1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Praėjusią savaitę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad nuo š. m. sausio 1 d. nebelieka gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos.
Pranešime paaiškinta, jog, 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymui, asmenys, kurie iki įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, per 3 mėnesius privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba, jei dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių to padaryti negali, dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą privalo kreiptis į deklaravimo įstaigą – Utenos miesto gyventojai prašymus įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą turi pateikti Utenos rajono savivaldybėje (123 kab., Utenio a. 4), o kaimo gyventojai - savo gyvenamosios vietos seniūnijoje.


Į šią apskaitą ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui galės būti traukiami asmenys, prašyme nurodę savo faktinės gyvenamosios vietos adresą ir pateikę informaciją apie savo socialinius, ekonominius ar asmeninius interesus Utenos rajono savivaldybėje (pvz., tai, kad dirba, mokosi, gauna specializuotas sveikatos paslaugas ir kt.). Jei per nurodytą terminą asmenys nedeklaruos savo gyvenamosios vietos ar nepakeis faktinės gyvenamosios vietos, jie privalės vėl kreiptis į deklaravimo įstaigą su analogišku prašymu. Jei toks prašymas nebus pateiktas, tokie asmenys po 12 mėnesių iš apskaitos bus išbraukiami.
Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jei jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, dar gali būti traukiami:
1. benamiai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena. Teikdami prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jie turi nurodyti įstaigos ar organizacijos, teikiančios socialines paslaugas (pvz., nakvynės namų, socialinės rūpybos įstaigų ar socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų, per kurias prireikus benamiai būtų pasiekiami), adresą.
2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena.
3. asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta.
4. asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo.
5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena.

Joomla templates by a4joomla