school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

Rašykime ir kalbėkime taisyklingai

Linksnių vartojimo klaidos

GALININKAS

Lietuvos Respublikos Prezidentas Estijos sostinėje Taline vykusioje konferencijoje atstovavo mūsų respubliką ( = respublikai).
Kodėl nepateikėte visas ( = visų reikalingų pažymų) reikalingas pažymas Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui.
Abejones ( = Abejonių) kelia naujas Aplinkos apsaugos įstatymo aiškinimas.
Mes esame girdėję panašius teiginius ( = panašių teiginių) pirmame šių metų valstybinės kalbos seminare.
Nesuskaičiuotas pinigų likutis metų pradžiai ( = Praėjusių metų pinigų likutis).
Savivaldybės meras atstovavo Utenos miestą ( = Utenos miestui) savivaldybių asociacijos konferencijoje.


NAUDININKAS

Ši nauja įsakymo formuluotė neatitinka teisės aktams ( = teisės aktų).
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras išvyko oficialiam vizitui ( = su oficialiu vizitu, oficialaus vizito) į Izraelį.
Reglamento komisijos rašto išrašas atitinka originalui ( = originalą).
Naujas butas Utenoje parduodamas išsimokėjimui ( = išsimokėtinai).
Paskirtas savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas kadrams ( = kadrų specialistas).
Nesuskaičiuotas pinigų likutis metų pradžiai ( = Praėjusių metų pinigų likutis).
Utenos rajono savivaldybės sprendimo projektas pateiktas svarstymui ( = svarstyti) tarybos posėdyje.


Žodžių ir pasakymų trumpinimas                                       

Sąsiuvinis – sąs., mėnuo – mėn., gydytojas – gyd., profesorius – prof., mokinys – mok., advokatas – adv., apylinkė – apyl., akademikas – akad., mokytojas – mokyt., vyresnysis – vyresn., mokslo metai – m. m., metai – m., mėnuo – mėn., šių metų – š. m., tai yra – t. y., laikinai einantis pareigas – l. e. p. , prieš mūsų erą – pr. m. e., pavyzdžiui – pvz., miestelis – mstl., miestas – mst., amžius, aikštė – a., era – e.


Įvairios santrumpos
Aikštė – a.
Gatvė – g.
Alėja – al.
Ir kita – ir kt.
Ir taip toliau - ir t. t.
Apylinkė – apyl.
Kaimas – k.
Bendrovė – b-vė
Klasė – kl.
Biblioteka – b-ka Komitetas – k-tas
Butas - b., bt. Leidykla – l-kla
Dirbtuvė – d-vė Leidimas, leidinys – leid.
Draugija – d-ja Lentelė – lent.
Egzempliorius – egz.
Miestas – mst.
Miestelis – mstl.
Eilutė – eil.
Ministerija - m-ja
Faksas – f., faks.
Mokykla – m-kl.


Įvairių formų vartojimo klaidos
Jeigu kalbėti (turi būti:  Jeigu kalbėsime, Jeigu kalbėtume) apie sportininkų pasirengimą pasaulio čempionato varžyboms, galime klausti komandų vadovų.
Projektas apie miesto parko atnaujinimą (turi būti:  dėl miesto parko atnaujinimo) dar tik pradėtas svarstyti Aplinkos komiteto posėdyje.
Savivaldybės meras atstovavo Utenos miestą (turi būti:  Utenos miestui) savivaldybių asociacijos konferencijoje.
Įmonės akcijų paketas yra kritęs mažiausiai 3 procentais, jeigu lyginti  (turi būti:  jeigu lygintume) su 2021 metais.
Savivaldybės Apskaitos skyrius patvirtino apie dokumentų gavimą (turi būti:  kad gavo dokumentus, dokumentų gavimą).


Rašant adresą vartojami žodžių trumpiniai
Rajonas – r.; savivaldybė – sav.; seniūnija – sen.; miestas – m.; miestelis – mstl.;  kaimas – k.; gatvė – g.; prospektas – pr.; butas – b., bt.; bulvaras – bul.; alėja – al.; skersgatvis – skg.; akligatvis – aklg.; skveras – skv.; aikštė – a.; plentas – pl.; kelias – kel.;  takas – tak.; slypas – skl.; korpusas – K (ir skaičius); numeris – Nr., nr.


Linksnių vartojimo klaidos
Vietininkas

Atsakymą į prašymą gausite trijų dienų laikotarpyje ( = per tris dienas).
AB „Utenos trikotažas“ įmonėje dirba daugumoje ( =daugiausiai) moterys.
Statybos įmonėje darbininkai dirba dviejuose etatuose ( = dviem etatais, turi du etatus).
Šioje įmonėje darbininkai dirba kenksmingose sąlygose ( =kenksmingomis sąlygomis).
Visos pretenzijos iš gyventojų bus priimamos mėnesio bėgyje ( = visą mėnesį, per mėnesį).
Namo remontas baigtas pilnumoje ( =visai,visiškai,iki galo).
Šį klausimą posėdžio metu aptarsime paskutinėje eilėje ( = paskutinį, paskiausiai, pabaigoje).
Įnagininkas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (= įstatymo, įstatyme) nustatyta tvarka.
Kas buvo šio įvykio priežastimi ( =priežastis), nustatys sudaryta komisija.
Pirmuoju (  pirmas) įmonių susirinkime kalbėjo gamybos direktorius. 
Praėjęs vasaros sezonas buvo gausus renginiais (= renginių).
Vadovaudamasis išdėstytu (tuo, kas išdėstyta; išdėstytais dalykais), prašau atsakingai atlikti šį pavedimą.
Geresnės sąlygos treniruotis padėtų dviratininkui tapti profesionalesniu (=profesionalesniam).
Finansų skyriaus vedėjas sąraše buvo pirmuoju (= pirmasis).

Naudininkas
Ši nauja formuluotė neatitinka teisės aktams (=teisės aktų).
Krašto apsaugos ministras išvyko oficialiam vizitui (=su oficialiu vizitu, oficialaus vizito)  į Izraelį.
Rašto nuorašas atitinka originalui (=originalą). 
Naujas butas parduodamas išsimokėjimui (=išsimokėtinai).
Paskirtas savivaldybės vyriausiasis specialistas kadrams (=kadrų specialistas).
Nesuskaičiuotas pinigų likutis metų pradžiai (=Praėjusių metų pinigų likutis).
Sprendimo projektas pateiktas svarstymui (=svarstyti) tarybos posėdyje.
Galininkas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Londone vykusioje konferencijoje atstovavo mūsų respubliką (respublikai);
Kodėl nepateikėte visas (visų reikalingų pažymų)  reikalingas pažymas Socialinės rūpybos skyriui;
Abejones (Abejonių) kelia naujas Aplinkos apsaugos įstatymo aiškinimas;
Mes esame girdėję panašius teiginius (panašių teiginių)  pirmame šių metų seminare;
Savivaldybės meras atstovavo Utenos miestą (Utenos miestui)  savivaldybių asociacijos konferencijoje.


Įvairių formų vartojimo klaidos
Jeigu apskaičiavus (= Jeigu apskaičiuotume) šios uždarosios akcinės bendrovės nuostolius, išaiškėtų tikroji įmonės finansinė padėtis.
Jeigu kalbėti ( = Jeigu kalbėsime, Jeigu kalbėtume, Kalbant) apie sportininkų pasirengimą rungtynėms, galima paklausti komandos vadovų.
Projektas apie parko atnaujinimą (= dėl parko atnaujinimo) dar tik pradėtas svarstyti komisijos posėdyje.
Nutarimas apie vandens apsaugą (= dėl vandens apsaugos) priimtas mūsų Aplinkos komiteto posėdyje
Akcijų paketas jau dabar yra kritęs kokiais 5 procentais, jeigu lyginti (= jeigu lygintume) su praeitais metais.
Du Aplinkos apsaugos skyriaus darbuotojai yra ant biuletenio (= turi nedarbingumo pažymėjimą).
Prie progos ( = Pirma proga; Progai pasitaikius ,,,) mes būtinai aplankysime šią jubiliejinę parodą.
Savivaldybės Finansų skyrius patvirtino apie dokumentų gavimą (= kad gavo dokumentus, dokumentų gavimą).


Rašant adresą vartojami žodžių trumpiniai
Rajonas – r.; savivaldybė – sav.; seniūnija – sen.; miestas – m.;
Miestelis – mstl.; kaimas – k.; gatvė – g.;
Prospektas – pr.; bulvaras – bul.; alėja – al.; skersgatvis – skg.;
Akligatvis – aklg.; skveras – skv.; aikštė – a.; plentas – pl.;
Kelias – kel.; takas – tak.; sklypas – skl.; korpusas – K (ir skaičius).


Netaisyklingi junginiai
Turistų lankoma vieta – seni atrestauruoti (= restauruoti) akmeniniai pastatai.
Kokia suma gaunasi ( = išeina) pakeitus svarus į eurus.
Jeigu daug dirbsite, - pavargsite, bet rezultate (=dėl to) gali padaugėti finansų.
Akcijų paketas jau dabar yra kritęs 5 procentais, jeigu lyginti (= jeigu lygintume) su praeitais metais.
Parengtas projektas apie parko atnaujinimą ( = dėl parko atnaujinimo).
Netinkama mityba įtakoja ( = daro įtaką, veikia) mūsų sveikatai.
Du Finansų skyriaus darbuotojai yra ant biuletenio (= turi nedarbingumo pažymėjimą).
Deklaruojant turtą reikia nurodyti pajamų sumą už metus ( = per metus, metinę pajamų sumą).


Įvairių formų vartojimo klaidos
Vadovaujantis (=Vadovaudamasi) Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-130, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia...
Kuo remiantis ( = remdamasis) laikraštis skelbia tokią informaciją?
Muitinėje apeliacija laikoma išnagrinėta, kai jos atžvilgiu (=dėl jos) priimamas sprendimas.
Darbuotojas atleistas iš darbo jam pačiam prašant (= savo paties prašymu). Duomenis ministerijai pateikiame lentelių būdu ( = lentelėmis).
Jeigu apskaičiavus ( = Jeigu apskaičiuotume) nuostolius, išaiškėtų tikroji šios įmonės padėtis.
Dėl pašalpos teiraukitės pas administracijos direktorių ( = administracijos direktoriaus).


Mandagumo formuluotės
Prašome pateikti duomenis iki balandžio 10 d.
Prašytume pateikti duomenis iki balandžio 10 d.
Maloniai prašome pateikti duomenis iki balandžio 10 d.
Malonėkite skubiai pateikti duomenis.
Apgailestaudami pranešame
Apgailestaudami turime pranešti
Apgailestaujame, kad turime pranešti
Labai apgailestaujame, bet Jūsų prašymo patenkinti šiuo metu neturime galimybių.


Polinksnių vartojimas

 Polinksnis dėka nevartotinas, kai priežastį sukelia ne asmuo:

 • Didelių pastangų dėka ( = Didelėmis pastangomis, Labai stengiantis) per dvejus metus pavyko įkurti naujas organizacijas.
 • Naujovių dėka ( = Pritaikius naujoves) jau gauta pelno.
 • Susitarimai, pasiekti 1 punkte nurodytos procedūros dėka ( = taikant 1 punkte nurodytą procedūrą) turi būti patvirtinti pagal galiojančią tvarką.                   

  Polinksnis pagalba nevartotinas priemonei reikšti:       
 • Sukauptus duomenis išanalizavome kompiuterio pagalba ( = kompiuteriu).
 • Laivų įgulos su krantu susisiekia uosto keleivinio laivo pagalba ( = keleiviniu laivu).
 • Vamzdžių ir jų sandūrų kokybė turi būti patikrinama televizinės aparatūros pagalba ( = televizine aparatūra).

Polinksnis atžvilgiu nevartojamas tiesioginiam santykiui su objektu reikšti:

 • Komisiją gali priimti nepalankų sprendimą pretendento atžvilgiu ( = dėl pretendento).
 • Nebuvo imtasi jokių priemonių pažeidėjų atžvilgiu ( = prieš pažeidėjus).
 • Muitinėje apeliacija laikoma išnagrinėta, kai jos atžvilgiu ( = dėl jos) priimamas sprendimas.
 • Visų partnerių atžvilgiu (= Visiems partneriams) turi būti taikomi vienodi ekonominio tikslingumo kriterijai.

Polinksnis būdu nevartojamas priemonei reikšti:       

 • Duomenis pateikiame lentelių būdu ( = lentelėmis).
 • Statinės su sakais į transporto priemones kraunamos rankiniu būdu ( = rankomis).
 • Rankiniu būdu ( = Rankomis) žievė lupama specialiais įrankiais.

Brūkšnelis rašomas:

1. Jungiant prie arabiškų skaitmenų antrąjį sudurtinio žodžio dėmenį:
50-metis, 5-dienis, 200-milijoninis, 40-tūkstantasis.
2. Prie arabiško skaitmens pridedant skaitvardžio galūnę:
8-asis pulkas, 3-ioji simfonija, 2019-aisiais, 4-as kanalas, 1-a kategorija.
3. Tarp datą žyminčių skaitmenų, pvz., 2019-10-02; tarp numerius žyminčių skaitmenų, pvz.:
Pylimo g. 1-5, 2019-10-03 raštas Nr. 1D-743-(15).
4. Brūkšnelis žymi išleistą žodžio dalį, pvz.: moksleiviai (-ės), vardas (-ai), g-vė, m-kla.

Bendrinių daiktavardžių grupes reikėtų rašyti be brūkšnelio, pvz.:

internatinė mokykla (vietoj mokykla-internatas),
sanatorinė mokykla (vietoj mokykla-sanatorija),
pėdkelnės (vietoj kelnės-kojinės),
kurortinis miestas (vietoj miestas-kurortas),
sanitarinės technikos gaminiai (vietoj sanitarijos-technikos gaminiai),
šaldomasis krepšys, šaltkrepšis (vietoj krepšys-šaldytuvas),
sąskaita faktūra (vietoj sąskaita-faktūra).


Brūkšnelio rašymas:
Brūkšneliu jungiami du daiktavardžiai, reiškiantys vieno daikto ar reiškinio pavadinimą, pvz.:
paskaita-koncertas, leidykla-spaustuvė, kavinė-baras, lopšelis-darželis, pasitarimas-seminaras, kavinė-skaitykla, festivalis-apžiūra, sekretorė-referentė.
 Pastaba. Žodžių junginys sąskaita faktūra rašytinas be brūkšnelio.
Tarp bendrinių daiktavardžių brūkšnelis dažniausiai nerašomas, pvz.: šalys narės, firmos partnerės, analitikas programuotojas, vairuotojas ekspeditorius, gydytojas psichiatras, slaugytoja masažuotoja, inžinierius elektrikas, inžinierius darbų vykdytojas, šaltkalvis santechnikas, šaltkalvis montuotojas, traleris šaldytuvas. 

Pastaba. Kai daiktavardžiai yra sintaksiškai lygiaverčiai, jie yra jungiami ne brūkšneliu, o jungtuku ir, pvz.:
kultūra ir švietimas (ne kultūra-švietimas),
pajamos ir išlaidos (pajamos-išlaidos).           

1. Brūkšneliu jungiamos dvi asmens pavardės: Matulaitis-Labukas, Kymantaitė-Čiurlionienė, Oleka-Žilinskas, Bertašiūtė-Domarkienė.
Pastaba. Tarp dviejų to paties asmens vardų brūkšnelis nerašomas, pvz., Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Aušra Nijolė Gudaitienė.
2. Brūkšnelis rašomas tarp pavardės ir slapyvardžio, pvz.: Vincas Mykolaitis-Putinas.
3. Brūkšnelis rašomas, kai yra dvigubas geografinio objekto pavadinimas, pvz., Šiaurės Reinas-Vestfalija.
4. Brūkšnelis rašomas, kai yra simbolinis pavadinimas, pvz.: „Santara-Šviesa" (organizacija), „Eglė-Iskada", „Inkaras-Grifas" (sporto komandos), „Švyturys-Utenos" (įmonė).


Žodyno klaidos (neteiktinos svetimybės)

Daleisti (= leisti atsirasti, pasidaryti)
Dalinai (= iš dalies)
Damokėti (= primokėti)
Darašyti (= prirašyti)
Genplanas (= generalinis planas, gen. planas)
Įtakoti (= turėti įtakos)
Iššaukti (= sukelti) reakciją
Nuomavimas (= nuomojimas)
Nuimti nuo kontrolės (= nutraukti kontrolę, liautis kontroliuoti)
Nuimti nuo pareigų (= atleisti iš pareigų)
Paskaičiuoti (= apskaičiuoti, suskaičiuoti) išlaidas
Printeris (= spausdintuvas)
Viso (= iš viso) suma

Pastaba. Žodis parkuoti (= statyti automobilius) nuo 2017 m. kaip svetimybė nėra taisoma.


Įvairių formų vartojimo klaidos

Architektas (= Architektė) Aušra Žilėnienė.
Remiantis išdėstytu (= tuo, kas išdėstyta), daroma išvada.
Jeigu apskaičiavus (= Jeigu apskaičiuotume) nuostolius, išaiškėtų tikroji įmonės padėtis.
Nosinė čia nesirašo (= nerašoma; Nosinės čia nerašome).
Kuo remiantis (= remdamasis) laikraštis skelbia tokią informaciją?
Reikia perskaičiuoti sąskaitą, kad išvengus (= kad būtų išvengta, norint išvengti) atsitiktinių klaidų.
Vadovaujantis (=Vadovaudamasi) Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia...
Jeigu kalbėti (=Jeigu kalbėsime; Jeigu kalbėtume; Kalbant) tiksliau, galima pasakyti.
Atleistas iš darbo jam pačiam prašant (= savo paties prašymu).
Prašom, palaukite (= Prašom palaukti; Atsiprašau, gal galite palaukti).


Neteiktini vertiniai

Kaip taisyklė (= paprastai, dažniausiai).
Kas liečia (= o dėl, dėl).
Kažkas tai (= kažkas).
Kažkodėl tai (= kažkodėl, kažin kodėl).
Kažkoks tai (=kažkoks).
Kažkur tai (= kažkur, kažin kur, iš dalies apie, maždaug, apytikriai).
Pilnai (= visiškai, galutinai) atsakyti, atsiskaityti.
Prabalsuoti (= balsuoti, pabalsuoti).
Stovis (= būklė).
Viso (= iš viso) suma.
Lyg tai (= lyg ir, tarsi, tartum, tarytum).
Taip vadinamas (= vadinamasis, vadinamoji).


Netaisyklingi junginiai

Kaip taisyklė, medikai tinkamai paaiškina apie paramos reikalingumą (=Kaip visada, medikai ...).
Tai, kad ši grupė gali apsijungti (=susijungti), rodo daugelis aplinkybių.
Ypatinga vieta – seni, atrestauruoti (=restauruoti) akmeniniai nameliai.
Kokia suma gaunasi (=išeina) pakeitus ją į eurus.
Bet jos įpakavimas (=pakuotė) gali būti dar didesnė dovana.
Net teisybės atskleidimas iššaukia (=sukelia) pykčio ugnį.
Akcijų paketas jau dabar yra kritęs kokiais 5 procentais, jeigu lyginti (=jeigu lygintume) su praeitais metais.
Nors ir pavargsite, bet rezultate (=dėl to) gali padaugėti finansų.
Tokiu nepastovumu jie pasižymi ir dienos bėgyje (=dieną).
Netinkama mityba įtakoja (=daro įtaką, veikia) odos būklę.
Darbai bus baigti liepos viduryje, kai bus sutvarkytas gerbūvis (=sutvarkyta aplinka).
Svarbu būti nuoširdžiais (=nuoširdiems) bendraujant.


Prielinksnių vartojimo klaidos

Apie tokios paramos reikalingumą (=Dėl tokios paramos reikalingumo).
Jie patvirtino apie dokumentų gavimą (=dokumentų gavimą, kad gavo dokumentus).
Nutarimas apie vandens apsaugą (=dėl vandens apsaugos).
Projektas apie parko atnaujinimą (=dėl parko atnaujinimo).
Du skyriaus darbuotojai yra ant biuletenio (=turi nedarbingumo pažymėjimą, turi biuletenį).
Paklauskite pas sekretorę (=sekretorės).
Informacijos kreipkitės pas (=į) pavaduotoją.
Užduotį sužinosite pas skyriaus vadovą (=iš skyriaus vadovo).
Dėl pašalpos teiraukitės pas direktorių (=direktoriaus).
Prie progos (=Pirma proga; Progai pasitaikius; Radę progą ...).
Dokumentai išduodami po parašu (=su parašu, pasirašytinai).
Reikia nurodyti pajamų sumą už metus (=per metus, metinę pajamų sumą).


Linksnių vartojimo klaidos

 Galininkas

Nuvyko pasiimti dokumentus (=dokumentų).
Kodėl nepateikėte visas reikalingas pažymas (=visų reikalingų pažymų).
Abejones (=Abejonių) kelia įstatymo aiškinimas.
Esame girdėję panašius teiginius (=panašių teiginių).
Meras atstovavo miestą (=miestui).

Įnagininkas

Įstatymu (=Įstatymo, Įstatyme) nustatyta tvarka.
Kas buvo šio incidento priežastimi (=priežastis)?
Praėjęs sezonas buvo gausus renginiais (=renginių).
Remdamasis išdėstytu (=tuo, kas išdėstyta; išdėstytais dalykais) prašau ... .
Tai padėtų jam tapti profesionalesniu (=profesionalesniam).
Vedėjas sąraše buvo pirmuoju (=pirmasis).
PASTABA. Su veiksmažodžiais laikyti, paskelbti, pavadinti, pripažinti įnagininko linksnis nėra klaida (pvz., Teismas vaikiną pripažino nekaltu.).

Naudininkas

Formuluotė neatitinka teisės aktams (= teisės aktų).
Išvyko oficialiam vizitui (=su oficialiu vizitu, oficialaus vizito).
Nuorašas atitinka originalui (= originalą).
Parduodama išsimokėjimui (=išsimokėtinai).
Paskirtas specialistas kadrams (=kadrų specialistas).
Pinigų likutis metų pradžiai (=Praėjusių metų pinigų likutis).
Projektas pateiktas svarstymui (=svarstyti).
Šiai dienai (=Šiandien) rezultatai dar nepatikslinti.
Sutelkti dėmesį darbo drausmei (= į darbo drausmę).
Teikti balsavimui (= balsuoti).
Metų pabaigai (= pabaigoje) padėtis pagerėjo.

Vietininkas

Atsakymą gausite trijų dienų laikotarpyje (=per tris dienas).
Įmonėje dirba daugumoje (=daugiausiai) moterys.
Dirba dviejuose etatuose (=dviem etatais, turi du etatus).
Dirba kenksmingose sąlygose (=kenksmingomis sąlygomis).
Kabinetas labai blogame stovyje (=blogos būklės).
Pretenzijos priimamos mėnesio bėgyje (=visą mėnesį, per mėnesį).
Projektavimo darbai pagrinde (=apskritai, iš esmės) baigti.
Reikalas tame (=tas), kad baigėsi skirtos lėšos.
Remontas baigtas pilnumoje (=visai, visiškai, iki galo).
Šį klausimą aptarsime paskutinėje eilėje (=paskutinį, paskiausiai, pabaigoje).
Sprendimas gali būti apskundžiamas laike (=per) 10 dienų.

Įvairių formų vartojimo klaidos

Architektas (= Architektė) Žilienė.
Atlyginimus mokės kovo aštunto (= aštuntą).
Vadovaujantis išdėstytu (= tuo, kas iš išdėstyta), daroma išvada.
Sutartis sudaroma penkiems (= penkeriems) metams.
Jeigu apskaičiavus (=Jeigu apskaičiuotume) nuostolius.
Kaip nekeista (= Kad ir keista; Nors ir keista; Keista) projektas dar neparengtas.
Kas dar nusimato (=numatoma, numatyta) darbotvarkėje.
Jeigu kalbėti (= Jeigu kalbėsime, Jeigu kalbėtume) tiksliau, galima pasakyti.
Projektą patvirtinti skiriant (=ir skirti) 20 proc. lėšų.
Laikau reikalingu (=reikalinga) tai pranešti.

Prielinksnių vartojimo klaidos

Pas ką yra klausimų (= Kas turi klausimų; Kas norėtų paklausti);
Pas Jus (= Jūsų) negerai parašyta;
Pas ką (= Iš ko) gavote šį sprendimą?
Informacijos kreipkitės pas (= į) pavaduotoją;
Pažymos reikalaukite pas buhalterį (=iš buhalterio);
Užduotį sužinosite pas skyriaus vadovą (= iš skyriaus vadovo);
Posėdis vyko prie uždarų durų (= už uždarų durų);
Skiepai prieš gripą (= nuo gripo);
Projektą siūloma priimti už pagrindą (= pagrindu, kaip pagrindą);
Pinigų likutis už praėjusius metus (= Praėjusių metų pinigų likutis);


Aukščiausių valstybės ir tarptautinių institucijų pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis:
Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Jungtinių Tautų Organizacija, Europos Sąjunga, Europos Tarybos Ministrų Komitetas.
Tiesioginės reikšmės įstaigų, įmonių ir organizacijų oficialių pavadinimų, susidedančių iš dviejų ar daugiau bendrinės reikšmės žodžių, tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide, kiti bendriniai žodžiai – mažąja:

Utenos turizmo informacijos centras, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (netaisyklingai: LR Finansų ministerija, LR Aplinkos ministerija, LR Kultūros ministerija).

Rašykime ir kalbėkime taisyklingai:
Vartodami žodžių trumpinius, rašykime juos taip:
Rajonas – r. ;
Kelias – kel.;
Savivaldybė – sav.;
Takas – tak.;
Seniūnija- sen,;
Sklypas – skl.;
Miestas – m.;
Butas – b., bt.;
Miestelis – mstl.;
Numeris – Nr., nr.;
Kaimas – k.;
Skersgatvis – skg.;
Prospektas – pr.;
Akligatvis – aklg.;
Alėja – al.;
Korpusas – K;
Skveras – skv.;
Bendrovė – b-vė;
Aikštė – a.;
Apylinkė – apyl., a.;
Plentas – pl.;
Bulvaras – bul.

Žodyno klaidos (neteiktinos svetimybės):
e-mailas (= elektroninis paštas, el. paštas);
ofisas (= įstaiga, biuras, kontora);
papkė (= aplankas, segtuvas);
parkingas (= automobilių aikštelė);
parkuoti (= statyti automobilius);
sponsorius (= rėmėjas);
printeris (= spausdintuvas).
Žodžių ir jų junginių reikšmės klaidos:
apiforminti (= įforminti);
kalba eina (= kalbama, kalbame);
korektorius (= korekcinis pieštukas, tepiklis);
pilnai (= visiškai, galutinai) atsakyti, atsiskaityti;
prabalsuoti (= balsuoti, pabalsuoti);
stovis (= būklė);
viso (= iš viso) suma.
Trumpindami junginius, rašykime elektroninius pavadinimus taip:
Elektroninis darbas – e. darbas;
Elektroninis projektas – e. projektas;
Elektroninis sprendimas – e. sprendimas;
Elektroninis verslas – e. verslas;
Trumpinant rašomos mažosios raidės:
Elektroninis Seimas – e. seimas;
Elektroninė valdžia – e. valdžia;
Elektroninė vyriausybė – e. vyriausybė;
Elektroninė savivaldybė – e. savivaldybė.
Pastaba. Čia išvardinti ne įstaigų pavadinimai, bet tiesiogiai su valstybės valdymu susijusių informacinių sistemų, teikiančių paslaugas internetu, pavadinimai.

Brūkšnelis ir brūkšnys. Tai yra skirtingi ženklai: brūkšnelis rašomas tarp dviejų sintaksiškai lygiaverčių žodžių, kurie nusako vieno daikto, reiškinio ar vienos ypatybės pavadinimą:
pvz.: lopšelis-darželis, paskaita-koncertas.
Brūkšnelis rašomas nurodant pašto kodą: LT-01001.
Žodžių junginys sąskaita faktūra rašytinas be brūkšnelio.
Brūkšniu yra skiriamos sakinio dalys, sakinių dėmenys, tiesioginė kalba. Brūkšnys taip pat rašomas tarp dviejų ar daugiau žodžių ar skaitmenų, žyminčių daiktų bei reiškinių vietos, laiko, kiekio, eilės ribas, pvz: traukinys Vilnius–Kaunas išvyks laiku. Lankytojai priimami 12.30–16.30 valandomis.

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041