1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Pasirašyta Utenos rajono bendruomenių projektų vykdymo sutartis

Pasirašyta Utenos rajono bendruomenių projektų vykdymo sutartisŠ. m. birželio 3 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas dalyvavo susitikime su socialinės apsaugos ir darbo ministre Algimanta Pabedinskiene. Rokiškyje vykusiame renginyje jis ir dar 15 Šiaurės ir Rytų Lietuvos savivaldybių vadovų pasirašė Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšų naudojimo 2013 metais sutartis. Sveikindama susirinkusius, ministrė pasidžiaugė, kad pernai pilotine laikyta programa padėjo bendruomenėms įgyvendinti daug gerų idėjų. Bendruomenės pačios rinkosi, kaip panaudoti valstybės lėšas – jomis buvo galima tenkinti pažeidžiamųjų bendruomenės narių ir grupių poreikius, finansuoti vaikų ir jaunimo užimtumą, gerinti viešąsias erdves ir aplinkos kokybę, organizuoti sporto ir sveikatinimo renginius, finansuoti kitas gyvenimo kokybę gerinančias iniciatyvas.

Skaityti daugiau...

Įsigaliojo nauja Piniginės socialinės paramos skyrimo tvarka

Nuo 2013 m. birželio 1 d. įsigaliojus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimui, patvirtinta nauja Piniginės socialinės paramos skyrimo tvarka, numatanti priemones, skatinančias žmones dirbti, o ne gyventi iš pašalpų. Ši tvarka padės užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimo parama atvejams.
Skatinant integraciją į darbo rinką, sugriežtinamas piniginės socialinės paramos teikimas darbingo amžiaus darbo biržoje registruotiems asmenims, kurie atsisako jiems siūlomo darbo ar pažeidžia darbo biržos reikalavimus (savo iniciatyva nutraukia registraciją ar registracija darbo biržoje jam nutraukta), piniginė socialinė parama pakartotinai skiriama tik jei asmuo ne trumpiau kaip 3 mėn. registruojasi darbo biržoje.

Skaityti daugiau...

Vyko Neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis

2013 06 05Š. m. birželio 3 d. Utenos rajono visuomenės sveikatos biure vyko Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Lukoševičienė. Į jį buvo pakviesti savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus, darbo grupės, vertinusios visuomeninių ir komercinių pastatų aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams būklę, atstovai, dalyvavo viešnios iš Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“.

Skaityti daugiau...

Nuo 2013 m. vasario 4 dienos bus pradėtos mokėti kompensacinės išmokos

Žemės ūkio ministras 2013 m. sausio 16 d. įsakymu Nr.3D-64 patvirtino 2012 metų kompensacinių išmokų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ dydžius:
didelio nepalankumo vietovėse – 179 Lt/ha;
mažo nepalankumo vietovėse – 136 Lt/ha
Nustatyto dydžio kompensacinės išmokos pareiškėjams, 2012 m. dalyvavusiems įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir atitinkantiems Taisyklių reikalavimus, bus pradėtos mokėti nuo 2013 m. vasario 4 dienos.
Primename, kad Utenos rajonas priskirtas prie mažo nepalankumo vietovių.

Žemės ūkio technikos techninė apžiūra 2013 m.

Vykdant Vyriausybės nutarimą, nuo š. m. balandžio 2 d. pagal sudarytą grafiką bus atliekama Utenos rajono ūkininkams, privatiems asmenims, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms priklausančių traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų, kelių tiesimo mašinų, sunkiųjų keturračių motociklų, kurių techninės apžiūros galiojimo laikas baigiasi 2013 metais, techninė apžiūra. Jai kartu su technika savininkai turi pateikti mašinų registracijos dokumentus, galiojantį traktoriaus arba automobilio vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atitinkamos kategorijos traktorių, sunkųjį keturratį motociklą. Dokumentą apie sumokėtą valstybinę rinkliavą (už traktorių, sunkųjį keturratį motociklą 15 Lt, už priekabą – 8 Lt sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai, sąskaitos Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, gavėjo kodas 188659752, įmokos-mokesčio kodas 53082).

Skaityti daugiau...

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas artėja į pabaigą

Primename, kad birželio 15 d. baigiasi žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. Pavėluotai pateiktos paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones bus priimamos iki liepos 10 d., tačiau už kiekvieną uždelstą darbo dieną parama bus mažinama 1 proc.
Pareiškėjai paraiškas gali pateikti atvykę į seniūniją, kurioje įregistruota žemės ūkio valda. Seniūnijos darbuotojas, naudodamasis Paraiškų priėmimo informacine sistema, padės pareiškėjui elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitus plotus bei užpildyti paraišką.
Kaip rodo ankstesnių metų patirtis, paskutinėmis pasėlių deklaravimo dienomis seniūnijas užplūdę pareiškėjai turi laukti eilėje, nes seniūnijų darbuotojai dėl didelio darbo krūvio negali priimti visų atėjusiųjų teikti paraiškas.
Kviečiame žemdirbius neatidėlioti ir kuo skubiau atvykti į seniūniją teikti paraiškas.

Paminėta Utenos vaikų globėjų diena

Šventės dalyviai su aktore Doloresa KazragytePernai sutarusios kiekvieną pavasarį susitikti uteniškės vaikus globojančios šeimos savo pažado nepamiršo – gegužės 25-ąją Utenos vaikų globėjų klubo narių Irmos ir Zenono Rutkauskų šeimynos kvietimu į sodybą prie vaizdingo Duobulio ežero Švenčionių rajone kartu paminėti Utenos vaikų globėjų dieną ir dvejų metų Utenos vaikų globėjų klubo veiklos sukaktį jos į savo būrį priėmė ir Utenos vaikų globos namų auklėtinius, o taip pat svečius iš Vilniaus SOS vaikų kaimo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus.

Skaityti daugiau...

Vasaros atostogų metu veiks du lopšeliai darželiai

Atostogų laikotarpiu – liepos 1-31 dienomis - uždarius Utenos vaikų lopšelius-darželis „Saulutė“, „Šaltinėlis“, „Voveraitė“, „Pasaka“ ir mokyklas-vaikų darželius „Eglutė“ ir „Varpelis“, šias įstaigas lankiusius vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes galės priimti Utenos vaikų lopšeliai-darželiai „Gandrelis“ ir „Želmenėlis“.

Prisijungusiems prie vandentvarkos sistemos numatytos kompensacijos

Š. m. gegužės 30 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-156 „Dėl Kompensacijų taikymo pastatų savininkams (fiziniams asmenims) už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo nustatyta, kad pastatų savininkams (fiziniams asmenims), gyvenamąją vietą deklaravusiems Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 700 litų (dviejų valstybės remiamų pajamų dydžių), už prisijungimą nuo 2013 m. birželio 3 d. iki 2013 m. spalio 1 d. prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas, taikomos kompensacijos.

Skaityti daugiau...

Utenoje lankėsi Panevėžio miesto savivaldybės atstovai

Utena kasmet sulaukia svečių iš kitų savivaldybių, besidominčių uteniškių veikla rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus. Kaip uteniškiams šioje srityje per keletą metų pavyko pasiekti aukštų rezultatų, š. m. gegužės 28 d. norėjo sužinoti Panevėžio miesto savivaldybės atstovai, kurių delegacija, vadovaujama Miesto ūkio skyriaus vedėjo Antano Karalevičiaus, susitiko su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu, administracijos direktoriumi Jonu Slapšinsku, Utenos miesto seniūnijos seniūnu Valentinu Vaitoniu, Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoju Evaldu Rimu, vyriausiąja specialiste Jūrate Paragyte. Uteniškiai taip pat dalijosi patirtimi, kaip sprendžia kasdienes problemas – organizuoja gatvių tvarkymą, parkų priežiūrą ir kt.
Vizitą Utenoje panevėžiečiai baigė ekskursija po miesto parkus ir apsilankymu UAB „Utenos komunalininkas“.

Joomla templates by a4joomla