school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo skelbimai 2022 m. lapkričio mėn.

2022-11-28

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-52, koregavimo rengimą
Planavimo pagrindas:
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. AĮ-1537 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatorius – UAB „Ažušilis“.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64058, 43548, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Susipažinti su paskelbtu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 106 ir 107 kab. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).


2022-11-25

Skelbiame 2022 m. lapkričio 25 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį Nr. S10-7 dėl Detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-308 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo (sklypai už turėtą žemę mieste)“, koregavimo.


2022-11-22

Informuojama, kad parengtas Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas

Planavimo pagrindas - Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. TS-84 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo‘‘ ir jo pakeitimas, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. AĮ-574 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo‘‘ ir 2021 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. AĮ-602 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘ (toliau – Bendrasis planas).
Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.
Planuojama teritorija: Utenos miesto ir priemiesčio teritorija (plotas 2974 ha).
Planavimo lygmuo: Vietovės lygmens
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8389) 61 620, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Planavimo uždaviniai:
1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, valstybinės reikšmės miškų (miesto miškų) pavertimą kitomis naudmenomis;
4. Patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
5. Išskirti urbanizuotas, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodyti urbanizuotų teritorijų plėtros kryptis), nustatant prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimos veiklos rūšis;
6. Patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
7. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatant teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistinais užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliais, galimus užstatymo tipus, užstatymo aukštį. Sukurti pagrindinius architektūrinę estetiką pabrėžiančias spalvinės palėtės ir medžiagiškumo principus.

Bendra informacija apie projektą: Planavimo proceso etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje suformuota apibendrinta Utenos miesto teritorijos vystymo koncepcija, parengtos dvi bendrųjų sprendinių (koncepcijos) alternatyvos, atlikta abiejų alternatyvų palyginamoji analizė ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Utenos rajono savivaldybės taryba 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-252 ,,Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo keitimo koncepcijai‘‘ pritarė bendrųjų sprendinių formavimo stadijos (koncepcijos) II alternatyvai, kurios pagrindu parengti Bendrojo plano sprendiniai.
Utenos rajono savivaldybės vyriausias architektas 2022 m. spalio 14 d. raštu Nr. AR6-115 ,,Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo stadijos sprendiniams‘‘ pritarė bendrųjų sprendinių (koncepcijos) sprendiniams.

Supažindinimo tvarka: Su Bendrojo plano sprendinių konkretizavimo dokumentacija galima susipažinti nuo 2022 m. lapkričio 29 d. Bendrojo plano sprendiniai ir informaciniai pranešimai skelbiami Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, Utenos rajono savivaldybės administracijoje, Utenos miesto seniūnijoje (Utenio a. 4, Utena), Utenos seniūnijoje (Utenio a. 4, Utena), Leliūnų seniūnijoje (Kauno g. 29, Leliūnai), Vyžuonų seniūnijoje (Šilo g. 4, Vyžuonos) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-82-21-314). Nuo 2022 m. lapkričio 29 d. informaciją teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Evaldas Rimas, tel. (8389) 64 030, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus savivaldybės vyr. architektas Saulius Zokas, tel. (8389) 43548, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Bendrojo plano vieša ekspozicija organizuojama Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, 1 aukšto skelbimų lentoje nuo 2022 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 29 d. imtinai.

Bendrojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas su visuomene vyks 2022 m. gruodžio mėn. 30 d. 13.00 val. Utenos rajono savivaldybės pasitarimų salėje (326 kab.) 3 aukšte, Utenio a. 4, Utena.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Utenos rajono savivaldybės administracijai, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-82-21-314).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.


2022-11-21

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie patvirtintą planavimo darbų programą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-308, koregavimui rengti
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. AĮ-1507 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimui rengti“
Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Planavimo iniciatoriai – D. J. ir N. J.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 058, 43 548, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Susipažinti su paskelbtu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 106 ir 107 kab. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).


2022-11-14

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano), patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos
2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-308, koregavimo rengimą
Planavimo pagrindas:
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. AĮ-1448 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) koregavimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Planavimo iniciatoriai – D. J. ir N. J.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64058, 43548, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Susipažinti su paskelbtu Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu galima Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 106 ir 107 kab. ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt).


 2022-11-10

INFORMACIJA apie parengtą Teritorijos (žemės sklypų kadastro Nr. 8270/0015:610 ir Nr. 8270/0015:611 Utenos m. k. v.), esančios prie K. Ladygos gatvės, Utenos mieste, detalųjį planą.
Planuojamos teritorijos dislokacija – planuojama teritorija – du sklypai kadastro Nr. 8270/0015:610 ir Nr. 8270/0015:611 Utenos m. k. v., esantys prie K. Ladygos gatvės, Utenos mieste. Planuojamos teritorijos plotas – 2,55 ha (įvertinami ir servitutai S3, S4, S5, S6, S7, kurie suteikia teisę važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku abiejų planuojamų sklypų naudotojams ir servitutai V1, V2, V3, E3, E4, E5 (teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas)).
Planuojamos teritorijos plotas – 2,55 ha.
Planavimo pagrindas – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. AĮ-590 „Dėl iniciatoriaus pateikto pasiūlymo tenkinimo dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo”.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. AĮ-713 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) rengimo organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. AĮ-765 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui (detaliajam planui) rengti“.
Detaliojo plano organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (Utenio a. 4, Utena, telefonai -. 8 389 64058, 8 389 43548 ir 8 389 61620, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Detaliojo plano iniciatorius – A.S.
Detaliojo plano rengėjas - UAB „Romas ir Virgis“ (Utenio a. 6, Utena), tel. 8 389 56554. Projekto vadovė Lolita Šeduikytė k. a. (A685), tel. 8 616 70223, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Detaliojo planavimo dokumento tikslai:
1) sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 8270/0015:610 ir 8270/0015:611 Utenos m. k.v.) esančius K. Ladygos g. 57C ir 61, Utenos m., į vieną teritoriją;
2) planuojamą teritoriją padalinti į atskirus sklypus;
3) nustatyti dalies žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (kitos paskirties žemė) ir naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos);
4) nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus naujai suformuotiems žemės sklypams;
5) numatyti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorius;
6) pagal poreikį projektuoti servitutus.
Detaliojo planavimo dokumento uždaviniai :
1) atsižvelgiant į galiojančio teritorijų planavimo dokumento sprendinius, nustatyti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus;
2) numatyti funkcinius ryšius su gretimomis teritorijomis (patekimą į želdynų teritoriją);
3) nustatyti teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijas;
4) nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
SPAV reikalingumas ir rengimo terminai. SPAV nebus atliekamas.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS). Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-82-22-499

Detaliojo plano sprendiniai pakoreguoti pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą pastabą:
1. Pakoreguota riba tarp žemės ūkio paskirties sklypo Nr. 13 ir Inžinerinės infrastruktūros (susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) sklypo Nr. 11, pakoreguoti šių sklypų plotai bei patikslintas aiškinamasis raštas. Inžinerinės infrastruktūros sklypas ir privažiavimas projektuojamas iki pakrantės apsaugos juostos ir zonos linijos.
Priedas: Pagrindinis detaliojo plano brėžinys.

 PV Lolita Šeduikytė

2022-11-07
2022 m. spalio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos psrendimas Nr. TS-252 „Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai“
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 25 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 203 punktu, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Pritarti Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo stadijos sprendiniams (koncepcijai), II alternatyvai, pagal priedą.
Susipažinti su sprendimu dėl teritorijų planavimo dokumento pakeitimo galima Utenos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab., I a., Utenio a. 4, Utena), Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab., I a., Utenio a. 4, Utena) ir Utenos rajono seniūnijų, kurios ribojasi su Utenos miestu skelbimų lentose:
1. Utenos seniūnija (Utenio a. 4, LT-28053 Utena, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).
2. Leliūnų seniūnija (Kauno g. 29, LT-28361 Utena, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).
3. Vyžuonų seniūnija (Šilo g. 4, LT-28030 Utena, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).
Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 43 548, 64 030, 64 058,


2022-11-04

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama koreguoti detalųjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, žemės sklype (kadastro Nr. 8270/0010:145 Utenos m. k. v.), esančiame J. Basanavičiaus g. 133, Utenos m.
Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (prie 101 - 102 kab.).
Visuomenės atstovai nuo 2022 m. lapkričio 4 d. iki lapkričio 17 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu: Utenio a. 4, 28503 Utena, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 43 548, 64 058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041