1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Dėl administratoriaus skyrimo Smėlio g.17, Utenos m.

Utenos rajono savivaldybės administracija gavo daugiabučio namo, esančio Smėlio g. 17, Utenoje, butų ir kitų patalpų savininkų prašymą skirti bendrosios nuosavybės administratorių.
Informuojame, kad vadovaujantis 2012 m. kovo 29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-80 patvirtintu Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo, skyrimo ir pakeitimo tvarkos aprašu, kai daugiau kaip 1/2 gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų patys pasirenka konkretų administratorių ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia užpildytą ir patalpų savininkų pasirašytą prašymą, viešas konkursas administratoriui atrinkti neskelbiamas, tad šio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi be konkurso bus paskirta Utenos rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė, turinti teisę teikti bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas, t. y. UAB ,,Utenos butų ūkis“.


Administravimas bus vykdomas iki daugiabučio namo savininkų bendrijos įsteigimo arba patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo ir priežiūros sudarymo.
Administratorius veikia pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintus Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus. Administravimo išlaidas butų ir kitų patalpų savininkai apmoka proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

Joomla templates by a4joomla