1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Latvių moksleiviai praktikavosi Utenos rajone

zenkliukas1zenkliukasAštuoniolika Latvijos moksleivių iš Rygos, Kraslavos ir Rezeknės, lydimi dviejų dėstytojų, birželio mėnesį lankydamiesi Utenoje turėjo galimybę praktikuotis – pasitikrinti profesinėse mokyklose įgytas teorines žinias ir išbandyti modernius medienos apdirbimo įrenginius Utenos rajone Daržinių kaime esančioje Audriaus Kavolio individualioje įmonėje. Tokia gamybinė praktika buvo numatyta projekte LLIV-325 „Bendradarbiavimo tarp Latvijos ir Lietuvos profesinių mokyklų ir verslo plėtojimas", kurį remia Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa ir kurį vykdo Utenos rajono savivaldybės administracija kartu su Alantos verslo ir technologijų mokykla ir latvių partneriais.

Bus remontuojamos Žalgirio ir Gedimino gatvės

Utenos rajono savivaldybės administracija perspėja, kad nuo liepos 15 d. iki rugsėjo 1 d., keičiant Utenos Žalgirio ir Gedimino gatvių važiuojamosios dalies trinkeles, vairuotojai šiose gatvėse automobilių statyti negalės.

Utenoje – 49-osios Baltijos esperantininkų dienos

Liepos 6–14 dienomis Utenoje rengiamos 49-osios Baltijos esperantininkų dienos.
Planuojama sulaukti apie 300 dalyvių iš viso Pabaltijo. Dienų organizatorius – mūsų kraštietis, advokatas, Lietuvos esperantininkų sąjunga vadovas, pasaulinės esperantininkų sąjungos (UEA) komiteto narys ir vyriausiasis įgaliotinis Lietuvoje Povilas Jegorovas.

 

Paramos asbestinių stogų dangos keitimui kaimo vietovėse ir pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimui pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007 - 2013 m. programą galimybės 2013 m.

Gerbiamieji, Maloniai kviečiame Jus į šių metų liepos 3d. (trečiadienį), 10 val. LR Žemės ūkio ministerijos organizuojamą seminarą.
Renginys vyks Utenos rajono savivaldybės didžiojoje salėje, (Utenio a. 4, Utena).
Seminaro tema – „Paramos asbestinių stogų dangos keitimui kaimo vietovėse ir pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimui pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007 - 2013 m. programą galimybės 2013 m."
Seminare kviečiami dalyvauti žemės ūkio skyriaus atstovai, seniūnijų specialistai, ūkininkai bei visi, kam aktuali šio seminaro tema.
Renginio programa:
9.45 – 10.00 Dalyvių registracija, kava;
10.00 – 10.45
10.45 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
Pranešimas: „Asbestinių stogų dangos keitimo kaimo vietovėse galimybės pasinaudojant Lietuvos Kaimo plėtros 2007 - 2013 m. programos parama 2013 m."
Pranešimas: ,,Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės ,,Pusiau natūrinis ūkininkavimas" įgyvendinimo 2013 m. aktualijos"
Diskusijos, einamieji klausimai, kava;
Seminaro apibendrinimas.

Birželio mėnesį priimti savivaldybės tarybos sprendimai

Š. m. birželio 27 d. įvyko Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame apsvarstyti 39 klausimai. Pirmuoju klausimu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pateikė savo praėjusių metų veiklos ataskaitą, kurią savivaldybės taryba patvirtino sprendimu Nr. TS-165 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos". Finansų skyriaus pateiktas sprendimo projektas, kuriuo siūlyta patvirtinti 2012 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, buvo patvirtintas sprendimu Nr. TS-166 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio".
Posėdyje, priėmus sprendimą Nr. TS-167 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-27 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto" pakeitimo", patvirtintas savivaldybės 2013 metų biudžetas 91366,7 tūkst. Lt pajamų ir 100366,7 tūkst. Lt asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.
Atsižvelgusi, kad pasikeitė LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1789 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę", o taip pat į praktiką administruojant valstybinės žemės nuomos mokestį, savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti valstybinės žemės nuomos mokesčio tvarkos aprašą – posėdyje priimtas sprendimas Nr. TS-174 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo".
Posėdyje taip pat atsižvelgta, kad LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme netekusieji darbingumo asmenys nebeskirstomi pagal invalidumo grupes, o taip pat į Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas nebevartoti sąvokos „pirmos ir antros grupės invalidai", ši sąvoka pakeista priėmus sprendimą Nr. TS-175 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-305 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo" pakeitimo", kuris dar papildytas 2

Skaityti daugiau...

Paskirtos lėšos daugiabučiams namams tvarkyti

Š. m. birželio 27 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje įvyko Daugiabučių namų rėmimo fondo tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė. Taryba, apsvarsčiusi daugiabučių namų administratoriaus UAB „Utenos butų ūkis" prašymą iš Daugiabučių namų rėmimo fondo skirti lėšų Utenos Užpalių gatvėje esančio daugiabučio namo, pažymėto 66 numeriu, stogo dangos kapitaliniam remontui, nutarė atsižvelgti į prašymą ir dvejų metų laikotarpiui skirti 3061,15 litų.

Ukrainiečiai domėjosi investiciniais projektais

Š. m. birželio 26 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje lankėsi Ukrainos Černigovo srities savivaldos atstovai, kurie domėjosi investiciniais projektais į Utenos rajono šilumos ūkį, vandentvarką, komunalinių atliekų tvarkymo sistema.
Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjui Algirdui Gildučiui trumpai pristačius rajono pasiekimus, svečiams buvo pademonstruotas ir filmas apie Uteną. Sukaupta patirtimi modernizuojant šilumos ūkį, vandentvarką, sprendžiant atliekų tvarkymo problemas su ukrainiečiais pasidalijo į susitikimą pakviesti UAB „Utenos šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas Genius Jurgelėnas, UAB „Utenos vandenys" Nuotekų ūkio viršininkas Valdas Valasevičius, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius Mindaugas Bobelis, savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.

Maudyklų vanduo Utenos rajone yra švarus

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracija su Nacionaline visuomenės priežiūros laboratorija, atliekančia Utenos rajono ežerų ir upių vandens monitoringą, Utenos rajono maudyklų vandens kokybės stebėsenai vykdyti yra sudariusi sutartį.
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nuostatomis, 7 Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų vandens kokybės tyrimai atliekami kas dvi savaites, kitų 28 – vasaros pradžioje ir vasaros pabaigoje. Maudyklų vandens stebėsenos rezultatai, iškart juos nustačius, skelbiami interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt ir maudyklų informaciniuose stenduose.
Paskutiniais Nacionalinės visuomenės priežiūros duomenimis, Utenos rajono savivaldybės maudyklų vanduo yra švarus ir atitinka nustatytus higienos reikalavimus.

Utenos rajone įsibėgėja vandentvarkos darbai

Utenos vandenys projekto logo2013Utenos rajone praeitų metų rugsėjį pradėtus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbus sustabdė užsitęsusi žiema. Atšilus orams, darbai sparčiai pajudėjo į priekį. Šiuo metu iš numatytų pastatyti 38,7 km vandentiekio tinklų jau nutiesta beveik 10 km tinklų ir 10,6 km nuotekų tinklų iš planuojamų pastatyti 48,8 km. Šie darbai atliekami įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose)", kurį įgyvendina UAB „Utenos vandenys" ir Utenos rajono savivaldybė.
Darbai aktyviai vyksta Utenos rajono Vyžuonų, Užpalių ir Sudeikių miesteliuose
Jau prieš keletą metų Vyžuonų gyventojai norėjo jungtis prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, nes geriamuoju vandeniu buvo aprūpinta tik dalis miestelio gyventojų, o prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungę tik 6 objektai. Ypatingai geriamojo vandens poreikį jautė S. Dariaus ir S. Girėno gatvės gyventojai – čia įsikūrę daug naujakurių. Šiuo metu Vyžuonose jau pastatyta 4,6 km vandentiekio tinklų iš numatytų 9 km ir 4,2 km nuotekų tinklų, kurių iš viso bus nutiesta 9,1 km. Taip pat centralizuoti tinklai statomi Upės, Tilto, B. Radzevičiaus, Naujojoje, Sprakšių gatvėse.

Skaityti daugiau...

Informacija pageidaujantiems gauti valstybės remiamą kreditą būstui pirkti, statyti ar rekonstruoti

Pranešame, kad 2013 m. birželio 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-244 paskirstytas valstybės remiamų būsto kreditų limitas savivaldybėms. Sutartis pasirašyta su AB ,,Swedbank", kuri teiks valstybės remiamus būsto kreditus asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą. Valstybės remiamų būsto kreditų Utenos, Anykščių, Zarasų, Ignalinos, Molėtų rajonų savivaldybėms ir Visagino miesto savivaldybei skirta 520 tūkst. litų.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla