school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Teritorijų planavimo skelbimai 2023 m. vasario mėn.

2023-02-23

SKELBIAME UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTĄ
Planuojama rengti detaliojo plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo Utenos miesto teritorijoje“, koregavimą.
Susipažinti su sprendimo (įsakymo) projektu dėl teritorijų planavimo dokumento koregavimo ir planavimo tikslų galima Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.utena.lt → Teritorijų planavimo skelbimai), Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus skelbimų lentoje (prie 106 – 107 kab.) ir Utenos miesto seniūnijos skelbimų lentoje.
Visuomenės atstovai nuo 2023 m. vasario 23 d. iki kovo 8 d. gali susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (106 - 107 kab.) ir pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).
Išsamesnė informacija tel. 8 (389) 64030, 43548, 64058, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO „DĖL VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO (DETALIOJO PLANO) KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“ PROJEKTAS


 

2023-02-08

INFORMACIJA APIE PATIKSLINTUS UTENOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS
Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-84 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo‘‘ ir jo pakeitimas bei Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. AĮ-574 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo organizavimo‘‘ ir 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. AĮ-602 ,,Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo‘‘, parengtas Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas (toliau – Bendrasis planas).
Planavimo organizatorius: Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4,
LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61 620, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Bendrojo plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370 686) 74252, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Planavimo uždaviniai:
1. Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
2. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
3. Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, valstybinės reikšmės miškų (miesto miškų) pavertimą kitomis naudmenomis;
4. Patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
5. Išskirti urbanizuotas, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodyti urbanizuotų teritorijų plėtros kryptis), nustatant prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimos veiklos rūšis;
6. Patikslinti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
7. Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatant teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistinais užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliais, galimus užstatymo tipus, užstatymo aukštį. Sukurti pagrindinius architektūrinę estetiką pabrėžiančias spalvinės palėtės ir medžiagiškumo principus.
Susipažinti su pagal visuomenės pasiūlymus patikslintu Bendruoju planu galima Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.le/lt LT/web/guest/sarasas), TPD Nr. K-VT-82-21-314.
Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas, pagrindinis brėžinys.
Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas, aiškinamasis raštas.


 

 2023-02-03

Vadovaudamiesi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, nuostatomis, informuojame, kad Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. AĮ-172 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo (Santarvės g., Garnelių k., Sudeikių sen., Utenos r.)“ priimtas sprendimas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas – pertvarkyti žemės sklypą, kadastro Nr. 8260/0005:257, padalijant į du žemės sklypus ir vienam atidalintam žemės sklypui keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, kur naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Šį atidalintą žemės sklypą sujungti su bendrą ribą turinčiu tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 8260/0005:254, į vieną.
Taip pat informuojame, kad visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite savo pasirinktu būdu (naudojant elektroninės bankininkystės priemones, elektroninį parašą ar asmens tapatybės kortelę), prisijungę interneto tinklalapyje adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. ZSFP – 116659.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041