1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Kontrolės komiteto posėdžių darbotvarkės

Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdžio, įvyksiančio 2019 m. rugsėjo 25 d. 15 val., darbotvarkė

 

1. Dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos plano pakeitimo.

2. Kiti klausimai

  

Kontrolės komiteto pirmininkas                                         Marijus Kaukėnas

 

2019 m. liepos 23 d. 15 val. Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdis

Siūloma darbotvarkė:
1. Savivaldybės valdomose bendrovėse atlikto veiklos audito ataskaitos aptarimas.
2. Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupėje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų aptarimas.
3. Kontrolės komiteto veiklos aptarimas.
4. Kiti klausimai.

Kontrolės komiteto pirmininkas Marijus Kaukėnas


 

Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 m. gruodžio 21 d. posėdžio darbotvarkė

1.Dėl Kontrolės komiteto 2018 m. veiklos ataskaitos. Pranešėjas- komiteto pirmininkas Rimantas Dijokas

2.Kiti klausimai

 

Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 m. spalio 25 d. posėdžio darbotvarkė

1.Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos plano

Komiteto pirmininkas Rimantas Dijokas

 

Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdžio, įvyksiančio 2018 m. rugpjūčio 30 d., 8.00 val., Utenos rajono savivaldybės 323 kabinete, darbotvarkė

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito.

2. Dėl UAB „Utenos autobusų parkas" audito rekomendacijų įgyvendinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 7 – ojo posėdžio medžiagos svarstymo.

4. Einamieji klausimai.

Utenos rajono  savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 m. rugsėjo 26 d. posėdžio  darbotvarkė: 

1. Kontrolierės išvada dėl garantijų suteikimo UAB "Utenos vandenys" Pačkėnų projektui.
2. Tarybos posėdžio medžiagos svarstymas.
3. STT informacijos svarstymas.
4. Kiti klausimai.

Utenos rajono  savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 m. balandžio 25 d. posėdžio  darbotvarkė:
1.Dėl tarybos narių veiklos išmokų
2.Dėl savivaldybės įmonių ir įstaigų teikiamos paramos ir labdaros
3.Dėl susitikimo su VšĮ Utenos ligoninė kolektyvu
4.Kiti klausimai
 
Utenos rajono  savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2017 m. kovo 29 d. posėdžio  darbotvarkė:
1.Dėl VšĮ Utenos ligoninė atsakymo į  komiteto 2017 m. vasario 23 d. raštą ir tolesnių skundo tyrimo galimybių
2.Dėl Kontrolės ir audito tarnybos veiklos  2016 m. ataskaitos ir audito ataskaitos
3. Dėl tarybos nario apmokėjimo ir tarybos narių veiklos išlaidų
4.Kiti klausimai

Kontrolės komiteto posėdžio 2017 m. vasario 2 d. posėdžio darbotvarkė:
1. Organizaciniai klausimai - interesantų priėmimas, registracija, savivaldybės tinklalapis, kontaktai, kontrolės komiteto narių telefonai, el. paštas, foto, informacija vietos spaudoje (pranešėjas R.Dijokas)

2. Kontrolės komiteto nuostatai (pranešėjas R.Dijokas, pakviesti tarybos sekretorę Indrą Malašičevienę)

2. Utenos rajono taryba įpareigojo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą atlikti UAB "Utenos autobusų parkas" veiklos auditą, tuo tikslu reikalingas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos plano tikslinimas (pranešėja savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė)

3. 2017 m. Kontrolės komiteto veiklos plano tvirtinimas.

4. Kiti klausimai

Joomla templates by a4joomla