1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Valstybės kontrolės ataskaitoje – teigiamas Utenos rajono savivaldybės veiklos vertinimas

Utenos rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė atliko valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą. Jo tikslas – įvertinti Utenos rajono savivaldybėje valstybės biudžeto lėšų ir valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumą. Auditas pradėtas 2012 m. lapkričio 19 dieną ir baigtas 2013 m. balandžio 22 dieną. Tą pačią dieną auditoriai pateikė ataskaitą Nr. FA.-P-30-1-28.

2012 m. savivaldybės biudžetas gavo 64798,6 tūkst. Lt, iš jų specialiųjų tikslinių dotacijų – 45480 tūkst. Lt ir kitų valstybės biudžeto lėšų – 19318,6 tūkst. Lt. Valstybinis auditas tikrino visų šių lėšų panaudojimą pagal paskirtį, ar laiku nepanaudotų lėšų likučiai grąžinami į valstybės biudžetą, ar tinkamai atliekama jų apskaita, ar savivaldybės administracija ir biudžetinės įstaigos 2012 m. veda apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus, kaip veikia savivaldybės administracijoje finansų kontrolės taisyklės. Auditas tai pat atkreipė dėmesį, kokiomis tvarkomis vadovaujamasi naudojant valstybės lėšas, skirtas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti: socialinei paramai, socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms už būsto šildymą, karštą, šaltą vandenį. Tikrinta ir vertinta, kokios savivaldybėje sukurtos kontrolės procedūros užtikrina, kad socialinė parama, socialinės paslaugos ir kitos išmokos būtų skiriamos laikantis teisės aktų reikalavimų.

Visais šiais ir kitais klausimais, susijusiais su lėšų panaudojimu, ataskaitoje pateiktą išvada, kad savivaldybėje, įvertinus valstybės biudžeto lėšų naudojimo teisėtumą, reikšmingų neatitikimų nenustatyta.
Auditoriai vertino ir valstybės turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo teisėtumą. Savivaldybė patikėjimo teise valdo valstybės turtą, kurio 2012 gruodžio 31 dienai turėjo už 18121 tūkst. Lt, iš jų statinių – už 13690 tūkst. Lt, žemės – už 3564 tūkst. Lt.
Taip pat vertintas Valstybės turtas, valdomas pagal panaudą (valstybinės žemės sklypai), kurių savivaldybė 2012 m gruodžio 31 d. turėjo 354 vnt. Pažeidimų auditoriai nenustatė.

Joomla templates by a4joomla