1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Kviečiame į seminarą

Seminaras 01 25 Utena programa-001

INFORMACIJA BITININKAMS

Primename, kad nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. vasario 4 d. renkamos paraiškos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones:
• „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms" - remiama šalies bitininkų asociacijas vienijanti asociacija;
• „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze" - remiamos bitininkų asociacijos;
• „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas" – remiami bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 40 bičių šeimų;
• „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes" - remiami bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai;
• „Bičių šeimų atnaujinimas" - remiami veisliniai bitynai, auginantys veislines bičių motinas bei bičių laikytojai, turintys ne daugiau kaip 19 bičių šeimų;
• „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos" – remiamos mokslo ir studijų institucijos;
• „Rinkos stebėsena" – remiamos mokslo ir studijų institucijos, valstybinės institucijos ir įstaigos, ūkio subjektai, atliekantys įvairius statistinius rinkos tyrimus;
• „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje" – remiami bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 20 ir ne daugiau kaip 39 bičių šeimas.
Užpildyta paraiškos forma kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis) turi būti pateikiama Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniam skyriui asmeniškai arba pareiškėjo įgalioto asmens, siunčiama registruotu laišku arba teikiama per pašto kurjerį Agentūros interneto svetainėje nurodytais adresais pagal pareiškėjo gyvenamąją/buveinės vietą arba bityno registravimo vietą. Kitais adresais paraiškos nepriimamos.
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos finansavimo planą.
Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.
Daugiau informacijos www.nma.lt

Žemdirbiai raginami nedelsti ir pranešti apie sutvarkytus buvusius netinkamus paramai žemės plotus arba naujus netinkamus paramai žemės plotus

Žemdirbiai, besirengiantys paversti žemės ūkio valdoje turimus netinkamus paramai žemės plotus tinkamais paramai ir ateinančiais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metais juos deklaruoti, privalo iki 2018 m. gruodžio 1 d. juos sutvarkyti: išnaikinti piktžoles, atlikti medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbus, o darbų atliekas pašalinti iš žemės ploto, atlikti kitus būtinus tvarkymo darbus.

Skaityti daugiau...

Keičiasi valstybės rinkliavos dydis už ūkininko ūkio pažymėjimo išdavimą

Utenos rajono savivaldybės Kaimo ir bendruomenių reikalų  skyrius informuoja, jog nuo 2018 m. lapkričio 1 d. keičiasi valstybės rinkliavos dydis už ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkio registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą. Iki nurodytos datos buvo 5,70 Eur, o nuo 2018 m. lapkričio 1 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą už ūkininko ūkio įregistravimą reikės pervesti 12 Eur.

Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku

Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus primename, kad pareiškėjai kartą per kalendorinius metus privalo atnaujinti savo valdos registracijos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Jei valdoje įvyko pasikeitimų, atnaujinti valdos registracijos duomenis privalu ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Kviečiame ir raginame dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje ir teikti paraiškas paramai gauti

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2018 METŲ RUGSĖJO-GRUODŽIO MĖNESIAIS GRAFIKAS >>>

Pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui žemdirbiai raginami nedelsti ir pranešti apie sutvarkytus buvusius netinkamus paramai žemės plotus arba naujus netinkamus paramai žemės plotus

Žemdirbiai, besirengiantys paversti žemės ūkio valdoje turimus netinkamus paramai žemės plotus tinkamais paramai ir ateinančiais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metais juos deklaruoti, privalo iki 2018 m. gruodžio 1 d. juos sutvarkyti: išnaikinti piktžoles, atlikti medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbus, o darbų atliekas pašalinti iš žemės ploto, atlikti kitus būtinus tvarkymo darbus. 

Žemdirbiai, užbaigę visus netinkamo paramai žemės ploto tvarkymo darbus, privalo iki 2018 m. gruodžio 1 d. nufotografuoti sutvarkytą netinkamą paramai žemės plotą ir kreiptis į savivaldybės ar seniūnijos pagal žemės ūkio valdos centrą dirbantį darbuotoją, kuris prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt pažymės sutvarkyto netinkamo paramai žemės ploto vietą, pasirinks atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkels sutvarkyto žemės ploto nuotrauką. 

Skaityti daugiau...

Žemės ūkio ministerijos seminaras „KPP 2014-2020 m. priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai" taisyklių pristatymas“

ZUM logoŠių metų rugpjūčio 10 d. (penktadienį), 10.00 val.  Utenos rajono savivaldybės didžiojoje salėje (Utenio a. 4, Utena, III a. ) vyks Žemės ūkio ministerijos organizuojamas seminaras tema „KPP 2014-2020 m. priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai" taisyklių pristatymas“. Renginį ves Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus specialistai. Kviečiame dalyvauti rajono ūkininkus, verslu užsiimančius subjektus, konsultantus ir kitus asmenis, kuriems aktuali šio seminaro tema. Apie dalyvavimą prašome informuoti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu +370 650 75685

Kviečiame drausti ūkinius gyvūnus nuo užkrečiamų ligų

Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 6 d. įsigaliojo, žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas" veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos", susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės) pakeitimai.

Taisyklių nuostatos taikomas paraiškoms, pateiktoms po šio įsakymo įsigaliojimo, taip pat paraiškoms, pateiktoms iki šio įsakymo įsigaliojimo, jei galutiniai sprendimai dėl paramos mokėjimo nebuvo priimti, t.y. jei antru etapu gauti dokumentai dar nebuvo galutinai įvertinti.

Skaityti daugiau...

Informacija bitininkams

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriuje (Utena, Utenio a. 4 - 319, 320 kab.) bus priimamos paraiškos paramai už papildomą bičių maitinimą gauti. Ši parama bus skiriama iš Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų.

Būtina sąlyga gauti paramą. Parama bus skiriama tiems bičių laikytojams, kurie turi ne daugiau kaip 150 bičių šeimų. Siekiantys paramos bitininkai turi būti deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių Ūkinių gyvūnų registre ir būti įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama.

Skaityti daugiau...

Žemės ūkio ministerijos informacija dėl ūkininkų sutartinių įsipareigojimų su verslo subjektais vykdymo

Žemės ūkio ministerija dar kartą primena: paskelbus ekstremalią situaciją Lietuvoje ūkininkai nėra savaime atleidžiami nuo sutartinių įsipareigojimų su verslo subjektais vykdymo.
Nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą žemdirbys gali būti atleidžiamas, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl su ekstremaliąja situacija susijusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Kaip to įrodymas gali būti panaudotos Prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduodamos šias aplinkybes liudijančios pažymos.
Žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė atkreipia dėmesį į labai svarbų niuansą – žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartis yra verslo sutartis, kurią pasirašydamos abi pusės laisva valia prisiima su jos vykdymu susijusias pareigas ir atsakomybę. Ekstremalios situacijos paskelbimas neatleidžia nuo įsipareigojimų, prisiimtų pagal privačių subjektų sutartis. Žemdirbiai turi žinoti, kad force majeure pažyma nėra šimtaprocentinis garantas, jog bus atleidžiama nuo minėtųjų įsipareigojimų.

Skaityti daugiau...

Informacija dėl žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo termino pratęsimo

Atsižvelgiant į pernai vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Lietuvą užklupusias liūtis, dėl kurių užsitęsė žemės ūkio darbai, bei į didelį paraiškų teikimo intensyvumą paskutiniosiomis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo dienomis, deklaravimo laikotarpis pratęsiamas iki š. m. birželio 8 d. Pavėluotai pateikti paraiškas bus galima iki š. m. liepos 3 d.
Prašome visų pareiškėjų nelaukti paskutinės dienos ir deklaruoti naudmenas. Tam, kad pareiškėjai išvengtų galimų sankcijų už vėlavimą (paskutinėmis deklaravimo dienomis tikėtinas itin didelis sistemos apkrovimas ir galima nespėti pateikti paraiškos iki birželio 8 d.), prašoma paskubėti deklaruoti.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjas be sankcijų už vėlavimą gali tikslinti savo paraišką (pvz., keisti deklaruojamos kultūros kodą) iki pat liepos 3 d. – svarbiausia, kad jau būtų pateikta paraiška ir įbraižyti visi pareiškėjo dirbami bei valdomi žemės plotai.

PIENO GAMINTOJAI, PARDUODANTYS PIENĄ AR PIENO PRODUKTUS TIESIOGIAI VARTOTI, DEKLARACIJA GALĖS PATEIKTI IKI LIEPOS 1 D.

karveŽemės ūkio ministro įsakymu gegužės 9 d. buvo pakoreguotos susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės. Pakeitimas aktualus pienininkams, kurių vidutinis rinkai patiekto pieno kiekis iš vienos karvės per metus yra ne mažesnis kaip 500 kg. Pieno gamintojai, parduodantys pieną ar pieno produktus tiesiogiai vartoti, iki liepos 1 d., gali pateikti deklaracijas už praėjusį apskaitos laikotarpį (2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.).
Pieno gamintojai, parduodantys pieną ar pieno produktus tik tiesiogiai vartoti, pateikę deklaracijas nustatytuoju laikotarpiu galės pretenduoti į 2018 metų susietąją paramą už pienines karves (preliminari išmoka už pieninę karvę apie 100 Eur) .

Skaityti daugiau...

SVARBI INFORMACIJA NUKENTĖJUSIEMS NUO 2017 M. LIŪČIŲ

2018-03-22 LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paramos už 2017 metais pasėtus ir dėl kritulių žuvusius ir (arba) negalėtus pasėti žieminius pasėlius administravimo ir kontrolės taisyklės, kurios reglamentuoja paramos už 2017 m. pasėtų ir dėl 2017 m. rugpjūčio –spalio mėn. Lietuvoje iškritusių gausių kritulių žuvusių ir (ar) negalėtų pasėti žieminių pasėlių plotą mokėjimo sąlygas ir tvarką.

Taisyklėse nurodyta, kad paramos patirtai žalai kompensuoti gali kreiptis asmenys, kurių 2017 m. pasėti pasėliai žuvo ir (ar) negalėjo būti pasėti dėl 2017 m. rugpjūčio –spalio mėn. Lietuvoje iškritusių gausių kritulių ir toks plotas sudaro ne mažiau kaip 30 proc. viso asmens 2017 m. skirto ploto žieminiams pasėliams sėti. Taisyklių 15 punkte nurodyta, kad skaičiuojant kompensacinę išmoką už 2017 m. pasėtų ir žuvusių ir (arba) negalėtų pasėti žieminių pasėlių plotą, pareiškėjams mokama tik už tą plotą, kuris neviršija ploto, apskaičiuojamo iš 2017 m., 2016 m. ir 2015 m. deklaruoto žieminių pasėlių ploto vidurkio atimant 2018 m. deklaruotą išlikusį žieminių pasėlių plotą.

Skaityti daugiau...

PASKUBĖKITE DEKLARUOTI ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS

Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius primena, kad paraiškos deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus yra priimamos iki š. m. birželio 4 d. Pavėlavę ir nespėję pateikti paraiškas tą galės padaryti iki birželio 29 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos bus mažinamos 1 proc.

Raginame paskubėti.

Kviečiame iki 2018 m. birželio 15 d. teikti paraiškas dėl valstybės pagalbos ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytoje buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje

Žemės ūkio ministerija, siekdama suteikti valstybės pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti buferinėje afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) zonoje, skelbia paraiškų priėmimą savivaldybėse š. m. gegužės 1 d.–birželio 15 d.
Priemonei „Pagalba ūkinių gyvūnų įsigijimui" įgyvendinti 2018 m. patvirtinta 65 tūkst. Eur. Pareiškėjams atlyginama iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 580 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla