1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Posėdyje – apie Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos vykdymą

Pernai metais pradėjus įgyvendinti Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, ją tęsiant ir šiemet, siekiama kompleksiškai spręsti rajono bedarbių problemas – sudaryti sąlygas norintiems integruotis į darbo rinką laikinai įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, atnaujinti darbinius įgūdžius, padidinti bedarbių galimybes susirasti nuolatinį darbą.
Įvertinti praėjusių metų programos rezultatus, aptarti jos vykdymo eigą 2018 metais praėjusią savaitę buvo sukviestas Laikinųjų darbų pagal Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos, kurios pirmininkas savivaldybės mero patarėjas Gintautas Petravičius, posėdis. Svarstant 2017 metų programos rezultatus, posėdyje pažymėta, kad II pusmečiui, nuo kurio programa pradėta vykdyti, skyrus 92,4 tūkst. eurų, atrinkus 4 darbdavius, laikinai buvo įdarbinti 64 rajono gyventojai (32 vyrai ir 32 moterys). Visi jie atitiko programoje numatytus kriterijus – didžioji dalis buvo socialinių pašalpų gavėjai ir vyresni nei 40 metų amžiaus.


Antruoju klausimu buvo aptartos 2018 metų programos darbų apimtys ir lėšų paskirstymas darbdaviams. Šiemet programoje dalyvauja 5 atrinkti darbdaviai – UAB „Utenos komunalininkas", VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos Viltis", Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga ir VšĮ „Sveikatą į namus". Programai skyrus 193,3 tūkst. eurų, numatoma laikinai įdarbinti 125 asmenis (dalis jų jau dirba nuo metų pradžios), kurie tvarkytų viešąją infrastruktūrą (atliktų laikino pobūdžio sezoninius darbus, valytų ir prižiūrėtų žaliuosius plotus, gėlynus, vandens telkinių pakrantes, poilsio zonas, istorijos ir kultūros paveldo objektus ir kt.), taip pat atliktų laikino pobūdžio darbus socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose, teiktų socialines paslaugas asmenims su sunkia negalia.

Atskiru klausimu svarstytas laikinas 15 mokinių įdarbinimo klausimas. Kadangi mokinių laikinajam įdarbinimui lėšų programoje nenumatyta, ši priemonė bus finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Posėdyje komisija vienbalsiai pritarė idėjai siūlant laikinąjį darbą mokiniams prioritetą teikti socialinės rizikos šeimų ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre gyvenantiems vaikams, sulaukusiems 16 metų amžiaus.

Joomla templates by a4joomla