1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

INFORMACIJA DĖL TRĘŠIMO MĖŠLU IR SRUTOMIS

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad buvo organizuotas bendras Žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerijos pasitarimas dėl tręšimo mėšlu ir srutomis sąlygų palengvinimo, atsižvelgiant į susidariusias sudėtingas sąlygas žemės ūkyje. Kadangi dalis mėšlo ar srutų kaupimo įrenginių yra visiškai užpildyti, o tręšimo technika negali įvažiuoti į tręšimo laukus, kuriems tręšti jau yra sudaryti tręšimo planai, žemės ūkio veiklos subjektams yra rekomenduojama ieškoti galimybių vykdyti tręšimo darbus neįmirkusiuose plotuose, priklausančiuose kitiems savininkams, nei tai buvo numatyta tręšimo planuose, tam sudarant laisvos formos dvišales sutartis tarp žemės ūkio naudmenų savininkų ir mėšlo ir (ar) srutų turėtojų. Sutartyje turėtų būti nurodyta tręšiamų žemės ūkio naudmenų vieta ir lauko dydis bei panaudotų organinių trąšų kiekis, išlaikant 170 kg į ha azoto normą. Parengtuose tręšimo planuose turi būti įrašyta pastaba, kodėl tręšimo plano nuostatų nebuvo laikomasi, bei pridedama dvišalė sutartis, kuri pagrįstų mėšlo ir (ar) srutų panaudojimą kituose plotuose.

Skaityti daugiau...

Kviečiame siūlyti kandidatus į Utenos miesto seniūnaičius

Coat of arms of Utena (Lithuania)Pasibaigus 2014 m. išrinktų ir visuomeniniais pagrindais dirbusių Utenos miesto seniūnaičių kadencijai, Utenos miesto seniūnija skelbia naujus kandidatų į miesto seniūnaičius rinkimus.
Atkreipiame dėmesį, kad Utenos rajono savivaldybės mero 2017 m. spalio 13 d. potvarkiu Nr. MP-45 „Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaitijų sudarymo tvirtinimo" patvirtinus 10 seniūnaitijų (į anksčiau buvusių 9 seniūnaitijų sąrašą įtraukus Taikos seniūnaitiją), šiemet bus renkami ne 9, o 10 seniūnaičių.

Skaityti daugiau...

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu

Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 188710442, Utenio a. 4, Utena skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas remiantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo".
Parduodamas viešo aukciono būdu savivaldybės nekilnojamasis turtas:

1. Bendrabutis (unikalus numeris 8296-4007-1026, plotas 386,72 kv. m, rąstinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 2N1m) ir šiam objektui priskirtas 0,0678 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 8264/0001:549), esantis Aukštaičių g. 20, Sudeikių mstl., Sudeikių sen., Utenos rajone.

Skaityti daugiau...

Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos mokymai

007Lapkričio 7 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje vyko Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus organizuojami Savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos (toliau – GEPK) narių bei gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų vadovų mokymai. Į kursus buvo kviečiami atvykti įstaigų į Savivaldybės GEPK deleguotus atstovus, įstaigų, kurių patalpose, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, įvedus karo padėtį, būtų organizuojamas nukentėjusių ar/ir evakuotų gyventojų priėmimas ir/ar laikinas apgyvendinimas, vadovus ar jų įgaliotus asmenis. Mokymuose vedė Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vedėjas Virgilijus Smailys. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su civilinės saugos sistemos organizavimo ir veiklos principais, ūkio subjektų, kitų įstaigų funkcijomis civilinės saugos srityje.

Skaityti daugiau...

Pyragų dienos aukos – klausos negalią turinčiai mergaitei

23405888 1942421405970662 6561134184636952247 oLapkričio 6 d. tradiciškai įvairių įstaigų, organizacijų, įmonių darbuotojai susiburia į skanią ir prasmingą Pyragų dienos šventę. Skanią todėl, kad tądien visi vaišinasi pyragais, bandelėmis, tortais ir kitais skanumynais. O prasmingą todėl, kad Pyragų dieną yra ištiesiama ranka likimo nuskriaustiesiems: aukojamos lėšos „Išsipildymo akcijai", remiančiai, padedančiai globos namų vaikams, vaikams su negalia, sergantiems įvairiomis sunkomis ligomis.

Skaityti daugiau...

Viktoras Pranckietis: „Esate vienintelė savivaldybė, kurioje meras neverkšleno, kad trūksta pinigų“

IMG 9580Lapkričio 3 d. Utenoje lankėsi Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, lydimas Seimo narių Lauro Stacevičiaus, Teisės ir teisėtvarkos komiteto nario, ir Gintauto Kindurio, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nario.
Utenos rajono savivaldybės administracijoje svečiai susitiko su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu, mero pavaduotoju Vidmantu Valinčiumi, savivaldybės administracijos direktoriumi Jonu Slapšinsku. Pradėjęs susitikimą, Viktoras Pranckietis pasidalijo savo žiniomis apie Uteną ir jos kraštovaizdį. „Esat pavyzdys kitoms savivaldybėms. Turit puikią kraštovaizdžio architektę Jūratė Paragytę, kuri laimi nemažai projektų. Tai, matyt, ir lemia, kad šioje srityje lenkiate kitus šalies miestus," – kalbėjo Seimo Pirmininkas.

Skaityti daugiau...

KAIP APSAUGOTI ŪKINIUS GYVŪNUS NUO VILKŲ

vilkas-63203786-770x514Pastaruoju metu daug rūpesčių ūkinių gyvūnų laikytojams daro vilkai. Per pastaruosius šių metų tris mėnesius Utenos rajone vilkai papjovė 33 avis ir 1 ožką. Augintojai patyrė nuostolių už daugiau kaip 6 000 Eurų.
Akivaizdu, kad apsaugos priemonės, kurias šiuo metu taiko avių augintojai nėra efektyvios, todėl Iniciatyva ,,Saugi avis" remdamasi Lietuvos ir kitų Europos šalių patirtimi ir sukauptomis žiniomis, pateikė rekomendacijas, ilgalaikių priemonių kurios padės tiek avių, tiek veršelių augintojams išvengti arba sumažinti vilkų daromos žalos dydį ne vienerius metus nuo rekomenduojamų priemonių įrengimo.
Pagrindinės taisyklės ūkinių gyvūnų apsaugai nuo vilkų

Skaityti daugiau...

Taryba patvirtino atnaujintą vienkartinių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašą

2017 m. spalio 26 d. Utenos rajono savivaldybės Taryba sprendimu patvirtintas Vienkartinių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašas, kuriuo užtikrinamas gyventojų atskirties mažinimas, sklandesnis darbo organizavimas ir racionalesnis lėšų naudojimas. Sprendimo projekte buvo patikslintos klientų, besikreipiančių dėl vienkartinės pašalpos, prašymų ir dokumentų pateikimo, skyrimo sąlygų, nagrinėjimo, sprendimo priėmimo bei pašalpos išmokėjimo tvarkos procedūros, nustatyta atsakomybės ir kontrolės tvarka. Taip pat patvirtinta prašymo dėl vienkartinės pašalpos skyrimo ir informacinio lapelio formos. Vienkartinė pašalpa skiriama siekiant padėti sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims (šeimoms), kurių darbo, socialinio draudimo ir kitokios pajamos dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra nepakankamos, kad jie (jos) galėtų pasirūpinti savimi.

Skaityti daugiau...

Informacija gyventojams apie galimybę nemokamai gauti teisinę pagalbą

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą). Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena).

Skaityti daugiau...

Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkurso 2018 metais

Baigėsi projektų registracija dalyvauti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą konkurse 2018 metams.

Projektą pateikė Utenos neįgaliųjų sporto klubas.

Joomla templates by a4joomla