1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Informacija apie paraiškų teikimą smulkių ūkių bendradarbiavimui

Nuo rugsėjo 2 d. renkamos smulkiųjų ūkio subjektų paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas" veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui".
Didžiausia galima finansavimo suma vienam projektui yra 90 tūkst. Eur, o finansavimas per visą 2014–2020 m. laikotarpį negali viršyti 200 tūkst. Eur. Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta paramos suma – 3 407 158 Eur.


Paramą galima gauti naujos žemės ūkio technikos, susijusios su žemės ūkio produkto gamyba, transporto priemonių, technologinių įrenginių, kompiuterinės technikos įsigijimui, ūkio paskirties pastatų statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, infrastruktūrai, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms.
Paramos gali kreiptis ūkininkai, kurių valdos ekonominis dydis (EDV) yra nuo 4000 Eur iki 15 000 Eur, smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha, labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus bei fiziniai asmenys nuo 18 metų, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą ne trumpiau nei vienerius metus. Paraiškas būtina teikti kartu su partneriais (su kuriais iki paraiškos pateikimo yra pasirašyta jungtinės veiklos sutartis), užsiimančiais ta pačia veikla.
Paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus: projekto dalyvių ir subjektų skaičių, projekto sąsajas su gyvulininkyste, sodininkyste ir daržininkyste, uogininkyste, miškų ūkiu ar kaimo turizmu, projekto sąsajas su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla, ūkio ekonominio dydžio ar pajamų padidėjimą įgyvendinus projektą.
KPP priemonės supaprastintos įgyvendinimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas" veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui" supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo".
Paraiškos renkamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Joomla templates by a4joomla