1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Jaunimas dalijosi projektų įgyvendinimo patirtimi

IMG 3109Birželio 13 d. Utenos rajono savivaldybėje vyko jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos prie Utenos teritorinės darbo biržos posėdis. Jame dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Justė Rudokienė, sugrįžimų koordinatorius Paulius Čyvas, Utenos jaunimo užimtumo centro darbuotoja Jurgita Markūnaitė, Maltos ordino pagalbos tarnybos Utenos grupės vadovė Diana Tumėnienė, Utenos Europe Direct centro darbuotoja Jūratė Vaškelienė, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro jaunimo darbuotoja Raimonda Gaulytė, Utenos kolegijos karjeros centro vadovė Vaida Steponėnienė, ES projekto „Atrask save" užimtumo specialistė Edita Kupkina, TBD jaunimo užimtumo skyriaus specialistė Justina Arminaitė–Pelekauskė, UTDB Jaunimo užimtumo skyriaus vedėja Virginija Jaruševičiūtė, Utenos švietimo centro darbuotoja Miglė Lapinienė bei kt.


Justė Rudokienė susirinksuiems pristatė Utenos rajono savivaldybės 2018 m. finansuojamus jaunimo NVO projektus, kalbėjo apie šių metų savivaldybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui programą, akcentuodama, kad programos prioritetas – jaunas žmogus, jaunas verslininkas.
Sugrįžimų koordinatorius Paulius Čyvas kalbėjo apie interneto svetainę „Globali Utena", pristatė numatomus renginius, veiklas, skatinsiančias išvykusius sugrįžti į Uteną, o čia gyvenančius neemigruoti.
Posėdyje taip pat buvo pristatyti jaunimo užimtumo projektų „Atrask save" ir „Naujas startas" priemonės ir pasiekti rodikliai. Projekto „Atrask save" tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-09-21–2018-09-20.
Projekto „Naujas startas" tikslas – padidinti 16–29 metų amžiaus jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2015-12-09–2018-12-31. „Naujas startas" veiklos: profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, savarankiško užimtumo rėmimas, pameistrystė, stažuotė.
Jaunimo garantijų pirminės intervencijos projekto „Atrask save" dalyviai, negavę kokybiško darbo, mokymosi ar praktikos pasiūlymo atviroje rinkoje, įgyti norimą ir paklausią darbo rinkoje profesiją, įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje bei pasisemti darbinės patirties galės dalyvaudami antrinės intervencijos projekte „Naujas startas".
Utenos kolegijos karjeros centro vadovė pristatė naują Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros konkursą „Idėjų bankas". Tai naujas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros konkursas, kuris siekia paskatinti naujų verslo idėjų kūrimą ir jų įgyvendinimą pasitelkiant šalies mokslininkus bei tyrėjus, skiriant daug dėmesio idėjų generavimui ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir regionuose. Konkurso tikslas – sutelkti kuo įvairesnių inovatyvių idėjų spektrą bei atrinkti perspektyviausias idėjas, kurios gali būti sėkmingai įgyvendinamos ir virsti nauju verslu, nauju produktu ar nauja paslauga rinkoje. Idėjas gali teikti visi norintys pilnamečiai asmenys, taip pat mokslininkai, verslininkai, kūrėjai, studentai, įmonės ir organizacijos.
Idėjos teikiamos elektroniniu būdu užpildant formą: http://mita.lrv.lt/lt/Forms/inovatyvios-verslo-idejos-paraiska.
Perspektyviausi idėjų autoriai bus apdovanoti kelione į Norvegijoje šiais metais rugsėjo 24–28 d. vyksiantį įspūdingą inovacijų renginį „Oslo inovacijų savaitė", kuriame turės galimybių užmegzti naujų kontaktų idėjos realizavimui, rasti verslo partnerių ar investuotojų.

Joomla templates by a4joomla