school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472) Daugiau informacijos

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

2022 04 06 vizualizacijaVadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statytojas A. K. informuoja visuomenę apie numatomą kitos (fermų) paskirties pastato ir kitos (ūkio) paskirties pastatų projektavimą, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba žemės sklype, kadastro Nr. 8234/0002:18 Leliūnų k. v., esančiame, Vaitkūnų k. 1, Leliūnų sen., Utenos r. sav., yra leidžiama.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt , paskelbimo dienos.


Techninio projekto pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastato - karvidės ir kitos (ūkio) paskirties pastato – pieno bloko ir kitos (ūkio) paskirties pastato – pašarinės, Utenos r. sav., Leliūnų sen., Vaitkūnų k. 1, statybos projektas
Statybos geografinė vieta: Vaitkūnų k. 1, Leliūnų sen., Utenos r. sav., sklypo kadastro Nr. 8234/0002:18 Leliūnų k.v.
Statinio paskirtis: Kitos (fermų) paskirties pastatai (7.18) ir kitos (ūkio) paskirties pastatai (7.19).
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.
Statytojas: A. K.
Projektuotojas: UAB „Tektometrija“, J. Basanavičiaus g. 98, LT-76123 Šiauliai, tel. (+370) 604 02244, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Projekto vadovas: Kazimieras Sakalauskas, tel. (+370) 604 02244, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Projekto architektas ir rengėjas: architektas Tomas Astrauskas, tel. (+370) 604 02244, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: iš anksto suderinus laiką projektuotojo UAB „Tektometrija“ patalpose, adresu J. Basanavičiaus g. 98, Šiauliai, darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, nuo 2022 m. balandžio 7 d. iki 2022 m. balandžio 26 d. Informacija projektinių pasiūlymų rengėjo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. tel. (+370) 604 02244 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu UAB „Tektometrija“, J. Basanavičiaus g. 98, LT-76123 Šiauliai, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
1. fizinio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio 26 d. 16.00 val., elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu Microsoft Teams platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTcwZDdiZTUtMWZmNi00ZDQzLWE4MGQtYjU2ZjE2MDJmNTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a672ee-3ee6-4118-b92c-2a8061d97462%22%2c%22Oid%22%3a%2266ab06dd-d305-4e33-8bcc-7199990eabe9%22%7d

Pranešimo nuoroda IS „Infostatyba“:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-designConditions/document/application/application?id=7383266

Dokumentai 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041