1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Želdynų teritorijos (Rašės ir Vyžuonaičio parkų) formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Utenos mieste projekto aptarimas

Rases upes slenis2017 m. gruodžio 22 d. 14 val. kviečiame į Želdynų teritorijų (Rašės ir Vyžuonaičio parkų) formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo projekto viešą aptarimą, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Utenio a. 4, Utena) salėje III aukšte. Rašės parko formavimo projektas bus pristatomas 14.00 val., o Vyžuonaičio parko – 15.00 val. Esamą būklę ir koncepciją pristatys projektų rengėjas- UAB „Želdynai" .
Projektas vykdomas naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga" remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose" .

Joomla templates by a4joomla