1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Projektas „Universalaus daugiafunkcio centro Sudeikiuose steigimas“

Sanglaudos fondas2013-07-19 Sudeikiuose veiks daugiafunkcis centrasSudeikiu DC

2012 m. Utenos rajono savivaldybės administracijai su Centrine projektų valdymo agentūra pasirašius projekto „Universalaus daugiafunkcio centro Sudeikiuose steigimas“ finansavimo ir administravimo sutartį, Sudeikiuose pradėtas kurti universalus daugiafunkcis centras. Projektas įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“. 2014 m. pradžioje projektas „Universalaus daugiafunkcio centro Sudeikiuose Sudeikiu DC1steigimas" baigtas ir Sudeikiuose savo veiklą pradėjo Universalus daugiafunkcis centras. Projekto metu buvo suremontuotos Sudeikių pagrindinės mokyklos patalpos, apšiltintos išorinės pastato sienos, įrengta vėdinimo sistema, atlikti kiti būtini darbai, įsigyti baldai, kompiuterinė technika, kita įranga ir inventorius, reikalingas centro veiklai vykdyti. Įgyvendinus projektą, sukurta moderni, kokybiškas paslaugas teikianti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų infrastruktūra, kuria naudojasi įvairaus amžiaus gyventojų grupės.

Centro veiklai pritaikytose patalpose vykdomos šios veiklos: ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, neformalus vaikų užimtumas (dienos centras, laisvalaikio užimtumas ir kt.), savišvieta, socialinės, pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimas, neformalus suaugusiųjųSudeikiu DC2 užimtumas (kultūrinė veikla, sportinė veikla), sisteminis darbas su socioekologine aplinka, visuomenės sveikatinimas.
Įkūrus Sudeikiuose daugiafunkcį centrą, jame sudarytos sąlygos vykdyti ir formalųjį ugdymą, ir plėtoti neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo paslaugas bei kultūrinę, meninę, sociokultūrinę ir sportinę veiklą. Vyksta mokymai, seminarai, socialinių įgūdžių pamokos skiriamos įvairaus amžiaus žmonėms. Daug dėmesio skiriama socialinės rizikos šeimoms, kurių nariai, apsilankę centre, gali nusiprausti duše, pasigaminti maisto, išsiskalbti rūbus. Sudeikiu DC3

Bendra projekto vertė - 1,68 mln. Lt (0,49 mln. Eur). VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra skyrė projektui įgyvendinti 1,09 mln. Lt (0,32 mln. Eur), savivaldybės biudžeto lėšos - 590 tūkst. Lt (170,8 tūkst. Eur).

Joomla templates by a4joomla