1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Vyriausybė nutarė paskirstyti 25 mln. Lt kultūros ir meno darbuotojų atlyginimams didinti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės birželio 11 dienos posėdyje nutarta paskirstyti valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir savivaldybėms lėšas, numatytas 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti. Nutarimo tikslas – nuo 2014 m. liepos 1 d. paskirstyti Kultūros ministerijai numatytus 25 mln. Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus, susijusius su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu. „Kaip ne kartą buvo žadėta ir numatyta Vyriausybės programoje, didiname kultūros darbuotojų atlyginimus pagal biudžeto galimybes, tas padidinimas yra 244 litai kiekvienam kultūros ir meno darbuotojui. Tai yra du baziniai atlyginimai", – sakė kultūros ministras Šarūnas Birutis. Atlyginimai kils 12 tūkst. kultūros ir meno darbuotojų, tam reikės 25 mln. Lt.

Vyriausybės nutarimas „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymo" atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo" patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinę 157 priemonę - ,,Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl kultūros darbuotojų darbo apmokėjimo didinimo".
Rengiant nutarimo projektą atsižvelgta į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2013 m. birželio 10 d. potvarkiu Nr. 200 ,,Dėl darbo grupės sudarymo" sudarytos darbo grupės Kultūros ministerijos 2013 m. liepos 17 d. raštu Nr. S2-1805 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo" teiktas išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-756 ,,Dėl darbo grupės sudarymo" sudarytos darbo grupės siūlymus kultūros ministrui bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. ĮV-388 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo", kuriame padidinta 2 bazinės mėnesinės algos dydžiais minimali kultūros ir meno darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų riba nuo 2014 m. liepos 1 dienos.


Informacijos šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos svetainė

Joomla templates by a4joomla