1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Europos socialinio fondo parama

logo ESFPlanavimo, personalo ir veiklos valdymo sistemos optimizavimas Utenos rajono savivaldybėje

2013-01-25 Baigiamojoje konferencijoje pristatyti projekto rezultatai >>>

 


logo ESFProjektas „Utenos miesto ir rajono teritorijų planavimo dokumentų sudarymo III etapas"

Utenos rajono savivaldybės administracija, naudodamasi Europos Sąjungos investicijomis ir atsižvelgdama į Utenos miesto teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius, vykdo projektą „Utenos miesto ir rajono teritorijų planavimo dokumentų sudarymo III etapas".
Parengti šie teritorijų planavimo dokumentai:
1. „Aukštakalnio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamento nustatymo specialusis planas".
2. „Naujasodžio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamento nustatymo specialusis planas".
3. „Statybininkų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamento nustatymo specialusis planas".
4. „Vyturių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamento nustatymo specialusis planas".
5. „Smėlio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamento nustatymo specialusis planas".
6. „Krašuonos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamento nustatymo specialusis planas".
7. „Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamento nustatymo specialusis planas".
8. „Stadiono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo (tarp Aušros, Maironio ir A. Baranausko gatvių) susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo reglamento nustatymo specialusis planas".
9. Žemės sklypų suformavimo Kuktiškių miestelio parkui įrengti detalusis planas.
10. Žemės sklypo suformavimo poilsiavietei įrengti prie Labės ežero detalusis planas.
11. Žemės sklypo suformavimo Daugailių miestelio kapinėms išplėsti ir sujungimo su esamu žemės
sklypu (kadastro Nr. 8210/0005:56) detalusis planas.
12. Žemės sklypo suformavimo automobilių stovėjimo aikštelei įrengti prie Leliūnų miestelio
bažnyčios detalusis planas.
13. Žemės sklypo suformavimas poilsiavietei įrengti prie Ilgio ežero, Antilgės k., Daugailių sen.,
Utenos r. detalusis planas.
Iki 2015 m. III ketvirčio numatome parengti šiuos teritorijų planavimo dokumentus:
1. Dviračių transporto infrastruktūros plėtros Utenos miesto ir miesto plėtros teritorijoje bei jungčių
su Leliūnų, Vyžuonų, Sudeikių, Daugailių, Tauragnų, Kuktiškių miesteliais ir Pakalnių kaimo centru specialųjį planą.
2. Išorinės reklamos įrengimų išdėstymo specialųjį planą.
3. Utenos rajono Vyžuonų miestelio bendrąjį planą.
Bendra projekto vertė - 479 tūkst. Lt (138,7 tūkst. Eur), Europos socialinio fondo agentūra projektui įgyvendinti skyrė 407,6 tūkst. Lt (118,05 tūkst. Eur), savivaldybės biudžeto lėšos - 71,9 tūkst. Lt (20,8 tūkst. Eur).


logo ESFBaigtos projekto „Utenos miesto ir rajono teritorijų planavimo dokumentų sudarymo II etapas" veiklos

Pagal priemonę „Teritorijų planavimas" 2012 m. pabaigoje baigtas projektas „Utenos miesto ir rajono teritorijų planavimo dokumentų sudarymo II etapas", kurio metu, gavus Europos Socialinio fondo finansavimą, parengti šie teritorijų planavimo dokumentai:
1. Klovinių kaimo dalies ir Mockėnų kaimo dalies specialusis planas.
2. Nemeikščių kaimo dalies, Joneliškių kaimo dalies ir Pakalniškių kaimo dalies specialusis planas.
3. Gaspariškių kaimo specialusis planas.
4. Garnelių kaimo dalies ir Padbuožės kaimo dalies specialusis planas.
5. Žemės sklypo suformavimas privažiavimui prie Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui detalusis planas.
6. Žemės sklypų suformavimas prie Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyriaus pastatų ir statinių detalusis planas.
7. Žemės sklypo (kad. Nr. 8201/0013:80) žemės naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos į visuomeninės paskirties teritoriją - administracinių pastatų statybos ir pastato paskirties pakeitimas iš prekybos paskirties į administracinę paskirtį detalusis planas.
8. Žemės sklypo suformavimas Tauragnų miestelio senosioms kapinėms detalusis planas.
9. Utenos miesto pietinio aplinkkelio (tarp kelių Utena-Kaltanėnai-Švenčionys ir Utena- Tauragnai-Kirdeikiai) detalusis planas detalusis planas
Projekto vertė – 280 tūkst. Lt. ES paramos dalis nuo bendros projekto vertės yra 85 proc.


 

logo ESFBaigėsi projektas „Utenos miesto ir rajono teritorijų planavimo dokumentų sudarymas"

2011 metų pabaigoje baigėsi projektas „Utenos miesto ir rajono teritorijų planavimo dokumentų sudarymas", kurio vertė- 186 158 Lt. Europos socialinio fondo agentūra iš Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos skyrė 85 proc. projektui vykdyti reikalingų lėšų.
Projekto įgyvendinimo metu buvo parengti šie Utenos rajono teritorijų planavimo dokumentai:
• Gaspariškių- Grybelių kvartalų specialusis planas.
• Utenos priemiesčio verslo ir gamybos plėtros teritorijos specialusis planas.
• Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo Sudeikių turistinio kempingo žemės sklype, kad. Nr. 8264/ 0001:251, Sudeikių k., Sudeikių sen., Utenos r. detalusis planas.
• Žemės sklypo suformavimo Palangos gatvei detalusis planas, numatant jungtis su Maironio ir Kupiškio gatvėmis ir Vyžuonos parko ribų ir ploto pakeitimą.
• Utenos miesto teritorijos bendrojo plano pakeitimas.
Už Projekto tęstinumą tiesiogiai atsakinga Projekto vykdytoja - Utenos rajono savivaldybės
administracija, kuri ir ateityje savo lėšomis tęs šiame projekte pradėtas veiklas.
Projekto įgyvendinimo rezultatais gali naudotis ir kitos institucijos, asmenys. Po projekto įgyvendinimo stebima, ar laikomasi parengtuose dokumentuose numatytų reikalavimų. Esant reikalui, šie dokumentai bus papildomi, ar tikslinami.

 


 

logo ESF2014-11-25 Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Projektas „Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo II etapas"

 


 

logo ESFBaigėsi projektas „Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas"
2011 m. baigėsi projektas „Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas", kurio vertė- 118 790 Lt. 85 proc. projekto lėšų projektui vykdyti buvo gauta iš Europos socialinio fondo agentūros.
Projektu siekta sustiprinti savivaldybės administracijos darbuotojų anglų kalbos žinias, lavinti dalykinės anglų kalbos įgūdžius, didinti darbuotojų administracinius gebėjimus siekiant kelti kvalifikaciją ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principą.
Projekto uždavinys įvykdytas- organizuoti anglų kalbos ir asmeninių vadybinių gebėjimų tobulinimo mokymai maksimaliai pateisino lėšų investiciją ir projekto dalyvių lūkesčius.
Įgyvendintos ir projekto veiklos- realią jų naudą įvertino Utenos rajono savivaldybės administracijos tikslinės grupės- savivaldybės politikai, valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Po anglų kalbos mokymų 45 juose dalyvavę darbuotojai gavo pažymėjimus. Darbuotojams tapo lengviau ir paprasčiau kontroliuoti ir koordinuoti bendrų su užsienio partneriais projektų vykdymą, už šalies ribų viešinti projektų rezultatus ir dalintis patirtimi. Ir valstybės tarnautojai, ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, Savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir projektų valdymo , Bendrajame ir personalo, Buhalterinės apskaitos Finansų, Juridiniame skyriuose patenkinti projekto rezultatais- jie ir ateityje bus naudingi vykdant projektus, bendraujant su partneriais, svečiais, komandiruočių į užsienio šalis metu.
Įgyvendinus kompiuterinio raštingumo mokymų veiklą, 45 savivaldybės darbuotojai gavo ECDL pažymėjimus. Darbuotojams dabar paprasčiau naudotis įvairiomis duomenų bazėmis, rinkti ir rasti reikiamą informaciją.
Projekto rodikliai pasiekti- visi mokymuose dalyvavę asmenys juos baigė 100 proc.
Už projekto tęstinumą tiesiogiai atsakinga yra projekto vykdytoja Utenos rajono savivaldybės administracija, kuri ateityje taip pat numato organizuoti mokymus Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijai kelti.

 


 

Projektas „Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011-2017 parengimas

 


 

Projektas „Utenos rajono savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos diegimas siekiant optimizuoti organizacijos darbą"

 


 

„Viešojo transporto ir eismo organizavimo optimizavimas Utenos rajone"

Joomla templates by a4joomla