1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Elektroninės demokratijos plėtra Utenos rajono savivaldybėje

ERPF2010 m. kovo 18 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo fondo agentūra (įgyvendinančioji institucija) ir Utenos rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas) pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Utenos rajono savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių internetinio portalo su turinio valdymo sistema sukūrimas, siekiant plėsti interaktyvių e-demokratijos paslaugų gyventojams spektrą ir didinti savivaldybės veiklos skaidrumą bei atskaitomybę, skatinti naujas politinės raiškos formas. Projektu įgyvendinama Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" VP2-3.1-IVPK-05-R priemonės Elektroninė demokratija: regionai" tikslai ir uždaviniai.

Projekto vertė - 173.628, 24 Lt, kuriuos skiria Europos Sąjungos fondai ir Lietuvos valstybė.
Projektu siekiama sukurti e-demokratijos priemonių mechanizmą, kurį naudojant gyventojams būtų užtikrintos galimybės operatyviai susipažinti su aktualia informacija apie savivaldybės institucijų rengiamus ir priimtus sprendimus, interaktyviai dalyvauti vietos savivaldos sprendimų priėmimo procese teikiant pastabas, pasiūlymus, dalyvaujant diskusijose.

Joomla templates by a4joomla