbys gali būti atleidžiamas, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl su ekstremaliąja situacija susijusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Kaip to įrodymas gali būti panaudotos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduodamos šias aplinkybes liudijančios pažymos.
Žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė atkreipia dėmesį į labai svarbų niuansą – žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartis yra verslo sutartis, kurią pasirašydamos abi pusės laisva valia prisiima su jos vykdymu susijusias pareigas ir atsakomybę. Ekstremalios situacijos paskelbimas neatleidžia nuo įsipareigojimų, prisiimtų pagal privačių subjektų sutartis. Žemdirbiai turi žinoti, kad force majeure pažyma nėra šimtaprocentinis garantas, jog bus atleidžiama nuo minėtųjų įsipareigojimų.

Skaityti daugiau...

Utenos rajono savivaldybės vainikas – pagarba žuvusiems jūroje

2018 07 30 (2)Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas Gintautas Petravičius bei Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovės Inga Šakalienė ir Virginija Maniušytė Lietuvos karinių jūrų pajėgų karo laivo P15 „Sėlis" kapitono leitenanto Andriaus Guralio kvietimu 2018 m. liepos 28 d. Klaipėdoje dalyvavo žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonijoje.
Žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonija – tradicinis Jūros šventės renginys, kuriame pagerbiami iš jūros negrįžę žmonės, paaukoję savo gyvenimą, kurdami ir puoselėdami mūsų šalies jūreivystės istoriją, garsindami Lietuvą.

Laivų rikiuotėje dalyvavo du Karinėms jūrų pajėgoms priklausantys laivai – rikiuotei vadovavęs karo laivas P15 ˜„Sėlis" ir paieškos ir gelbėjimo laivas „Šakiai". Žuvusiųjų jūroje pagerbimo ceremonijoje dalyvavo 37 laivai.

Skaityti daugiau...

Bendruomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų dėmesiui

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-175 (toliau - Aprašas), Utenos rajono seniūnijose vyko Išplėstinių seniūnaičių sueigų posėdžiai, kuriuose buvo nustatyti prioritetai vykdytinoms ir finansuotinoms veikloms. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia Utenos rajono seniūnijų Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolinius sprendimus.

Skaityti daugiau...

Dauniškio ežero maudyklų vanduo atitinka nustatytus higienos reikalavimus

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2018 m. liepos 17 d. atlikus Dauniškio ežero (Aušros g., Utena ir Sudeikių g., Utena) maudyklų vandens tyrimus, buvo nustatytas mikrobiologinių parametrų ribinių verčių viršijimas. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. liepos 24 d. buvo paimti pakartotiniai mėginiai šių maudyklų vandens kokybės tyrimui atlikti. Tyrimo rezultatai parodė, kad maudyklų vanduo atitinka nustatytus higienos reikalavimus ir galima saugiai maudytis.

Kviečiame prisijungti prie akcijos!

2018 07 27 Rally

Kviečiame motociklininkus atstovauti Utenos rajono savivaldybę. Tai puiki proga savo kraštą mylinčius motociklininkus prisijungti prie šios akcijos ir tuo prisidėti prie garbingos misijos - skleisti žinią apie Utenos kraštą visoje Lietuvoje.
Registracija tik prasidėjo, o Ryterna Modul Mototourism Rally 2018 (vyks rugpjūčio 18 d., po visą Lietuvą).
Apie ralį: http://www.mototourism-rally.lt/mtr2018/

Plačiau apie projektą: http://www.mototourism-rally.lt/apie/#

 

VšĮ „Versli Lietuva“ inicijuota diskusija apie socialines paslaugas Utenos rajono savivaldybėje

2018 07 26 Versli2018 m. liepos 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko diskusija, į kurią Utenos rajono savivaldybės administracijos specialistus pakvietė VšĮ „Versli Lietuva“. Šios organizacijos verslo aplinkos gerinimo vadovas Vytautas Adomaitis pristatė šiuo metu rengiamą viešųjų paslaugų perdavimo modelį, kuriame numatyta „įrankių dėžutė“ savivaldybėms, nevyriausybiniam sektoriui ir verslui, siekiant kokybiškų viešųjų paslaugų ir palankios socialinės aplinkos bendruomenėms. Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė pristatė socialinius partnerius, su kuriais yra vystoma ši veikla. Plačiau buvo pristatytos VšĮ Krizių centro „Angelų pieva“ teikiamos paslaugos. Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė pristatė bendradarbiavimo su NVO - Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija, patirtį.
Norėdami geriau suprasti esamą socialinių paslaugų situaciją, kylančias problemas, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovai lankosi savivaldybėse, kurios jau turi socialinių paslaugų perdavimo nevyriausybiniam sektoriui ar verslui patirties. Apie tokią patirtį ir buvo diskusija su Utenos rajono savivaldybės administracijos specialistais, kuruojančiais šią sritį.

Joomla templates by a4joomla