1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija apie paraiškų teikimą paramai parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai gauti

Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 30 d. mokslo ir studijų institucijos bei profesinio mokymo įstaigos gali teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla" veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai".
Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 150 tūkst. Eur, paramos intensyvumas – 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Visa planuojama paskirstyti šio šaukimo suma – 1,6 mln. Eur.
Paramos gali kreiptis mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos, kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
Finansavimą galima gauti parodomųjų bandymų rengimui ir vykdymui, seminarų, lauko dienų ir informacinių renginių organizavimui, informacijos sklaidos tikslais žemės, maisto, miškų ūkio ir kaimo plėtros sektoriuose.
Paraiškos renkamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Informacija apie paraiškų teikimą maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramai gauti

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos nuo rugsėjo 2 d. gali teikti paraiškas ir gauti paramą pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267. Šiai priemonei finansuoti yra skirta 739 tūkst. Eur.
Paramą gali gauti savivaldybių administracijų įsteigtos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurios maistą vaikams gamina pačios ir turi galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

Skaityti daugiau...

Informacija apie paraiškų teikimą smulkių ūkių bendradarbiavimui

Nuo rugsėjo 2 d. renkamos smulkiųjų ūkio subjektų paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas" veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui".
Didžiausia galima finansavimo suma vienam projektui yra 90 tūkst. Eur, o finansavimas per visą 2014–2020 m. laikotarpį negali viršyti 200 tūkst. Eur. Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta paramos suma – 3 407 158 Eur.

Skaityti daugiau...

Padengs nuostolius dėl sausros gyvulius auginantiems ūkininkams

Šį pavasarį ūkininkams daug rūpesčių ir nerimo sukėlė prasidėjusi sausra. Dėl to žemdirbiai patyrė didžiulių nuostolių. Ypač nukentėjo gyvulius auginantys ūkininkai, kurie per šienapjūtę pasigamino triskart mažiau žolinių pašarų, nei įprasta.
Atsižvelgdama į tai Žemės ūkio ministerija nusprendė atlyginti nuostolius. Subjektams, patyrusiems nuostolių dėl 2018 m. sausros, Žemės ūkio ministerijos įsakymu nustatyta kompensacijos suma už vieną sutartinį gyvūną sudaro 7,55 Eur. Rajono žemdirbiai tikisi, kad bus atsižvelgta ir į kitų žemės ūkio sektorių dėl šalnų ir sausros patirtus nuostolius.

Naudinga informacija pasėlių draudėjams

Kas gali drausti pasėlius? Augalininkyste, sodininkyste ar daržininkyste užsiimantys fiziniai asmenys, įregistravę ūkininko ūkį ir valdą bei juridiniai asmenys, įregistravę savo vardu valdą, kviečiami drausti pasėlius nuo iššalimo ir (ar) sausros bei teikti paraiškas kompensuoti draudimo įmokoms.

Kada ir kur priimamos paraiškos? Paraiškos pasėlių ir augalų draudimo įmokų daliai kompensuoti priimamos nuo kovo 1 d. iki birželio 28 d. ir nuo rugsėjo 2 d. iki gruodžio 31 d. savivaldybių, kuriose įregistruota pareiškėjų žemės ūkio valda, administracijose.
Kokia yra kompensacija? Nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne, pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 20 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama 70 proc. draudimo įmokos sumos.

Skaityti daugiau...

Kas turi prižiūrėti melioracijos statinius ir įrenginius

P1100774Žemės naudotojams neretai iškyla įvairių klausimų dėl jų žemėje esančių melioracijos statinių. m Žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius.
Valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkiniai, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis, nepaisant to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.

Skaityti daugiau...

AKTUALI INFORMACIJA ŽEMDIRBIAMS

Informuojame, kad Žemės ūkio ministerija įvertinusi didžiulius nuostolius, kuriuos patyrė žemės ūkio sektorius dėl 2018 metų sausros, parengė taisykles, pagal kurias bus nors iš dalies kompensuoti patirti nuostoliai augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams.

Skaityti daugiau...

Leliūnų seniūnijoje bus tvarkomi melioracijos grioviai

pav (Custom)Šiemet nuo birželio iki spalio mėnesio vyks Utenos rajono Leliūnų kadastro vietovės dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai. Darbai atliekami Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšomis, skirtomis liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti.

Skaityti daugiau...

Atnaujinami melioracijos statiniai

Melioracijos įrenginių būklė Utenos rajone yra prasta, todėl reikia nemažai investicijų melioracijos ir hidrotechniniams įrenginiams atnaujinti. Valstybės skirtas lėšas pagal melioracijos darbų finansavimo taisykles galima naudoti tik statinių remontui ir priežiūrai.
2019 metais Utenos rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto melioracijai skirta 120 tūkst. Eur. Minėta pinigų suma bus panaudota Saldutiškio kadastro vietovėje esančių melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontui bei suremontuotas avarinės būklės tiltas per Nasvės upę Vilučių kaime.

Skaityti daugiau...

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

NAUJIENLAIŠKIS, 2019 M. GEGUŽĖ NR. 14 >>>

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas Utenos rajono savivaldybės kaimo rėmimo srities projektams finansuoti pagal prioritetą ,,Vaikų dienos centrų veiklų plėtojimas ir skatinimas“

Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-306 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia kaimo rėmimo projektų finansavimo konkursą.

Skaityti daugiau...

INFORMACIJA PIENO GAMINTOJAMS

Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius informuoja, kad pieno gamintojai, parduodantys pieną ar pieno produktus tiesiogiai vartoti, nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. gali pateikti deklaracijas už praėjusį apskaitos laikotarpį (2018 m. balandžio 1 d.–2019 m. kovo 31 d.).
Deklaracijos bus priimamos dviem būdais – gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, gali kreiptis į Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių dėl deklaracijos užpildymo arba teikti pats, prisijungę prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (PAIS) interneto svetainėje www.vic.lt, naudodamiesi savo elektronine bankininkyste.

Skaityti daugiau...

Parodoje „Ką pasėsi... 2019“

20190405 110357 (Custom)Balandžio 4–6 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje, vyko kasmetinė tarptautinė paroda „Ką pasėsi... 2019". Balandžio 5-ąją parodą aplankė Utenos rajono žemdirbiai.
Išvyka į parodą – tradicinė. Rajono žemdirbiai į šią parodą susipažinti su naujovėmis vyksta kasmet. Šiemet parodoje dalyvavo virš 300 įmonių ir organizacijų, apie 200 smulkiųjų augintojų, gamintojų, amatininkų, 31 kompanija iš užsienio – dalyviai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Suomijos, Rusijos, Danijos ir Ukrainos.
Parodos ekspozicijos užėmė 15 ha plotą ir buvo išdėstytos pagal 10 pagrindinių parodos krypčių. Kai kurių parodos dalyvių ekspozicijos išsiskyrė savo dydžiu, nes jose lankytojams buvo demonstruojami eksponatai užėmė daugiau kaip 1000 kv. m plotą.

Skaityti daugiau...

IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ TIK TIEMS, KURIE ŪKININKAUJA

2019 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-187 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių" įgyvendinimo taisyklės.
Pagal priemonę remiamos veiklos sritys, susijusios su aplinkai nekenksmingų ūkininkavimo sistemų skatinimu. Parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių" skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl didelių gamtinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Skaityti daugiau...

Kviečiame teikti paraiškas asbestinių stogų dangos keitimui

Kaimo gyventojai, norintys atnaujinti savo namų stogus, nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paraiškas gauti paramą kompensuojant išlaidas stogo dangai ir statybinėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti.
Vienas paramos gavėjas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 2 000 Eur su PVM paramą, jam bus kompensuojama iki 50 proc. visų patirtų išlaidų.
Paraiškos renkamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat paraiškas galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS.
Paraiškas gauti paramą gali teikti Lietuvos gyventojai, savo gyvenamąją vietą deklaravę kaimo vietovėje. Paraiška gali būti teikiama tik to namo stogo dangai keisti, kuriame deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta. Pareiškėjas įsipareigoja nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nekeisti gyvenamojo namo, kurio stogo dangą keičia, ir / arba jo dalies nuosavybės teisių.

Skaityti daugiau...

Būtina atnaujinti ūkio duomenis

Nuo 2018 m. sausio 1 d. ūkininkai kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki tų metų gruodžio 31 d., privalo atnaujinti ūkininko ūkio duomenis.
Tiems, kurie 2018 m. neatnaujino ūkio duomenų, po metų ūkis bus išregistruotas be atskiro perspėjimo.
Dėl ūkio duomenų atnaujinimo prašome kuo skubiau kreiptis į savo seniūnijos žemės ūkio specialistą arba į Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių (Utenio a. 4) 319 arba 320 kab., tel.: (8 389) 640 12.

Joomla templates by a4joomla