1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“

IMG 6633 (Custom)Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 dienos Utenos rajone pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone". Projekto tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų tinklą šeimai Utenos rajone, sudaryti sąlygas projekte dalyvaujančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.


Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, kuriam įgyvendinti numatyta 303996,67 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017–2021 metai.
Utenos rajono savivaldybės administracija jį įgyvendina kartu su partneriais: Utenos šeimos ir vaiko gerovės centru, atliekančiu Bendruomeninių šeimos namų funkciją ir nevyriausybine organizacija Utenos apskrities vyrų krizių centru.
„Vieno langelio" principu sudarytos galimybės gauti informaciją, konsultacijas Bendruomeniniuose šeimos namuose, psichosocialinę pagalbą, pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus, vaikų priežiūros paslaugas, pavėžėjimo paslaugas Utenos apskrities vyrų krizių centre. Šiais metais bus pradėta teikti Mediacijos paslauga (šeimos taikinimo paslauga). Paslaugos teikiamos šeimoms, kurios pačios kreipiasi dėl pagalbos, taip pat sunkumus patiriančioms šeimoms, atsižvelgiant į bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus, seniūnijų, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistų, Utenos rajono socialinių paslaugų centro ar Utenos pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymus. Visomis teikiamomis paslaugomis šeimos, gyvenančios Utenos rajone, gali naudotis nemokamai. Iki 2019 m. sausio 1 d. projekte dalyvavo ir paslaugomis pasinaudojo jau 285 asmenys.
Projekte dirbantys specialistai vykdomas veiklas nuolat pristato rajono ugdymo, socialinių paslaugų, seniūnijų specialistams, informacija apie projektą plačiai skleidžiama, naudą gauna nemažas skaičius šeimų. 2019 m. sausio 10 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnijoje bei Saldutiškio pagrindinėje mokykloje vyko projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone" pristatymas. Susitikimų metu seniūnijos, mokyklos suinteresuotiems specialistams, Utenos bendruomeninių šeimos namų koordinatorius socialinis darbuotojas Martynas Grunevas kartu su projekte dirbančiu socialiniu darbuotoju Gyčiu Stankevičiumi pristatė vykdomo projekto tikslus, teikiamas paslaugas, projekto laikotarpį, apimtis, projekto dalyvių tikslines grupes ir kitą informaciją.

Joomla templates by a4joomla