1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Dėl būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams

Utenos rajono savivaldybės teritorijoje yra nemažai gyventojų, turinčių judėjimo negalią, todėl fizinės aplinkos pritaikymas yra būtina sąlyga atkurti žmogaus su negalia fizinį, dvasinį ir ekonominį savarankiškumą. 2017 m. būstas neįgaliųjų poreikiams buvo pritaikytas 6 asmenims (iš jų–2 vaikams su sunkia negalia). Šiai priemonei įgyvendinti iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skirta 23450,0 Eur , iš valstybės biudžeto - 16966,18 Eur. 2018 m. sausio 1 d. būstams pritaikyti eilėje laukia 10 neįgaliųjų.
2017 metais buvo eksploatuojami ir prižiūrimi 17 liftų, keltuvų, mobilių kopiklių, skirtų neįgaliesiems. 2018 m. būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų apimtys priklausys nuo to, kiek Utenos rajono savivaldybei iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bus skiriama lėšų.


Primename, kad prašymai būstams neįgaliųjų poreikiams pritaikyti, priimami nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m balandžio 1 d. Dėl būsto pritaikymo asmenims su negalia reikia kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių ( Utenio a. 4, Utena, 108 kab., tel. 8 389 61628.) Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis neįgalūs asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybėje, kuriems nustatytas:
1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
3. kitų, nei nurodyta 2 papunktyje, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo – tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas. Kartu su prašymu asmuo pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:
–neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
–asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
–mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
–išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
–kitą svarbią informaciją.
Būsto pritaikymo poreikį nustato Utenos rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460 patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais finansavimo tvarkos aprašu.

Joomla templates by a4joomla