1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Gyventojų patogumui - individualūs rūšiavimo konteineriai

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia viso Utenos miesto individualių namų gyventojus pasinaudoti proga ir nemokamai įsigyti individualius rūšiavimo konteinerius (0,24 m³ talpos) plastmasės ir metalo atliekoms, o juos įsigijus – gauti nemokamą šių atliekų išvežimo paslaugą.
Atliekos iš šių konteinerių bus išvežamos kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį. Konteinerių skaičius ribotas.
Individualūs rūšiavimo konteineriai gyventojams bus suteikti pasirašius sutartį su UAB „Utenos komunalininkas" (Utena, Rašės g. 4, tel. (8 389) 63 800).

Klovinių kaime tvarkomas Utenos tvenkinio pakrantė

 

Klovinių kaime tvarkomas Utenos tvenkinio pakrantėNors iki šiltojo metų sezono dar nemažai laiko, jau pradėtas uteniškių pamėgto Utenos seniūnijoje Klovinių kaime esančio Utenos tvenkinio pakrantės valymas ir tvarkymas. Kad maudykloje priėjimas prie vandens būtų neslidus, neklampus, patogus ir saugus poilsiautojams, kovo viduryje čia atvežta 80 m3 smėlio.
Tvenkinio tvarkymo darbai atliekami įgyvendinant 2013 m. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą.

Mieste baidomi kovai

Nuo kovo mėnesio pradžios Utenos Dauniškio parke vėl intensyviai kovojama su varniniais paukščiais. Mažinti šių triukšmą keliančių ir aplinką teršiančių paukščių populiaciją buvo nuspręsta nebe kabinant medžiuose kompaktines plokšteles, kaip buvo daroma ankstesniais metais, bet gąsdinant juos petardomis ir UAB „Utenos komunalininkas" įsigyta paukščių baidymo sistema „Scarecrow bio – acoustic sytems", kuri laikoma viena efektyviausių, naudojama Rygos, Zoknių aerouostuose. Dėl nepatrauklių sistemos skleidžiamų balsų, reiškiančių paukščių stresą, kovai turėtų palikti pamėgtą perėjimo vietą Dauniškio parke. Bet jei šios priemonės nepadėtų išvaikyti paukščių, ketinama imtis jų lizdų ardymo.

Priimami projektai diegti prevencines priemones medžiojamųjų gyvūnų daromai žalai Utenos rajone

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2013 m. balandžio 15 d. priima projektus finansinei paramai gauti dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių įdiegimo Utenos rajone. Paraiškas gali teikti miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, įgyvendinantys medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones. Su finansinės paramos teikimo tvarka bei paraiškos forma galima susipažinti interneto svetainėje adresu www.utena.lt (skyrius „Aplinkos apsauga", poskyris „Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinės priemonės") arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje ( 220; 221 kab., Utenio a. 4, 28503 Utena).

Utenos rajono savivaldybės administracija

Bus stebimos maudyklos

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-138 patvirtintos Utenos rajono savivaldybės stebimos maudyklos: Alaušo ežero (Sudeikiai), Dauniškio ežero (Aušros g., Utena), Utenos tvenkinio (Padbuožės k.), Tauragno ežero (Tauragnai). Šių maudyklų vandens kokybės tyrimai bus atliekami kas dvi savaitės. Maudyklų vandens stebėsenos rezultatai bus skelbiami Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt rubrikoje ,,Aplinkos apsauga" („Aplinkos monitoringas Utenos miesto ir jo apylinkių aplinkos monitoringas") bei maudyklų informaciniuose stenduose.
Pasiūlymus ar pastabas dėl numatomų stebėti maudyklų prašome teikti Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriui tel. (8 389) 61 599, (8 389) 61 609 iki 2013 m. kovo 15 d.
Taip pat informuojame, kad kitose Utenos rajono savivaldybės maudyklose (nurodytos lentelėje) irgi bus vykdomas maudyklų monitoringas vandens kokybės tyrimus atliekant du kartus per metus – vasaros pradžioje ir pabaigoje.

Stebimų poilsiaviečių sąrašas

Medžiai Utenoje papuošti devintą kartą

 

Medžiai Utenoje papuošti devintą kartąŠiais metais pirmąją gruodžio savaitę Utenos rajono savivaldybėje vyko Medžio puošimo šventė. Kaip pagarbos medžiui ženklas šalyje toks renginys buvo surengtas 1994 metais, o Utenoje šią gražią tradiciją inicijavo šviesios atminties profesorė Elena Šapokienė. Kas antrus metus vykstančią šventę šiemet organizavo Užpalių „Liūtų-LIONS“ klubas, taip pat prisidėjo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos, Kultūros, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriai.
Devintą kartą vykusioje šventėje panoro dalyvauti devyni kolektyvai. Jie ne tik išradingai padabino medžius, bet ir poetiškai, muzikaliai juos pristatė. Kaip ir ankstesniais metais, į šventę entuziastingai įsitraukė Utenos vaikų lopšelių-darželių „Saulutė“ ir „Gandrelis“, mokyklos-darželio „Eglutė“ vaikai, kūrybingi buvo ir vyresnieji - Utenos Aukštakalnio progimnazijos, Utenos Adolfo Šapokos ir Utenos rajono Užpalių gimnazijų mokiniai, Pakalnių moterų užimtumo centro, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos viltis“, Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro atstovai.
Visiems šventės dalyviams renginio organizatoriai įteikė padėkos raštus, saldžius prizus ir ekologiškus suvenyrus.

Nuotraukos >>>

Gyventojams nemokamai dalijami individualūs pakuočių atliekų surinkimo konteineriai

Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius teikė paraišką Aplinkos ministerijai Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšoms gauti. Paraiškos teikimo tikslas – didinti pakuočių atliekų surinkimą. Paraiškoje buvo prašoma skirti lėšų aprūpinti individualių namų kvartalų gyventojus individualiais rūšiavimo konteineriais pakuočių atliekoms.
2012 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Utenos rajono savivaldybės administracija pasirašė Dotacijos teikimo sutartį dėl lėšų skyrimo pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų individualių namų kvartalų konteineriams (300 vnt.) įsigyti. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija parinko aptarnavimo individualiais pakuočių atliekų surinkimo konteineriais zonas. Atsižvelgiant į individualių namų kvartalo dydį, apstatymo tankumą, gyventojų skaičių, tenkantį vienai antrinių žaliavų surinkimo aikštelei, buvo nutarta minėtus konteinerius pasiūlyti Algirdo, Ąžuolijos, Gegužės, Kaštonų, Vasaros ir Vilniaus gatvių gyventojams.
Individualūs pakuočių atliekų surinkimo konteineriai (talpa 0,24 m³) – geltonos spalvos, skirti plastmasės ir metalo atliekoms surinkti. Konteineriai bus dalijami nemokamai, pakuočių atliekų išvežimas – taip pat nemokamas.
Konteineriai bus ištuštinami paskutinį mėnesio ketvirtadienį. Konteinerius su atliekomis reikės išstumti prie gatvės, plastmasės ir metalo atliekos turi būti nesumaišytos su komunalinėmis ir kitomis atliekomis.
Konteineriai bus suteikiami gyventojams, suskubusiems pasirašyti sutartis su UAB „Utenos komunalininkas". Dėl konteinerių galima kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas" abonentų aptarnavimo skyrių Rašės g. 4, Utena, tel. (8 389) 63800. Konteinerių kiekis – ribotas. Minėtų gatvių gyventojai gaus lankstinukus, kuriuose bus informuojama, kaip naudotis konteineriais ir kokias atliekas į juos mesti.
Naudodamiesi šiais konteineriais, gyventojai turės galimybę lengvai ir paprastai rūšiuoti namų ūkiuose susidarančias atliekas, todėl sumažės aplinkos tarša atliekomis, atliekų kiekis, patenkantis į Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, padidės jų perdirbimas.

Utenos rajono savivaldybės administracija

Aplankyti gyvūnų globos namų gyventojai

 

Aplankyti gyvūnų globos namų gyventojaiDaugiau kaip dešimtmetį Lietuvoje minima Pasaulinė gyvūnų diena Utenoje taip pat turi tradiciją – kasmet spalio 4-ąją Utenos rajono savivaldybės atstovai apsilanko Medenių kaime įsikūrusiuose Utenos gyvūnų globos namuose. Šiemet šių namų augintiniai dėmesio sulaukė iš savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėjos Rositos Deveikienės ir specialistės Gintarės Kornevienės, kurios, be dovanų keturkojams, savivaldybės mero Alvydo Katino ir jo pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus linkėjimus perdavė ten sutiktoms darbuotojoms Vaidai ir Danutei.
Utenos gyvūnų globos namų gyventojaiUtenos gyvūnų globos namai vieni iš nedaugelio šalyje, kur gyvūnai globojami, jiems ieškoma šeimininkų, o eutanazija taikoma tik būtinybės atveju. Per metus į juos patenka apie 800 gyvūnų, kurių didesnė dalis suranda naujus namus ar sugrįžta pas senus šeimininkus.

Utenos gyvūnų globos namų gyventojai:

  gyvunu globa1    gyvunu globa2

gyvunu globa3

Dauniškio parko pušyne ardomi varninių paukščių lizdai

 

Utenos rajono savivaldybė, gerai žinodama, kokią žalą Utenos Dauniškio parko medžiams ir aplinkai daro varniniai paukščiai, ir gaunanti nemažai Dauniškio mikrorajono gyventojų skundų dėl nepageidaujamos jų kaimynystės, kasmet bando spręsti šią problemą, ieško būdų, kaip sumažinti kovų populiaciją ir išgyvendinti juos iš šios miesto dalies.
Šiais metais nuspręsta rugsėjo 12-29 dienomis nuo medžių nuimti senus lizdus. Kad tai tinkamas laikas ardyti kovų lizdus, pritarė ir Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, leidęs UAB „Utenos komunalininkas" atlikti šį darbą.

Prasideda Europos judrioji savaitė ir akcija „Mieste be savo automobilio“

 

Š. m. rugsėjo 16-22 dienomis Utenoje, kaip ir kituose šalies miestuose, vyks Europos judrioji savaitė ir akcija „Mieste be savo automobilio", kurios tema šiemet - „Darnaus judėjimo link". Akcija siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į oro taršą, skatinti kuo mažiau naudoti asmeninį transportą ir ieškoti alternatyvių keliavimo būdų – eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu ar visuomeniniu transportu.
Europos judriajai savaitei paminėti Utenos mieste ir rajone vyks įvairūs renginiai, apie kuriuos galima sužinoti savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt arba pasiteirauti Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje (Utena, Utenio a. 4, 420 kab., tel. (8 389) 61599).
Maloniai kviečiame dalyvauti Europos judriosios savaitės renginiuose ir prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo.

 

Renginių „Europos judrioji savaitė" ir akcijos „Mieste be savo automobilio" programa >>>

Akcijos akimirkos:

           mieste2 

Joomla templates by a4joomla