1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Kiekviename išdegintame plote – milijonai gyvybių

Pavasariniai žolės gaisrai, su kuriais Aplinkos ministerija kovoja vis griežtesnėmis priemonėmis, visuomenėje ne visada sutinkami vienodai. Jų žalos supratimui dažnai pritrūksta žinių ir žinojimo.
Paprastai išdeginti laukų plotai siejami su estetiniu kraštovaizdžio žalojimu. Taip pat žala vadinama augalų, ypač sumedėjusių, miško sodinių sunaikinimas. Tačiau didžiausia žala padaroma biologinei įvairovei, nes gaisrai ne tik sunaikina jų pavasarines buveines, bet naikina ją pačią.

Skaityti daugiau...

Utenoje – regioninis seminaras apie atliekų tvarkymą

LR aplinkos ministerija ir Lietuvoje veikiančios aplinkosauginės organizacijos pirmąkart kviečia Utenos gyventojus į seminarą apie atliekų tvarkymą. Seminarą, kuris vyks kovo 19 d. Utenos muzikos mokyklos salėje, organizuoja VšĮ „Mes Darom" ir UAB „Ekokonsultacijos".
Utenos aktyvūs gyventojai, seniūnaičiai, namų bendrijų ir bendruomenių atstovai, dėstytojai ir studentai, mokytojai bei moksleiviai turės galimybę susitikti ne tik su LR aplinkos ministerijos viceministru Almantu Petkumi, bet ir skirtingų sričių atliekų tvarkymo organizacijų atstovais.

Skaityti daugiau...

Jau priimami projektai diegti prevencines priemones medžiojamųjų gyvūnų daromai žalai Utenos rajone

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2014 m. balandžio 15 d. priima projektus finansinei paramai gauti dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įdiegimo Utenos rajone. Paraiškas gali teikti miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones. Su finansinės paramos teikimo tvarka bei paraiškos forma galima susipažinti interneto svetainėje www.utena.lt, skyriuje „Aplinkos apsauga" („Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinės priemonės"), arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje (Utena, Utenio a. 4, 220, 221 kab.).

Taryba svarstys klausimus dėl gatvių pavadinimų keitimo

Praėjusiais metais Utenos rajono savivaldybei paskelbus apie numatomą Utenos miesto gatvių pavadinimų keitimą ar jų pervadinimą Utenos kraštui ir šaliai nusipelniusių žmonių vardais, sulaukta įvairių gyventojų nuomonių, gatvėvardžių keitimo klausimu savivaldybėje diskutuota su miesto bendruomenės atstovais. Kovo mėnesį Utenos rajono savivaldybei pateikti svarstyti du sprendimų projektai dėl gatvių pavadinimų keitimo – Dauniškio gatvę siūloma pervadinti ilgiausiai tarpukariu Utenos miestui vadovavusio burmistro Juozo Bartašiaus vardu, o Metalo gatvei suteikti akademiko Kazimiero Meškausko vardą.

Meras dalyvavo sutarties pasirašyme

5Utenos rajono savivaldybės meras, Utenos kolegijos tarybos narys Alvydas Katinas dalyvavo Utenos kolegijos ir Rėzeknės aukštosios mokyklos sutarties dėl tarptautinės jungtinės svetingumo vadybos studijų programos vykdymo pasirašymo ceremonijoje.1 Sutartis buvo pasirašyta kovo 6 d. Utenos kolegijoje. Sutartį pasirašė Utenos kolegijos direktorius prof. dr. Gintautas Bužinskas ir Rėzeknes aukštosios mokyklos rektorius asoc. prof. dr. Edmunds Teirumnieks. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Rėzeknes aukštosios mokyklos bei Utenos kolegijos atstovai.

Sutartyje apibrėžti šalių įsipareigojimai vykdant Svetingumo vadybos studijų programą, programos valdymo, viešinimo, studijų administravimo, finansų valdymo, kokybės užtikrinimo ir kiti svarbūs klausimai.

Skaityti daugiau...

Vaistinėms daugiau nereikės mokėti už senų vaistų utilizavimą

Nuo šiol visos visuomenės ir gamybinės vaistinės iš gyventojų surinktas farmacines atliekas perduos tvarkyti Sveikatos apsaugos ministerijos konkurso tvarka parinktam atliekų tvarkytojui – UAB ,,Farmacinių atliekų šalinimas". Už farmacinių atliekų, surinktų iš gyventojų, tvarkymą bus mokama iš valstybės biudžeto pagal priimtą faktinį vaistinių preparatų kiekį. Iki šiol, vadovaudamosi Farmacijos įstatymu, vaistinės už iš gyventojų priimtų farmacinių atliekų tvarkymą mokėjo savo sąskaita.

Skaityti daugiau...

Ugniagesių informfacija

Per du šių metų mėnesius Utenos rajone kilo 22 gaisrai. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, jų padaugėjo 36,3 proc. (2013 m. per tą patį laikotarpį užfiksuota 14 gaisrų), tačiau žuvusių ar traumuotų žmonių nebuvo (praėjusiais metais žuvo 2 žmonės). 13 gaisrų buvo užregistruota Utenos mieste, 1 gaisras – Saldutiškio seniūnijoje ir po du gaisrus – Kuktiškių, Leliūnų, Sudeikių ir Tauragnų seniūnijose. Iš anksčiau minėtų gaisrų 9 kilo gyvenamosios paskirties pastatuose (40,9 proc. visų gaisrų), 3 – gamybinės paskirties pastatuose, 3 kartus degė transporto priemonės, šiukšlės, sausa žolė.

Skaityti daugiau...

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“

2014 m. sausio 31 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-90 „Dėl VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija" Utenos rajono savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygų tvirtinimo" patvirtintos Utenos rajono savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos, o 2014 m. vasario 10 d. pasirašyta Sutartis dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo bei visuomenės informavimo ir švietimo Nr. S9-18.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai Utenoje

Utenos rajone steigiama Kultūros ir meno taryba

Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius kviečia Utenos rajono kultūros ir meno kūrėjus susiburti į Kultūros ir meno tarybą, kuri skatintų diskusijas dėl kultūros ir meno situacijos rajone, pilietines iniciatyvas, kultūrines inovacijas, bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, nepriklausomų kūrėjų. Tikimės, kad suformuota taryba bus svarbi patarėja sprendžiant su rajono kultūra susijusius klausimus, atstovaus pilietinės visuomenės interesams, paskatins kultūrines iniciatyvas ir projektus, paveiks rajono ir regiono kultūros planavimą, kokybę, intensyvumą bei tarpsritinį bendradarbiavimą.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla