1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacinis lankstinukas gyventojams apie atliekų tvarkymą Utenos rajone

Informacinis lankstinukas gyventojams apie atliekų tvarkymą Utenos rajone2012 m. Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemoje atsirado pasikeitimų. Gyventojams aktyviau pradėjus rūšiuoti atliekas, buvo perskaičiuotos ir sumažintos metinės atliekų susikaupimo normos.

Deja, ženkliai išaugo 1 m3 atliekų sutvarkymo kaštai, nes vykdoma sąvartyno plėtra (statoma nauja sekcija), pagal ES keliamus reikalavimus kuriama bioskaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūra (vykdomas projektas, kuris reikalauja savo indėlio) ir t.t.
Atliekų tvarkymo tarifas skaičiuojamas metinę atliekų susikaupimo normą padauginus iš 1 m3 atliekų sutvarkymo kainos. Atsižvelgdama į anksčiau nurodytas priežastis, Utenos rajono savivaldybės taryba 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-89 patvirtino naujus komunalinių atliekų tvarkymo tarifus.
Išleistas lankstinukas, kuriame glaustai ir aiškiai gyventojams pateikiama informacija apie atliekų tvarkymą Utenos rajone, tarifus miesto ir rajono gyventojams, lengvatas atliekų surinkimo aikšteles.>>>

Dėl nustatytų lengvatų už komunalinių atliekų tvarkymą

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius informuoja, kad lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą teikiamos asmenims, deklaruojantiems gyvenamąją vietą bei gyvenantiems Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Nustatytos lengvatos:
50 proc. mokesčio dydžio šioms socialinėms grupėms:
- socialinės pašalpos gavėjams,
- daugiavaikėms šeimoms.
80 proc. mokesčio dydžio - asmenims, deklaruojantiems gyvenamąją vietą ir gyvenantiems Mockėnų kaime, Utenos rajone.
Dokumentus dėl lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą suteikimo iš gyventojų priima Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius (Utena, Utenio a. 4, 112 kab.; tel.: (8 389) 50460, (8 389) 61629).
Gyventojai užpildo nustatytos formos prašymą, pateikia asmens tapatybę ir deklaruotą gyvenamąją vietą įrodančius dokumentus. Lengvata už komunalinių atliekų tvarkymą teikiama už einamuosius metus.
Lengvatą gaunantys asmenys apie deklaruojamos gyvenamosios vietos ar šeimos sudėties ar kitus pasikeitimus, susijusius su lengvatos gavimu, per 10 dienų raštu informuoja Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių.
Gyventojams, kuriems priimtas sprendimas skirti lengvatas, lengvatos taikomos nuo kito mėnesio 1 d. iki tos dienos, kol jis atitinka asmeniui, galinčiam gauti lengvatą, keliamus reikalavimus.

Utenos rajono savivaldybės administracija

Informacija dėl Sosnovskio barščio naikinimo

 

Informuojame Jus apie būtinybę naikinti pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvoje išplitusį svetimžemį augalą Sosnovskio barštį (Heracleum sosnovskyi).
Europoje yra paplitę keliolikos Heracleum genties rūšių bei daugybės porūšių ir varietetų augalai. Lietuvoje natūraliai dar auga sibirinis barštis (H. sibiricum) ir lankinis barštis (H. sphondylium). Pastaraisiais dešimtmečiais išplitęs iš Kaukazo kilęs Sosnovskio barštis, visų pirma išsiskiria savo dydžiu: palankiomis sąlygomis šios žolės gali išaugti iki 3-5 m aukščio, stiebo skersmuo ties pamatu pasiekia iki 12 cm, o žiedyno – iki 0,5m.
Sosnovskio barštisSosnovskio barštis turi net keletą bruožų, kurie yra nepalankūs žmogui: visos augalo dalys kaupia daug aktyvios medžiagos furanokumarino, kuri žmogui prisiartinus prie augalo, juos skinant ar šienaujant, gali smarkiai apdeginti neapsaugotą žmogaus odą, sukelti ypač stiprią organizmo alerginę reakciją – odos paraudimus, dideles vandeningas pūsles, kurios plyšę virsta ilgai negyjančiomis žaizdomis, ypač tai būdinga saulėtomis dienomis, kai yra aktyvesnis šios medžiagos išsiskyrimas į orą. Suvešėję augalai nustelbia visą kitą augaliją, be to jie subrandina tūkstančius lengvai platinamų sėklų. Nupjovus augalas nesunyksta, o vis atželia iš likusių žemėje šaknų, kol galų gale subrandina sėklas. Todėl pastaraisiais metais gausėjant neprižiūrimų laukų, pakelių ir dykviečių šie augalai nekontroliuojamai išplito beveik visoje mūsų šalies teritorijoje.
Būdamas svetimžemis augalas ir dėl paminėtų neigiamų savybių Sosnovskio barštis Lietuvoje kol kas laikomas vieninteliu naikintinu visais teisėtais būdais augalu. Jau nuo 2001 m. pradžios Sosnovskio barštis yra vienintelė naikintina augalų rūšis įtraukta į Kenksmingų ir naikintinų laukinių augalų ir grybų rūšių sąrašą (Žin., 2004, Nr.130 - 4677).

Skaityti daugiau...

Iš gatvių ir konteinerinių aikštelių surenkami nereikalingi daiktai

Daugelyje Europos šalių galioja tvarka, pagal kurią iš anksto nustatytomis dienomis iš gatvių surenkami nereikalingi daiktai. Utenos rajone didelių gabaritų (stambias) atliekas gyventojai gali nešti prie daugiabučių namų kvartaluose įrengtų konteinerinių atliekų aikštelių, individualių namų kvartaluose – prie gatvės. Gegužės-birželio mėnesiais Utenos mieste ir rajone taip pat bus renkamos šios atliekos apvažiavimo būdu. Jų surinkimo grafiką galite rasti Utenos rajono savivaldybės svetainėje www.utena.lt

Baigiama rekonstruoti Palangos gatvės dalis

ERPFUteniškiai jau kelerius metus prie kai kurių miesto gatvių mato informacinius stendus, kuriuose skelbiama, kad šios sutvarkytos panaudojus tarptautinės paramos lėšas. Vienas tokių stendų prie Palangos gatvės taip pat informuoja apie beveik metus įgyvendinamą projektą „Palangos gatvės dalies nuo K. Donelaičio g. iki Kupiškio g. Utenoje rekonstravimas", kurį Utenos rajono savivaldybės administracija vykdo pagal 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R įgyvendinimo priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra". Jo vertė – didesnė nei 3 mln. litų.
Jau rekonstruota 0,662 km Palangos gatvės atkarpos nuo K. Donelaičio gatvės kelio danga, taip pat. rekonstruoti ir nuotekų tinklai. Pėstiesiems ir dviratininkams eismo sąlygos taip pat bus saugesnės, nes projekto metu bus nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takai, baigiami ir kiti darbai, tad jau šią vasarą gyventojai galės džiaugtis dar viena sutvarkyta gatve.

2013 metų Vietos bendruomenių savivaldos programa

Sėkmingai įgyvendinus 2012 metų Vietos bendruomenių savivaldos programą šiais metais taip pat numatytos Valstybės biudžeto lėšos vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti pagal 2013–2015 metų vietos savivaldos programą.
Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 metų balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-94 patvirtintu Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Utenos rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu Utenos rajono savivaldybė kviečia pavienius bendruomenės narius, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančias visuomenines organizacijas, vietos bendruomenių atstovus (seniūnaičius), religines bendruomenes, bendrijų atstovus, savivaldybės institucijas ir įstaigų atstovus (šie asmenys negali sudaryti daugiau nei 1/3 VBT narių) tapti Vietos bendruomenių tarybos (VBT) nariais.

Skaityti daugiau...

Pradedami atnaujinti Utenio aikštės pastatų fasadai

ERPFUtenio a. fasadų atnaujinimo darbaiNe iš vieno atvykėlio sulaukiantys pagyrų dėl puikiai sutvarkytų parkų mieste, uteniškiai jau po poros metų jiems galės parodyti ir gražią Utenio aikštę – prieš kelerius metus ji buvo rekonstruota, tačiau pastai liko apšiurę ir neišvaizdūs.
Turbūt dar ne visi gyventojai spėjo pastebėti pastoliais „puošiamą“ Utenos rajono savivaldybės administracijos pastatą – šią savaitę statybininkai tik pradeda Utenio aikštės pastatų fasadų atnaujinimo darbus. Be savivaldybės administracijos pastato, projekte, kuriam finansinę paramą skiria Europos Sąjunga, numatyta sutvarkyti dar keturių pastatų fasadus ir Utenio aikštės prieigose esančias viešąsias erdves.

Atnaujinti pastatų fasadai pakeis Utenio aikštės vaizdą

ERPFPrieš penkerius metus baigta ir profesionalų gerai įvertinta Utenio aikštės rekonstrukcija paskatino Utenos rajono savivaldybę imtis kito projekto – atnaujinti šios aikštės pastatų fasadus. 2011 m. kovo 25 d. Utenos rajono savivaldybės administracija, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija pasirašė projekto „Utenio aikštės pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas“ finansavimo ir administravimo sutartį.
Utenio aikštė – centrinė miesto dalis, joje vyksta šventiniai renginiai, įvairūs visuomenės susibūrimai, ją uteniškiai ir miesto svečiai renkasi trumpalaikiam poilsiui ir bendravimui, tad estetiniai šios viešosios erdvės pokyčiai buvo būtini. Rengiant projektą buvo iškeltas pagrindinis tikslas – suformuoti miesto bendruomenės traukos centrą, padidinti Utenio aikštės investicinės aplinkos patrauklumą sukuriant palankias sąlygas Utenos rajono ekonominei plėtrai. Šiuo metu aikštės erdvės sutvarkytos iš dalies, atnaujinti dalies pastatų fasadai, numatytas pastatų fasadų apšvietimas tamsiu paros metu.
Įgyvendinant projektą, ši reprezentacinė ir poilsio vieta bus sutvarkyta kompleksiškai. Iš projekto lėšų turi būti atnaujinti penkių dar prieškario metais statytų Utenio aikštės pastatų – Nr. 4, 5, 7, 8, 10 – fasadai, įskaitant cokolinę dalį, nuogrindas ir šviesduobes, pakeistos trijų pastatų šlaitinių stogų dangos, atlikti balkonų remonto darbai. Projektas įpareigoja pakeisti senus medinius langų rėmus, duris, lauko palanges, o tuose pastatuose, kuriuose keičiama stogo danga, - lietvamzdžius, lietlovius, įrengti sniego gaudytuvus. Gyventojai savo automobilius galės statyti tvarkingai – bus sužymėtos automobilių stovėjimo vietos. Projektu siekiama suvienodinti bendrą pastatų vaizdą – įgyvendinti likusių, t. y. keturių neapšviestų pastatų apšvietimo sprendinius.

Skaityti daugiau...

Rugsėjo 21 d. fontano Utenio aikštėje atidarymas

ERPFRugsėjo 21 d., penktadienį, 14 val. uteniškiai ir miesto svečiai maloniai kviečiami į naujojo fontano Utenio aikštėje atidarymą.
Fontanas Utenio aikštėje įrengtas įgyvendinant projektą „Utenio aikštės pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas“. Projektas yra remiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Jo įrengimui skirta per 300 tūkst. Lt, kurių 7,5 proc. sudaro savivaldybės lėšos. Fontaną statė UAB „Alsuva“ su subrangovu UAB „Optika ir technologijos“.
Fontanas įrengtas pagal pažangiausias šiuolaikines technologijas, su specialiais vandens siurbliais, povandeniniu apšvietimu, vandens filtravimo įranga, vandens lygio davikliais. Fontaną sudaro 9 purkštukai, išdėstyti kvadratu trijose eilėse. Vandens srovės purškia iš aikštės grindinio ir yra surenkamas į grindinyje sumontuotus rezervuarus. Fontaninio purkštuko ir apšvietimo blokai sumontuoti taip, kad netrukdytų vaikščioti ir važinėti dviračiais ar riedlentėmis, o esant reikalui, būtų lengvai demontuojami. Fontanas vakarais šoks ir švies įvairiomis spalvomis.

Baigta tvarkyti Utenio aikštė

ERPFUtenos rajono savivaldybės noras matyti gražesnę Utenos miesto ir rajono gyventojų ateitį nuolat skatina imtis naujų projektų. Ne iš vieno atvykėlio pagyrų už puikiai sutvarkytus miesto parkus sulaukiantys uteniškiai jau gali jiems parodyti ir gražią Utenio aikštę, nes pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos centrų plėtra" šiemet baigiamas vykdyti projektas „Utenio aikštės pastatų fasadų ir viešųjų erdvių sutvarkymas".
Nors prieš kelerius metus Utenio aikštė buvo rekonstruota, čia vykdavo šventiniai renginiai, įvairūs visuomenės susibūrimai, neišvaizdūs, apšiurę pastatai pasigėrėjimo žmonėms nekėlė – centrinėje miesto dalyje esanti erdvė nebuvo traukos centras. Kompleksiškai sutvarkius joje esančius pastatų fasadus, viešąsias erdves, reginys visiškai pasikeitė.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla