3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Vyks Antikorupcijos komisijos posėdis

Informuojame, kad š. m. kovo 8 d. (trečiadienį) 16.00 val. Utenos rajono savivaldybėje (Utenio a. 4), 327 kab., vyks Antikorupcijos komisijos posėdis, kurio darbotvarkėje numatyti tokie klausimai:
1. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 m. veiklos plano vykdymo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos plano 2017 m. sudarymo.
3. Dėl kitų klausimų.

Dėl bendro pranešimų apie elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo darbus

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba informuoja, kad vadovaujantis naujai įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo 38 straipsniu ir tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių VII skyriumi, asmenys, ketinantys atlikti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir (ar) transporto paslaugoms teikti, įrengimo darbus ir jeigu tie darbai pilnai ar iš dalies yra finansuojami valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki kreipimosi į kompetentingas institucijas dėl reikalingų leidimų atlikti įrengimo darbus gavimo (jeigu tokių leidimų nereikia, iki įrengimo darbų pradžios) privalo pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai nustatytos formos pranešimą apie numatomą įrengimo darbų pradžią.
Savo ruožtu asmenys, pageidaujantys įsirengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki Infrastruktūros valdytojo kreipimosi į kompetentingas institucijas dėl reikalingų leidimų, arba jeigu tokių leidimų nereikia, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki įrengimo darbų pradžios, turi teisę pateikti Infrastruktūros valdytojui prašymą bendrai įrengti infrastruktūras.
Tarnyba, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus, savo internete tinklalapyje adresu http://www.rrt.lt/lt/verslui/salygos-veiklai skelbs Infrastruktūros valdytojų teikiamus pranešimus.

Utenos ir Jining miestai rengiasi bendradarbiauti

Minint Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių 25-metį, pernai šalyje vyko diplomatiniai politikų susitikimai, pažintiniai ir kultūriniai renginiai. 2016 m. gruodžio mėnesį uteniškiai dalyvavo susitikime su Lietuvos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Kinijos Liaudies Respublikoje Ina Marčiulionyte. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje viešėjusi ambasadorė pasakojo, kad tarp Lietuvos ir Kinijos pastaruoju metu vyksta savotiškos „žvalgytuvės", kuriose aktyviai bendrauja valdžios atstovai, verslininkai ir kultūros darbuotojai. Derinamos verslo plėtros tarp Kinijos ir Lietuvos galimybės.
Utenos rajono savivaldybė sėkmingai bendradarbiauja su devynių šalių miestais partneriais. Šių metų vasario mėnesį Utenos rajono savivaldybės merą Alvydą Katiną pasiekė Kinijos Liaudies Respublikos Jining miesto mero Fu Mingxian laiškas. „Kiek mums žinoma, Utena yra puikus miestas, išskirtinis savo pramone ir maisto produktų gamyba. Ne veltui Jūs laimėjote JT Habitat Scroll of Honor prizą." – rašo Jining miesto meras, pristatydamas, kad Jining miestas, kuriame gyvena 8 milijonai gyventojų, turi unikalią istoriją, gilias kultūrines tradicijas, garsėja kaip gimtasis Konfucijaus ir Mencijaus miestas, Didžiojo Kanalo, kultūros tradicijų miestas. „Jining miestas yra svarbus visoje Shandong'o provincijoje ir garsėja galinga pramone bei gamybos sektoriumi. Mes tikimės, kad mūsų miestai gali bendradarbiauti." – rašoma laiške, kuriame Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas kviečiamas artimiausiu metu aplankyti Jining miestą ir aptarti būsimus miestų draugystės saitus ir bendradarbiavimo perspektyvas

Skelbiamas ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo konkursas

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-24, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo konkursą.
Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo prioritetai 2017 metams:
1. Skatinti verslo subjektų, viešųjų įstaigų, verslo asociacijų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumo ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą skatinimą Utenos rajone.
2. Kurti Utenos rajono įvaizdį, vystyti turizmą rajone, dalyvauti turizmo mugėse šalyje ir užsienyje, leisti leidinius, susijusiais su turizmu Utenos rajone.
Projektų paraiškos teikiamos per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt) arba registruojamos Utenos rajono savivaldybės administracijos priimamajame (Utenio a. 4, 103 kab.) iki š. m. kovo 23 d. 17.00 val.

Detalesnę informaciją suteiks Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vyr. specialistė Eimantė Vaickuvienė (210 kab., tel. (8 389) 48342, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ), Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus vedėja Romualda Serbentienė (8 389) 64049). Paraiškos forma ir finansavimo sąlygos pateiktos savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.utena.lt , skyrius „Projektai", nuoroda „Projektų dokumentų formos ir aprašai".

 

KVIETIMAS DALYVAUTI PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO MOKYMUOSE

vvgUtenos miesto vietos veiklos grupė kviečia 2017 m. kovo 9 d. 10 val. Anykščių, Visagino, Zarasų ir Utenos VVG atstovus ir potencialius projektų pareiškėjus dalyvauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento organizuojamuose mokymuose.
Mokymų metu vyks 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017-01-30 įsakymu Nr. 1V-77, pristatymas (remiamos veiklos, tikslinės grupės, nefinansuojamos veiklos, tinkamos ir netinkamos išlaidos ir kiti reikalavimai).
Šios priemonės tikslas - įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.
Mokymai vyks Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje, 325 kab. (III aukštas) adresu Utenio a. 4, LT-28503, Utena.
Mokymų trukmė – 2 val.

Pridedama mokymų programa >>>

Informacija apie numatomus suteikti adresus

Teritorijų planavimo ir statybos skyrius informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo", 3 punktu ir II skyriumi planuojama suteikti adresus Utenos r., Saldutiškio sen., Pūčkoriškių k. 3, 4, 5, 6 ir 7.
Su grafiniais duomenimis galite susipažinti internetiniame registrų centro puslapyje http://www.regia.lt
Nuomonę ir pastabas galima teikti Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistui Rolandui Norkūnui el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8 389 63985.

Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis

0032017 m. kovo 2 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos salėje vyko Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – Taryba) posėdis. Posėdį vedė UJRT pirmininkas, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, darbotvarkėje svarstyti 7 klausimai. Informaciją apie savivaldybės 2017 m. biudžetą Tarybai pristatė Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Alma Vedrickienė. Pagal patvirtinto biudžeto programas daugiausia biudžeto lėšų kaip ir ankstesniais metais paskirta Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programai – 50 proc., Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymui – 14 proc., socialinės apsaugos plėtojimo – 13 proc., infrastruktūros plėtros – 7 proc., kultūros – 7 proc. ir kt. Jaunimo programai šiemet paskirta 25 000 Eur suma projektinei veiklai finansuoti.

Skaityti daugiau...

Kviečiame skirti 1-2 proc. nuo GPM Utenos miesto vietos veiklos grupei

vvgKviečiame palaikyti iniciatyvą skirti asociacijai Utenos miesto vietos veiklos grupei 1-2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Skirti paramą – labai paprasta, tai atlikti galite keliais būdais:

1. PAŠTU ARBA PRISTATANT VMI
Atsispausdinti ir užpildyti prašymo formą su Utenos miesto vietos veiklos grupės rekvizitais. Norint pateikti prašymą šiuo būdu Jums reikia nunešti prašymą į teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją adresu Maironio g. 9, 28142, Utena.

Skaityti daugiau...

2017 M. VASARIO 28 D. ĮVYKO UTENOS MIESTO VVG VALDYBOS POSĖDIS

vvg2017 m. vasario 28 d. Utenos miesto vietos veiklos grupės būstinėje, Bažnyčios g. 1, Utena, įvyko Utenos miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio metu valdybos nariams buvo pristatytas Utenos miesto vietos veiklos grupės logotipas, įgyvendinamo projekto „Utenos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" planuojamos įvykdyti veiklos. Taip pat buvo diskutuojama dėl Utenos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ir stebėsenos, teikiami pasiūlymai miesto VVG veiklos viešinimui.

Utenos rajono savivaldybės administracija perka būstus socialiniam fondui plėtoti

ESFIVP-I-2Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2003 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu.
Perkančioji organizacija: Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 111101877, Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 43535, 48693, faks. (8 389) 61615, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla