1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Birželio mėnesį priimti savivaldybės tarybos sprendimai

Š. m. birželio 27 d. įvyko Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame apsvarstyti 39 klausimai. Pirmuoju klausimu Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pateikė savo praėjusių metų veiklos ataskaitą, kurią savivaldybės taryba patvirtino sprendimu Nr. TS-165 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos". Finansų skyriaus pateiktas sprendimo projektas, kuriuo siūlyta patvirtinti 2012 metų savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį, buvo patvirtintas sprendimu Nr. TS-166 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio".
Posėdyje, priėmus sprendimą Nr. TS-167 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-27 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto" pakeitimo", patvirtintas savivaldybės 2013 metų biudžetas 91366,7 tūkst. Lt pajamų ir 100366,7 tūkst. Lt asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.
Atsižvelgusi, kad pasikeitė LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1789 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę", o taip pat į praktiką administruojant valstybinės žemės nuomos mokestį, savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti valstybinės žemės nuomos mokesčio tvarkos aprašą – posėdyje priimtas sprendimas Nr. TS-174 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo".
Posėdyje taip pat atsižvelgta, kad LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme netekusieji darbingumo asmenys nebeskirstomi pagal invalidumo grupes, o taip pat į Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas nebevartoti sąvokos „pirmos ir antros grupės invalidai", ši sąvoka pakeista priėmus sprendimą Nr. TS-175 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-305 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo" pakeitimo", kuris dar papildytas 2

Skaityti daugiau...

Paskirtos lėšos daugiabučiams namams tvarkyti

Š. m. birželio 27 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje įvyko Daugiabučių namų rėmimo fondo tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė. Taryba, apsvarsčiusi daugiabučių namų administratoriaus UAB „Utenos butų ūkis" prašymą iš Daugiabučių namų rėmimo fondo skirti lėšų Utenos Užpalių gatvėje esančio daugiabučio namo, pažymėto 66 numeriu, stogo dangos kapitaliniam remontui, nutarė atsižvelgti į prašymą ir dvejų metų laikotarpiui skirti 3061,15 litų.

Ukrainiečiai domėjosi investiciniais projektais

Š. m. birželio 26 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje lankėsi Ukrainos Černigovo srities savivaldos atstovai, kurie domėjosi investiciniais projektais į Utenos rajono šilumos ūkį, vandentvarką, komunalinių atliekų tvarkymo sistema.
Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėjui Algirdui Gildučiui trumpai pristačius rajono pasiekimus, svečiams buvo pademonstruotas ir filmas apie Uteną. Sukaupta patirtimi modernizuojant šilumos ūkį, vandentvarką, sprendžiant atliekų tvarkymo problemas su ukrainiečiais pasidalijo į susitikimą pakviesti UAB „Utenos šilumos tinklai" direktoriaus pavaduotojas Genius Jurgelėnas, UAB „Utenos vandenys" Nuotekų ūkio viršininkas Valdas Valasevičius, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius Mindaugas Bobelis, savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė.

Maudyklų vanduo Utenos rajone yra švarus

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracija su Nacionaline visuomenės priežiūros laboratorija, atliekančia Utenos rajono ežerų ir upių vandens monitoringą, Utenos rajono maudyklų vandens kokybės stebėsenai vykdyti yra sudariusi sutartį.
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nuostatomis, 7 Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų vandens kokybės tyrimai atliekami kas dvi savaites, kitų 28 – vasaros pradžioje ir vasaros pabaigoje. Maudyklų vandens stebėsenos rezultatai, iškart juos nustačius, skelbiami interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt ir maudyklų informaciniuose stenduose.
Paskutiniais Nacionalinės visuomenės priežiūros duomenimis, Utenos rajono savivaldybės maudyklų vanduo yra švarus ir atitinka nustatytus higienos reikalavimus.

Utenos rajone įsibėgėja vandentvarkos darbai

Utenos vandenys projekto logo2013Utenos rajone praeitų metų rugsėjį pradėtus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbus sustabdė užsitęsusi žiema. Atšilus orams, darbai sparčiai pajudėjo į priekį. Šiuo metu iš numatytų pastatyti 38,7 km vandentiekio tinklų jau nutiesta beveik 10 km tinklų ir 10,6 km nuotekų tinklų iš planuojamų pastatyti 48,8 km. Šie darbai atliekami įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose)", kurį įgyvendina UAB „Utenos vandenys" ir Utenos rajono savivaldybė.
Darbai aktyviai vyksta Utenos rajono Vyžuonų, Užpalių ir Sudeikių miesteliuose
Jau prieš keletą metų Vyžuonų gyventojai norėjo jungtis prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, nes geriamuoju vandeniu buvo aprūpinta tik dalis miestelio gyventojų, o prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungę tik 6 objektai. Ypatingai geriamojo vandens poreikį jautė S. Dariaus ir S. Girėno gatvės gyventojai – čia įsikūrę daug naujakurių. Šiuo metu Vyžuonose jau pastatyta 4,6 km vandentiekio tinklų iš numatytų 9 km ir 4,2 km nuotekų tinklų, kurių iš viso bus nutiesta 9,1 km. Taip pat centralizuoti tinklai statomi Upės, Tilto, B. Radzevičiaus, Naujojoje, Sprakšių gatvėse.

Skaityti daugiau...

Informacija pageidaujantiems gauti valstybės remiamą kreditą būstui pirkti, statyti ar rekonstruoti

Pranešame, kad 2013 m. birželio 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-244 paskirstytas valstybės remiamų būsto kreditų limitas savivaldybėms. Sutartis pasirašyta su AB ,,Swedbank", kuri teiks valstybės remiamus būsto kreditus asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą. Valstybės remiamų būsto kreditų Utenos, Anykščių, Zarasų, Ignalinos, Molėtų rajonų savivaldybėms ir Visagino miesto savivaldybei skirta 520 tūkst. litų.

Skaityti daugiau...

Trys gyvenvietės turės kokybišką vandenį

Didelė dalis Utenos miesto gyventojų yra prisijungę prie centralizuotų vandentiekio tinklų, tad nesibaimina dėl geriamojo vandens kokybės, tačiau ši problema vis dar aktuali mažųjų gyvenviečių žmonėms, kurie buities ar maisto reikmėms naudoja šachtinių šulinių vandenį. Taip yra todėl, kad kai kuriuose kaimuose prieš 30 ar 40 metų įrengti vandentiekiai jau nebeveikia, o kai kur vandentiekio sistemų nebuvo visai.
Prasta vandentvarkos ūkio padėtis Utenos rajono Vyžuonų seniūnijos Šiaudinių senajame kaime, Užpalių seniūnijos Kaimynų kaime ir Leliūnų seniūnijos Utenėlės kaime artimiausiu metu turėtų pasikeisti, nes pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ I prioriteto „Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra“ 1.1 priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ šiuose kaimuose pradedami įgyvendinti projektai.

Skaityti daugiau...

Birželio 19 d. vyks Utenos rajono savivaldybės vadovų ir gyventojų susitikimai

Siekiant aptarti įvairias Utenos miesto tvarkymo problemas, š. m. birželio 19 d. bus organizuojami Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino, savivaldybės administracijos direktoriaus Jono Slapšinsko, Utenos miesto seniūnijos seniūno Valentino Vaitonio, savivaldybės administracijos skyrių vedėjų susitikimai su gyventojais, įmonių, organizacijų vadovais ar atstovais.

Skaityti daugiau...

Patvirtinta pieno kvotų skyrimo iš nacionalinio rezervo tvarka

Žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna birželio 6 d. įsakymu Nr. 3D-408 patvirtino Pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2013–2014 kvotos metams tvarką. Kvotos bus skiriamos tiems pieno gamintojams, kurie 2012–2013 kvotos metais viršijo savo kvotą daugiau kaip 100 kg (skiriama tiek, kiek viršijo) arba pardavė daugiau kaip 500 kg pieno be kvotų (skiriama tiek, kiek pardavė pieno).
Išankstiniais Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) duomenimis, pieno gamintojams papildomai planuojama išdalyti apie 80 tūkst. tonų pieno kvotos.

Skaityti daugiau...

Prasidėjo Saldutiškio miestelio tvarkymo darbai

ERPFUtenos rajone daugeliui kelių ir gatvių reikia remonto, dėl lėšų stygiaus nedaugelis jų taisoma, tačiau Saldutiškio miestelio gyventojams pasisekė – keletas gatvių šiais metais bus sutvarkyta pasinaudojus Europos Sąjungos paramos lėšomis vykdant projektą „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Savivaldybės Saldutiškio miestelyje“ (kodas VP3-1.2-VRM-01-R-91-046).
Birželio mėnesį su UAB „Aukštaitijos traktas“ pasirašius sutartį, pagal UAB „Sweco hidroprojektas“ parengtą techninį projektą darbai pirmiausia turėtų prasidėti keičiant Stoties, Miško ir Liepų gatvių ištrupėjusią šaligatvių dangą betoninėmis trinkelėmis. Kadangi bus išspręstas vandens nuvedimas, balos po lietaus ant naujai nutiestų šaligatvių neturėtų telkšoti, be to, užvažiuoti ant šaligatvių bus patogiau ir negalią turintiems žmonėms – jie tam bus pritaikyti. Klojant šaligatvius numatoma įrengti nuovažas į kiemus, taip pat apšviesti Stoties ir Liepų gatves.
Stoties gatvė ir dalis Miško gatvės taip pat bus atnaujintos. Rekonstruojant Stoties gatvę bus pakeistas asfaltas. Žvyruota Miško gatvės dalis irgi bus padengta asfalto danga, joje planuojama įrengti ir 10 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Abiejose rekonstruojamose gatvėse bus užtikrintas paviršinio vandens nuvedimas.
Techniniame projekte numatyti keli darbų etapai, viename jų – rekreacinės zonos šalia Saldutiškio kultūros centro įrengimas. Įgyvendinus projektą, aktyvaus poilsio mėgėjai laisvalaikį galės leisti sporto aikštyne – tinklinio aikštelėje su smėlio danga ir dirbtinės dangos krepšinio-lauko teniso aikštelėje, kuri bus aptverta, o vaikai galės žaisti jiems skirtoje aikštelėje, kur stovės sūpynės, karstyklė. Žmonės galės pailsėti ant suoliukų, šalia bus pastatyta šiukšliadėžių. Šiltuoju metų laiku bendruomenei susiburti lauke taip pat bus malonu – įvairūs kultūriniai, visuomeniniai renginiai galės vykti lauke įrengtoje scenoje, netoliese bus įrengtas ir viešasis tualetas.

Joomla templates by a4joomla