1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos 2017 m. veiklos ataskaitą

Utenos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba (toliau- Taryba), sudaryta 2015 m. gruodžio 22 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-342. Utenos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos pirmininkė, administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė vadovauja Tarybai, kurią sudaro 15 narių iš įvairių institucijų: savivaldybės administracijos skyrių, savivaldybės įstaigų, dirbančių su vaikais ir šeimomis, medicinos, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Taryba nagrinėja aktualius su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus, teikia siūlymus Savivaldybės tarybai ir administracijai dėl praktinio vaikų teisių bendruomenėje užtikrinimo, dėl socialinių, sveikatos, ugdymo, mokymo ir dorovinių problemų sprendimo ir kitų veiksmų, padedančių sukurti ir užtikrinti efektyviai veikiančią vaiko teisių apsaugą rajone. Per 2017 m. Taryba rinkosi keturis kartus ir svarstė klausimus dėl socialinių darbuotojų darbo sąlygų gerinimo ir transporto bei kuro išlaidų kompensavimo, pagalbos teikimo smurto, socialinių įgūdžių stokos bei vaiko teisių pažeidimų prevencijos. Svarstyti klausimai dėl institucinės globos pertvarkos veiksmų savivaldybėje, numatomų kompleksinių paslaugų teikimo Utenos rajono šeimoms, auginančioms nepilnamečių vaikus, dėl darbo gerinimo su socialinės rizikos šeimomis ir naujai priimto Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimų ir teikiamų socialinių paslaugų tinklo tobulinimo.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gailutė Blažienė Utenos rajono savivaldybės tarybai pristatė nuo 2017-07-01 Lietuvoje priimtą naują Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą bei jo pakeitimus, kurie įpareigoja nuo 2018-07-01 pereiti prie centralizuotos vaiko teisių apsaugos sistemos. Šios pertvarkos tikslas - užtikrinti pasiekiamumą vaiko teisių apsaugos specialistų visą parą, užtikrinti vienodą visoje šalyje praktiką fiksuojant, sprendžiant vaiko teisių pažeidimus.

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė pristatė Utenos rajone esančias galimybes teikti socialines paslaugas vaikui ir jo šeimai ir naujų pareigybių (atvejo vadybininko, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) vaidmenį krizės ištiktai šeimai.

Joomla templates by a4joomla