1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Jaunystės ir pavasario šventei – apdovanojimai visuomeniškiems, aktyviems ir iniciatyviems jaunimo atstovams

IMG 0515Kovo 11-oji – jaunystės ir pavasario šventė. Jaunystę ir pavasarį švenčiame jau 28-erius metus, nuo to įsimintinos Kovo 11-osios, kai buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė.
Utenoje Kovo 11-oji buvo paminėta jaunatviškai, pagerbiant visuomeniškus, aktyvius, iniciatyvius ir neabejingus aplinkai bei joje vykstantiems įvykiams Utenos rajono jaunimo atstovus.
Utenos rajono savivaldybei pasiryžus Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio metais pagerbti šimtą nusipelniusių Utenos kraštui žmonių, Kovo 11-ąją Utenos kultūros centre buvo pagerbti ir apdovanoti 22 jaunimiečiai.


Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas padėkomis ir atminimo ženklais apdovanojo šiuos jaunimo atstovus: Kasparą Mociūną, Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos valdybos pirmininką, Utenos Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoją – už aktyvią ilgametę savanorišką veiklą „Juventus" krepšinio lygoje, iniciatyvumą prisidedant prie švaresnės aplinkos mokyklose sukūrimo, veiklą futbolo klube „Utenos Utenis", verslumą ir Utenos vardo garsinimą; Dovydą Gudą, Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos ir Utenos „Juventus" klubo savanoriį, jaunimo radijo laidos ,,Utenoje nieko nevyksta" vedėją, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos prezidentą – už aktyvią savanorišką veiklą „Juventus" krepšinio lygoje, miesto šventėse ir kituose renginiuose, Adolfo Šapokos gimnazijos socialinės aplinkos gerinimą ir pastangas įtraukti mokinius į savanoriškas veiklas Utenos mieste; Augustą Žvirblį, ,,Jaunųjų konservatorių lygos" pirmininką, iniciatyvos „Pilietiškumo mokykla" iniciatorių Utenoje – už aktyvų dalyvavimą pilietinėse iniciatyvose ir visuomeninėse jaunimo veiklose; Gediminą Kazoką, UVJOS „Apskritasis stalas" valdybos ir Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubo narį, visuomeninių iniciatyvų, tarptautinių projektų dalyvį – už pagalbą telkiant rajono jaunuolius bendrai visuomeninei veiklai, bendruomeniškumo puoselėjimą ir Utenos vardo garsinimą; Ievą Korsakaitę, ilgametę, aktyviausią ir iniciatyviausią UVJOS „Apskritasis stalas" savanorę – už aktyvią visuomeninę veiklą, savanorystę, iniciatyvumą ir dalyvavimą rajono jaunimo politikoje; Gloriją Šermukšnytę, Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkę – už aktyvią visuomeninę veiklą, savanorystę įvairiose akcijose, iniciatyvose, indėlį įtraukiant mokinius į savanoriškas veiklas Utenoje ir atstovavimą Utenai nacionaliniu bei regioniniu lygiu; Paulių Čyvą,
Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijos prezidentą, Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narį – už aktyvią visuomeninę veiklą, iniciatyvą įgyvendinant kasmetinį projektą „Juventus krepšinio lyga", daugkartinį miesto šventinių renginių vedimą, savanorystę ir jos puoselėjimą bei Utenos vardo garsinimą šalyje; Kristijoną Legenį, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokomosios mokinių bendrovės „Smolšopas" prezidentą, Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos komisijos narį – už aktyvų dalyvavimą jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir UVJOS „Apskritasis stalas" veiklose, įvairiose iniciatyvose bei įsimintiną rajono jaunimui skirtų renginių vedimą; Nerijų Malinauską ir Šarūną Kezį, Utenos motoakrobatų komandos „Utena Stuntriders" narius – už aktyvią veiklą, pagalbą organizuojant miesto šventės renginius, Utenos vardo garsinimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose motoakrobatinio sporto srityje; Karolį Ruzgų, Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubo narį, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentą – už tarptautinį kasmetinį Cosplay festivalio organizavimą Utenoje ir Utenos vardo garsinimą; Dovilę Bikelytę, ilgametę Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narę – už miesto šventinių renginių vedimą, savanorystę, kūrybingą vadovavimą UVJOS „Apskritasis stalas" bei stropiai vykdytas prezidentės pareigas Lietuvos moksleivių sąjungoje; Rasą Gruodytę, 2015–2017 m. Utenos „Saulės" gimnazijos mokinių prezidentę – už indėlį telkiant ir stiprinant mokinių savivaldą, aktyvią visuomeninę veiklą gimnazijoje ir Utenos rajone; Jurgitą Jazbutytę, Utenos Dauniškio gimnazijos mokinę – už stropų ir aktyvų visuomeninį darbą Dauniškio gimnazijoje, nepriekaištingą gimnazijos prezidentės pareigų atlikimą, jaunimo iniciatyvų organizavimą, gimnazijos, miesto ir šalies vardo garsinimą, Eglę Zarankaitę, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokinę – už aktyvumą ir savanorystę Lietuvos šaulių sąjungos plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-ojoje rinktinėje bei Utenos lengvosios atletikos klube; Augustiną Kubiliūną, Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centro narį, Utenos rajono Užpalių gimnazijos mokinių parlamento pirmininką – už stropų ir aktyvų visuomeninį darbą, iniciatyvumą, bendruomeniškumo puoselėjimą ir Užpalių jaunuolių telkimą bendrai veiklai; Martyną Sirgėdą, Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centro savanorį, UVJOS „Apskritasis stalas" valdybos, Adolfo Šapokos gimnazijos mokinių ir gimnazijos tarybų narį – už aktyvią visuomeninę veiklą, iniciatyvumą, savanorystę ir jos puoselėjimą; Grėtą Vitkelytę, Utenos kolegijos Transporto verslo studijų programos antro kurso studentę, Studentų atstovybės prezidentę – už visapusišką atstovavimą studentų interesams ir aktyvią visuomeninę veiklą; Arminą Katilių, Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijos savanorį – už savanorystę, meilę gyvūnams ir pastangas prisidėti prie gyvūnų gerovės kūrimo; Orintą Klimašauskaitę, Utenos meno mokyklos tarybos pirmininkę – už tinkamą atstovavimą Utenos meno mokyklai, aktyvią visuomeninę ir meninę veiklą bei Utenos vardo garsinimą Lietuvoje; Tomą Karklinį, VšĮ „Taip kitaip" direktoriui, atviros kūrybinės erdvės „Pokšt" vadovą – už visuomeninės, kultūrinės veiklos plėtojimą, bendruomeniškumo puoselėjimą ir kūrybingą renginių, iniciatyvų įgyvendinimą Utenoje; Mindaugą Kinderį, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos, Žemės ūkio rūmų tarybos, Utenos regiono vietos veiklos grupės narį – už aktyvią visuomeninę veiklą, iniciatyvumą buriant mėsinių galvijų augintojus bei Utenos vardo garsinimą Lietuvoje.
Jaunimiečius ir visus tądien susirinkusius paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos sveikino Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, LR Seimo narys Edmundas Pupinis. Sveikinimus Lietuvai ir jos žmonėms skyrė Utenos rajono gimnazistai, progimnazijų ir pradinių mokyklų mokiniai, nevyriausybinių jaunimo organizacijų nariai, skambiomis dainomis visus pasveikino jaunieji dainorėliai.
O šventinį koncertą apdovanotiems jaunimo atstovams ir šventės svečiams skyrė muzikos grupė „Biplan".

Daugiau nuotraukų >>>

Joomla templates by a4joomla