1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Kovai baidyti ir Aukštakalnio kvartale

Kad varniniai paukščiai apleistų pamėgtas buveines Utenos mieste, šį pavasarį Dauniškio parke jie buvo baidomi petardomis, specialia paukščių baidymo sistema, iškelti iš ten augančių pušų senus ir naujai pradėtus krauti lizdus tris kartus ėmėsi Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir UAB „Utenos komunalininkas" darbuotojai, tačiau nepaisydami intensyvaus trikdymo, kovai vis bando persikelti į kitas nepageidaujamas perėjimo vietas. Praėjusią savaitę lizdai buvo išimami ir iš Aukštakalnio kvartalo medžių, UAB „Utenos komunalininkas" darbuotojai ne kartą atsiliepė ir į pavienių gyventojų prašymus iškelti kituose miesto daugiabučių namų kvartaluose skubiai kraunamus lizdus.
Nors darbus organizuojanti Utenos rajono savivaldybės administracija sulaukia uteniškių padėkų, vis dėlto tikisi didesnio žmonių supratimo, kad varninių paukščių populiacijos mieste reguliavimas yra gana sudėtingas, tačiau imamasi visų galimų šių sparnuočių iškeldinimo iš miesto būdų.

Paskirtos lėšos daugiabučiams namams tvarkyti

Š. m. gegužės mėnesį Utenos rajono savivaldybės administracijoje įvyko Daugiabučių namų rėmimo fondo tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė. Taryba, apsvarsčiusi daugiabučių namų administratoriaus UAB „Utenos butų ūkis" prašymą iš Daugiabučių namų rėmimo fondo skirti lėšų pakeisti Utenos Aušros gatvės daugiabučio, pažymėto 74 numeriu, laiptinių medinius langus plastikiniais, nutarė atsižvelgti į prašymą ir dvejų metų laikotarpiui skirti iki 8 150 litų.
Taryba nutarė patenkinti ir kitą daugiabučių namų administratoriaus prašymą ir iš Daugiabučių namų rėmimo fondo skirti iki 11 959 litų, kurie bus panaudoti Utenos Taikos g. namo Nr. 74 antros ir trečios laiptinių stogo darbams.

Vyksta projekto „Utenos miesto ir rajono teritorijų planavimo dokumentų sudarymas“ II etapas

ERPF2011 m. spalio 17 d. pasirašiusi sutartį VP1-4.2-VRM-04-R-92-011/S9-103, Utenos rajono savivaldybė pradėjo vykdyti Europos Sąjungos lėšomis remiamo projekto „Utenos miesto ir rajono teritorijų planavimo dokumentų sudarymas" antrąjį etapą. Pagal šią sutartį užsibrėžta parengti keturis specialiuosius planus ir vieną detalųjį planą. 2012 m. sausio 30 d. pasirašius papildomą susitarimą Nr. VP1-4.2-VPM-04-R-92-011/P1, numatyta parengti dar keturis teritorijų planavimo dokumentus – detaliuosius planus. Projekto biudžetas - daugiau nei 258 tūkst. Lt. Iš viso šiame etape bus parengti devyni teritorijų planavimo dokumentai.
Specialiaisiais planais siekiama suskirstyti planuojamas teritorijas pagal galimas žemės naudojimo paskirtis ir būdus, numatyti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų koridorius, įvertinti esamas ir numatyti naujas želdynų teritorijas. Jau parengtos Klovinių kaimo dalies ir Mockėnų kaimo dalies (planuojama teritorija apie 180 ha), Nemeikščių kaimo dalies, Joneliškių kaimo dalies ir Pakalniškių kaimo dalies (planuojama teritorija apie 260 ha), Gaspariškių kaimo (planuojama teritorija apie 115 ha) specialiųjų planų esamos būklės analizės ir koncepcijos, kurioms pritarė Utenos rajono savivaldybės taryba, taip pat parengti Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentai ir pradėti rengti sprendiniai. Garnelių kaimo dalies ir Padbuožės kaimo dalies (planuojama teritorija apie 225 ha) specialiojo plano koncepcija bus teikiama susipažinti Utenos rajono savivaldybės tarybai gegužės mėnesį.

Skaityti daugiau...

Baigiamojoje konferencijoje pristatyti projekto rezultatai

logo ESFJau kelerius metus Utenos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektus, stengiasi ugdyti darbuotojų administracinius gebėjimus, kelti jų kvalifikaciją – prieš pusantrų2013-01-29 projektas metų baigus projektą „Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyti kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, pagilintos užsienio kalbos žinios pagerino savivaldybės tarnautojų veiklos kokybę, o praėjusiais metais vykdant Europos Sąjungos remiamą projektą VPI-4.2-VRM-03-V-01-071 „Planavimo, personalo ir veiklos valdymo sistemos optimizavimas Utenos rajono savivaldybėje“ ne tik dar labiau sustiprinti administraciniai gebėjimai – šiuo projektu, siekiant prisidėti prie viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo ir veiklos bei finansų apskaitos valdymo tobulinimo, Utenos rajono savivaldybėje taip pat buvo sukurtos ir įdiegtos planavimo ir veiklos, finansų apskaitos ir personalo valdymo sistemos.

Skaityti daugiau...

Bus skelbiamas naujas viešasis pirkimas automatizuotai vandens apskaitos sistemai Utenoje diegti

bringingNeighboursCloserUtenos rajono savivaldybė pastaraisiais metais įgyvendinusi ne vieną Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą, šiuo metu taip pat bendradarbiauja su Latvijos Kraslavos miesto, Preilių ir Livanių rajonų savivaldybėmis – vykdo projektą „Inovatyvios e-paslaugos vandens tiekime“

Baigus projektą, uteniškiams, kaip ir projekte dalyvaujančio Kraslavos miesto gyventojams, dar šiais metais turėtų būti nupirkti ir pakeisti vandens skaitikliai, pastatyta centralizuotai valdoma duomenų surinkimo įranga.
Paskelbus viešąjį pirkimą „Automatizuoto vandens apskaitos sistemos įdiegimas Utenos mieste“, buvo gauti tiekėjų pasiūlymai įdiegti naują automatizuotą duomenų surinkimo sistemą, tačiau 2011 m. lapkričio 22 d. Utenos rajono savivaldybėje sudaryta Viešųjų pirkimų komisija juos atmetė, kadangi buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai – Utenos rajono savivaldybės administracijai – nepriimtinos kainos.
Naują viešąjį pirkimą planuojama paskelbti 2012 m. sausio mėnesį.

Tarptautinėje konferencijoje aptarti projekto rezultatai

bringingNeighboursCloserUtenos rajono savivaldybės administracija kartu su keliomis Latvijos savivaldybėmis antrus metus vykdo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą „Inovatyvios e-paslaugos vandens tiekimo vadyboje“. Š. m. spalio 5 d. Latvijos Kraslavos mieste vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Didinkime aplinkosauginį sąmoningumą“ išnagrinėti šio projekto rezultatai, supažindinta su naujausių efektyvaus gamtos resursų naudojimo tyrimų duomenimis, diskutuota gamtos išteklių taupymo aspektu. Konferencijoje Utenos rajono savivaldybei atstovavo ir pranešimus skaitė savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis ir UAB „Utenos vandenys“ Abonentų skyriaus viršininkas Dainius Tamaliūnas.

Uteniškiai dalyvavo tarptautinėje stovykloje

2012 08 20Smagiai ilsėtis ir kartu įdomiai dirbti – tokią galimybę turėjo Utenos jaunimo grupė, kuri drauge su projekto LLIV-321 „Youth for nature“ vadove, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus jaunimo reikalų koordinatore Juste Rudokiene liepos mėnesio pabaigoje buvo pakviesta į Latvijoje, Kraslavoje, surengtą jaunimo stovyklą.
Uteniškiai ir jų partneriai latviai iš Daugpilio ir Kraslavos savivaldybių džiaugėsi per devynias dienas pagilinę užsienio kalbų žinias, nes bendrauti jiems teko angliškai ir rusiškai. Dirbti taip pat buvo įdomu – stovyklautojai kartu su meno, žurnalistikos, gamtos mokslo sričių specialistais kūrė projekto vaizdo klipą, stovyklos vėliavą ir logotipą, susipažino su gamtos objektų ženklinimo sistema. Stovyklos metu buvo aptartos gamtos vertybių saugojimo vizijos Kraslavos, Daugpilio, Utenos miestų parkuose ir kaimyninių šalių gamtos parkuose Augšdaugavoje ir Aukštaitijoje, lankstinukų leidybos idėjos. Po kūrybinių darbų ir gamtos tyrinėjimo jaunimas žaisdavo sporto žaidimus, net išbandė ir aristokratų pramogą – jodinėjimą žirgais. Į žygius su žirgais stovyklautojus lydėjęs patyręs treneris ne tik aprodė gražiausias Augšdaugavos apylinkių vietas – projekto dalyviai daug sužinojo apie žirgų priežiūrą, dresavimą.
Latviams labai buvo įdomi ekspedicinė-pažintinė kelionė po Lietuvos Aukštaitijos nacionalinį parką – uteniškiai jiems parodė Palūšę, Ginučių vandens malūną, Senovinės bitininkystės muziejų, visi žvalgėsi po Ladakalnio apylinkes, buvo užsukę į Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrą. Stovyklautojams taip pat labai patiko bendrovės „Romnesa“ parengta šakočių kepimo programa ir ypač - plaukimas baidarėmis Žeimenos upe.
Stovykloje dalyvavęs jaunimas tikisi, kad projekto metu įgytą patirtį ir žinias jie panaudos savo kasdienėje veikloje rūpindamiesi savo gyvenamąja aplinka, skleisdami gamtosaugos idėjas savo bendraamžiams.
Dalis projekto dalyvių planuoja susitikti š. m. spalio mėnesį, kai vyks penkių dienų gamtos ir miesto parkų poilsio vietų planavimo seminaras.

2012 m. rugsėjo 5-ąją Sudeikiuose – atvirų durų diena

bringingNeighboursCloserUtenos rajono savivaldybės administracija, būdama tarptautinio projekto „YOUTH FOR NATURE“ partnerė, maloniai kviečia visus vaikučius ir jų tėvelius š. m. rugsėjo 5 d. į atvirų durų šventę, vyksiančią Sudeikiuose.
Renginys žada puikių įspūdžių – bus galima stebėti seniausios skraidymo priemonės – oro baliono demonstravimą, balionų fiestą, vaikai galės susipažinti su gamtos įvairove – būdinga augmenija ir smulkiąja vandens flora ir fauna, jas tyrinėti mikroskopu, o taip pat dalyvauti mandalų kūrimo užsiėmimuose, lipdyti iš molio ir bendrauti su nuotaikingais artistais.
Jūsų laukiame 11 val. prie Sudeikių pagrindinės mokyklos (Sudeikiai, Aukštaičių g. 22).“

Projektu bus siekiama priartinti profesinį mokymą prie verslo poreikių

2012-09-11 zenkliukas1zenkliukasLietuvos verslo įmonės, diegdamos naujoves, modernizuodamos veiklos procesus, vis didesnius reikalavimus kelia darbuotojų profesiniam parengimui. Ir nors šalyje didelis nedarbas, tačiau kvalifikuotų darbininkų trūksta, ir viena to priežasčių - profesinių mokymo įstaigų parengtų darbuotojų žinios ir įgūdžiai ne visada atitinka rinkos situaciją. Poreikis stiprinti profesinį orientavimą, rengti kompetentingus specialistus aktualus ir Utenoje, kur veikia nemažai pramonės, statybos įmonių, ir kaimyninėje Latvijoje, kur susiduriama su panašiomis problemomis.
Būtent darbo rinkos tendencijos, siekis planingai rengti mokinius rinktis paklausią specialybę ir paskatino Utenos rajono savivaldybės administraciją kartu su Latvijos partneriais (Euroregiono „Ežerų kraštas“ Latvijos biuru, Vidurio Latgalės profesinio rengimo vidurine mokykla, Rytų Latgalės profesinio rengimo vidurine mokykla, Kraslavos savivaldybe) ir Lietuvos partnere Alantos verslo ir technologijų mokykla parengti bendrą Latvijos ir Lietuvos tarpregioninį bendradarbiavimo projektą LLIV-325 „Bendradarbiavimo tarp Latvijos ir Lietuvos profesinių mokyklų ir verslo plėtojimas“.

Skaityti daugiau...

Europos bendradarbiavimo dienai paminėti – Utenoje atvirų durų diena

bringingNeighboursCloser2012 m. rugsėjo 21 d. Europos valstybės minės Europos bendradarbiavimo dieną, kuria, organizuojant įvairius renginius, siekiama parodyti kaimyninių šalių bendradarbiavimo pasiekimus.
Ta proga ir Utenos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2007-2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą LLIV-325 „Bendradarbiavimo tarp Latvijos ir Lietuvos profesinių mokyklų ir verslo plėtojimas“, kviečia mokinius, mokytojus, verslininkus ir visus norinčius į atvirų durų dieną Utenos regioniniame profesinio mokymo centre.
Jūsų laukiame rugsėjo 21 d. nuo 10 iki 15 val. Utenos regioniniame profesinio mokymo centre (Utena, Aukštaičių g. 5).

Joomla templates by a4joomla