1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenoje – „Diena be automobilio“

IMG 0861

Rugsėjo 16–22 dienomis minint Europos judumo savaitę, Utenoje vyksta įvairios akcijos. Vieną iš akcijų „Diena be automobilio" Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcija (toliau – inspekcija) surengė kartu su Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus darbuotojais.
Akcija prasidėjo Utenos miesto Aukštaičių gatvėje. Buvo stabdomos transporto priemonės, o jų savininkai bei keleiviai kviečiami visą savaitę nesinaudoti automobiliu ir eiti pėsčiomis arba rinktis kitas bemotores susisiekimo priemones. Gyventojams buvo aiškinama apie transporto priemonių daromą poveikį aplinkai, ypač aplinkos orui, tuo pačiu ir žmogui.

Skaityti daugiau...

Dėl aplinkos monitoringo atliekamų tyrimų

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2019 m. vykdoma stebėsena pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015–2020 metų programą. Stebėsenos metu atliekami aplinkos oro, paviršinio ir požeminio vandens, kraštovaizdžio, dirvožemio, gyvosios gamtos ir triukšmo monitoringas. Paslaugas teikia UAB ,,Darnaus vystymosi institutas".
Atkreipiame dėmesį, kad, vykdant požeminio vandens monitoringą, rugsėjo 19 d. bus imami mėginiai iš šachtinių šulinių (Užpalių mstl., Mockėnų k., Vijeikių k. ir Nečioniškio k.).

Skaityti daugiau...

Savivaldybė siekia aiškių teisės aktų tvarkant atliekas

IMG 0861

Utenos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Taisyklėmis, yra patvirtinusi dvinarės įmokos už atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. Taisyklėse nustatyta, kad pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys. Pastoviosios įmokos dalies nemoka negyvenamų statinių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas, vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Skaityti daugiau...

Rugpjūtį bus renkami nereikalingi dideli daiktai

Primename, kad Utenos mieste ir rajone rugpjūčio mėnesį apvažiavimo būdu bus renkamos pavojingos atliekos (galvaniniai elementai, liuminescencinės lempos, akumuliatoriai, panaudoti tepalai ir kt.), didelių gabaritų atliekos (baldai, buitinė technika ir kt.) ir kitos antrinės žaliavos, susidariusios buityje.
Utenos miesto daugiabučių namų kvartalų gyventojai aukščiau išvardintas atliekas turi atnešti į konteinerines aikšteles.

Skaityti daugiau...

Vyžuonaičio ežero vanduo – švarus

2019 m. liepos 17 d. buvo paimti Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų vandens mėginiai. Atlikus maudyklų vandens tyrimus, buvo nustatytas Vyžuonaičio ežero (Ežero g., Utena) mikrobiologinių parametrų ribinių verčių viršijimas. Atsižvelgiant į tai, 2019 m. liepos 23 d. buvo paimti pakartotiniai mėginiai šios maudyklos vandens kokybės tyrimui atlikti. Atlikto tyrimo rezultatai atitinka nustatytus higienos reikalavimus, todėl Vyžuonaičio ežere vėl galima saugiai maudytis.

Informuojame

2019 m. liepos 23 d. atliktas Vyžuonaičio ežero (Ežero g., Utena) maudyklos vandens tyrimas, kurį atlikus nustatyta, kad šios maudyklos vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus.

Utenos rajono savivaldybės administracija

INFORMUOJAME

2019 m. liepos 17 d. paimtas Vyžuonaičio ežero (Ežero g., Utena) maudyklos vandens tyrimas, kurį atlikus gauta informacija apie mikrobiologinių parametrų ribinių verčių viršijimą. Artimiausiu metu bus paimtas papildomas šios maudyklos vandens mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti.

Iki tol, kol bus gauti papildomo tyrimo rezultatai, šioje maudykloje NEREKOMENDUOJAMA MAUDYTIS.

Utenos rajono savivaldybės administracija

Kviečiame įsigyti konteinerių

Utenos rajono gyventojams kiekvienais metais dalinami individualūs rūšiavimo konteineriai pakuotės (geltonos spalvos) bei stiklo (žalios spalvos) atliekoms surinkti. Taip pat šiais metais pagrindinių miesto gatvių individualių namų gyventojams buvo išdalinti konteineriai (rudos spalvos) biologiškai skaidžioms atliekoms surinkti. Naudodami minėtus konteinerius gyventojai turi galimybę lengvai ir patogiai rūšiuoti namų ūkyje susidariusias pakuotės, stiklo bei biologiškai skaidžias atliekas, o atliekas tvarkanti įmonė – jas surinkti.
Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia dar neturinčių rūšiavimo konteinerių gyventojus, bet norinčius juos nemokamai įsigyti, iš anksto registruotis tel. 8 389 63 800 ar kreiptis į UAB „Utenos komunalininkas" Atliekų tvarkymo skyrių (Rašės g. 4, Utena). Įsigijus konteinerius, pirmiausia jie bus dalinami užsiregistravusiems gyventojams.

Perspėjimas apie pavojingą meteorologinį reiškinį – karštį

IMG 8721 (Custom)Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Prognozių ir perspėjimų skyrius informuoja Lietuvos gyventojus apie artėjantį karštį. Birželio 5 d. ir 6 d. aukščiausia temperatūra dienomis daugelyje Lietuvos rajonų sieks 30–33 °C.
Raginame gyventojus elgtis atsakingai, būti atidiems, karščio metu pasirūpinti savimi ir savo artimaisiais.

Maudyklų vanduo Utenos rajone yra švarus

IMGP8146 (Custom)2019 m. gegužės 22 d., prieš maudymosi sezono pradžią, buvo paimti vandens mėginiai iš šių Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų: Alaušo ežero (Sudeikiai), Tauragno ežero (Tauragnai), mieste Dauniškio ežero (iš Aušros g. ir Sudeikių g. pusių), Vyžuonaičio ežero (iš Ežero g. ir Molėtų g. pusių) bei Utenos tvenkinio (Vestuvių g., Utena).
Atlikus vandens mėginių tyrimą, nustatyta, kad šių maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus.

Maudymosi sezonu bus vykdoma maudyklų vandens kokybės stebėsena

Informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015–2020 metų programą, stebės Utenos rajono paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų vandens kokybę pagal sudarytą kalendorinį grafiką (grafikas pridedamas).
Maudyklų vandens tyrimus atliks Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Maudyklų vandens tyrimų rezultatai bus skelbiami interneto svetainėje adresu www.utenosmonitoringas.lt ir/ar paplūdimių ir poilsiaviečių informaciniuose stenduose.

Vandens kokybė sezono pradžioje >>>

Amžina tema – šiukšlės arba kodėl reikia saugoti ir puoselėti namus

Utenoje, Utenos rajono savivaldybės administracijai įgyvendinus projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone", išdygo gražūs, patrauklūs pusiau požeminiai konteineriai, kurie pradėti eksploatuoti dar balandžio mėnesį. Jie buvo pastatyti 24-iose komunalinių atliekų surinkimo aikštelėse. Į konteinerius gyventojai gali mesti įvairiausias atliekas: ne tik mišrias, popierių (kartoną), plastiką, metalą, stiklą, bet ir biologiškai skaidžias. Maža to, visuose daugiabučių namų kvartaluose (Aukštakalnio, Dauniškio, Krašuonos, Smėlio ir Vyturių) buvo pastatyti konteineriai, skirti tekstilės atliekoms.
Pusiau požeminių konteinerių atsiradimo mieste tikslai – keli: pakeisti senus konteinerius, tausoti aplinką, gyvenamąją teritoriją padaryti gražesne, patrauklesne, skatinti gyventojus rūšiuoti, sukurti patogesnį atliekų surinkimo būdą. Ar pasiseks visus šiuos tikslus įgyvendinti, priklauso nuo daugelio dalykų, bet – svarbiausia – nuo mūsų visų, tų, kurių buitis be atliekų, deja, neįmanoma.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla