1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Želdynų teritorijos (Rašės ir Vyžuonaičio parkų) formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Utenos mieste projekto aptarimas

Rases upes slenis2017 m. gruodžio 22 d. 14 val. kviečiame į Želdynų teritorijų (Rašės ir Vyžuonaičio parkų) formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo projekto viešą aptarimą, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Utenio a. 4, Utena) salėje III aukšte. Rašės parko formavimo projektas bus pristatomas 14.00 val., o Vyžuonaičio parko – 15.00 val. Esamą būklę ir koncepciją pristatys projektų rengėjas- UAB „Želdynai" .
Projektas vykdomas naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga" remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose" .

Informacija apie pradėtą rengti kraštovaizdžio tvarkymo projektą „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Rašės parke"

Informuojame, kad pradedamas rengti kraštovaizdžio tvarkymo projektas „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Rašės parke"
Projekto parengimo užduotis
Rašės parko tvarkymo projekte numatyti:
1. Želdinių tvarkymą:
1.1. Kraštovaizdžio formavimo kirtimus - atveriant panoramas į Rašės upę.
1.2. Sanitarinį kirtimą – šalinti sausus, nuvirtusius, vėtros nuverstus medžius, krūmynus 20 ha teritorijoje.
1.3. Makrofitų šalinimą.
1.4. Išryškinti ir išsaugoti vertingus ir retus medžius - vinkšnas, kalnines guobas ir kt.
1.5. Atlikti parko teritorijos dalyje nuo Užpalių gatvės iki Utenos tvenkinio augančių žolinių augalų, krūmų bei medžių tyrimą ir vertinimą. Žolinių augalų tyrimas atliekamas parko teritorijoje, parenkant 10 charakteringų 1 kv. m. dydžio plotelių - upės slėnyje, šlaituose, aukštesnėje terasoje.
2. Erozijos pažeistų Rašės upės krantų sutvarkymą gamtinėmis priemonėmis.

Skaityti daugiau...

Želdynų teritorijos (Rašės ir Vyžuonaičio parkų) formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Utenos mieste projektas

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 22 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-353 "Dėl visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos, įgyvendinant želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo Utenos mieste projektą, patvirtinimo" nusprendė patvirtinti Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą. Programos projektas buvo papildytas po 2016 m. rugsėjo 28 d. vykusio Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos viešo svarstymo šiais punktais: 1. Skelbimai bus skelbiami seniūnaitijų skelbimų lentose 2. Projektų rengimo metu projekto organizatoriai, rengėjai ir gyventojai vietoje aptars numatomus sprendinius.

Informacija apie pradėtą rengti kraštovaizdžio tvarkymo projektą „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke“

Informuojame, kad pradedamas rengti kraštovaizdžio tvarkymo projektas „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Vyžuonaičio parke"
• Projekto parengimo užduotis:
Vyžuonaičio parko tvarkymo projekte numatyti:
1. Pietinės ežero pakrantės tvarkymą: atlikti kraštovaizdžio tvarkomuosius kirtimus - menkaverčių medžių ir krūmų šalinimą (1,5 ha teritorijoje), paliekant vertingesnius medžius, ežero pakrantėje augančių vandens augalų (nendrių ir kt.) dalinį šalinimą, žolės šienavimą, vejos įrengimą, medžių ir krūmų sodinimą. Pietinė parko dalis turi būti natūrali.
2. Taką apeiti aplink ežerą, kuris jungtųsi su jau suprojektuotais takais. Projektuojami mediniai, perdirbto plastiko, pontoniniai ir /arba atsijų takai su perdirbto plastiko bortais. Siūloma pietinėje parko dalyje numatomą taką projektuoti: sausumoje – 1,5 m pločio atsijų dangos su perdirbto plastiko bortais, palei kranto liniją – medinio impregnuoto pakloto ant polių kurio plotis ne mažiau kaip 1,2 m, vandenyje – medinio impregnuoto pakloto ant pilnavidurių pontonų ne siauresnį nei 1,2 m pločio (žr. pridedamą schemą Nr. 2 „Naujai projektuojami ir numatomi įrengti takai Vyžuonaičio parke" takas Nr. V-1).

Skaityti daugiau...

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant želdynų teritorijos (Vyžuonaičio ir Rašės parkų) formavimą ir ekologinės būklės gerinimą Utenos mieste

image0022016 m. rugsėjo 28 d. 17 val. kviečiame į Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime (įgyvendinant želdynų teritorijos – Vyžuonaičio ir Rašės parkų formavimą ir ekologinės būklės gerinimą) programos viešą aptarimą, kuris vyks Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose (Utenio a. 4, Utena ) salėje III aukšte.

Utenos rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga" remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose" ir įgyvendinti želdynų teritorijos (Vyžuonaičio ir Rašės parkų) formavimą ir ekologinės būklės gerinimą Utenos mieste.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla