1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Projektas „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“

Paviršinės (lietaus) nuotekos Utenos mieste surenkamos iš 28 (iš 8 dalinai) miesto gatvių ir 4 gyvenamųjų namų kvartalų. Likusioje miesto dalyje paviršinės nuotekos nėra surenkamos, todėl  dideli jų kiekiai patenka į aplinką.

UAB „Utenos komunalininkas" eksploatuoja 28 paviršinių nuotekų išleistuvus, tačiau tik prie 3 išleistuvų nuotekos yra valomos. Lietaus nuotekų sistema netenkina dabartinio poreikio bei neatitinka jai keliamų reikalavimų, todėl Utenos miesto paviršinių nuotekų sistemą buvo būtina renovuoti.

Gavus finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal 2014–2020 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonę Nr. 05.1.1-APVA-R007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas", UAB „Utenos komunalininkas" sėkmingai įgyvendina projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste".  Projekto tikslas – sumažinti Utenos miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai, gyventojams  ir ekonomikai.

Projekto veiklos: įrengti paviršinių nuotekų valymo bei apskaitos įrenginius ir paviršinių nuotekų tinklus, reikalingus įrenginiams pajungti prie bendrų baseino tinklų Aukštaičių g., Pramonės g. ir Vaižganto g. (iš viso 3 valyklos);  įrengti paviršinių nuotekų tinklus Vasaros g. (namai Nr. 41–73), Utenio, Naujoji g. (namai Nr. 21–25), Ąžuolijos g. (namai Nr. 27–31), Ąžuolijos g. (namai Nr. 1–25), Vasaros g. (namai Nr. 15–25), Naujoji g. (namai Nr. 1–17) bei trūkstamus paviršinių nuotekų tinklus Dauniškio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale, taip pat numatoma inventorizuoti ir įregistruoti neapskaitytus paviršinių nuotekų tinklus Utenos mieste.

Suprantama, kad kol bus vykdomi darbai, teks patirti laikinus nepatogumus, tačiau išplėtus paviršinių nuotekų sistemas sumažės miesto užtvindymo rizika, pagerės gamtinės aplinkos kokybė (nuotekos bus išvalomos ir į gruntą ar paviršinius vandens telkinius pateks valytos paviršinės nuotekos), sumažės asfalto dangos ir pamatų išplovimo rizika, o tai didins miesto gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą.

Bendra projekto vertė – 1.025.510,55  Eur, ES fondų lėšos – 871.683,96 Eur, UAB „Utenos komunalininkas" numato skirti  apie 154 tūkst.  Eur. Planuojama projektą pabaigti 2019 m. I ketvirtyje.

Joomla templates by a4joomla