1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Utenos teritorine darbo birža

 

IMG 5214Utenos rajono savivaldybė, plėsdama bendradarbiavimą su Utenos rajono įstaigomis, organizacijomis ir įmonėmis, šiandien, liepos 10 d., pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Utenos teritorine darbo birža. Tai jau antroji bendradarbiavimo sutartis. Pirmoji yra pasirašyta su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialu gegužės 10 d.


Sutarties su Utenos teritorine darbo birža pasirašyme dalyvavo Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, mero patarėjas Gintautas Petravičius, Utenos teritorinės darbo biržos direktorius Egidijus Puodžiukas bei kiti atstovai, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, administracijos skyrių vedėjai ir specialistai, seniūnai, žiniasklaidos atstovai. Dalyvavo ir viena ypatinga viešnia – Utenos teritorinėje darbo biržoje savanoriaujanti Sakartvelo atstovė Nana Dabrundashvili.
Utenos rajono savivaldybės meras ir Utenos teritorinės darbo biržos direktorius pasveikino susirinkusius, kalbėjo apie sutarties svarbą ir naudą. Prieš sutarties pasirašymą interneto svetainę „Globali Utena", Utenos rajono savivaldybės emigracijos, nedarbo mažinimo ir paramos jaunai šeimai programą, pirmąjį liepos 3 d. vykusį pasaulio uteniškių susitikimą bei tolesnį pasaulio uteniškių bendravimą ir bendradarbiavimą pristatė Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus specialistas, sugrįžimų koordinatorius Paulius Čyvas. Apie naujai sukurtą darbo paieškos interneto svetainę kalbėjo Utenos verslo informacijos centro biuro administratorė Silvija Raduševičienė. Jaunimo užimtumo projektus pristatė Utenos teritorinės darbo biržos Jaunimo užimtumo skyriaus darbuotoja Virginija Jaruševičiūtė.
Pasidalinti savo įspūdžiais apie gyvenimą Utenoje buvo pakviesta ir Nana Dabrundashvili. Viešnia ir Sakartvelo išsakė užsieniečio požiūrį ir nurodė penkias priežastis, kodėl Utena yra gera vieta gyventi.
Po pristatymų – bendradarbiavimo sutarties pasirašymas. Ją pasirašė Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas ir Utenos teritorinės darbo biržos direktorius Egidijus Puodžiukas. Bendradarbiavimo sutartimi abi šalys įsipareigojo siekti interesų suderinimo, bendro sutarimo ir visuotinai naudingų sprendimų priėmimo, siekiant užtikrinti Utenos rajono gyventojų užimtumą, sudaryti palankias sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui bei amatams vystyti, spręsti bendruomenei aktualias problemas.
Pateikiame sutartyje nurodytus Utenos rajono savivaldybės ir Utenos teritorinės darbo biržos įsipareigojimus:
Utenos rajono savivaldybė įsipareigoja:
- Informuoti Darbo biržą apie Savivaldybės tarybos posėdžius ir numatomus svarstyti gyventojų užimtumo didinimo, verslo klausimus.
- Savivaldybės administruojamose interneto svetainėse skelbti informaciją apie Darbo biržos vykdomas užimtumo, verslumo skatinimo, nedarbo mažinimo programas, paramos kuriantiems naujas darbo vietas galimybes.
- Keistis duomenimis apie ieškančius darbo asmenis ir laisvas darbo vietas Utenos rajono įmonėse.
- Viešinti duomenis apie laisvas darbo vietas darbo paieškos svetainėje utenosvic.lt/skelbimai ir globali.utena.lt.
- Dalyvauti Darbo biržos organizuojamuose bendruose pasitarimuose, komisijų, komitetų, tarybų veikloje, aptarti Utenos rajono verslo bei užimtumo problemas, svarstyti bei derinti jų sprendimo būdus.
- Įtraukti Darbo biržos atstovus į sudaromas darbo grupes ir komisijas, kuriose sprendžiami Utenos miesto bei rajono verslo, užimtumo, jaunimo veiklinimo ir kiti aktualūs klausimai.
- Pagal galimybes finansuoti ir įgyvendinti bendrus projektus.
- Pagal galimybes suteikti patalpas Darbo biržos renginiams, seminarams.
- Kartą per pusmetį organizuoti susitikimus - diskusijas su atsakingais Darbo biržos darbuotojais aktualiais savivaldai ir Darbo biržai klausimais.
- Dalintis informacija apie planuojamus vykdyti Utenos rajone projektus ar skiriamas investicijas vietos teritorijos plėtrai, atsižvelgiant į planuojamą darbo jėgos poreikį.
Utenos teritorinė darbo birža įsipareigoja:
- Kartą per pusmetį organizuoti susitikimus-diskusijas su atsakingais Savivaldybės darbuotojais aktualiais savivaldai ir Darbo biržai klausimais.
- Pagal poreikį ir atsižvelgiant į pageidavimus, teikti informaciją apie situaciją darbo rinkoje, darbo jėgos pasiūlą ir paklausą, įsidarbinimo galimybes bei darbo rinkos prognozes.
- Informuoti Savivaldybę apie Darbo biržos vykdomas užimtumo, verslumo skatinimo, nedarbo mažinimo programas, paramos kuriantiems naujas darbo vietas galimybes.
- Keistis duomenimis apie ieškančius darbo asmenis ir laisvas darbo vietas Utenos rajono įmonėse.
- Organizuoti jaunimo profesinio orientavimo priemones: organizuoti išvykas į Utenos rajono savivaldybės valdomas įmonės, organizuoti susitikimus su jaunimo NVO bei pristatyti verslo ir profesinio mokymo perspektyvas Utenos rajone.
- Dalyvauti Savivaldybės organizuojamuose bendruose pasitarimuose, aptarti Utenos rajono verslo bei užimtumo problemas, svarstyti bei derinti jų sprendimo būdus.

Daugiau nuotraukų >>>

Joomla templates by a4joomla